Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 172

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Algera, Sipke Symens 
 13 sep 1739Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67971
2
Talsma, Dirk Baukes 
 13 sep 1760Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6250
3
Rintjema, Jan Tjerks 
 13 sep 1763Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18509
4
Tjeerds, Aafke 
 13 sep 1764Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44656
5
Doedes, Aaltje 
 13 sep 1765Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81014
6
Wijngaarden, Yeve Willems 
 13 sep 1765Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77774
7
Beernts, Janke 
 13 sep 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76844
8
Roelofs, Harmen 
 13 sep 1768Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73850
9
Jetses, Romke 
 13 sep 1770Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42783
10
Ferwerda, Gertje Hettes 
 13 sep 1773Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32578
11
Hiemstra, Douwe Pieters 
 13 sep 1773Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92753
12
Poortinga, Jacob Ybes 
 13 sep 1773Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13463
13
Joha, Maria Thomas 
 13 sep 1774Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27558
14
van Dijk, Trijntje Melles 
 13 sep 1774Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103795
15
Terpstra, Dirk Gerrits 
 13 sep 1776Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38292
16
Kornelis, Sijke 
 13 sep 1778Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57814
17
Pieters, Eeltje 
 13 sep 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46519
18
Voersma, Lammert Sasses 
 13 sep 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10610
19
Fopma, Minne Foppes 
 13 sep 1780St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104964
20
Hartmans, Geertje Dirks 
 13 sep 1783Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15464
21
Germeraad, Gerrit Pieters 
 13 sep 1785Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9378
22
Visser, Trijntje Sjoerds 
 13 sep 1785Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106383
23
de Jong, Cornelis Lolles 
 13 sep 1786Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105310
24
van Gorkum, Pytter Klases 
 13 sep 1786Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94332
25
Roel, Johanna Davids 
 13 sep 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54880
26
Miedema, Sieds Klases 
 13 sep 1789 I6274
27
Bosma, Janke Tjallings 
 13 sep 1793Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96539
28
Eisma, Tytje Jiljes 
 13 sep 1793Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80303
29
Ploeg, Andries Alberts van der 
 13 sep 1793Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7819
30
Veen, Lieuwe Saekles van der 
 13 sep 1793Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72141
31
Boersma, Antje Hendriks 
 13 sep 1797Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6804
32
Fierstra, Janke Pieters 
 13 sep 1801Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98626
33
Nieuwenhuis, Jan Alberts 
 13 sep 1802Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69369
34
Dijkstra, Elias Meinderts 
 13 sep 1804Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68174
35
Roo, Ruurd AElzes de 
 13 sep 1804Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2271
36
Meulen, Janke Egberts van der 
 13 sep 1805Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40546
37
Klazes, Harmen 
 13 sep 1806Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99462
38
Visser, Minke Piers 
 13 sep 1806Langweer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107586
39
Hemkes, Jetske Hendriks 
 13 sep 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5132
40
Jansen, Jan Pieter Jans 
 13 sep 1808Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51284
41
de Vos, Pieter Klazes 
 13 sep 1809Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58526
42
Klompstra, Douwe Symens 
 13 sep 1809Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44578
43
Koopman, Richtje Nannes 
 13 sep 1810Oosterzee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52278
44
Wielinga, Reinder Douwes 
 13 sep 1810Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9751
45
Blijstra, Sijke Klazes 
 13 sep 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83897
46
Dijkstra, Willem Meinderts 
 13 sep 1811Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11368
47
van Sloten, Thomas Sjoerds 
 13 sep 1812Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49563
48
Hager, Klaas Harmens 
 13 sep 1814Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19181
49
Stelpstra, Sake Sybrens 
 13 sep 1814Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24270
50
Doornbos, Willem Ludzerts 
 13 sep 1815Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30921

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 129

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Braunius, Christianus Hermanus 
 13 sep 1803Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73775
2
Sijmens, Neeltje 
 13 sep 1805Akmarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92665
3
Seekles, Lieuwe 
 13 sep 1807Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72145
4
Pol, Klaas Douwes 
 13 sep 1808Niekerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65556
5
Rinzes, Rinske 
 13 sep 1808Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68157
6
Jurjens, Jelle 
 13 sep 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98306
7
Jans, Akke 
 13 sep 1813Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81231
8
Winia, Pope Fransens 
 13 sep 1814Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98675
9
Gerbens, Marten Andries 
 13 sep 1819Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103745
10
Staal, Leentje (Eleonora) Johannes 
 13 sep 1820Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11232
11
Botma, Jantje Harmanus 
 13 sep 1823Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96659
12
Kooystra, Jan Willems 
 13 sep 1823Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88941
13
Douma, Antje Minnes 
 13 sep 1824Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86900
14
Praaster, Joanna 
 13 sep 1824City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99735
15
Koopmans, Jacob Dirks 
 13 sep 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7899
16
Hengst, Pieter 
 13 sep 1826Domburg, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93779
17
Keuning, Tjeerd Klases 
 13 sep 1826Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10876
18
Louwrens, Sybrig Louws 
 13 sep 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I319
19
Ploeg, Sytte Sytzes van der 
 13 sep 1826Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88027
20
Schaap, Trijntje Jans 
 13 sep 1826Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58147
21
Soepboer, Pietje Douwes 
 13 sep 1826Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10405
22
van Dijk, Sybren Tjibles 
 13 sep 1826Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96903
23
Sixma, Meinte Sikkes 
 13 sep 1827Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12283
24
Postma, Folkert Folkerts 
 13 sep 1828Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9738
25
Eisses, Grietje 
 13 sep 1830Wehe, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107513
26
Hendriks, Sijke 
 13 sep 1830Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83895
27
de Vries, Hendrik Jacobs 
 13 sep 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49334
28
Sytsma, Willemke Doedes 
 13 sep 1831Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13007
29
Romar, Petrus Johannes 
 13 sep 1832Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100546
30
Halma, Aukje Cornelis 
 13 sep 1833Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3685
31
Hartmans, Jorrit Pieters 
 13 sep 1834Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27769
32
Panhuis, Antje 
 13 sep 1834Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84041
33
Roorda, Baukje Sakes 
 13 sep 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25506
34
Stelwagen, Dirk Hendriks 
 13 sep 1834Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46156
35
Wudma, Renske Hendriks 
 13 sep 1834Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46295
36
Tolsma, Haring Jans 
 13 sep 1835 I49707
37
Boersma, Sytze Ouwes 
 13 sep 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9149
38
Wal, Antje Jans van der 
 13 sep 1838Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9176
39
de Bruin, Hylke Jans 
 13 sep 1839Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100730
40
Oosterbaan, Jeltje Klazes 
 13 sep 1839Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76060
41
Akker, Stijntje Hendriks van den 
 13 sep 1842Mildam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40316
42
Dijkstra, Pietje Johannes 
 13 sep 1844Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7844
43
Engelsman, Jantje Jans 
 13 sep 1845Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110185
44
Kazemier, Abel Berends 
 13 sep 1845Tolbert, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58160
45
Neuteboom, Marten Sijes 
 13 sep 1845Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15453
46
Jasper, Jelke Harmens 
 13 sep 1846 I10203
47
Kolmer, Maayke Cornelis 
 13 sep 1846Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6627
48
Bierma, Jorrit Idzes 
 13 sep 1847Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10671
49
Bleeker, Roelf Alberts 
 13 sep 1847Wildervank, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107425
50
Gerkema, Gerben Johannes 
 13 sep 1847Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93216

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 42 van 42

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Jacobs, Ferck 
Willems, Jancke 
 13 sep 1705Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105228
I74334
2
Bokhooren, Jacob Sijbrens 
Hendriks, Eeke 
 13 sep 1739Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92217
I92219
3
Romkes, Egbert 
Klases, Akke 
 13 sep 1743Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73133
I73134
4
Hellem, Lammert Jelles van der 
Horrius, Catharina 
 13 sep 1750Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83664
I83665
5
Klases, Sijtse 
Ages, Hotske 
 13 sep 1750Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100165
I100166
6
Zwaag, Sjoerd Aukes van der 
Romkes, Trijntje 
 13 sep 1762Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53331
I53332
7
Joostens, Sape 
Jans, Sjoukjen 
 13 sep 1767Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90091
I90092
8
Hoekstra, Gaele Klazes 
Mey, Pietje Jans van der 
 13 sep 1772Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48426
I45096
9
Hoekstra, Sybe Klazes 
Jans, Baukje 
 13 sep 1772Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55104
I55105
10
Prins, Pieter Egberts 
Feitsma, Antje Jans 
 13 sep 1772Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51103
I51104
11
Zwerver, Melle Minzes 
Wytzes, Barber 
 13 sep 1778Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62051
I62052
12
de Beer, Symen Popes 
Damstra, Trijntje Koerts 
 13 sep 1795Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51775
I51776
13
Ferwerda, Foppe Jarigs 
Clases, Hinke 
 13 sep 1795Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61732
I61733
14
Feddema, Douwe Wiegers 
Djoerds, Gerritje 
 13 sep 1801Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56728
I56729
15
Mud, Hans Jans 
Wibrens, Antje 
 13 sep 1801Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67084
I67085
16
Regnerus, Jacob Teunis 
Walstra, Rinske Minkes 
 13 sep 1801Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7060
I7065
17
Rijpstra, Harmen Sipkes 
Dijkstra, Antje Jans 
 13 sep 1801Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8141
I101300
18
Jensma, Johannes Gerlofs 
Oegema, Geertje Sikkes 
 13 sep 1807Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3289
I7638
19
Escher, Johan Petrus 
Viersen, Eelkje Jacobs 
 13 sep 1825Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103999
I11705
20
Gosliga, Petrus de Rooy van 
Smith, Gertje Kornelis 
 13 sep 1827Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7825
I7094
21
Hofman, Fokke Klases 
Postma, Geertje Ruurds 
 13 sep 1827Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5186
I5809
22
Warmolts, Nanko 
Westendorp, Grietje Alingh 
 13 sep 1827Bierum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58180
I58181
23
Hannema, Ulbe Johannes 
Poelstra, Trijntje Thomas 
 13 sep 1828Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103162
I103164
24
Kooistra, Wytse Gerrits 
Meyer, Yttje Jans 
 13 sep 1828Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81602
I81603
25
Haverschmidt, Rudolphus 
Helder, Trijntje Cornelis 
 13 sep 1829Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80960
I58248
26
Mol, Gabe Douwes 
Visser, Grietje Siebrens 
 13 sep 1829Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70909
I70910
27
de Vries, Pieter Jeppes 
Bakker, Geiske Rinses 
 13 sep 1832Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100720
I100721
28
Vellinga, Sipke Symens 
Kuiken, Jannigje Jans 
 13 sep 1832Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37680
I37679
29
Hakfoort, Wilhelmus Rutgerus 
Rienks, Grietje Siedses 
 13 sep 1848Leiden, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78487
I26512
30
Pauw, Joannes Ludovicus 
Boor, Jantijn Beerends van der 
 13 sep 1848Beilen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101475
I101481
31
Mulder, Pieter Jans 
Straatsma, Jeltje Klazes 
 13 sep 1851Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40328
I40322
32
Hijma, Marten Heins 
Miedema, Dirkje Wybes 
 13 sep 1856Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9868
I8097
33
Mellema, Marten Martens 
Bijlsma, Maaike Gerhardus 
 13 sep 1856Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29637
I14842
34
Veenstra, Johannes Symens 
Huizinga, Eelkje Wiebes 
 13 sep 1866Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64244
I64245
35
Keizer, Gerben Kornelis 
Calsbeek, Lidia Johannes 
 13 sep 1877Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23130
I23132
36
Ley, Gerrit Jacobs van der 
Wagenaar, Aafke Piers 
 13 sep 1877Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33650
I97620
37
Tolsma, Jetse Huites 
Vries, Aalke Jurjens de 
 13 sep 1883Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3357
I3358
38
Spoelstra, Albert Martens 
de Vries, Antje (Annie) Gerrits 
 13 sep 1887Chicago, IL, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16516
I92712
39
Miedema, Jan (John) Jans 
Spijksma, Emkje Johannes 
 13 sep 1890Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16919
I36742
40
Rijpma, Jouke Douwes (Jacob Rypma) 
Schilstra, Jeltje (Alice) Wiebes 
 13 sep 1899Holland, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14155
I110743
41
Tolsma, Geert Simons 
Akkerman, Saapke Jacobs 
 13 sep 1900Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22036
I41761
42
Fokkema, Jan Gerrits 
Wiersma, Catharina Wilhelmina 
 13 sep 1924Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111921
I111914

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 77

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jans, Aafke 
 13 sep 1646Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95664
2
Jans, Jan 
 13 sep 1646Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95670
3
Bockes, Claes 
 13 sep 1668Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85576
4
Rienks, Antje 
 13 sep 1696Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91440
5
Tialles, Jasper 
 13 sep 1696Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43018
6
Tjallis, Romkien 
 13 sep 1696Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43017
7
Nannes, Antie 
 13 sep 1716Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73421
8
Wijtses, Oene 
 13 sep 1716Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33491
9
Pyters, Romke 
 13 sep 1722Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81127
10
Dirks, Grietje 
 13 sep 1733Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19646
11
Jans, Claas 
 13 sep 1733Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82323
12
Jetses, Antje 
 13 sep 1733Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46266
13
Pieters, Jitske 
 13 sep 1733Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79153
14
Broos, Hermannes 
 13 sep 1739Hornhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47218
15
Gaukes, Pijtje 
 13 sep 1739Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42590
16
Jans, Atske 
 13 sep 1744Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78211
17
Johannes, Wintje 
 13 sep 1744Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60129
18
Kuiper, Trijntje Jans 
 13 sep 1744Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105443
19
Joostens, Grietje 
 13 sep 1750Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82038
20
Oeges, Wytske 
 13 sep 1750Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71540
21
Postma, Wytze Freerks 
 13 sep 1750Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68472
22
Sinnema, Pieter Tjebbes 
 13 sep 1750Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52119
23
Dijken, Bernard 
 13 sep 1752City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85072
24
Aukes, Sikke 
 13 sep 1761Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89790
25
Crolis, Akke Pieters 
 13 sep 1761IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71484
26
Eilers, Hendrik 
 13 sep 1763Hannover, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27845
27
Eldering, Johanna Harmanus 
 13 sep 1765Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92874
28
Hendriks, Akke 
 13 sep 1767Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47683
29
Prins, Antje Eiberts 
 13 sep 1767Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51116
30
Uitterdijk, Feikje Klases 
 13 sep 1767Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80916
31
Velde, Meint Gerbens van der 
 13 sep 1767Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86748
32
Velstra, Andries Meints 
 13 sep 1767Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37711
33
Ytzens, Durk 
 13 sep 1767Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20015
34
Bonnema, Sjoukjen Lases 
 13 sep 1772Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71577
35
Grofsmid, AEde Andries 
 13 sep 1772Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78389
36
Hornstra, Rinke Frankes 
 13 sep 1772Oudehaske/Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108299
37
Jong, Salvus Klazes de 
 13 sep 1772Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3122
38
Ruurds, Wytske 
 13 sep 1772Donkerbroek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14431
39
Terpstra, Jitze Eelkes 
 13 sep 1772Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1455
40
Tijsses, Tjitske 
 13 sep 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7158
41
Wierda, Sytse Eintes 
 13 sep 1772Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3311
42
Dijkstra, Keimpe Idses 
 13 sep 1778Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50448
43
Koster, Johanna Margaretha 
 13 sep 1778Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67194
44
Oenes, Frans 
 13 sep 1778Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42650
45
Goinga, Sytske Pieters 
 13 sep 1787Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71615
46
Dijkstra, Fetje Willems 
 13 sep 1789Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55212
47
Dijkstra, Trijntje Leenderts 
 13 sep 1789Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63913
48
Hamstra, Sytse Harmens 
 13 sep 1789Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7581
49
van Dijk, Cornelis Jacobs 
 13 sep 1789Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101700
50
Visser, Beernt Dirks 
 13 sep 1789Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86169

1 2 Volgende»