Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 177

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Diemers, Tryntje 
 13 aug 1733Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59968
2
Stremler, Lammert Harmens 
 13 aug 1755Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11936
3
Gerrits, Jelle 
 13 aug 1756Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45246
4
Hof, Douwe Cornelis 
 13 aug 1762Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103474
5
Hofman, Klaas Fokkes 
 13 aug 1764Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5183
6
Uitterdijk, Douwe Jurjens 
 13 aug 1769Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105915
7
Zijlstra, Feyke Wynsens 
 13 aug 1769Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10689
8
Nijdam, Akke Kornelis 
 13 aug 1772Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103004
9
Wybes, Sytske 
 13 aug 1773Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48404
10
Krooij, Adriaan La 
 13 aug 1775City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84379
11
Wedzinga, Andries Klazes 
 13 aug 1775Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18866
12
Rengers, Oege Roelofs 
 13 aug 1776Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34351
13
Wynia, Jelle Jans 
 13 aug 1776Itens/Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74706
14
Eintes, Tjitske 
 13 aug 1778Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3313
15
Mey, Liewijnna Jans van der 
 13 aug 1778Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11061
16
Posthumus, Jiltje Jilts 
 13 aug 1778Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31302
17
Hoekstra, Marijke IJsbrands 
 13 aug 1787Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6219
18
Postma, Wytske Tjallings 
 13 aug 1787Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37108
19
Jans, Jan 
 13 aug 1789Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59190
20
Ploegstra, Nammen Feikes 
 13 aug 1790Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2356
21
Tolsma, Levina Rinderts 
 13 aug 1790Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13496
22
Speulstra, Lieuwe Jans 
 13 aug 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6199
23
Vries, Gooitske Minses de 
 13 aug 1794Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20180
24
de Vries, Douwe Pieters 
 13 aug 1796Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77235
25
Kamminga, Sjoukje Pieters 
 13 aug 1796Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1477
26
Bosch, Aaltje Douwes 
 13 aug 1797Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30059
27
Halbesma, Fokje Halbes 
 13 aug 1797De Valom Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105267
28
Loon, Pieter Dirks van der 
 13 aug 1798Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44430
29
Meinema, Renske Jennes 
 13 aug 1798Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32033
30
Kuipers, Johannes Jacobs 
 13 aug 1801Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104685
31
Sipma, Ids Symens 
 13 aug 1803Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7454
32
de Vries, Geertje Jelles 
 13 aug 1804Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94377
33
Valk, Jikke Thijssens 
 13 aug 1804Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7726
34
Dijkstra, Jeltje Piers 
 13 aug 1806Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66415
35
Lever, Hindrikje Jurriens 
 13 aug 1806Wildervank, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69535
36
Stork, Jacoba 
 13 aug 1807Capelle, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69009
37
de Vries, Lieuwkje Siemens 
 13 aug 1808Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45445
38
Fransen, Frans 
 13 aug 1808Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43879
39
de Haan, Jan Tonnis 
 13 aug 1811Kloosterburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101215
40
Klaver, Maaike Andries 
 13 aug 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I463
41
Meulen, Jelle Eeltjes van der 
 13 aug 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26185
42
van Breeden, Sjoukje Binderts 
 13 aug 1812Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36437
43
Schaafsma, Anne Jans 
 13 aug 1814Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52829
44
de Vries, Gerrit Alles 
 13 aug 1815 I24199
45
Kamp, Maria van der 
 13 aug 1816Stad aan t Haringvliet, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110343
46
Groot, Janke Sjoerds de 
 13 aug 1819Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7508
47
Duursma, Trijntje Eeuwes 
 13 aug 1820Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13178
48
Kramer, Thomas Arjens 
 13 aug 1820Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50380
49
Stok, Heert Abes 
 13 aug 1820Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82296
50
Bouma, Gaele Broers 
 13 aug 1821Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23883

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 133

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Nijbuurt, Johanna Maria 
 13 aug 1788Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73776
2
Wytzes, Wymer 
 13 aug 1793Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105836
3
Giliams, Jan 
 13 aug 1799Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51035
4
Jacobs, Jelmer 
 13 aug 1806Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44972
5
Sytses, Jeltje 
 13 aug 1806Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104924
6
Klases, Tryntje 
 13 aug 1811Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100602
7
Klazes, Marten 
 13 aug 1811Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15210
8
Brouwer, Taeke Thomas 
 13 aug 1812Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94776
9
Feikes, Grietje 
 13 aug 1812Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70711
10
Fopkes, Gepke 
 13 aug 1813Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20001
11
de Wilde, Pieter Tjallings 
 13 aug 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33446
12
Pieters, Rixtje 
 13 aug 1814Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35662
13
Kloosterman, Wiltje Jans 
 13 aug 1817De Waard, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96727
14
Boekebinder, Simen Jacobs 
 13 aug 1819St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76807
15
Jelles, Akke 
 13 aug 1819Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5296
16
van Laten, Frans 
 13 aug 1819Emden, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110621
17
Wiersma, Grietje Feddes 
 13 aug 1819Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42964
18
Meulen, Jeltje Lieuwes van der 
 13 aug 1821Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13081
19
Sipkes, Marten 
 13 aug 1821Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92835
20
Hurkuik, Tietske 
 13 aug 1822Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68350
21
Aalsma, Pieter Thijsses 
 13 aug 1823Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21243
22
Stelpstra, Bauke Sybrens 
 13 aug 1824Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6061
23
Boersma, Taeke Tijssens 
 13 aug 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6443
24
de Schaaf, Riemer Pieters 
 13 aug 1826Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56860
25
Dijkstra, Pietje Jacobs 
 13 aug 1826Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15848
26
Feenstra, Sybrigje Harings 
 13 aug 1826Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7337
27
Rienks, Jetske 
 13 aug 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18834
28
Snoek, Adriaan 
 13 aug 1826Blokzijl, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65063
29
Vierstra, Dirkje Dirks 
 13 aug 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32384
30
Wielinga, Antje Wiegers 
 13 aug 1826 I66202
31
Zijlstra, Douwe Jaspers 
 13 aug 1826Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7594
32
Postma, Rykeltje Rykels 
 13 aug 1829Haarlem, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76354
33
Douma, Eelke Fokkes 
 13 aug 1830Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34959
34
Wendelaar, Neeltje Mients 
 13 aug 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10292
35
Groenland, Welmoed Annes 
 13 aug 1833Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73630
36
Hendriks, Jacoba 
 13 aug 1833Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96285
37
Hofman, Jantje Abeles 
 13 aug 1834Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32310
38
Braak, Antje Gerrits 
 13 aug 1836Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82081
39
Keizer, Tjeerd Alberts 
 13 aug 1838Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48703
40
Willems, Tjitske 
 13 aug 1838Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44799
41
Nicolay, Reinder Allardus 
 13 aug 1839 I62467
42
Bosch, Jelte Fetzes 
 13 aug 1840 I29289
43
Haan, Hylkjen AEbes de 
 13 aug 1842 I7859
44
Markus, Tonnis 
 13 aug 1842Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110101
45
Spijkerboer, Kornelis 
 13 aug 1843Oldebroek, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107269
46
Tanja, Ytje Piers 
 13 aug 1843Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103732
47
Bosch, Fokeltje Johannes 
 13 aug 1844Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50378
48
Galema, Marten Franses 
 13 aug 1844Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20210
49
Weertman, Hendrik 
 13 aug 1844Ommen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84142
50
Rienks, Jeltje Hanzes 
 13 aug 1845Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14194

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 43 van 43

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Jannes, Hotse 
Tjallings, Taabke 
 13 aug 1724Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88319
I88320
2
Wattes, Pijtter 
Sybes, Trijntje 
 13 aug 1741Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76790
I76791
3
Wybrens, Jelle 
Sjardes, Hendrikie 
 13 aug 1747Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65663
I65664
4
Baukes, Jan 
Dooitzes, Sjieuke 
 13 aug 1775Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75739
I75740
5
Bijlsma, Isaak Dirks 
Hendriks, Antje 
 13 aug 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71827
I75160
6
Buma, Hendrik Sierks 
Sijdses, Antjes 
 13 aug 1775Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44732
I44733
7
Durks, Wessel 
Jans, Aaltje 
 13 aug 1775Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92761
I92762
8
Vellinga, Balling Klases 
Hendriks, Antje 
 13 aug 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9984
I9985
9
Bijlsma, Johannes Siedzes 
Tijsses, Tietje 
 13 aug 1780Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90993
I90994
10
Olijnsma, Kornelis Jans 
Clazes, Martha 
 13 aug 1780Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17867
I17869
11
Ram, Pieter Jacobs 
Wijmers, Lijsbeth 
 13 aug 1780Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44515
I44516
12
Wal, Sjoerd Klases van der 
Ages, Antje 
 13 aug 1780Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11072
I11073
13
Drost, Johannes Bernardus 
Eigers, Briggetta 
 13 aug 1794Dunkirk, France Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49871
I49872
14
AEdes, Andries 
Willems, Roelofke 
 13 aug 1797Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78385
I78402
15
Ronner, Sytse Beernts 
Eisema, Fokeltje Jacobs 
 13 aug 1797Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48277
I48278
16
Baas, Lucas Beenes 
Nijmeyer, Grietje Barteles 
 13 aug 1809Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32230
I32231
17
Hebbes, Jan Hebbes 
Wijngaarden, Antje Cornelis 
 13 aug 1809Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57620
I57621
18
van Wicheren, Johannes Hermanus 
Postma, Dooitske Jacobs 
 13 aug 1813Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91281
I95652
19
Boonstra, Feike Sakes 
Lange, Maaike Pieters de 
 13 aug 1815Mairie Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5848
I5095
20
Wijngaarden, Jurjen Sacharias 
Ourensma, Sijke Ourens 
 13 aug 1817Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64587
I64588
21
Hellema, Arjen Harmens 
de Vries, Lupkje Kristina Sofia Holland 
 13 aug 1826Lemsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54809
I54810
22
Schaaf, Sybe Sjoerds 
Kunst, Baukje Dirks 
 13 aug 1826Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64279
I64278
23
Krol, Jan 
Oegema, Gertje Wiegers 
 13 aug 1831Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18679
I15598
24
Boonstra, Jacob Pieters 
Ronda, Ieseltje Dirks 
 13 aug 1835Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3205
I3206
25
Tuinhof, Sjoerd Rommerts 
Terpstra, Korneliske Wybes 
 13 aug 1836Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50591
I50593
26
Drayer, Harmen Lammerts 
Kuiper, Agnietje Tijsen 
 13 aug 1837Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48487
I48488
27
Hannik, Dirk Kouwenhoven 
Schoor, Ingena van der 
 13 aug 1840Oud-Beijerland, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63281
I63282
28
Schregardus, Jan Jans 
de Beer, Aukje Stevens 
 13 aug 1841Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60676
I60677
29
Dam, Jelle Jans 
Douma, Geeske Oedzes 
 13 aug 1843Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41609
I41610
30
Faber, Rein Cornelis 
IJskamp, Jetske Ypes 
 13 aug 1859Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42012
I42014
31
Miedema, Jan Engberts 
Damsma, Pietje Herres 
 13 aug 1863Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29537
I28444
32
van Dellen, Rogchus Idzerts 
de Vries, Angenietje Hendrikus 
 13 aug 1863Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72309
I72310
33
Weert, Gurbe Johannes de 
Haga, Hiltje Hendriks 
 13 aug 1863Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19571
I19562
34
Algra, Gerrit Sybrens 
Veen, Trijntje Tjallings van der 
 13 aug 1864Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71634
I71635
35
Kalma, Job Gjalts 
Mollema, Dieuwke Klazes 
 13 aug 1864Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86612
I274
36
Hoop, Beerd (Bert) van der 
Hoeve, Jentje (Jennie) 
 13 aug 1865Ottawa County, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111054
I111055
37
Dobma, Jacob Douwes 
Stienstra, Tjeerdtje Sytzes 
 13 aug 1870Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13340
I12805
38
Boonstra, Lieuwe Jans 
Voorburg, Willemina 
 13 aug 1891Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100536
I106107
39
Lodewijk, Klaas Meinderts 
Molen, Janneke Teunis van der 
 13 aug 1903Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68257
I68263
40
Wey, Hendrik Johannes van der 
Reeder, Liskje Christiaans 
 13 aug 1908Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21826
I42097
41
Hovinga, Eeltje (Albert) Symens 
de Vries, Tjoukje (Susie) Rinderts 
 13 aug 1920Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19132
I107354
42
Bontekoe, Andries Arends 
Croix, Helena Maria Du 
 13 aug 1930The Hague, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53589
I101580
43
Terpstra, Jan (John) Eelkes 
Ball, Francis 
 13 aug 1931Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33482
I33485

Doop

Treffers 1 t/m 49 van 49

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Pieters, Doetje 
 13 aug 1713Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90193
2
Mouwen, Peter Roelofs 
 13 aug 1738Meppel, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85274
3
Karsten, Andries 
 13 aug 1741Wolvega/Sonnega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102555
4
Tekes, Eelse 
 13 aug 1741Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86754
5
Feenstra, Klaaske Tietes 
 13 aug 1749Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20157
6
Molenaar, Pieter Formers 
 13 aug 1749Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13306
7
Dijkstra, Johannes Dirks 
 13 aug 1752Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43900
8
Luitjes, Jantje 
 13 aug 1752Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111051
9
Sikkema, Ytjen Durks 
 13 aug 1752Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95400
10
Kreeft, Klaas Hindrik 
 13 aug 1753Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101674
11
de Boer, Sipke Sjoerds 
 13 aug 1756Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78822
12
Sjoerds, Pieter 
 13 aug 1756Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49875
13
Heeringa, Pieter Gosses 
 13 aug 1758Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80862
14
Rinses, Sierk 
 13 aug 1758Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74700
15
Boersma, Ate Hendriks 
 13 aug 1769Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94381
16
Holdinga, Johannes Sytzes 
 13 aug 1769Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75722
17
Swolstra, Willem Harmens 
 13 aug 1769St. Johannesga/Delfstrahuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76457
18
Buma, Akke Jans 
 13 aug 1773Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4914
19
Wiersma, Meindert Sjoerds 
 13 aug 1773Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55460
20
Bosgra, Geertje Jans 
 13 aug 1775Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1773
21
Dreyer, Aris Arjens 
 13 aug 1775Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17
22
Johannes, Hessel 
 13 aug 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43504
23
Ruurds, Grietje 
 13 aug 1775Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7236
24
Worps, Gertje 
 13 aug 1775Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45979
25
van Dixhoorn, Dirk 
 13 aug 1777Axel, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110138
26
Rochussen, Hendrik 
 13 aug 1779Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99997
27
Hylkema, Antje Hylkes 
 13 aug 1780Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4551
28
Lautenbach, Saapke Lammerts 
 13 aug 1780Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92261
29
Willems, Aaltje 
 13 aug 1780Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53219
30
Cornelis, Bregtje 
 13 aug 1786Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76460
31
Diepstra, Antje Eises 
 13 aug 1786Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35840
32
Douma, Lieuwkje Sybrens 
 13 aug 1786Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25683
33
Feykes, Trijntje 
 13 aug 1786Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46926
34
Jong, Antje Pieters de 
 13 aug 1786Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19071
35
Kleed, Klaas Gerbens van der 
 13 aug 1786Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49329
36
Kooistra, Swaantje Gerbens 
 13 aug 1786Hempens/Teerns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35053
37
Oegema, Janke Sikkes 
 13 aug 1786Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11092
38
Steegstra, Geertje Andries 
 13 aug 1786Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5505
39
Groustra, Trijntje Jentjes 
 13 aug 1790Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61833
40
van Loon, Jimke Glastra 
 13 aug 1793Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98489
41
Ambrosius, Hermanus Christoffel 
 13 aug 1797Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61177
42
Boersma, Pietje Pieters 
 13 aug 1797Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25978
43
Braak, Melis Djoerds 
 13 aug 1797Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37989
44
Ehlhardt, Nicolaas Bernardus 
 13 aug 1797Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18966
45
Hoekstra, Wikke Jans 
 13 aug 1797Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62038
46
Hoekstra, Jacob Meintes 
 13 aug 1809Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2633
47
Kingma, Antje Jans 
 13 aug 1809Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10916
48
Kuiken, Maartje Klaasen 
 13 aug 1809St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3367
49
Miedema, Tjitske Klazes 
 13 aug 1810Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99463