Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 156

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Pieters, Taekje 
 13 jul 1743Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103846
2
de Haan, Jikke Scheltes 
 13 jul 1753Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106859
3
Visser, Jacob Jans 
 13 jul 1762Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96431
4
Kooystra, Renske Sjoukes 
 13 jul 1774 I58643
5
Opts, Liskjen 
 13 jul 1774Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75320
6
Wielen, Teunis Rienks van der 
 13 jul 1774Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6070
7
Dreyer, Aris Arjens 
 13 jul 1775Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17
8
Koopmans, Jan Klases 
 13 jul 1775Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85043
9
Pieters, Eeke 
 13 jul 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46530
10
Gaeles, Jan 
 13 jul 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42814
11
de Vries, Reinder Rinzes 
 13 jul 1780St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87128
12
Hoekstra, Wybren Jans 
 13 jul 1782Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38197
13
Feima, Jelle Gerbens 
 13 jul 1783Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96357
14
Kuiken, Tymen Reins 
 13 jul 1783St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97528
15
Vegter, Ale Roelofs 
 13 jul 1783Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82749
16
Wenselaar, Maartje Klazes 
 13 jul 1786St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78986
17
Zijlstra, Homme Meiles 
 13 jul 1786Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37773
18
de Vries, Maaike Jans 
 13 jul 1787Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1055
19
Bouma, Maaike Jans 
 13 jul 1788Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98706
20
Pebesma, Melle Tomas 
 13 jul 1788Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93672
21
Schroor, Ytje Harmens 
 13 jul 1788St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4015
22
Faber, Rinske Tjeerds 
 13 jul 1791Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31526
23
Hovinga, Rienk Klazes 
 13 jul 1791Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11844
24
Swart, Sjoerd Martens 
 13 jul 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1714
25
Dobbinga, Reink Meinderts 
 13 jul 1794Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54851
26
Postma, Aaltje Jacobs 
 13 jul 1794Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5722
27
Molen, Lodewijk Willem Ymes van der 
 13 jul 1795Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58998
28
Lieuwes, Sijke 
 13 jul 1796Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44100
29
Boersma, Hidde Jans 
 13 jul 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79399
30
Veen, Durkje Jelles van der 
 13 jul 1798IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67055
31
Heidanus, Wytske Jurjens 
 13 jul 1800Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36129
32
Plat, Sipke Binnes 
 13 jul 1800Hiaure/Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13615
33
Schaaf, Lieuwkje Mients van der 
 13 jul 1800Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2732
34
van Dijk, Gerben Bouwes 
 13 jul 1800Gaastmaburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65925
35
Lykeles, Jantje 
 13 jul 1803Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42526
36
Walda, Floris Jacobs 
 13 jul 1803Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13835
37
Dirks, Jan 
 13 jul 1805Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42958
38
Rendeloop, Jouke Johannes 
 13 jul 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16047
39
Molenberg, Pietje Pieters 
 13 jul 1807Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82704
40
Veen, Sytze Jans van der 
 13 jul 1809 I64011
41
de Jong, Antje Willems 
 13 jul 1810Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77443
42
Palma, Gerlof Jans 
 13 jul 1810Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10092
43
Faber, Epke Sipkes 
 13 jul 1811Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54365
44
Deinum, Andries Ulbes 
 13 jul 1812Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51571
45
Brouwer, Jan Sybrens 
 13 jul 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9958
46
Vries, Grietje Harmens de 
 13 jul 1814Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9381
47
Miedema, Aaltje Gerbens 
 13 jul 1816Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17042
48
Vries, Tetje Gerbens de 
 13 jul 1816Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14987
49
Friesema, Harmen Hanzes 
 13 jul 1817Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50707
50
Schaafsma, Lieuwe Oenes 
 13 jul 1822Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24562

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 117

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Papma, Trijntje Franzen 
 13 jul 1801Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I297
2
Rodenburg, Machteltje 
 13 jul 1801Gorcum (Gorinchem), province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86726
3
Douwes, Welmoed 
 13 jul 1808Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39949
4
Visser, Lieuwe Freerks 
 13 jul 1812Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48082
5
Jong, Arjen Jans de 
 13 jul 1813Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13633
6
Eeltjes, Yke 
 13 jul 1816Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39866
7
Ram, Melle Jacobs 
 13 jul 1816Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10030
8
Schuurmans, Klaas Hilbrands 
 13 jul 1818Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26303
9
Boersma, Dirk Sybes 
 13 jul 1819Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10928
10
Meulen, Bouwe Hylkes van der 
 13 jul 1819Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100478
11
Freerks, Rinske 
 13 jul 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13605
12
Lolles, Sieuwke 
 13 jul 1821 I65045
13
Meulen, Ybeltje Hendriks van der 
 13 jul 1821Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98625
14
van Veen, Wytze Pieters 
 13 jul 1821Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70486
15
Minnes, Grietje 
 13 jul 1822Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9603
16
Liebes, Tjetske 
 13 jul 1823Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10065
17
Westerkamp, Wemmigje Jans 
 13 jul 1823 I33439
18
Jans, Jiskje 
 13 jul 1826Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74020
19
Kuik, Kornelis Bartelds 
 13 jul 1826Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68029
20
Obma, Ype Tietes 
 13 jul 1826Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8723
21
Eppinga, Eise Jacobus 
 13 jul 1830Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56864
22
Nauta, Johannes Eduardus 
 13 jul 1831Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74193
23
Bekius, Baukje Willems 
 13 jul 1833Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78030
24
Bosch, Jan Lieuwes 
 13 jul 1833Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43289
25
Halma, Jan Piebes 
 13 jul 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10289
26
Smids, Tjebbe Doekes 
 13 jul 1834Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71155
27
Visser, Klaas Paulus 
 13 jul 1835Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105790
28
Reitsma, Sytske Gerrits 
 13 jul 1838Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83182
29
Pheiffer, Klaas Daniels 
 13 jul 1839Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3235
30
Hoitsma, Arjen Jacobus 
 13 jul 1840Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77654
31
Schouwstra, Wytze Theunis 
 13 jul 1840Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76652
32
Hofma, Sjoerdtje Jans 
 13 jul 1841Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91327
33
Tepper, Stillborn Jans 
 13 jul 1842Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16960
34
Braaksma, Tjitse Sytzes 
 13 jul 1844Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12549
35
Vlag, Ysaak Abes van der 
 13 jul 1845 I64775
36
Papma, Johannes Fransen 
 13 jul 1846Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5373
37
Hemminga, Adolph Aizes 
 13 jul 1847Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60543
38
Hummel, Roelf Alberts 
 13 jul 1847Zevenhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89713
39
Bouma, Baukje Ruurds 
 13 jul 1848Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9839
40
Pars, Wiltje Johannes 
 13 jul 1849St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26789
41
Smedema, Maaike Tjepkes 
 13 jul 1849Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7633
42
Wierda, Ruurd Ruurds 
 13 jul 1849Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14182
43
Ebbens, Harmen Christiaans 
 13 jul 1850 I8153
44
Bottema, Johanna Oenes 
 13 jul 1853Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99190
45
Staalstra, Ype Jelles 
 13 jul 1854Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31991
46
Mey, Stillborn Gerrits van der 
 13 jul 1856Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29333
47
Soepboer, Jitske Douwes 
 13 jul 1856Harkstede, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32576
48
Zoodsma, Albert Sytzes 
 13 jul 1856 I28860
49
Amiraal, Sjoerdje Eintes 
 13 jul 1857Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14732
50
de Boer, Petrus Voorhoek 
 13 jul 1857 I74887

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 61

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Pybes, Lieuwe 
Veenema, Baukien Isses 
 13 jul 1727Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68686
I68688
2
de Valk, Henderikus 
Faber, Anna 
 13 jul 1732Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103033
I103034
3
Tjerks, Pyter 
Wiegers, Geertje 
 13 jul 1732St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77374
I77375
4
Ypes, Lieuwe 
Engelberts, Marta 
 13 jul 1738Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92334
I92335
5
Hendriks, Pieter 
Simens, Lysbeth 
 13 jul 1742Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94422
I94423
6
Gosses, Taeke 
Douwes, Trijntje 
 13 jul 1749Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97365
I97369
7
Jakobus, Hendrik 
Ruurds, Engeltje 
 13 jul 1749Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95995
I95996
8
Jans, Hendrik 
Thissens, Aaltje 
 13 jul 1749Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88127
I88128
9
Oenes, Jelle 
Annes, Metje 
 13 jul 1749Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79168
I79169
10
Dublinga, Livius Ambrosius 
Clasens, Etje 
 13 jul 1766Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90978
I102850
11
Ekkes, Simen 
Johans, Jeltie 
 13 jul 1766Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68315
I68316
12
Pieters, Taeke 
Rinses, Meinou 
 13 jul 1766Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65575
I65576
13
Bakker, Hinne Jeltes 
  I76328
14
Cats, Schelte Symens 
Sipkes, Rinske 
 13 jul 1783Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30812
I30813
15
de Vries, Klaas Thijsses 
Sjoerds, Geertje 
 13 jul 1783Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67988
I67989
16
Hendriks, Auke 
Dirks, Hiltie 
 13 jul 1783Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21777
I21776
17
Nauta, Johannes Eduardus 
Spyxma, Dieuwke Piers 
 13 jul 1783Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74193
I74194
18
Douwes, Abe 
Hendriks, Rientje 
 13 jul 1788Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93755
I46088
19
Johannes, Sikke 
Sipkes, Martjen 
 13 jul 1788Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57734
I57735
20
Meulen, Engbert Hendriks van der 
Jacobs, Fokje 
 13 jul 1788Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77486
I77487
21
Roelofsen, Dirk 
Sierds, Grytje 
 13 jul 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84017
I84018
22
Gjaltema, Hepke Gjalts 
Pieters, Martje 
 13 jul 1794Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60031
I60032
23
Hamstra, Yde Sytzes 
Sikma, Eelkje Sijes 
 13 jul 1811Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59535
I59536
24
Vries, Harmen Alderts de 
Velstra, Akke Meints 
 13 jul 1811Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12966
I12970
25
Hiemstra, Klaas Hendriks 
Sybesma, Trijntje Arjens 
 13 jul 1814Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I530
I698
26
Kingma, AEde Jans 
Jansma, Antje Wybrens 
 13 jul 1814Mairie Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10909
I12185
27
Nieuwenhuis, Jan Oenes 
Hoekstra, Grietje Cornelis 
 13 jul 1814Mairie Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38443
I38444
28
Teitsma, Jan Sybrens 
Kingma, Trijntje Martens 
 13 jul 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4285
I4286
29
Hempenius, Jacob Jacobs 
Wiersma, Jeltje Geerts 
 13 jul 1817Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93515
I93516
30
van Rosendal, Dirk Jarigs 
Boonstra, Martzen Pieters 
 13 jul 1817Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78847
I78846
31
Buwalda, Jan Gerrits 
Minnema, Trijntje Jacobs 
 13 jul 1822Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4848
I4849
32
Dojema, Jacob Minks 
Sinnema, Janke Sinnes 
 13 jul 1823Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71882
I71886
33
Visser, Albert Sipkes 
Dijkstra, Grietje Klazes 
 13 jul 1824Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62420
I62421
34
Timmerman, Jolke Reinders 
Elsinga, Femmigje Roelofs 
 13 jul 1825Weststellingwerf Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74626
I74632
35
Krop, Sybren Jans 
Wierda, Baukje Jacobs 
 13 jul 1826Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2770
I2839
36
Wijnstra, Douwe Thomas 
Kalma, Janke Jitzes 
 13 jul 1826Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5698
I7867
37
Draaisma, Pieter Aukes 
Dijk, Janke Fransen van 
 13 jul 1828Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7383
I6474
38
Pranger, Gerke Klases 
Sjouw, Antje Jans van der 
 13 jul 1828Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15556
I15567
39
de Jong, Dooitze Oepkes 
Haitsma, Ruurdje Ynses 
 13 jul 1833Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68876
I68877
40
de Bruin, Hylke Jans 
Hoitinga, Wikjen Ulbes 
 13 jul 1834Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100730
I100722
41
Postmus, Minne Willems 
Koudenburg, Fokje Fredriks 
 13 jul 1834Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106255
I106246
42
Offringa, Wiltje Pylgers 
Keuning, Tettje Annes 
 13 jul 1837Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10316
I10318
43
Rooda, Cornelis Cornelis 
Atema, Jeltje Ates 
 13 jul 1837Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4317
I77083
44
Bersma, Johannes Jacobus Hendriks 
Dijkman, Janke Pieters 
 13 jul 1839Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I380
I379
45
Pheifer, Hendrik Johannes 
van Duinen, Hendrikje Freerks 
 13 jul 1839Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33224
I33232
46
Wielinga, Feyke Douwes 
Adema, Eeke Oeges 
 13 jul 1839Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59760
I59761
47
Heide, Dirk Wiegers van der 
Wallendal, Trijntje Jacobs 
 13 jul 1843Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11982
I11986
48
Visser, Douwe Roelofs 
Hoekstra, Marijke Hendriks 
 13 jul 1843Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51144
I5752
49
Luit, Lubbartus Roelfs van der 
Huizinga, Hilliggien Cornelis 
 13 jul 1844Baflo, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103544
I103545
50
Hijma, Roelof Freerks 
Koopmans, Maaike Jans 
 13 jul 1850Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12082
I5504

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 66

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Gooitsens, Sape 
 13 jul 1721Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44178
2
Cornelis, Wijmer 
 13 jul 1727St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61125
3
Sybrens, Antje 
 13 jul 1727Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81274
4
Everts, Bote 
 13 jul 1732Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46919
5
Keulen, Hendrik Jans 
 13 jul 1732Wijckel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74206
6
Klazes, Hendrik 
 13 jul 1732Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87987
7
Oedses, Reinu 
 13 jul 1732Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17690
8
Gerbens, Haentie 
 13 jul 1738Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83685
9
Martens, Sjoerd 
 13 jul 1738Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1760
10
Rienks, Ykje 
 13 jul 1738Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1333
11
Cornelis, Antie 
 13 jul 1749Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4977
12
Gosses, Dettie 
 13 jul 1749Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47771
13
Koopmans, Marten Dirks 
 13 jul 1749Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19669
14
Alkema, Duttje Ymes 
 13 jul 1755Woudsend/Ypecolsga/Indijk/Smallebrugge Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69696
15
de Lasu, Johannes Lodewijk 
 13 jul 1755Kampen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97473
16
Oeges, Trijntje 
 13 jul 1755Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102396
17
Postma, Tietje Wouters 
 13 jul 1755St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71818
18
Tjeerds, Antie 
 13 jul 1760Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87994
19
Aukes, Tjitske 
 13 jul 1766Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75074
20
Christiaans, Sjieuke 
 13 jul 1766Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2736
21
Gerkes, Klaas 
 13 jul 1766Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90644
22
Hessels, Jetske 
 13 jul 1766Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1749
23
Jans, Ytje 
 13 jul 1766St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40935
24
Nicolai, Mindert Lieuwes 
 13 jul 1766Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76796
25
Woude, Aagje Freerks van der 
 13 jul 1766Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7074
26
Bosch, Marijke Hendriks 
 13 jul 1771Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45324
27
de Jong, Froukjen Feddes 
 13 jul 1777Tjerkgaast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95902
28
Berg, Trijntje van den 
 13 jul 1783Zwartsluis, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99972
29
Franken, Pieter Egberts (aka Posthuma) 
 13 jul 1783Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51831
30
Kaastra, Sjerp Tjeerds 
 13 jul 1783Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41676
31
Miedema, Trijntje Sijes 
 13 jul 1783Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62427
32
Beintema, Gerrit Willems 
 13 jul 1788Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9578
33
Ekkes, Meintje 
 13 jul 1788Niehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40749
34
Hebbes, Jan Hebbes 
 13 jul 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57620
35
Kroos, Elizabeth Jacobs 
 13 jul 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73082
36
Posthumus, Thomaske Baukes (aka de Jong) 
 13 jul 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45669
37
Rijpma, Lolke Andries 
 13 jul 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19187
38
Vlaskamp, Gerrit Arends 
 13 jul 1791Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94668
39
Cnossen, Sibbeltje Wybes 
 13 jul 1794Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68336
40
de Jong, Tjeerd Aukes 
 13 jul 1794Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71481
41
Mark, Albert Thomas van der 
 13 jul 1794Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36687
42
Swart, Antje Klazes 
 13 jul 1797Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3976
43
Boorsma, Paulus Tymens 
 13 jul 1800Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98296
44
Fenstra, Baukje Sjoerds 
 13 jul 1800Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104515
45
Hettes, Pyter 
 13 jul 1800Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48965
46
Jelgersma, Tymen Martens 
 13 jul 1800Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87885
47
Kroes, Jan Hendriks 
 13 jul 1800Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5217
48
Minnema, Klaas Minnes 
 13 jul 1800Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73060
49
Nicolay, Sikke Klazes 
 13 jul 1800Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55182
50
Rijpstra, Tietje Pieters 
 13 jul 1800Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85008

1 2 Volgende»