Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 173

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Reinders, Antje 
 13 jun 1749Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98951
2
Tempel, Jakob Johannes 
 13 jun 1756Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94298
3
Lykles, Trijntje 
 13 jun 1768Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75895
4
Hooghiemstra, Hillebrand Klazes 
 13 jun 1771Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64084
5
Tjepkema, Cornelis Tjepkes 
 13 jun 1771Nieuwebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22676
6
Alberda, Jan Alberts 
 13 jun 1772Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84547
7
Bilt, Adriaantje Douwes 
 13 jun 1772St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101856
8
Bruinsma, Japke Koenraads 
 13 jun 1772Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13691
9
Dijkstra, Geertje Willems 
 13 jun 1772St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79846
10
Wijbrens, Majke 
 13 jun 1773Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107758
11
Hornstra, Thomas Jans 
 13 jun 1774Doniaga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89179
12
Kuiken, Klaaske Scheltes 
 13 jun 1774St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100854
13
Frank, Ewolt Oebeles 
 13 jun 1778Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100680
14
Hellinga, Marten Hendriks 
 13 jun 1779Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11701
15
Willems, Klaasje 
 13 jun 1781St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86332
16
Sijes, Jeltje 
 13 jun 1784Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81229
17
Wielinga, Pieter Hotzes 
 13 jun 1785St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39716
18
Tuin, Gosse Gerrits van 
 13 jun 1786Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6265
19
Hazenberg, Trientje Willems 
 13 jun 1790Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34795
20
Geleijnse, Bartel 
 13 jun 1792Noordwelle, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109774
21
Postumus, Claas Pieters 
 13 jun 1794Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101998
22
Hendriks, Jelle 
 13 jun 1795Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41368
23
Lammerts, Gosse 
 13 jun 1797Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43476
24
Veersma, Trijntje Pieters 
 13 jun 1797Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110920
25
de Boer, Lykle Jans 
 13 jun 1798Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106077
26
de Zwart, Grytje Jans 
 13 jun 1798Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82691
27
Rensma, Rinse Sytzes 
 13 jun 1799Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8633
28
Toomsma, Trijntje Lieuwes 
 13 jun 1800Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61160
29
Buursma, Johannes Tjallings 
 13 jun 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9313
30
Hijma, Klaas Abes 
 13 jun 1802Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3932
31
Arjens, Sibren 
 13 jun 1803Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43281
32
Swaager, Antje Dirks 
 13 jun 1804St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94980
33
Wijma, Jedske Sakes 
 13 jun 1805Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69126
34
Dijkstra, Willemke Douwes 
 13 jun 1806Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I772
35
Hoekstra, Sytske Cornelis 
 13 jun 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11129
36
Idsinga, Dieuwke Hessels 
 13 jun 1807Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24777
37
Wiersma, Sjoerd Meinderts 
 13 jun 1807Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66974
38
de Jong, Jiskje Sipkes 
 13 jun 1810Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73993
39
Memerda, Ritske Binnes 
 13 jun 1810Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7018
40
de Jong, Janke 
 13 jun 1812Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48321
41
Reen, Gerbrig Sybes 
 13 jun 1812Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71398
42
Zult, Sietske Jeltes 
 13 jun 1813Leek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16428
43
Galema, Tjitske Fransen 
 13 jun 1814Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14353
44
de Vries, Klaas Melles 
 13 jun 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26573
45
Miedema, Geertje Jans 
 13 jun 1817Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2451
46
Fokkema, Anne Kornelis 
 13 jun 1819Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27248
47
van Kleffens, Saapke Aukes 
 13 jun 1819Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32119
48
Tolsma, Jan Hendriks 
 13 jun 1821Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12446
49
Wadman, Froukje Hayes 
 13 jun 1821Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35831
50
Boersma, Jan Sipkes 
 13 jun 1822 I64157

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 173

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Boccama, Ruird Wijbrens 
 13 jun 1753 I93392
2
Hindriks, Cornelia 
 13 jun 1787Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107799
3
Arjens, Fokele 
 13 jun 1804Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95081
4
Orange, Gerben Tjebbes 
 13 jun 1807Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111878
5
Hoitsma, Johannes Johannes 
 13 jun 1809Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27765
6
Jeips, Antje 
 13 jun 1809Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83913
7
Walings, Daniel 
 13 jun 1809Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49388
8
Pieters, Marten 
 13 jun 1810Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45986
9
Jans, Bouwe 
 13 jun 1811Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32261
10
Theunes, Eeuwe 
 13 jun 1811Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91393
11
Krol, Jan Gerrits 
 13 jun 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6719
12
Walle, Douwe Tijsses de 
 13 jun 1812Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7025
13
Kok, Bote Durks 
 13 jun 1813Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74462
14
Braunius, Maria Jacoba 
 13 jun 1814Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73774
15
Hettema, Sijke Simens 
 13 jun 1814Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82391
16
Jeens, Hiltje 
 13 jun 1814Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15549
17
Schreiber, Antje Jacobs 
 13 jun 1814Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1611
18
Steegstra, Neents Anes 
 13 jun 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2674
19
Bakker, Grietje Kornelis 
 13 jun 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13778
20
Hiemstra, Arjen Klases 
 13 jun 1817Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27106
21
Rijpstra, Gerrit Cornelis 
 13 jun 1817Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6693
22
Bokma, Albert Bokkes 
 13 jun 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6812
23
Florison, Johannes Jacobus 
 13 jun 1819Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107150
24
Symons, Aafke 
 13 jun 1820Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68678
25
Visscher, Jan Paulus 
 13 jun 1821Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105785
26
Oeges, Grietje 
 13 jun 1822 I69953
27
Bijlsma, Johannes Siedzes 
 13 jun 1823Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90993
28
de Vries, Evert Hendriks 
 13 jun 1824Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27896
29
Haaima, Piebe Siemens 
 13 jun 1824Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40042
30
Runia, Janke Teunis 
 13 jun 1824Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102484
31
Rijpema, Gerardus Pieters 
 13 jun 1825Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48336
32
Stokje, Janke Folkerts 
 13 jun 1825Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68584
33
Sybrengs, Antje 
 13 jun 1825Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98584
34
Velde, Anne Martens van der 
 13 jun 1826Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16541
35
Braaksma, Wybe Jelles 
 13 jun 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1892
36
Ploeg, Rindert Rinses van der 
 13 jun 1827Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37995
37
Fopma, Rutger Symons 
 13 jun 1830Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54084
38
Wiersma, Hessel Johannes 
 13 jun 1830Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45910
39
Dijk, Akke Lykeles van 
 13 jun 1831Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5368
40
Slim, Ariaantje Arjens 
 13 jun 1831 I13152
41
Wassenaar, Gerben Jobs 
 13 jun 1831St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46882
42
Broersma, Jitze Melles 
 13 jun 1832Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19995
43
Hayma, Afke Renderts 
 13 jun 1833Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90342
44
Klases, Lijsbet 
 13 jun 1834Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105939
45
Boersma, Hendrik Pieters 
 13 jun 1838St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11927
46
Ferwerda, Wieltje (Wijke) Jans 
 13 jun 1839Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108038
47
Jentjes, Hotske 
 13 jun 1839Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88696
48
Rekker, Hendrik Tjallings 
 13 jun 1839Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20720
49
Ronner, Sytse Beernts 
 13 jun 1839Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48277
50
Hamstra, Annigje Sytzes 
 13 jun 1840Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38852

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 129

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Ewerts, Foppe 
Fransen, Jancke 
 13 jun 1717Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74088
I74089
2
Martens, Feike 
Tiallings, Grietje 
 13 jun 1717Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42622
I42623
3
Jans, Gerryt 
Bartels, Maaike 
 13 jun 1734Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45085
I45086
4
Sikkes, Rintie 
Waetses, Doedtje 
 13 jun 1734Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74556
I74558
5
Tjeerds, Marten 
Zymens, Sybrig 
 13 jun 1734Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94140
I94141
6
Tjeerds, Willem 
Willems, Janke 
 13 jun 1745Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74025
I74026
7
Meth, Johannes 
Muldener, Maria Amelia 
 13 jun 1749Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100640
I100641
8
van Wicheren, Gerrijt 
Inia, Cornelia Hermanus 
 13 jun 1749Goutum/Swichum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91286
I91287
9
Jans, Oeble 
Boeles, Sybrigjen 
 13 jun 1751Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52975
I52976
10
Posthumus, Gooitsen Gooitsens 
Sybrens, Sijke 
 13 jun 1751Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93248
I93249
11
Roels, Klaas 
Lieuwes, Waab 
 13 jun 1751Hoornsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95916
I95917
12
Keympes, Freerk 
Jans, Teuntje 
 13 jun 1756Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90584
I90583
13
Pijtters, Melis 
Sytses, Rinske 
 13 jun 1756Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49350
I49351
14
Dreuwessens, Pieter 
Lammerts, Stijntie 
 13 jun 1762Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73949
I73950
15
Philippus, Sye 
Pytters, Trijntje 
 13 jun 1770Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80478
I80479
16
Egberts, Jakob 
Jans, Grietjen 
 13 jun 1773Diever, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102218
I102219
17
Jans, Jarig 
Symens, Gertje 
 13 jun 1773Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100624
I100625
18
Kingma, Jacob Jans 
Jong, Beitske Jitzes de 
 13 jun 1773Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15037
I15038
19
Pyters, Dirk 
Lieuwes, Lieuwkje 
 13 jun 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14543
I14542
20
Sjoerds, Melle 
Alberts, Baukje 
 13 jun 1773Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48982
I48983
21
Stap, Jacob Jans 
Heins, Janke 
 13 jun 1773Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56492
I45475
22
Ferff, Gerrijt van der 
Sluijs, Eelkje van der 
 13 jun 1779Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92431
I92432
23
Iedema, Johannes Pieters 
Jans, Elske 
 13 jun 1784Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62809
I72627
24
Liemmes, Jelle 
Kingma, Trijntje Eelses 
 13 jun 1784Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65753
I65754
25
Oedzes, Pyter 
Thijssen, Grietje 
 13 jun 1784Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14719
I14720
26
Sybrandy, Frans Sybrens \ Sybrands 
Kool, Fokeltje Sikkes 
 13 jun 1784Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109737
I109738
27
Tilstra, Dirk Heerkes 
Gerbens, Aafke 
 13 jun 1784Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3804
I3805
28
Visser, Anne Wiegers 
Jelles, Jetske 
 13 jun 1784Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56943
I56944
29
Visser, Pieter Oenes 
Graaf, Doetje Rinzes de 
 13 jun 1784Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9584
I9587
30
Wesma, Rients Sikkes 
Hennes, Tijttje 
 13 jun 1784IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89784
I89785
31
Alberts, Hattum 
Eebles, Metsje 
 13 jun 1790Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49429
I49430
32
Calsbeek, Johannes Jelles 
de Vries, Eelkje Gerbens 
 13 jun 1790Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73501
I73502
33
Dijkstra, Sije Minnes 
Ewal, Doetje Arends 
 13 jun 1790Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23933
I23934
34
Hessels, Pieter 
Walsweer, Jetske Aukes 
 13 jun 1790Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63581
I63580
35
Hettes, Sjoerd 
Thomas, Trijntje 
 13 jun 1790Goenga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87896
I87897
36
Miedema, Reinder Pieters 
Vries, Saapke Tjerks de 
 13 jun 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12029
I12030
37
Nauta, Kornelis Jans 
Renses, Jenke 
 13 jun 1790Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75832
I75833
38
Oedzes, Jan 
Ruurds, Doedje 
 13 jun 1790Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104214
I104215
39
Posthumus, Johannes Jeltes 
Terpstra, Janke Eeltjes 
 13 jun 1790Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100137
I100138
40
van Calsbeek, Johannes Jelles 
de Vries, Eelkje Gerbens 
 13 jun 1790Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52937
I52938
41
Wever, Lammert Lammerts 
Wybes, Geiske 
 13 jun 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84052
I84053
42
Anema, Abe Pieters 
Ennema, Neeltje Ennes 
 13 jun 1791Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49847
I49848
43
Lutgendorp, Marten Hendriks 
Gravius, Antje Jans (aka Huisman) 
 13 jun 1791Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79132
I79133
44
Sjoeks, Pieter Jans 
Zwart, Fettje Gerrits 
 13 jun 1791Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99281
I99282
45
Terpstra, Pieter Jans 
Bonnema, Sjoukjen Lases 
 13 jun 1791Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71576
I71577
46
de Jong, Thomas Sipkes 
Johannes, Sjoukjen 
 13 jun 1802Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40846
I40847
47
Dijkstra, Pieter Teyes 
Miedema, Nieske Ruurds 
 13 jun 1802Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10810
I10811
48
Johannes, Antonius Coendert 
Hendriks, Riemkje 
 13 jun 1802Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68357
I68359
49
Pieters, Sieds 
Poutsma, Anna 
 13 jun 1808Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107201
I107202
50
de Groot, Jantje Tjeerds 
Piers, Akke 
 13 jun 1811Mairie Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89045
I89043

1 2 3 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 50

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jacobs, Giolt 
 13 jun 1697Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72254
2
Ewerts, Claas 
 13 jun 1707Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78153
3
Hendriks, Minse 
 13 jun 1723Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91646
4
Gerlofs, Wijtske 
 13 jun 1734Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46465
5
Popkes, Sijbe 
 13 jun 1734 I44555
6
Hettema, Andries Hettes 
 13 jun 1745Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6543
7
Heeringa, Gijsbert Gosses 
 13 jun 1751Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45635
8
Lykles, Jetske 
 13 jun 1751Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47419
9
Boom, Pieter Abrahams van der 
 13 jun 1755Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76699
10
Duinen, Abe Jans van 
 13 jun 1756Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1531
11
Boersma, Taeaedsche Annes 
 13 jun 1762Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79009
12
Kampstra, Sibbeltje Martens 
 13 jun 1762Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76156
13
Mients, Pieter 
 13 jun 1762Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93040
14
Swierstra, Johannes Piers 
 13 jun 1762Mantgum/Schillaart Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86831
15
Velde, Klaaske Pieters van der 
 13 jun 1764Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41131
16
de Boer, Ouwe Martens 
 13 jun 1773St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48252
17
Feers, Jarig 
 13 jun 1773Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39492
18
Jacobs, Jelle 
 13 jun 1773Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3906
19
Ploeg, Hendrik Eizes 
 13 jun 1773Midwolde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18677
20
Posthumus, Taekje Johannes 
 13 jun 1773Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69916
21
Rusticus, Jacob Hotzes 
 13 jun 1773Hieslum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95035
22
Stienstra, Henke (Renske) Gerrits 
 13 jun 1773Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7563
23
Heide, Geertje Douwes van der 
 13 jun 1779Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108107
24
Hogendijk, Jan Klazes 
 13 jun 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7265
25
Popma, Bruin Oebeles 
 13 jun 1779Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13536
26
Yebles, Take 
 13 jun 1779Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90120
27
Ypey, Yfke Klazes 
 13 jun 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6883
28
Nijenhuis, Ybeltje Martinus 
 13 jun 1783Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106348
29
Plantinga, Jielt Gerrits 
 13 jun 1783Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89687
30
Glazema, Lieme Jans 
 13 jun 1784Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37739
31
Kolthof, Sjaartje Oepkes 
 13 jun 1784Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13515
32
Post, Jan Jans 
 13 jun 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93138
33
Tevis, Uiltje 
 13 jun 1784 I20020
34
van Hazinga, Hendrikjen Ottes 
 13 jun 1784Oudehaske/Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57470
35
Vries, Gerben Johannes de 
 13 jun 1784Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14986
36
Agema, Meile Willems 
 13 jun 1789Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60043
37
Boersma, Oense Taekes 
 13 jun 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6450
38
Dijk, Geertje Hilbrands van 
 13 jun 1790Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2108
39
Folkertsma, Johannes Piebes 
 13 jun 1790Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6603
40
Visser, Jouwkjen Johannes 
 13 jun 1790Lollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106901
41
Roorda, Teetske Sybrens 
 13 jun 1791Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94982
42
Talsma, Baukje Jans 
 13 jun 1791Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6155
43
Viersen, Jan Romkes 
 13 jun 1791Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68745
44
Wiedema, Jan Gerrits 
 13 jun 1791Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63975
45
Bijl, Oeds Martens van der 
 13 jun 1802Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38845
46
Ferwerda, Klaas Pieters 
 13 jun 1802Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5581
47
Hommema, Arjen Lolkes 
 13 jun 1802Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12221
48
Lautenbach, Hylkje Wybes 
 13 jun 1802Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91104
49
Meilema, Pietrik Pieters 
 13 jun 1802Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44810
50
Visser, Grietje Siebrens 
 13 jun 1802Sandfirden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70910