Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 207

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Reidsma, Trijntje Sybrens 
 13 mrt 1747Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66337
2
Luitsens, Marike 
 13 mrt 1756Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44200
3
Jacobs, Klaaske 
 13 mrt 1764Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42464
4
van Marren, Betske Lieuwes 
 13 mrt 1770Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101328
5
Dijkstra, Rinske Jacobs 
 13 mrt 1772Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8966
6
Woude, Gerrit Baukes van der 
 13 mrt 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6288
7
Everts, Baukje 
 13 mrt 1773Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17666
8
Wassenaar, Klaas Jurres 
 13 mrt 1773Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106328
9
Althof, Auke Wytses 
 13 mrt 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45533
10
Schouwerwou, Wiltje Pieters 
 13 mrt 1775Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62014
11
Jong, Sjoerd Clases de 
 13 mrt 1776Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11316
12
Sjoerds, Baukjen 
 13 mrt 1776Mantgum/Schillaart Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73231
13
Kloosterman, Wytse Binderts 
 13 mrt 1777Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63986
14
Menkes, Jurjen 
 13 mrt 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19769
15
Jong, Antje Jans de 
 13 mrt 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15928
16
Hannema, Anna Johannes 
 13 mrt 1780Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40101
17
Pot, Tetje Tjeerds 
 13 mrt 1780St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77723
18
Hoen, Arjen Rieniks 't 
 13 mrt 1781Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43111
19
Terpstra, Hittje Broers 
 13 mrt 1781Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9367
20
Bouwes, Wijtske 
 13 mrt 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42580
21
Engbrenghof, Ykje Gerrits 
 13 mrt 1785Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6269
22
Groot, Antje Wybrens de 
 13 mrt 1785Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8240
23
Hylkema, Geeske Zweytses 
 13 mrt 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2996
24
Visser, Wieger Annes 
 13 mrt 1786Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56941
25
Glazema, Catrina Jans 
 13 mrt 1787Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90462
26
Joekema, Douwe Joekes 
 13 mrt 1787Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69879
27
Visser, Aagje Jans 
 13 mrt 1788St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39525
28
Wytzes, Froukje 
 13 mrt 1788Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4892
29
Jong, Jantje Meinderts de 
 13 mrt 1792Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20340
30
Dijkstra, Andries Eeltjes 
 13 mrt 1793Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I277
31
Remeijn, Cornelia 
 13 mrt 1793Colijnsplaat, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108739
32
Bouman, Ludgerdina Ottes 
 13 mrt 1795Eexta, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99560
33
Keegstra, Maaike Rinses 
 13 mrt 1795Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69490
34
Ferwerda, Jeltje Hendriks 
 13 mrt 1796Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46104
35
Westra, Bouwe Baukes 
 13 mrt 1796Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72739
36
Klaver, Tietje Minnes 
 13 mrt 1797Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104764
37
van Echten, Antje Jilderts 
 13 mrt 1797Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46271
38
de Jong, Baukje Brands 
 13 mrt 1798Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31559
39
Hof, Wytske Rinks 
 13 mrt 1798Haulerwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67021
40
Krottje, Trijntje Gerrits 
 13 mrt 1799St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10242
41
Braak, Harmen Djoerds 
 13 mrt 1800Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83359
42
Fopma, Rixtje Rutgers 
 13 mrt 1800Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98726
43
Woude, Kobus Willems van der 
 13 mrt 1802Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92544
44
de Jong, Johannes Thomas 
 13 mrt 1803Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40842
45
Minnema, Janke Lieuwes 
 13 mrt 1803Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70171
46
Bosch, Johannes Annes 
 13 mrt 1804Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11572
47
Hoogland, Sytske Watzes 
 13 mrt 1805Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9498
48
Sipkes, Joukje 
 13 mrt 1805Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23179
49
Terpstra, Jetske Klazes 
 13 mrt 1805Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48405
50
Camstra, Lijsberth Baukes 
 13 mrt 1806Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2624

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 193

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Tjerks, Dirk 
 13 mrt 1755Sijbrandaburen/Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88255
2
van Spanjen, Tomas Lammerts 
 13 mrt 1794IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91023
3
Douwes, Fedde 
 13 mrt 1804 I61777
4
Hajes, Akke 
 13 mrt 1806Baijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106326
5
Kloosterman, Jan Jans 
 13 mrt 1806Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67701
6
Nammens, Pietje 
 13 mrt 1808Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29846
7
Sioerds, Cornelis 
 13 mrt 1808Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76612
8
Wilman, Everhardus Johannes 
 13 mrt 1809Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104074
9
Fransen, Jouke 
 13 mrt 1810Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80466
10
Engelsman, Adriana den 
 13 mrt 1811Sint Annaland, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98998
11
Boonstra, Rommert Bouwes 
 13 mrt 1812Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62887
12
Hoekstra, Vroukje Sakes 
 13 mrt 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80051
13
Zomerman, Geert Reinds 
 13 mrt 1814Geefsweer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110385
14
Dorhout, Anne Joekes 
 13 mrt 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4042
15
Hoogland, Ytje Watzes 
 13 mrt 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26356
16
Jans, Antje 
 13 mrt 1816Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107652
17
Jansma, Aaltje Ales 
 13 mrt 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16467
18
Mantingh, Hendrikus 
 13 mrt 1816Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108522
19
Zuidema, Jan Aedes 
 13 mrt 1816Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66479
20
Heidanus, Arjen Abrahams 
 13 mrt 1817Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67296
21
Koopal, Sjoerd Aukes 
 13 mrt 1817Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86909
22
Pytters, Trijntie 
 13 mrt 1819Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112056
23
Schuit, Meindert Annes 
 13 mrt 1819St. Johannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90815
24
Bokma, Johannes Wybes 
 13 mrt 1820St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48472
25
Durks, Antje 
 13 mrt 1820Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70346
26
Groot, Botje Johannes de 
 13 mrt 1823Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8393
27
Bijma, Trijntje Foppes 
 13 mrt 1824Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23159
28
de Vries, Pieter Jelles 
 13 mrt 1824Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110824
29
Jelles, Ymkje 
 13 mrt 1825Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72719
30
Dalhuisen, Albert 
 13 mrt 1826Epe, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72708
31
Alberts, Minkje 
 13 mrt 1827St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109600
32
de Jong, Jeltje Uitzens 
 13 mrt 1827Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15133
33
Sierks, Lijsbeth 
 13 mrt 1827 I60958
34
Ernst, Willemke 
 13 mrt 1828 I22545
35
Sterk, Neeltje Kornelis 
 13 mrt 1828Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26326
36
Planting, Reid Sydses 
 13 mrt 1829Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36988
37
Sijber, Pietje Hendriks 
 13 mrt 1829Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104335
38
Wiersma, Doetje Ouwes 
 13 mrt 1829Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107392
39
Buwalda, Paulus Abrahams 
 13 mrt 1830Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106338
40
Vellinga, Wytse Jacobs 
 13 mrt 1830Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86563
41
Nettinga, Trijntje Piers 
 13 mrt 1831Scharnegoutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93404
42
van Dijk, Jakob Kornelis 
 13 mrt 1831Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101702
43
de Jong, Auke Jetses 
 13 mrt 1832 I41013
44
Feringa, Martje Eijes 
 13 mrt 1832Saaksum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99866
45
Jochums, Hiltje 
 13 mrt 1834 I49815
46
de Graaf, Annetje Hendriks 
 13 mrt 1836Elburg, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102889
47
de Vries, Geertje Jelles 
 13 mrt 1836Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94377
48
Radsma, Roel Redmers 
 13 mrt 1836Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76701
49
Hoekstra, Taeke Jilderts 
 13 mrt 1837Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24445
50
Verschout, Marie 
 13 mrt 1837Haarlem, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40488

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 60

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Alberts, Jeppe 
Roches, Sike 
 13 mrt 1681Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85566
I85567
2
Dirks, Tamme 
Piers, Tryntje 
 13 mrt 1712Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44599
I44600
3
Tichelaar, Wiebrand Rienks 
Fockens, Hylkjen 
 13 mrt 1712Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103180
I103181
4
Jacobs, Ieme 
Hobbes, Trijntje 
 13 mrt 1718Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87723
I87724
5
Dirks, Harmen 
Klases, Tjetske 
 13 mrt 1729Akkerwoude/Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90987
I90988
6
Fransen, Ulbe 
Jans, Klaaske 
 13 mrt 1740Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63612
I63613
7
Willems, Cornelis 
Jakobs, Menke 
 13 mrt 1740Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29343
I29344
8
Willemsen, Gerrit 
Postelen, Geertruida ten 
 13 mrt 1740Neuenhaus, Bentheim, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104398
I104399
9
Dotinga, Tomas Zytzes 
Pijters, Akke 
 13 mrt 1746Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59312
I59313
10
Heyns, Tialling 
Jans, Janke 
 13 mrt 1746Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108238
I108239
11
Jarigs, Schelte 
Johannes, Saapke 
 13 mrt 1746Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4852
I4853
12
Jans, Harmen 
Jans, Grietje 
 13 mrt 1748Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83568
I83569
13
Eiberts, Jan 
Cornelis, Doetje 
 13 mrt 1757Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75836
I75837
14
Fookes, Lieuwe 
Meines, Jitske 
 13 mrt 1757Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86709
I86710
15
Fransen, Jan 
Tjerks, Ytske 
 13 mrt 1757Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74040
I74041
16
Dirks, Jochem 
Johannes, Trijntje 
 13 mrt 1766Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103891
I103892
17
Bos, Pytter Jacobs 
Hillebrants, Trijntje 
 13 mrt 1768Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111873
I111874
18
Geerts, Ringer 
Jacobs, Trijntje 
 13 mrt 1768Buitenpost/Lutjepost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90594
I90595
19
Jakobs, Abe 
Sijbrens, IJmkjen 
 13 mrt 1768Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69357
I69358
20
Larooi, Hette Jentjes 
Zakes, Lijsbet 
 13 mrt 1768Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70308
I70309
21
Piers, Claas 
Tjepkes, Trijntje 
 13 mrt 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3113
I3112
22
Cornelis, Johannes 
Bartels, Elisabeth Jochums 
 13 mrt 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72677
I72678
23
Jansen, Jan 
Wiersma, Trijntje Wiltjes 
 13 mrt 1774Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95392
I95391
24
Riemers, Louw 
Piers, Fettje 
 13 mrt 1774Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75780
I75781
25
van Straat, Hessel Jans 
Miedema, Dieuke Pieters 
 13 mrt 1774Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95507
I95508
26
Foekema, Johannes Foekes 
Jans, Antje 
 13 mrt 1785Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87302
I87303
27
Kat, Jacob Jansen 
Slot, Titske Paulus 
 13 mrt 1785Nes, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101307
I101308
28
Pieters, Hendrik 
Ulbes, Jetske 
 13 mrt 1785Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110869
I110870
29
Taekes, Jacob 
de Vries, Trijntje Alberts 
 13 mrt 1785Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59882
I59883
30
Westra, Minne Pieters 
Pieters, Aukje 
 13 mrt 1785Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87550
I87551
31
Hoekstra, Bouwe Doedes 
Pieters, Grietje 
 13 mrt 1791Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95766
I95767
32
Thomas, Jan 
Dijkstra, Ietje Binderts 
 13 mrt 1791Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65751
I65752
33
Heins, Lourens 
Tibma, Sybrigjen Sjoeks 
 13 mrt 1796Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76098
I76099
34
Veninga, Harke Tjeerds 
Miedema, Beitske Sydses 
 13 mrt 1796Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40176
I40177
35
Tjepkema, Johannes Tjepkes 
Wijngaarden, Sijke Jans 
 13 mrt 1808St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79816
I96207
36
Visser, Jacob Roelofs 
Meer, Antje Sjoerds van der 
 13 mrt 1814Mairie Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50393
I50394
37
Hofstra, Pieter Gerrits 
Postma, Marijke Jans 
 13 mrt 1825Utingeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65382
I65383
38
Linthorst, Johannes Pieters 
Dijkstra, Aukje Martens 
 13 mrt 1828Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101261
I101258
39
Rispens, Eeuwe Willems 
Nieuwenhuis, Eilke Alderts 
 13 mrt 1828Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111354
I57671
40
Hiemstra, Sjerp Rinkes 
de Boer, Antje Douwes 
 13 mrt 1830Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98462
I98440
41
Fijlstra, Reinder Jacobs 
Visser, Neeltje Pieters 
 13 mrt 1833Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20073
I20084
42
Ferwerda, Auke Mintjes 
Groot, Tjitske Anskes de 
 13 mrt 1834Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5781
I5059
43
Schouwstra, Anne Jans 
Olijnsma, Martha Kornelis 
 13 mrt 1834Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17865
I17866
44
Tanja, Jacob Harmens 
Visser, Corneliske Hylkes 
 13 mrt 1834Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86507
I69622
45
Wiersma, Enne Baukes 
Dijkstra, Pietje Sybrens 
 13 mrt 1840Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106849
I106850
46
Hannema, Klaas Ulbes 
Reidsma, Aafke Tjalles 
 13 mrt 1842Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103161
I6459
47
Evenhuis, Aaldrik Derks 
Santing, Jantje Geerts 
 13 mrt 1844Slochteren, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112564
I112568
48
Brolsma, Marten Gerrits 
Rendeloop, Hendrikje Johannes 
 13 mrt 1845Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11176
I16038
49
Brouwer, Jan Sybrens 
Wiersma, Grietje Martinus 
 13 mrt 1845Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9958
I11235
50
Wijnstra, Rinse Thomas 
Dijk, Janke Taekes van 
 13 mrt 1845Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9961
I9962

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 112

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jelles, Maartje 
 13 mrt 1707Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83034
2
Johannes, Lysbeth 
 13 mrt 1707St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104668
3
Wygers, Gerben 
 13 mrt 1707Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87800
4
Gerbens, Trijntje 
 13 mrt 1729Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79324
5
Gerrits, Bauke 
 13 mrt 1729Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45780
6
Heidanus, Jan Jurjens 
 13 mrt 1729Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43995
7
Jans, Andries 
 13 mrt 1729Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46208
8
Fons, Lucia Maria 
 13 mrt 1735Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48297
9
Vries, Bouwen Siedses de 
 13 mrt 1735Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10041
10
Wierds, Ytje 
 13 mrt 1735Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94227
11
Piebes, Dieuwke 
 13 mrt 1742Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45170
12
Dirks, Antje 
 13 mrt 1746Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43423
13
Rykles, Bauke 
 13 mrt 1746Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30228
14
Dirks, Jenne 
 13 mrt 1748Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19650
15
de Jong, Sytze Edzes 
 13 mrt 1749Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93769
16
Sjouks, Eva 
 13 mrt 1754Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90239
17
Borger, Arjen Douwes 
 13 mrt 1757St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67905
18
Bruining, Pier Jans 
 13 mrt 1757Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68140
19
Jans, Rinske 
 13 mrt 1757Oenkerk, Giekerk, Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I872
20
Johannis, Geertje 
 13 mrt 1757Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44315
21
Lieuwes, Claas 
 13 mrt 1757Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96234
22
Martens, Elske 
 13 mrt 1757De Knijpe/Het Meer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88866
23
Pierson, Sjeuwke Dirks 
 13 mrt 1757Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44868
24
Ringnalda, Rinse Doekes 
 13 mrt 1757Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92819
25
Wiersma, Tomas Formers 
 13 mrt 1757Wetzens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81916
26
Wytzes, Ientje 
 13 mrt 1757Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67867
27
Dirks, Cornelisje 
 13 mrt 1763Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77840
28
Durks, Gertje 
 13 mrt 1763Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87600
29
Hendriks, Stendert 
 13 mrt 1763St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39799
30
Hilbrands, Janke 
 13 mrt 1763Winsum/Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42596
31
Liemmes, Jelle 
 13 mrt 1763Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65753
32
Sjolles, Albert 
 13 mrt 1763Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55564
33
Sybes, Klaas 
 13 mrt 1763Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86820
34
Maan, Pietje Lieuwes van der 
 13 mrt 1764Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90327
35
Spoelstra, Rinze Aukes 
 13 mrt 1765Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90335
36
Tomas, Binnert 
 13 mrt 1765Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42715
37
Aarts, Wymer 
 13 mrt 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39923
38
Abes, Antje 
 13 mrt 1768Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69350
39
Groen, Dirkje Gerrits 
 13 mrt 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78658
40
Krafft, Dirk 
 13 mrt 1768Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74855
41
Lijkeles, Jelke 
 13 mrt 1768Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43624
42
Pyters, Pyter 
 13 mrt 1768Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49827
43
Rinses, Liskjen 
 13 mrt 1768Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65730
44
Sijbbes, Trijntie 
 13 mrt 1768Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111972
45
Sipkes, Hyke 
 13 mrt 1768Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71518
46
Visser, Dirkje Sybrens 
 13 mrt 1768Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86037
47
Visser, Trijntje Jans 
 13 mrt 1768Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1957
48
Bijl, Marten Rinses van der 
 13 mrt 1774Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62302
49
Feenstra, Marteintje Andries 
 13 mrt 1774Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87853
50
Kamstra, Sjoerdje Martens 
 13 mrt 1774Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2157

1 2 3 Volgende»