Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 210

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Jentjes, Edger 
 12 nov 1718Hichtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69913
2
Sjoerds, Pietje 
 12 nov 1739Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102364
3
Klomp, Jan Olverts 
 12 nov 1740Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83301
4
Reinders, Trijntje 
 12 nov 1743Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56600
5
Bennema, Auke Jans 
 12 nov 1757Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7502
6
Douwma, Jacob Douwes 
 12 nov 1757Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97032
7
Epkes, Berber 
 12 nov 1757Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70872
8
Tigchelaar, Geertje Jacobs 
 12 nov 1757Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104430
9
Bernarda, Joeke Oeges 
 12 nov 1758Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82084
10
Sipkes, Pieter 
 12 nov 1759Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79281
11
Visser, Rinnertje Hedzers 
 12 nov 1759Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32510
12
Johannes, Nanne 
 12 nov 1761Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97148
13
Siedses, Hanke 
 12 nov 1763Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105561
14
Gerrits, Minke 
 12 nov 1764Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39565
15
Meer, Franke Jans van der 
 12 nov 1764Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51796
16
Ringnalda, Bouwe Boetiuszn 
 12 nov 1764Lutkewierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102523
17
Ploeg, Johannes Gerbens van der 
 12 nov 1765Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2008
18
Algera, Sytske Sipkes 
 12 nov 1766Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90943
19
Folkertsma, Doeke Johannes 
 12 nov 1768Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6608
20
Hoekstra, Lolkje Petrus 
 12 nov 1770Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31796
21
Klijnstra, Dieuke Heines 
 12 nov 1770Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37924
22
Werf, Tiete Hendriks van der 
 12 nov 1771Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63011
23
Tijsma, Joost Joukes 
 12 nov 1773Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7146
24
de Beer, Rinske Rinzes 
 12 nov 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44532
25
Verder, Wikje Wygers 
 12 nov 1778St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62949
26
Wagenaar, Trijntje Tjallings 
 12 nov 1778St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60969
27
Kieviet, Tijs Gerbens 
 12 nov 1779St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17377
28
Bakker, Jan Sybrens 
 12 nov 1780Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102107
29
de Vries, Tjepke Tjibbes 
 12 nov 1780Idskenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81638
30
Wagenaar, Liepke Jans 
 12 nov 1780Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44128
31
Gaeles, Cornelis 
 12 nov 1781Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56407
32
Wassenaar, Janke Luitjens 
 12 nov 1781Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53952
33
Slaper, Geert Hendriks 
 12 nov 1782Ezumazijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104747
34
Jong, Marijke Ruurds de 
 12 nov 1783Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9420
35
Klaver, Sjieuwke Ales 
 12 nov 1783Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54785
36
Zwaag, Klaas Jans van der 
 12 nov 1784Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13313
37
Gelder, Rinske Beerts 
 12 nov 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12196
38
Groot, Jantje Klazes de 
 12 nov 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18837
39
Hendriks, Aise 
 12 nov 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86777
40
Wal, Jacob Sjoukes van der 
 12 nov 1786Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36285
41
de Vries, Gerben Gerrits 
 12 nov 1787Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26546
42
Veen, Adolf Johannes van der 
 12 nov 1787Noordwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101254
43
Jarigs, Rienk 
 12 nov 1788St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49557
44
Speulstra, Otte (Atte) Jans 
 12 nov 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5737
45
Terpstra, Afke Ettes 
 12 nov 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6196
46
Vogels, Petronella 
 12 nov 1788Limmen, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62139
47
Blom, Aafke Gerrits 
 12 nov 1789Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71851
48
Graaf, Pietje Gerrits de 
 12 nov 1789Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I450
49
Vries, Pieter Harmens de 
 12 nov 1789Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5751
50
Steenstra, Allegonda Elisabeth Gerrits 
 12 nov 1791Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73853

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 151

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Gosses, Trijntje 
 12 nov 1783Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81885
2
Jans, Teunis 
 12 nov 1783Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75955
3
Pijters, Lieuwe 
 12 nov 1796Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94953
4
Wassenaar, Jarig Pieters 
 12 nov 1804Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79387
5
Sjoukes, Antje 
 12 nov 1806Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72017
6
Stienstra, Nanke Wiebes 
 12 nov 1807Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7243
7
Bakker, Poppe Geerts 
 12 nov 1810Veendam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57397
8
Gerks, Antje 
 12 nov 1811Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7227
9
Biesma, Taetske Jitzes 
 12 nov 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26295
10
Willems, Geiske 
 12 nov 1812Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49662
11
Sytsma, Arjen Sytses 
 12 nov 1815 I71539
12
Jakobs, Nieske 
 12 nov 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7215
13
Fokkema, Afke Douwes 
 12 nov 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I634
14
Oosterga, Jelle Gerbens 
 12 nov 1819Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10007
15
Hoogstra, Wiemer Pieters 
 12 nov 1821Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32970
16
Jogchums, Sipkjen 
 12 nov 1824Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61847
17
Kornelis, Maaike 
 12 nov 1824Slappeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95930
18
Westerbeek, Johannes Harmens 
 12 nov 1824St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78987
19
Bosma, Hepkje Pieters 
 12 nov 1825Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100838
20
Lammerts, Janke 
 12 nov 1825St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4602
21
Tamminga, Dirk Martens 
 12 nov 1825Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7627
22
Filippus, Grietje 
 12 nov 1826Bellingwolde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107512
23
Martens, Elske 
 12 nov 1826Benedenknijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88866
24
Mast, Koop Jacobs 
 12 nov 1826 I53555
25
Meinders, Klaaske Pieters 
 12 nov 1826Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99135
26
Steringa, Roelof Kornelis 
 12 nov 1826Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22580
27
Werkmans, Jitske Iebeles 
 12 nov 1826Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47039
28
Zijlstra, Riender Jans 
 12 nov 1826Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16435
29
Kuipers, Rintje Hendriks 
 12 nov 1827Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79955
30
Prins, Sipke Pieters 
 12 nov 1827Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88228
31
Aukes, Gaatske 
 12 nov 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25821
32
Hiemstra, Hinke Martens 
 12 nov 1828Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41129
33
Siderius, Baukje Everts 
 12 nov 1828St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3364
34
Reins, Jeltje 
 12 nov 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6192
35
Cornelis, Acke 
 12 nov 1831 I60366
36
Geldertsma, Lijsbet Rienks 
 12 nov 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6373
37
Hiemstra, Hinke Wouters 
 12 nov 1831Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72744
38
Bijlsma, Antje Taekes 
 12 nov 1832Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77924
39
Bijlsma, Doeke Isaaks 
 12 nov 1832Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40157
40
Haven, Abe Fransen 
 12 nov 1832 I52427
41
Hofstede, Elisabeth Hendriks 
 12 nov 1832Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66075
42
Andringa, Waling Pieters 
 12 nov 1833Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103202
43
de Vries, Ybe Lykeles 
 12 nov 1835Sijbrandaburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71407
44
Bouwsma, Japke Klazes 
 12 nov 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27393
45
Hepkes, Janke 
 12 nov 1836Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111406
46
Swart, Pieter Ruurds 
 12 nov 1837Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25735
47
Verdries, Ferdinand 
 12 nov 1837Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64502
48
Hanewalt, Johannes Harmanus 
 12 nov 1838Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106361
49
Hoekstra, Pietje Lieuwes 
 12 nov 1838 I39037
50
Buursma, Hemme Tjallings 
 12 nov 1839Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9311

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 89

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Gaytses, Jacob 
Jans, Ydtje 
 12 nov 1682Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95672
I95671
2
Goffes, Lieuwe 
Mey, Trijntie Beerts van der 
 12 nov 1702Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101213
I101212
3
Boccama, Ruird Wijbrens 
de Meij, Geertjen Jans van 
 12 nov 1713Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93392
I68036
4
Zijdses, Johannes 
Bouwes, Sjuwke 
 12 nov 1719Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72290
I72291
5
Egbringhoff, Marten 
Enting, Adelheid 
 12 nov 1721Burgsteinfurt, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31900
I31901
6
Roels, Roel 
Sijes, Hinke 
 12 nov 1724Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94451
I94452
7
Haebles, Freerk 
Lieuwes, Aatie 
 12 nov 1730Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94500
I94501
8
Wytzes, Wytze 
Jans, Wijpkjen 
 12 nov 1741Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74415
I74416
9
Bartels, Tjeerd 
Botes, Antje 
 12 nov 1747Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80530
I80531
10
Jans, Jelle 
Jans, Pytie 
 12 nov 1747Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62383
I62384
11
Linses, Johannes 
Fokkes, Sytske 
 12 nov 1747Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3195
I3196
12
Appollonius, Harmen 
Jans, Aukje 
 12 nov 1749Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3514
I19106
13
Aans, Aan 
Jans, Baukje 
 12 nov 1752Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65009
I65010
14
Bruins, Hans Coenraads 
Johannes, Ynske 
 12 nov 1752Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41456
I41457
15
Gerrits, Jan 
Jentjes, Klaaske 
 12 nov 1752Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109939
I109938
16
Jeltema, Jan Pijters 
Beerns, Leentje 
 12 nov 1752Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91835
I91836
17
Kloosterman, Jan Johannes 
Hendriks, Grijtje 
 12 nov 1752Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67705
I67707
18
Steffens, Yme 
Valentyns, Ytie 
 12 nov 1752Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77261
I77263
19
Heerkes, Dirk 
Annes, Foekjen 
 12 nov 1757Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99819
I99820
20
Doekes, Jan 
Reins, Anna Sophia 
 12 nov 1758Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71430
I71425
21
Jeens, Jeen 
Oebles, Froukjen 
 12 nov 1758Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76330
I76331
22
Meulen, Jeen Jeens van der 
Oebeles, Froukjen 
 12 nov 1758Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3319
I15602
23
Hamer, Pijter Willems 
Bosch, Amarinske Claases van den 
 12 nov 1769Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79618
I79619
24
Schreuder, Jurjen 
de Vries, Berendina Dirks 
 12 nov 1769Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85208
I85209
25
Annema, Pieter Sjoerds 
Lefferings, Elizabeth 
 12 nov 1775St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71169
I71170
26
Douwes, Jan 
Stellingwerf, Tietje Jelles 
 12 nov 1775Itens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74719
I74720
27
Hendriks, Geert 
Wiersma, Aukje Johannes 
 12 nov 1779Ohne, Bentheim, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2111
I2112
28
Moonen, Frans 
Anheyer, Anna Margaretha 
 12 nov 1780Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70335
I70336
29
Sybbes, Wytze 
Jannes, Grytje 
 12 nov 1780Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101266
I101267
30
Zwart, Frids Cornelis 
Baukes, Baukje 
 12 nov 1780Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80514
I80515
31
de Vries, Ruurd Gerrits 
Kooij, Hyke Pieters 
 12 nov 1785Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49816
I49817
32
Bakker, Jan Siemens 
Bijlsma, Tjeertje Cornelis 
 12 nov 1786Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2172
I4408
33
Johannes, Jan 
Gosses, Eelkjen 
 12 nov 1786Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73017
I73018
34
Rinses, Lammert 
Reinders, Hendrikjen 
 12 nov 1786Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58278
I58279
35
Sjoerds, Sjoerd 
Huizinga, Fetje Siverts 
 12 nov 1786Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83813
I83814
36
van Arkens, Hein Tjallings 
Hiemstra, Antje Rintjes 
 12 nov 1786Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108236
I108237
37
Vliet, Jan Pieters van der 
Geerts, Trijntje 
 12 nov 1786Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87200
I87202
38
Kuins, Iete Boeles 
Jacobs, Hiske 
 12 nov 1797Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67685
I67687
39
Vlastra, Hein Abes 
Pieters, Hiltje 
 12 nov 1797Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I874
I54879
40
Sybma, Lubbe Jans 
Feenstra, Willemke Dirks 
 12 nov 1809Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2411
I2412
41
Ruwersma, Hessel Pieters 
Planting, Hittje Johannes 
 12 nov 1812Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109441
I109442
42
Kamminga, Pieter Pieters 
Jong, Jetske Pieters de 
 12 nov 1814Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10588
I10086
43
Vries, Pieter Harmens de 
Engbrenghof, Jantje Martens 
 12 nov 1814Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5751
I1728
44
Woude, Jan Gerbens van der 
Jong, Baukje Pieters de 
 12 nov 1814Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15513
I15514
45
Beetsolts, Johannes Godfried 
Adema, Trijntje Gerbens 
 12 nov 1815Mairie Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10978
I10976
46
Rienksma, Rienk Coerts 
Feenstra, Antje Aants 
 12 nov 1817Lemsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100159
I100160
47
Vogel, Johannes Pieters 
Tjessinga, Lydia Jelles 
 12 nov 1817Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55644
I55645
48
Wieckel, Wybe Pieters 
Dijkstra, Klaaske Meinderts 
 12 nov 1817Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83512
I100810
49
Hettema, Jan Andries 
Vogels, Petronella 
 12 nov 1818Maastricht, province of Limburg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6547
I62139
50
Snitseler, Engbert 
Mulderije, Jenneken 
 12 nov 1819Lochem, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108322
I108323

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 79

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Hillebrands, Piter 
 12 nov 1671Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44841
2
Hopkes, Ruird 
 12 nov 1693Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46670
3
Lioebbes, Ritske 
 12 nov 1697Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46414
4
Lautenbach, Horatius Wilhelmus 
 12 nov 1699Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100774
5
Appollonius, Jan 
 12 nov 1702Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3302
6
Gerbens, Rodmer 
 12 nov 1713Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70412
7
Johannis, Neeltie 
 12 nov 1723Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73551
8
Dirks, Pier 
 12 nov 1734Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78969
9
Eeltjes, Jan 
 12 nov 1734Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46664
10
Abes, Klaas 
 12 nov 1741Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35273
11
Blom, Klaas Jakobs 
 12 nov 1741Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42562
12
Groenia, Lolke Johannes 
 12 nov 1741Westergeest/Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75312
13
Joekes, Maike 
 12 nov 1741Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98981
14
Kuiken, Beert Jans 
 12 nov 1741St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103217
15
Willems, Acke 
 12 nov 1741Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55028
16
Haebes, Hessel 
 12 nov 1742Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60361
17
Gerbens, Akke 
 12 nov 1747Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62483
18
Paulus, Ale 
 12 nov 1747Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86312
19
Douwes, Janke 
 12 nov 1752Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66140
20
Meinsma, Gerben Klazes 
 12 nov 1752Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91360
21
Oosterhagen, Jan Sytses 
 12 nov 1752Oude Pekela, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92378
22
Eintes, Tabe 
 12 nov 1756 I83995
23
van Althuis, Haringh Tjeerds 
 12 nov 1756Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71499
24
Dijkstra, Waling Keimpes 
 12 nov 1758Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36721
25
Franses, Saapke 
 12 nov 1758Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45879
26
Freerks, Wytzke 
 12 nov 1758Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44052
27
Jakobs, Lupke 
 12 nov 1758Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81171
28
Joutes, Eelke 
 12 nov 1758Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38914
29
Krijnes, Hiltje 
 12 nov 1758Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77684
30
Minnolts, Gryttje 
 12 nov 1758Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72878
31
Reitsma, Abe Wopkes 
 12 nov 1758Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36511
32
Ruurds, Louw 
 12 nov 1758Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73921
33
Stavinga, Pieter Harmens 
 12 nov 1758Molkwerum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69738
34
Fopma, Rutger Symons 
 12 nov 1762Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54084
35
Makkedan, Hiltje Meinderts 
 12 nov 1766Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89262
36
Beers, Hendrik Abrahams 
 12 nov 1768Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66720
37
Beekmans, Johannes Jeltes 
 12 nov 1769Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40418
38
Klasen, Jitske 
 12 nov 1769Midwolde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89714
39
Steensma, Feike Arjens 
 12 nov 1769St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40632
40
Pol, Klaas Douwes 
 12 nov 1770Noordhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65556
41
Hendriks, Sipke 
 12 nov 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2248
42
Osinga, Wopke Sjoerds 
 12 nov 1775Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102072
43
Paulus, Lijsbet 
 12 nov 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78216
44
Hempenius, Tyttje Hettes 
 12 nov 1778Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39409
45
Braaksma, Lubbert Jans 
 12 nov 1780Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90961
46
Brens, Bouwe Roelofs 
 12 nov 1780Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79534
47
Bruinsma, Gerbrig Tjeerds 
 12 nov 1780Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34114
48
Dirks, Jouke 
 12 nov 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43084
49
Ennema, Jetske Paulus 
 12 nov 1780Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58931
50
Harmens, Acke 
 12 nov 1780Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88261

1 2 Volgende»