Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 192

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Westra, Minne Pieters 
 12 okt 1744Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87550
2
Goffes, Korneliske 
 12 okt 1759 I6464
3
Bruinsma, Jan Johannes 
 12 okt 1761Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83699
4
Sjoukes, Jentje 
 12 okt 1762Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111004
5
Nauta, Gerrit Sikkes 
 12 okt 1766St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97275
6
Holwerda, Douwe Klases 
 12 okt 1768Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10508
7
Dirks, Pier 
 12 okt 1769Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6053
8
Haas, Jitze Cornelis de 
 12 okt 1769Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10945
9
Martens, Doutje 
 12 okt 1770St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39800
10
Winius, Hebbele Nannings 
 12 okt 1770Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84260
11
Bergmans, Houke Jans 
 12 okt 1772Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94917
12
Symens, Meindert 
 12 okt 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19211
13
Zuiderbaan, Joris Dirks 
 12 okt 1772St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63390
14
Faber, Iebeltje Jacobs 
 12 okt 1774Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91373
15
Hansma, Dirk Johannes 
 12 okt 1774Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14936
16
de Boer, Trijntje Bouwes 
 12 okt 1776Scharnegoutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61598
17
Hoekstra, Piebe Paulus 
 12 okt 1776Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28360
18
Jans, Jeltje 
 12 okt 1776Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3597
19
Postma, Meinte Meintes 
 12 okt 1777Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110927
20
Sonius, Geertruid Bernardus 
 12 okt 1777Noordhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110407
21
Wassenaar, Trijntje Durks 
 12 okt 1777Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72761
22
Wybrens, Trijntje 
 12 okt 1777Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44952
23
Burmania, Tjeerd Pieters 
 12 okt 1778Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42030
24
Bijlsma, Doeke Isaaks 
 12 okt 1779Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40157
25
Elzinga, Fokke Alberts 
 12 okt 1781Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63638
26
Pijpstra, Douwe Oenes 
 12 okt 1781Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67915
27
Pijpstra, Ludzer Oenes 
 12 okt 1781Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67913
28
Reinders, Jan 
 12 okt 1783Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65140
29
Zandburg, Tjerk Jans 
 12 okt 1785Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99677
30
Schaaf, Ytje Cornelis van der 
 12 okt 1787Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5561
31
Tamminga, Sipke Hettes 
 12 okt 1787Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19239
32
Dijkstra, Trijntje Reinders 
 12 okt 1788St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97164
33
Groot, Dieuwke Piers de 
 12 okt 1788Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10713
34
Koopmans, Henke Jentjes 
 12 okt 1790Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59594
35
Stienstra, Martinus Piebes 
 12 okt 1791Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54186
36
Bak, Jan Krijnszoon 
 12 okt 1792Broek op Langedijk, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110945
37
Roersma, Sytske Johannes 
 12 okt 1793Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25371
38
Koopmans, Trijntje Siedses 
 12 okt 1794Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10265
39
Lolkema, Ytje Pieters 
 12 okt 1795Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7521
40
Blom, Hendrik Jans 
 12 okt 1796Haulerwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67020
41
Weg, Pietje Jans van der 
 12 okt 1796Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5598
42
Braak, Gerrit Hendriks 
 12 okt 1797Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I561
43
Bloos, Doetje Douwes 
 12 okt 1798Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110183
44
Johannes, Pieter 
 12 okt 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43962
45
Noorderbaan, Jan Franzes 
 12 okt 1798Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15217
46
Berends, Jan Harm 
 12 okt 1799Georgsdorf/Bentheim, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109184
47
Stielstra, Rinske Klazes 
 12 okt 1799Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21475
48
Fortuin, Douwe Klazes 
 12 okt 1800Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110485
49
Dijkstra, Hendrikje Fransens 
 12 okt 1801Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5902
50
Gribberts, Andries 
 12 okt 1801Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14340

1 2 3 4 Volgende»


Gedoopt

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
Krol, Symentje Sybes 
 12 okt 1783Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74032

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 158

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Meinerts, Rykle 
 12 okt 1751Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87625
2
Baarda, Sybe Gerlofs 
 12 okt 1774Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59322
3
Jans, Winsje 
 12 okt 1798Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68352
4
Jacobs, Ate 
 12 okt 1807Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64626
5
Martens, Minke 
 12 okt 1808 I89322
6
Douwes, Bote 
 12 okt 1811Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51033
7
Hartmans, Ytje 
 12 okt 1811Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15456
8
Jaarsma, Sake Dirks 
 12 okt 1811Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21754
9
Doens, Baukje 
 12 okt 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12400
10
Hager, Rinse Harmens 
 12 okt 1812Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79654
11
Rosier, Antje Stevens 
 12 okt 1813Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61979
12
Fopma, Dirkje Sybrens 
 12 okt 1816Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86836
13
Dammes, Nieske 
 12 okt 1817 I43899
14
Jentjes, Antje 
 12 okt 1817Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101602
15
Kuperus, Nanne Jans 
 12 okt 1817Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74289
16
Martens, Trijntje 
 12 okt 1817Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94919
17
Zijlstra, Sjieuwke Jaspers 
 12 okt 1819Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7577
18
Grafstra, Klaaske Wiegers 
 12 okt 1820St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10844
19
Jaarsma, Klaas Thijsens 
 12 okt 1823Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74959
20
Bartlema, Kornelis Hotzes 
 12 okt 1824 I54572
21
Bijlsma, Harmen Jacobs 
 12 okt 1824Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79097
22
Broos, Hermannes 
 12 okt 1824Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47218
23
de Jong, Thijs Sjoerds 
 12 okt 1824Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32577
24
Zijlstra, Janke Doekes 
 12 okt 1824Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2844
25
Poelstra, Jetske Sjoerds 
 12 okt 1825Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102122
26
van Sloten, Willem Ruurds 
 12 okt 1825 I50118
27
Annes, Attje 
 12 okt 1826St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75140
28
Boersma, Taedske Botes 
 12 okt 1826Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77794
29
de Vries, Klaas Johannes 
 12 okt 1826Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96459
30
Dijkstra, Trijntje Jans 
 12 okt 1826Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70727
31
Jong, Wytze Jitzes de 
 12 okt 1826 I6723
32
Jongsma, Jarig Ates 
 12 okt 1826Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96450
33
Miedema, Hiltje Cornelis 
 12 okt 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4157
34
Postma, Marten Harmens 
 12 okt 1826St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55142
35
Sinnema, Jelte Eelses 
 12 okt 1826Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22485
36
Stienstra, Aaltje 
 12 okt 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80885
37
Veenstra, Hylkje Minderts 
 12 okt 1826Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74053
38
Hamstra, Janke Klazes 
 12 okt 1827Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50256
39
Tolsma, Mintje Hendriks 
 12 okt 1827Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102970
40
de Jong, Dirk Pieters (aka Kosje) 
 12 okt 1828St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90018
41
Meinderts, Grietje 
 12 okt 1828Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96533
42
Reinsma, Reinder Hessels 
 12 okt 1829Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94385
43
Veenma, Aaltje Jelles 
 12 okt 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32651
44
Broekens, Judocus (Joost) Harmanus 
 12 okt 1830Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106248
45
Andries, Doetje 
 12 okt 1831Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20217
46
de Vries, Albert Jans 
 12 okt 1831Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26319
47
Rodenhuis, Trijntje Symens 
 12 okt 1831Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102940
48
Heringa, Gosewijnus (Gosse) Jacobs 
 12 okt 1832Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99223
49
Rijpma, Ruurd Joukes 
 12 okt 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29073
50
Wiersma, Hendrik Scheltes 
 12 okt 1832Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38278

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 70

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Freerks, Jillert 
Jochums, Simk 
 12 okt 1710Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86827
I86828
2
Dirks, Pieter 
Joukes, Trijntje 
 12 okt 1732Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70410
I70411
3
Douwes, Jitse 
Feykes, Antje 
 12 okt 1733Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105124
I105125
4
Abels, Jan 
Arents, Froukien 
 12 okt 1738Oldeberkoop/Nijeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69932
I69933
5
Beernts, Nanne 
Johannes, Trijntje 
 12 okt 1749Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92846
I92845
6
Broers, Tjepke 
Pieters, Reintje 
 12 okt 1749Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94429
I94430
7
Edzers, Linse 
Sjoerds, Trijntje 
 12 okt 1755Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109626
I109628
8
Foppes, Gerben 
Jans, Nieske 
 12 okt 1755Winsum/Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93120
I93121
9
Tammes, Claas 
Tjalles, Janke 
 12 okt 1755Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89240
I89242
10
Hoppes, Hoppe 
Willems, Geertjen 
 12 okt 1760Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87814
I87815
11
Piers, Cornelis 
Watses, Tjitske 
 12 okt 1760Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81129
I81130
12
Baukes, Jan 
Durks, Teetske 
 12 okt 1766Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75739
I75744
13
Durks, Marten 
Plekker, Jeltje Abrahams 
 12 okt 1766Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100791
I100792
14
Lieuwes, Yeme 
Martens, Berber 
 12 okt 1777Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66273
I66274
15
Meulen, Harke Fokkes van der 
Jans, Sjoukjen 
 12 okt 1777Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69235
I69236
16
Datema, Hendrik Keimpes 
Johannes, Antje 
 12 okt 1783Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90844
I90845
17
Geerts, David 
Gerbens, Trijntje 
 12 okt 1783Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109562
I109564
18
Miersma, Hette Joostens 
Teunis, Grietje 
 12 okt 1783Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2626
I2627
19
Wouters, Ype 
Ruurds, Trijntje 
 12 okt 1783Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79521
I79522
20
Laan, Abel Jans van der 
Jacobs, Bregtje 
 12 okt 1788Weiwerd, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110057
I110058
21
Schuit, Freerk Freerks van der 
Schuit, Elske Jans van der 
 12 okt 1788Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54270
I54271
22
Visser, Pieter Pieters 
de Haan, Trijntje Aukes 
 12 okt 1788Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89669
I89668
23
Kooy, Marten Hendriks 
de Vries, Rinske Dirks 
 12 okt 1794Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86064
I86065
24
Stallinga, Jacob Hyltjes 
Jansonides, Houkje (Aukje) Jans 
 12 okt 1794Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112247
I112248
25
Ferwerda, Pieter Jelles 
Boersma, Trijntje Sikkes 
 12 okt 1800Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14997
I15000
26
Faber, Johannes Sybouts 
Schuttinga, Stijntje Geerts 
 12 okt 1806Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110516
I110517
27
Mellema, Igle Sybes 
de Boer, Antje Pieters 
 12 okt 1806Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6733
I7672
28
Weidenaar, Durk Hessels 
Miedema, Antje Hendriks 
 12 okt 1806Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75855
I75859
29
Werf, Edze Fredriks van der 
Woude, Maaike Jans van der 
 12 okt 1806Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51147
I51148
30
Toering, Roelof Harmens 
Matstra, Jitske Sipkes 
 12 okt 1811Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82774
I82747
31
van Koeveringe, Christiaan 
Weststrate, Leuntje 
 12 okt 1811Yerseke, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111824
I111825
32
Hoving, Harmannus Harms 
Noorda, Hilke Jans 
 12 okt 1814Middelstum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57389
I57390
33
Miedema, Klaas Bokkes 
de Haas, Jitske Jakobs 
 12 okt 1815Mairie Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94625
I94626
34
Boer, Reinder Pieters de 
Wijmstra, Jinke Baukes 
 12 okt 1816Mairie Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5664
I5676
35
Kaijzer, Johan Gerhard 
Ferkranus, Jantje Thomas 
 12 okt 1816Stedum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100269
I100270
36
Walburg, Meindert Tjebbes 
Kuik, Renske Bartelds 
 12 okt 1818Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26795
I4589
37
Bakstra, Teunes Pieters 
de Boer, Baukje Pieters 
 12 okt 1820Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82913
I58414
38
Feenstra, Sikke Wybrens 
Hager, Dirkje Jacobs 
 12 okt 1826Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8579
I50166
39
Halma, Sije Annes 
van Loon, Tjitske Pieters 
 12 okt 1826Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44433
I44431
40
Hoekema, Jan Paulus 
Bokma, Vrouwkje Dirks 
 12 okt 1833Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I743
I793
41
Holwerda, Sake Jans 
Bouma, Symke Cornelis 
 12 okt 1833Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5199
I5817
42
Postuma, Sjoerd Sywerts 
de Vries, Grietje Marcus 
 12 okt 1833Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63654
I63652
43
Visser, Sjoerd Ates 
Dijkstra, Trijntje Heerkes 
 12 okt 1833Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55488
I55489
44
Berriotte, Joseph 
Lelovain, Marie Joseph 
 12 okt 1835Doesburg, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102276
I102277
45
Dijkstra, Sierd Symens 
de Vries, Wytske (aka van Grou) 
 12 okt 1837Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61993
I61994
46
de Vries, Jan Meinderts 
Smit, Aaltje Aries 
 12 okt 1839Loppersum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111164
I111165
47
Scheer, Roelof Lambertus van der 
Meijer, Lubbechien 
 12 okt 1843Ommen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109966
I109967
48
Bakker, Frederik Johannes 
Venendal, Henderika 
 12 okt 1844Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60053
I60054
49
Dijkstra, Leendert Douwes 
Loonstra, Harmke Klazes 
 12 okt 1844Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I770
I775
50
Kuipers, Fedde 
Ferwerda, Hendrikje Jans 
 12 okt 1848Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10250
I8387

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 77

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jorrijts, Tiete 
 12 okt 1704Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46758
2
Gerryts, Sioert 
 12 okt 1710Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82594
3
Minnes, Lieuwe 
 12 okt 1710Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98532
4
Ytsens, Trijntje 
 12 okt 1710Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32014
5
Watzes, Jacob 
 12 okt 1721Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82167
6
Teunis, Feyke 
 12 okt 1727Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71122
7
Mients, Barber 
 12 okt 1732Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83521
8
Sipkes, Heine 
 12 okt 1732Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63998
9
Doedes, Antie 
 12 okt 1738Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85341
10
Folkerts, Oene 
 12 okt 1738Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106839
11
Harmens, Auke 
 12 okt 1738Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47436
12
Klaases, Lieuwe 
 12 okt 1738Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42373
13
Geerts, Eelkjen 
 12 okt 1749Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106729
14
Lautenbach, Janke Willems 
 12 okt 1749Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90122
15
Ploeg, Sytte Sytzes van der 
 12 okt 1755Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88027
16
Schaaf, Jouke Johannes van der 
 12 okt 1755Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5465
17
Cornelis, Wybe 
 12 okt 1756Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4647
18
Allerts, Philippus 
 12 okt 1760Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79734
19
de Groot, Antje Rienks 
 12 okt 1760Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6756
20
Dirks, Pier 
 12 okt 1760Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32287
21
Eintes, Rinske 
 12 okt 1760Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40291
22
Grijpstra, Wieger Romkes 
 12 okt 1760Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92569
23
Rienks, Jan 
 12 okt 1760Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44066
24
Rienks, Jetske 
 12 okt 1760Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18834
25
Sipkes, Sybe 
 12 okt 1760Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67859
26
Tjisses, Sytske 
 12 okt 1760Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106440
27
Boersma, Wytske Ebbes 
 12 okt 1766Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41990
28
de Jong, Feije Gerbens (aka Jonk) 
 12 okt 1766Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72022
29
Freerks, Trijntie 
 12 okt 1766Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44054
30
Martens, Sjoerdje 
 12 okt 1766Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78250
31
Pieters, Andries 
 12 okt 1766Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44364
32
Ram, Ytje Klazes 
 12 okt 1766Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19663
33
Zimmerman, Walter 
 12 okt 1766Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73783
34
Ytsma, Renske Siedzes 
 12 okt 1774Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101401
35
Berkepas, Jelle Adams 
 12 okt 1777Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82287
36
Buma, Antje Jans 
 12 okt 1777Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19779
37
Jilderts, Baukje 
 12 okt 1777Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I466
38
Miedema, Albert Jacobs 
 12 okt 1777Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57670
39
Toeberg, Hermann Henrich 
 12 okt 1777Bruntrup, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111182
40
Westerveld, Tiete Hayes 
 12 okt 1777Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53951
41
de Boer, Willem Hendriks 
 12 okt 1783Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85381
42
de Jong, Hendrikje Thijsses 
 12 okt 1783Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48436
43
Hartmans, Geertje Dirks 
 12 okt 1783Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15464
44
Hoekstra, Aafke Liebes 
 12 okt 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46400
45
Huisman, Fokeltje Tjeerds 
 12 okt 1783Oppenhuizen/Uitwellingerga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93472
46
Algra, Doede Jisses 
 12 okt 1788Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51547
47
Dijkstra, Hendrik Jans 
 12 okt 1788Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45129
48
Hogerhuis, Pieter Sjoerds 
 12 okt 1788Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6662
49
Jiljes, Jurjen 
 12 okt 1788Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80306
50
Kooistra, Akke Douwes 
 12 okt 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5895

1 2 Volgende»