Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 190

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Jans, Jacob 
 12 sep 1742Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4972
2
de Hoop, Wybe Gerbens 
 12 sep 1760Nijeholtwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93485
3
Ennes, Houwkje 
 12 sep 1763St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3813
4
Meinema, Frans Hendriks 
 12 sep 1764Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86996
5
Berends, Gerrit 
 12 sep 1766St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49678
6
Kortstra, Roelof Abels 
 12 sep 1769Nijeholtwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73328
7
Dijkstra, Klaas Tjommes 
 12 sep 1770Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57370
8
Jelles, Wytske 
 12 sep 1770Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60468
9
de Groot, Rinske Hillebrands 
 12 sep 1776Nieuwebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78787
10
Smedema, Tiete Harmens 
 12 sep 1776Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21662
11
Jitzes, Maaike 
 12 sep 1777Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98894
12
Reinalda, Lijsbeth Isaaks 
 12 sep 1777IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73487
13
Kooystra, Antie Jans 
 12 sep 1780Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82400
14
Oegema, Geertje Sikkes 
 12 sep 1781Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7638
15
Crap, Ymkje Teunis 
 12 sep 1782St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48071
16
Boersma, Pieter Pieters 
 12 sep 1783Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17205
17
Fennema, Tjipke Folkerts 
 12 sep 1785Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76209
18
Havinga, Pieter Jans 
 12 sep 1785Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23509
19
Tolsma, Hendrik Dirks 
 12 sep 1786Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5935
20
Wijnstok, Gertje Liebbes 
 12 sep 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5382
21
Wierstra, Klaas Douwes 
 12 sep 1790Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94025
22
Torenmans, Tetje Gerbens 
 12 sep 1791Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14033
23
Sjoukes, Johannes 
 12 sep 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43532
24
Boonstra, Lieuwe Jochums 
 12 sep 1794Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1688
25
Gaasterland, Tjebbe Klazes 
 12 sep 1794Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62189
26
Pluimer, Mentje Klases 
 12 sep 1794St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65226
27
Borger, Joukje Arjens 
 12 sep 1795Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85808
28
Siderius, Johannes Dirks 
 12 sep 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37637
29
Keestra, Ype Jans 
 12 sep 1798Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64095
30
Tuin, Marijke Sjoukes 
 12 sep 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33824
31
Keuning, Wypkje Pieters 
 12 sep 1799Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60406
32
Veen, Anne Pieters van der 
 12 sep 1799Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35943
33
Vries, Grietje Minnes de 
 12 sep 1800Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10174
34
Tadema, Geiske Hendriks 
 12 sep 1801Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46036
35
Rol, Lieuwe Pieters van der 
 12 sep 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79463
36
Schaafsma, Teuntje Harmens 
 12 sep 1802Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41794
37
Aukes, Mintje 
 12 sep 1804Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45658
38
Wilting, Jantijn 
 12 sep 1805Wagtum, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99763
39
Zuiderbaan, Dirk Dooitzes 
 12 sep 1810St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48194
40
de Vries, Johan Daniel Christian 
 12 sep 1811Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94445
41
Stienstra, Jantje Annes 
 12 sep 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I366
42
Ronda, Ieseltje Dirks 
 12 sep 1812St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3206
43
de Beer, Freerk Stevens 
 12 sep 1813Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38213
44
Hollander, Aukje Jacobs 
 12 sep 1813Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16191
45
vries, Dirkje Abes de 
 12 sep 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12959
46
Rendeloop, Trijntje Johannes 
 12 sep 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16044
47
Tasma, Andries Tjipkes 
 12 sep 1815Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8969
48
Hijma, Grietje Heins 
 12 sep 1816Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17680
49
Beintema, Frans Gerrits 
 12 sep 1817Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16638
50
Dorhout, Berber Gjalts 
 12 sep 1817Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40258

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 168

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Piers, Wytske 
 12 sep 1806St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78848
2
Wybrens, Rinse 
 12 sep 1806Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65688
3
Ates, Pier 
 12 sep 1807Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68880
4
Kalma, Jacob Hommes 
 12 sep 1807Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37502
5
Bruinsma, Vroukje Sipkes 
 12 sep 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3240
6
Jelles, Douwe 
 12 sep 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42485
7
Meynderts, Tjebbe 
 12 sep 1808St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50335
8
Tjallings, Jacob 
 12 sep 1808Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110758
9
Gerrits, Cornelis 
 12 sep 1809Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78894
10
Westra, Trijntje Minnes 
 12 sep 1810Baijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4554
11
Kroes, Hendrik Jans 
 12 sep 1813Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2310
12
Wassenaar, Hitje Gerrits 
 12 sep 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12019
13
Hellinga, Jinse Hendriks 
 12 sep 1816Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11703
14
Stienstra, Willem Sjoerds 
 12 sep 1816St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63365
15
Wagenaar, Dirk Liepkes 
 12 sep 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44133
16
Zuidema, Wessel Willems 
 12 sep 1816Pieterburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101236
17
Wiegersma, Dirkje Aebes 
 12 sep 1817St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98320
18
Hellinga, Ymkje Dirks 
 12 sep 1818Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10961
19
Bottinga, Wijbe Oenes 
 12 sep 1819Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104122
20
Meer, Marten Pieters van der 
 12 sep 1819 I56275
21
Vellinga, Balling Klases 
 12 sep 1819Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9984
22
Bouma, Pier Lolkes 
 12 sep 1821Died at sea Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90801
23
Nicolay, Sjoerd Douwes 
 12 sep 1821Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31971
24
van Eck, Tjetske Wytzes 
 12 sep 1821Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96496
25
de Jong, Trijntje Sjoerds 
 12 sep 1822Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75017
26
Klases, Jiskjen 
 12 sep 1822Nieuwkruisland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96479
27
Hoekstra, Meinte Jans 
 12 sep 1823Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2635
28
Jentjes, Baukjen 
 12 sep 1823Burgwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74763
29
Douma, Taede Douwes 
 12 sep 1824Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82021
30
Ypma, Cornelis Gerrits 
 12 sep 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8440
31
Zwart, Rienk Jans 
 12 sep 1825Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95002
32
de Groot, Auke Roelofs 
 12 sep 1826Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71392
33
de Jong, Akke Reins 
 12 sep 1826Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34668
34
Dijkstra, Jan Sjoerds 
 12 sep 1826Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100322
35
Hellinga, Akke Annes 
 12 sep 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14061
36
Hooghiemstra, Geert Durks 
 12 sep 1826Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67427
37
Hopperus, Ybeltje Sapes 
 12 sep 1826Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6341
38
Jouksma, Jan Joukes 
 12 sep 1826Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107385
39
Jouws, Sieuke 
 12 sep 1826 I43135
40
Meyer, Hyke Hessels 
 12 sep 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28894
41
Smit, Trijntje Dirks 
 12 sep 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6068
42
Bouma, Stillborn Sipkes 
 12 sep 1827 I53999
43
Kuipers, Syds Hendriks 
 12 sep 1827Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97929
44
Looyenga, Pieter Pieters 
 12 sep 1827Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19529
45
Zaakes, Klaaske 
 12 sep 1827Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99680
46
Boonstra, Dirk Merks 
 12 sep 1828Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53799
47
Kreeft, Klaas Hindrik 
 12 sep 1828Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101674
48
Visser, Sjuwke Symens 
 12 sep 1828Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97510
49
van Langelaar, Antonie Hendrik 
 12 sep 1829Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99983
50
Prins, Elske Egberts 
 12 sep 1830 I51113

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 46 van 46

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Liudsers, Eelias 
Melles, Tiedtske 
 12 sep 1717Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74495
I74496
2
Alberts, Ritske 
Wytses, Tryntje 
 12 sep 1734Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44211
I44212
3
Luitjens, Luitjen 
Tjeerds, Trijntje 
 12 sep 1734Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72625
I72626
4
Jelles, Broer 
Heins, Tjietske 
 12 sep 1745Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93161
I93162
5
Cornelis, Folkert 
Willems, Trijntje 
 12 sep 1751Wetzens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48464
I48465
6
Pieters, Bauke 
Ekkes, Antje 
 12 sep 1751Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3480
I3479
7
Hendriks, Jan 
Tjitses, Trijntje 
 12 sep 1762Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89809
I89810
8
Rinderts, Wybe 
Douwes, Aaltje 
 12 sep 1762Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7207
I7208
9
Willems, Klaas 
Jelkes, Grietje 
 12 sep 1762Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91140
I91141
10
Freerks, Dooitse 
Gerrits, Reinu 
 12 sep 1767Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43386
I43439
11
Fokkes, Eelke 
Pieters, Froukje 
 12 sep 1773Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65549
I65550
12
Johannes, Sietse 
Jelles, Devertien 
 12 sep 1773Haren, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91400
I91401
13
Wallendal, Oedsen Jacobs 
Geerts, Klaaske 
 12 sep 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18842
I18843
14
Postma, Pieter Pieters 
Sydzes, Antje 
 12 sep 1779Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90029
I90035
15
Djoerds, Wopke 
Jacobs, Jitske 
 12 sep 1784Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89068
I89069
16
Gijlstra, Adrianus Albertus 
Stienstra, Nanke Wiebes 
 12 sep 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7244
I7243
17
Helder, Jan Janzens 
Wepkes, Grietje 
 12 sep 1790Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84511
I84512
18
Hendriks, Jan 
Jelles, Grietje 
 12 sep 1790Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36507
I36508
19
Postma, Sybe Obes 
Ram, Antje Gerrits 
 12 sep 1790Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105851
I105850
20
van Dijk, Willem Ynzes 
Wielinga, Antje Wiegers 
 12 sep 1790Langweer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66201
I66202
21
Koopmans, Foeke Jacobs 
Ybeles, Grytje 
 12 sep 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13470
I13471
22
Reitsma, Gerrit Pieters 
Keimpes, Jenke 
 12 sep 1802Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90350
I90347
23
Schregardus, Hendrik Frederiks 
Wierdstra, Antje Tjipkes 
 12 sep 1802Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54505
I54506
24
Sijes, Albert 
Algra, Jantje Jochums 
 12 sep 1802Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33700
I33701
25
Woude, Pieter Jochums van der 
Klases, Sjoukje 
 12 sep 1802Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103143
I72186
26
Meinema, Hoite Jennes 
Joustra, Fokeltje Lourens 
 12 sep 1811Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30641
I30642
27
Romkes, Aebele Sytses 
Sybrens, Maaike 
 12 sep 1813Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79939
I79940
28
Brouwer, Olger Ales 
Nettinga, Trijntje Piers 
 12 sep 1817Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93407
I93404
29
Swierstra, Bartele Johannes 
Feikens, Lijsbert Sipkes 
 12 sep 1818Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86830
I86829
30
Talsma, Sytze Hennes 
Paukema, Akke Geerts 
 12 sep 1818Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17963
I17964
31
Koopsma, Dirk Sybes 
Steensma, Doetje Uiltjes 
 12 sep 1819Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100082
I100086
32
van Haitsma, Tiete Wopkes 
Terpstra, Antje Tjallings 
 12 sep 1821Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108427
I108428
33
Dijkstra, Rinse Pieters 
Nicolay, Froukje Klazes 
 12 sep 1833Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36168
I36169
34
Prosee, Geert Johannes 
Jongsma, Froukjen Paulus 
 12 sep 1833Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69980
I94250
35
Ley, Rienk Jans van der 
de Vries, Trijntje Gerbens 
 12 sep 1844Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96916
I59052
36
Dijkstra, Tetman Lieuwes 
Postma, Maaike Gerbens 
 12 sep 1860Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62910
I62911
37
van Jelgerhuis, Bernardus Johannes 
Hellinga, Grietje Fokkes 
 12 sep 1861Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58968
I92623
38
Sikma, Jan Jacobs 
Nieuwland, Stijntje Jurjens 
 12 sep 1863Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41044
I41045
39
Waaksma, Pieter Ages 
Beute, Annigjen Hendriks 
 12 sep 1866Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9601
I7996
40
de Boer, Sybren Klazes 
Veen, Aaltje Sytzes van der 
 12 sep 1868Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64007
I64006
41
de Vries, Wytse Pieters 
Smits, Grietje Jans 
 12 sep 1885Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28545
I28533
42
Shattuck, William (Will) 
Dickinson, Cynthia Orilla 
 12 sep 1886Newaygo, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107310
I107311
43
Molen, Derk Pieters van der 
Bijland, Sijtske Johannes 
 12 sep 1896Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60237
I60236
44
Link, Gerrit Koenraads 
Roeda, Antje Minnes 
 12 sep 1903Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22548
I30848
45
Ilbrink, Jan (John) 
Nagelkerke, Maria (Mary) 
 12 sep 1919Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107304
I107299
46
Kuiphof, Sjoerd Harmens 
Visser, Pieternella Jans 
 12 sep 1935Voorburg, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55108
I55112

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 68

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Oenses, Rienk 
 12 sep 1697Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93339
2
Hylkes, Michiel 
 12 sep 1706 I95274
3
Tjalles, Neeltie 
 12 sep 1706Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43021
4
Rienks, Riemke 
 12 sep 1717Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81263
5
Oens, Saekje 
 12 sep 1721Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67920
6
IJsbrands, Oeds 
 12 sep 1723Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18697
7
Minses, Tyte 
 12 sep 1723Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49114
8
Jans, Reiner 
 12 sep 1734Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90656
9
Postma, Sara Steenhovius 
 12 sep 1734Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16442
10
van Egten, Antje Jilderts 
 12 sep 1734Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44490
11
Alberts, Gertie 
 12 sep 1745Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43298
12
Cornelis, Antje 
 12 sep 1745Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52535
13
Dirks, Gertje 
 12 sep 1745Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66165
14
Faber, Bartel Martens 
 12 sep 1745Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52346
15
Mients, Sjoertie 
 12 sep 1745Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93043
16
Wijnands, Cornelis 
 12 sep 1745Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85397
17
Hilverda, Jacob Jans 
 12 sep 1751Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65216
18
Miedema, Nanne Jans 
 12 sep 1751Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1855
19
Woude, Halbe Gosses van der 
 12 sep 1751Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29948
20
Folkerts, Gelske 
 12 sep 1756Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2152
21
Keizer, Lijsbert Jacobs 
 12 sep 1756Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77938
22
Pieters, Jetske 
 12 sep 1756Parrega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111692
23
Popkes, Sijtse 
 12 sep 1756Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45755
24
Rinzes, Durck 
 12 sep 1758Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43197
25
Franses, Grytje 
 12 sep 1760Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46980
26
Annes, Luitsen 
 12 sep 1762Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6417
27
Donga, Zwaantje Jans 
 12 sep 1762Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31596
28
Jans, Dirk 
 12 sep 1762Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103257
29
Koopmans, Sytse Rienks 
 12 sep 1762Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40960
30
Ulbes, Anna 
 12 sep 1762Oosthem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74971
31
Andrys, Anne 
 12 sep 1773Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75340
32
Bloemsma, Wybren Rochus 
 12 sep 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5589
33
Dijkstra, Douwe Pieters 
 12 sep 1773Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75714
34
Kooystra, Gauke Jacobs 
 12 sep 1773Joure/Westermeer/Snikzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65711
35
Lubberts, Luutske 
 12 sep 1773Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94047
36
Stuur, Klaaske Gribberts 
 12 sep 1773Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47054
37
de Boer, Anna Meinderts 
 12 sep 1776Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83702
38
de Jong, Richtje Klazes 
 12 sep 1779Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34526
39
Harmens, Antje 
 12 sep 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3460
40
Miedema, Maaijke Taekes 
 12 sep 1779Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6184
41
Poortinga, Frans Iebes 
 12 sep 1779Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93945
42
Stender, Grietje Pieters 
 12 sep 1779Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90453
43
Westra, Pieter Sjoerds 
 12 sep 1779Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97237
44
Wierstra, Tytje Gerbens 
 12 sep 1779Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5620
45
Bleeksma, Pals Geerts 
 12 sep 1784Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87880
46
Bosje, Hendrikje Pieters 
 12 sep 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48201
47
de Jong, Thijs Bouwes 
 12 sep 1784Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107593
48
de Wind, Wypkjen Cornelis voor 
 12 sep 1784Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57301
49
Dijk, Dirk Aukes van 
 12 sep 1784Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9344
50
Klazes, Lijsbert 
 12 sep 1784St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83548

1 2 Volgende»