Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 153

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Schans, Ruurd Sybrens van der 
 12 aug 1742 I90073
2
Hendriks, Froukje 
 12 aug 1745Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46251
3
Elsinga, Ate Watzes 
 12 aug 1766Schettens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68878
4
Krottje, Geertje Ennes 
 12 aug 1767St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3432
5
Wassenaar, Christiaan Jobs 
 12 aug 1774 I46885
6
Willems, Antje 
 12 aug 1774Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99879
7
Jacobs, Nieske 
 12 aug 1778Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105654
8
Feenstra, Gerrit Beerents 
 12 aug 1779Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50401
9
Hendriksma, Alle Hendriks 
 12 aug 1779Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26047
10
Smit, Trijntje Dirks 
 12 aug 1779Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6068
11
de Vries, Metje Sijtzes 
 12 aug 1780Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44414
12
Staphorius, Aattje Jelles 
 12 aug 1784Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14788
13
Luksen, Jan Eeltjes 
 12 aug 1785Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28203
14
de Beer, Steven Freerks 
 12 aug 1786Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38215
15
Postma, Lijsbert Makkes 
 12 aug 1786Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75061
16
Andringa, Jacob Fransen 
 12 aug 1789St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66096
17
Helder, Iefke Thomas 
 12 aug 1789Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67432
18
Zandbergen, Hermanus Everts van 
 12 aug 1789Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1471
19
Bosch, Johanna Maria Douwes 
 12 aug 1791Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5685
20
de Jong, Janke Heins 
 12 aug 1793Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79394
21
Wiersma, Lijsbert Sjoukes 
 12 aug 1794Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43533
22
de Wind, Jan Taekes van 
 12 aug 1795Schenkenschans Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97100
23
Mark, Willem Thomas van der 
 12 aug 1795Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36688
24
Hiemstra, Klaas Gatses 
 12 aug 1796Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78865
25
Hoekstra, Fokje Jans 
 12 aug 1797Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9644
26
Kragt, Jan Harings 
 12 aug 1797Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61659
27
Scheen, Hinderikus 
 12 aug 1798City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14381
28
Pieters, Meindert 
 12 aug 1799Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46526
29
Venema, Zelie Ykes 
 12 aug 1799Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90535
30
Kooistra, Evert Ames 
 12 aug 1800Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13328
31
Kuiken, Rentje Arjens 
 12 aug 1800St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39789
32
Rijpstra, Sake Pieters 
 12 aug 1800Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1404
33
Hofstra, Jeltje Johannes 
 12 aug 1802Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81965
34
Houtsma, Angenietje Wytses 
 12 aug 1802Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87275
35
Sneier, Barber Coenraad 
 12 aug 1802Middelstum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110618
36
Koopmans, Hyltje Pieters 
 12 aug 1804Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37618
37
Niewold, Meerten Jans 
 12 aug 1804Hornhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108368
38
Folkertsma, Uilkje Hiddes 
 12 aug 1805Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6232
39
Westra, Gerben Gaatses 
 12 aug 1806Lutjegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47162
40
de Boer, Antje Cornelis 
 12 aug 1808Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48031
41
Bijlsma, Lijsbeth Keimpes 
 12 aug 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12041
42
Roorda, Hinke Yzaks 
 12 aug 1810Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7788
43
Boomsma, Rinske Lolkes 
 12 aug 1813Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50987
44
Porte, Jan Joost Swart 
 12 aug 1813Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80724
45
Burggraaf, Aafke Jacobs 
 12 aug 1815Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102070
46
van Schepen, Grietje Hendriks 
 12 aug 1816Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65466
47
Wey, Gerk Luitzen van der 
 12 aug 1816Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21190
48
Minnema, Antje Minnes 
 12 aug 1817Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98943
49
Havinga, Joost Jans 
 12 aug 1818 I1256
50
Faber, Sybren Abrahams 
 12 aug 1819Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17882

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 130

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Rinses, Liskjen 
 12 aug 1801Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65730
2
Heerkes, Jan 
 12 aug 1803Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97471
3
Klases, Lysbet 
 12 aug 1808 I87358
4
Wijgers, Trijntje 
 12 aug 1810 I82906
5
Dijk, Roelfke Jans 
 12 aug 1814Marum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103067
6
Hoijtema, Fetje Foppes 
 12 aug 1814 I65517
7
Jong, Gertje Ruurds de 
 12 aug 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20258
8
Veen, Mient Tietes van der 
 12 aug 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9675
9
Lolkes, Grietje 
 12 aug 1815Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73999
10
Dijkstra, Pieter Teyes 
 12 aug 1817Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10810
11
Kooistra, Dirk Koerts 
 12 aug 1821Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93304
12
Levy, Sjoerd Gerryts 
 12 aug 1821Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31138
13
Tuinstra, Baukje Dirks 
 12 aug 1822Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3471
14
Appeldoorn, Freerk Gerbens 
 12 aug 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80782
15
Bouma, Antje Gerks 
 12 aug 1825Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11964
16
Dijkhuizen, Jantje Nannings 
 12 aug 1825Marsum/Holwierde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99060
17
Heslinga, Teetske Sipkes 
 12 aug 1825St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69843
18
Jelles, Tjitske 
 12 aug 1826 I67461
19
Noordenbos, Jan Arjens 
 12 aug 1826Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13760
20
Rondhout, Luitsen Meljes 
 12 aug 1826Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88694
21
Venema, Gabe Jans 
 12 aug 1826 I23913
22
Wielen, Sytske Sjoerds van der 
 12 aug 1826Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47692
23
Snijder, Antje Jelles 
 12 aug 1827Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10824
24
Veenstra, Wierd Gaukes 
 12 aug 1827Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108889
25
Wagenaar, Hendrik Piers 
 12 aug 1827 I36466
26
Boersma, Jeltje Jans 
 12 aug 1828Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53919
27
Kornelis, Sybrig 
 12 aug 1828Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86536
28
van Wieren, Antje Reinders 
 12 aug 1828Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33080
29
Wilman, Johannes 
 12 aug 1828City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104091
30
Wal, Gerben Rommerts van der 
 12 aug 1830Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65717
31
Meulen, Keimpe Gerrits van der 
 12 aug 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31193
32
Eeuwes, Jantie 
 12 aug 1832 I55065
33
Hylkes, Aaltje 
 12 aug 1835Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3828
34
Bakker, Coenraad Jansz 
 12 aug 1836Ursem, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106026
35
Terpstra, Wikje Hayes 
 12 aug 1837Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97593
36
Smids, Antje Taekes 
 12 aug 1838 I45893
37
Wal, Tjitze Jentjes van der 
 12 aug 1840Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41695
38
Cannegieter, Dominicus Hendriks 
 12 aug 1841Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83087
39
Palsma, Ypkje Wytzes 
 12 aug 1841Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83090
40
Siderius, Lipkje Everts 
 12 aug 1841St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17671
41
Zult, Sietske Jeltes 
 12 aug 1841Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16428
42
Zittema, Wytze Douwes 
 12 aug 1842Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37130
43
Pruis, Grietje Hindriks 
 12 aug 1843Stedum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96622
44
Hoot, Aafke Arjens 
 12 aug 1844Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10828
45
Scherpenisse, Lambregt 
 12 aug 1844Bruinisse, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109776
46
Zoodsma, Grietje Ruurds 
 12 aug 1844Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I870
47
Meer, Romkje Dirks van der 
 12 aug 1845Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8164
48
Haag, IJsbrand Kornelis van der 
 12 aug 1846Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22752
49
Dekker, Korneliske Aaldriks 
 12 aug 1847Eenrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101233
50
de Groot, Hendrik Jans 
 12 aug 1849Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89317

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 52

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Douwes, Otte 
Pytters, Hendrickie 
 12 aug 1703Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77472
I77473
2
Jans, Eelke 
Fetzes, Zaske 
 12 aug 1736Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91406
I91407
3
Pyters, Dirk 
Pyters, Clasje 
 12 aug 1736Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73601
I73602
4
Aukes, Symen 
Klaases, Focktie 
 12 aug 1742Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52315
I52316
5
Snoek, Johannes 
Jelgerhuis, Geertruid 
 12 aug 1742Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65056
I65057
6
Jans, Willem 
Pyters, Trijntje 
 12 aug 1753Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67886
I67887
7
Jans, Jurjen 
Wijnsens, Minke 
 12 aug 1759Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15237
I15238
8
Geelis, Lieuwe 
Fokkes, Lutske 
 12 aug 1764Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72848
I72849
9
van Popta, Eibert Wypkes 
Nijdam, Geertje Lieuwes 
 12 aug 1764Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77207
I77208
10
Bouwma, Cornelis Scheltes 
Piers, Antje 
 12 aug 1781Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7428
I7429
11
Kuiper, Jacob Jans 
Egberts, Yke 
 12 aug 1781Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71204
I71205
12
Tamboezer, Hessel Botes 
Minnolts, Klaaske 
 12 aug 1781Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111154
I111153
13
Pheiffer, Daniel Johannes 
Johannes, Tjitske 
 12 aug 1787Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3236
I4783
14
Rijpersma, Harmen Minnes 
Meindersma, Antje Wiggers 
 12 aug 1787Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41407
I41408
15
Wiersma, Ouwe Klazes 
Gerbens, Gertje 
 12 aug 1787Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67724
I67725
16
Lelia, Rindert Wybes 
Olivier, Antje Roelofs 
 12 aug 1792Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5655
I5657
17
Sydzes, Gosse 
Leekstra, Willemke Hendriks 
 12 aug 1792Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84276
I84271
18
Wendelaar, Evert Teunis 
Jans, Pytje 
 12 aug 1792Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33118
I53440
19
Hofstra, Jan Klazes 
Toonstra, Geeske Eelkes 
 12 aug 1798Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86055
I86056
20
Maurits, Gerben Sytses 
Tietes, Baukje 
 12 aug 1798Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74943
I74944
21
Meulen, Jelle Hotses van der 
Boer, Foekje Meines de 
 12 aug 1798Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11811
I11812
22
Steensma, Regnerus Romkes 
Brandsma, Tjamkje Sjoerds 
 12 aug 1798Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103159
I103160
23
Venstra, Jacob Sjoerds 
Hettes, Wijke 
 12 aug 1798Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39909
I39910
24
Bulthuis, Hendrik Klasen 
Geerts, Trientje 
 12 aug 1804Niekerk/Vliedorp, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107492
I107493
25
de Vries, Pabe (Pope) Jacobs 
Kruyer, Trijntje Tietes 
 12 aug 1804Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35204
I68585
26
Poortinga, Rinze Gerbens 
Torenmans, Taetske Gerbens 
 12 aug 1804Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10351
I10352
27
Ploeg, Tjeerd Alderts van der 
Haga, Jantje Liebes 
 12 aug 1810Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10275
I10276
28
Spaak, Symen Tjeerds (aka Spanjer) 
de Klein, Anna Maria Johannes 
 12 aug 1810Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45621
I45620
29
Spoelstra, Frederik Arends 
Martens, Sjoerdtje 
 12 aug 1810Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9403
I2415
30
Wedemeyer, Johannes Franciscus 
Borg, Anna Magdalena 
 12 aug 1810Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57624
I57625
31
Wybenga, Jan Wybes 
Brandsma, Jitje Hilbrands 
 12 aug 1810Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23781
I23780
32
Danhof, Pieter Hansen 
Slagter, Grietje Jans 
 12 aug 1819t Zandt, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110037
I110038
33
Bouma, Bouwe Jans 
Pedenbach, Mietje Hendriks 
 12 aug 1830Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35438
I35439
34
de Boer, Auke Ages 
de Vries, Grietje Willems 
 12 aug 1843Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58407
I58408
35
Schreuder, Jurjen Adrianus 
de Jong, Trientje Klases 
 12 aug 1847Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85203
I85204
36
Ridderhof, Jacobus 
Klooster, Cornelia van der 
 12 aug 1853Sint-Annaland, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97428
I97429
37
de Boer, Simon 
Hoekstra, Hendrikje Jans 
 12 aug 1855Kalamazoo, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108264
I7912
38
Halma, Rinze Sierks 
Dijkstra, Trijntje Jans 
 12 aug 1857Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8455
I10371
39
Vellinga, Lambertus Roelofs 
Bouma, Aafke Sipkes 
 12 aug 1860Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36845
I36846
40
van Dijk, Jacob Doekes 
Talsma, Ymkje Alberts 
 12 aug 1861Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27250
I53824
41
Andriessen, Foppe Sipkes 
Wierda, Geertje Oenes 
 12 aug 1869Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39818
I39819
42
Krol, Sjoerd Siedses 
Langhout, Akke Hendriks 
 12 aug 1871Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91893
I65025
43
Radersma, Reinder Haikes 
Miedema, Atje Harmens 
 12 aug 1871Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11287
I11288
44
de Jong, Epke Piers 
Jellema, Gatske Kerstes 
 12 aug 1880Schoterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94857
I94858
45
Dijk, Ybele Fransen van 
Visbeek, Sytske Renzes 
 12 aug 1882Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14454
I14440
46
Meyer, Hessel Pieters 
Pietens, Trientje 
 12 aug 1893Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28897
I106997
47
Viersen, Jacob Wybrens 
Boon, Wijke Hendriks van der 
 12 aug 1893Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20882
I41768
48
Sikma, Ale Kornelis 
Steensma, Jantje Sybes 
 12 aug 1899Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18662
I18654
49
Werk, Evert Alderts van der 
Boonstra, Trijntje Alberts 
 12 aug 1899Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55637
I79225
50
Veen, Gerlof (George) Gerrits van der 
de Looff, Jacoba (Cora) 
 12 aug 1903Kalamazoo, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107113
I107127

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 55

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jans, Jurjen 
 12 aug 1660Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95668
2
Heidanus, Stijntje Jurjens 
 12 aug 1714Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44006
3
Doekes, Pieter 
 12 aug 1725Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46504
4
Jacobs, Sjolle 
 12 aug 1725Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33164
5
Reins, Arjen 
 12 aug 1742Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59595
6
Arjens, Jan 
 12 aug 1753Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43828
7
Vellinga, Oepke Minnes 
 12 aug 1753Oosterend/Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50734
8
Sippens, Jacob Thomas 
 12 aug 1756Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74724
9
Bloembergen, Tettje Roones 
 12 aug 1757Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91024
10
Eerste, Adam Sipkes de 
 12 aug 1759Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11614
11
Horreus, Feikje Gerardus 
 12 aug 1759Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74901
12
van Eyck, Hiltje Pieters 
 12 aug 1759Oosterwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49514
13
Baantjer, Gerrit Hendriks 
 12 aug 1760Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79525
14
Bangma, Geertje Eelkes 
 12 aug 1764Hieslum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55775
15
Boyens, Tjalling 
 12 aug 1764Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44881
16
Heide, Hettje Linzes van der 
 12 aug 1764Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94747
17
Siderius, Grietje Everts 
 12 aug 1764Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17422
18
Douwes, Jeltje 
 12 aug 1769Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19058
19
Beintuma, Grietje Willems 
 12 aug 1770Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15231
20
Freerks, Wytske 
 12 aug 1770Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102329
21
Hiemstra, Baukje Pieters 
 12 aug 1770Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40195
22
Miedema, Teye Tjallings 
 12 aug 1770Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10992
23
Visbeek, Douwe Tjeerds 
 12 aug 1770Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1841
24
Vrij, Hendrik Jans 
 12 aug 1770Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86960
25
Heeringa, Sjieuke Gijsberts 
 12 aug 1772Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30365
26
Klases, Anske 
 12 aug 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95574
27
Meyer, Jan Hendriks 
 12 aug 1781Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104274
28
Pieters, Lijsbeth 
 12 aug 1781Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110891
29
Terpstra, Geertje Jelles 
 12 aug 1781Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39102
30
Wal, Adam Romkes van der 
 12 aug 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15934
31
de Swarte, Pieter Bartholomeus 
 12 aug 1787Nieuwvliet, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108663
32
Hofma, Lijsbeth Jacobs 
 12 aug 1787Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68268
33
Kuiken, Trijntje Beerts 
 12 aug 1787St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81627
34
Bisschop, Jakob Philippus 
 12 aug 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28985
35
Boersma, Dieuwke Sytzes 
 12 aug 1792Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9143
36
Jacobs, Jeltie 
 12 aug 1792Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94379
37
Ploeg, Tjeerd Alderts van der 
 12 aug 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10275
38
van Dijk, Freerk Dirks 
 12 aug 1792Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76929
39
Weishaupt, Philippus Steffen 
 12 aug 1792Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47290
40
Wierda, Sijke Jans 
 12 aug 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19731
41
Woude, Yde Hendriks van der 
 12 aug 1792Goutum/Swichum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48782
42
Zee, Janke Ates van der 
 12 aug 1792Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42352
43
Assen, Froukje Petrus van 
 12 aug 1798Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7412
44
Dijkstra, Sytze Hendriks 
 12 aug 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18751
45
Modderman, Syke Sjoerds 
 12 aug 1798Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6486
46
Hallema, Jan Jacobs 
 12 aug 1804Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66839
47
Hessels, Jitske 
 12 aug 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43521
48
Westra, Rinse Lubberts 
 12 aug 1804Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2020
49
Wynia, Jan Jelles 
 12 aug 1804Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74703
50
Zoutsma, Pieter Frederiks 
 12 aug 1804Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47981

1 2 Volgende»