Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 145

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Boersma, Oeble Gerbens 
 12 jul 1758 I42842
2
Kingma, Iggele Jacobs 
 12 jul 1767Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93794
3
Gosses, Reinu 
 12 jul 1769St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49679
4
Boonstra, Wobbe Lieuwes 
 12 jul 1771Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2475
5
Klazes, Jacob 
 12 jul 1775St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65436
6
Johannis, Cathrijna 
 12 jul 1778Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90300
7
Gerrits, Sybe 
 12 jul 1781Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79242
8
Haan, Hylkjen AEbes de 
 12 jul 1781Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7859
9
Faber, Jan Johannes 
 12 jul 1783Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13141
10
Wal, Jeltje Sjoerds van der 
 12 jul 1783Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39670
11
de Valk, Waling Johannes 
 12 jul 1784Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103028
12
Broersma, Douwe Jans 
 12 jul 1785Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88563
13
Gerrits, Grietje 
 12 jul 1786Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83161
14
Slim, Arjen Wybes 
 12 jul 1786Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13064
15
Bosma, Reintje Jacobs 
 12 jul 1789Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38241
16
Heerkes, Tjalle 
 12 jul 1789Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5462
17
Wyminga, Anne Roels 
 12 jul 1789Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72522
18
Bisschop, Jakob Philippus 
 12 jul 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28985
19
Tietes, Jan 
 12 jul 1796Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42792
20
Eekema, Janke Sipkes 
 12 jul 1797Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10505
21
Wagenaar, Jakle Gerbens 
 12 jul 1798Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7057
22
Smith, Nieske Cornelis 
 12 jul 1799Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7092
23
Kunst, Baukje Dirks 
 12 jul 1800Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64278
24
Westra, Hinke Egberts 
 12 jul 1800Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95705
25
Dijkstra, Reitze Wybes 
 12 jul 1803Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48220
26
Dijkstra, Ruurd Pieters 
 12 jul 1803Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16653
27
Holwerda, Grietje Eeltjes 
 12 jul 1803Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6491
28
Bijlsma, Gerben Doekes 
 12 jul 1804Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48030
29
de Jong, Klaasje Cornelis 
 12 jul 1805St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55601
30
Sterkenburg, Janke Jans 
 12 jul 1805Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11044
31
Lelia, Sijke Rinderts 
 12 jul 1806Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5661
32
Woude, Ybeltje Wymers van der 
 12 jul 1806Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34350
33
Bouma, Klaaske Kornelis 
 12 jul 1808Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47144
34
van Dam, Sjoukje Alderts 
 12 jul 1809Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57658
35
Zijlstra, Doetje Pieters 
 12 jul 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26184
36
Klei, Ynskje Johannes van der 
 12 jul 1812St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33275
37
de Klein, Tjeske Johannes 
 12 jul 1813Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30366
38
Pasma, Siebe Jans 
 12 jul 1814Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17699
39
Terpstra, Tjitske Andries 
 12 jul 1814Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60065
40
Anjema, Trijntje Jans 
 12 jul 1816 I39650
41
Kloppenburg, Aafke Willems 
 12 jul 1816Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72314
42
Martiny, Jetske Gerbens 
 12 jul 1817Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27110
43
Mellema, Sybe Jurjens 
 12 jul 1817Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5670
44
Werkhoven, Sybren Annes 
 12 jul 1818Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51910
45
Dijkstra, Thomas Foppes 
 12 jul 1819Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98621
46
Faber, Jeltje Dirks 
 12 jul 1820Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61651
47
Bouma, Foekje Tjepkes 
 12 jul 1821Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23486
48
Looyenga, Taeke Pieters 
 12 jul 1822Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19524
49
Bakker, Pieter 
 12 jul 1823Ursem, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106013
50
Lojenga, Johannes Wiebes 
 12 jul 1823Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11136

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 126

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Taekes, Klaasje 
 12 jul 1803Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71828
2
Juckers, Pieter 
 12 jul 1806Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84068
3
Couperus, Gerhardus 
 12 jul 1808Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62860
4
Hendriks, Tetje 
 12 jul 1811Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35755
5
Willems, Antie 
 12 jul 1812Schingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51085
6
Folkerts, Joukje 
 12 jul 1815Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68177
7
Dobma, Ymkje Douwes 
 12 jul 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26507
8
Jakobs, Nieske 
 12 jul 1818Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14378
9
Ades, Antke 
 12 jul 1819Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67945
10
Jans, Rinske 
 12 jul 1819Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79880
11
Hoekstra, Haye Sytzes 
 12 jul 1820Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65673
12
Swart, Lijsbert Ruurds 
 12 jul 1820Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25734
13
de Vries, Yme Minnes 
 12 jul 1821 I62509
14
de Vries, Ymen Minnes 
 12 jul 1821Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77957
15
Hettema, Hette Jacobs Zwart 
 12 jul 1822Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7539
16
Postumus, Antje Sierds 
 12 jul 1823Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27469
17
Bergsma, Tietje Thomas 
 12 jul 1824Goenga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67053
18
Klases, Siemen 
 12 jul 1825Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85369
19
Deinema, Lijsbeth Doekes 
 12 jul 1826 I49466
20
Hiemstra, Hans Fokkes 
 12 jul 1826Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39907
21
Lettinga, Bauke Piers 
 12 jul 1827Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33209
22
Vries, Saakje Tabes de 
 12 jul 1829Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17541
23
Hoekstra, Trijntje Jans 
 12 jul 1830 I67987
24
Postma, Sjoerd Jacobs 
 12 jul 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12581
25
de Jong, Jan Klazes 
 12 jul 1831Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81402
26
Boelens, Jan Jans 
 12 jul 1833Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98134
27
Dijk, Lieuwe Baukes van 
 12 jul 1833Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3637
28
Dijkstra, Hein Heins 
 12 jul 1833St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74421
29
Hofstra, Jelle Hermanus 
 12 jul 1834Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100203
30
Nieuwland, Gerrit Jurjens 
 12 jul 1834Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85746
31
Tuinstra, Hindrik Jans 
 12 jul 1835Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65580
32
Zuidema, Jakob Hebeles 
 12 jul 1835 I58442
33
Boelstra, Syds Johannes 
 12 jul 1836Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42469
34
Beek, Pieter Gerardus van der 
 12 jul 1837Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33743
35
Turkstra, Rients Annes 
 12 jul 1838Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7154
36
Groot, Dirk Klazes de 
 12 jul 1839Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12567
37
Hesseling, Ytske Jans 
 12 jul 1839Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85604
38
Doens, Geertje Teunis 
 12 jul 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77902
39
Eggers, Gerrits Jeltes 
 12 jul 1840 I49528
40
van Dijk, Jetske Ypes 
 12 jul 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22719
41
Kempenaar, Jan Heines 
 12 jul 1841Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58298
42
Groot, Tjitske Anskes de 
 12 jul 1842Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5059
43
Meer, Pieter Jacobs van der 
 12 jul 1843Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12437
44
Braaksma, Grietje Sytzes 
 12 jul 1844Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12548
45
Slijt, Wytze 
 12 jul 1844Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83605
46
Bouma, Riemke Jans 
 12 jul 1845Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27489
47
Feenstra, Taetske Halbes 
 12 jul 1845Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104040
48
Visser, Bokke Feikes 
 12 jul 1845 I37395
49
Poelstra, Jacob Douwes 
 12 jul 1846Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91082
50
Vogelzang, Reino Gerrits 
 12 jul 1846Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18382

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 55

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Johannis, Wyger 
Doedes, Maike 
 12 jul 1711Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94272
I94273
2
Nannes, Tjeerd 
Seerps, Antje 
 12 jul 1722Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98294
I98295
3
Piers, Auke 
Wytses, Rymke 
 12 jul 1733Smallebrugge Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95280
I95281
4
Lolkes, Binnert 
Pyters, Eelkjen 
 12 jul 1744Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59612
I59613
5
Pollius, Petrus 
Adema, Taike 
 12 jul 1744Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103288
I103289
6
Bartels, Jogchem Johan 
Worps, Mintje 
 12 jul 1750Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72696
I72695
7
Boyens, Jan 
Gerbens, Jetske 
 12 jul 1750Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78580
I78581
8
AEbes, Willem 
Gelders, Neeltje Arjens 
 12 jul 1767Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43103
I43102
9
Jans, Beert 
Kuiken, Ammerins Arjens 
 12 jul 1767St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86494
I86495
10
Jans, Johannes 
Hoekes, Maaike 
 12 jul 1767Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92888
I92887
11
de Haan, Rinze Lourenzes 
Jans, Seike 
 12 jul 1772Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69074
I69075
12
Cornelis, Jacob 
Kijna, Aaltje Jurjens 
 12 jul 1778Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91771
I91770
13
Jelles, Jacob 
Hofma, Trijntje Jelles 
 12 jul 1778St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4703
I4702
14
Kienstra, Christiaan Franses 
Hendriks, Sytske 
 12 jul 1778Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58663
I80505
15
Kornelis, Jacob 
Kijne, Aaltje Jurjens 
 12 jul 1778Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72724
I72725
16
Banga, Ids Jans 
Gerrits, Romkje 
 12 jul 1789Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75236
I75238
17
Ganzinga, Jetze Gerkes 
Pieters, Ekke 
 12 jul 1789Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34468
I34469
18
Wassenaar, Abelius Pieters 
Coopmans, Eeke Jeltes 
 12 jul 1789Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79388
I98265
19
Wever, Jan Hendriks 
Jans, Antje 
 12 jul 1789Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58356
I58357
20
Meinsma, Broer Klazes 
Meinsma, Wytske Jans 
 12 jul 1795Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106702
I106703
21
de Witte, Bauke Sjoerds 
Brouwer, Aafke Klazes 
 12 jul 1801Longerhouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103152
I103153
22
Dijkstra, Minnolt Johannes 
Meulen, Antje Jeens van der 
 12 jul 1801Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68487
I28282
23
Hoekstra, Jilling Sakes 
Faber, Jeltje Jans 
 12 jul 1801Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54725
I75454
24
Dreyer, Ate Arjens 
Klases, Joukje 
 12 jul 1807Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I672
I673
25
van Dijk, Jan Baukes 
de Jager, Sibbeltje Ekkes 
 12 jul 1807IJsbrechtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70628
I70629
26
Zweep, Watze Jacobs van der 
Boer, Janke Goffes de 
 12 jul 1815Mairie Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19221
I19222
27
de Jong, Dirk Okkes 
Post, Hendrikje Hendriks 
 12 jul 1818Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41489
I19821
28
Dijkstra, Jan Harmens 
de Vries, Lijsbert Sierks 
 12 jul 1818Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42144
I42146
29
Hoppinga, Folkert Wygers 
Meyer, Neeltje Jeremias 
 12 jul 1818Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73687
I73688
30
Meyer, Jeremias Gaukes 
Schat, Trijntje Pieters 
 12 jul 1818Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67558
I67559
31
Romar, Petrus Johannes 
Felsen, Trijntje Pieters 
 12 jul 1820Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100546
I100558
32
Viersen, Jan Ypes 
van Sloten, Antje Everts 
 12 jul 1820Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7340
I26885
33
Kingma, Johannes Jans 
Hogendijk, Lijsbert Klazes 
 12 jul 1821Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7281
I7272
34
Terpstra, Jacob Jinzes 
Reidendein, Ytske Klazes 
 12 jul 1821Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10327
I10328
35
Weg, Rochus Jans van der 
Jensma, Antje Goffes 
 12 jul 1821Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5596
I5962
36
Feenstra, Johannes Douwes 
Reitsma, Minke Sjoerds 
 12 jul 1823Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93320
I93292
37
Heide, Hendrik Durks van der 
Dantuma, Klaaske Ybes 
 12 jul 1823Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48161
I48160
38
Jong, Sjoerd Tjeerds de 
Brunia, Menke Gerrits 
 12 jul 1823Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15873
I15874
39
Viersen, Heerke Ypes 
Sipma, Hiltje Aukes 
 12 jul 1829Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7344
I23530
40
Post, Klaas Klazes 
Visser, Dieuwke Alberts 
 12 jul 1834Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17723
I17724
41
Slootmeyer, Mame Klases 
Schregardus, Trijntje Hendriks 
 12 jul 1838Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54501
I54502
42
Bos, Andries Jacobs 
Lontema, Aaltje Sjabbes 
 12 jul 1842Steenwijkerwold, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64195
I73742
43
Rynks, Johannes Rienks 
Obma, Baukjen Sikkes 
 12 jul 1855Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21272
I21271
44
Huizen, Pieter Hendriks van 
Boer, Eeke Ulbes de 
 12 jul 1856Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5053
I5334
45
Bouma, Wouter Douwes 
Koster, Taetske Lourens 
 12 jul 1857Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58779
I13417
46
Rodenhuis, Lykele Sydses 
Gelder, Liebkje Everts 
 12 jul 1860Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36745
I36746
47
Fokkema, Arjen Mennes 
Ploeg, Pietje Eeltjes van der 
 12 jul 1873Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35322
I35325
48
Kamminga, Ulbe Dirks 
Schreuder, Dieuwke Jurjens 
 12 jul 1873Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51092
I85202
49
Riewald, Hilbrand Ruurds 
Bouveint, Evertje Klazes 
 12 jul 1877Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70855
I70875
50
Groot, Yde Tomas de 
Wielinga, Aaltje Feikes 
 12 jul 1883Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12579
I59759

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 55

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Dirks, Pieter 
 12 jul 1685Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85902
2
Fokkes, Jarig 
 12 jul 1696Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83812
3
Wijtzes, Pytter 
 12 jul 1696Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78411
4
Gabes, Swytske 
 12 jul 1705Langweer/Teroele/Indijken/Boornzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102688
5
Hartog, Reinier 
 12 jul 1705Bellingwolde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41450
6
Reiners, Claas 
 12 jul 1711Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94134
7
Walings, Trijntje 
 12 jul 1733Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44051
8
Jans, Jan 
 12 jul 1739Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94709
9
Sierts, Grietje 
 12 jul 1740Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104855
10
Snoek, Bernardus Arcerius 
 12 jul 1747Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65050
11
Imberts, Limme 
 12 jul 1750Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102696
12
Overdijk, Johannes Dirks 
 12 jul 1750Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85289
13
Burggraaf, Jan Jakobs 
 12 jul 1759Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102109
14
Lubberts, Antje 
 12 jul 1761Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77219
15
Lubberts, Marten 
 12 jul 1761Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49034
16
Geles, Hedser 
 12 jul 1767Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81453
17
Haag, Jan Hendriks van der 
 12 jul 1767Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2479
18
Hoekstra, Tietje Joukes 
 12 jul 1767Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13597
19
Rienks, Seike 
 12 jul 1767Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47235
20
Veen, Geert Rykles van der 
 12 jul 1767Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60687
21
Veenstra, Wyke Rykeles 
 12 jul 1767Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41779
22
Vries, Gelt Bouwens de 
 12 jul 1767Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10020
23
Bruinsma, Japke Koenraads 
 12 jul 1772Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13691
24
Ebbens, Jan Christiaans 
 12 jul 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3399
25
Fenstra, Sjoerd Sjoerds 
 12 jul 1772Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60968
26
Gorter, Maatje Johannes 
 12 jul 1772Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77870
27
Jong, Klaaske Gerbens de 
 12 jul 1772Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21971
28
Andries, Baukje 
 12 jul 1778Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78392
29
Bosma, Antje Wytzes 
 12 jul 1778Marum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98835
30
Posthumus, Anske Anskes 
 12 jul 1778Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39494
31
Ruisch, Aukjen Elles 
 12 jul 1778Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70181
32
Atzes, Fetse 
 12 jul 1789Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43284
33
Feenstra, Grietje Broers 
 12 jul 1789Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81797
34
Hoekstra, Hendrikje Hendriks 
 12 jul 1789Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7053
35
Lochnaar, Alida Johanna Charlotte 
 12 jul 1789St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32137
36
Stienstra, Rinske Sybrens 
 12 jul 1789Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20986
37
Wielinga, Enne Hotzes 
 12 jul 1789St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19213
38
Dijkstra, Wolter Hendriks 
 12 jul 1793City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100658
39
Boorsma, Froukjen Lieuwes 
 12 jul 1795Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99353
40
Hendriks, Jelle 
 12 jul 1795Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41368
41
Miedema, Tjibbele Uilkes 
 12 jul 1795Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45671
42
Sytzes, Sijbren 
 12 jul 1795Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45447
43
Tolsma, Sjoukje Jans 
 12 jul 1795Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39291
44
Tuinstra, Pytje Jans 
 12 jul 1795Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89893
45
Turkstra, Anne Rientses 
 12 jul 1795Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9702
46
Zeilstra, Feite Tjipkes 
 12 jul 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18724
47
Dijkstra, Rinske Sipkes 
 12 jul 1801Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76603
48
Hendriks, Sijke 
 12 jul 1801Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43974
49
Kroodsma, Japke Jans 
 12 jul 1801Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84979
50
Sjoerds, Dirk 
 12 jul 1801Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47287

1 2 Volgende»