Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 151

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Feddema, Wyger Douwes 
 12 jun 1753Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94774
2
de Vries, Wybe Johannes 
 12 jun 1754Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77937
3
Groot, Watze Gabes de 
 12 jun 1765Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I744
4
Hiemstra, Gatze Klazes 
 12 jun 1766Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78866
5
Lamot, Berendina Abrahams 
 12 jun 1768Aduard, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57821
6
Pieters, Pope 
 12 jun 1770 I47722
7
Mokma, Harmen Jacobs 
 12 jun 1774Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57846
8
Pieters, Jetske 
 12 jun 1775Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35750
9
Hoek, Aaltje Gerrits 
 12 jun 1779Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56084
10
Hoek, Wytske Gerrits 
 12 jun 1779Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65905
11
Keizer, Jasper Gerrits 
 12 jun 1779Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26719
12
Vries, Jan Eintes (aka Huizinga) de 
 12 jun 1785Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17875
13
Wenselaar, Maartje Hessels 
 12 jun 1788St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63364
14
Bouma, Jan Lammerts 
 12 jun 1790Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51211
15
Bouma, Jeen Lammerts 
 12 jun 1790Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28283
16
de Boer, Sjerk Pieters 
 12 jun 1790Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84305
17
Heeringa, Ljumme Dirks 
 12 jun 1792Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81338
18
Bekius, Dirk Joukes 
 12 jun 1793St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94728
19
Buma, Klaas Hendriks 
 12 jun 1793Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13478
20
Nieuwenhuis, Jouke Douwes 
 12 jun 1793Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72246
21
Velde, Joeke Martens van der 
 12 jun 1798Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12936
22
Wassenaar, Andries Lieuwes 
 12 jun 1799Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103729
23
de Vries, Grietje Ruurds 
 12 jun 1800Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28892
24
Rijpstra, Tietje Pieters 
 12 jun 1800Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85008
25
Wagenaar, Hendrik Mients 
 12 jun 1800Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5360
26
Douma, Aukjen Jans 
 12 jun 1801Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59353
27
Hoogland, Bouwe Jans 
 12 jun 1801Doniaga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107556
28
Minnema, Minne Wiegers 
 12 jun 1801Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53833
29
Tolsma, Trijntje Feikes 
 12 jun 1801Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102945
30
Boersma, Cornelis Jans 
 12 jun 1803Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2602
31
Groenewoud, Sjoerd Johannes 
 12 jun 1803Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7216
32
Laverman, Jacob Jans 
 12 jun 1804Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96698
33
Holwerda, Klaas Jientjes 
 12 jun 1805Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13704
34
Dijkstra, Jan Doedes 
 12 jun 1806Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44873
35
Tjepkes, Jan 
 12 jun 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44693
36
de Groot, Nynke Pieters 
 12 jun 1811Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86502
37
de Jong, Sijke Linzes 
 12 jun 1811Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69788
38
Kamminga, Tryntie Kornelis 
 12 jun 1811 I46561
39
Memerda, Tjetse Wiegers 
 12 jun 1812Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87504
40
Porte, Dieuke Sakes 
 12 jun 1813Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20087
41
Planting, Johannes Dirks 
 12 jun 1814Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56266
42
Brouwers, Pieter Pieters 
 12 jun 1816 I31443
43
Caboort, Neeltje 
 12 jun 1816's-Heer Arendskerke Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107911
44
Groot, Jannigje Klazes de 
 12 jun 1816St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3348
45
Mellema, Tjitske Igles 
 12 jun 1816Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20133
46
Hiemstra, Arjen Klases 
 12 jun 1817Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27106
47
Knijff, Geertje (Getje) Joekes 
 12 jun 1817Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22042
48
Ploeg, Tijs Tjietzes van der 
 12 jun 1819Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18260
49
Werf, Klaas Sytses van der 
 12 jun 1819Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9507
50
de Vries, Antje Pieters 
 12 jun 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27310

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 152

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Ypes, Jan 
 12 jun 1780Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23526
2
Harts, Sipke 
 12 jun 1805Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81549
3
Hanses, Roelof 
 12 jun 1806Slappeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68001
4
Rinses, Gryttie 
 12 jun 1807Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79837
5
Wybrens, Tjitske 
 12 jun 1807Compagnie Schurega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96839
6
Andries, Gribbert 
 12 jun 1809Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2033
7
Boersma, Lysbeth Hoites 
 12 jun 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20193
8
Plat, Pieter Klasen 
 12 jun 1810Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4325
9
Rijpstra, Maaike Fransen 
 12 jun 1810Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10486
10
Dijkstra, Ytzen Oeges 
 12 jun 1812Marienwerder, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36491
11
Jans, Pierkjen 
 12 jun 1812 I61715
12
Braaksma, Jelle Wybes 
 12 jun 1813Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2155
13
Sloot, Evert Johannes van der 
 12 jun 1814Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26882
14
Fennema, Jan Gerrits 
 12 jun 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I828
15
Timmermans, Mintje Sakes 
 12 jun 1816Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17120
16
de Vries, Johannes IJsbrands 
 12 jun 1817Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73762
17
Sipsma, Klaas Sybrens 
 12 jun 1817St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87478
18
Wessels, Lukas Arents 
 12 jun 1817Noordhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70460
19
Terpstra, Nanne Sjoerds 
 12 jun 1818Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3170
20
Wagenaar, Hyke Lieuwes 
 12 jun 1819Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60075
21
Hoekstra, Cornelis Joukes 
 12 jun 1822Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11122
22
Kamma, Tjetske Cornelis 
 12 jun 1822Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16990
23
Akkerman, Nieske Jilles 
 12 jun 1824Optwijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48087
24
Hoogstra, Renske Gerrits 
 12 jun 1824Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90617
25
Rijpstra, Sipke Ruurds 
 12 jun 1824Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8139
26
Rijpstra, Martsen Pieters 
 12 jun 1826 I5401
27
Claases, Berber 
 12 jun 1827Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104233
28
Dotinga, Pyter Tomas 
 12 jun 1827Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102270
29
Post, Gerrit Jans 
 12 jun 1827St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64539
30
Stienstra, Jacob Siedses 
 12 jun 1827Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10634
31
Verhaag, Jan Hendriks 
 12 jun 1828 I19715
32
Visser, Harmen Siebes 
 12 jun 1828Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100367
33
Wiglama, Hiltje Attes 
 12 jun 1828St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77864
34
Aukes, Sipkje 
 12 jun 1829Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100840
35
Harmens, Bortzen 
 12 jun 1831Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103441
36
Potstra, Minne Johannes 
 12 jun 1831Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9606
37
Visser, Sjoerd Jans 
 12 jun 1831Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48334
38
Ysbrands, Grietje 
 12 jun 1831St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82033
39
Bijlsma, Froukjen IJsbrands 
 12 jun 1832Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72768
40
Schepers, Jan Albert 
 12 jun 1832St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10855
41
Anteunisse, Pieternella 
 12 jun 1834Meliskerke, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93782
42
Doornbios, Jantje Annes 
 12 jun 1837Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81292
43
Tilstra, Aafke Pieters 
 12 jun 1838Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39677
44
Poortinga, Gerrit Dirks 
 12 jun 1839Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15146
45
Hiemstra, Antje Taekes 
 12 jun 1840Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3717
46
Kramer, Wybe Martens 
 12 jun 1840St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3371
47
Monis, Jentjen Wijben 
 12 jun 1840Smilde, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71020
48
Hengeveld, Antonetta 
 12 jun 1841Lintelo, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105780
49
Gorter, Wiegertje Doris 
 12 jun 1842Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8410
50
Westerhof, Hendrik Eesges 
 12 jun 1843Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82651

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 107

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Hamersma, Sjoerd Wybes 
Jelles, Claeske 
 12 jun 1692Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102099
I102100
2
Ritskis, Jetse 
Johannis, Doetie 
 12 jun 1698Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95304
I95305
3
Martens, Heere 
Simens, Jetske 
 12 jun 1718Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93824
I93825
4
Beerns, Hendrik 
Klaases, Trijntje 
 12 jun 1729Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93021
I93022
5
Bontekoe, Hendrik 
Willems, Aaike 
 12 jun 1735Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89473
I89474
6
Clases, Sybout 
Jacobs, Sijke 
 12 jun 1740Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100804
I100805
7
Thijssens, Lieuwe 
Olpherts, Sioertie 
 12 jun 1746Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96653
I96654
8
Harings, Rintie 
Johannes, Pyttie 
 12 jun 1757Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79537
I79538
9
Hayes, Aiso 
Jakles, Antje 
 12 jun 1757Akkerwoude/Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91674
I91675
10
Hendriks, Tjeerd 
Hessels, Ietske 
 12 jun 1757Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43523
I43524
11
Jans, Gerrit 
Aarts, Hitje 
 12 jun 1763Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46988
I46989
12
Tjeerds, Pieter 
Gerbens, Antje 
 12 jun 1763Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45506
I45507
13
Andrys, Foeke 
Willems, Acke 
 12 jun 1768Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46784
I46785
14
Andrys, Foeke 
Willems, Acke 
 12 jun 1768Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55027
I55028
15
Douwes, Klaas 
Meyer, Metje Jans 
 12 jun 1768Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65142
I65141
16
Wiebes, Lolke 
Teunis, Geertje 
 12 jun 1768Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72777
I72778
17
Faber, Klaas Jacobus 
Alberts, Eelkje 
 12 jun 1772Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55765
I55766
18
Drenthen, Jan 
Hendriks, Aaltjen 
 12 jun 1773Hardenberg, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102208
I102209
19
Berghsma, Arjen Johannes 
Symens, Tryntie 
 12 jun 1774Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91697
I91698
20
Douwes, Teunis 
Klazes, Antie 
 12 jun 1774Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73929
I73930
21
Meints, Hendrik 
Dijkstra, Jeltje Jacobus 
 12 jun 1774Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49160
I20056
22
Schotanus, Jan Baukes 
Jacobs, Lysbet 
 12 jun 1774Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70617
I89794
23
Sipkema, Wopke Sipkes 
Kornelis, Tjitske 
 12 jun 1774Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88605
I88606
24
Straatsma, Tjeerd Oenzes 
Alberts, Johantje 
 12 jun 1774Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6437
I6438
25
Jongsma, Benedictus Fredericus 
Heshusius, Geertruida Maria 
 12 jun 1776Hindeloopen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68207
I68208
26
Gros, Jan Valentins 
Bruins, Ymkje Hanses 
 12 jun 1785Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4330
I4329
27
Hoekstra, Atse Klazes 
de Boer, Froukje Tjeerds 
 12 jun 1785Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97557
I97558
28
Johannis, Otte 
Pytters, Doetje 
 12 jun 1785Westhem/Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84790
I84791
29
Kooistra, Douwe Siedses 
Broekens, Tijtje AEdes 
 12 jun 1785Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45767
I45768
30
Pebesma, Thomas Tjibbes 
Roorda, Geertje Melles 
 12 jun 1785Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54167
I54168
31
Pieters, Feye 
Cornelis, Marike 
 12 jun 1785Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57306
I57307
32
Schoustra, Rients Theunis 
Symons, Aafke 
 12 jun 1785Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68677
I68678
33
Swart, Marten Sjoerds 
Daniels, Mootje 
 12 jun 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1640
I1641
34
Venema, Eelke Tjibbes 
Ploeg, Sjoukje Gerrits van der 
 12 jun 1785Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76516
I76517
35
Dijkstra, Pieter Taekes 
Hoornstra, Froukje Douwes 
 12 jun 1791Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18172
I16743
36
Hoogland, Jan Wytzes 
Jans, Foekjen 
 12 jun 1791Langweer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107571
I107572
37
Laversma, Oege Sybes 
Minnes, Antje 
 12 jun 1791Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56677
I56678
38
Memmeler, Hendrik Berends 
Jans, Antje 
 12 jun 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26809
I26810
39
Miedema, Freerk Jelles 
Andries, Sybrigje 
 12 jun 1791Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I998
I42542
40
Miedema, Hendrik Jelles 
Koopmans, Janke Dirks 
 12 jun 1791Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7737
I4193
41
Roorda, Arjen Freerks 
Posthumus, Jantje Pieters 
 12 jun 1791Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91805
I91806
42
Klijnstra, Lucas Siemens 
Berg(er), Aaltje Harmens 
 12 jun 1796St. Johannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60816
I60817
43
Nammensma, Nammen Nammens 
Jelles, Botje 
 12 jun 1796Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41282
I41283
44
Romar, Petrus Dionisius 
Huizinga, Aaltje Renzes 
 12 jun 1796Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60259
I60260
45
Swart, Pieter Martens 
Rintjes, Pytje 
 12 jun 1796Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1699
I1700
46
Haan, Hans Klazes de 
Zevenhuizen, Antje Hendriks 
 12 jun 1803Lutjegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22353
I22354
47
Hoekstra, Hylke Jaspers 
Jans, Tettje 
 12 jun 1803Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39103
I82552
48
Hoekstra, Jan Gaeles 
Cuperus, Sjeuwkje Hyltjes 
 12 jun 1803Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39029
I39030
49
Pietersen, Jan Pieters 
Westra, Pietje Wigles 
 12 jun 1803Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64144
I64143
50
Tjerks, Waatse 
Beernts, Grietje 
 12 jun 1803Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76836
I97784

1 2 3 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 66

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Thomas, Mincke 
 12 jun 1664Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21648
2
Jans, Doen 
 12 jun 1692Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44707
3
Fokkes, Merk 
 12 jun 1729Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88017
4
Joons, Dedje 
 12 jun 1735Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76410
5
Sikkes, Johannes 
 12 jun 1735Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45159
6
Willems, Orseltje 
 12 jun 1735Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42282
7
Andries, Roelof 
 12 jun 1739Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40
8
Ales, Wikke 
 12 jun 1740Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4086
9
Andries, Baaukje 
 12 jun 1740Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80231
10
Kyvyt, Gerben Taekelis 
 12 jun 1740St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73100
11
Taekes, Akke 
 12 jun 1740Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12979
12
van Zandbergen, Evert Harmanus 
 12 jun 1743Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67456
13
Wagemans, Anna Elizabet 
 12 jun 1744Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69033
14
Baukes, Aafke 
 12 jun 1746Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3173
15
Iggeles, Antje 
 12 jun 1746Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92848
16
Boersma, Jan Siedses 
 12 jun 1757Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56832
17
Heins, Auke 
 12 jun 1757St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94301
18
Jans, Geertie 
 12 jun 1757Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101805
19
Swart, Jan Taekeles 
 12 jun 1759Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6864
20
de Jong, Trijntje Arends 
 12 jun 1763Landsmeer, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48437
21
Dirks, Grietje 
 12 jun 1763Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100712
22
Hofstra, Abe Hettes 
 12 jun 1763Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41195
23
Dirks, Janke 
 12 jun 1767Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45133
24
Bekius, Willem Douwes 
 12 jun 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36148
25
Boomsma, Grietje Baukes 
 12 jun 1768Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49928
26
Franzen, Bauke 
 12 jun 1768Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77196
27
Kunst, Arjen Arjens 
 12 jun 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94469
28
Myntjes, Jannigje 
 12 jun 1768St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96135
29
Sijmens, Ludewe 
 12 jun 1768Leens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107784
30
Thomas, Neeltje 
 12 jun 1768Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43034
31
Ypes, Aaltje 
 12 jun 1768Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61007
32
Jong, Meinouw Arjens de 
 12 jun 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21712
33
Dantuma, Eilef Regnerus 
 12 jun 1785Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21865
34
Dirks, Johannes 
 12 jun 1785Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45134
35
Hannema, Trijntje Johannes 
 12 jun 1785Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47599
36
Ley, Tjietske Roelofs van der 
 12 jun 1785Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29942
37
Olivier, Lieuwina Roelofs 
 12 jun 1785Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9497
38
Symens, Beert 
 12 jun 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19336
39
Boersma, Betske Jelles 
 12 jun 1791Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59675
40
Bosch, Pyter Dirks 
 12 jun 1791Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83229
41
Posthuma, Martijntje Martens 
 12 jun 1791Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56670
42
Steensma, Dirk Martens 
 12 jun 1791Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19205
43
Wal, Doede Siedses van der 
 12 jun 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9315
44
de Haan, Hiske Jacobs 
 12 jun 1796Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103112
45
Gelder, Daam Beerts 
 12 jun 1796Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105103
46
Hylkema, Aaltje Zweitzes 
 12 jun 1796Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41158
47
Kingma, Grietje Jelles 
 12 jun 1796Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65749
48
Spoelstra, Wybe Geerts 
 12 jun 1796Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105218
49
Teunis, Piebe 
 12 jun 1796Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97736
50
Feenstra, Sikke Wybrens 
 12 jun 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8579

1 2 Volgende»