Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 153

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Feddema, Wyger Douwes 
 12 jun 1753Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94774
2
de Vries, Wybe Johannes 
 12 jun 1754Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77937
3
Groot, Watze Gabes de 
 12 jun 1765Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I744
4
Hiemstra, Gatze Klazes 
 12 jun 1766Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78866
5
Lamot, Berendina Abrahams 
 12 jun 1768Aduard, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57821
6
Pieters, Pope 
 12 jun 1770 I47722
7
Mokma, Harmen Jacobs 
 12 jun 1774Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57846
8
Pieters, Jetske 
 12 jun 1775Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35750
9
Hoek, Aaltje Gerrits 
 12 jun 1779Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56084
10
Hoek, Wytske Gerrits 
 12 jun 1779Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65905
11
Keizer, Jasper Gerrits 
 12 jun 1779Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26719
12
Vries, Jan Eintes (aka Huizinga) de 
 12 jun 1785Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17875
13
Wenselaar, Maartje Hessels 
 12 jun 1788St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63364
14
Bouma, Jan Lammerts 
 12 jun 1790Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51211
15
Bouma, Jeen Lammerts 
 12 jun 1790Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28283
16
de Boer, Sjerk Pieters 
 12 jun 1790Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84305
17
Heeringa, Ljumme Dirks 
 12 jun 1792Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81338
18
Bekius, Dirk Joukes 
 12 jun 1793St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94728
19
Buma, Klaas Hendriks 
 12 jun 1793Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13478
20
Nieuwenhuis, Jouke Douwes 
 12 jun 1793Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72246
21
Velde, Joeke Martens van der 
 12 jun 1798Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12936
22
Wassenaar, Andries Lieuwes 
 12 jun 1799Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103729
23
de Vries, Grietje Ruurds 
 12 jun 1800Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28892
24
Rijpstra, Tietje Pieters 
 12 jun 1800Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85008
25
Wagenaar, Hendrik Mients 
 12 jun 1800Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5360
26
Douma, Aukjen Jans 
 12 jun 1801Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59353
27
Hoogland, Bouwe Jans 
 12 jun 1801Doniaga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107556
28
Minnema, Minne Wiegers 
 12 jun 1801Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53833
29
Tolsma, Trijntje Feikes 
 12 jun 1801Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102945
30
Boersma, Cornelis Jans 
 12 jun 1803Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2602
31
Groenewoud, Sjoerd Johannes 
 12 jun 1803Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7216
32
Laverman, Jacob Jans 
 12 jun 1804Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96698
33
Holwerda, Klaas Jientjes 
 12 jun 1805Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13704
34
Dijkstra, Jan Doedes 
 12 jun 1806Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44873
35
Tjepkes, Jan 
 12 jun 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44693
36
de Groot, Nynke Pieters 
 12 jun 1811Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86502
37
de Jong, Sijke Linzes 
 12 jun 1811Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69788
38
Kamminga, Tryntie Kornelis 
 12 jun 1811 I46561
39
Memerda, Tjetse Wiegers 
 12 jun 1812Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87504
40
Porte, Dieuke Sakes 
 12 jun 1813Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20087
41
Planting, Johannes Dirks 
 12 jun 1814Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56266
42
Telgenhof, Klaas Roelofs 
 12 jun 1815Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111310
43
Vecht, Johannes (aka Boomsma) van der 
 12 jun 1815Hasselt, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110581
44
Brouwers, Pieter Pieters 
 12 jun 1816 I31443
45
Caboort, Neeltje 
 12 jun 1816's-Heer Arendskerke Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107911
46
Groot, Jannigje Klazes de 
 12 jun 1816St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3348
47
Mellema, Tjitske Igles 
 12 jun 1816Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20133
48
Hiemstra, Arjen Klases 
 12 jun 1817Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27106
49
Knijff, Geertje (Getje) Joekes 
 12 jun 1817Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22042
50
Ploeg, Tijs Tjietzes van der 
 12 jun 1819Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18260

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 156

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Ypes, Jan 
 12 jun 1780Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23526
2
Harts, Sipke 
 12 jun 1805Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81549
3
Hanses, Roelof 
 12 jun 1806Slappeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68001
4
Rinses, Gryttie 
 12 jun 1807Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79837
5
Wybrens, Tjitske 
 12 jun 1807Compagnie Schurega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96839
6
Andries, Gribbert 
 12 jun 1809Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2033
7
Boersma, Lysbeth Hoites 
 12 jun 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20193
8
Plat, Pieter Klasen 
 12 jun 1810Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4325
9
Rijpstra, Maaike Fransen 
 12 jun 1810Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10486
10
Dijkstra, Ytzen Oeges 
 12 jun 1812Marienwerder, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36491
11
Jans, Pierkjen 
 12 jun 1812 I61715
12
Braaksma, Jelle Wybes 
 12 jun 1813Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2155
13
Sloot, Evert Johannes van der 
 12 jun 1814Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26882
14
Fennema, Jan Gerrits 
 12 jun 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I828
15
Timmermans, Mintje Sakes 
 12 jun 1816Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17120
16
de Vries, Johannes IJsbrands 
 12 jun 1817Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73762
17
Sipsma, Klaas Sybrens 
 12 jun 1817St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87478
18
Wessels, Lukas Arents 
 12 jun 1817Noordhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70460
19
Terpstra, Nanne Sjoerds 
 12 jun 1818Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3170
20
Wagenaar, Hyke Lieuwes 
 12 jun 1819Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60075
21
van Belkum, Anna Maria 
 12 jun 1820Wittewierum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111167
22
Hoekstra, Cornelis Joukes 
 12 jun 1822Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11122
23
Kamma, Tjetske Cornelis 
 12 jun 1822Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16990
24
Akkerman, Nieske Jilles 
 12 jun 1824Optwijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48087
25
Hoogstra, Renske Gerrits 
 12 jun 1824Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90617
26
Rijpstra, Sipke Ruurds 
 12 jun 1824Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8139
27
Rijpstra, Martsen Pieters 
 12 jun 1826 I5401
28
Claases, Berber 
 12 jun 1827Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104233
29
Dotinga, Pyter Tomas 
 12 jun 1827Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102270
30
Post, Gerrit Jans 
 12 jun 1827St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64539
31
Stienstra, Jacob Siedses 
 12 jun 1827Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10634
32
Verhaag, Jan Hendriks 
 12 jun 1828 I19715
33
Visser, Harmen Siebes 
 12 jun 1828Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100367
34
Wiglama, Hiltje Attes 
 12 jun 1828St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77864
35
Aukes, Sipkje 
 12 jun 1829Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100840
36
Harmens, Bortzen 
 12 jun 1831Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103441
37
Potstra, Minne Johannes 
 12 jun 1831Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9606
38
Visser, Sjoerd Jans 
 12 jun 1831Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48334
39
Ysbrands, Grietje 
 12 jun 1831St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82033
40
Bijlsma, Froukjen IJsbrands 
 12 jun 1832Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72768
41
Schepers, Jan Albert 
 12 jun 1832St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10855
42
Anteunisse, Pieternella 
 12 jun 1834Meliskerke, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93782
43
Doornbios, Jantje Annes 
 12 jun 1837Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81292
44
Tilstra, Aafke Pieters 
 12 jun 1838Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39677
45
Ley, Lubbe Roels van der 
 12 jun 1839Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110394
46
Poortinga, Gerrit Dirks 
 12 jun 1839Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15146
47
Hiemstra, Antje Taekes 
 12 jun 1840Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3717
48
Kramer, Wybe Martens 
 12 jun 1840St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3371
49
Monis, Jentjen Wijben 
 12 jun 1840Smilde, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71020
50
Hengeveld, Antonetta 
 12 jun 1841Lintelo, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105780

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 112

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Hamersma, Sjoerd Wybes 
Jelles, Claeske 
 12 jun 1692Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102099
I102100
2
Ritskis, Jetse 
Johannis, Doetie 
 12 jun 1698Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95304
I95305
3
Martens, Heere 
Simens, Jetske 
 12 jun 1718Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93824
I93825
4
Beerns, Hendrik 
Klaases, Trijntje 
 12 jun 1729Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93021
I93022
5
Bontekoe, Hendrik 
Willems, Aaike 
 12 jun 1735Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89473
I89474
6
Clases, Sybout 
Jacobs, Sijke 
 12 jun 1740Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100804
I100805
7
Thijssens, Lieuwe 
Olpherts, Sioertie 
 12 jun 1746Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96653
I96654
8
Harings, Rintie 
Johannes, Pyttie 
 12 jun 1757Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79537
I79538
9
Hayes, Aiso 
Jakles, Antje 
 12 jun 1757Akkerwoude/Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91674
I91675
10
Hendriks, Tjeerd 
Hessels, Ietske 
 12 jun 1757Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43523
I43524
11
Jans, Gerrit 
Aarts, Hitje 
 12 jun 1763Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46988
I46989
12
Tjeerds, Pieter 
Gerbens, Antje 
 12 jun 1763Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45506
I45507
13
Andrys, Foeke 
Willems, Acke 
 12 jun 1768Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46784
I46785
14
Andrys, Foeke 
Willems, Acke 
 12 jun 1768Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55027
I55028
15
Douwes, Klaas 
Meyer, Metje Jans 
 12 jun 1768Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65142
I65141
16
Symons, Pyl 
Jacobs, Janke 
 12 jun 1768Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109642
I109643
17
Wiebes, Lolke 
Teunis, Geertje 
 12 jun 1768Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72777
I72778
18
Faber, Klaas Jacobus 
Alberts, Eelkje 
 12 jun 1772Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55765
I55766
19
Drenthen, Jan 
Hendriks, Aaltjen 
 12 jun 1773Hardenberg, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102208
I102209
20
Berghsma, Arjen Johannes 
Symens, Tryntie 
 12 jun 1774Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91697
I91698
21
Douwes, Teunis 
Klazes, Antie 
 12 jun 1774Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73929
I73930
22
Hofstra, Gerben Johannes 
Johannes, Hinke 
 12 jun 1774Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111085
I111089
23
Meints, Hendrik 
Dijkstra, Jeltje Jacobus 
 12 jun 1774Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49160
I20056
24
Schotanus, Jan Baukes 
Jacobs, Lysbet 
 12 jun 1774Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70617
I89794
25
Sipkema, Wopke Sipkes 
Kornelis, Tjitske 
 12 jun 1774Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88605
I88606
26
Straatsma, Tjeerd Oenzes 
Alberts, Johantje 
 12 jun 1774Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6437
I6438
27
Jongsma, Benedictus Fredericus 
Heshusius, Geertruida Maria 
 12 jun 1776Hindeloopen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68207
I68208
28
Gros, Jan Valentins 
Bruins, Ymkje Hanses 
 12 jun 1785Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4330
I4329
29
Hoekstra, Atse Klazes 
de Boer, Froukje Tjeerds 
 12 jun 1785Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97557
I97558
30
Johannis, Otte 
Pytters, Doetje 
 12 jun 1785Westhem/Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84790
I84791
31
Kooistra, Douwe Siedses 
Broekens, Tijtje AEdes 
 12 jun 1785Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45767
I45768
32
Pebesma, Thomas Tjibbes 
Roorda, Geertje Melles 
 12 jun 1785Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54167
I54168
33
Pieters, Feye 
Cornelis, Marike 
 12 jun 1785Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57306
I57307
34
Schoustra, Rients Theunis 
Symons, Aafke 
 12 jun 1785Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68677
I68678
35
Swart, Marten Sjoerds 
Daniels, Mootje 
 12 jun 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1640
I1641
36
Venema, Eelke Tjibbes 
Ploeg, Sjoukje Gerrits van der 
 12 jun 1785Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76516
I76517
37
Dijkstra, Pieter Taekes 
Hoornstra, Froukje Douwes 
 12 jun 1791Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18172
I16743
38
Hoogland, Jan Wytzes 
Jans, Foekjen 
 12 jun 1791Langweer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107571
I107572
39
Laversma, Oege Sybes 
Minnes, Antje 
 12 jun 1791Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56677
I56678
40
Memmeler, Hendrik Berends 
Jans, Antje 
 12 jun 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26809
I26810
41
Miedema, Freerk Jelles 
Andries, Sybrigje 
 12 jun 1791Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I998
I42542
42
Miedema, Hendrik Jelles 
Koopmans, Janke Dirks 
 12 jun 1791Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7737
I4193
43
Roorda, Arjen Freerks 
Posthumus, Jantje Pieters 
 12 jun 1791Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91805
I91806
44
Klijnstra, Lucas Siemens 
Berg(er), Aaltje Harmens 
 12 jun 1796St. Johannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60816
I60817
45
Nammensma, Nammen Nammens 
Jelles, Botje 
 12 jun 1796Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41282
I41283
46
Romar, Petrus Dionisius 
Huizinga, Aaltje Renzes 
 12 jun 1796Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60259
I60260
47
Swart, Pieter Martens 
Rintjes, Pytje 
 12 jun 1796Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1699
I1700
48
Faber, IJme Willems 
Remges, Trijntjen 
 12 jun 1802Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109791
I109792
49
Haan, Hans Klazes de 
Zevenhuizen, Antje Hendriks 
 12 jun 1803Lutjegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22353
I22354
50
Hoekstra, Hylke Jaspers 
Jans, Tettje 
 12 jun 1803Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39103
I82552

1 2 3 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 68

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Thomas, Mincke 
 12 jun 1664Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21648
2
Jans, Doen 
 12 jun 1692Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44707
3
Fokkes, Merk 
 12 jun 1729Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88017
4
Joons, Dedje 
 12 jun 1735Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76410
5
Sikkes, Johannes 
 12 jun 1735Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45159
6
Willems, Orseltje 
 12 jun 1735Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42282
7
Andries, Roelof 
 12 jun 1739Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40
8
Ales, Wikke 
 12 jun 1740Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4086
9
Andries, Baaukje 
 12 jun 1740Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80231
10
Kyvyt, Gerben Taekelis 
 12 jun 1740St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73100
11
Taekes, Akke 
 12 jun 1740Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12979
12
van Zandbergen, Evert Harmanus 
 12 jun 1743Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67456
13
Wagemans, Anna Elizabet 
 12 jun 1744Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69033
14
Baukes, Aafke 
 12 jun 1746Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3173
15
Iggeles, Antje 
 12 jun 1746Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92848
16
Boersma, Jan Siedses 
 12 jun 1757Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56832
17
Heins, Auke 
 12 jun 1757St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94301
18
Jans, Geertie 
 12 jun 1757Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101805
19
Swart, Jan Taekeles 
 12 jun 1759Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6864
20
de Jong, Trijntje Arends 
 12 jun 1763Landsmeer, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48437
21
Dirks, Grietje 
 12 jun 1763Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100712
22
Hofstra, Abe Hettes 
 12 jun 1763Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41195
23
Dirks, Janke 
 12 jun 1767Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45133
24
Bekius, Willem Douwes 
 12 jun 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36148
25
Boomsma, Grietje Baukes 
 12 jun 1768Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49928
26
Franzen, Bauke 
 12 jun 1768Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77196
27
Kunst, Arjen Arjens 
 12 jun 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94469
28
Myntjes, Jannigje 
 12 jun 1768St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96135
29
Sijmens, Ludewe 
 12 jun 1768Leens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107784
30
Thomas, Neeltje 
 12 jun 1768Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43034
31
Ypes, Aaltje 
 12 jun 1768Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61007
32
Jong, Meinouw Arjens de 
 12 jun 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21712
33
Dantuma, Eilef Regnerus 
 12 jun 1785Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21865
34
Dirks, Johannes 
 12 jun 1785Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45134
35
Hannema, Trijntje Johannes 
 12 jun 1785Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47599
36
Ley, Tjietske Roelofs van der 
 12 jun 1785Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29942
37
Olivier, Lieuwina Roelofs 
 12 jun 1785Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9497
38
Symens, Beert 
 12 jun 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19336
39
Veen, Sijtze Koenes van der 
 12 jun 1785Midwolde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109839
40
Boersma, Betske Jelles 
 12 jun 1791Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59675
41
Bosch, Pyter Dirks 
 12 jun 1791Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83229
42
Posthuma, Martijntje Martens 
 12 jun 1791Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56670
43
Steensma, Dirk Martens 
 12 jun 1791Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19205
44
Wal, Doede Siedses van der 
 12 jun 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9315
45
de Haan, Hiske Jacobs 
 12 jun 1796Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103112
46
Gelder, Daam Beerts 
 12 jun 1796Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105103
47
Hylkema, Aaltje Zweitzes 
 12 jun 1796Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41158
48
Kingma, Grietje Jelles 
 12 jun 1796Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65749
49
Spoelstra, Wybe Geerts 
 12 jun 1796Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105218
50
Teunis, Piebe 
 12 jun 1796Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97736

1 2 Volgende»