Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 210

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Cornelis, Boke 
 12 mei 1717Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104848
2
Koop, Klaas Siebrens 
 12 mei 1732 I101087
3
Keimpes, Jacob 
 12 mei 1741Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I738
4
Jacobs, Trijntje 
 12 mei 1748Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100479
5
Sikkes, Styntje 
 12 mei 1749Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1569
6
Sikkes, Japke 
 12 mei 1752Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1570
7
Wester, Jacob Harmens 
 12 mei 1752Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94205
8
Hedzers, Tjitske 
 12 mei 1757Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89547
9
Gerrits, Houwkjen 
 12 mei 1762St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81244
10
Venema, Pieter Hendriks 
 12 mei 1763Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3668
11
Bonsma, Bauke Johannes aka Bouwsma 
 12 mei 1766Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74608
12
Fokkema, Romkje Fokkes 
 12 mei 1766Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58520
13
Jong, Akke Aukes de 
 12 mei 1767Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19166
14
Tjeerds, Aukjen 
 12 mei 1768Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31913
15
Algra, Sytske Gosses 
 12 mei 1769Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57426
16
Meulen, Auke Hayes van der 
 12 mei 1769Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110301
17
Rijpstra, Elias Sybrens 
 12 mei 1769Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40744
18
Beernts, Arjaantje 
 12 mei 1772Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76845
19
Bosma, Houkje Daniels 
 12 mei 1772Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79927
20
Jong, Klaaske Gerbens de 
 12 mei 1772Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21971
21
Kamminga, Teunes Wybes 
 12 mei 1775Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51641
22
Wiersma, Janke Douwes 
 12 mei 1776Oosterbeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14317
23
Dotinga, Aaltje Sytses 
 12 mei 1777Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102263
24
Kinnema, Geertje AEbes 
 12 mei 1780Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75333
25
Kronenberg, Beitske Jans 
 12 mei 1780Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52824
26
Wielen, Johanna Josephs van der 
 12 mei 1781Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67283
27
Sikkema, Klaas Andries 
 12 mei 1783Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83987
28
Hendriks, Antje 
 12 mei 1786Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22527
29
Fokkema, Tjerk Fokkes 
 12 mei 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43336
30
Speulstra, Trijntje Jans 
 12 mei 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26173
31
van Slooten, Sipke Ruurds 
 12 mei 1788Sybrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26311
32
Bekema, Sjoerd Berends 
 12 mei 1789Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5852
33
Boer, Gerrit Nannes de 
 12 mei 1789Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20545
34
Miedema, Haukje Pieters 
 12 mei 1789Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74275
35
IJzerman, Harmina 
 12 mei 1790Deventer, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113521
36
Lettinga, Grietje Klases 
 12 mei 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50496
37
Steeg, Lucas Pieters van der 
 12 mei 1791Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6467
38
Beistra, Jantje Ritskes 
 12 mei 1792Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33157
39
Dobma, Pieter Klazes 
 12 mei 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11121
40
Kalmer, Martjen Tjidses 
 12 mei 1792Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1938
41
Elderhuis, Gerlof Egberts 
 12 mei 1794Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113077
42
Pasma, Janke Freerks 
 12 mei 1794Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35878
43
Laverman, Berber Sijes 
 12 mei 1795Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81228
44
Meulen, Geert Keimpes van der 
 12 mei 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4508
45
Sinnema, Jitske Hendriks 
 12 mei 1795Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21182
46
Veenstra, Pytter Symens 
 12 mei 1795Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97262
47
Adema, Aalze Gjalts 
 12 mei 1796Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54093
48
Sysling, Hi(l)tje Harmens 
 12 mei 1796Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104886
49
Vlaskamp, Michiel Arends 
 12 mei 1796Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54685
50
Zijlstra, Jelle Wybrens 
 12 mei 1796Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97011

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 182

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Rienders, Trijntje 
 12 mei 1774Visvliet Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105355
2
Hendriks, Frans 
 12 mei 1806Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4988
3
Klerk, Teuntje 
 12 mei 1806Lekkerkerk, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98797
4
Tjerks, Neeltje 
 12 mei 1806Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81305
5
Berentjes, Johannes 
 12 mei 1809St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3431
6
Sjoukes, Jentje 
 12 mei 1810Edens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111004
7
Meertens, Abeltje 
 12 mei 1812Hornhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108371
8
Steensma, Sytske Arjens 
 12 mei 1812St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65445
9
Vellinga, Andries Folkerts 
 12 mei 1812Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4775
10
Groenewoud, Dirk Johannes 
 12 mei 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7219
11
Heins, Akke 
 12 mei 1814Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92455
12
Oosterwal, Hilbrand Jans 
 12 mei 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18753
13
Franck, Egberdina Pytters 
 12 mei 1816Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67204
14
Molenaar, Froukje Pieters 
 12 mei 1818St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79901
15
Oegema, Wieger Teunis 
 12 mei 1819Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1330
16
Bouma, Foekje Sipkes 
 12 mei 1821 I53992
17
Jans, IJmkje 
 12 mei 1822Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92698
18
Barsee, Frederika 
 12 mei 1823Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18205
19
Dijkstra, Jan Cornelis 
 12 mei 1823Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87332
20
Dijkstra, Pietje Thomas 
 12 mei 1823Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75151
21
Dokter, Antje Ydes 
 12 mei 1823Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35696
22
van Deeteren, Imkje Harmanus 
 12 mei 1825Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54881
23
Veenstra, Antje Jarigs 
 12 mei 1825Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2439
24
Terpstra, Berent Pieters 
 12 mei 1826Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96512
25
Bakker, Jan Jakobs 
 12 mei 1827Benedenknijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88865
26
Nauta, Riemke Jelles 
 12 mei 1829Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68319
27
Schoonbeek, Geert Jacobs 
 12 mei 1829City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111256
28
Brouwer, Petrus P. zn 
 12 mei 1830Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26225
29
Flootman, Marijke Hendriks 
 12 mei 1830Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8171
30
Speulstra, Antje Lieuwes 
 12 mei 1830Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16311
31
Bakker, Attje Jogchems 
 12 mei 1832St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4020
32
Buurstra, Grietje Sipkes 
 12 mei 1833Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9273
33
Piers, Akke 
 12 mei 1833Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89043
34
Bergsma, Elbrig Johannes 
 12 mei 1834Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91476
35
Terpstra, Teetske Jans 
 12 mei 1834Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90665
36
Kuiken, Neeltje Cornelis 
 12 mei 1835St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4616
37
Nijp, Christoffel Jans 
 12 mei 1835Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8808
38
Veen, Maaike Wiegers van der 
 12 mei 1837Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6411
39
Dijkstra, Dirk Klazes 
 12 mei 1838Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103168
40
Wagen, Pier Klazes van der 
 12 mei 1838Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5134
41
Bleek, Minke Koerts (aka Bleker) van der 
 12 mei 1839Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113979
42
Katsma, Jantje Jarigs 
 12 mei 1839Optwijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100622
43
Dijkstra, Sierd Meinderts 
 12 mei 1840Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110917
44
Kuipers, Wytze Annes 
 12 mei 1840Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70695
45
Dijkstra, Jeltje Wytzes 
 12 mei 1841Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91615
46
Heeringa, Gosse Tjipkes 
 12 mei 1841Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2857
47
Koopmans, Stillborn Nieske 
 12 mei 1841Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5489
48
Wiersma, Minke 
 12 mei 1842Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108925
49
Wybenga, Trijntje Cornelis 
 12 mei 1842Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5569
50
de Groot, Antje Johannes 
 12 mei 1844Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92494

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 500

1 2 3 4 5 ... 10» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Gabes, Marten 
Gerbens, Syke 
 12 mei 1672Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48097
I48098
2
Mellis, Thomas 
Jyltjis, Antje 
 12 mei 1689Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91487
I91488
3
Sipkes, Harke 
Martens, Eelkjen 
 12 mei 1720Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100427
I100428
4
Sytses, Eynte 
Jans, Nieske 
 12 mei 1720Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92011
I92010
5
Montes, Mient 
Wiebes, Antie 
 12 mei 1726Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69003
I69004
6
Sybrens, Bote 
Geerts, Martsen 
 12 mei 1726Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88615
I88616
7
Fons, Wilhelmus 
Wittinga, Trijntje 
 12 mei 1731Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48299
I48300
8
Miekes, Gebke 
Folkers, Maat 
 12 mei 1733Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73469
I73470
9
Bartels, Harmen 
Piebes, Trijntje 
 12 mei 1737St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74389
I74388
10
Eintes, Lolke 
Clases, Corneliske 
 12 mei 1737Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88984
I88985
11
Geerts, Douwe 
Schregardus, Catrina 
 12 mei 1737Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43291
I43292
12
Harkes, Biense 
Jans, Fettje 
 12 mei 1737Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103560
I103561
13
Jochums, Sikke 
Douwes, Janke 
 12 mei 1737Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1250
I1249
14
Sioerds, Teekle 
Pyters, Maike 
 12 mei 1737Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47294
I47295
15
Tjeerds, Berend 
Hendriks, Boukje 
 12 mei 1737Tolbert, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70780
I70781
16
Wopkes, Sibbele 
Wytses, Fouw 
 12 mei 1737Jutrijp/Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90790
I90791
17
Annes, Hedman 
Jelles, Zwaantje 
 12 mei 1740Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72882
I72883
18
Andries, Sjoerd 
Jans, Antje 
 12 mei 1743Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59750
I59751
19
Annes, Floris 
Willems, Geeske 
 12 mei 1743Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88196
I88197
20
Broers, Jan 
Gerryts, Stijntie 
 12 mei 1743Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75476
I75477
21
Gerbens, Durk 
Hedzers, Frytzen 
 12 mei 1743Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68736
I68737
22
Oedzes, Tjalle 
Ferwerda, Bontje Clases 
 12 mei 1743Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19118
I19119
23
Pijtters, Lieuwe 
Arjens, Rinske 
 12 mei 1743Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98228
I98229
24
Tomas, Jetse 
Nannes, Antie 
 12 mei 1743Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73420
I73421
25
Breukers, Hendrik Antonij 
Wijbes, Rijmke 
 12 mei 1748Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91474
I91475
26
Dirks, Ate 
Alles, Vroukje 
 12 mei 1748Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83974
I83975
27
Dirx, Pyter 
Cornelis, Antje 
 12 mei 1748Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72300
I72301
28
Gerbens, Jelle 
Dirks, Trijntie 
 12 mei 1748Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94907
I94908
29
Minses, Tiete 
Wytses, Trijntje 
 12 mei 1748Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93915
I93916
30
Reinders, Jouw 
Zwart, Aafke Sijmons 
 12 mei 1748Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98909
I93751
31
Sjoerds, Jan 
Teunis, Martsen 
 12 mei 1748Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93148
I93149
32
Sytses, Douwe 
Kornelis, Gaitske 
 12 mei 1748Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93707
I93708
33
Veltcamp, Lubbert Ennes 
Jacobs, Tjamke 
 12 mei 1748Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79995
I79996
34
Arents, Jan 
Lukas, Lammigje 
 12 mei 1754Zuidlaren, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111231
I111232
35
Baukes, Wyger 
Douwes, Ymkjen 
 12 mei 1754Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86599
I86600
36
Bloemsma, Yde Pytters 
Klazes, Rinske 
 12 mei 1754Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92851
I92852
37
Dirks, Dirk 
Bouwes, Joukje 
 12 mei 1754Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67909
I67910
38
Eppinga, Jacobus 
Thomas, Grijtje 
 12 mei 1754Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83662
I83663
39
Johannes, Sjoerd 
Gerrits, Aaltje 
 12 mei 1754Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112375
I112376
40
Johannes, Teunis 
Rotgers, Antje 
 12 mei 1754Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26029
I26030
41
Oenes, Epke 
Jochems, Hiltje 
 12 mei 1754Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46299
I46300
42
Pytters, Anne 
Douwes, Pytie 
 12 mei 1754Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73069
I73070
43
Willems, Johannes 
Nannes, Aaltie 
 12 mei 1754Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80104
I80105
44
Fokkes, Ynse 
Annes, Bintje 
 12 mei 1760Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91483
I91484
45
Boonstra, Eyse Pieters 
Zweytses, Wytske 
 12 mei 1761Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19574
I19575
46
Sipkes, Sipke 
Simons, Sjoukje 
 12 mei 1763Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70319
I70320
47
Antonides, Floris Sakes 
Annes, Trijntje 
 12 mei 1765Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104340
I104341
48
Cornelis, Dirk 
Gerryts, Aukje 
 12 mei 1765Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77832
I77833
49
Dijkstra, Pieter Reinders 
Rinzes, Neeltie 
 12 mei 1765Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76538
I76539
50
Eiberts, Douwe 
Douwes, Aukje 
 12 mei 1765Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86626
I86627

1 2 3 4 5 ... 10» Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 91

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Bockes, Yefke 
 12 mei 1678Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85579
2
Martens, Gerlof 
 12 mei 1704Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46468
3
Wigers, Jan 
 12 mei 1709Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87801
4
Wierds, Jan 
 12 mei 1725Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90048
5
Boersma, Cornelis Everts 
 12 mei 1739Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2646
6
Everts, Sierk 
 12 mei 1739Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68248
7
Heslinga, Jacob Gerbens 
 12 mei 1743Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3172
8
Tyssens, Aaltje 
 12 mei 1743Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6923
9
Andries, Lijkle 
 12 mei 1748Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42887
10
Andries, Tjeerd 
 12 mei 1748Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42888
11
Duif, Janke Joris 
 12 mei 1748Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46325
12
Gepkes, Grietje 
 12 mei 1748Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6948
13
Zijlstra, Cornelis Pieters 
 12 mei 1748St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6372
14
Tuinstra, Hindrik Jans 
 12 mei 1753Midwolde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65580
15
Jans, Einte 
 12 mei 1754Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51628
16
Zijlstra, Johannes Ruurds 
 12 mei 1754Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82273
17
Willemsen, Willem 
 12 mei 1755Neuenhaus, Bentheim, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88272
18
Sijbrens, Jantje 
 12 mei 1760Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110922
19
Visser, Albert Pieters 
 12 mei 1760Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17727
20
Wybrens, Gerben 
 12 mei 1760Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93900
21
AEdes, Hiltje 
 12 mei 1763Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1221
22
de Kleine, Janke Benjamins 
 12 mei 1763Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110312
23
Sybrens, Ytje 
 12 mei 1763Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91421
24
Tjallings, Lamke 
 12 mei 1763Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42330
25
Wijmstra, Bauke Jentjes 
 12 mei 1763Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6922
26
Douwes, Gerben 
 12 mei 1765Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81258
27
Abes, IJtje 
 12 mei 1768Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93382
28
Wiersma, Steven Harmens 
 12 mei 1768Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89220
29
Hemstra, Simon Thomas 
 12 mei 1770Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98461
30
Beernts, Aafke 
 12 mei 1771Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101887
31
Katsma, Siemen Gerrits 
 12 mei 1771Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87355
32
Keimpes, Antje 
 12 mei 1771Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77587
33
Reinders, Eltje 
 12 mei 1771Woltersum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61970
34
Ritskes, Jan 
 12 mei 1771Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33036
35
Vellinga, Klaas Aukes 
 12 mei 1771Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103930
36
Westra, Klaas Martens 
 12 mei 1771Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76264
37
Zijlstra, Grietje Klazes 
 12 mei 1771Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68474
38
Andries, Yttje 
 12 mei 1774Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94293
39
Bos, Jan 
 12 mei 1774Noordsleen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112912
40
Gelders, Neeltje Arjens 
 12 mei 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43102
41
Offringa, Eelkje Jans 
 12 mei 1774Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4440
42
Sjoerds, Reimer 
 12 mei 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44528
43
Wybes, Eelkjen 
 12 mei 1774Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75485
44
Gerrits, Tijtie 
 12 mei 1776Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47358
45
Kamstra, Antje Entes 
 12 mei 1776Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67304
46
Klazes, Sibe 
 12 mei 1776Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44060
47
Soepboer, Janke Douwes 
 12 mei 1776Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86797
48
Wiegersma, Antje Wiegers 
 12 mei 1776Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65689
49
de Wilde, Rinske Jelles 
 12 mei 1782Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92962
50
Martens, Antie 
 12 mei 1782Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2201

1 2 Volgende»