Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 202

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Cornelis, Boke 
 12 mei 1717Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104848
2
Koop, Klaas Siebrens 
 12 mei 1732 I101087
3
Keimpes, Jacob 
 12 mei 1741Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I738
4
Jacobs, Trijntje 
 12 mei 1748Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100479
5
Sikkes, Styntje 
 12 mei 1749Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1569
6
Sikkes, Japke 
 12 mei 1752Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1570
7
Wester, Jacob Harmens 
 12 mei 1752Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94205
8
Hedzers, Tjitske 
 12 mei 1757Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89547
9
Gerrits, Houwkjen 
 12 mei 1762St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81244
10
Venema, Pieter Hendriks 
 12 mei 1763Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3668
11
Bonsma, Bauke Johannes aka Bouwsma 
 12 mei 1766Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74608
12
Fokkema, Romkje Fokkes 
 12 mei 1766Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58520
13
Jong, Akke Aukes de 
 12 mei 1767Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19166
14
Tjeerds, Aukjen 
 12 mei 1768Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31913
15
Algra, Sytske Gosses 
 12 mei 1769Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57426
16
Rijpstra, Elias Sybrens 
 12 mei 1769Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40744
17
Beernts, Arjaantje 
 12 mei 1772Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76845
18
Bosma, Houkje Daniels 
 12 mei 1772Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79927
19
Jong, Klaaske Gerbens de 
 12 mei 1772Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21971
20
Kamminga, Teunes Wybes 
 12 mei 1775Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51641
21
Wiersma, Janke Douwes 
 12 mei 1776Oosterbeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14317
22
Dotinga, Aaltje Sytses 
 12 mei 1777Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102263
23
Kinnema, Geertje AEbes 
 12 mei 1780Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75333
24
Kronenberg, Beitske Jans 
 12 mei 1780Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52824
25
Wielen, Johanna Josephs van der 
 12 mei 1781Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67283
26
Sikkema, Klaas Andries 
 12 mei 1783Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83987
27
Hendriks, Antje 
 12 mei 1786Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22527
28
Fokkema, Tjerk Fokkes 
 12 mei 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43336
29
Speulstra, Trijntje Jans 
 12 mei 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26173
30
van Slooten, Sipke Ruurds 
 12 mei 1788Sybrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26311
31
Bekema, Sjoerd Berends 
 12 mei 1789Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5852
32
Boer, Gerrit Nannes de 
 12 mei 1789Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20545
33
Miedema, Haukje Pieters 
 12 mei 1789Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74275
34
Lettinga, Grietje Klases 
 12 mei 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50496
35
Steeg, Lucas Pieters van der 
 12 mei 1791Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6467
36
Beistra, Jantje Ritskes 
 12 mei 1792Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33157
37
Dobma, Pieter Klazes 
 12 mei 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11121
38
Kalmer, Martjen Tjidses 
 12 mei 1792Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1938
39
Pasma, Janke Freerks 
 12 mei 1794Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35878
40
Laverman, Berber Sijes 
 12 mei 1795Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81228
41
Meulen, Geert Keimpes van der 
 12 mei 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4508
42
Sinnema, Jitske Hendriks 
 12 mei 1795Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21182
43
Veenstra, Pytter Symens 
 12 mei 1795Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97262
44
Adema, Aalze Gjalts 
 12 mei 1796Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54093
45
Sysling, Hi(l)tje Harmens 
 12 mei 1796Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104886
46
Vlaskamp, Michiel Arends 
 12 mei 1796Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54685
47
Zijlstra, Jelle Wybrens 
 12 mei 1796Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97011
48
Laverman, Douwe Jacobs 
 12 mei 1797Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96696
49
van Gelder, Sybren Kornelis 
 12 mei 1798Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99920
50
Rodenhuis, Froukje AEdes 
 12 mei 1801Baijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79398

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 171

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Rienders, Trijntje 
 12 mei 1774Visvliet Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105355
2
Hendriks, Frans 
 12 mei 1806Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4988
3
Klerk, Teuntje 
 12 mei 1806Lekkerkerk, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98797
4
Tjerks, Neeltje 
 12 mei 1806Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81305
5
Berentjes, Johannes 
 12 mei 1809St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3431
6
Meertens, Abeltje 
 12 mei 1812Hornhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108371
7
Steensma, Sytske Arjens 
 12 mei 1812St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65445
8
Vellinga, Andries Folkerts 
 12 mei 1812Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4775
9
Groenewoud, Dirk Johannes 
 12 mei 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7219
10
Heins, Akke 
 12 mei 1814Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92455
11
Oosterwal, Hilbrand Jans 
 12 mei 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18753
12
Franck, Egberdina Pytters 
 12 mei 1816Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67204
13
Molenaar, Froukje Pieters 
 12 mei 1818St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79901
14
Oegema, Wieger Teunis 
 12 mei 1819Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1330
15
Bouma, Foekje Sipkes 
 12 mei 1821 I53992
16
Jans, IJmkje 
 12 mei 1822Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92698
17
Barsee, Frederika 
 12 mei 1823Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18205
18
Dijkstra, Jan Cornelis 
 12 mei 1823Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87332
19
Dijkstra, Pietje Thomas 
 12 mei 1823Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75151
20
Dokter, Antje Ydes 
 12 mei 1823Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35696
21
van Deeteren, Imkje Harmanus 
 12 mei 1825Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54881
22
Veenstra, Antje Jarigs 
 12 mei 1825Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2439
23
Terpstra, Berent Pieters 
 12 mei 1826Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96512
24
Bakker, Jan Jakobs 
 12 mei 1827Benedenknijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88865
25
Nauta, Riemke Jelles 
 12 mei 1829Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68319
26
Brouwer, Petrus P. zn 
 12 mei 1830Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26225
27
Flootman, Marijke Hendriks 
 12 mei 1830Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8171
28
Speulstra, Antje Lieuwes 
 12 mei 1830Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16311
29
Bakker, Attje Jogchems 
 12 mei 1832St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4020
30
Buurstra, Grietje Sipkes 
 12 mei 1833Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9273
31
Piers, Akke 
 12 mei 1833Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89043
32
Bergsma, Elbrig Johannes 
 12 mei 1834Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91476
33
Terpstra, Teetske Jans 
 12 mei 1834Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90665
34
Kuiken, Neeltje Cornelis 
 12 mei 1835St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4616
35
Nijp, Christoffel Jans 
 12 mei 1835Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8808
36
Veen, Maaike Wiegers van der 
 12 mei 1837Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6411
37
Dijkstra, Dirk Klazes 
 12 mei 1838Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103168
38
Wagen, Pier Klazes van der 
 12 mei 1838Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5134
39
Katsma, Jantje Jarigs 
 12 mei 1839Optwijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100622
40
Kuipers, Wytze Annes 
 12 mei 1840Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70695
41
Dijkstra, Jeltje Wytzes 
 12 mei 1841Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91615
42
Heeringa, Gosse Tjipkes 
 12 mei 1841Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2857
43
Koopmans, Stillborn Nieske 
 12 mei 1841Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5489
44
Wiersma, Minke 
 12 mei 1842Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108925
45
Wybenga, Trijntje Cornelis 
 12 mei 1842Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5569
46
de Groot, Antje Johannes 
 12 mei 1844Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92494
47
Boer, Beitske Jans de 
 12 mei 1845Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16746
48
Hoekstra, Sjoerd Jochums 
 12 mei 1845Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22660
49
Jans, Klaaske 
 12 mei 1845Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71855
50
Lelia, Lysbeth Wybes 
 12 mei 1845 I45345

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 480

1 2 3 4 5 ... 10» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Gabes, Marten 
Gerbens, Syke 
 12 mei 1672Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48097
I48098
2
Mellis, Thomas 
Jyltjis, Antje 
 12 mei 1689Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91487
I91488
3
Sipkes, Harke 
Martens, Eelkjen 
 12 mei 1720Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100427
I100428
4
Sytses, Eynte 
Jans, Nieske 
 12 mei 1720Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92011
I92010
5
Montes, Mient 
Wiebes, Antie 
 12 mei 1726Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69003
I69004
6
Sybrens, Bote 
Geerts, Martsen 
 12 mei 1726Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88615
I88616
7
Fons, Wilhelmus 
Wittinga, Trijntje 
 12 mei 1731Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48299
I48300
8
Miekes, Gebke 
Folkers, Maat 
 12 mei 1733Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73469
I73470
9
Bartels, Harmen 
Piebes, Trijntje 
 12 mei 1737St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74389
I74388
10
Eintes, Lolke 
Clases, Corneliske 
 12 mei 1737Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88984
I88985
11
Geerts, Douwe 
Schregardus, Catrina 
 12 mei 1737Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43291
I43292
12
Harkes, Biense 
Jans, Fettje 
 12 mei 1737Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103560
I103561
13
Jochums, Sikke 
Douwes, Janke 
 12 mei 1737Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1250
I1249
14
Sioerds, Teekle 
Pyters, Maike 
 12 mei 1737Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47294
I47295
15
Tjeerds, Berend 
Hendriks, Boukje 
 12 mei 1737Tolbert, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70780
I70781
16
Wopkes, Sibbele 
Wytses, Fouw 
 12 mei 1737Jutrijp/Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90790
I90791
17
Annes, Hedman 
Jelles, Zwaantje 
 12 mei 1740Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72882
I72883
18
Andries, Sjoerd 
Jans, Antje 
 12 mei 1743Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59750
I59751
19
Annes, Floris 
Willems, Geeske 
 12 mei 1743Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88196
I88197
20
Broers, Jan 
Gerryts, Stijntie 
 12 mei 1743Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75476
I75477
21
Gerbens, Durk 
Hedzers, Frytzen 
 12 mei 1743Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68736
I68737
22
Oedzes, Tjalle 
Ferwerda, Bontje Clases 
 12 mei 1743Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19118
I19119
23
Pijtters, Lieuwe 
Arjens, Rinske 
 12 mei 1743Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98228
I98229
24
Tomas, Jetse 
Nannes, Antie 
 12 mei 1743Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73420
I73421
25
Breukers, Hendrik Antonij 
Wijbes, Rijmke 
 12 mei 1748Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91474
I91475
26
Dirks, Ate 
Alles, Vroukje 
 12 mei 1748Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83974
I83975
27
Dirx, Pyter 
Cornelis, Antje 
 12 mei 1748Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72300
I72301
28
Gerbens, Jelle 
Dirks, Trijntie 
 12 mei 1748Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94907
I94908
29
Minses, Tiete 
Wytses, Trijntje 
 12 mei 1748Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93915
I93916
30
Reinders, Jouw 
Zwart, Aafke Sijmons 
 12 mei 1748Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98909
I93751
31
Sjoerds, Jan 
Teunis, Martsen 
 12 mei 1748Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93148
I93149
32
Sytses, Douwe 
Kornelis, Gaitske 
 12 mei 1748Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93707
I93708
33
Veltcamp, Lubbert Ennes 
Jacobs, Tjamke 
 12 mei 1748Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79995
I79996
34
Baukes, Wyger 
Douwes, Ymkjen 
 12 mei 1754Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86599
I86600
35
Bloemsma, Yde Pytters 
Klazes, Rinske 
 12 mei 1754Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92851
I92852
36
Dirks, Dirk 
Bouwes, Joukje 
 12 mei 1754Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67909
I67910
37
Eppinga, Jacobus 
Thomas, Grijtje 
 12 mei 1754Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83662
I83663
38
Johannes, Teunis 
Rutgers, Antje 
 12 mei 1754Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26029
I26030
39
Oenes, Epke 
Jochems, Hiltje 
 12 mei 1754Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46299
I46300
40
Pytters, Anne 
Douwes, Pytie 
 12 mei 1754Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73069
I73070
41
Willems, Johannes 
Nannes, Aaltie 
 12 mei 1754Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80104
I80105
42
Fokkes, Ynse 
Annes, Bintje 
 12 mei 1760Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91483
I91484
43
Boonstra, Eyse Pieters 
Zweytses, Wytske 
 12 mei 1761Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19574
I19575
44
Sipkes, Sipke 
Simons, Sjoukje 
 12 mei 1763Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70319
I70320
45
Antonides, Floris Sakes 
Annes, Trijntje 
 12 mei 1765Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104340
I104341
46
Cornelis, Dirk 
Gerryts, Aukje 
 12 mei 1765Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77832
I77833
47
Dijkstra, Pieter Reinders 
Rinzes, Neeltie 
 12 mei 1765Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76538
I76539
48
Eiberts, Douwe 
Douwes, Aukje 
 12 mei 1765Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86626
I86627
49
Fokkes, Ernst 
Thijssens, Aukje 
 12 mei 1765Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98002
I98003
50
Johannes, Klaes 
Pieters, Dirkien 
 12 mei 1765Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76870
I76871

1 2 3 4 5 ... 10» Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 87

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Bockes, Yefke 
 12 mei 1678Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85579
2
Martens, Gerlof 
 12 mei 1704Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46468
3
Wigers, Jan 
 12 mei 1709Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87801
4
Wierds, Jan 
 12 mei 1725Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90048
5
Boersma, Cornelis Everts 
 12 mei 1739Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2646
6
Everts, Sierk 
 12 mei 1739Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68248
7
Heslinga, Jacob Gerbens 
 12 mei 1743Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3172
8
Tyssens, Aaltje 
 12 mei 1743Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6923
9
Andries, Lijkle 
 12 mei 1748Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42887
10
Andries, Tjeerd 
 12 mei 1748Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42888
11
Duif, Janke Joris 
 12 mei 1748Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46325
12
Gepkes, Grietje 
 12 mei 1748Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6948
13
Zijlstra, Cornelis Pieters 
 12 mei 1748St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6372
14
Tuinstra, Hindrik Jans 
 12 mei 1753Midwolde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65580
15
Jans, Einte 
 12 mei 1754Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51628
16
Zijlstra, Johannes Ruurds 
 12 mei 1754Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82273
17
Willemsen, Willem 
 12 mei 1755Neuenhaus, Bentheim, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88272
18
Visser, Albert Pieters 
 12 mei 1760Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17727
19
Wybrens, Gerben 
 12 mei 1760Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93900
20
AEdes, Hiltje 
 12 mei 1763Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1221
21
Sybrens, Ytje 
 12 mei 1763Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91421
22
Tjallings, Lamke 
 12 mei 1763Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42330
23
Wijmstra, Bauke Jentjes 
 12 mei 1763Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6922
24
Douwes, Gerben 
 12 mei 1765Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81258
25
Abes, IJtje 
 12 mei 1768Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93382
26
Wiersma, Steven Harmens 
 12 mei 1768Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89220
27
Hemstra, Simon Thomas 
 12 mei 1770Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98461
28
Beernts, Aafke 
 12 mei 1771Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101887
29
Katsma, Siemen Gerrits 
 12 mei 1771Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87355
30
Keimpes, Antje 
 12 mei 1771Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77587
31
Reinders, Eltje 
 12 mei 1771Woltersum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61970
32
Ritskes, Jan 
 12 mei 1771Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33036
33
Vellinga, Klaas Aukes 
 12 mei 1771Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103930
34
Westra, Klaas Martens 
 12 mei 1771Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76264
35
Zijlstra, Grietje Klazes 
 12 mei 1771Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68474
36
Andries, Yttje 
 12 mei 1774Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94293
37
Gelders, Neeltje Arjens 
 12 mei 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43102
38
Offringa, Eelkje Jans 
 12 mei 1774Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4440
39
Sjoerds, Reimer 
 12 mei 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44528
40
Wybes, Eelkjen 
 12 mei 1774Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75485
41
Gerrits, Tijtie 
 12 mei 1776Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47358
42
Kamstra, Antje Entes 
 12 mei 1776Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67304
43
Klazes, Sibe 
 12 mei 1776Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44060
44
Soepboer, Janke Douwes 
 12 mei 1776Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86797
45
Wiegersma, Antje Wiegers 
 12 mei 1776Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65689
46
de Wilde, Rinske Jelles 
 12 mei 1782Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92962
47
Martens, Antie 
 12 mei 1782Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2201
48
Oostringa, Antje Brands 
 12 mei 1782St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36762
49
Steunebrink, Berend Lucas 
 12 mei 1782Steenwijk, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69028
50
Walburg, Alle Tjebbes 
 12 mei 1782St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14096

1 2 Volgende»