Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 241

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Kollen, Gerrit Jans 
 12 mrt 1741Giethoorn, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56141
2
Hedmans, Anne 
 12 mrt 1743Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72880
3
Alberts, Rinske 
 12 mrt 1745Mildam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88779
4
Sloot, Evert Johannes van der 
 12 mrt 1749Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26882
5
Hansma, Sipke Hanzes 
 12 mrt 1751Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70955
6
Hettema, Taetske Jans 
 12 mrt 1753Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65732
7
Veninga, Arjen Tjeerds 
 12 mrt 1761Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112083
8
Fransen, Jan 
 12 mrt 1763Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96315
9
Eelkes, Jelle 
 12 mrt 1768Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78963
10
Wassenaar, Trijntje Jobs 
 12 mrt 1768St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38779
11
Gubbeles, Janke (Johanna) 
 12 mrt 1770Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104444
12
Dijkhuis, Nanne Alberts 
 12 mrt 1771Nieuwe Pekela, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100588
13
Boonstra, Klaas Gerbens 
 12 mrt 1773Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33327
14
Jacobs, Douwe 
 12 mrt 1773Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44021
15
Meulen, Reinder Willems van der 
 12 mrt 1773Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71418
16
Andrae, Jan Andries 
 12 mrt 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I804
17
Hoornstra, Akke Douwes 
 12 mrt 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16430
18
Wybes, Martje 
 12 mrt 1776Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46095
19
Gerbens, Ymkjen 
 12 mrt 1778Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92277
20
Nieuwland, Jouke Pieters 
 12 mrt 1779Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96474
21
de Vries, Gelske Hendriks 
 12 mrt 1780Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16736
22
Syberens, Pytje 
 12 mrt 1780Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33288
23
Hiemstra, Gerritje Jans 
 12 mrt 1781Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88459
24
Zijlstra, Tjitske Feddriks 
 12 mrt 1781Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49743
25
Swaal, Johannes Hindriks 
 12 mrt 1782St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67387
26
Uwma, Albert Hendriks 
 12 mrt 1782Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1529
27
Nieuwenhuis, Wytske Johannes 
 12 mrt 1783Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3192
28
van Kammen, Berend Pieters 
 12 mrt 1783Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108938
29
Goverts, Harmenke 
 12 mrt 1784Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19352
30
Goverts, Jantje 
 12 mrt 1784Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19353
31
Hiemstra, Trijntje Gerbens 
 12 mrt 1784Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53147
32
Woude, Rienk Sytzes van der 
 12 mrt 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10309
33
Boonstra, Antje Sakes 
 12 mrt 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5844
34
Viersen, Tjerk Romkes 
 12 mrt 1787Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4990
35
Dijk(e)ma, Jan Tjeerds 
 12 mrt 1788Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15842
36
Hellinga, Anne Feikes 
 12 mrt 1789Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7109
37
Sjardes, Hendrikje 
 12 mrt 1789St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42145
38
Hamming, Lammert Derks 
 12 mrt 1790Den Ham, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1557
39
Stap, Pieter Jacobs 
 12 mrt 1791Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30792
40
van Arkens, Janke Heins 
 12 mrt 1791Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108235
41
Huizinga, Yttje Feddes 
 12 mrt 1792Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65728
42
Terpstra, Albert Klazes 
 12 mrt 1792Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36146
43
Driest, Sjoerdtje Jans 
 12 mrt 1793Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75646
44
Sikkes, Doeke 
 12 mrt 1794Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45531
45
Boonstra, Martzen Pieters 
 12 mrt 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78846
46
Hoot, Grietje Foekes 
 12 mrt 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10632
47
Wiersma, Dirk Sijes 
 12 mrt 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3580
48
Lysinga, Renske Foppes 
 12 mrt 1798Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32155
49
Malda, Liepke Sytzes 
 12 mrt 1798Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13441
50
Regnerus, Froukje Lieuwes 
 12 mrt 1799Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6173

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 226

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Symons, Antie 
 12 mrt 1789Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105358
2
Jans, Ritske 
 12 mrt 1790Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111451
3
Ballings, Trijntje 
 12 mrt 1801Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96720
4
Jans, IJsbrand 
 12 mrt 1801Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39329
5
Willems, Hendrikje 
 12 mrt 1806Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66859
6
Gerrits, Worp 
 12 mrt 1807Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45971
7
Siedzes, Johannes 
 12 mrt 1811Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72286
8
Tuin, Sjouke Dirks 
 12 mrt 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38887
9
Keegstra, Fedde Ruurds 
 12 mrt 1814Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76681
10
Sytses, Foekje 
 12 mrt 1814Jubbega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45471
11
Steeg, Yttje Foppes van der 
 12 mrt 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19173
12
Toering, Roelof Harmens 
 12 mrt 1816Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82774
13
Ypes, Trijntje 
 12 mrt 1816Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40429
14
Bokma, Eelke Jippes 
 12 mrt 1817Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10728
15
Kallema, Jan Jitzes 
 12 mrt 1817Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76276
16
Bosch, Taetske Gerrits 
 12 mrt 1819Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5924
17
Blaauw, Sytske Aukes 
 12 mrt 1821Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23545
18
Harmens, Eelke 
 12 mrt 1822 I57494
19
Hamstra, Wytse Pieters 
 12 mrt 1823Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76453
20
Schollenberger, Henderina 
 12 mrt 1823Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63096
21
Schollenberger, Hendrina 
 12 mrt 1823Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87631
22
van Dijk, Sake Reitzes 
 12 mrt 1823Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46632
23
Vries, Pieter Douwes de 
 12 mrt 1823Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1687
24
Ferwerda, Lolke Gerbens 
 12 mrt 1825Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89573
25
Boersma, Louw Douwes 
 12 mrt 1826Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107663
26
Jans, Trijntje 
 12 mrt 1826Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89655
27
Wierstra, Joukje Gosses 
 12 mrt 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25329
28
de Vries, Tjitske Hendriks 
 12 mrt 1827Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27453
29
Durks, Ymkje 
 12 mrt 1827Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23161
30
Ferwerda, Foppe Jarigs 
 12 mrt 1827 I61732
31
Westra, Gerrit Sjoerds 
 12 mrt 1827 I62418
32
Cats, Renske Lubberts 
 12 mrt 1828Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48708
33
Groot, Watze Gabes de 
 12 mrt 1828Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I744
34
Valk, Hendrik Bontjes van der 
 12 mrt 1828 I71241
35
Wijnstok, Lieubbe Jans 
 12 mrt 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7759
36
Damsma, Antje Daams 
 12 mrt 1830Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77448
37
Halbesma, Fokje Halbes 
 12 mrt 1830Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105267
38
Boersma, Pieter Jans 
 12 mrt 1831Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90295
39
de Graaf, Sipkje Tjeerds 
 12 mrt 1831Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64013
40
Kooy, Jan Hendriks van der 
 12 mrt 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5370
41
Tasma, Tjipke Jelles 
 12 mrt 1831 I5429
42
Veninga, Arjen Tjeerds 
 12 mrt 1831Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112083
43
Straatsma, Taeke Oenzes 
 12 mrt 1832Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6440
44
Lammer(t)s, Janna 
 12 mrt 1835Warffum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109512
45
Swart, Pieter Martens 
 12 mrt 1835Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1699
46
Koopmans, Melle Rinzes 
 12 mrt 1836 I71852
47
Visser, Trijntje Meinderts (aka Riedstra) 
 12 mrt 1836Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112325
48
Oldenburg, Tijs Geerts 
 12 mrt 1837Stroobos Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110070
49
Patrouilje, Henke Jacobs 
 12 mrt 1837Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15597
50
Wittermans, Carel Jacobus 
 12 mrt 1837Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71479

1 2 3 4 5 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 66

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Johannes, Mark 
Lieuwes, Meints 
 12 mrt 1693Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81900
I81901
2
Jans, Johannes 
Liebbes, Jitske 
 12 mrt 1699Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82738
I82739
3
Oedses, Pieter 
Gerks, Wytske 
 12 mrt 1719Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86872
I86873
4
Klasen, Hindrik 
Aarjens, Piertje 
 12 mrt 1730Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77464
I77465
5
Tjallings, Tjepke 
Jans, Aafke 
 12 mrt 1730Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86561
I86562
6
Tjepkes, Minne 
Piebes, Rinsje 
 12 mrt 1730Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4033
I4034
7
Hansma, Sijtse Douwes 
Verhoek, Sjoerdtje Jacobs 
 12 mrt 1741Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76065
I76066
8
Jans, Sicco 
Freeriks, Trijntje 
 12 mrt 1747Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95427
I95428
9
Klases, Eelke 
Inses, Sjoerdtje 
 12 mrt 1747Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87756
I87757
10
Harmens, Hendrik 
Wybrens, Getje 
 12 mrt 1749Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47676
I47677
11
Hessels, Jelle 
Fokkes, Trijntje 
 12 mrt 1752Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72720
I72721
12
Dirks, Ruird 
Nutterts, Marike 
 12 mrt 1758Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75874
I75875
13
Piers, Gerrijt 
Reitses, Antje 
 12 mrt 1769Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80805
I80806
14
Knoll, Petrus Johannes Wybrandus 
Meints, Wilhelmina 
 12 mrt 1772Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98443
I98444
15
Boersma, Meindert Ages 
Douwes, Trijntie 
 12 mrt 1775Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73168
I73169
16
Douwes, Johannes 
Ates, Trijntje 
 12 mrt 1775Langweer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71055
I71056
17
Fonk, Klaas Johannus 
Joukes, Jetske 
 12 mrt 1775Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92470
I92478
18
Karels, Hindrik 
Uitzes, Teetske 
 12 mrt 1775Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100246
I100247
19
Keimpes, Hedzer 
Pybes, Maike 
 12 mrt 1775Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20246
I20247
20
Westra, Sybren Willems 
Fokes, Trijntje 
 12 mrt 1775Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66675
I66676
21
Wybrens, Ente 
Kamstra, Jeltje Sybrens 
 12 mrt 1775Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67314
I67315
22
Zijlstra, Durk Geerts 
Gaukes, Antje 
 12 mrt 1775Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61350
I61351
23
de Vries, Jelle Jantjes 
Olivier, Afke Hendriks 
 12 mrt 1786Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52986
I52987
24
Gjalts, Wybe 
Dragstra, Lijsbert Jans 
 12 mrt 1786Haule Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53939
I53940
25
Mintjes, Jan 
Tjipkes, Tjitske 
 12 mrt 1786Aalsum/Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91713
I91714
26
Steeg, Sybe Martens van der 
Kamminga, Jantje Pieters 
 12 mrt 1786Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76547
I76548
27
Tjerks, Jan 
Fokkens, Baukje Fokkes 
 12 mrt 1786Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18170
I18171
28
de Vries, Rintje Sybrens 
Ennes, Wopkjen 
 12 mrt 1797Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100258
I100259
29
de Vries, Willem Heines 
Lieuwes, Aaltje 
 12 mrt 1797Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66748
I43276
30
Posthuma, Wiebe Harmens 
Tjeerds, Antje 
 12 mrt 1797Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70048
I70049
31
Wartena, Auke Ruurds 
Tietsma, Feikjen Herres 
 12 mrt 1797Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17426
I17425
32
Ypma, Jackele Sjoerds 
Brikkenaar, Anna Margrieta 
 12 mrt 1807Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92482
I92486
33
Hindriks, Jacob 
Stuivenga, Korneliske Kornelis 
 12 mrt 1808Noordwolde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109277
I109276
34
Stienstra, Anne Lieuwes 
Dijkstra, Sjieuke Tabes 
 12 mrt 1809Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99413
I99414
35
Jeltema, Jan Jans 
Laverman, Klaaske Sijes 
 12 mrt 1812Mairie Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21198
I21199
36
Fokkema, Jan Lieuwes 
Mei, Jantje Jans van der 
 12 mrt 1814Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9744
I10608
37
Adema, Auke Aukes 
van Loon, Ymkje Sipkes 
 12 mrt 1815Mairie Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69337
I69338
38
Donga, Jetze Jans 
Kuipers, Etje Tjerks 
 12 mrt 1822Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99155
I99156
39
Boersma, Pieter Wigles 
Bouma, Grietje Kornelis 
 12 mrt 1823Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9666
I5719
40
Swart, Jan Jans 
Vries, Janke Sytzes de 
 12 mrt 1823Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5776
I1963
41
Schaaf, Johannes Willems van der 
Siersma, Hylkjen Pieters 
 12 mrt 1827Hennaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101450
I101451
42
de Jong, Douwe Rinzes 
Dijkstra, Aukje Abrahams 
 12 mrt 1828Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61250
I61251
43
Muller, Frans 
Oostra, Sytske Folkerts 
 12 mrt 1829Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97767
I97768
44
Swart, Piebe Lieuwes 
Schoor, Aaltje Popkes (aka Oosterling) van der 
 12 mrt 1829Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6258
I1280
45
Wiersma, Dirk Dirks 
Terpstra, Janke Jitzes 
 12 mrt 1829Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1418
I3895
46
Buursma, Anne Minzes 
Elsma, Akke Meikes 
 12 mrt 1831Idaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5366
I5717
47
Akkerman(s), Romke Klases 
Timmermans, Anna Sakes 
 12 mrt 1835Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13607
I13608
48
Stienstra, Sytze Hommes 
Lune, Aukje Melis van der 
 12 mrt 1835Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6392
I7842
49
Anjema, Gerben Jans 
Boer, Yttje Jans de 
 12 mrt 1836Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21552
I9612
50
Boekholt, Sybren Gerrits 
Meyer, Hotske Hendriks 
 12 mrt 1836Rauwerderhem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49985
I49996

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 84

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Willems, Geertje 
 12 mrt 1693Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4808
2
Meines, Aalze 
 12 mrt 1699Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111377
3
Heins, Rinske 
 12 mrt 1713Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91928
4
Tjepkes, Tjetske 
 12 mrt 1720Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45223
5
Minses, Obbe 
 12 mrt 1724Idsegahuizum/Piaam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105852
6
Annes, Zwaantjen 
 12 mrt 1730Wolvega/Sonnega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70080
7
Aukes, Jeltje 
 12 mrt 1730Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75159
8
Jans, Trijntje 
 12 mrt 1730Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32332
9
Ottes, Focke 
 12 mrt 1741Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46512
10
Sierks, Minse 
 12 mrt 1741Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47861
11
Bartels, Minke 
 12 mrt 1747Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18663
12
Jacobs, Tjitske 
 12 mrt 1747Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95065
13
Klaasens, Sybrigjen 
 12 mrt 1747Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89114
14
Douwes, Trijntje 
 12 mrt 1750Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69882
15
Feenstra, Tamme Jans 
 12 mrt 1752Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60643
16
Jans, Trijntje 
 12 mrt 1752Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46230
17
Jelles, Acke 
 12 mrt 1752Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5293
18
Pompsma, Wypkje Jans 
 12 mrt 1752Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19653
19
Feites, Tytje (Titia) 
 12 mrt 1758St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49286
20
Reinders, Aaltje 
 12 mrt 1761Garsthuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110050
21
Dijk, Wytze Baukes van 
 12 mrt 1764Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3569
22
Regnerus, Jacob Teunis 
 12 mrt 1764Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7060
23
Ypes, Tjitske 
 12 mrt 1764Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68928
24
Jansma, Wybren Sipkes 
 12 mrt 1766Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20867
25
Tjepkes, Sijke 
 12 mrt 1766Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57345
26
Bik, Grietje Pieters 
 12 mrt 1769Leens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108358
27
Glas, Pieter Tietes van der 
 12 mrt 1769Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71378
28
Noord, Sieds Poppes van 
 12 mrt 1769Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4837
29
Sjoukes, Aafke 
 12 mrt 1769Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11628
30
van Hijum, Yde Jans 
 12 mrt 1769Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60461
31
Wybes, Aaltje 
 12 mrt 1769Oldeboorn/Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97376
32
Grashuis, Machiel Albertus 
 12 mrt 1772Rasquert, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109520
33
van Kammen, Steven Oenes 
 12 mrt 1773Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106974
34
Gosliga, Jacob Wijbes 
 12 mrt 1774Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94531
35
Gaeles, Akke 
 12 mrt 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42812
36
Jans, Lieutske 
 12 mrt 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44135
37
Kuiphof, Feikje Harmens 
 12 mrt 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5231
38
Taekes, Dieuwke 
 12 mrt 1775St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75156
39
Andries, Johannes 
 12 mrt 1780St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94295
40
Baukes, Hendrik 
 12 mrt 1780Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6926
41
Cornelis, Catharina 
 12 mrt 1780Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45970
42
Eldering, Anna Harmanus 
 12 mrt 1780Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35988
43
Fockema, Ynso Johannes 
 12 mrt 1780Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87750
44
Hoekstra, Teunis Jochums 
 12 mrt 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58670
45
Leemsma, Antje Leenderts 
 12 mrt 1780Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76886
46
Martens, Folkje 
 12 mrt 1780Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49071
47
Nijenhuis, Geertruid Martinus 
 12 mrt 1780Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106349
48
Noordenbos, Klaaske Ulbes 
 12 mrt 1780Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47360
49
Schaafsma, Wybren Cornelis 
 12 mrt 1780Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23544
50
Schuurman, Evert Bokes 
 12 mrt 1780Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94189

1 2 Volgende»