Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 175

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Feijes, Marten 
 11 nov 1730Lollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1629
2
Eelses, Aafke 
 11 nov 1734Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50476
3
Mients, Durkje 
 11 nov 1742Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43786
4
Dijkstra, Antje Jobs 
 11 nov 1754Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53615
5
Ram, Pieter Jacobs 
 11 nov 1755Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44515
6
Braaksma, Jan Kornelis 
 11 nov 1756Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50291
7
Wal, Minke Annes van der 
 11 nov 1757Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56302
8
Dijk, Pieter Harmens van 
 11 nov 1759Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19161
9
Willems, Antje 
 11 nov 1762Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34490
10
Kooistra, Gerrit Cornelis 
 11 nov 1771Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40994
11
Martens, Klaas 
 11 nov 1775Amsterdam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48132
12
Steensma, Sytske Arjens 
 11 nov 1775St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65445
13
Okkes, Renske 
 11 nov 1776St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70860
14
Okkes, Sijtske 
 11 nov 1776St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49683
15
Leistra, Klaasje Arjens 
 11 nov 1779St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66122
16
Jager, Luitsen Johannes 
 11 nov 1781Oldeboorn/Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98487
17
Menkes, Jultje 
 11 nov 1781Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20051
18
Minnema, Martje Romkes 
 11 nov 1781Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72976
19
Haanstra, Tjaltje Jans 
 11 nov 1782Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101797
20
Buurstra, Sipke Gooitzens 
 11 nov 1783Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6569
21
Palstring, Leendert Hendriks 
 11 nov 1783Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66469
22
Kroes, Renze Jans 
 11 nov 1784St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65429
23
Schat, Meintje Pieters 
 11 nov 1785St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94729
24
Bouwes, Jan 
 11 nov 1786Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42581
25
Monsma, Pieter Eiberts 
 11 nov 1786Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7103
26
Bartlema, Antje Hotses 
 11 nov 1787Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9973
27
Miedema, Lieuwkje Jacobs 
 11 nov 1787Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1409
28
Boersma, Gerben Pieters 
 11 nov 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46543
29
Jongsma, Trijntje Jans 
 11 nov 1789Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101966
30
Gerrits, Marten 
 11 nov 1790Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2617
31
Vries, Sytze Eintes de 
 11 nov 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9651
32
Brouwer, Sybe Jans 
 11 nov 1792Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78927
33
Fopma, Jantje Sjoerds 
 11 nov 1792Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74531
34
de Swart, Trijntje Jans 
 11 nov 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78428
35
Wouda, Wietze Oenes 
 11 nov 1795Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95816
36
Engbrenghof, Martje Martens 
 11 nov 1796Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1729
37
Meindertsma, Trijntje Eesges 
 11 nov 1796Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109661
38
Putzes, Grietje Tjepkes 
 11 nov 1798Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64353
39
Zoodsma, Gerrit Jans 
 11 nov 1799Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I542
40
Smoddis, Willemina 
 11 nov 1800Bathmen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110737
41
Wiersma, Grietje Jans 
 11 nov 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26200
42
Dubblinga, Jan Livius 
 11 nov 1802Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102846
43
Koopmans, Lijsbeth Ydes 
 11 nov 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I740
44
Wijma, Abraham Sakes 
 11 nov 1802Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69135
45
Gorter, Saakjen Johannes 
 11 nov 1804Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59835
46
Kuiper, Jan Oortwijn 
 11 nov 1804Nieuweschans, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64380
47
Prose, Zweitse Geerts 
 11 nov 1804Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103148
48
Stellinga, Janke Theunis 
 11 nov 1804Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71573
49
Braaksma, Anne Wybes 
 11 nov 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2156
50
Jong, Saakje Ypes de 
 11 nov 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18213

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 176

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Hendriks, Gerben 
 11 nov 1746Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44119
2
Teunis, Wijtske 
 11 nov 1757 I43263
3
Haagsma, Jouke Feddes 
 11 nov 1794Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66614
4
Lolkes, Dirkjen 
 11 nov 1797Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99239
5
Dijkstra, Hendrik Ates 
 11 nov 1804Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6972
6
Numan, Dooije 
 11 nov 1806City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107061
7
Reinders, Eelkjen 
 11 nov 1807 I85013
8
Nannes, Sydske 
 11 nov 1808 I80185
9
Sybrens, Douwe 
 11 nov 1808 I86899
10
Fransen, Saapke 
 11 nov 1810Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1467
11
de Vries, Jacob Pieters 
 11 nov 1812Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86768
12
Hofman, Pieter Jans 
 11 nov 1813Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68243
13
Kooi, Trijntje Hendriks van der 
 11 nov 1813Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2076
14
de Jong, Jan Jacobs 
 11 nov 1816Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39869
15
Sytsma, Antje Lieuwes 
 11 nov 1816Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60013
16
Hellinga, Hendrik Pieters 
 11 nov 1817Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11697
17
Wierenga, Trientje Hendriks 
 11 nov 1818Eenrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107482
18
Boersma, Wijke Sybes 
 11 nov 1822Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27472
19
Jeltema, Grietje Jans 
 11 nov 1822 I39014
20
Koster, Stientje Siemens 
 11 nov 1822Bedum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67039
21
Harrents, Trijntje 
 11 nov 1823Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64625
22
Kok, Oege Jans 
 11 nov 1823 I71062
23
Kooistra, Douwe Bokkes 
 11 nov 1823Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58689
24
Hemkes, Rienk Hendriks 
 11 nov 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27091
25
Lieuwes, Fokke 
 11 nov 1824Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51080
26
Walle, Sake Tyssens de 
 11 nov 1824Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11203
27
Dykstra, Sybolt Dooitzes 
 11 nov 1825Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82050
28
de Jong, Maaike Sybes 
 11 nov 1826St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79543
29
de Vries, Eeltje Hiddes 
 11 nov 1826 I70262
30
Feikes, Feikjen 
 11 nov 1826Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87161
31
Pool, Leentje Romkes 
 11 nov 1826Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27318
32
Renses, Dieuwke 
 11 nov 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6180
33
Sinnema, Jan Jitzes 
 11 nov 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21286
34
Boelens, Jeltje Baukes 
 11 nov 1828Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66703
35
Dorsman, Cornelis 
 11 nov 1828Vlaardingen, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98093
36
Koning, Trijntje Errits 
 11 nov 1828Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57005
37
van Prooijen, Arij 
 11 nov 1828Strijen, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63257
38
Verhaag, Marijke Jans 
 11 nov 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19496
39
Wiersma, Jan Lieuwes 
 11 nov 1828Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23512
40
Hoekstra, Jan Sybes 
 11 nov 1829 I39871
41
Jubstra, Dirkje Meines 
 11 nov 1829Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7661
42
van Huizen, Trijntje Sybes 
 11 nov 1829Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51671
43
Feddema, Pieter Wytzes 
 11 nov 1830Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13639
44
Ontank, Gerrit Gerrits 
 11 nov 1831Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16221
45
Scheepstra, Baukje Klazes 
 11 nov 1831Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34997
46
Jans, Sjouwke 
 11 nov 1832Westernieland, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110161
47
Wiersma, Martinus Gerlofs 
 11 nov 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31000
48
Feenstra, Dirkje Sikkes 
 11 nov 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28297
49
Kuiken, Grietje Gerrits 
 11 nov 1839St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97632
50
Wiersma, Sjoukjen Johannes 
 11 nov 1839Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45909

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 91

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Harryts, Anne 
Pyters, Grytje 
 11 nov 1731Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78269
I78270
2
Huberts, Lou 
Fokkes, Grietje 
 11 nov 1735Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111213
I111214
3
Kleyses, Jan 
Hinnes, Zaakjen 
 11 nov 1736Jutrijp/Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90796
I90798
4
Meinderts, Otte 
Fockes, Trijntje 
 11 nov 1736Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I299
I46511
5
Jelles, Tetman 
Heerkes, Jetske 
 11 nov 1742Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97874
I97875
6
Egberts, Ruurd 
Idses, Tjitske 
 11 nov 1753Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98122
I98123
7
Jansen, Pijtter 
Jorrits, Lijsbet 
 11 nov 1753Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67931
I67932
8
Molles, Jan 
Foppes, Antje 
 11 nov 1753Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85033
I85034
9
Schuurman, Johannes 
Claeses, Janneke 
 11 nov 1753Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101533
I101534
10
Wygers, Kristiaan 
Sjoerds, Tjitske 
 11 nov 1753Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102465
I102464
11
Meints, Jacob 
Groothof, Saakjen Klazes 
 11 nov 1757Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50137
I49586
12
Gerbens, Gerben 
Harmens, Tettje 
 11 nov 1759Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89428
I89429
13
Joostes, Rein 
Jans, Dieuke 
 11 nov 1759Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91514
I91513
14
Sprietsma, Gerlof Jacobs 
Femmes, Neeltje 
 11 nov 1759Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56961
I56962
15
Boersema, Ete Geerts 
Wybrens, Nieske 
 11 nov 1764Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100472
I100473
16
Meintes, Bauke 
Gerryts, Antje 
 11 nov 1764Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70195
I70196
17
Verwijs, Abraham 
Steijn, Jannetje 
 11 nov 1764Sint Philipsland, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100927
I100928
18
van Hesselingen, Derk Harmens 
Jans, Betje (Barta) 
 11 nov 1767Meppel, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97658
I97659
19
Douwes, Pijtter 
Rommerts, Grijtje 
 11 nov 1770Tjerkwerd/Dedgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92229
I92230
20
Jans, Heinse 
Bartels, Ymkjen 
 11 nov 1770Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71780
I71781
21
Symens, Cryn 
Aukes, Antie 
 11 nov 1770Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70495
I70496
22
Symons, Ids 
Heerkes, Antje 
 11 nov 1770Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88496
I88497
23
Wal, Sjouke Wiegers van der 
de Kleine, Rixtje Jacobs 
 11 nov 1780Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91567
I91568
24
Boersma, Jan Siedses 
Twijnstra, Antje Jacobs 
 11 nov 1781Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56832
I56833
25
van Oeveren, Johannis 
de Nijs, Cornelia 
 11 nov 1782Sint Philipsland, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100923
I100924
26
Rijpma, Sake Jans 
Henstra, Antje Hielkes 
 11 nov 1787Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41168
I41169
27
Wagenaar, Willem Pieters 
Romkes, Grietje 
 11 nov 1787Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55186
I55185
28
Werf, Haike Pieters van der 
Werf, Sietske Minnes van der 
 11 nov 1787Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66661
I66662
29
Boonstra, Rommert Bouwes 
Mients, Gaatske 
 11 nov 1792Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62887
I62888
30
Obma, Tjeerd Tietes 
Steenhuis, Baukje Sikkes 
 11 nov 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6277
I6278
31
Smit, Wybe Sentjes 
Jans, Ariaantje 
 11 nov 1798Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48036
I48037
32
Anema, Jan Anes 
Lolsma, Antje Tjeerds 
 11 nov 1804Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105985
I105986
33
Hoek, Freerk Jurjens van der 
Karper, Trijntje Scheltes 
 11 nov 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10899
I18014
34
Kingma, Gosse Jans 
Gleistra, Rinske Alberts 
 11 nov 1804Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13067
I13068
35
de Boer, Cornelis Sybes 
Posthumus, Ybeltje 
 11 nov 1810Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35588
I35589
36
Dijkstra, Jan Harmens 
Sjardes, Hendrikje 
 11 nov 1810St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42144
I42145
37
Dijkstra, Sicco Dirks 
Bartels, Marieke Rijkes 
 11 nov 1810Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96429
I52325
38
Humalda, Feye Jans 
Rudmers, Ymkje 
 11 nov 1810Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38964
I94795
39
Reitsma, Hylke Sydses 
Dijkstra, Fetje Willems 
 11 nov 1810Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55211
I55212
40
Veen, Anne Baukes van der 
Hendriks, Jeltje 
 11 nov 1810Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92956
I92958
41
Visser, Pieter Ypes 
Jurjens, Fetje 
 11 nov 1810St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106266
I106289
42
Postma, Thomas Jans 
Kingma, Grietje Jelles 
 11 nov 1814Mairie Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65750
I65749
43
Meer, Jan Bouwes van der 
Visbeek, Wytske Klazes 
 11 nov 1815Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5976
I3245
44
Posthumus, Hein Ypkes 
Steinfort, Aaltje Lieuwes 
 11 nov 1815Mairie Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79141
I79176
45
Sanders, Fredrik Christiaans 
Zondervan, Reinsch Krijns 
 11 nov 1815Mairie St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33280
I33282
46
Boersma, Sije Ypes 
Helder, Ynske Baukes 
 11 nov 1816Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13091
I6357
47
Dijkstra, Tjeerd Sjoerds 
Jong, Hyke Jans de 
 11 nov 1816Mairie Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20439
I20440
48
Ram, Hendrik Johannes 
Andersma, Hiltje Andries 
 11 nov 1816Mairie Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9530
I9531
49
Mey, Sipke Feddes van der 
Fokkema, Eelkje Oeges 
 11 nov 1819Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94771
I12935
50
Schaaf, Johannes Joukes van der 
Lettinga, Rinske Sytzes 
 11 nov 1819Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5467
I1139

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 88

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Gerlofs, Marten 
 11 nov 1670Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46444
2
Gerbens, Gribbert 
 11 nov 1703Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45915
3
Joostes, Feycke 
 11 nov 1703Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101050
4
Joostes, Grietie 
 11 nov 1703Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101049
5
Wijtzes, Reyner 
 11 nov 1703Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78415
6
Fransen, Grietje 
 11 nov 1708Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46067
7
Voorhoek, Pyter Jacobus 
 11 nov 1708Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74910
8
Jans, Aede 
 11 nov 1714Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105810
9
Annes, Sytse 
 11 nov 1725Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45691
10
Gaijkema, Atse Egberts 
 11 nov 1725Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94226
11
Gerbens, Douwe 
 11 nov 1725Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79322
12
Sjoerds, Doeke 
 11 nov 1725Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72965
13
Warnders, Dirk 
 11 nov 1725Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101731
14
Gerryts, Bieke 
 11 nov 1731Niekerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65569
15
Sjuiks, Klaas 
 11 nov 1731Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93094
16
Hendriks, Sijke 
 11 nov 1735Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1829
17
Cornelis, Janke 
 11 nov 1736Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66558
18
Foppes, Frans 
 11 nov 1736Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106557
19
Harkes, Rinse 
 11 nov 1736Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90912
20
Mey, Jan Goffes van der 
 11 nov 1736Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46893
21
Klases, David 
 11 nov 1740Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87940
22
Sakes, Reitse 
 11 nov 1746Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76344
23
Bolleman, Binne Ruurds 
 11 nov 1753Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71864
24
Osinga, Jan Arjens 
 11 nov 1753Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64129
25
Wal, Obe Douwes van der 
 11 nov 1753Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110887
26
Jilles, Waatse 
 11 nov 1756Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89996
27
Romkes, Sjoukje 
 11 nov 1757Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15606
28
Dikkinga, Pietje Bonnes 
 11 nov 1759Uithuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74196
29
Wouters, Trijntje 
 11 nov 1759St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32246
30
Bakkerus, Catharina 
 11 nov 1764Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90621
31
Boltje, Sybe Gerrits 
 11 nov 1764Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86186
32
Hessels, Trijntje 
 11 nov 1764Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94552
33
Klazes, Ynske 
 11 nov 1764Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93027
34
van Loon, Sjoerd Jans 
 11 nov 1764Oldemarkt, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40804
35
Wal, Lijsbert Feyes van der 
 11 nov 1764Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98024
36
Kooy, Arjen Kornelis 
 11 nov 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31027
37
Bouma, Johannes Gerks 
 11 nov 1770Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50157
38
Klazes, Janneke 
 11 nov 1770Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43929
39
Tjebbes, Hendrik 
 11 nov 1770Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85954
40
Wijma, Klaaske Hendriks 
 11 nov 1770Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2389
41
Brouwer, Halbe Wytses 
 11 nov 1776Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72902
42
Joustra, Gellius Kornelis 
 11 nov 1779Joure/Westermeer/Snikzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107045
43
de Jong, Marijke Willems 
 11 nov 1781Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49551
44
Dekker, Korneliske Aaldriks 
 11 nov 1781Eenrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101233
45
Elzinga, Nieske Jans 
 11 nov 1781Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96486
46
Hofma, Hiltje Jacobs 
 11 nov 1781Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4701
47
Miedema, Kornelis Jacobs 
 11 nov 1781Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94581
48
Reitsma, Wopke Abes 
 11 nov 1781Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48859
49
Stonenbrink, Tjerkje Hiddes 
 11 nov 1781St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86874
50
Waaksma, Rienk Jans 
 11 nov 1781Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9623

1 2 Volgende»