Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 161

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Baukes, Ulbe 
 11 okt 1688Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69713
2
Dijkstra, Eelke Bienses 
 11 okt 1760Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63866
3
Durks, Aaltje 
 11 okt 1761Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41123
4
Pijtters, Sijbe 
 11 okt 1762Lollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105974
5
Oudema, Oege Tjerks 
 11 okt 1763Idaard/Aegum/Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108866
6
Tuinstra, Oege Tjerks 
 11 okt 1763Idaard/Aegum/Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86800
7
Huizinga, Fetje Siverts 
 11 okt 1764Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83814
8
Douma, Egbert (Eibert) Romkes 
 11 okt 1772Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110251
9
Geerts, Antie 
 11 okt 1774Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45092
10
Staphorius, Gerryt Jelles 
 11 okt 1777Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14786
11
de Jong, Marijke Willems 
 11 okt 1781Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49551
12
de Woude, Gerritje Kornelis van 
 11 okt 1781Kuinre, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99977
13
Jans, Jantie 
 11 okt 1782Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43728
14
Klinse, Okke Douwes van der 
 11 okt 1782Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56592
15
Schouw, Marten Pieters van der 
 11 okt 1782Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15045
16
Speulstra, Grietje Jans (aka van der Lei) 
 11 okt 1782Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46217
17
Stienstra, Hinke Gerbens 
 11 okt 1782Warstiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64086
18
Werf, Jakob Fredriks van der 
 11 okt 1784Harkema Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101811
19
Wierda, Sjoukje Dirks 
 11 okt 1784Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91302
20
Baukes, Geertje 
 11 okt 1786Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98545
21
Brouwer, Andreas Hendriks 
 11 okt 1786Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70371
22
Wiersma, Aaltje Bokkes 
 11 okt 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20154
23
Huisman, Jan Egberts 
 11 okt 1788Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109656
24
Velde, Fetje Sakes van der 
 11 okt 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4480
25
Sikma, Jacob Jacobs 
 11 okt 1790Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26066
26
Stel, Tjeerd Sytzes 
 11 okt 1790Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56270
27
Dobma, Mentje Doekes 
 11 okt 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9712
28
Koopmans, Lezijntje Jentjes 
 11 okt 1791Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106911
29
Terpstra, Tjitske Tjallings 
 11 okt 1793Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20235
30
Krottje, Grietje Johannes 
 11 okt 1794St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3817
31
Terpstra, Ytje Jitzes 
 11 okt 1794Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5434
32
Boer, Tjalle Pieters de 
 11 okt 1795Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5667
33
Hobma, Eland Rienks 
 11 okt 1795Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53429
34
Schuit, Pieter Meinderts 
 11 okt 1796St. Johannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40307
35
Mulder, Lolke Jans 
 11 okt 1798Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77477
36
Roos, Durk Jans de 
 11 okt 1798Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13542
37
Keizer, Jildert Jacobs 
 11 okt 1799Warns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68702
38
Meulen, Haebeltje Gerryts van der 
 11 okt 1801Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59091
39
Ritsma, Pieter Pieters 
 11 okt 1802Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91595
40
Veenstra, Popke Symens 
 11 okt 1802Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97258
41
Oosterhuis, Jitske Jacobs 
 11 okt 1804Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19709
42
Bakker, Neeltje Everts 
 11 okt 1807Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26942
43
de Haan, Jantje Fransen 
 11 okt 1810Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46976
44
Wybenga, Trijntje Cornelis 
 11 okt 1810Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5569
45
Brons, Grietje Tjerks 
 11 okt 1811Emden, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10650
46
Friesema, Iebe Jans 
 11 okt 1811Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36438
47
Ooyes, Berber Jans 
 11 okt 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26195
48
Wiersma, Valentijn Jans 
 11 okt 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26197
49
Buurma, Beerta Jans 
 11 okt 1812Usquert, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93156
50
Boermans, Eeke Pieters 
 11 okt 1813Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19254

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 140

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Dirks, Willem 
 11 okt 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44797
2
Ymkes, Geiske 
 11 okt 1807Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80193
3
Fokkes, Jeskje 
 11 okt 1808Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66606
4
Franzes, Tryntje 
 11 okt 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I803
5
Kooij, Hessel Pieters 
 11 okt 1808Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49825
6
Sjoerds, Pytje 
 11 okt 1808 I46726
7
Symens, Joris 
 11 okt 1808Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101252
8
Diemers, Sydske 
 11 okt 1810Aduard, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102549
9
Geerts, Rinske 
 11 okt 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89168
10
Tolsma, Hinke Wopkes 
 11 okt 1810Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77574
11
Andringa, Pieter Gerbens 
 11 okt 1811St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103207
12
Terpstra, Wytze Eelkes 
 11 okt 1812Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3325
13
Boorsma, Hiltje Alderts 
 11 okt 1813 I55396
14
Syberens, Pytje 
 11 okt 1813 I33288
15
de Walle, Geeltje Tijsses 
 11 okt 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26469
16
Schaaf, Jelmer Klazes van der 
 11 okt 1815Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88134
17
Douwes, Rigtje 
 11 okt 1817Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70274
18
Bij, Grietje Tjeerds van der 
 11 okt 1819Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94156
19
Boonstra, Wopkje Romkes 
 11 okt 1819Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48828
20
Bangma, Lieuwe Rintjes 
 11 okt 1822Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95251
21
Douwes, Aagtjen (Akke) 
 11 okt 1822Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95450
22
Kostra, Jacobje Everts 
 11 okt 1822Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93167
23
Klaver, Jan Minnes 
 11 okt 1823Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82228
24
Martens, Sjoerdtje 
 11 okt 1823Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2415
25
Sibouts, Antje 
 11 okt 1824Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98670
26
Woude, Sije Pieters van der 
 11 okt 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11332
27
Buma, Klaas Sierks 
 11 okt 1826Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6951
28
Burenstins, Hectora Theodora 
 11 okt 1826Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20270
29
de Haas, Alberdina Dirks 
 11 okt 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83852
30
de Vries, Auke Simens 
 11 okt 1826Noordhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57815
31
Dirks, Kunskje 
 11 okt 1826Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47873
32
Douwes, Antje 
 11 okt 1826Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93722
33
Hofman, Fokke Reinders 
 11 okt 1826Amersfoort, province of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5194
34
Jansma, Meinte Jans 
 11 okt 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6213
35
Veenstra, Neeltje Sipkes 
 11 okt 1826Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7649
36
Broekstra, Harmen Mients 
 11 okt 1827 I55454
37
Kooi, Doetje Hendriks van der 
 11 okt 1827Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71641
38
Koopal, Lieuwe Kornelis 
 11 okt 1827St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58651
39
Blijstra, Sijke Klazes 
 11 okt 1828Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83897
40
Marum, Trijntje Feyes van 
 11 okt 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7399
41
Schaaf, Johannes Jurjens van der 
 11 okt 1830 I68390
42
Deinema, Willem Gerrits 
 11 okt 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4861
43
Jops, Trijntje 
 11 okt 1831Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79423
44
Klases, Jeltje 
 11 okt 1831Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108258
45
Postma, Jeltje Jelles 
 11 okt 1831Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27570
46
Rintjema, Jitske Tjerks 
 11 okt 1832Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68767
47
Cuperus, Gepke Jans 
 11 okt 1833Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5234
48
Zijlstra, Roel Jans 
 11 okt 1834Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53017
49
Stienstra, Simon Freeks 
 11 okt 1835Aegum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73234
50
Dekker, Jacob Loepkes 
 11 okt 1836St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103775

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 57

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Beerndts, Claes 
Jacobs, Trijntie 
 11 okt 1685Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95123
I95124
2
Leuwes, Wouter 
Willems, Antje 
 11 okt 1733Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89990
I89991
3
Sibots, Dirk 
Alberts, Antje 
 11 okt 1739Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96313
I96314
4
Sipkes, Wybren 
Ydes, Jeltje 
 11 okt 1739Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42996
I42997
5
Boeckholt, Hendrik 
Zandbergh, Lisbeth 
 11 okt 1750Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89136
I89137
6
Gallois, Johannes 
Wouters, Geertruij 
 11 okt 1750Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107867
I107868
7
Gjalts, Aan 
Jans, Trijntje 
 11 okt 1758Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90624
I90625
8
Hendriks, Alle 
Wybes, Femke 
 11 okt 1761Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74165
I74166
9
Wobbes, Jan 
Jurjens, Baukjen 
 11 okt 1762Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104769
I104770
10
Douwes, Dirk 
Symens, Ytje 
 11 okt 1767Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81504
I43695
11
Gerbens, Jan 
Dijkstra, Hittje Abrahams 
 11 okt 1767Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68191
I68192
12
Sybrens, Oeds 
Taekes, Lysbet 
 11 okt 1767St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87642
I87643
13
Beek, Ernst Jans 
Woudringa, Claaske Fokkes 
 11 okt 1772Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97717
I97718
14
Pieters, Luitje 
Sytses, Grietje 
 11 okt 1772Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92348
I92349
15
Egberts, Albert 
Roorda, Hinke Isaacs 
 11 okt 1778Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14219
I14220
16
Karsten, Andries 
Durks, Sentien 
 11 okt 1778Wolvega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102555
I102556
17
Franken, Egbert 
Waslander, Marijke 
 11 okt 1781Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93577
I93578
18
Johannes, Haje 
Jilts, Tettje 
 11 okt 1789Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108110
I89745
19
Stienstra, Simon Freeks 
Fenema, Antje Jans 
 11 okt 1789Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73234
I73235
20
Ferwerda, Sytze Jans 
Wiersma, Jantje Gerlofs 
 11 okt 1795Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96047
I46353
21
Weg, Albert Hessels van der 
Veen, Jeltje Meinderts van der 
 11 okt 1795Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88577
I88578
22
Jans, Bouwe 
Gerrits, Hiltje 
 11 okt 1801Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32261
I32262
23
Porte, Johannes Jans 
Heidanus, Rixtje Arjens 
 11 okt 1801Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67294
I67295
24
Thomas, Popke 
Drewes, Vrouwke 
 11 okt 1801Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84857
I84858
25
Yntema, Douwe Pieters 
van Gosliga, Wypkjen Jans 
 11 okt 1801Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92225
I92226
26
Boonstra, Klaas Gerbens 
Kniphuizen, Jantje Melles 
 11 okt 1807Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33327
I33328
27
Haan, Frans Jans de 
Postma, Trijntje Franses 
 11 okt 1807Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11468
I11469
28
Houwenga, Pieter Bartelds 
Bekkering, Agatha Abelia 
 11 okt 1812Leens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72589
I72590
29
Schlecht, Gerhard Philip 
Schroeff, Susanna Margaretha van der 
 11 okt 1813Mairie Sonnega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70761
I70762
30
Velthuijzen, Willem 
Vos, Gesiena 
 11 okt 1820Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101296
I101297
31
Hogendijk, Oege Klazes 
Smit, Wyke Tomas 
 11 okt 1821Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7266
I7275
32
Rinsma, Folkert Folkerts 
Kroodsma, Sytske Hanses 
 11 okt 1821Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6932
I7796
33
Wouda, Pieter Johannes 
Heidanus, Trijntje Abrahams 
 11 okt 1832Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7320
I7328
34
Anema, Jan Minnes 
Visser, Jeltje Dirks 
 11 okt 1834Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108857
I108859
35
Kooi, Sytze Jurjens van der 
Heuveling, Sjoerdje Sjoerds 
 11 okt 1834Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39558
I39559
36
Bouma, Wouter Douwes 
Brouwer, Janke Arnoldes 
 11 okt 1835Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58779
I58780
37
de Vries, Taede Lammerts 
Burg, Maaike Harmens van der 
 11 okt 1835Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107373
I107382
38
Meulen, Harmanus Annes van der 
de Vries, Froukje Sjoerds 
 11 okt 1843Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30506
I30505
39
Bakker, Kornelis Klazes 
Dijkstra, Jeltje Annes 
 11 okt 1845Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13387
I16841
40
Jong, Wieger Siemens de 
Boersma, Ruurdje Rinzes 
 11 okt 1845Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9338
I9335
41
Molenaar, Sikke Jelles 
Laan, Wikje Ymes van der 
 11 okt 1845Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41683
I41684
42
Terpstra, Eildert Jelles 
Schaaf, Ytje Gerbens van der 
 11 okt 1845Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I280
I291
43
Deelstra, Tjeerd 
Jonkman, Pietje Kornelis 
 11 okt 1849Idaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65766
I65767
44
Tijmstra, Sybren Sybrens 
Tacoma, Sytske Baukes 
 11 okt 1849Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57028
I57029
45
Werff, Pyter Jacobs van der 
Jouwsma, Lieuwkje Tijsses 
 11 okt 1851Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93236
I68345
46
Boer, Kornelis Sipkes de 
Hoekstra, Jetske Jans 
 11 okt 1856Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8037
I5724
47
Baarsma, Rein Thijsses 
Tuinstra, Minke Geerts 
 11 okt 1866Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75504
I75505
48
Siebbelis, Jacobus 
Tempel, Catharina Johannes 
 11 okt 1866Haarlemmerliede/Spaarnwoude, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96293
I96290
49
Iddekinge, Jakob Jan van 
Laverman, Jantje Piers 
 11 okt 1869Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21867
I21859
50
Gros, Jacob Johannes 
Hoekema, Trijntje Paulus 
 11 okt 1873Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4296
I4772

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 81

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Broers, Tytje 
 11 okt 1705Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44750
2
Jans, Jacob 
 11 okt 1733Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42642
3
Symens, Sjoerd 
 11 okt 1733Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18781
4
van Eck, Moerke Cornelis 
 11 okt 1733Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95521
5
Alberts, Lysbet 
 11 okt 1739Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69439
6
Jans, Eewert 
 11 okt 1739Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87003
7
Tromp, Wytske Michiels 
 11 okt 1739Woudsend/Ypecolsga/Indijk/Smallebrugge Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86504
8
Jans, Taeke 
 11 okt 1744Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88414
9
Pieters, Doede 
 11 okt 1744Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81423
10
Bijlsma, Feike Jakobs 
 11 okt 1750Burgwerd/Hichtum/Hartwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65200
11
Freerks, Freerk 
 11 okt 1750Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44959
12
Gerbens, Baukjen 
 11 okt 1750Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47572
13
Gerlofs, Lijsbert 
 11 okt 1750Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89946
14
Gerrijts, IJtske 
 11 okt 1750Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45947
15
Kuik, Grietje Dirks 
 11 okt 1750St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95291
16
Wybes, Tietje 
 11 okt 1750Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91924
17
Ypei, Stijntje Dirks 
 11 okt 1757Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102439
18
Bloos, Douwe Baukes 
 11 okt 1761Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110184
19
Hiemstra, Akke Baukes 
 11 okt 1761Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42574
20
Kiestra, Jan Elzes 
 11 okt 1761Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72321
21
Koopmans, Reino Harmens 
 11 okt 1761Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85290
22
Sikma, Hendrik Gerbens (aka de Vries) 
 11 okt 1761Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51669
23
Binderts, Fokeltje 
 11 okt 1767Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89376
24
Cannegieter, Johannes Hendriks 
 11 okt 1767Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52722
25
Hoekema, Paulus Sytzes 
 11 okt 1767Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3882
26
Keller, Antoon Johannes 
 11 okt 1767Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101404
27
Kooy, Tjitske Jans van der 
 11 okt 1767Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57737
28
Tamboeser, Hijlkjen Jelkes 
 11 okt 1767Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46223
29
van Dijk, Jan Baukes 
 11 okt 1767IJsbrechtum/Tjalhuizen/Tirns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70628
30
Veen, Minne Dirks van der 
 11 okt 1767Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33504
31
Hekkes, Klaaske Jacobs 
 11 okt 1769Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49842
32
Boer, Trijntje Pieters de 
 11 okt 1772Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2357
33
Buwalda, Gerrit Ulbes 
 11 okt 1772Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76059
34
Dankert, Neeltje Jacobs 
 11 okt 1772Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3208
35
Dirks, Aafke 
 11 okt 1772Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23155
36
Jans, Minke 
 11 okt 1772Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47069
37
Wassenaar, Binderd Jobs 
 11 okt 1772St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46884
38
Wassenaar, Trijntje Menzes 
 11 okt 1772St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74346
39
Medema, Jochum Jans 
 11 okt 1773Uithuizermeeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100283
40
Aagtjes, Pieter Jans 
 11 okt 1778Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14363
41
Banga, Maaike Pieters 
 11 okt 1778Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57847
42
Cahai, Yzak 
 11 okt 1778Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50490
43
Groenhout, Ype Boeys 
 11 okt 1778Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102434
44
Hannema, Willem Johannes 
 11 okt 1778Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101895
45
Rijkles, Fokele 
 11 okt 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99115
46
Westerhof, Lykele Eesges 
 11 okt 1778Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86047
47
Zwart, Lolkje Oedzes 
 11 okt 1778Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81824
48
Bijmholt, Hiltje Eelkes 
 11 okt 1780Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73258
49
Broersma, Ybeltje Jakobs 
 11 okt 1789Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108492
50
de Jong, Wybe Gerrits 
 11 okt 1789Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108037

1 2 Volgende»