Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 174

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Engbringhoff, Anna Gertrude 
 11 sep 1734 I33990
2
Foppes, Janke 
 11 sep 1738Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106558
3
Eilers, Hendrik 
 11 sep 1763Hannover, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27845
4
Mients, Jacob 
 11 sep 1764Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51216
5
Andries, Doeke 
 11 sep 1771Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94292
6
Fokkes, Sytske 
 11 sep 1773Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57739
7
Hanja, Aukjen Teekes 
 11 sep 1773Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59229
8
Paulus, Lijsbet 
 11 sep 1775Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78216
9
Eisema, Fokeltje Jacobs 
 11 sep 1776Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48278
10
Fijkstra, Symon Jans 
 11 sep 1776Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9564
11
Pijtters, Tytje 
 11 sep 1777Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45679
12
Dijkstra, Janke Cornelis 
 11 sep 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2268
13
Egberts, Berber 
 11 sep 1780Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47002
14
Pytters, Jan 
 11 sep 1780Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79317
15
Koopmans, Gelt Pieters 
 11 sep 1781Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2039
16
Hoekstra, Klaasje IJsbrands 
 11 sep 1783St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42149
17
Wendelaar, Trijntje Mients 
 11 sep 1784Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10295
18
Elgersma, Antje Nannes 
 11 sep 1785Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37308
19
Wynia, Trijntje Sybrens 
 11 sep 1785Itens/Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40262
20
Bijlsma, Aafke Jacobs 
 11 sep 1786Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66136
21
Folkertsma, Geertje Harkes 
 11 sep 1788Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13763
22
Piebes, Tijtje 
 11 sep 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43805
23
Sikma, Jan Klases 
 11 sep 1788Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63067
24
Kampel, Leonardus 
 11 sep 1789City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69536
25
Koster, Doekele Tjeerds 
 11 sep 1789Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86223
26
Weide, Berend Klazes van der 
 11 sep 1791Steenbergen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21207
27
Fennema, Cornelis Sjoerds 
 11 sep 1793Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5166
28
Hoekstra, Wiltje Johannes 
 11 sep 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23854
29
Sytsma, Sieds Kornelis 
 11 sep 1793Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13431
30
Freerks, Reino 
 11 sep 1794Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43396
31
Meindertsma, Antje Pytters 
 11 sep 1794Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85016
32
Dijkstra, Yfke Jans 
 11 sep 1795Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98391
33
Graafsma, Jacoba Jarichs 
 11 sep 1795Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23414
34
Jakles, Jarig 
 11 sep 1795Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50250
35
Sikma, Jacob Aukes 
 11 sep 1795Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29337
36
de Boer, Freerik Gerbens 
 11 sep 1798Oppenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109864
37
Arjens, Ytzen 
 11 sep 1799Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42274
38
Bouma, Klaaske Lammerts 
 11 sep 1799Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28280
39
de Vries, Trijntje Ulbes 
 11 sep 1799Sint Johannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64938
40
Werkhoven, Anne Sybrens 
 11 sep 1799Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3229
41
Hoytsma, Johannes Johannes 
 11 sep 1803Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79255
42
Koning, Marten Gerrits 
 11 sep 1803St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38999
43
Sipkes, Janke 
 11 sep 1803Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45472
44
Wynia, Jorrit Annes 
 11 sep 1803Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11037
45
Krol, Gerlof Fopkes 
 11 sep 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5799
46
Hebbes, Jan Sipkes 
 11 sep 1805Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33909
47
Hoytsma, Jan Johannes 
 11 sep 1805Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79254
48
Pieters, Reinder 
 11 sep 1805Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79464
49
Joha, Anthonius Pieters 
 11 sep 1808Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27561
50
Olijnsma, Martha Kornelis 
 11 sep 1808Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17866

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 148

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Jacobs, Grietje 
 11 sep 1808Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80418
2
Joukes, Jasper 
 11 sep 1808 I47021
3
Reins, Eva 
 11 sep 1810Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97014
4
Akkerman(s), Lutske Alles 
 11 sep 1811Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26181
5
Douwes, Trijntje 
 11 sep 1812Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69882
6
Feddes, Riemke 
 11 sep 1812 I71255
7
Reuversma, Attje Johannes 
 11 sep 1813Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14981
8
Balkstra, Grietje Geerts 
 11 sep 1815Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43420
9
Kuiper, Klaas Rienks 
 11 sep 1816Benedenknijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94037
10
Span, Sjoerd Ruurds 
 11 sep 1817Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73611
11
Tjeerds, Beitske 
 11 sep 1817Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16666
12
Valk, Jantje Joukes 
 11 sep 1817Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50314
13
Groothof, Saakjen Klazes 
 11 sep 1818Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49586
14
Noordenbos, Antje Jans 
 11 sep 1818 I21245
15
Osinga, Tjitske Bokkes 
 11 sep 1823Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23483
16
Wagenaar, Beitske Sjoerds (aka Veurman) 
 11 sep 1823Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70525
17
Eelkes, Aaltje 
 11 sep 1825Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18868
18
Zoodsma, Job Pieters 
 11 sep 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80804
19
Baas, Beene Lukas 
 11 sep 1826Rotstergaast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88861
20
de Jong, Dirk Okkes 
 11 sep 1826Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41489
21
de Vries, Foekje Annes 
 11 sep 1826Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35767
22
Dijkstra, Pieter Abrahams 
 11 sep 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29058
23
Flothman, Herman 
 11 sep 1826Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42438
24
Rosema, Lieuwe Roelofs 
 11 sep 1826Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55712
25
Swart, Pieter Louws de 
 11 sep 1826Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3883
26
Zee, Ulbe Ruurds van der 
 11 sep 1826 I64356
27
Fredriks, Maaike 
 11 sep 1827Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11271
28
Baarda, Gerlof Sybes 
 11 sep 1828Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40679
29
de Jong, Sytske Hendriks 
 11 sep 1828 I81065
30
Deelstra, Tjeerd Pieters 
 11 sep 1828 I65782
31
Meulen, Antje Bouwes van der 
 11 sep 1828Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100471
32
Scheffer, Jurrien 
 11 sep 1828Vollenhove, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69767
33
Wiersma, Pietje Johannes 
 11 sep 1828Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8637
34
Miedema, Eeltje Pieters 
 11 sep 1829Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11270
35
Westra, Hendrik Jans 
 11 sep 1831Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101340
36
Biegel, Joseph 
 11 sep 1832Best, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101524
37
Vries, Hendrik Wybes de 
 11 sep 1832Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6267
38
Wal, Antje Jans van der 
 11 sep 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12640
39
Wijmstra, Jentje Baukes 
 11 sep 1833Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5677
40
van Bons, Ulbe Hessels 
 11 sep 1834 I63141
41
van Bons, Ulbe Hessels 
 11 sep 1834Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100233
42
Swart, Wytske 
 11 sep 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82089
43
Donga, Jan Janzen 
 11 sep 1837Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47455
44
Ferwerda, Pieter Jacobs 
 11 sep 1837Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4028
45
Hilwerda, Sipke Willems 
 11 sep 1837 I9366
46
Dijk, Jan Annes van 
 11 sep 1838Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8032
47
Sikkema, Trijntje Elias 
 11 sep 1838Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82512
48
Smidt, Neeltje Binnes 
 11 sep 1839St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4603
49
de Vries, Grietje Douwes 
 11 sep 1844Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73612
50
Friesema, Eke Fokkes 
 11 sep 1844Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6470

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 61

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Jans, Sye 
Cornelis, Wulk 
 11 sep 1670Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73395
I73396
2
Jacobs, Geert 
Jouckes, Feijck 
 11 sep 1698Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62118
I62119
3
Floris, Jacob 
Theunis, Grietje 
 11 sep 1712Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94494
I94495
4
Jaspers, Jasper 
Aarjens, Ank 
 11 sep 1729Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69445
I69446
5
Pilgrums, Luitzen 
Douwes, Tietje 
 11 sep 1729Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73248
I73249
6
Wygers, Gerben 
Martens, Janke 
 11 sep 1729Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87800
I87804
7
Piebes, Jan 
Rintjes, Mayke 
 11 sep 1740Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77292
I77293
8
Everts, Jurjen 
Sydzes, Jantje 
 11 sep 1746Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43232
I43233
9
van Loon, Jan Pieters 
Glastra, Rikje Jans 
 11 sep 1747Oldemarkt, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77417
I77418
10
Doens, Johannes 
Hoytsma, Popkjen 
 11 sep 1757Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44704
I44705
11
Douwes, Pyter 
Pyters, Trijntje 
 11 sep 1757St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35452
I35453
12
Fopkes, Reiner 
Beens, Welmoed 
 11 sep 1757Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57596
I57597
13
Gaijkema, Atse Egberts 
Wierds, Ytje 
 11 sep 1757Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94226
I94227
14
Hendriks, Geert 
Watses, Rinske 
 11 sep 1757Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66490
I66491
15
Tomas, Tijs 
Kornelis, Rienkje 
 11 sep 1757Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87605
I87606
16
Watzes, Wybe 
Willems, Angeniet 
 11 sep 1757Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101456
I101457
17
Heerkes, Roelof 
Jurjens, Martsen 
 11 sep 1768Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89235
I89236
18
Heerts, Hinne 
Aukes, Tettje 
 11 sep 1768Balk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96267
I96268
19
Romkes, Rindert 
Pijters, Trijntje 
 11 sep 1768Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90390
I90391
20
Jans, Fokke 
Sipkes, Hinke 
 11 sep 1774Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81912
I81913
21
Reen, Klaas Sijbes 
Reen, Gerbrig Jaans 
 11 sep 1774Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71409
I71410
22
Temperley, Roelof 
Mem, Wilhelmina Johannes a 
 11 sep 1774Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104309
I104311
23
Jager, Pieter Minnerts 
Veen, Geertje Dirks van der 
 11 sep 1785Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65270
I65271
24
Klases, Rinse 
Symons, Tjitske 
 11 sep 1785Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70601
I70602
25
Sytsema, Pieter Geerts 
Jansma, Sytske Pieters 
 11 sep 1791Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81015
I81016
26
de Jong, Gerrit Piers 
Harmens, Aafke 
 11 sep 1796Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87276
I87277
27
Huizinga, Gjalt Sybes 
Remmelts, Atje 
 11 sep 1796Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64261
I64262
28
Wiersma, Otte Scheltes 
Hanses, Ymkjen 
 11 sep 1796Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82565
I82566
29
Bij, Hendrik Tymens van der 
Hoog, Trijntje Jans van der 
 11 sep 1808Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71368
I71369
30
Peizel, Gerrit Kornelis 
Huizinga, Jetske Willems 
 11 sep 1808Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52324
I52345
31
Vries, Dirk Gerrits de 
Postumus, Gertje Rinzes 
 11 sep 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6323
I9120
32
Bouma, Symon Jans 
Rijpstra, Tjitske Sipkes 
 11 sep 1811Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2058
I8138
33
Jaarsma, Jan Dirks 
Herings, Jeltje 
 11 sep 1811Hemelumer Oldeferd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110225
I110226
34
Tamminga, Dirk Tevis 
Hoornsma, Akke Andries 
 11 sep 1811Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10120
I10121
35
Ferwerda, Simon Gooitsens 
Koster, Siebertje Gerryts 
 11 sep 1814Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86012
I86013
36
Kemp, Cornelis 
Nout, Margaretha Aaltje 
 11 sep 1819Buurmalsen, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109152
I109153
37
Tjerkstra, Willem Tjerks 
Visser, Tjitske Yves 
 11 sep 1819Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100223
I100262
38
Miedema, Klaas Jans 
Doedenga, Trijntje Doedes 
 11 sep 1824Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6849
I6851
39
Bosma, Frans Annes 
Bakker, Trijntje Martens 
 11 sep 1825Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40414
I78255
40
de Vries, Johannes Wybes 
Zoodsma, Wentje Hendriks 
 11 sep 1828Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25819
I29739
41
Fokkema, Hubert Aants 
Ferwerda, Trijntje Hendriks 
 11 sep 1829Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111212
I46103
42
Ebbens, Jacob Christiaans 
Schregardus, Hiltje Hendriks 
 11 sep 1834Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2651
I6242
43
Regnerus, Teunis Douwes 
Posthumus, Maaike Aukes 
 11 sep 1834Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6828
I10439
44
Quint, Willem 
van Hermelen, Johanna 
 11 sep 1836Vianen, province of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109151
I109150
45
Beetsma, Willem Roelofs 
Faber, Fokje Symens 
 11 sep 1851Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48114
I48115
46
Nauta, Ype Wybes 
Bouma, Janke Hendriks 
 11 sep 1856Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61303
I61304
47
Pluimer, Klaas Pieters 
Hoekstra, Trijntje Sakes 
 11 sep 1856Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81610
I19689
48
Stelma, Gerrit Kornelis 
Leest, Beitske Metskes van der 
 11 sep 1858Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20693
I20698
49
Viersen, Wybren Jacobs 
Kemp, Grietje Berends 
 11 sep 1858Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20871
I20881
50
Leest, Sybe Hendriks van der 
Brouwers, Tietje Willems 
 11 sep 1862Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58129
I58130

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 84

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Nuttes, Trijntie 
 11 sep 1681Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82583
2
Dirks, Wijke 
 11 sep 1712Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45372
3
Harkes, Tjeppe 
 11 sep 1712Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45561
4
Jelles, Trijntje 
 11 sep 1712Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83036
5
Rommerts, Sijmon 
 11 sep 1712Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72684
6
Klases, Sijtske 
 11 sep 1718Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46341
7
Meinsma, Maria 
 11 sep 1718Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47450
8
Tjallings, Pytter 
 11 sep 1718Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90890
9
Gerryts, Cornelis 
 11 sep 1735Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70901
10
Andringa, Tjeerd Gerbens 
 11 sep 1740St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89205
11
Baukes, Attie 
 11 sep 1746Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80087
12
Camstra, Douwe Willems 
 11 sep 1746Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79947
13
Miedema, Gerben Gepkes 
 11 sep 1746Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43411
14
Popkes, Sybe 
 11 sep 1746Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I318
15
Zijlstra, Tjipke Murks 
 11 sep 1746Burgwerd/Hichtum/Hartwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104299
16
de Graaf, Dirkje Klazes 
 11 sep 1757Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37438
17
de Haan, Mayke Everts 
 11 sep 1757Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81233
18
de Vries, Pieter Folkerts 
 11 sep 1757St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73718
19
Engbrenghof, Marten Martens 
 11 sep 1757Burgsteinfurt, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1482
20
Hamstra, Geert Oebeles 
 11 sep 1757Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7750
21
Hellinga, Goske Martens 
 11 sep 1757Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I245
22
Hofstede, Elisabeth Hendriks 
 11 sep 1757Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66075
23
Joha, Fokelijna 
 11 sep 1757Britswerd/Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43984
24
Sjoeks, Sjouwkjen 
 11 sep 1757Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111211
25
Spyxma, Riekjen Piers 
 11 sep 1757Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50467
26
Andries, Aafke 
 11 sep 1763Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92423
27
Harmens, Trijntje 
 11 sep 1763Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22425
28
Jellema, Jantje Pieters 
 11 sep 1763Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42259
29
Rispens, Jan Reinders 
 11 sep 1763Kubaard/Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111504
30
Heide, Sophia Mathijs van der 
 11 sep 1767Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86263
31
Rommerts, Hoeke 
 11 sep 1767Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95511
32
Gerrijts, Hendrik 
 11 sep 1768Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4517
33
Klases, Fokeltje 
 11 sep 1768St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40416
34
Poelstra, Doetje Uiltjes 
 11 sep 1768Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92469
35
Zijlstra, Saakje Dirks 
 11 sep 1768Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100447
36
Alles, Jelle 
 11 sep 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43547
37
Dijkstra, Wybren Gerbens 
 11 sep 1774Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41132
38
Feenstra, Auke Pieters 
 11 sep 1774Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52846
39
Graaf, Antie Rinzes de 
 11 sep 1774Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2795
40
Jansma, Popke Jans 
 11 sep 1774Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64259
41
Kok, Auke Gerrits 
 11 sep 1774St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36223
42
Prins, Yttje Luitjens 
 11 sep 1774Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102473
43
Tillema, Meint Douwes 
 11 sep 1774Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105763
44
Wybes, Tjitske 
 11 sep 1774Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61460
45
de Kuur, Klaas Pieters 
 11 sep 1785St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31834
46
Dijkstra, Freerk Piers 
 11 sep 1785Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98727
47
Geest, Antje Klazes van der 
 11 sep 1785Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58608
48
Hotzes, Alle 
 11 sep 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43570
49
Jansen, Sjerp Baukes 
 11 sep 1785Exmorra/Allingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95017
50
Sjoerdsma, Dieuke Gooitzens 
 11 sep 1785Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1652

1 2 Volgende»