Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 164

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Tjipkes, Sjoukjen 
 11 aug 1741Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88223
2
Vellinga, Oepke Minnes 
 11 aug 1753Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50734
3
Andries, Sjoukjen 
 11 aug 1765Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92957
4
Klinkert, Lijsbert Jans 
 11 aug 1769Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35719
5
Tullner, Rinske Johannes 
 11 aug 1771Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39630
6
Postma, Sybrigjen Sybrens 
 11 aug 1773Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52419
7
Kuiken, Maartje Jans 
 11 aug 1774St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39361
8
Attes, Grietje 
 11 aug 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45655
9
Wijma, Jelle Rinderts 
 11 aug 1779Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69691
10
Klaver, Grietje Roelofs 
 11 aug 1780Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I480
11
Kuiken, Dirk Jacobs 
 11 aug 1781St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68114
12
Wagenaar, Roelof Jacobs 
 11 aug 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13062
13
Hiemstra, Antje Jarigs 
 11 aug 1785Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10551
14
Idsinga, Ids Pieters 
 11 aug 1787Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31616
15
Kuiken, Jan Arjens 
 11 aug 1787St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42211
16
Molenaar, Harke Lieuwes 
 11 aug 1788Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110500
17
Homans, Jakobus Christoffels 
 11 aug 1791Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4253
18
Dijkstra, Jacob Pieters 
 11 aug 1792Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76709
19
Harmens, Tietje 
 11 aug 1792Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84185
20
Nieuwenhuis, Sjoerdtje Berends 
 11 aug 1793Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84632
21
Rol, Grietje Pieters van der 
 11 aug 1793Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79462
22
Douwes, Hessel 
 11 aug 1795Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2501
23
Postma, Fokke Heines 
 11 aug 1795Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22514
24
Buwalda, Watze Pieters 
 11 aug 1796Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85350
25
Fokkema, Jouw Ernst 
 11 aug 1796Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107185
26
Lauerman, Grietje Martens 
 11 aug 1796Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71365
27
Pieters, Eelke 
 11 aug 1796Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85360
28
Hibma, Geertje Klazes 
 11 aug 1797Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70240
29
Vlietstra, Geert Pieters 
 11 aug 1797Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2974
30
Piebes, Dirk 
 11 aug 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43808
31
Sybes, Aafke 
 11 aug 1799Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80426
32
van Gorkum, Anne Hendriks 
 11 aug 1799Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101031
33
Kiestra, Janke Pieters 
 11 aug 1800IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96261
34
Laars, Neeltje 
 11 aug 1801Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39126
35
Schregardus, Liskje Hendriks 
 11 aug 1801Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75797
36
Ytsma, Metje Liebbes 
 11 aug 1801Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86940
37
Miedema, Trijntje Johannes 
 11 aug 1803Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42545
38
Groen, Dirk Martens 
 11 aug 1804Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33726
39
Meer, Tjeerd Klases van der 
 11 aug 1806Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81656
40
Beerns, Jitske Dirks 
 11 aug 1808Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50936
41
Reitsma, Doetje Feites 
 11 aug 1808Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7805
42
Reitsma, Reitse Harmens 
 11 aug 1808Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11600
43
Andree, Abe Jans 
 11 aug 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I852
44
Holwerda, Froukje Jans 
 11 aug 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1111
45
Wagenaar, Grietje Roelofs 
 11 aug 1811Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104141
46
Meer, Berber Keimpes van der 
 11 aug 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25135
47
Ittema, Catrina Julius 
 11 aug 1814Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83815
48
Dijkstra, Brant Andries 
 11 aug 1815Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98891
49
Vries, Klaaske Ypes de 
 11 aug 1816Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4143
50
Monsma, Siemen Jans 
 11 aug 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19872

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 137

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Piers, Fijke 
 11 aug 1761 I86782
2
Hendriks, Tjitske 
 11 aug 1810Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100085
3
Aalten, Willemtje 
 11 aug 1811Nijkerk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109749
4
Doedes, Johannes 
 11 aug 1811Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32362
5
Dreyer, Ate Arjens 
 11 aug 1811Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I672
6
Ennes, Eeuwe 
 11 aug 1811Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100415
7
Harms, Hans 
 11 aug 1811Oldenzijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110053
8
Zoodsma, Jan Sytses 
 11 aug 1811Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I537
9
Hoeben, Arnoldus 
 11 aug 1813Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47349
10
Miedema, Antje Klaazes 
 11 aug 1813Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2185
11
Marum, Feye Hendriks van 
 11 aug 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7396
12
Steegstra, Hinke Brugts 
 11 aug 1818Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104890
13
Vliet, Baukje Abrahams van der 
 11 aug 1818Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99678
14
Botma, Nuttert Hessels 
 11 aug 1819Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22968
15
Span, Berber Bavius 
 11 aug 1819 I57084
16
Tanja, Dirk Dirks 
 11 aug 1819Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61006
17
Dijkstra, Keimpe Idses 
 11 aug 1820Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50448
18
Jong, Siemen Gerbens de 
 11 aug 1821Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12003
19
Sjierks, Atje 
 11 aug 1822Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88275
20
Rienks, Janke 
 11 aug 1824Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40242
21
Buurstra, Gooitzen Sipkes 
 11 aug 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9268
22
Dijkstra, Antje Foppes 
 11 aug 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11123
23
Rengers, Auktje 
 11 aug 1825Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99607
24
Braaksma, Jippe Pieters 
 11 aug 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9422
25
Form, Tetje van der 
 11 aug 1826Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91383
26
Lukas, Lammigjen 
 11 aug 1826 I70026
27
Olivier, Dirk Freerks 
 11 aug 1826 I52161
28
Sipma, Antje Ypes 
 11 aug 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80856
29
Smith, Hoite Jans 
 11 aug 1826Warns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48565
30
Harmens, Grietje 
 11 aug 1827 I56633
31
Thewissen, Klaske Thewis 
 11 aug 1827Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90712
32
Veltkamp, Enne Lubberts 
 11 aug 1827Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79993
33
Ram, Rinze Johannes 
 11 aug 1828Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9529
34
Wybenga, Brandt Minnes 
 11 aug 1828 I58304
35
Baarda, Jacobus Simons 
 11 aug 1829 I29564
36
Buwalda, Jan Jans 
 11 aug 1829Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28832
37
Roelofs, Ytje 
 11 aug 1830Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5543
38
Wal, Johanna Sipkes van der 
 11 aug 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5978
39
Andrae, Jan Andries 
 11 aug 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26616
40
Mulder, Hilbert Klases 
 11 aug 1833Rheezerveen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99500
41
Beiboer, Luitjen Lulofs 
 11 aug 1834Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63017
42
Vogelzang, Meindert Pieters 
 11 aug 1834Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103911
43
Steensma, Anne Wybes 
 11 aug 1835Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103656
44
Dijkstra, Douwe Pieters 
 11 aug 1836 I75714
45
Dijk, Tytje Paulus van 
 11 aug 1837Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11019
46
de Vries, Eelkje Pieters 
 11 aug 1838Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55855
47
Folkertsma, Eilerd Johannes 
 11 aug 1838Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16153
48
Gardenier, Eelkje Pieters 
 11 aug 1838Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93014
49
Sipma, Aaltje Johannes 
 11 aug 1839Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81898
50
de Klein, Johannes Johannes 
 11 aug 1842Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30364

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 36 van 36

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Jorrytsma, Sybren Tjitses 
Wouters, Baukjen 
 11 aug 1715IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99903
I99904
2
Sijbrens, Sijbren 
Jakobs, Akke 
 11 aug 1737Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75555
I75556
3
Sjoukes, Jan 
Cornelis, Baukjen 
 11 aug 1743Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44591
I44592
4
Cornelis, Arjen 
Jans, Trijntie 
 11 aug 1748Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13153
I43824
5
Jansen, Jan 
Gerryts, Gertje 
 11 aug 1754Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86555
I86556
6
Gerbens, Johannes 
Reins, Dieuwke 
 11 aug 1765Sijbrandaburen/Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91479
I91480
7
Gerrits, Ritske 
Binnes, Houkje 
 11 aug 1770Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10742
I10746
8
Hulzinga, Gosse Alles 
Jans, Antje 
 11 aug 1782Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82909
I82910
9
Syes, Dirk 
Gelts, Saakje 
 11 aug 1782Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4956
I43469
10
Koopmans, Ane Freerks 
Meulen, Jacobje Jentjes van der 
 11 aug 1793Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56379
I56380
11
Vlas, Arjen Klazes 
Leistra, Etje Jans 
 11 aug 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25877
I25878
12
Berghsma, Symen Arjens 
Kooistra, Atje Eelkes 
 11 aug 1816Mairie Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34573
I34574
13
Woude, Geert Roelofs van der 
de Groot, Hebbeltje Symons 
 11 aug 1818Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71090
I71097
14
Hofma, Anne Johannes 
Jans, Jitske 
 11 aug 1822Ooststellingwerf Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64853
I64868
15
Meulen, Bouwe Folkerts van der 
Krotje, Neeltje Gerrits 
 11 aug 1822Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97967
I97968
16
Mey, Jan Harmens van der 
Wassenaar, Geertje Minnes 
 11 aug 1822Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78621
I109085
17
Volbeda, Dooitze Jans 
Steenstra, Trijntje Hayes 
 11 aug 1822Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87960
I87961
18
Nicolay, Lieuwe Klazes 
Dijkstra, Grietje Sjoukes 
 11 aug 1830Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21849
I21850
19
Wybenga, Sake Cornelis 
Vries, Harmenke Hendriks de 
 11 aug 1836Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5968
I5969
20
Roorda, Sybren Pieters 
Germeraad, Saapke Gerrits 
 11 aug 1842Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11512
I11513
21
Meindersma, Wybe Jans 
Banga, Jantje Jans 
 11 aug 1847Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55534
I55533
22
Klompstra, Jan Symens 
Man, Renske Dirks de 
 11 aug 1849Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10656
I10397
23
Schaaf, Tjalle Gerbens van der 
Westra, Grietje Hendriks 
 11 aug 1849Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6091
I6092
24
Zijlstra, Evert Jans 
Jong, Trijntje Tijsses de 
 11 aug 1852Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14475
I14476
25
Kooistra, Wybren Jilts 
Veen, Taabke Martens van der 
 11 aug 1854Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54641
I54642
26
Hamstra, Geert Binnes 
Dijkstra, Sjoerdtje Jelles 
 11 aug 1855Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15172
I19612
27
Ehlhardt, Bernardus Nicolaas 
Bakker, Renske Pieters 
 11 aug 1859Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18962
I18963
28
Osinga, Klaas Klazes 
Deinema, Liepkje Jans 
 11 aug 1859Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21924
I20772
29
de Haan, Hessel Pieters 
Stienstra, Antje AEsges 
 11 aug 1887Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75146
I75148
30
Kaastra, Gjalt Tjeerds 
Pot, Jitske Thomas 
 11 aug 1887Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41665
I28076
31
Noordenbos, Dirk Ulbes 
de Vries, Trijntje Tjipkes 
 11 aug 1887Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31635
I97608
32
Wiersma, Tjisse Olferts 
Leyenaar, Janke Sipkes 
 11 aug 1887Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101102
I101111
33
Hiemstra, Lammert Edzes 
Dijkstra, Elisabeth Pieters 
 11 aug 1894Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38581
I63922
34
Reitsma, Harke Ritskes 
van Hijum, Martsen Ydes 
 11 aug 1906Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76489
I76482
35
Meekma, Klaas (Nick) Jans 
Sikma, Mathilda 
 11 aug 1915Chicago, IL, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19609
I88749
36
Tjepkema, Sipke Syds 
Gelders, Saakje Tjibbes 
 11 aug 1917Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42024
I18916

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 68

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Appollonius, Harmen 
 11 aug 1709Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3514
2
Wilman, Johannes Theodorus 
 11 aug 1715Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49316
3
Gosses, Sybrigje 
 11 aug 1722Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93357
4
Bokma, Doedje Ruirds 
 11 aug 1724Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93394
5
Lieppes, Albert 
 11 aug 1726Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88059
6
Feddes, Ate 
 11 aug 1737Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89078
7
Tjebbes, Haantje 
 11 aug 1737Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51273
8
Iemes, Harmen 
 11 aug 1748Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77259
9
Reitsma, Grietje Stevens 
 11 aug 1748Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102973
10
Freerks, Antje 
 11 aug 1753Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47332
11
Hessels, Antje 
 11 aug 1754Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21614
12
Reinders, Hitje 
 11 aug 1754Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2851
13
Roos, Jan Jacobs de 
 11 aug 1754Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13669
14
Thomas, Trijntje 
 11 aug 1754Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16731
15
de Boer, Auke Sjoerds 
 11 aug 1757Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42684
16
Boes, Einte Eeltjes 
 11 aug 1765Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11707
17
Brouwers, Waling Lammerts 
 11 aug 1765St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53244
18
Gerrits, Wytske 
 11 aug 1765Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27392
19
Nauta, Trijntje Sjoukes 
 11 aug 1765Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110230
20
Pytters, Albert 
 11 aug 1765St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78201
21
Visser, Aaltje Baukes 
 11 aug 1765Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38508
22
Weide, Hendrik Siegers van der 
 11 aug 1765Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89276
23
Wiersma, Pietje Johannes 
 11 aug 1765Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8637
24
Herder, Joukjen Gerkes 
 11 aug 1768Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73489
25
Elzinga, Jantje Jelles 
 11 aug 1771Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39328
26
Everts, Jurjen 
 11 aug 1771Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108271
27
Hiemstra, Sybren Jouws 
 11 aug 1771Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83329
28
Oedses, Jan 
 11 aug 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18701
29
Postma, Baukje AEdes 
 11 aug 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6079
30
Ketelaar, Janke Pieters 
 11 aug 1776Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46333
31
Pietersen, Berend Pieters 
 11 aug 1776Warfhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101232
32
Syboltsma, Pieter Tjeerds 
 11 aug 1776Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102258
33
Leyenaar, Marijke Jans 
 11 aug 1782Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50199
34
Vries, Johannes Bouwes de 
 11 aug 1782Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20054
35
Elzinga, Minke Cornelius 
 11 aug 1786Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70760
36
Donia, Pieter Jakles 
 11 aug 1789Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103647
37
Berg, Hemme Lykeles 
 11 aug 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9323
38
Buwalda, Jan Sybrens 
 11 aug 1793Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66324
39
Hijma, Tjipke Klazes 
 11 aug 1793Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9505
40
Jellema, Tietje Roukes 
 11 aug 1793Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51721
41
Kuipers, Hendrik Jacobs 
 11 aug 1793Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48906
42
Vliet, Ruurd Jelles van 
 11 aug 1793Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9321
43
Vries, Pieter Sipkes de 
 11 aug 1793Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6942
44
Westerhuis, Lijsbert Sipkes 
 11 aug 1793Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10186
45
Bosgra, Lijsbet Okkes 
 11 aug 1799Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40602
46
Cnossen, Johannes Wybes 
 11 aug 1799Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62197
47
Faber, Aaltje Jans 
 11 aug 1799Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51207
48
Jansma, Dirk Jans 
 11 aug 1799Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90324
49
Jansma, Pieterkje Piers 
 11 aug 1799Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9821
50
Kooi, Jacob Jans van der 
 11 aug 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5061

1 2 Volgende»