Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 174

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Brolsma, Jan Jans 
 11 jul 1742Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77368
2
Holwerda, Elisabeth Rienks 
 11 jul 1756Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80639
3
Ploeg, Jan Dirks van der 
 11 jul 1773Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70702
4
Boschma, Grietje Jans 
 11 jul 1775IJsbrechtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95769
5
Lautenbach, Janke Jacobus 
 11 jul 1777Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100762
6
Piersma, Grietje Harings 
 11 jul 1777Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70563
7
Heide, Wieger Baukes van der 
 11 jul 1778Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9289
8
Schipper, Aukje Jans 
 11 jul 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6609
9
Sierk, Josina 
 11 jul 1779Axel, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107962
10
Bergsma, Joukje Hendriks 
 11 jul 1781Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I735
11
Lanting, Lieuwe Jans 
 11 jul 1782Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66229
12
Bosma, Pieter Jochums 
 11 jul 1783Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106227
13
Feykes, Trijntje 
 11 jul 1783Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46924
14
Swart, Tytje Lieuwes 
 11 jul 1783Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7314
15
Koopmans, Folkert Pieters 
 11 jul 1784Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2149
16
Kleed, Klaas Gerbens van der 
 11 jul 1786Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49329
17
Wal, Andries Sjoerds van der 
 11 jul 1788Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83455
18
Rosing, Hermanus Tijssen 
 11 jul 1790Orselo, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10586
19
Braaksma, Feikje AEbes 
 11 jul 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19494
20
Sytsema, Geert Pieters 
 11 jul 1792Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81011
21
Vries, Pieter Sipkes de 
 11 jul 1793Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6942
22
Wiersma, Akke Jans 
 11 jul 1793Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23510
23
Hendriks, Dirk 
 11 jul 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4085
24
Wierstra, Joukje Gosses 
 11 jul 1796Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25329
25
Watzema, Aafke Jacobs 
 11 jul 1797Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5754
26
Kuiken, Neeltje Arjens 
 11 jul 1798St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79673
27
Rodenhuis, Jan Jans 
 11 jul 1799Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66137
28
Steeg, Simon Sybes van der 
 11 jul 1799Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39290
29
Posthuma, Rixie Ritskes (aka Tulner) 
 11 jul 1801Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15949
30
Wybenga, Beerent Cornelis 
 11 jul 1801Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5567
31
Sipkes, Joukje 
 11 jul 1802Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23178
32
Visser, Klaaske Sipkes 
 11 jul 1802Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16767
33
Linthorst, Johannes Pieters 
 11 jul 1803Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101261
34
Holwerda, Harmen Eeltjes 
 11 jul 1805Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6492
35
Oevering, Aafke Harmens 
 11 jul 1806Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82412
36
Dijkstra, Sytske Ages 
 11 jul 1807Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88498
37
Wieling, Jacobus Wiebes 
 11 jul 1810Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81841
38
Dijk, Eke Harmens van 
 11 jul 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18744
39
Lunsing, Grietje Jurjens Westerbaan 
 11 jul 1811Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4468
40
Postma, Henke (Rinske) Sybrens 
 11 jul 1811Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60122
41
Schaaf, Ate Johannes van der 
 11 jul 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26183
42
Dijkstra, Rinse Rinzes 
 11 jul 1813Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26364
43
van Dijk, Dieuke Taekes 
 11 jul 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23623
44
Rolsma, Dieuke Gabes 
 11 jul 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26519
45
Schaafsma, Sytske Meinderts 
 11 jul 1815Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10252
46
de Roos, Trijntje Jacobs 
 11 jul 1816Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55450
47
Douma, Baukje Douwes 
 11 jul 1816Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60696
48
Douma, Douwe Douwes 
 11 jul 1816Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60688
49
Schaaf, Antje Johannes van der 
 11 jul 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9553
50
Wijnstra, Sytske Jaspers 
 11 jul 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19790

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 126

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Beernts, Romkje 
 11 jul 1801Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6311
2
Postumus, Bauke Jitses 
 11 jul 1805Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45665
3
Alles, Tjeerdje 
 11 jul 1806Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42460
4
Kappelman, Jan Harmanus 
 11 jul 1808Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80259
5
Meinsma, Aukje Sjoerds 
 11 jul 1812Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71625
6
de Valk, Rinze Walings 
 11 jul 1814Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103040
7
Schut, Gabe Jacobs 
 11 jul 1814Langweer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102685
8
de Jong, Antje Klazes 
 11 jul 1818Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35060
9
de Boer, Albert Jelmers 
 11 jul 1820 I68552
10
Johannes, Trijntje 
 11 jul 1827Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90232
11
Kooistra, Gerrit Andries 
 11 jul 1828Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71640
12
Dorhout, Fokje Joekes 
 11 jul 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3656
13
Porte, Pieter Pieters 
 11 jul 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81410
14
Hamstra, Berber Annes 
 11 jul 1832Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15177
15
Westra, Jeanetta Henricus 
 11 jul 1834Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23416
16
Riemersma, Cornelis Hendriks 
 11 jul 1835Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7771
17
Cahai, Christina 
 11 jul 1836Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105914
18
Tempel, Sjoerdje Roelofs van der 
 11 jul 1836 I50200
19
van Oosten, Pietje Fokkes 
 11 jul 1836Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86690
20
Viekstra, Siemke 
 11 jul 1836Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82077
21
Hogerhuis, Wybren Pieters 
 11 jul 1837Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27596
22
Pijnacker, Sjabbe Jans 
 11 jul 1839 I17582
23
Westerhuis, Pieter Pieters 
 11 jul 1839 I49255
24
Rozing, Maria Pieters 
 11 jul 1840Kloosterburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107510
25
Smits, Dieuke Ulbes 
 11 jul 1840Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47494
26
Bottinga, Afke Piers 
 11 jul 1841Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23566
27
Heslinga, Jan Dirks 
 11 jul 1841Den Haag, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78059
28
Veldhuis, Roelof Jacobs 
 11 jul 1842Hoogersmilde, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107080
29
Hommema, Roelofke Hessels 
 11 jul 1843Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11151
30
Hansma, Dirk Johannes 
 11 jul 1844Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14936
31
van Sinderen, Dieuwke Jelles 
 11 jul 1844Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28808
32
Bouma, Willemke Sipkes 
 11 jul 1845 I53995
33
Wiersma, Sjoukje Tjeerds 
 11 jul 1845Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12461
34
Ferwerda, Stillborn Hendriks 
 11 jul 1846Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23336
35
van Tuin, Tjalle Gerrits 
 11 jul 1846Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83856
36
Bouma, Froukje Lammerts 
 11 jul 1847 I28284
37
Vries, Sipke Alderts de 
 11 jul 1847 I12967
38
Kamminga, Kornelis Pieters 
 11 jul 1848Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3376
39
Wierda, Doeke Folkerts 
 11 jul 1848 I26190
40
Zijlstra, Wytske Tjeerds 
 11 jul 1848 I27286
41
Zuiderbaan, Jitske Folkerts (aka Bos) 
 11 jul 1850Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81107
42
Dijkstra, Andries Eeltjes 
 11 jul 1852 I277
43
Sinnema, Rinze Annes 
 11 jul 1853 I11357
44
Stienstra, Fedde Piebes 
 11 jul 1853Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5432
45
Dijkstra, Sjieuke Tabes 
 11 jul 1855Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99414
46
Mul, Pietertje 
 11 jul 1856Sluipwijk, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98074
47
Stienstra, Freerkje Symons 
 11 jul 1857Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73217
48
Borger, Eeltje Jacobs 
 11 jul 1858Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3859
49
Ley, Stillborn Jans van der 
 11 jul 1858 I52414
50
Rodenhuis, Teunis Lykeles 
 11 jul 1858St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82224

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 53

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Hansma, Keimpe Oeges 
Heringa, Jancke Sijbrens 
 11 jul 1686Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102987
I102988
2
Fookes, Jan 
Jeppes, Grietje 
 11 jul 1717Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64833
I64834
3
Jans, Gerrit 
Dirks, Syke 
 11 jul 1717Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6928
I6929
4
Alberts, Egbert 
Hendriks, Neltje 
 11 jul 1734Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101541
I101542
5
Ruirds, Zytze 
Zijes, Hiltje 
 11 jul 1735Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103150
I103151
6
Aukes, Lammert 
Wygers, Simkje 
 11 jul 1745Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83073
I83074
7
Clases, Jacob 
Jacobs, Tytje 
 11 jul 1745Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73090
I73091
8
Gosses, Minne 
Rinses, Grietje 
 11 jul 1745Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70224
I70225
9
Jans, Willem 
Jans, Syke 
 11 jul 1745Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45151
I45152
10
Lammerts, Jacob 
Heins, Foekien 
 11 jul 1748Waaxens/Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90895
I90896
11
Johannes, Sijds 
Tjeerds, Tijttie 
 11 jul 1751Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72280
I72281
12
Cannegieter, Henricus Gerardus 
Sloterdijk, Simontje 
 11 jul 1756Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83085
I83086
13
Yedes, Meye 
Reinders, Trijntje 
 11 jul 1756Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107761
I107762
14
Plaats, Jan van der 
Block, Ytske 
 11 jul 1762Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103798
I103799
15
Heres, Jochum 
Yntes, Djuwke 
 11 jul 1773Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86636
I86637
16
Spaak, Symen Tjeerds (aka Spanjer) 
Klases, Janke 
 11 jul 1773Paesens/Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45621
I45622
17
Wytzes, Johannes 
Burg, Gryttje van der 
 11 jul 1773Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81557
I81558
18
Taekes, Feddrik 
Jacobs, Janke 
 11 jul 1784Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82337
I88581
19
Terpstra, Bokke Gerrits 
Pieters, Aukje 
 11 jul 1786Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18160
I18161
20
Woude, Klaas Sijes van der 
Hoekstra, Ariaantje Jacobs 
 11 jul 1802Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22807
I13897
21
de Vries, Jacob Dirks 
Idsardi, Ytje Idses 
 11 jul 1813Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103090
I103091
22
Hamstra, Meindert Geerts 
Memerda, Tjitske Ritskes 
 11 jul 1813Mairie Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16865
I10743
23
Lucasse, Willem 
Stevense, Margaretha 
 11 jul 1814s-Heer Arendskerke, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108749
I108750
24
de Vries, Jan Jans 
Woude, Sjoukje Ates van der 
 11 jul 1816Mairie Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85873
I85872
25
Vries, Pieter Alberts de 
Jong, Doetje Wiltjes de 
 11 jul 1818Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18547
I18548
26
Woudwijk, Lieuwe Oebeles 
Pijpstra, Hyke Rienks 
 11 jul 1818Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34177
I34178
27
B(r)oersma, Sierk Simons 
Leistra, Heintje Teunis 
 11 jul 1819Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26733
I26734
28
Peterson, Pieter Sjoerds 
Hoppinga, Grietje Wiegers 
 11 jul 1819Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14369
I14370
29
Meyer, Rindert Jans 
Visbeek, Froukje Hendriks 
 11 jul 1822Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5764
I4292
30
Keestra, Pieter Jans 
Gerritsma, Ybeltje Daniels 
 11 jul 1827Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57552
I57553
31
Boekholt, Dirk Gerrits 
Bakker, Klaaske Jans 
 11 jul 1837Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28565
I28566
32
van Ek, Cornelis Willems 
Bakker, Sytske Jans 
 11 jul 1837Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106916
I106920
33
Luitingh, Arent Cornelis 
Frings, Arnolda Johanna 
 11 jul 1838Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56175
I56176
34
Haanstra, Jan Tjallings 
Humalda, Lijsbeth Klases 
 11 jul 1839Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18770
I50678
35
Hiddema, Hidde AEbeles 
Porte, Geertje Jans 
 11 jul 1839Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5076
I5793
36
Meeldijk, Teunis 
Groeneweg, Sijgje 
 11 jul 1839Oud-Beijerland, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63207
I63208
37
Lap, Hillebrandus Klasens 
Helder, Geertruid Abels 
 11 jul 1844Leens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58364
I58365
38
Bloemsma, Pieter Rochus 
Dijkstra, Grietje Aukes 
 11 jul 1846Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14284
I14285
39
Gelders, Bernardus Arjens 
Lettinga, Naeaentske Roelofs 
 11 jul 1846Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8373
I10240
40
Koehoorn, Willem Jans 
Borger, Elske Eeltjes 
 11 jul 1846Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24991
I24993
41
Ondersma, Halbe Rienks 
Terwal, Wytske Wytzes 
 11 jul 1846Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26145
I18432
42
Slim, Cornelis Arjens 
Polstra, Aaltje Beerts 
 11 jul 1846Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12922
I12925
43
Hundlingius, Harm Wilts 
Zeilinga, Lollina Haykes 
 11 jul 1850Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99988
I99989
44
Zee, Ynse Annes van der 
Dorhout, Lolkje Durks 
 11 jul 1850Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102862
I102861
45
Graansma, Wopke 
Hut, Aafke Hendriks 
 11 jul 1857Marum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85990
I85991
46
Schaafsma, Watze Oenes 
de Boer, Doetje Jans 
 11 jul 1857Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24566
I24641
47
Bokma, Eelke Jippes 
Woude, Wikje Klazes (aka Stienstra) van der 
 11 jul 1861Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10729
I9025
48
Schaaf, Sieds Piers van der 
Post, Trijntje Sjoerds 
 11 jul 1864Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66291
I66249
49
Bakker, Fokke 
Ferwerda, Catharina Elisabeth 
 11 jul 1868Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48339
I48338
50
Posthumus, Tamme Andries 
Feenstra, Lutske Wolters 
 11 jul 1878Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103697
I103698

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 50

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jillerts, Claas 
 11 jul 1697Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90205
2
Saekes, Antie 
 11 jul 1717Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45412
3
Annes, Anna Marije 
 11 jul 1734Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78271
4
Gerbens, Jetske 
 11 jul 1734Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43874
5
Gerrijts, Afke 
 11 jul 1734Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45945
6
Jans, Hendrik 
 11 jul 1734Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46206
7
Symens, Oeds 
 11 jul 1734Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43682
8
Binnes, Houkje 
 11 jul 1745Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10746
9
Stienstra, Pieter Rienks 
 11 jul 1745Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90972
10
Alberts, Trijntje 
 11 jul 1751Oldeboorn/Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65029
11
Lolkes, Wijtske 
 11 jul 1751Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87869
12
Vellinga, Gerben Folkerts 
 11 jul 1751Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49158
13
Hiemstra, Pieter Rintjes 
 11 jul 1756Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96103
14
Jonker, Simon Arjens 
 11 jul 1756St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64624
15
Epping, Sjoerdje 
 11 jul 1760Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84501
16
Hendriks, Fokeltje 
 11 jul 1762Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105179
17
Vellinga, Grietje Sybrens 
 11 jul 1762Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101557
18
Beerns, Gerben 
 11 jul 1773Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47580
19
Dijkstra, Jurjen Tietes 
 11 jul 1773Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60168
20
Glas, Klaas Jans 
 11 jul 1773Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96444
21
Klaver, Minne Jans 
 11 jul 1773Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3853
22
Olivier, Baukje Roelofs 
 11 jul 1773Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76028
23
Santhuizen, Arjen Geerts 
 11 jul 1773St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39708
24
Boersma, Maartje Montes 
 11 jul 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42828
25
Ebbens, Jacob Christiaans 
 11 jul 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2651
26
de Vries, Antje Wybes 
 11 jul 1784Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77940
27
Dijkstra, Foppe Thomas 
 11 jul 1784Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98624
28
Meer, Antje Sjoerds van der 
 11 jul 1784Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50394
29
Sonnema, Adam Feddes 
 11 jul 1784Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35582
30
Sybes, Dirk 
 11 jul 1784Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78880
31
Willems, Ytje 
 11 jul 1784St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56496
32
Zeilstra, Pieter Oepkes 
 11 jul 1784Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78593
33
Aning, Johan Henrich 
 11 jul 1787Sellen, Burgsteinfurt, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30819
34
Snoek, Johannes Romkes 
 11 jul 1787Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73236
35
Bouma, Jan Lammerts 
 11 jul 1790Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51211
36
Bouma, Jeen Lammerts 
 11 jul 1790Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28283
37
Buursma, Rinske Tjallings 
 11 jul 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9308
38
Dolstra, Trijntje Oenes 
 11 jul 1790Terband Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85632
39
Ploeg, Grietje Douwes van der 
 11 jul 1790Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24236
40
Westra, Pieter Minnes 
 11 jul 1790Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95893
41
Vormstra, Ysaakje Jans 
 11 jul 1797Peins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94827
42
Bijlsma, Gosse Keimpes 
 11 jul 1802Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12039
43
Bouma, Grietje Kornelis 
 11 jul 1802Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5719
44
Fijlstra, Jantje Leenderts 
 11 jul 1802St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62940
45
Hijma, Klaas Abes 
 11 jul 1802Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3932
46
Iedema, Johannes Pieters 
 11 jul 1802Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62809
47
Ley, Aaltje Hendriks van der 
 11 jul 1802Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3651
48
Minnema, Sybe Sybes 
 11 jul 1802Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13569
49
Prins, Aukje Doekes 
 11 jul 1802Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39925
50
Wielen, Aagtje (Akke) Lieuwes van der 
 11 jul 1802Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5706