Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 175

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Jans, Aelze 
 11 jun 1737Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87036
2
Gerrits, Wytske 
 11 jun 1747Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6284
3
Terpstra, Jurjen Thomas 
 11 jun 1757Tjerkwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72644
4
Groenje, Lolke Pieters 
 11 jun 1765Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92152
5
Bouma, Antje Gerks 
 11 jun 1768Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11964
6
Bouman, Otto Albert 
 11 jun 1768Eexta, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99564
7
Klaver, Geert Jans 
 11 jun 1769Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87812
8
Boersma, Klaas Jans 
 11 jun 1770Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34113
9
Gorter, Maatje Johannes 
 11 jun 1772Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77870
10
Reitsma, Pieter Lieuwes 
 11 jun 1773Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47626
11
Venema, Beitske Douwes 
 11 jun 1775Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101135
12
Bij, Rinske Hendriks van der 
 11 jun 1778Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42420
13
Lammersma, Marten Hendriks 
 11 jun 1779Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91742
14
Reen, Sybe Klazes 
 11 jun 1779Sijbrandaburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71401
15
Sakes, Pytter 
 11 jun 1780Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47739
16
Schoonbeek, Geert Jacobs 
 11 jun 1783Schoonebeek, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111256
17
de Jong, Hendrik Berends 
 11 jun 1784Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68862
18
Glas, Cornelis Jans 
 11 jun 1785Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1777
19
Fransen, Otte 
 11 jun 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45875
20
Stelma, Kornelis Gerrits 
 11 jun 1787Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20696
21
Westra, Hiltje Jans 
 11 jun 1787Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103928
22
Oostinga, Pieter Joukes 
 11 jun 1788Makkinga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52504
23
Stinne, Uilke Johannes 
 11 jun 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11220
24
Andries, Ank 
 11 jun 1789 I49616
25
Douma, Oeds Sybrens 
 11 jun 1789Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25682
26
Tinga, Idzart 
 11 jun 1790Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69577
27
Jans, Sjoerdje 
 11 jun 1792Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48461
28
Sytzes, Ruurd 
 11 jun 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11728
29
Visser, Paulus Jans 
 11 jun 1793Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19920
30
Bijlsma, Tjebbe Sakes 
 11 jun 1795Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4294
31
Bron, Hans Arends 
 11 jun 1795Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108880
32
de Vries, Janke Heeres 
 11 jun 1796Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36760
33
Schat, Minke Douwes 
 11 jun 1796St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79363
34
Hornstra, Fedde Feddes 
 11 jun 1797Oldeouwer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95919
35
Pieters, Jantje 
 11 jun 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43740
36
Post, Johannes Jans 
 11 jun 1801St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61296
37
Post, Tjerk Jans 
 11 jun 1801St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76015
38
Plantinga, Jacob Cornelis 
 11 jun 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5278
39
Veenstra, Pietje Harmens 
 11 jun 1802Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62601
40
Westra, Dirk Sjoerds 
 11 jun 1803Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9509
41
van Warners, Trijntje Heinzes 
 11 jun 1804Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84524
42
Smeding, Roelof Jacobus 
 11 jun 1805Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2990
43
de Jong, Broer Arjens 
 11 jun 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43108
44
Dijkstra, Oebele Sipkes 
 11 jun 1806Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34043
45
de Vries, Sijke Pieters 
 11 jun 1807Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73254
46
Fennema, Hielkjen Melles 
 11 jun 1808Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1763
47
Meulen, Siemen Eeltjes van der 
 11 jun 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13985
48
Poelstra, Bokke Willems 
 11 jun 1810Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51846
49
Laan, Jan 
 11 jun 1811Middelie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111394
50
Paulusma, Johannes Barteles 
 11 jun 1812Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75030

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 157

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Tjeerds, Ytje 
 11 jun 1804 I77728
2
Taekes, Mayke 
 11 jun 1805Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100773
3
Alberts, Ate 
 11 jun 1806Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4256
4
Jans, Syke 
 11 jun 1807Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101399
5
Jacobs, Abe 
 11 jun 1808Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91606
6
Formers, Jurjen 
 11 jun 1809Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80589
7
Sipkes, Tjitske 
 11 jun 1809Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62886
8
Laurman, Bodus Jacobs 
 11 jun 1811Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45692
9
Nammes, Klaas 
 11 jun 1811Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83747
10
Harmens, Geertje 
 11 jun 1812St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36224
11
Kragt, Elsje Hendriks 
 11 jun 1812 I67338
12
Rits, Johanna Anthonia 
 11 jun 1812Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102908
13
Sjoerds, Baukje 
 11 jun 1813Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92316
14
Kuiken, Neeltje Jans 
 11 jun 1815Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105201
15
Hendriks, Henke 
 11 jun 1816Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11096
16
Wiersma, Grietje Wiegers 
 11 jun 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15321
17
Roelofsen, Dirk 
 11 jun 1820Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84017
18
Rollema, Trijntje Eeltjes 
 11 jun 1820IJsbrechtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94692
19
Kroes, Gerrit Jans 
 11 jun 1822 I87766
20
Vierstra, Froukje Minnes 
 11 jun 1822Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I900
21
Gerlofs, Lijsbert 
 11 jun 1823St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89946
22
Gosses, Romkjen 
 11 jun 1823Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94049
23
Jacobus, Johannes 
 11 jun 1823Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20256
24
Visser, Trijntje Rientses 
 11 jun 1823Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103169
25
Deurhof, Itske Willems 
 11 jun 1824Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62806
26
Hoekstra, Bouwe Doedes 
 11 jun 1824Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95766
27
Meints, Aaltje 
 11 jun 1824 I52335
28
Meulen, Fetje Gerrits van der 
 11 jun 1824Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48762
29
Molhoek, Cornelis 
 11 jun 1825Colijnsplaat, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109093
30
Berends, Aaltje 
 11 jun 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10635
31
Zuidema, Harke Jans 
 11 jun 1826 I66477
32
Dalman, Roelof Roelfs 
 11 jun 1827City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107877
33
Leystra, Adriaantje Freerks 
 11 jun 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10154
34
Koesema, Tomas Hanzes 
 11 jun 1828Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2404
35
Groenveld, Gosse Keimpes 
 11 jun 1829IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76351
36
Hiemstra, Ype Sipkes 
 11 jun 1830 I45183
37
Kloppenburg, Tjitske Pieters 
 11 jun 1830Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91590
38
Radersma, Yde Dirks 
 11 jun 1831Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37940
39
de Boer, Nutte Hedzers 
 11 jun 1832Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70138
40
Raaijmakers, Johanna Johannes 
 11 jun 1833Veghel, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48476
41
Velde, Jaike Gerrits van der 
 11 jun 1833Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62423
42
Hoekstra, Bottje Ages 
 11 jun 1834Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74761
43
Metskes, Reinje 
 11 jun 1834Warffum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108169
44
Westra, Lubbert Rinses 
 11 jun 1835Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3438
45
Dijkstra, Age Lolkes 
 11 jun 1838Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82476
46
Furken, Ettha Maria 
 11 jun 1838Critzum, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100350
47
Meer, Aagje Jacobs van der 
 11 jun 1839Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4959
48
Posthumus, Trijntje Pieters 
 11 jun 1839Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14682
49
de Vries, Jantje Sierks 
 11 jun 1840Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96901
50
Eintes, Fokeltje 
 11 jun 1840Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49754

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 150

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Wilman, Theodorus 
Wiarda, Susanna 
 11 jun 1682Wetsinge/Sauwerd, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104062
I104063
2
Mames, Bote 
Jeskes, Maaike 
 11 jun 1712Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80667
I80668
3
Schenkius, Jarich Abelius 
Tjalkes, Sjoukje 
 11 jun 1724St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79661
I79662
4
Rommerts, Gerben 
Aarjens, Hiltje 
 11 jun 1730Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90651
I90652
5
Spijxma, Jacobus Piers 
Offeringa, Dieuke Eelkes 
 11 jun 1730Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50463
I50464
6
Annes, Harmen 
Pieters, Grietje 
 11 jun 1747Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106864
I106865
7
Jacobs, Jan 
Joannis, Trijntje 
 11 jun 1747Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82180
I82181
8
Jans, Wieger 
Jans, Tryntie 
 11 jun 1747Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104179
I104180
9
Gosses, Daniel 
Hendriks, Neeltie 
 11 jun 1753Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91134
I91135
10
Martens, Douwe 
Paulus, Wytske 
 11 jun 1753Oppenhuizen/Uitwellingerga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90102
I90103
11
Sijlstra, Murk Tjepkes 
Botes, Wijpkien 
 11 jun 1753Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104301
I104303
12
Bootje, Arjen Arjens 
Dijk, Maartje Clases 
 11 jun 1758St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79883
I79884
13
Jacobs, Gerlof 
Jacobs, Akke 
 11 jun 1758Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91539
I91540
14
Ruurds, Sytse 
Lammerts, Abigail 
 11 jun 1758Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68956
I68960
15
Theunes, Cornelis 
Everts, Bregtje 
 11 jun 1758Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43326
I43327
16
Klasen, Jan 
Gerlofs, Jantje 
 11 jun 1766Wierum/Dorkwerd, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106634
I106635
17
Galis, Dirk 
Cornelis, Grytje 
 11 jun 1767Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100448
I100449
18
Ypes, Tjerk 
Jacobs, Trijntje 
 11 jun 1768Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62129
I62130
19
Durks, Otte 
Schilstra, Geertje Jans 
 11 jun 1769Hemelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110760
I110761
20
Heeres, Roel 
Tjepkes, Jeltie 
 11 jun 1769Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100265
I100266
21
Jans, Gosse 
Franses, Hiltje 
 11 jun 1769Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72618
I72619
22
Pybes, Meine 
Jans, Antje 
 11 jun 1769Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81225
I81243
23
Romkis, Marten 
Jacobs, Tyttie 
 11 jun 1769Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111132
I111133
24
Ruitinga, Harmen Gerbens 
Hoijtema, Hinke Idzes 
 11 jun 1769Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70977
I70978
25
Meulen, Wybe Pieters van der 
Wadman, Gaatske Folkerts 
 11 jun 1775Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64889
I64890
26
Tjeerds, Roel 
Jurjens, Hendrikje 
 11 jun 1775Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65800
I65801
27
Boersma, Tjeerd Andries 
Jilles, Ymkjen 
 11 jun 1780Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4872
I4982
28
Fokkes, Job 
Fokkes, Fokje 
 11 jun 1780Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60641
I60642
29
Jelles, Aarnt 
Jurjens, Hiltje 
 11 jun 1780Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97637
I79638
30
Terpstra, Tjerk Dirks 
Pieters, Atje 
 11 jun 1780Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77033
I77034
31
Dijk, Jan Ates van 
Hoekstra, Sjoukje Tjerks 
 11 jun 1786Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3574
I3575
32
Freerks, Dirk 
Jans, Baaukje 
 11 jun 1786Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10831
I10832
33
Pot(jer), Andries Aukes 
Douwes, Froukjen 
 11 jun 1786Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56746
I56747
34
Westerhuis, Evert Jans 
Gjalts, Dina 
 11 jun 1786Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62997
I62998
35
Wierds, Folkert 
Jansma, Tietje Jans 
 11 jun 1786Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99199
I99198
36
Elzinga, Rein Wybrens 
Sytzes, Grietje 
 11 jun 1797Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50332
I50333
37
Hoekstra, Binne Jans 
Rekker, Pietje Huiberts 
 11 jun 1797Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91678
I91679
38
Meyer, Hendrik Pieters 
Stienstra, Wytske Sybes 
 11 jun 1797Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25076
I25077
39
de Vries, Evert Hendriks 
Haga, Hendrikje Liebes 
 11 jun 1804Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27896
I27897
40
Douwes, Jouke 
Taekes, Dieuwke 
 11 jun 1809St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75157
I75156
41
Faber, Jentje Jobs 
Tadema, Jeltje Gjalts 
 11 jun 1809Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41739
I37503
42
Havinga, Jan Doedes 
Andries, Baukje 
 11 jun 1809Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9152
I9153
43
Mud, Pieter Arends 
de Wit, Geeske Tjeerds 
 11 jun 1809Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60027
I60028
44
Roorda, Yzak Alberts 
Tadema, Sijke Hendriks 
 11 jun 1809Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7790
I7791
45
Smith, Cornelis Sijbrens 
Koopmans, Tjitske Dirks 
 11 jun 1809Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7089
I4194
46
Tang, Johannes Jans 
Tabes, Ettje 
 11 jun 1809Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21854
I75952
47
Munniksma, Wiebe Sanes 
Snijders, Johanna Jacobs 
 11 jun 1810Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97288
I97289
48
Reinalda, Riemer Louws 
Nijdam, Trijntje Klazes 
 11 jun 1810Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75776
I75777
49
Deinema, Doeke Jacobs 
Twijnstra, Grietje Jans 
 11 jun 1814Mairie Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10565
I12993
50
Hoekstra, Theunis Lolles 
Wiersma, Antje Sijes 
 11 jun 1814Mairie Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26053
I26054

1 2 3 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 73

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Nammes, Grietje 
 11 jun 1676Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I721
2
Yppes, Bokke 
 11 jun 1713Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86354
3
Scheltes, Ytje 
 11 jun 1719Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4810
4
Lieuwes, Goffe 
 11 jun 1724 I5354
5
Ram, Rijkman Jochums 
 11 jun 1724Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46276
6
Mients, Antje 
 11 jun 1730Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46453
7
Ringnalda, Boetius (Bote) 
 11 jun 1730Idaard/Aegum/Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102530
8
Hemkes, Foppe 
 11 jun 1740Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104375
9
Abma, Freerk Murks 
 11 jun 1741Oppenhuizen/Uitwellingerga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51082
10
Eites, Wijtse 
 11 jun 1741Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45802
11
Harmens, Trijntje 
 11 jun 1741Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47564
12
Luitjens, Trijntie 
 11 jun 1744Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90028
13
Alberts, Lysbet 
 11 jun 1747St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70894
14
Bouma, Jan Ruurds 
 11 jun 1747Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1373
15
Feikes, Feikjen 
 11 jun 1747Westhem/Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87161
16
Molenaar, Tytje Formers 
 11 jun 1747Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44244
17
Pijtters, Albert 
 11 jun 1747Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87665
18
Coopmans, Hendrik Dirks 
 11 jun 1752Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31966
19
Gerryts, Gerke 
 11 jun 1752Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78560
20
Jacobs, Tjitske 
 11 jun 1752Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95067
21
Johannes, Corneliske 
 11 jun 1752Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88154
22
Palstring, Hendrik Leenderts 
 11 jun 1752Burgsteinfurt, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11910
23
Sytzes, Trijntje 
 11 jun 1752Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43457
24
Tabes, Hendrik Jans 
 11 jun 1752Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45355
25
Terwal, Grietje Ytzens 
 11 jun 1752Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44206
26
Ynses, Tjeeske 
 11 jun 1753Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41336
27
Zwart, Atje Piebes 
 11 jun 1753Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12193
28
Gorter, Wopke Oenes 
 11 jun 1756Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103796
29
Foppes, Durk 
 11 jun 1758Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44043
30
Plat, Klaas Lazes 
 11 jun 1758St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97535
31
Swierstra, Wintje Piers 
 11 jun 1758Mantgum/Schillaart Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73220
32
Wijbes, Jan 
 11 jun 1758Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97378
33
Rienks, Sijdske 
 11 jun 1764Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47233
34
Broers, Douwe 
 11 jun 1769Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4893
35
Gelts, Klaas 
 11 jun 1769Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49110
36
Oosterbaan, Klaaske Johannes 
 11 jun 1769Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91982
37
Pieters, Ariaantje 
 11 jun 1769St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2480
38
Postma, Imke Jacobs 
 11 jun 1769Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5934
39
Stap, Abraham Jans 
 11 jun 1769Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25074
40
Tjipkes, Simontje (Siemke) 
 11 jun 1769Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8441
41
Veenstra, Antje Jarigs 
 11 jun 1769Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2439
42
Martiny, Gerben Mennes 
 11 jun 1772Niezijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26288
43
Bijlsma, Sipke Douwes 
 11 jun 1775Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43333
44
Groeneveld, Kornelis Dirks 
 11 jun 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94384
45
Hiemstra, Arjen Baukes 
 11 jun 1775Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42040
46
Hoekstra, Jippe Sippes 
 11 jun 1775Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2364
47
Krijns, Symen 
 11 jun 1775Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70494
48
Kuipers, Michiel Sybes 
 11 jun 1775Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76442
49
Peterson, Johannes Pieters 
 11 jun 1775Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98648
50
Visser, Pieter Jans 
 11 jun 1775Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89321

1 2 Volgende»