Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 170

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Martens, Sibrand 
 11 mei 1741Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48122
2
Johannes, Marten 
 11 mei 1762Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77951
3
Spiering, Johannes Frederik Klazes 
 11 mei 1766Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77736
4
Eppinga, Eise Jacobus 
 11 mei 1768Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56864
5
Lieuwes, Jantje 
 11 mei 1768Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48022
6
Hoekstra, Kornelis Liebes 
 11 mei 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27304
7
Jacobs, Tietje 
 11 mei 1772Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90887
8
Baarda, Sybeltje Sybes 
 11 mei 1775Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103733
9
Hansma, Gosse Johannes 
 11 mei 1775Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18794
10
Herberg, Janke Jans van der 
 11 mei 1777Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81926
11
Staal, Trijntje (Catharina) Johannes 
 11 mei 1777Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39878
12
Melis, Doetje 
 11 mei 1778Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22677
13
Popma, Bruin Oebeles 
 11 mei 1779Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13536
14
Martens, Trijntie 
 11 mei 1783Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2202
15
Brouwer, Lykele Attes 
 11 mei 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9631
16
Jaarla, Trijntje Lieuwes 
 11 mei 1786Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65647
17
Douwma, Sjoerd Douwes 
 11 mei 1787Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62199
18
Hoogstra, Hendrik Roelofs 
 11 mei 1787Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26253
19
Oostergo, Baukje Dirks 
 11 mei 1787St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85137
20
Hoogland, Pietje Pieters 
 11 mei 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13685
21
Boelstra, Syds Johannes 
 11 mei 1791Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42469
22
de Groot, Janke Aukes 
 11 mei 1791Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35807
23
Hoekstra, Ettje Harmens 
 11 mei 1791Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38218
24
Posthuma, Martijntje Martens 
 11 mei 1791Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56670
25
Velding, Kornelis Jacobs 
 11 mei 1793Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41398
26
Wagenaar, Janke Sjoerds 
 11 mei 1795Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72378
27
Schaaf, Saakje Romkes van der 
 11 mei 1796Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56333
28
Dijkstra, Dirk Eeltjes 
 11 mei 1798Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I253
29
Hiemstra, Antje Haantjes 
 11 mei 1798Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72741
30
Oosterbaan, Gerrit Melles 
 11 mei 1798Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5273
31
Althof, Hyke Aukes 
 11 mei 1800Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101860
32
Beintema, Geert Ates 
 11 mei 1800Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3294
33
Engbrenghof, Elisabeth Gerrits 
 11 mei 1801Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1725
34
Post, Bote Hendriks 
 11 mei 1801St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26748
35
Elzinga, Gerrit Jans 
 11 mei 1804Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9845
36
Comen, Anna Gerrits 
 11 mei 1805Schoorl, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35469
37
Koopmans, Ytske Ydes 
 11 mei 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I736
38
Stavinga, Pietje Pieters 
 11 mei 1806Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62100
39
Walle, Jantje Tijsses de 
 11 mei 1806Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7022
40
Hellinga, Hendrik Martens 
 11 mei 1807Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24554
41
Boekholt, Gerk Gerrits 
 11 mei 1808Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49979
42
Everts, Trijntje 
 11 mei 1808Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95321
43
Bakkers, Trijntje Sybrandus 
 11 mei 1809Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78514
44
Thiel, Margaretha 
 11 mei 1809Coevorden, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21259
45
Veldhuis, Johannes Walles 
 11 mei 1809IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81970
46
Jansma, Antje Gerrits 
 11 mei 1810Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90469
47
Olivier, Klaas Lourens 
 11 mei 1811Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97561
48
Groenewoud, Abeltje Gerbens 
 11 mei 1812Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7728
49
Hornstra, Tetje Klazes 
 11 mei 1814Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16413
50
Rienks, Akke Siedses 
 11 mei 1815Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12231

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 161

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Fransen, Geert 
 11 mei 1791Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45090
2
Jacobs, Tietje 
 11 mei 1811Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90887
3
Hoop, Kornelis Pieters de 
 11 mei 1812Kommerzijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3063
4
Cramerus, Ynke Pieters 
 11 mei 1813Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98736
5
Wassenaar, Jan Gijsberts 
 11 mei 1813Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3699
6
Werkhoven, Lutske Johannes 
 11 mei 1813Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3698
7
Holwerda, Renske Lieuwes 
 11 mei 1814Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6891
8
Stok, Sjoerd Abes 
 11 mei 1816 I45468
9
Beintema, Johannes Meinderts 
 11 mei 1821Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97601
10
Idskema, Moeder Jans 
 11 mei 1822Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107446
11
Groot, Fokke Klazes de 
 11 mei 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18838
12
Swart, Maaike Jans 
 11 mei 1824Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8351
13
Geerts, Marijke 
 11 mei 1825Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106872
14
Hoen, Rienk Cornelis 't 
 11 mei 1825Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43109
15
Sinnema, Oebele Jans 
 11 mei 1825 I45065
16
Fijlstra, Leendert Jans 
 11 mei 1827St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62944
17
de Vries, Kornelis Hendriks 
 11 mei 1828Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75104
18
Kuipers, Janke Aukes 
 11 mei 1828Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71965
19
Helder, Pytter Jans 
 11 mei 1829Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96658
20
Dijkstra, Tjaltje Jacobs 
 11 mei 1830Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4050
21
Faber, Jeltje Jans 
 11 mei 1831Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75454
22
Kramer, Aafke Sjoukes 
 11 mei 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28122
23
Koopmans, Jan Keimpes 
 11 mei 1832's-Hertogenbosch, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79115
24
Pheiffer, Pieter Johannes 
 11 mei 1832Wijckel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88603
25
Grijpstra, Wieger Romkes 
 11 mei 1833Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92569
26
Bruinsma, Aaltje Sipkes 
 11 mei 1836Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61239
27
Larooi, Jentje Hettes 
 11 mei 1836Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70304
28
le Rooi, Jentje Hettes 
 11 mei 1836 I45175
29
Groenewoud, Sjoerd Johannes 
 11 mei 1839Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7216
30
Hofman, Bauke Reinders 
 11 mei 1839Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1920
31
Sijes, Leentje 
 11 mei 1840Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96872
32
Meulen, Trijntje Stevens van der 
 11 mei 1841Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10255
33
Hoogterp, Willem Jans 
 11 mei 1844Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10971
34
Luitsens, Aukjen 
 11 mei 1844Beets Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32097
35
Visser, Dirkje Leenderts 
 11 mei 1844Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72943
36
Werff, Johannes Doekes van der 
 11 mei 1844Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80354
37
Bakker, Pieter Hiddes 
 11 mei 1845Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6024
38
Leistra, Reinder Dirks 
 11 mei 1846Delft, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24495
39
Folkertsma, Johannes Botes 
 11 mei 1847Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16860
40
Tamminga, Durk Ytzens 
 11 mei 1847Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19746
41
Fokkema, Sybrigje Willems 
 11 mei 1848 I48117
42
de Jager, Willem 
 11 mei 1849s-Heer Arendskerke, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108747
43
de Jong, Nieske Joukes 
 11 mei 1849Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78973
44
Meer, Yde Ypes van der 
 11 mei 1850 I22710
45
Terpstra, Maaike Wybrens 
 11 mei 1850Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6151
46
Wiersma, Pieter (Petrus) Dirks 
 11 mei 1851The Hague, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14415
47
Koopmans, Dirkje Ydes 
 11 mei 1852 I42222
48
Spar, Antje Fokkes 
 11 mei 1852Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55099
49
Wijnstra, Berber Oeges 
 11 mei 1852Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12854
50
Haag, Jantje Hendriks van der 
 11 mei 1853Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97462

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 508

1 2 3 4 5 ... 11» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Carolus, Jelle Pijters 
Ydema, Maaike Jaans 
 11 mei 1710IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71489
I71490
2
Nitters, Ids 
Outgers, Antje 
 11 mei 1710Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93365
I93366
3
Annes, Bodes 
Wybes, Ibeltie 
 11 mei 1721Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69001
I69002
4
Tjallings, Auke 
Sijdses, Antje 
 11 mei 1727Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86113
I86114
5
Tjerks, Arjen 
Nannes, Siouwk 
 11 mei 1727Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94881
I94882
6
Hanecroot, Gerardus 
Feijkes, Aaltie 
 11 mei 1732Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12303
I12304
7
Heins, Pytter 
Clases, Trijntje 
 11 mei 1738Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70363
I70364
8
Jansen, Jan 
Sybes, Knierke 
 11 mei 1738Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3544
I3545
9
Joorman, Johan 
Mooijen, Luutje 
 11 mei 1738Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96194
I96195
10
Sieberens, Dijrk 
Annes, Gretz 
 11 mei 1738Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102667
I102668
11
Tekeles, Douwe 
Minnes, Antje 
 11 mei 1738Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91456
I91457
12
Joukes, Pybe 
Andries, Maike 
 11 mei 1741Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47464
I47465
13
Tjallings, Sybe 
Watzis, Auckjen 
 11 mei 1741Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I577
I576
14
Valk, Douwe Ymes van der 
Jelles, Nieske 
 11 mei 1742Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57912
I57913
15
Mey, Jan Jansen van der 
Jans, Antje 
 11 mei 1747Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15542
I80741
16
Annae, Albertus 
Appeldoorn, Grijtje 
 11 mei 1749Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101599
I101600
17
Hanzes, Yme 
Entes, Dieuke 
 11 mei 1749Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70641
I70642
18
Martens, Claas 
Jans, Jeltje 
 11 mei 1749Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49658
I49659
19
Taekes, Haring 
Cornelis, Vrouk 
 11 mei 1749Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68055
I68056
20
Teitsma, Jan Sijbrens 
Sjoukes, Welmoet 
 11 mei 1749Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49221
I49222
21
Feddes, Sjoerd 
Bartels, Luitske 
 11 mei 1752Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99157
I99158
22
Geerts, Andries 
Zybes, Antie 
 11 mei 1752Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86760
I86761
23
Sjoerds, Symon 
Sytses, Neeltje 
 11 mei 1752Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90115
I90114
24
Botes, Nanne 
Sybrens, Nieske 
 11 mei 1755Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85801
I85802
25
Dirks, Tjeerd 
Jans, Bottje 
 11 mei 1755Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84279
I84280
26
Pijls, Gerben 
Jans, Aaltje 
 11 mei 1755Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1656
I1657
27
Ruurds, Hobbe 
Botes, Trijntje 
 11 mei 1755Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87091
I87092
28
Tjerks, Harmen 
Sybolts, Gertje 
 11 mei 1755Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49362
I49363
29
Alles, Aan 
Geerts, Antje 
 11 mei 1760Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69071
I69072
30
Douwes, Tjeerd 
Sjerps, Grietje 
 11 mei 1760Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16668
I16669
31
Durks, Jan 
Harkes, Dieuke 
 11 mei 1760Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68187
I68188
32
Gerbens, Bartel 
Cornelis, Moerke 
 11 mei 1760Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91973
I91974
33
Harkes, Folkert 
Synes, Hijlkje 
 11 mei 1760Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84595
I84596
34
Jans, Jentie 
Wybes, Wypkjen 
 11 mei 1760Parrega/Hieslum/Greonterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74768
I74769
35
Pietters, Reiner 
Heins, Antje 
 11 mei 1760Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75746
I75745
36
Pyters, Hette 
Oedses, Grietje 
 11 mei 1760Nieuweschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95741
I95742
37
Pytters, Oeds 
Joons, Dedje 
 11 mei 1760Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76409
I76410
38
Tomas, Jan 
Uilkes, Aukjen 
 11 mei 1760Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98196
I98197
39
Waardenburgh, Durk 
Piebes, Trijntje 
 11 mei 1760Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80024
I80025
40
Douwes, Rinse 
Folkerts, Rinske 
 11 mei 1761Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75834
I75835
41
Feikes, Lieuwe 
Geeles, Trijntie 
 11 mei 1761Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73473
I73474
42
Lieppes, Albert 
Andries, Ymkje 
 11 mei 1761Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88059
I88060
43
Mellema, Jan Jacobs 
Pieters, Jeltje 
 11 mei 1761Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78770
I78771
44
Aukes, Haje 
Jans, Jiefke 
 11 mei 1766Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77288
I77289
45
Claases, Gerryt 
Willems, Elske 
 11 mei 1766Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75284
I75285
46
Clases, Ties 
Aarnts, Wytske 
 11 mei 1766Akkerwoude/Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89964
I89965
47
Feeren, Jan Arjens 
Makker, Maartje Arjens 
 11 mei 1766St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104237
I104238
48
Holstes, Rommert 
Baukes, Ybeltie 
 11 mei 1766Warga/Wartena/Warstiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94319
I94320
49
Jans, Eewert 
Martens, Yebeltje 
 11 mei 1766Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87003
I87004
50
Jensma, Gerlof Goffes 
Teunis, Antje 
 11 mei 1766Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3285
I3286

1 2 3 4 5 ... 11» Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 123

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jelles, Saake 
 11 mei 1704Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83033
2
Tadema, Pyter Gijsberts 
 11 mei 1710Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67809
3
Mients, Wijbe 
 11 mei 1727Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83520
4
Reinders, Geeltje 
 11 mei 1727Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70437
5
Sijdses, Geeltje 
 11 mei 1727Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44625
6
van Reidsma, Aaltie Fontein 
 11 mei 1727Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102094
7
Jeltes, Dieuwke 
 11 mei 1732Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23856
8
van Slooten, Jane Jans 
 11 mei 1732Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70769
9
Kornelis, Jattje 
 11 mei 1733Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73035
10
Aarns, Trintie 
 11 mei 1738Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67972
11
Aises, Japikke 
 11 mei 1738Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46840
12
Jetses, Hendrik 
 11 mei 1738Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46269
13
Klazes, Reinu 
 11 mei 1738Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10898
14
Sybrens, Pieter 
 11 mei 1738Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80560
15
Bouwes, Andries 
 11 mei 1749Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43678
16
Jacobs, Jan 
 11 mei 1749Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45867
17
Bouma, Otte Jans Hendrik 
 11 mei 1755Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90965
18
Gerbens, Magdalena 
 11 mei 1755Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74543
19
Greidanus, Sybe Jacobs 
 11 mei 1755Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78878
20
Hoekstra, Lieuwe Feddes 
 11 mei 1755Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106852
21
Sipma, Oebele Binnes 
 11 mei 1755Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107003
22
Tjeerds, Rinske 
 11 mei 1755Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31912
23
Wijnstra, Ate Oenes 
 11 mei 1755Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8298
24
Hylkema, Zweitze Hylkes 
 11 mei 1758Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42329
25
Joukes, Aukje 
 11 mei 1759Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69291
26
Paulus, Doutsen 
 11 mei 1759Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46953
27
Gerkema, Trijntie Gerbens 
 11 mei 1760Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93215
28
Jans, Jitske 
 11 mei 1760Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43839
29
Jaspers, Pyter 
 11 mei 1760Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94964
30
Merk, Ybeltje Harmens van der 
 11 mei 1760 I19196
31
Sijens, Lammert Wybes 
 11 mei 1760Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13468
32
Kuiken, Trijntje Sybrens 
 11 mei 1761St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77267
33
van Slooten, Thomas Janes 
 11 mei 1761Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71088
34
Noteboom, Sey Tjallings 
 11 mei 1764Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46791
35
Abes, Jantje 
 11 mei 1766Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40886
36
Andries, Sjoukjen 
 11 mei 1766Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92957
37
Baarda, Dieuwke Sipkes 
 11 mei 1766Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67862
38
Brandsma, Sijke Annes 
 11 mei 1766Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63658
39
Dijk, Tjerk Pieters van 
 11 mei 1766Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4942
40
Dijkstra, Hendrikje Johannes 
 11 mei 1766Burum/Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82555
41
Faber, Lijsbert Leenderts 
 11 mei 1766St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62945
42
Jaspers, Maaike 
 11 mei 1766Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19740
43
Joukes, Jochem 
 11 mei 1766Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92751
44
Verwer, Fokke AEdes 
 11 mei 1766Woudsend/Ypecolsga/Indijk/Smallebrugge Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102400
45
Wal, Johanna Sipkes van der 
 11 mei 1766Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5978
46
Willems, Feike 
 11 mei 1766Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44803
47
Wiltjes, Sjieuke 
 11 mei 1770Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16742
48
Dijkstra, Antje Gerrits 
 11 mei 1777St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96205
49
Geerts, Johanna 
 11 mei 1777Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45093
50
Jans, Sytske 
 11 mei 1777Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95354

1 2 3 Volgende»