Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 202

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Schuringa, Berend Taedes 
 11 mrt 1741Edens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74734
2
Eelkes, Aaltje 
 11 mrt 1751Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18868
3
Bookes, Andries 
 11 mrt 1759Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104846
4
Schiphof, Mintje Klazes 
 11 mrt 1766Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3874
5
Hendriks, Hiltje 
 11 mrt 1767Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4836
6
Ates, Eybert 
 11 mrt 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3655
7
Jobs, Jan 
 11 mrt 1773Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79434
8
Vierstra, Sjouke (Sjiuwke) Jacobs 
 11 mrt 1776Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78953
9
Zee, Aukje Gabes van der 
 11 mrt 1776Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112540
10
Boekhout, Lolkje Arjens 
 11 mrt 1777 I36870
11
Meinderts, Hendrik 
 11 mrt 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45293
12
Postma, Minke Jacobs 
 11 mrt 1778Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62048
13
Jacobs, Beerend 
 11 mrt 1782Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3910
14
Keegstra, Ruurd Feddes 
 11 mrt 1782Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13762
15
Pieters, Saake 
 11 mrt 1786Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47196
16
Staphorius, Hebeltje Jelles 
 11 mrt 1787Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14789
17
Hylkema, Hylke Zweitses 
 11 mrt 1788Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42325
18
Rooda, Cornelis Cornelis 
 11 mrt 1789St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4317
19
Tamminga, Marijke Ytzens 
 11 mrt 1789Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19747
20
Vis, Hendrik Pieters 
 11 mrt 1789St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61024
21
Elzinga, Geert Dirks 
 11 mrt 1790Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4461
22
van Gorkum, Henricus Durks 
 11 mrt 1790Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110986
23
Post, Hessel Pieters 
 11 mrt 1791St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19043
24
Fijlstra, Klaaske Leenderts 
 11 mrt 1792St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109075
25
Bergsma, Anne Thomas 
 11 mrt 1793Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107729
26
Atema, Jelle Ates 
 11 mrt 1794St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77074
27
de Jong, Dirk Klazes 
 11 mrt 1794Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76608
28
Folkertsma, Johannes Eeltjes 
 11 mrt 1796Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6594
29
Poort, Jelle Cornelis 
 11 mrt 1796Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66248
30
Haitsma, Sjerp Ynses 
 11 mrt 1797Wons Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83735
31
Hoitsma, Yetske Johannes 
 11 mrt 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15878
32
van Keimpema, Johannes Harmens 
 11 mrt 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38786
33
Jonker, Berber Tijssen aka de Jong 
 11 mrt 1798Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51191
34
Lipstra, Frans Baukes 
 11 mrt 1798Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10201
35
Bosch, Lieuwe Douwes 
 11 mrt 1799Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11062
36
Drent, Froukjen Jans 
 11 mrt 1801Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76724
37
Osinga, Klaaske Jans 
 11 mrt 1802Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4568
38
Westra, Wytske Jans 
 11 mrt 1802Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9828
39
Wiersma, Johanna Louwes 
 11 mrt 1802Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61634
40
Boer, Dirkje Martens de 
 11 mrt 1803Boer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3138
41
Sinia, Aukjen Gerrits 
 11 mrt 1803Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42228
42
Allen, Baartje Jans 
 11 mrt 1804Wateren, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36251
43
Dijkman, Trijntje Sikkes 
 11 mrt 1804Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I363
44
Haga, Hendrik Pieters 
 11 mrt 1804Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10602
45
Hulze, Gar(rit)dina Klein 
 11 mrt 1804Gorssel, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109002
46
Klein, Beitske Jacobs de 
 11 mrt 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7720
47
Rijpstra, Hedzer Pieters 
 11 mrt 1804Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13774
48
van Hijum, Antje Ydes 
 11 mrt 1804Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60463
49
Bouma, Jacob Annes 
 11 mrt 1805Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79105
50
Stiemsma, Uilke Ymes 
 11 mrt 1805Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42229

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 182

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Egbringhoff, Marten 
 11 mrt 1760 I31900
2
Osinga, Johannes Hendriks 
 11 mrt 1765Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102076
3
Wiltjes, Fetje 
 11 mrt 1779 I95168
4
Reinders, Pieter 
 11 mrt 1793Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101996
5
Hinnes, Jelte 
 11 mrt 1804Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4442
6
Annes, Pieter 
 11 mrt 1808 I76674
7
Hemmes, Lykele 
 11 mrt 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3484
8
Tromp, Aaltje Rintjes 
 11 mrt 1808Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54812
9
Tjeerds, Tettje 
 11 mrt 1810Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49389
10
Arjens, Lysbert 
 11 mrt 1812Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106755
11
Osinga, Fokke Klaases 
 11 mrt 1812Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79999
12
Sjoukes, Aafke 
 11 mrt 1812Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11628
13
Hijma, Abe Heins 
 11 mrt 1814Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I871
14
Huizing, Anna Catharina (aka Hieffing) 
 11 mrt 1814Burgsteinfurt, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30821
15
Gelder, Gerrit Beerts 
 11 mrt 1815St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36751
16
Teitsma, Klaas Andries 
 11 mrt 1815Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I751
17
Hofstra, Gerben Johannes 
 11 mrt 1817 I111085
18
Leo, Janke 
 11 mrt 1817Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26611
19
Sipkes, Saapke 
 11 mrt 1817 I47481
20
Vries, Tetje Gerbens de 
 11 mrt 1817Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14987
21
Vries, Pieter Pieters de 
 11 mrt 1818Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7105
22
Hoekstra, Japke Wybrens 
 11 mrt 1819Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77282
23
Schultens, Hendrik Fongers 
 11 mrt 1820 I56579
24
Joustra, Anne Aukes 
 11 mrt 1822 I41678
25
Schneider, Coenraad 
 11 mrt 1822Noordhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110619
26
Tuininga, Lutske Wybes 
 11 mrt 1823Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86643
27
Schaaf, Douwe Alderts van der 
 11 mrt 1824Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90085
28
Hartmans, Maaike Reinders 
 11 mrt 1825 I11046
29
Haven, Hendrietta (Jette) Klazes 
 11 mrt 1825Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66496
30
Gerks, Grietje 
 11 mrt 1826Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92765
31
Jansen, Jan 
 11 mrt 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80846
32
Tilstra, Dirk Heerkes 
 11 mrt 1826Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3804
33
Ourensma, Gerben Jans 
 11 mrt 1827 I31673
34
Gubbeles, Janke (Johanna) 
 11 mrt 1829Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104444
35
Groothof, Hotze Meints 
 11 mrt 1830Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19232
36
Jong, Jan Jacobs de 
 11 mrt 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17481
37
Terpstra, Trijntje Harmens 
 11 mrt 1831Slappeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91819
38
Hoekstra, Tomas Teunis 
 11 mrt 1832Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69264
39
Jager, Hindrik Konraads 
 11 mrt 1832Nieuwe Pekela, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39641
40
Wiestra, Jantje Tjipkes 
 11 mrt 1832Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86767
41
Porte, Sytske Pieters 
 11 mrt 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44691
42
Reitsma, Sieds Reitzes 
 11 mrt 1834Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96005
43
Rinses, Durkje 
 11 mrt 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1797
44
Roeda, Jochum Joukes 
 11 mrt 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33410
45
Fokkinga, Roel Fokkes 
 11 mrt 1837 I60762
46
Seida, Lutske Hendriks 
 11 mrt 1837Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65285
47
Vries, Antje Harmens de 
 11 mrt 1837Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8140
48
Deinema, Klaaske Jans 
 11 mrt 1838Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27087
49
Plantinga, Pieter Tjitzes 
 11 mrt 1838 I50339
50
Dijkstra, Jan Sjoukes 
 11 mrt 1840Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57922

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 53

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Maurits, Hendrik 
Huygens, Anna 
 11 mrt 1734Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86254
I86255
2
Bakkerus, Miente 
Alefs, Gertje 
 11 mrt 1742Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87344
I87345
3
Luitsens, Symen 
Meines, Antje 
 11 mrt 1742Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90097
I90098
4
Pytters, Anne 
Taedes, Froukjen 
 11 mrt 1742Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70663
I70664
5
Gelts, Jan 
Meinderts, Lijsbert 
 11 mrt 1753Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72861
I72862
6
Everts, Rendert 
Aukes, Baukjen 
 11 mrt 1759Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97927
I97928
7
Feikes, Jan 
Claessens, Antie 
 11 mrt 1764Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100094
I100095
8
Gerryts, Wybren 
Pieters, Trijntje 
 11 mrt 1764Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88931
I88932
9
Lieuwes, Mark 
Pieters, Dieuke 
 11 mrt 1764Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85291
I85292
10
Oeges, Jan 
Goffes, Sjoukje 
 11 mrt 1764Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23525
I23524
11
Rinses, Jelle 
Adema, Bins Douwes 
 11 mrt 1764Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92963
I92964
12
Wytses, Mintje 
Jacobs, Swaantje 
 11 mrt 1764Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76088
I76089
13
Hoek, Gerrit Pieters 
Ates, Lutske 
 11 mrt 1770Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65903
I65904
14
Kooiker, Minne Jans 
Andries, Aafke 
 11 mrt 1770Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89744
I108115
15
Pieters, Jan 
Gatses, Gaatske 
 11 mrt 1770Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90746
I90747
16
Ber, Klaas Wierds van den 
Eebes, Trijntje 
 11 mrt 1781Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94949
I94950
17
Brouwer, Wytze Tjeerds 
Folkerts, Gelkje 
 11 mrt 1781Tjalleberd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98501
I98502
18
Davids, Eyze 
Gerrits, Grietje 
 11 mrt 1781Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86439
I86440
19
Hendriks, Anne 
Klaases, Janke 
 11 mrt 1781St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50251
I50252
20
Bakstra, Teunes Pieters 
Bennes, Trijntje 
 11 mrt 1787Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82913
I82916
21
Wal, Uilke Alles van der 
Pytters, Martjen 
 11 mrt 1787Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29502
I29503
22
Wijma, Luitjen Idskes 
Johannes, Neeltje 
 11 mrt 1787De Knijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97020
I97021
23
Bij, Bastiaan Tjeerds van der 
Luitjens, Gertje 
 11 mrt 1792Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37397
I37399
24
Nieuwhof, Frans Willems 
Miedema, Antje Minnes 
 11 mrt 1792Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79083
I79084
25
Boonstra, Fokke Harrits 
Suidersma, Elisabeth Tjerks 
 11 mrt 1798Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93806
I93807
26
van Doezum, Albert Willems 
Eerdes, Eelkjen 
 11 mrt 1798Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70476
I70477
27
Andringa, Pieter Andries 
Weit, Hiltje Wijtzes van der 
 11 mrt 1804Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78381
I78382
28
de Boer, Edze Siedses 
Liekles, Janke 
 11 mrt 1804Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94178
I94179
29
Lune, Wieger Pieters van der 
Buma, Akke Hendriks 
 11 mrt 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6983
I6987
30
Noordenbos, Jan Douwes 
Schaafsma, Grietje Annes 
 11 mrt 1804Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13759
I13758
31
Beute, Harmen Hendriks 
Moed, Annigjen Klazes 
 11 mrt 1812Mairie Haske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9368
I9377
32
Florijn, Johannes 
Vonhof, Aaltje 
 11 mrt 1812Nijkerk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109887
I109886
33
Kuilgen, Berend Jans 
de Vries, Tuina Hindriks 
 11 mrt 1812Adorp, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110020
I110021
34
Bergmans, Jacob Johannes 
Sytsma, Grietje Kornelis 
 11 mrt 1820Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13497
I13432
35
Ploegsma, Albert Pieters 
Miedema, Tjitske Keimpes 
 11 mrt 1821Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90379
I22396
36
Kruizinga, Jan Wouters 
Poelstra, Taetske Gerbens 
 11 mrt 1825Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13739
I13740
37
Blijstra, Rienk Klazes 
Hobma, Eland Rienks 
 11 mrt 1827Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53428
I53429
38
Norberhuis, Uilke Hendriks 
Kruyer, Trijntje Tietes 
 11 mrt 1828Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68583
I68585
39
Dijksterhuis, Pieter Hilbrands 
Dekker, Maria Berends 
 11 mrt 1829Stedum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110331
I110332
40
Salverda, Jan Sytzes 
de Graaf, Trijntje Sydzes 
 11 mrt 1837Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33475
I33476
41
Dijkhuis, Renne Lue 
Timmer, Albertje Klasens 
 11 mrt 1841Kloosterburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112221
I112222
42
van Dusseldorp, Koenraad 
van Zee, Anneke 
 11 mrt 1841Herwijnen, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109904
I109905
43
Faber, Pieter Joestens 
Boersma, Trijntje Fokkes 
 11 mrt 1843Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100108
I18084
44
Hiemstra, Jan Ydes 
Hogerhuis, Grietje Lumes 
 11 mrt 1846Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40447
I40448
45
Brouwers, Jochum Willems 
Damstra, Aafke Dooytzes 
 11 mrt 1847Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3380
I3379
46
Prins, Egbert Hendriks 
Kloosterman, Janke Dirks 
 11 mrt 1847Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51098
I7736
47
Ploeg, Aldert (Albert) Tjeerds van der 
Nieuwsma, Adriaantje Pieters 
 11 mrt 1852Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15086
I8793
48
Rijpstra, Sipke Everts 
Kat, Pietke Jans 
 11 mrt 1857Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101286
I101304
49
Bouma, Pieter Sipkes 
Binnema, Fettje Johannes 
 11 mrt 1869Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30000
I30001
50
de Wege, Jacobus (James) van 
van Dixhoorn, Maria (Marie) 
 11 mrt 1869Axel, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110116
I110117

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 103

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Ballinghs, Dirck 
 11 mrt 1666Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43062
2
Tjalles, Wijtske 
 11 mrt 1688Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105826
3
Sjoerds, Saapke 
 11 mrt 1716Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97575
4
Dirks, Neeltje 
 11 mrt 1725Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90538
5
Dirks, Romkje 
 11 mrt 1725Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5148
6
Oedses, Baaukje 
 11 mrt 1725Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44325
7
Oedzes, Oeds 
 11 mrt 1725Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44326
8
Tjeerds, Marike 
 11 mrt 1725Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93411
9
Scheltes, Pyter 
 11 mrt 1729Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4797
10
Gelts, Trijntje 
 11 mrt 1731Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43467
11
Harmens, Jan 
 11 mrt 1733Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19101
12
Hendriks, Bote 
 11 mrt 1736Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90279
13
Edgers, Jentje 
 11 mrt 1742Burgwerd/Hichtum/Hartwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69911
14
Lauerman, Antje Martinus 
 11 mrt 1742Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12064
15
Pieters, Grijtje 
 11 mrt 1742Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79155
16
Franses, Pijter 
 11 mrt 1753Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20207
17
Harmens, Franske 
 11 mrt 1753Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101808
18
Jarigs, Daam 
 11 mrt 1753St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78095
19
Stellingwerf, Tietje Jelles 
 11 mrt 1753Oosterend/Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74720
20
Bosma, Jan Petrus 
 11 mrt 1758Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94207
21
Douma, Laas Douwes 
 11 mrt 1759Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74691
22
Pieters, Minke 
 11 mrt 1759Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12155
23
Douwes, Heere 
 11 mrt 1764Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11111
24
Faber, Wijnsen Pieters 
 11 mrt 1764Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107440
25
Jans, Jiskje 
 11 mrt 1764Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74020
26
Ploegsma, Wobbe Jans 
 11 mrt 1764Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104767
27
Stapert, Sybe Douwes 
 11 mrt 1764St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26669
28
Steenstra, Gerrit Thomas 
 11 mrt 1764Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73854
29
Taekes, Antje 
 11 mrt 1764Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46715
30
Groen(land), Jacob Annes 
 11 mrt 1770Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89300
31
Kalma, Karsjen Hommes 
 11 mrt 1770Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41732
32
Nicolai, Neeltje Gooitsens 
 11 mrt 1770Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105433
33
Sjoerds, Baukjen 
 11 mrt 1770Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99357
34
Sysling, Harmen Jans 
 11 mrt 1770Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55317
35
Vlietstra, Rinske Poppes 
 11 mrt 1770Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51723
36
Willems, Sjoukje 
 11 mrt 1770Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90256
37
Jacobs, Fokje 
 11 mrt 1774Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77487
38
Palsma, Ebele Eizes 
 11 mrt 1776Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108884
39
Krips, Aaltje Gijsbertus 
 11 mrt 1778Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85169
40
Epema, Maayke Jochums 
 11 mrt 1781Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84076
41
Harmens, Hendrik 
 11 mrt 1781Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3461
42
Jacobs, Riemke 
 11 mrt 1781Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99221
43
Tamminga, Sijke Tewis 
 11 mrt 1781Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26233
44
Uwma, Lyske Hendriks 
 11 mrt 1781Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1707
45
Visser, Haitze Klazes 
 11 mrt 1781Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102661
46
Visser, Trijntje Ages 
 11 mrt 1781Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5830
47
Berkenpas, Jacob Tieles 
 11 mrt 1787St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4040
48
Bosje, Japke Pieters 
 11 mrt 1787St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39175
49
Bot(s)ma, Grietje Sybes 
 11 mrt 1787Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17376
50
Brinkman, Joukje Ottes 
 11 mrt 1787Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82061

1 2 3 Volgende»