Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 194

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
de Vicq, Aletta 
 10 nov 1699Hoorn, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97486
2
Alberts, Rouke 
 10 nov 1747Mildam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88782
3
Feitses, Lijsbet 
 10 nov 1748 I70528
4
Cornelis, Grietie 
 10 nov 1750Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103833
5
Ritskes, Grytje 
 10 nov 1753Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6062
6
Miedema, Antje Jelles 
 10 nov 1759Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10031
7
Mients, Lammert 
 10 nov 1760Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28281
8
Swart, Maaike Sakes 
 10 nov 1760Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1410
9
Bergmans, Ymkje Jans 
 10 nov 1763Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18720
10
van Loon, Sjoerd Jans 
 10 nov 1764Oldemarkt, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40804
11
Meer, Pieter Jans van der 
 10 nov 1766Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57425
12
Barteles, Sytske 
 10 nov 1768Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41781
13
Thomas, Grytje 
 10 nov 1772Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43036
14
Wygers, Jakob 
 10 nov 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65694
15
Klazes, Trijntje 
 10 nov 1776Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30924
16
Piebes, Beitske 
 10 nov 1776Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58299
17
Memerda, Douwe Martens 
 10 nov 1779Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101886
18
Pijpker, Gerriet Theunis 
 10 nov 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46586
19
Dongjema, Akke Foppes 
 10 nov 1781Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94675
20
Lammerts, Trijntje 
 10 nov 1781Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72615
21
Baarsma, Antje Klazes 
 10 nov 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38279
22
Cnossen, Johan Sjirks 
 10 nov 1785Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71045
23
Douwma, Wytze Douwes 
 10 nov 1785Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40375
24
Folkertsma, Agnieta Cornelis 
 10 nov 1785Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71647
25
Teensma, Teen Jans 
 10 nov 1787Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102754
26
Dijkstra, Antje Jacobs 
 10 nov 1788Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5097
27
Halma, Trijntje Cornelis 
 10 nov 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5070
28
Zijlstra, Antje Jans 
 10 nov 1790Nieuwezijlen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38360
29
Wiersma, Antje Sijes 
 10 nov 1791Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26054
30
Huttinga, Jan Eltjes 
 10 nov 1792Oostwold, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99559
31
Boer, Trijntje Goffes de 
 10 nov 1793Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21329
32
Bousma, Klaas Baltus 
 10 nov 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10989
33
Franken, Antje Feikes 
 10 nov 1794Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69690
34
Zondervan, Sjoukje Joostens 
 10 nov 1794Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53049
35
Cloppenburgh, Trijntje Reinders 
 10 nov 1795Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85649
36
Hoekstra, Frans Jacobs 
 10 nov 1796Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40424
37
Nicolay, Haye Klazes 
 10 nov 1797Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49740
38
Snoekstra, Taetske Klazes 
 10 nov 1797Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30165
39
Gerrits, Aaltje 
 10 nov 1798Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78895
40
Hofman, Sybrigje Johannes 
 10 nov 1798Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30999
41
Bouwer, Thomas Klases 
 10 nov 1799Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40288
42
Hemrica, Antje Jacobs 
 10 nov 1799Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65409
43
Scheltes, Trijntje 
 10 nov 1799Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46645
44
Schoof, Adriaantje 
 10 nov 1799Nieuwerkerk, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110802
45
Wiersma, Jitze Tjepkes 
 10 nov 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9840
46
Hoekstra, Sjouke IJsbrands 
 10 nov 1801Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6223
47
Meyer, Libbe Minderts 
 10 nov 1801Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2375
48
Veldhuis, Liskjen Walles 
 10 nov 1801IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97103
49
Voersma, Sas Eintes 
 10 nov 1801Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10297
50
Dijkstra, Pieter Wybes 
 10 nov 1803St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87637

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 133

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Tichelaar, Wiebrand Rienks 
 10 nov 1730Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103180
2
Tjallings, Mayke 
 10 nov 1770Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104381
3
Jarigs, Trijntje 
 10 nov 1782Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47710
4
Harmens, Jenne 
 10 nov 1809Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3435
5
Fennema, Sjoerd Cornelis 
 10 nov 1811Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5152
6
Aalses, Sibbeltje 
 10 nov 1813Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84626
7
Eelkes, Minke 
 10 nov 1817 I72351
8
de Lang, Pieter Johannes 
 10 nov 1820Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92697
9
Rinses, Tjitske 
 10 nov 1820Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39059
10
Tulp, Reurtje Gaatses 
 10 nov 1820Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42837
11
Tichelaar, Aaltje Hendriks 
 10 nov 1823Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92238
12
Wal, Wytske Klazes van der 
 10 nov 1823 I66443
13
Botma, Riemkje Nuttes 
 10 nov 1824Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4436
14
van Keimpema, Keimpe Gerbens 
 10 nov 1824Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77931
15
Jochums, Tjittje 
 10 nov 1825Boer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56364
16
Stelsma, Hantje Martens 
 10 nov 1825Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86685
17
Nicolai, Waatze Simons 
 10 nov 1826Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104729
18
Smids, Bodes Sapes 
 10 nov 1826Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75597
19
Tijsma, Jouke Tijssens 
 10 nov 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7145
20
Vellinga, Willem Hayes 
 10 nov 1826Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26880
21
Dijkstra, Trijntje Johannes 
 10 nov 1827Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100781
22
Jacobs, Sjoukje 
 10 nov 1827Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5616
23
Marinus, Sytske Keimpes 
 10 nov 1827Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55210
24
de Jong, Wopke Harings 
 10 nov 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10082
25
Dokter, Frans Ydes 
 10 nov 1828Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40624
26
Doornema, Marike Andrys 
 10 nov 1828Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75606
27
Roorda, Jantje Jans 
 10 nov 1828Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86174
28
Vogelzang, Geertje Pieters 
 10 nov 1828Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83128
29
Hoeve, Frans ten 
 10 nov 1829Wissenkerke, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107642
30
Pieters, Riemke 
 10 nov 1829Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5542
31
Grevenstein, Sytze 
 10 nov 1830Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81354
32
Poelstra, Ofke Fekkes 
 10 nov 1831Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69478
33
Sytsma, Wiebrigje Geerts 
 10 nov 1831Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80031
34
Hania, Abe Klazes 
 10 nov 1835 I65072
35
Rienks, Klaas Rienks 
 10 nov 1835Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50363
36
Velde, Aafke Jans van der 
 10 nov 1835Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16633
37
Adema, Freerk Karstes 
 10 nov 1836Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103621
38
Feenstra, Engeltje Wybrens 
 10 nov 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8575
39
Florison, Laurentius Joannes 
 10 nov 1836City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107148
40
Reitsma, Ytje Ritskes 
 10 nov 1836Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54611
41
Riemersma, Douwe Gepkes 
 10 nov 1838 I12328
42
Dijkstra, Claas Rintjes 
 10 nov 1840Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98344
43
Postma, Trijntje Doedes 
 10 nov 1842Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75036
44
Hornstra, Jan Klazes 
 10 nov 1844Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24818
45
van Hazinga, Jan Ottes 
 10 nov 1844 I30472
46
van Dokkumburg, Grietje Heeres 
 10 nov 1845Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86301
47
Cuperus, Dirk Aedes 
 10 nov 1846Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2227
48
Vellema, Jochum Klazes 
 10 nov 1846Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17381
49
Viersen, Jan Jacobs 
 10 nov 1846Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85187
50
Dijkstra, Foppe Jans 
 10 nov 1847Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20339

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 85

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Harmens, Eylert 
Sydses, Doedtie 
 10 nov 1682Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80225
I80226
2
Clasen, Lourens 
Sybrants, Maertje 
 10 nov 1695St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78198
I78199
3
Klasen, Gerben 
Romkes, Grietje 
 10 nov 1700Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83515
I45377
4
Koenes, Freerk 
Jochems, Iebeltje 
 10 nov 1720Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68774
I68775
5
van Luijnen, Wijnant 
Koets, Lammechjen 
 10 nov 1733City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107288
I107289
6
Tabes, Lieuwe 
Fokkes, Antje 
 10 nov 1737Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97337
I97338
7
Gatses, Luitjen 
Sijmons, Ink 
 10 nov 1743Nijega/Elahuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74219
I74220
8
Jurjens, Freerk 
Eintes, Japke 
 10 nov 1748Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43383
I43389
9
van Goor, Steeven Jacobs 
Douwes, Maaike 
 10 nov 1748Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80080
I80081
10
Doues, Claes 
Aelles, Aukjen 
 10 nov 1754Lutkewierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70993
I70994
11
Sprietsma, Lucas Jacobs 
Symens, Antje 
 10 nov 1765Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99149
I99150
12
Gerrits, Waling 
Teunis, Emke 
 10 nov 1771St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104269
I104270
13
Hommema, Hessel Lolkes 
Roelofs, Lijsbeth 
 10 nov 1771Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11140
I11142
14
Koopmans, Klaas Rinses 
Jans, Elisabet 
 10 nov 1771Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85047
I85048
15
Wijbes, Jacob 
Alberts, Trijntie 
 10 nov 1771Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75920
I75921
16
Haikes, Folkert 
Pieters, Hiltje 
 10 nov 1776Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90685
I90686
17
Carels, Jan 
Siderius, Antje Douwes 
 10 nov 1782Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69475
I69476
18
Clasen, Reinder 
van Wicheren, Pijtie Gerrits 
 10 nov 1782Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96608
I96609
19
Feenstra, Tjepke Johannes 
Willems, Leentje 
 10 nov 1782Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85058
I85059
20
Kas, Jan Jansen 
Hofstede, Elisabeth Hendriks 
 10 nov 1782Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66074
I66075
21
Kooiker, Minne Jans 
Jilts, Tettje 
 10 nov 1782Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89744
I89745
22
Oenes, Durk 
Sjoerds, Janke 
 10 nov 1782Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93938
I93939
23
Roorda, Reinder Klazes 
van Wicheren, Pietje Gerrits 
 10 nov 1782Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60143
I60144
24
Wiechers, Wytze 
Siedses, Ybeltje 
 10 nov 1786Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52133
I52134
25
Wiersma, Libbe Klazes 
Sjoukes, Lutske 
 10 nov 1786Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61848
I61849
26
Cannegieter, Johannes Hendriks 
Hoornsma, Baukje Ritskes 
 10 nov 1793Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52722
I52723
27
Damste, Johannes Jakobus 
Buysing, Gertje 
 10 nov 1793Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63762
I63763
28
Laan, Thijs Ernst van der 
Cornelis, Brechtjen 
 10 nov 1793Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97995
I97996
29
Velde, Gerben Kornelis van der 
Dijk, Trijntje Jans van 
 10 nov 1793Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4491
I4496
30
Feikes, Wytze 
Tjeerds, Aaltje 
 10 nov 1797Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80381
I80377
31
Smit, Gerrijt Jans 
Beukema, Trientje Jans 
 10 nov 1798Vierhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107794
I107795
32
Fennema, Pieter Gerrits 
Sakes, Janke 
 10 nov 1799Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5176
I5643
33
Ringenaldus, Gerrit Wiebes 
Bijlsma, Antje Dirks 
 10 nov 1799Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58013
I58014
34
Smit, Jan Sientjes 
de Boer, Anna 
 10 nov 1802Bunde, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100351
I100352
35
Fijkstra, Symon Jans 
Feyes, Dieuwke 
 10 nov 1805Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9564
I9565
36
Koopal, Sjoerd Aukes 
Weit, Grietje Wytzes van der 
 10 nov 1805Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86909
I78403
37
Machiela, Heert Annes 
Ruiter, Cecilia Jacobs de 
 10 nov 1805Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12150
I12151
38
Heslinga, Auke Gerrits 
Veen, Baatje Sjoerds van der 
 10 nov 1811Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54475
I54476
39
de Vries, Alle Aukes 
Brants, Maaike Gerrits 
 10 nov 1813Mairie Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24202
I24203
40
van Sloten, Hendrik Pieters 
Swettema, Antje Reimers 
 10 nov 1813Mairie Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35231
I35232
41
Hofma, Hette Oeges 
Annes, Maayke 
 10 nov 1814Mairie Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89570
I14175
42
Steegstra, Klaas Sjoerds 
de Haan, Aaltje Joekes 
 10 nov 1815Mairie Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89343
I89344
43
Aning, Johan Henrich 
Memmeler, Trijntje Hendriks 
 10 nov 1816Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30819
I30822
44
Nieuwenhout, Foppe Wybes aka Nieuwholt 
Buisma(n), Rinske Simons 
 10 nov 1816Mairie Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38473
I38474
45
Toutenburg, Cornelis Ymes 
Reitsma, Tjamke Alles 
 10 nov 1820Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96140
I43891
46
Ruitinga, Auke Harmens 
Leyenaar, Marijke Jans 
 10 nov 1821Hennaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50196
I50199
47
Penninga, Jacobus Jillardus 
Bosma, Taekje Tjeerds 
 10 nov 1822Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13459
I13460
48
Ypma, Gerrit Cornelis 
Kuiphof, Grietje Pieters 
 10 nov 1824Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8444
I10494
49
Kooistra, Auke Piers 
Kloet, Durkje Sakes van der 
 10 nov 1825Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83420
I83425
50
Hofstra, Jacob Ates 
Jonker, Lyntje Simons 
 10 nov 1827Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64622
I64623

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 87

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Lubberts, Jancke 
 10 nov 1650Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I712
2
Bouwes, Monte 
 10 nov 1672Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19978
3
Nuttes, Wicke 
 10 nov 1678Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82582
4
Fookes, Jan 
 10 nov 1695Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64833
5
Sjoerds, Janke 
 10 nov 1715Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93056
6
Ates, Grietje 
 10 nov 1718Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49428
7
Symens, Grietje 
 10 nov 1720Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43688
8
Worps, Mettie 
 10 nov 1720Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80403
9
Harmens, Jentje 
 10 nov 1737Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3563
10
Hoites, Monte 
 10 nov 1737Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20190
11
Ottes, Antje 
 10 nov 1737Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46513
12
Ruitinga, Harmen Gerbens 
 10 nov 1737Oosterend/Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70977
13
Jacobs, Biense 
 10 nov 1741Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81816
14
Jacobs, Romke 
 10 nov 1741Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68749
15
Gerryts, Rinske 
 10 nov 1743Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2805
16
Jans, Ytje 
 10 nov 1743Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84195
17
Joostes, Doetje 
 10 nov 1743Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42614
18
Ritskes, Wytse 
 10 nov 1743Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44215
19
Sjoerds, Aaltje 
 10 nov 1743Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102370
20
Sjoerds, Liepke 
 10 nov 1743Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102369
21
Sjoerds, Pietje 
 10 nov 1743Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102364
22
Andries, Elske 
 10 nov 1748Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80234
23
Harkes, Grytje 
 10 nov 1748Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66480
24
Sipkes, Kleis 
 10 nov 1748Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71977
25
Aukes, Wytske 
 10 nov 1754Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88028
26
Fopma, Gorrit Allerts 
 10 nov 1754St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71823
27
Berghuis, Catharina Harmens 
 10 nov 1758Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82402
28
Dijkstra, Ids Idzes 
 10 nov 1765Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57006
29
Gerbens, Jan 
 10 nov 1765Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43617
30
Gerbens, Willum 
 10 nov 1765Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43616
31
Bienzes, Leentje 
 10 nov 1767Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81819
32
Woudma, Aant Tijssens 
 10 nov 1768Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48584
33
Boersma, Sybe Andries 
 10 nov 1771Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11675
34
Booyens, Sybrig 
 10 nov 1771Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72144
35
Buysing, Gertje 
 10 nov 1771Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63763
36
Groen, Trijntje Gerrits 
 10 nov 1771Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32260
37
Jacobs, Hitje 
 10 nov 1771Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53728
38
Klooster, Sjoerdtje Jitzes 
 10 nov 1771Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6517
39
Koning, Hendrik Jans 
 10 nov 1771Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110171
40
Kruis, Hendrik Jans 
 10 nov 1771Oudehaske/Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90819
41
Leegsma, Sybe Cornelis 
 10 nov 1771Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102871
42
Thomas, Jan 
 10 nov 1771Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65751
43
Veenstra, Rinse Harmens 
 10 nov 1771Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65637
44
Visser, Antje Aldriks 
 10 nov 1771Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105121
45
Hommema, Roelof Hessels 
 10 nov 1772Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11144
46
Jans, Trijntje 
 10 nov 1775Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5447
47
de Boer, Egbert Alberts 
 10 nov 1776Meppel, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99971
48
de Boer, Trijntje Bouwes 
 10 nov 1776Scharnegoutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61598
49
de Vos, Klaas Pieters 
 10 nov 1776Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58517
50
Hoekstra, Piebe Paulus 
 10 nov 1776Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28360

1 2 Volgende»