Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 183

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Ulbes, Bauke 
 10 okt 1726Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92215
2
Jans, Jan 
 10 okt 1740Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3619
3
Piers, Antje 
 10 okt 1750Boer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111939
4
Wiegers, Jeltje 
 10 okt 1754Hempens/Teerns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97144
5
Groothof, Dieuke Jacobs 
 10 okt 1758Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48928
6
Miedema, Jelle Pieters 
 10 okt 1762Hartwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74770
7
Pheiffer, Pieter Johannes 
 10 okt 1762Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88603
8
Bouma, Johannes Gerks 
 10 okt 1770Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50157
9
Keizer, Lijsbet Arjens 
 10 okt 1770Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77461
10
Roelofs, Sybrigje 
 10 okt 1771Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68000
11
Boetzer, Hendrik Joris 
 10 okt 1772St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63734
12
de Vries, Jantje Tjerks 
 10 okt 1772Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85517
13
Minnema, Grietje Sjoerds 
 10 okt 1773Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76125
14
Hulshoff, Sierd Hendriks 
 10 okt 1776Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84011
15
Pyters, Anne 
 10 okt 1778Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82951
16
Alles, Rinse 
 10 okt 1780Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43549
17
Koopmans, Janke Martens 
 10 okt 1781Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19673
18
Gerbens, Jantje 
 10 okt 1786Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96566
19
Terpstra, Heerke Doekes 
 10 okt 1786Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48019
20
Bouma, Mient Lammerts 
 10 okt 1787Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15552
21
Smits, Tettje Rintjes 
 10 okt 1787Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61906
22
Keuning, Atje Simons (aka Kuipers 
 10 okt 1790St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10278
23
Pieters, Trijntje 
 10 okt 1790Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3472
24
Gelts, Dirk 
 10 okt 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43454
25
Graaf, Trijntje Rinzes de 
 10 okt 1792Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2782
26
Rinses, Seerp 
 10 okt 1793St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77889
27
Roorda, Jan Alberts 
 10 okt 1793Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9220
28
Bokkinga, Otte Hendriks 
 10 okt 1794Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1345
29
Posthumus, Janke Klazes 
 10 okt 1794Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13836
30
Feddema, Ybeltje Ottes 
 10 okt 1795IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71550
31
Ploeg, Jan Johannes van der 
 10 okt 1795Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53314
32
Cuperus, Fokke Gepkes 
 10 okt 1796Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3952
33
Boer, Pieter Pieters de 
 10 okt 1797Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5668
34
Smit, Jetske Piers 
 10 okt 1797Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6018
35
Jong, Sjoerd Tjeerds de 
 10 okt 1798Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15873
36
van Dijk, Renske Hendriks 
 10 okt 1798St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106271
37
Kroese, Jinke Nannes 
 10 okt 1800Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22543
38
Tadema, Meindert Pieters 
 10 okt 1800Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9450
39
Velde, Ids Pieters van der 
 10 okt 1800Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104501
40
de Vries, Hessel Hessels 
 10 okt 1801Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97797
41
de Vries, Tjeerd Sapes 
 10 okt 1801Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83749
42
Vlietstra, Sjoukje Aukes 
 10 okt 1801Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21781
43
Faber, Janke Jarigs 
 10 okt 1802Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39491
44
Hatto, Hendrik Sjoerds 
 10 okt 1802Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66654
45
Lep, Rinske Sjoukes 
 10 okt 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51069
46
Miedema, Tjitske Keimpes 
 10 okt 1802Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22396
47
Rienstra, Holke Johannes 
 10 okt 1802Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90468
48
Miedema, Sytske Hendriks (aka Coopmans) 
 10 okt 1803Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13424
49
Dijkstra, Jacob Renderts 
 10 okt 1804St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77026
50
Groot, Haebeltje Piers de 
 10 okt 1804Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13775

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 149

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Jans, Renske 
 10 okt 1765St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85155
2
Osinga, Sytske Arjens 
 10 okt 1783Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59323
3
Rommerts, Teunis 
 10 okt 1806Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46583
4
Bos, Waling Beerts 
 10 okt 1807 I32141
5
Aukes, Antje 
 10 okt 1809Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3467
6
Hyltjes, Gerrit 
 10 okt 1811 I52458
7
Myntjes, Roelof 
 10 okt 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36350
8
Eelses, Hiltje 
 10 okt 1813Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62772
9
Gerrits, Hendrikje 
 10 okt 1813Oostendorp, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107330
10
Johannes, Trijntje 
 10 okt 1813Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91673
11
Louwerman, Pieter Lolles 
 10 okt 1813Magdeburg, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12431
12
Keuning, Aukje Klaases 
 10 okt 1814Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2453
13
Koek, Aukjen Johannes 
 10 okt 1815Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76899
14
Tjallings, Antje 
 10 okt 1816Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2013
15
Tjallings, Antje 
 10 okt 1816Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31967
16
Dijkstra, Hessel Gerbens 
 10 okt 1819Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30773
17
Veen, Antje Jans van der 
 10 okt 1819Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33574
18
Bonnema, Trijntje Cornelis 
 10 okt 1820Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80191
19
Kingma, Marten Johannes 
 10 okt 1820Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10935
20
de Jong, Sytze Edzes 
 10 okt 1822Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93769
21
Herkes, Wykje 
 10 okt 1822Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104452
22
Nieuwmeyer, Hendrikje Bartelds 
 10 okt 1823St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35450
23
Tolsma, Lolkje Rinderts 
 10 okt 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26491
24
Feenstra, Sjoukje Hendriks 
 10 okt 1825St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65710
25
Pijters, Antje 
 10 okt 1825Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68676
26
Sennema, Sieds Eelzes 
 10 okt 1825Westerhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84861
27
Stolze, Wopke Samuels 
 10 okt 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44605
28
Baukes, Janke 
 10 okt 1826Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45953
29
Bosch, Antje Alberts 
 10 okt 1826Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80881
30
Bosma, Anne Roels 
 10 okt 1826Rottum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32228
31
Eeltje, Sybe Eelkes 
 10 okt 1826Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72507
32
Ferwerda, Sytze Jans 
 10 okt 1826Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96047
33
Groenewoud, Jan Reinders 
 10 okt 1826Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10209
34
Hoekstra, Popke Klazes 
 10 okt 1826Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70957
35
Klazes, Tjitske 
 10 okt 1826 I62204
36
Lourens, Baukje Jans 
 10 okt 1826Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96522
37
Siedts, Gelbrig 
 10 okt 1826Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110428
38
van Wieren, Gerben Jans 
 10 okt 1826Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33124
39
Zuidema, Tjitske Berends 
 10 okt 1826Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5458
40
Tietema, Luitjen Bernardus 
 10 okt 1827Wolvega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74628
41
Borger, Thomes Meinderts 
 10 okt 1828Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27296
42
Broos, Anna Hermanus 
 10 okt 1828Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47217
43
Dijk, Reinder Watzes van 
 10 okt 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6843
44
Kramstra, Durk Pieters 
 10 okt 1831Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10523
45
Kuur, Jan Roelofs van der 
 10 okt 1834Arnhem, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101842
46
Fijlstra, Frans Jacobs 
 10 okt 1835Vlissingen, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20079
47
Hellema, Doeke Arjens 
 10 okt 1836Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43122
48
Hogendijk, Froukje Klases 
 10 okt 1837Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5832
49
Klok, Tjerk Wybes 
 10 okt 1837Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21025
50
Koopmans, Geertje Gerbens 
 10 okt 1837 I14224

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 57

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Louwes, Johannes 
Johannes, Aaltje 
 10 okt 1717Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93858
I93859
2
Nannes, Jetse 
Gerbens, Rinske 
 10 okt 1723Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78801
I78808
3
Thomas, Jelle 
Symens, Trijntie 
 10 okt 1723Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77597
I77598
4
Folkers, Julle 
Geertz, Gebke 
 10 okt 1734Stedum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95876
I95877
5
Jans, Johannis 
Ruerdts, Hoitie 
 10 okt 1750Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88323
I88324
6
Jans, Broer 
Jacobs, Lysbert 
 10 okt 1751Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102713
I102714
7
Sakes, Pyter 
Pyters, Kinskje 
 10 okt 1751Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85358
I85359
8
Vredenberg, Hendrik Harmanus 
Harmens, Willemke 
 10 okt 1751Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83460
I83461
9
Bouwes, Biense 
Pijters, Aaltje 
 10 okt 1756Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86953
I86954
10
Gjalts, Ate 
Aalses, Aaltje 
 10 okt 1756Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96191
I96192
11
Reyns, Ruurt 
Gerbens, Taetske 
 10 okt 1756Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86428
I86429
12
Jans, Otte 
Hendriks, Marchien 
 10 okt 1762Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57474
I57475
13
Kroes, Jan Jans 
Jakobs, Hendrikjen 
 10 okt 1762Oudehaske/Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90824
I90823
14
Bijlsma, Pier Pieters 
Klaases, Grietje 
 10 okt 1773Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60431
I60432
15
Alberts, Jetze 
Douwes, Rins 
 10 okt 1779Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102678
I102679
16
Harmens, Beernt 
Pieters, Tryntje 
 10 okt 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43556
I43558
17
Hartmans, Dirk 
Heringa, Adriaantje Kornelis 
 10 okt 1779Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15462
I15463
18
Wierda, Dirk Willems 
Dirks, Janke 
 10 okt 1779Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91305
I91306
19
Buurstra, Douwe Beintjes 
Jans, Rigtie 
 10 okt 1784Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91762
I91763
20
Hoitinga, Frans Joukes 
Franses, Rinske 
 10 okt 1784Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103845
I103849
21
Smidt, Gosse Dirks 
Ades, Antke 
 10 okt 1784Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67944
I67945
22
Weit, Wytze Gerbens van der 
Jans, Rinske 
 10 okt 1784Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17012
I17015
23
Boonstra, Rommert Wybes 
de Koning, Janke Gerrits 
 10 okt 1790Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84064
I84065
24
Visser, Harmen Siebes 
Johannes, Cornelia 
 10 okt 1792Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100367
I100369
25
Veen, Edze Martens van der 
Klases, Jantje 
 10 okt 1802Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87115
I87116
26
de Jong, Lieuwe Jelles 
Baukes, Antje 
 10 okt 1808Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85531
I85532
27
Hoekema, Frans Ypes 
Wieringa, Antje Bruins 
 10 okt 1811Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13512
I13513
28
Miedema, Bauke Harmens 
Bouta, Goske Martens 
 10 okt 1811Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86202
I86201
29
Sjaardema, Wynsen Douwes 
Formstra, Trijntje Jans 
 10 okt 1811Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105931
I105930
30
Schuurman, Evert Bokes 
Veenstra, Tjitske Hylkes 
 10 okt 1816Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94189
I38600
31
Postma, Andries Jans 
van Hagen, Baukje Heeres 
 10 okt 1819Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89678
I89684
32
Postma, Jan Andries 
Kruk, Baukje Heines aka Zondervan 
 10 okt 1819Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89670
I89671
33
Bakker, Sikke Jeltes 
Akkerman(s), Ytske Alles 
 10 okt 1829Rauwerderhem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17429
I7652
34
Molen, Oeds Wybes van der 
Lautenbach, Rigtsje Gerbens 
 10 okt 1833Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91892
I91886
35
Vroom, Sjouke Jans 
Zoodsma, Janke Pieters 
 10 okt 1835Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I398
I397
36
Extra, Durk Jacobs 
Brolsma, Neeltje Pieters 
 10 okt 1839Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11161
I11160
37
Jongsma, Ruurd Hendriks 
Nijp, Bregje Jacobs 
 10 okt 1839Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24027
I24024
38
Pot, Klaas Symens 
Boersma, Berber Sijes 
 10 okt 1839Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13098
I13092
39
Jeltema, Gosse (George) Jans 
Sikma, Tjitske Jacobs 
 10 okt 1853Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26063
I26064
40
Damstra, Jan Geerts 
Dreyer, Fokje Martens 
 10 okt 1857Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14393
I14392
41
Ferwerda, Keimpe Johannes 
de Groot, Klaaske Jakobs 
 10 okt 1857Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74106
I74111
42
Krop, Jan Peters 
van Veen, Harmpje Meines 
 10 okt 1862Weststellingwerf Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63168
I63169
43
Gros, Willem 
Liebeton, Hendrika Maria 
 10 okt 1863Kockengen, province of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104621
I104622
44
Hollander, Zweitse Sipkes 
Dijkstra, Baukje Tjallings 
 10 okt 1868Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24365
I54749
45
Wouda, Johannes Pieters 
van Dijk, Hiltje (Helen) Jacobs 
 10 okt 1868Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18529
I28728
46
Wal, Dirk (Richard) Lammerts van der 
Tulner, Minke (Minnie) Dirks 
 10 okt 1872Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109579
I109580
47
Bosch, Freerk Sybes 
Wallendal, Trijntje Atzes 
 10 okt 1874Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12132
I17185
48
Hoeve, Jacob ten 
Bloemhof, Aaltje 
 10 okt 1874Staphorst, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108755
I108756
49
Tiezema, Willem 
Wiersma, Jeltje Olferts 
 10 okt 1874Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101154
I101105
50
Andrae, Hendrik (Henry) Roelofs 
Boonstra, Jantje (Jane) 
 10 okt 1888Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20469
I107997

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 69

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Hopkes, Meijnske 
 10 okt 1686Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46667
2
Johannes, Oense 
 10 okt 1717Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44280
3
Hendricks, Arend 
 10 okt 1723Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90637
4
Keimpes, Gaele 
 10 okt 1723Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47518
5
Wytses, Jitze 
 10 okt 1723Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15730
6
Ballings, Wipkjen 
 10 okt 1728Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57146
7
Douwes, Sijds 
 10 okt 1728Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47757
8
Thomas, Wytske 
 10 okt 1728Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43002
9
Gosses, Sijdske 
 10 okt 1734Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47766
10
Jelles, Popkjen 
 10 okt 1734Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87286
11
Aarjens, Dirk 
 10 okt 1745Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76851
12
Boonstra, Thomas Alberts 
 10 okt 1745Oldeboorn/Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72359
13
Pyters, Heiltje 
 10 okt 1745Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16654
14
Aukes, Trijntje 
 10 okt 1751Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82202
15
Beernts, Hendrik 
 10 okt 1751Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76843
16
Gerrits, Margrieta 
 10 okt 1751Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60127
17
Kampstra, Sake Alberts 
 10 okt 1751Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58744
18
Wybenga, Wybe Heins 
 10 okt 1751St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32245
19
Bienzes, Antje 
 10 okt 1756Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86844
20
Boomsma, Lipkje Baukes 
 10 okt 1756Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10852
21
Gerks, Jetse 
 10 okt 1756Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80015
22
Roorda, Albert Jelles 
 10 okt 1756Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84848
23
Kaspers, Grytje 
 10 okt 1757Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75473
24
Bakker, Bote Martens 
 10 okt 1762Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46430
25
Fijlstra, Leendert Jans 
 10 okt 1762St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62944
26
Harmens, Yelkjen 
 10 okt 1762Gaast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97313
27
Hommema, Lolke Hessels 
 10 okt 1762Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12215
28
Jurjens, Geertie 
 10 okt 1762Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58812
29
Klazes, Betske 
 10 okt 1762Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60607
30
Rienks, Pieter 
 10 okt 1762Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43919
31
Schaafstra, Bodes Jans 
 10 okt 1762Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37441
32
van Wieren, Derk Egberts 
 10 okt 1762Wetzens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106653
33
de Haan, Antje Andries 
 10 okt 1773Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18010
34
Faber, Aafke Feikes 
 10 okt 1773Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20949
35
Ferwerda, Gertje Hettes 
 10 okt 1773Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32578
36
Fokkes, Sytske 
 10 okt 1773Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57739
37
Gaeles, Sioukje 
 10 okt 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42811
38
Groenhof, Geeske Aans 
 10 okt 1773Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69066
39
Heide, Gertje Douwes van der 
 10 okt 1773Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91586
40
Hoekstra, Gatske Wybes 
 10 okt 1773Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94470
41
Hoekstra, Lammert Martens 
 10 okt 1773Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85938
42
Sjoerds, Jetske 
 10 okt 1773Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75003
43
Andringa, Eeke Sybrens 
 10 okt 1779Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65006
44
Dijkstra, Tjeerd Reimers 
 10 okt 1779St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78985
45
Hoogland, Biense Pieters 
 10 okt 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13681
46
Jelkema, Sybren Everts 
 10 okt 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14964
47
Porte, Gerrit Pieters 
 10 okt 1779Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6233
48
van Houten, Antje Tjibbes 
 10 okt 1779Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96670
49
Brug, Klaas Hilles van der 
 10 okt 1783Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49766
50
Fokkes, Neeltje 
 10 okt 1784Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46968

1 2 Volgende»