Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 192

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Fokkes, Jeltje 
 10 sep 1738Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81196
2
Zeinega, Janke Pybes 
 10 sep 1738Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32376
3
Gerrits, Janke 
 10 sep 1757Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45975
4
Douwes, Grietje 
 10 sep 1769Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41698
5
Schrevenstein, Pieter Pieters 
 10 sep 1769Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86951
6
Faber, Gerben Sybes 
 10 sep 1772Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22961
7
Hoekstra, Gerben Pieters 
 10 sep 1772Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45512
8
Wadman, Antje Jans 
 10 sep 1772Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74051
9
Bouma, Janke Mients 
 10 sep 1774Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51219
10
Viersen, Maaike Jacobs 
 10 sep 1774Eewal Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11549
11
Hoogterp, Liefke Klazes 
 10 sep 1775Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46863
12
Pijters, Bauckie 
 10 sep 1776Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I799
13
Steensma, Tjipke Jakobs 
 10 sep 1776Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81829
14
Klazes, Lipkje 
 10 sep 1777Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102998
15
Kuiper, Trijntje Johannes 
 10 sep 1778Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61227
16
Westerhof, Lykele Eesges 
 10 sep 1778Kootstertille Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86047
17
Annes, Heert 
 10 sep 1779Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13014
18
Dijkstra, Bontje Eeltjes 
 10 sep 1781Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2167
19
Geerts, Frans 
 10 sep 1781Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60162
20
Rutgers, Maria Frederiks 
 10 sep 1781Nieuwe Pekela, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95862
21
Bijlsma, Klaas Piers 
 10 sep 1783Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60429
22
Johannes, Loltje 
 10 sep 1785Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93814
23
Poppema, Frouke Tonnis 
 10 sep 1786Zuidhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56990
24
Spanjer, Willem Klazes 
 10 sep 1788Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74336
25
Geerts, Jan 
 10 sep 1789Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45905
26
Miedema, Sipke Jelgers 
 10 sep 1789Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14735
27
Alles, Douwe 
 10 sep 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43550
28
Boersma, Reinauw Sjoerds 
 10 sep 1791Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65158
29
Sakes, Gerben 
 10 sep 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4481
30
Wassenaar, Gijsbert Jans 
 10 sep 1791Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3118
31
Bekema, Abe Berends 
 10 sep 1792Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5993
32
Smids, Klaas Harmens 
 10 sep 1792Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7666
33
van Alles, Anje Jacobs 
 10 sep 1792Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65579
34
Jong, Tjitske Pieters de 
 10 sep 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10085
35
Mark, Marten Thomas van der 
 10 sep 1796Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36682
36
Talsma, Dieuke Dirks 
 10 sep 1796Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6255
37
Thomas, Antje 
 10 sep 1796Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88508
38
Dousma, Eelkjen Douwes 
 10 sep 1797Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12284
39
Keuning, Wypkje Tjeerds 
 10 sep 1798Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10862
40
Bos, Grietje Johannes 
 10 sep 1799Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109254
41
Ferwerda, Joeke Hotzes 
 10 sep 1800Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17753
42
Tilstra, Trijntje Dirks 
 10 sep 1800Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3711
43
Cuperus, Martsen Gepkes 
 10 sep 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11786
44
Hoek, Klaas Hendriks van der 
 10 sep 1802Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41526
45
Jonghoff, Dieuke Alberts 
 10 sep 1802Winsum/Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29926
46
Zijlstra, Lourens Jacobs 
 10 sep 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22236
47
Porte, Jan Rinses 
 10 sep 1803Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60121
48
Nijholt, Rensje Aukes 
 10 sep 1804Oldeholtpade/Nijeholtpade/Oldeholtwolde/Ter Idzard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75217
49
Nijland, Pieter Koerts 
 10 sep 1804Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62142
50
Zijlstra, Piebe Theunis 
 10 sep 1804Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97740

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 162

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
de Boer, Sipke Jans 
 10 sep 1808Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43771
2
Pytters, Lolke 
 10 sep 1808Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10463
3
Koning, Pieter Willems 
 10 sep 1809St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26692
4
Ferwerda, Tjalle Hilbrands 
 10 sep 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43555
5
de Vries, Gettje Willems 
 10 sep 1812Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83304
6
Sipkema, Wopke Sipkes 
 10 sep 1812Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88605
7
Woude, Ytje Sjoerds van der 
 10 sep 1813Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75747
8
Goffes, Sjoukje 
 10 sep 1817Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23524
9
Lepstra, Feite Durks 
 10 sep 1817Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1296
10
Algra, Jantje Jochums 
 10 sep 1818Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33701
11
Postma, Jantje Jans 
 10 sep 1818 I53217
12
Bransma, Frans Hylkes 
 10 sep 1822Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49507
13
Faber, Folkert Mennes 
 10 sep 1822Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102103
14
Sikkama, Louwe Elzes 
 10 sep 1822Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41989
15
Wierstra, Gerben Jans 
 10 sep 1823Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5617
16
Franses, Froukjen 
 10 sep 1825Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57927
17
Jippes, Antje 
 10 sep 1825St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40888
18
Timmer, Geertjen 
 10 sep 1825Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107854
19
Tjipkes, Grietje 
 10 sep 1825Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109941
20
Bennema, Aafke Anes 
 10 sep 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2295
21
Berkenpas, Jacob Tieles 
 10 sep 1826Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4040
22
Hiemstra, Siebe Klases 
 10 sep 1826Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27109
23
Hoekstra, Wytske Johannes 
 10 sep 1826Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74281
24
Holwerda, Jan Sakes 
 10 sep 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1869
25
Piepker, Pietje Sakes 
 10 sep 1826Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86696
26
Steenstra, Bauke Freerks 
 10 sep 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85743
27
Swettema, Reimer Alberts 
 10 sep 1826Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70607
28
Tuinstra, Antie Sjoerds 
 10 sep 1826Lollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66349
29
Veenstra, Trijntje Klases 
 10 sep 1826Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70179
30
Crolis, Akke Pieters 
 10 sep 1827Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71484
31
Bakker, Klaas Hendriks 
 10 sep 1828Bovenknijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90829
32
Joukes, Rigtje 
 10 sep 1828Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56009
33
Bergsma, Jan Tjietzes 
 10 sep 1829Compagnie Jubbega/Schurega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58322
34
Halma, Jients Jans 
 10 sep 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61003
35
Rienks, Thijs Rienks 
 10 sep 1829Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35315
36
Dorhout, Trijntje Hendriks 
 10 sep 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81440
37
Seldenthuis, Sipke Jarigs 
 10 sep 1831Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102669
38
Wybrens, Geertje 
 10 sep 1831Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37635
39
van Dijk, Wopkje Doekes 
 10 sep 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27435
40
Bijlsma, Klaas Piers 
 10 sep 1833 I60429
41
Kornelus, Pietje 
 10 sep 1833Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69494
42
Postma, Sjoerd Jacobs 
 10 sep 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12584
43
Doornbos, Wytze Annes 
 10 sep 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81291
44
Elders, Grietjen 
 10 sep 1834Scheerhorn/Bentheim, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107822
45
Rijpstra, Ruurd Everts 
 10 sep 1834Nes, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101283
46
Vries, Pietje Hessels de 
 10 sep 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19198
47
Ennema, Jetske Paulus 
 10 sep 1835Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58931
48
Overwijk, Sjoerdtje Siemens 
 10 sep 1835IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94267
49
Porte, Andries Pieters 
 10 sep 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10061
50
Tijsma, Tjitske Joukes 
 10 sep 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7152

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 54

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Taekes, Wopke 
Hendrix, Stijntjen 
 10 sep 1719Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93579
I93580
2
Ritskes, Gerrit 
Tjitzes, Tjitske 
 10 sep 1724Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36354
I36355
3
Thomas, Albert 
Folkerts, Antje 
 10 sep 1741Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72361
I72362
4
Jacobs, Hein 
Lourens, Lolkje 
 10 sep 1751Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91617
I91618
5
Claeses, Hinne 
Gerbens, Hittie 
 10 sep 1752Exmorra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68393
I68394
6
Klasis, Syds 
Jans, Ytje 
 10 sep 1758Morra/Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90614
I90615
7
Luitjes, Ruuwert 
Saakes, Hiltje 
 10 sep 1758Oldeholtpade Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71228
I71229
8
Sytses, Hotse 
Sakes, Hitje 
 10 sep 1758Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88962
I88963
9
Poppes, Hajo 
Tjeerds, Leentje 
 10 sep 1768Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102337
I102338
10
Doedes, Pieter 
Jacobs, Akke 
 10 sep 1769Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78307
I78308
11
Egberts, Been 
Wijtses, Ietske 
 10 sep 1769Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93442
I2385
12
Gerryts, Willem 
Franses, Maajke 
 10 sep 1775Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81921
I81922
13
Minnes, Eeke 
Aukes, Renske 
 10 sep 1775Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69182
I70186
14
Weide, Rein Gatzes van der 
Fransen, Rinske 
 10 sep 1775Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105347
I105348
15
Aukes, Laurens 
Pijters, Jannichje 
 10 sep 1780Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95693
I95694
16
Wierda, Feike Tjipkes 
Annes, Dieuwke 
 10 sep 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36526
I36527
17
Bokma, Gerben Doekles 
Rusticus, Tytje Gatses 
 10 sep 1786Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107562
I107563
18
Dirks, Pieter 
Gerrits, Houwkjen 
 10 sep 1786St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42930
I81244
19
Nieuwenhuis, Albert Gerrits 
Westerbaan, Marijke Piers 
 10 sep 1790Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69373
I69374
20
Dirks, Auke 
Tjeerds, Sjoukje 
 10 sep 1797Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106887
I40160
21
Kalsbeek, Arend Alberts 
de Boer, Aaltje Martens 
 10 sep 1797Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101132
I101133
22
Koopmans, Jan Harings 
Martens, Fijke 
 10 sep 1797Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78033
I78034
23
Faber, Lieuwe Douwes 
Westerbaan, Neeltje Arents 
 10 sep 1809Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56947
I56948
24
Stap, Anne Jacobs 
Bakker, Pie(r)tje Martens 
 10 sep 1809Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56489
I56490
25
Tadema, Jelle Durks 
van Vliet, Eelkje Hayes 
 10 sep 1809Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37704
I37705
26
Swart, Wate Jans 
Pal, Trijntje Lieuwes van der 
 10 sep 1813Mairie Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81329
I81330
27
Schmoll, Johan Hendrik 
Zagema, Dirkje Jans 
 10 sep 1814Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5919
I5417
28
Bosgra(af), Tiete Beerents 
Visser, Fokeltje Pieters 
 10 sep 1815Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55069
I55068
29
Kooistra, Tjetse Hendriks 
Faber, Klaaske Minnes 
 10 sep 1815Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73190
I73189
30
de Vries, Andries Alberts 
Plantinga, Hiltje Gerrits 
 10 sep 1816Mairie Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31066
I31067
31
Jensma, Jan Goffes 
Olivier, Akke Louws 
 10 sep 1829Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10673
I7462
32
Potstra, Minne Johannes 
Brouwer, Antje Rienks 
 10 sep 1829Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9606
I9607
33
van Kleffens, Sieds Eelkes 
Terpstra, Jetske Wierds 
 10 sep 1829Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61948
I89955
34
de Waal, Geert Jans 
Duit, Loeke Derks 
 10 sep 1831Nieuwe Pekela, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108559
I108560
35
Hofstra, Folkert Ulbes 
de Boer, Gettje Douwes 
 10 sep 1836Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108936
I108942
36
Eerdmans, Dirk Mathijs 
Bredze, Sybrig Cornelis 
 10 sep 1837Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26781
I26782
37
Groot, Gabe Watzes de 
Marum, Jitske Feyes van 
 10 sep 1840Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5066
I5785
38
Woudstra, Willem Bienses 
Woudstra, Antje Sipkes 
 10 sep 1849Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70949
I56731
39
Dantuma, Tomas Martens 
Rosema, Aukjen Alberts 
 10 sep 1853Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91003
I91004
40
Kalsbeek, Jan Freerks 
Ritsma, Impkjen Wopkes 
 10 sep 1858Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64707
I64710
41
Krips, Frans Johannes 
Aukema, Aaltje Aukes 
 10 sep 1864Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17815
I17816
42
Miedema, Klaas Sytzes 
Rauwerda, Aagje Pieters 
 10 sep 1870Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74581
I74582
43
Roeda, Frans Jans 
Kool, Woutertje Cornelis 
 10 sep 1874Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8900
I56647
44
Bosma, Johannes Jeltes 
Rienks, Teuntje Klazes 
 10 sep 1887Weststellingwerf Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60896
I53267
45
Sipma, Kornelis Idzes 
Hoekstra, Tietje Thijsses 
 10 sep 1892Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53714
I63463
46
Klunder, Harm 
Postmus, Sytske (Sadie) Aukes 
 10 sep 1893Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108255
I108256
47
Sikma, Auke (August) Hayes 
Plantinga, Antje (Annie) Gerrits 
 10 sep 1894Roseland, IL, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110293
I110294
48
Sjoeks, Jan Jans (John Shooks Jr) 
Postmus, Kate 
 10 SEPT 1903Central Lake, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60862
I60861
49
Talsma, Klaas (Nick) Geerts 
Stuut, Jacoba Jans 
 10 sep 1903Chicago, IL, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17960
I80829
50
Wagenaar, Nanne Kornelis 
Jonkman, Sjoerdje Jacobs 
 10 sep 1903Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30009
I28841

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 62

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Hoekstra, Claas Atses 
 10 sep 1713Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97563
2
Martens, Haeble 
 10 sep 1713Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96049
3
Hantjes, Rinse 
 10 sep 1724Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43473
4
Pyters, Neene 
 10 sep 1724Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66869
5
Pijtters, Johannes 
 10 sep 1728Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69634
6
Feddes, Sjoerd 
 10 sep 1730Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99157
7
Sijmens, Teys 
 10 sep 1730Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92350
8
Boersma, Trijntje Sydzes 
 10 sep 1741Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4895
9
Jurjens, Wikjen 
 10 sep 1741Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103761
10
Popes, Jantje 
 10 sep 1741Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76569
11
Haebeles, Abe 
 10 sep 1747Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42445
12
Scheltes, Jarig 
 10 sep 1747Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2951
13
Sytsma, Kornelis Idzes 
 10 sep 1747Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13426
14
Wytses, Uilke 
 10 sep 1747Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88832
15
Botma, Jantje Harmanus 
 10 sep 1752Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96659
16
Bouta, Marten Theunis 
 10 sep 1752Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86199
17
Braaksma, Anne Hendriks 
 10 sep 1752Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51864
18
de Ruyter, Gerbrand Janzen 
 10 sep 1752Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52912
19
Dijkstra, Sjoukje Sybes 
 10 sep 1752Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64045
20
Posthumus, Lolke Obes 
 10 sep 1752Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71474
21
Hendriks, Antje 
 10 sep 1755Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47680
22
Brouwers, Schelte Pieters 
 10 sep 1758Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4799
23
Jeltema, Minze Hanzes 
 10 sep 1758Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48693
24
Johannes, Jacobus 
 10 sep 1758Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44702
25
Mulder, Jakob Klaassens 
 10 sep 1768Kantens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110047
26
Andries, Tjitske 
 10 sep 1769Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81407
27
Cornelis, Antie 
 10 sep 1769Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45968
28
de Groot, Sjoerdtje Tomas 
 10 sep 1769Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44791
29
Hendriks, Claas 
 10 sep 1769Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2247
30
Klijnstra, Sjoukje Heines 
 10 sep 1769Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69417
31
Klijnstra, Wytse Heines 
 10 sep 1769Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60891
32
Kooistra, Sytse Eeltjes 
 10 sep 1769Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86881
33
Leegsma, Trijntje Cornelis 
 10 sep 1769Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102947
34
Liebes, Rimkje 
 10 sep 1769Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86594
35
Meinsma, Sjoerd Meintes 
 10 sep 1769Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98729
36
Pieters, Nieske 
 10 sep 1769Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1164
37
Scheepstra, Wimke Klazes 
 10 sep 1769Oldeboorn/Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66719
38
de Vries, Fokeltje Ripperts 
 10 sep 1775Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98256
39
Poutsma, Grietje Hendriks 
 10 sep 1775Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3455
40
Groen, Marten Klazes 
 10 sep 1780Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91301
41
Hoitsma, Johannes Jacobus 
 10 sep 1780Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44701
42
Zondervan, Sierk Andries 
 10 sep 1782St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34921
43
Dijk, Taeke Jans van 
 10 sep 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I716
44
Feitsma, Johannes Pijters 
 10 sep 1786Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79875
45
IJdskes, Anna 
 10 sep 1786Heveskes, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109708
46
Postma, Lijsbert Makkes 
 10 sep 1786Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75061
47
Venema, Jelle Sijtzes 
 10 sep 1786Haren, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91394
48
de Groot, Maaike Piers 
 10 sep 1797Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26961
49
de Vries, Ybeltje Douwes 
 10 sep 1797Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80674
50
Halbesma, Fokje Halbes 
 10 sep 1797Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105267

1 2 Volgende»