Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 152

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Hoekstra, Taede Jans 
 10 aug 1722Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95513
2
Jans, Gooitske 
 10 aug 1731Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95788
3
Rintjema, Harmen Tjerks 
 10 aug 1751Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18224
4
Posthumus, Lolke Obes 
 10 aug 1752Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71474
5
Koenes, Geeske 
 10 aug 1760Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85302
6
Terpstra, Pieter Jans 
 10 aug 1761Itens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71576
7
Zwaving, Geert 
 10 aug 1762Sleen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99766
8
Gorter, Bernardus Aukes 
 10 aug 1766Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1460
9
de Ruiter, Hendrik Harmens 
 10 aug 1770Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88458
10
Leyenaar, Aafke Douwes 
 10 aug 1771Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94813
11
Wierda, Sytse Eintes 
 10 aug 1772Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3311
12
Vellinga, Tamme Klazes 
 10 aug 1775Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104175
13
Bouma, Pieter Martens 
 10 aug 1776Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90299
14
Brongersma, Klaas Klaassen 
 10 aug 1777Usquert, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109513
15
Hijma, Pietje Willems 
 10 aug 1778Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5093
16
Hofman, Taeke Dirks 
 10 aug 1778Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26051
17
Koksma, Franke Martens 
 10 aug 1778Delfstrahuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95901
18
Dolstra, Antje Oenes 
 10 aug 1779Gersloot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83957
19
Buma, Akke Hendriks 
 10 aug 1782Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6987
20
Zondervan, Sierk Andries 
 10 aug 1782St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34921
21
Boersma, Jitze Stevens 
 10 aug 1783Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7118
22
Hendriks, Trijntje 
 10 aug 1783Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22526
23
Hofma, Sjoerdtje Jans 
 10 aug 1783Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91327
24
de Wind, Wypkjen Cornelis voor 
 10 aug 1784Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57301
25
Johannes, Maartje 
 10 aug 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79206
26
Postma, Jan Jans 
 10 aug 1784Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5324
27
Haan, Frans Jans de 
 10 aug 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11468
28
Kuik, Rinske Dirks 
 10 aug 1789Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2880
29
Jong, Jitze Klases de 
 10 aug 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18207
30
Swart, Tietje Klases 
 10 aug 1790Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4896
31
Kortje, Jacob Jans 
 10 aug 1791St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33509
32
Jilderda, Grietje Jans 
 10 aug 1792Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76102
33
Zijlstra, Pieter Cornelis 
 10 aug 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5790
34
Slingerland, Bastiaantje 
 10 aug 1794Lekkerkerk, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98789
35
de Leeuw, Waling Daniels 
 10 aug 1795Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49390
36
Kallenkoot, Lutgertjen Alberts 
 10 aug 1795Boyl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75656
37
Spoelstra, Ytske Jans 
 10 aug 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46218
38
Dijkstra, Liebe Jans 
 10 aug 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5702
39
Bil, Klaas Jans 
 10 aug 1798St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79582
40
Helder, Jefke Cornelis 
 10 aug 1800Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58245
41
Reitsma, Arjen Siedzes 
 10 aug 1801St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106466
42
Lieuwes, Lieuwe 
 10 aug 1802Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79286
43
Boer, Douwe Tjeerds de 
 10 aug 1803Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10721
44
Pasma, Eeltje Jacobs 
 10 aug 1803Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48357
45
Potter, Trijntje Abrahams 
 10 aug 1803Nieuw Scheemda, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103586
46
Groothof, Teade Meints 
 10 aug 1806Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19234
47
Kuipers, Cornelis Jacobs 
 10 aug 1806Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30934
48
Hijma, Pieter Abes 
 10 aug 1807Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3934
49
Wijnstra, Bauke Tomas 
 10 aug 1807Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6041
50
Riemersma, Jantje Pieters 
 10 aug 1810Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68594

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 140

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Clases, Berber 
 10 aug 1721Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94659
2
Johannes, Geeske 
 10 aug 1760Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93845
3
Luitjens, Pytter 
 10 aug 1795Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86320
4
Sprietsma, Wepkje Lucas 
 10 aug 1803Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99146
5
Daniels, Antje 
 10 aug 1811Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99126
6
Epping, Aaltje 
 10 aug 1811Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84488
7
Jans, Hendrik 
 10 aug 1811Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47068
8
Braak, Anne Sakes 
 10 aug 1812Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9467
9
Hovinga, Eelke Sytzes 
 10 aug 1814Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78209
10
Gosma, Pieter Gosses 
 10 aug 1818Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68090
11
Hoekstra, Pieter Jans 
 10 aug 1818Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96993
12
Wopkes, Aaltje 
 10 aug 1818Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76280
13
Dankert, Jacob Jans 
 10 aug 1819Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2608
14
de Graaf, Dirkje Klazes 
 10 aug 1823Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37438
15
Meer, Abraham Jacobs van der 
 10 aug 1823Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4354
16
Dijkstra, Tietje Jans (aka van der Sloot) 
 10 aug 1824Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87397
17
Siderius, Trijntje Foppes 
 10 aug 1824 I78117
18
Bosma, Rienk Rinses 
 10 aug 1826Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56554
19
Dantuma, Roelof Pieters 
 10 aug 1826Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72653
20
Hanecroot, Christina 
 10 aug 1826Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12989
21
Miedema, Albert Jacobs 
 10 aug 1826Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57670
22
Prins, Aagje (Akke) Pieters 
 10 aug 1826Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31925
23
Schroor, Harmen Simons 
 10 aug 1826St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4019
24
Terpstra, Anne Jans 
 10 aug 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49433
25
Uiltjes, Richtje 
 10 aug 1826Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101028
26
Werff, Sibbeltje Jacobs van der 
 10 aug 1826Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54083
27
Zande, Grietje Lammerts van der 
 10 aug 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9526
28
Dankert, Grietje Jacobs 
 10 aug 1827Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13566
29
Uiterdijk, Drewis Jurjens 
 10 aug 1827Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36686
30
Post, Neeltje Jans 
 10 aug 1828St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40720
31
Rintjema, Jan Tjerks 
 10 aug 1828Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18509
32
Wiersma, Sjoerd Jurks 
 10 aug 1828 I72433
33
Hoogland, Ytje Bienses 
 10 aug 1829Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13680
34
Boersma, Jietze Oenzes 
 10 aug 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20166
35
Jong, Jan Jacobs de 
 10 aug 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17482
36
Wagenaar, Mient Hendriks 
 10 aug 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36599
37
Stienstra, Pieter Sjoerds 
 10 aug 1833Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49742
38
van Popta, Wypke Eiberts 
 10 aug 1834Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77203
39
Smids, Jantje Taekes 
 10 aug 1835 I45891
40
Meinema, Renske Jans 
 10 aug 1837 I48717
41
Sytsma, Ids Kornelis 
 10 aug 1838Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13428
42
Wal, Jacob Jacobs van der 
 10 aug 1839 I30297
43
Ypma, Tjipke Kornelis 
 10 aug 1839Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5789
44
Kadijk, Nyske Reintjes 
 10 aug 1841Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90017
45
Hofman, Dedtje Abels 
 10 aug 1842Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32313
46
Homsma, Douwe Hommes 
 10 aug 1842Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27112
47
Bokma, Trijntje Wybes 
 10 aug 1843Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48474
48
Alkema, Klaas Pieters 
 10 aug 1844Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53085
49
Wey, Symen Sytzes van der 
 10 aug 1846Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35695
50
Wassenaar, Janke Luitjens 
 10 aug 1847Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53952

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 52

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Hotses, Ceijmpe 
Hendriks, Aeltie 
 10 aug 1732Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95575
I95576
2
Jans, Uylke 
Jakobs, Grytje 
 10 aug 1732Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50459
I50460
3
Tjeerds, Eibert 
Bartels, Lijsbeth 
 10 aug 1738Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58759
I58760
4
Beute, Harmen Harmens 
de Vries, Geesje Martens 
 10 aug 1743Kolderveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57113
I57114
5
Doitsma, Jacobus 
Roldanus, Sara Susanna 
 10 aug 1752Dalfsen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97485
I97487
6
Iwes, Bauke 
Derks, Tjeetske 
 10 aug 1753Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96761
I96762
7
Tjepkes, Wieberen 
Tijsma, Trijntje Thijssens 
 10 aug 1777Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55801
I55802
8
de Wagt, Heine Tjeerds 
Hendriks, Grietje 
 10 aug 1783Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62389
I62390
9
Doornbos, Lippe Gerrits 
Berends, Trijntje 
 10 aug 1783Westeremden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72224
I72225
10
Gerrits, Cornelis 
Alberts, Dieuke 
 10 aug 1783Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49233
I49234
11
Hoekstra, Sybe Oenes 
Kooy, Tjitske Jans van der 
 10 aug 1788Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57736
I57737
12
Meerstra, Haring Gosses 
Bruinsma, Trijntje Dirks 
 10 aug 1788Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97223
I97224
13
Bloemsma, Sjoerd Ydes 
Johannes, Trijntje 
 10 aug 1794Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58433
I58434
14
Rijpma, Quirijn Brands 
de Lover, Aafke Hendriks 
 10 aug 1794Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101316
I101317
15
Visser, Syte Gjolts 
Velde, Antje Klazes van der 
 10 aug 1797Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63473
I63474
16
Boersma, Dirk Sybes 
Symens, Beitske 
 10 aug 1800Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10928
I10929
17
Foppes, Melle 
Goudberg, Welmoed Jans 
 10 aug 1800Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89914
I89915
18
Gelder, Johannes Beerts 
Freerks, Trijntje 
 10 aug 1800Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12194
I12199
19
Huizinga, Binnert Sybrens 
Koster, Johanna Margaretha 
 10 aug 1800Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67193
I67194
20
Minnema, Bauke Minnes 
Willems, Hiltje 
 10 aug 1800St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92685
I35658
21
Sterkenburg, Sjoerd Ynses 
Buma, Wypk Gatses 
 10 aug 1800Ferwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110447
I110444
22
Westra, Obbe Thomas 
Hager, Harmke Jacobs 
 10 aug 1800Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40213
I40214
23
Jansen, Hilbert Ernst 
Jochems, Jantien 
 10 aug 1803Hoogeveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107090
I107091
24
Dijkstra, Sjabbe Johannes 
Bouwsma, Japke Klazes 
 10 aug 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27391
I27393
25
Bereboom, Barteld Jans 
Koning, Anje Hindriks 
 10 aug 1811Aduard, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111442
I111443
26
Schors, Durk Jans van der 
Landheer, Ybeltje Tjallings 
 10 aug 1815Mairie Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75091
I75092
27
Roepsma, Rein Romkes 
de Haan, Hiske Jacobs 
 10 aug 1817Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103111
I103112
28
de Vries, Kasper Johannes 
Bruinsma, Grietje Jans 
 10 aug 1820Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35800
I35801
29
Gros, Sybren Luitsens 
Miedema, Fokeltje Taedes 
 10 aug 1820Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6420
I7002
30
Mellema, Offe Jurjens 
Tamminga, Menke Meinderts 
 10 aug 1820Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13026
I8585
31
Faber, Ulbe Jobs 
Jellema, Klaaske Roukes 
 10 aug 1822Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101442
I101443
32
Hoitinga, Douwe Douwes 
de Vries, Hinke Joukes 
 10 aug 1833Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108780
I108781
33
Werf, Petrus Johannes van der 
Sikkema, Trijntje Louws 
 10 aug 1833Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72317
I72327
34
Kamminga, Homme Jans 
Kramer, Trijntje Gerrits 
 10 aug 1837Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35374
I44743
35
Miedema, Teye Tjallings 
Broekens, Klaaske Jans 
 10 aug 1837Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10992
I7012
36
Boonstra, Heinse Jans 
Vries, Jitske Harmens de 
 10 aug 1846Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5108
I5109
37
Krottje, Klaas Ennes 
Koopal, Antje Doekeles 
 10 aug 1848Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12263
I12261
38
de Vries, Tiete Pabes 
Potstra, Maaike Minnes 
 10 aug 1850Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42185
I42189
39
Oostergo, Dirk 
Rosen, Pietje Manus 
 10 aug 1850Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52013
I52012
40
Klok, Lambert Jans 
Gernes, Aaltje Jans 
 10 aug 1855Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62105
I62106
41
Rosing, Anne Hermanus 
Dijk, Lutske Harmens van 
 10 aug 1855Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49398
I18747
42
Hoekstra, Gosse Sakes 
Kooistra, Baukje Wytzes 
 10 aug 1867Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19690
I81601
43
Wagenaar, Jan Klazes 
Smids, Antje Hiddes 
 10 aug 1872Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12828
I13379
44
Schat, Reinder Sydzes 
de Groot, Grietje Wops 
 10 aug 1876Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39384
I39385
45
Slager, Pier Pieters 
Ploeg, Geertje Siedzes van der 
 10 aug 1878Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27873
I24418
46
Wolbrink, Ritske Gerrits 
Stap, Trijntje Jacobs 
 10 aug 1878Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17789
I25036
47
van Dijk, Sjoerd Jans 
Kroes, Jantje Dirks 
 10 aug 1889Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36158
I61696
48
Hijenga, Sipke Sipkes 
Eizinga, Ida Hanzes 
 10 aug 1893Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27718
I96660
49
Wiersma, Jan Sijes 
Miedema, Renske Klazes 
 10 aug 1895Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54309
I35627
50
Looyenga, Sjoerd Leenderts 
Veldema, Jantje Klazes 
 10 aug 1907Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29153
I40848

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 52

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Smedingh, Doecke Ritskes 
 10 aug 1681Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68060
2
Nuttes, Wybe 
 10 aug 1690Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82585
3
Wopkes, Jannigje 
 10 aug 1704Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95556
4
Lourens, Lolkje 
 10 aug 1726Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91618
5
Luitzens, Trijntje 
 10 aug 1730Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73247
6
Pijters, Dieuke 
 10 aug 1732Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43216
7
Steenhuis, Trijntje Jelmers 
 10 aug 1732Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44671
8
Keimpes, Tijetie 
 10 aug 1736Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80452
9
Hoekstra, Janke Alderts 
 10 aug 1738Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45913
10
Popkes, Tijs 
 10 aug 1738Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38860
11
Rinses, Sijerk 
 10 aug 1749Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74697
12
Sikma, Auke Cornelis 
 10 aug 1749Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29341
13
Symens, Janke 
 10 aug 1749Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64717
14
Jacobs, Tjitze 
 10 aug 1753Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78341
15
Jelkes, Rinske 
 10 aug 1755Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11472
16
Jelles, Pijtje 
 10 aug 1755Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79143
17
Kaijzer, Meente Pieters 
 10 aug 1755Winschoten, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96418
18
Nammens, Nammen 
 10 aug 1755Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44291
19
Miedema, Grietje Douwes 
 10 aug 1760Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12046
20
Rondan, Sipke Jelles 
 10 aug 1760Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108257
21
Althusius, Johannes Jans 
 10 aug 1766Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85516
22
Botma, Kornelis Folkerts 
 10 aug 1771Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84509
23
Aukes, Sybren 
 10 aug 1783Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94916
24
Feima, Jelle Gerbens 
 10 aug 1783Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96357
25
Pieters, Sipke 
 10 aug 1783Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44238
26
Schaaf, Lijsbert Fokkes van der 
 10 aug 1783Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14587
27
Wal, Jeltje Sjoerds van der 
 10 aug 1783Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39670
28
Bonga, Jakob Sijes 
 10 aug 1788Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80358
29
Harmsma, Hendrik Rinzes 
 10 aug 1788Beets/Beetsterzwaag/Olterterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41077
30
Hofstra, Dirk Pieters 
 10 aug 1788Edens/Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96309
31
Jansma, Tijs Sjoerds 
 10 aug 1788Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3457
32
Palsma, Hendrik Andles 
 10 aug 1788Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13181
33
Reitsma, Akke Abes 
 10 aug 1788Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47468
34
Schroor, Ytje Harmens 
 10 aug 1788St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4015
35
Ploeg, Willem Geerts van der 
 10 aug 1793Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72043
36
Bosch, Jan Gerrits 
 10 aug 1794Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6707
37
de Vries, Trijntje Johannes 
 10 aug 1794Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95813
38
Dijkstra, Bauke Willems 
 10 aug 1794Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27066
39
Jelles, Sjouke 
 10 aug 1794Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98862
40
Lyklema, Sytske Tjallings 
 10 aug 1794Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45488
41
Stolte, Klaas Philips 
 10 aug 1794Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36759
42
Veenstra, Elizabeth Jacobs 
 10 aug 1794Noordwolde/Boyl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68101
43
Zoodsma, Sytze Jans 
 10 aug 1794Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I540
44
Ferwerda, Sytske Gerrits 
 10 aug 1800Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58089
45
Greevelink, Johannes Tjerks 
 10 aug 1800Sint Johannesga/Delfstrahuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57320
46
Plat, Sipke Binnes 
 10 aug 1800Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13615
47
Ark, Trijntje Jans van der 
 10 aug 1806Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29890
48
Bosch, Taetske Siedses 
 10 aug 1806Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2083
49
de Vries, Tjipke Jans 
 10 aug 1806Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88202
50
Groot, AEbele Anskes de 
 10 aug 1806Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5064

1 2 Volgende»