Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 144

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Ubles, Maike 
 10 jul 1724 I46240
2
Sweitses, Tyetie 
 10 jul 1750Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80729
3
Cuperus, Nanne Sjoerds 
 10 jul 1756Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52101
4
Wynzens, Folkert 
 10 jul 1765Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42620
5
Boersma, Pieter Tjebbes 
 10 jul 1768Boer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106129
6
de Vries, Trijntje Jacobs 
 10 jul 1770Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99384
7
Teitsma, Ybeltje Andries 
 10 jul 1774Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I756
8
Eversma, Lijsbert Klazes 
 10 jul 1775Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81023
9
Stienstra, Willem Sjoerds 
 10 jul 1775Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63365
10
Hoekstra, Klaas Sybes 
 10 jul 1778Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78002
11
Sikma, Cornelis Aukes 
 10 jul 1778Veenklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64715
12
de Hoop, Tytje Durks (aka van der Woude) 
 10 jul 1779Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21559
13
Harmens, Sijtske 
 10 jul 1780Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42740
14
Hellinga, Durk Douwes 
 10 jul 1782Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48210
15
Veenstra, Dieuwke Keimpes 
 10 jul 1782Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77313
16
Franken, Pieter Egberts (aka Posthuma) 
 10 jul 1783Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51831
17
Feykes, Anne 
 10 jul 1784Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46925
18
Foekes, Douwe 
 10 jul 1784Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4146
19
Koopmans, Hyltje Gerbens 
 10 jul 1786Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13583
20
Kuiken, Trijntje Beerts 
 10 jul 1787St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81627
21
Kuipers, Grietje Dirks 
 10 jul 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45727
22
Boersma, Wytske Pieters 
 10 jul 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34949
23
Terpstra, Wybe Gerryts 
 10 jul 1791Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100526
24
Hiddes, Klaas 
 10 jul 1794Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50322
25
Hoekema, Grietje Sytzes 
 10 jul 1795Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9316
26
Dreyer, Coenraad Pieters 
 10 jul 1796Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I631
27
Ferwerda, Wypkje Hotzes 
 10 jul 1797Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18808
28
Memmeler, Trijntje Hendriks 
 10 jul 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30822
29
Modderman, Syke Sjoerds 
 10 jul 1798Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6486
30
Smit, Wyke Tomas 
 10 jul 1798Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7275
31
Volbeda, Dooitze Jans 
 10 jul 1798Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87960
32
Bijker, Ybeltje Bartels 
 10 jul 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43149
33
Boonstra, Harrit Fokkes 
 10 jul 1801Doezum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40742
34
Jurresma, Wypkje Klazes 
 10 jul 1803Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67293
35
Poelstra, Antje Sjoukes 
 10 jul 1806Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71482
36
Vellinga, Reinder Ages 
 10 jul 1807Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105963
37
de Vries, Riemke Aukes 
 10 jul 1809Noordhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57812
38
Gelder, Beert Gerrits 
 10 jul 1809St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50639
39
Luksen, Minke Jans 
 10 jul 1813Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60890
40
de Vries, Dirk Jacobs 
 10 jul 1814Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103086
41
Douwma, Meye Sjoerds 
 10 jul 1814Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62195
42
Andree, Antje Jans 
 10 jul 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2649
43
de Groot, Dirk Dirks 
 10 jul 1815Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26518
44
Faber, Doetje Abrahams 
 10 jul 1816Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13499
45
Miedema, Sytske Klazes 
 10 jul 1816Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94624
46
Roorda, Albert Ruurds 
 10 jul 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14185
47
Reitsma, Abe Klases 
 10 jul 1818Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36985
48
Zondervan, Tytje Andries 
 10 jul 1818Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91257
49
Koopal, Marten Alberts 
 10 jul 1819 I78474
50
Nieuwenhuis, Jeltje Heeres 
 10 jul 1819Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78017

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 131

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Cornelis, Hiltje 
 10 jul 1751Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4160
2
Cornelis, Trijntje 
 10 jul 1756 I78011
3
Sybrens, Jacobus 
 10 jul 1790Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100772
4
Eelties, Geertie 
 10 jul 1794Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59802
5
Harmens, Froukje 
 10 jul 1794Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6300
6
Jans, Jacob 
 10 jul 1801Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4972
7
Pieters, Jetske 
 10 jul 1801Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4973
8
Tjerks, Durk 
 10 jul 1808Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79455
9
Abes, Douwe 
 10 jul 1810St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39180
10
Dijkstra, Pieter Jippes 
 10 jul 1814Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50266
11
Visser, Jacob Jans 
 10 jul 1815Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96431
12
Brouwer, Pieter Sikkes 
 10 jul 1817Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99710
13
Sytses, Grietje Cornelis 
 10 jul 1817Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65188
14
Agterberg, Jan 
 10 jul 1819Loosdrecht, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102227
15
Gelder, Beert Piebes 
 10 jul 1819 I12213
16
Staprade, Antje Pieters 
 10 jul 1819Balk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100239
17
Faber, Doetje Rinzes 
 10 jul 1822Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16300
18
Ploeg, Geeltje Jacobs van der 
 10 jul 1822Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20803
19
Ploeg, Ulbe Jochums van der 
 10 jul 1822Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48830
20
Ypey, Klaas Willems 
 10 jul 1822Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6871
21
Groeneveld, Jan Leenderts 
 10 jul 1826Het Reidland, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67038
22
Bennema, Willemke Gerrits 
 10 jul 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14602
23
Visser, Elske Wiegers 
 10 jul 1828Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91534
24
Grond, Eelkje Kornelis 
 10 jul 1829St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97231
25
Klazes, Bottje 
 10 jul 1831Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77688
26
Ruitinga, Auke Harmens 
 10 jul 1831Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50196
27
Faber, Anne Klases 
 10 jul 1833Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102358
28
Kleinhuis, Jan Joostes 
 10 jul 1833Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49590
29
Wierstra, Jacob Gerbens 
 10 jul 1835Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5621
30
Ypma, Jacob Bienses 
 10 jul 1837Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82332
31
Zwaan, Neeltje van der 
 10 jul 1838Oud-Beijerland, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63230
32
Faber, Antje Ietes 
 10 jul 1839Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65773
33
Ploeg, Pietje Andries van der 
 10 jul 1839Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7987
34
Walle, Nuttert Tijsses de 
 10 jul 1839Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5582
35
Hofman, Gerrit Reinders 
 10 jul 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26374
36
Vries, Lieuwe Meinderts de 
 10 jul 1840 I20736
37
Zoodsma, Jacob Sytses 
 10 jul 1840Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I536
38
Hanja, Trijntje Sijbrens 
 10 jul 1842Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73985
39
Steltman, Jelle Tjeerds 
 10 jul 1842Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104844
40
Bouwer, Klaas Thomas 
 10 jul 1843Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40292
41
Kooi, Minke Hendriks 
 10 jul 1843Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49149
42
Hoekstra, Tietje Joukes 
 10 jul 1844Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13597
43
Kamstra, Hendrik Ypes 
 10 jul 1844Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7959
44
Reitsma, Wytske Gerbens 
 10 jul 1844Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55954
45
Gerritsen, Gerrit Hendriks 
 10 jul 1845Meppel, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85266
46
Haan, Frans Jans de 
 10 jul 1845Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11468
47
Riedstra, Tjeerd Gerrits 
 10 jul 1845Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22173
48
Stelpstra, Ankje Sytzes 
 10 jul 1845Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12114
49
Wiersma, Sjoerd Pieters 
 10 jul 1846Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23386
50
Brouwers, Elysabeth Scheltes 
 10 jul 1847 I4945

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 51

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Jouckes, Hein 
Foockes, Antje 
 10 jul 1698Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88514
I88515
2
Romkes, Andries 
Pyters, Aaltje 
 10 jul 1735Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80227
I80228
3
Simens, Heerke 
Minks, Gertie 
 10 jul 1735Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74828
I74829
4
Jacobs, Marten 
Jochems, Annigjen 
 10 jul 1740Noordwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102552
I102553
5
Douwes, Sybren 
Klases, Knieliske 
 10 jul 1746Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1936
I37415
6
Nicolai, Lieuwe Klazes 
Sikkes, Trijntje 
 10 jul 1757Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48677
I48678
7
Teunis, Claas 
Jimkes, Jeltje 
 10 jul 1757Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91642
I91641
8
Arents, Harm 
Hindriks, Aaltjen 
 10 jul 1761Nieuwolda, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99053
I99054
9
Arjens, Reinder 
Jans, Antje 
 10 jul 1763Warstiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71521
I71522
10
Romkes, Hotse 
Rasschen, Janke 
 10 jul 1763Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85081
I85082
11
Tjeerds, Meine 
Jelles, Henke 
 10 jul 1768Hoornsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88872
I88873
12
Meyer, Rendert Jans 
Bileveld, Geeske Geerts 
 10 jul 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46566
I58664
13
Yemes, Ysbrand 
Pyters, Geertje 
 10 jul 1774St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79302
I79303
14
Oosterhagen, Jan Sytses 
Zetstra, Maaike Pieters 
 10 jul 1776Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92378
I92379
15
Bandsma, Bauke Sapes 
Jacobs, Afke 
 10 jul 1791Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85356
I85357
16
Brouwer, Sytze Hendriks 
Roosma, Janke Reins 
 10 jul 1796Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40725
I40726
17
Feitsma, Minne Ruurds 
Hospes, Andersche Symons 
 10 jul 1803Lutkewierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47107
I47108
18
Heddema, Johannes Hedzers 
Houwink, Grietje Hendriks 
 10 jul 1803Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45465
I45466
19
Hellinga, Abe Sierks 
Klok, Grietje Jacobs 
 10 jul 1803Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7567
I7568
20
Vries, Ype Ypes de 
Boonstra, Sytske Hyltjes 
 10 jul 1803Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1582
I241
21
Meulen, Rinze Arjens van der 
Ley, Menke Jans van der 
 10 jul 1804Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9773
I9774
22
Steen, Lammert Gerrits 
Bergsma, Joukje Hendriks 
 10 jul 1811Schoterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I825
I735
23
Douma, Douwe Douwes 
Veen, Antje Baukes van der 
 10 jul 1814Mairie Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60690
I60691
24
Kok, Johannes (Hans) Jurjens 
Vries, Lena Pieters de 
 10 jul 1814Mairie Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11397
I11398
25
Dijkstra, Douwe Oeges 
Jong, Meinouw Arjens de 
 10 jul 1816Mairie Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1891
I21712
26
Kroese, Jan Harmens 
Terpstra, Sibbeltje Botes 
 10 jul 1816Mairie Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24078
I24079
27
Werkema, Willem Geerts 
Bakker, Lamge Geerts 
 10 jul 1819Ezinge, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57818
I106627
28
de Jong, Evert Hayes 
Koopmans, Gelske Gelts 
 10 jul 1823Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32413
I5317
29
Ferwerda, Sytze Gerrits 
Zagema, Dieuwke Jans 
 10 jul 1823Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2324
I2325
30
Sterk, Hendrik Jans 
Tamminga, Sjoukje Martens 
 10 jul 1823Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7631
I7623
31
Velde, Gerben Meints van der 
Sytsma, Gerritje Sytzes 
 10 jul 1824Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38180
I38181
32
Hoekstra, Sake Gosses 
Ryzema, Maaike Jans 
 10 jul 1828Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19684
I19683
33
Woude, Sipke Sjoerds van der 
Andringa, Aaltje Pieters 
 10 jul 1828Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5796
I15203
34
Renkema, Wijmer Roelfs 
Auwema, Roelfke Jakobs 
 10 jul 1829Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103064
I103065
35
Olijnsma, Jacob Jans 
Gilles, Hillegenda Fredriks 
 10 jul 1830Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10467
I9539
36
Dijkman, Minne Sikkes 
Stienstra, Jantje Annes 
 10 jul 1834Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I365
I366
37
Tuin, Gerrit Gosses van 
Wagenaar, Reinouw Mients 
 10 jul 1834Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5952
I5452
38
Wierda, Pieter Folkerts 
Bouma, Maaike Ruurds 
 10 jul 1834Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11250
I11251
39
Bisschop, Freerk Jakobs 
Leystra, Trijntje Freerks 
 10 jul 1845Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28987
I28025
40
Koopmans, Yde Dirks 
Homsma, Houkje Hommes 
 10 jul 1845Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7896
I9438
41
Velde, Bauke Joekes van der 
Mei, Klaaske Ulbes van der 
 10 jul 1847Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19592
I28364
42
Gulmans, Jacob Jans 
Jas, Sybrigje Jacobs van der 
 10 jul 1862Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85706
I85707
43
Hamstra, Jan Dirks 
Kamstra, Aaltje Fokkes 
 10 jul 1864Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106695
I10856
44
Dreyer, Fopke (Frank) Martens 
Damstra, Geertje (Gertrude) Geerts 
 10 jul 1865Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52786
I99821
45
Zee, Rein Jans van der 
Roorda, Janke Jans 
 10 jul 1873Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98509
I9224
46
Dijk, Doeke Alberts van 
Siegersma, Sjeudtje Andries 
 10 jul 1880Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13451
I13455
47
Hoekstra, AEde Jans 
Ynema, Foekje Ynes 
 10 jul 1880Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21323
I38693
48
Roersma, Lieuwe Errits 
Brouwers, Grietje Scheltes 
 10 jul 1880Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4854
I718
49
Bakker, Gerrit 
Berman, Maria Catharina 
 10 jul 1889Zaamslag, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101960
I101961
50
Koopmans, Pieter Klazes 
Huitema, Sytske Karstes 
 10 jul 1909Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34707
I34709

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 59

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Ritskes, Pijter 
 10 jul 1687Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87500
2
Nuttes, Hedser 
 10 jul 1718Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70144
3
Meinsma, Meinte Sjoerds 
 10 jul 1735Beers/Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98735
4
Lieuwes, Jeltie 
 10 jul 1740Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45279
5
Lieuwes, Rinske 
 10 jul 1740Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79287
6
Tjeerds, Lubbert 
 10 jul 1740Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67668
7
Everts, Jannigje 
 10 jul 1744St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74082
8
Annes, Feye 
 10 jul 1746Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106310
9
Sasses, Claaske 
 10 jul 1746Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44260
10
Koopmans, Sybe Hanses 
 10 jul 1757Sandfirden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71553
11
Sipkes, Pijtje 
 10 jul 1757Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40492
12
Werf, Tjitske Siedses van der 
 10 jul 1757Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35073
13
Nammens, Antie 
 10 jul 1763Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62350
14
Ruitenschild, Aukje Cornelis 
 10 jul 1765Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82652
15
Bruinsma, Homme Sjoerds 
 10 jul 1768Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55607
16
Johannes, Ritske 
 10 jul 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79576
17
Swart, Lijsbert Klazes 
 10 jul 1768Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4919
18
Tjeerds, Aukjen 
 10 jul 1768Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31913
19
van Gosliga, Wypkjen Jans 
 10 jul 1768Tjerkwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92226
20
Schuurmans, Klaas Willems 
 10 jul 1769Baijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65680
21
Eisses, Rienje 
 10 jul 1774Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58484
22
Gerrits, Reinouw 
 10 jul 1774Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83063
23
Hornstra, Thomas Jans 
 10 jul 1774St. Nicolaasga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89179
24
Jans, Antje 
 10 jul 1774St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26670
25
Kingma, Trijntje Jacobs 
 10 jul 1774Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42780
26
Kornelis, Dirk 
 10 jul 1774Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15695
27
Noteboom, Beitske Foekes 
 10 jul 1774Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29893
28
Sipkes, Rense 
 10 jul 1774Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42995
29
Abes, Grietje 
 10 jul 1781Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104967
30
Cornelis, Lysbert 
 10 jul 1785Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49235
31
Glas, Cornelis Jans 
 10 jul 1785Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1777
32
Haarsma, Jille Martens 
 10 jul 1785Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11684
33
Hoekstra, Baukje Sakes 
 10 jul 1785Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1429
34
Philippus, Sijmen 
 10 jul 1785Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79041
35
Pyters, Hylke 
 10 jul 1785Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2896
36
Wuffen, Egbert Reinders 
 10 jul 1785Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49632
37
Boersma, Gerben Oebles 
 10 jul 1787Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13349
38
de Jong, Tytje Baukes 
 10 jul 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45670
39
Fokkema, Tetje Tjeerds 
 10 jul 1791Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74539
40
Hoekstra, Egle Nutterts 
 10 jul 1791Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75853
41
Kloosterman, Jan Romkes 
 10 jul 1791Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1900
42
Koning, Trijntje Andries 
 10 jul 1791Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65803
43
Postma, Gijsbert Gerrits 
 10 jul 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7475
44
Robijn, Trijntje Pieters 
 10 jul 1791Burgwerd/Hichtum/Hartwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91953
45
Beenen, Hendrik Klazes 
 10 jul 1796Oudeschoot/Nieuweschoot/Mildam/Rottum/Katlijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71686
46
Jaarsma, Antje Willems 
 10 jul 1796Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46951
47
Kalma, Jacob Jetzes 
 10 jul 1796Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31539
48
Staal, Sjoukje Hendriks van der 
 10 jul 1796Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38848
49
Staphorius, Antje Jelles 
 10 jul 1796Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14792
50
de Vries, Bouwen Symens 
 10 jul 1803Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31334

1 2 Volgende»