Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 176

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Tjallings, Antje 
 10 jun 1743Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13765
2
Cornelis, Antie 
 10 jun 1749Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4977
3
Hoekstra, Frans Gosses 
 10 jun 1770Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72612
4
Korf, Grietje Jochums 
 10 jun 1771Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17868
5
Pytters, Antje 
 10 jun 1771Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54877
6
Algera, Sytske Syes 
 10 jun 1772Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39251
7
Beerns, Gerben 
 10 jun 1773Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47580
8
Hellema, Antje Baukes 
 10 jun 1773Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44542
9
Ley, Joon Gabes van der 
 10 jun 1776Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30977
10
de Jong, Jasper Cornelis 
 10 jun 1779St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104407
11
IJskamp, Jurjen Pieters 
 10 jun 1779Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79863
12
Hiddema, AEbele Hiddes 
 10 jun 1780Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5074
13
Hornstra, Klaas Klases 
 10 jun 1780Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5204
14
Osinga, Jacob Jelles 
 10 jun 1781Uitwellingerga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97406
15
Kuipers, Klaaske Harmens 
 10 jun 1785Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63802
16
Tjeerds, Jilles 
 10 jun 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42896
17
Veen, Antje Jans van der 
 10 jun 1789Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94509
18
Veen, Louke (Louw) Jans van der 
 10 jun 1789Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2632
19
Velde, Tjitske Ates van der 
 10 jun 1789Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89374
20
Ploeg, Grietje Douwes van der 
 10 jun 1790Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24236
21
de Jong, Tytje Baukes 
 10 jun 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45670
22
Eisma, Ybeltie Jiljes 
 10 jun 1791Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80307
23
Hoitsma, Dirk Jacobus 
 10 jun 1791Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79642
24
Kempenaar, Gelske Keimpes 
 10 jun 1791Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89060
25
Talsma, Lucas Pieters 
 10 jun 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36519
26
Adema, Wietze Gjalts 
 10 jun 1794Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37208
27
Mei, Klaas Merks van der 
 10 jun 1794Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112236
28
Monsma, Johannes Oepkes 
 10 jun 1794Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86221
29
Fransen, Jacob 
 10 jun 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47324
30
de Jong, Johannes Kaspers 
 10 jun 1797Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53810
31
Faber, Herre Gerbens 
 10 jun 1797Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111749
32
Kleiterp, Jacobje Hendriks 
 10 jun 1798Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1293
33
Kuiphof, Harmen Binderts 
 10 jun 1799Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13423
34
Wouda, Dieuke Johannes 
 10 jun 1799Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7317
35
Miersma, Pieter Hettes 
 10 jun 1801Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5266
36
Sytsma, Sytze Sybes 
 10 jun 1801Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7040
37
Walings, Jannigje 
 10 jun 1801Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77826
38
Veen, Gatske Oeges van der 
 10 jun 1802Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66680
39
Algra, Aan Symens 
 10 jun 1803Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68529
40
Eck, Antje Willems van 
 10 jun 1803Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10296
41
Miedema, Ytje Joukes 
 10 jun 1803Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10109
42
Zuiderbaan, Simon Johannes 
 10 jun 1803Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63394
43
Abrahams, Dieuwke 
 10 jun 1804Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77386
44
Jong, Hendrik Hayes de 
 10 jun 1804Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5693
45
Reitsma, Tjitske Sybes 
 10 jun 1804Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79239
46
Freerks, Waling 
 10 jun 1807Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44059
47
de Vries, Antje Sjoerds 
 10 jun 1810Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84282
48
Boer, Rienk Jans de 
 10 jun 1811Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9610
49
Keijzer, Arij 
 10 jun 1811Sint Philipsland, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110342
50
Koopmans, Wiltje Ennes 
 10 jun 1813Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57933

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 164

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Wolterstorff, Anna 
 10 jun 1800Vlaardingen, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98100
2
Klases, Bieuke 
 10 jun 1809Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10047
3
Watzes, Pier 
 10 jun 1809Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43648
4
Taekes, Dieuwke 
 10 jun 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75156
5
Sterkenburg, Nieske Abes 
 10 jun 1813Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58767
6
de Jong, Dirk Dirks (aka Blaumuts) 
 10 jun 1814St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57055
7
de Zee, Uiltje Murks 
 10 jun 1814Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83963
8
Meulen, Rigtje Sjoukes van der 
 10 jun 1814Westermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92666
9
Dijkstra, Jochem Jeens 
 10 jun 1815Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86695
10
Dijkstra, Johannes Lieuwes 
 10 jun 1815Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103477
11
Kooistra, Johannes Pieters 
 10 jun 1816Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65489
12
van Til, Zwaantje Giewes 
 10 jun 1817Vliedorp, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107500
13
Tuinstra, Pieter Jans 
 10 jun 1819 I12494
14
Zijlstra, Durk Geerts 
 10 jun 1820 I61350
15
Cats, Marij Lubberts 
 10 jun 1822Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48710
16
Klases, Jantje 
 10 jun 1823Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87116
17
Tamminga, Trijntje Jacobs 
 10 jun 1823 I41009
18
Snijder, Sytze Douwes 
 10 jun 1825 I49284
19
Dijkstra, Pieter Piers 
 10 jun 1826 I66420
20
Wassenaar, Sjoerd Pieters 
 10 jun 1826St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37639
21
de Vries, Grietje Tjipkes 
 10 jun 1827Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22486
22
Nauta, Aafke Gerrits 
 10 jun 1827St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97274
23
Tijmstra, Afke Reinders 
 10 jun 1827Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57033
24
Alma, Sjoerd Sakes 
 10 jun 1828 I6533
25
Dijkstra, Lijsbert (Lyske) Sjoerds 
 10 jun 1828Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17397
26
Riemersma, Hendrik Gerrits 
 10 jun 1831Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7766
27
Grafstra, Wieger Pieters 
 10 jun 1832Kampen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26321
28
Jonkman, Roel Hendriks 
 10 jun 1832 I81076
29
Vlastra, Hein Luitjes 
 10 jun 1832Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54909
30
de Jong, Reinder Tietes 
 10 jun 1833Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37662
31
Revius, Hiltje Jacobs 
 10 jun 1835Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86977
32
Banga, Jaaike Willems 
 10 jun 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4916
33
Roepsma, Rein Romkes 
 10 jun 1836Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103111
34
Bootsma, Hiltje Johannes 
 10 jun 1838Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68948
35
Hoekstra, Baukje Luitzens 
 10 jun 1838Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50877
36
Stapert, Antje Sytzes 
 10 jun 1838Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63592
37
Kooistra, Tabe Tjeerds 
 10 jun 1839Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98473
38
Plantinga, Wybren Foppes 
 10 jun 1839Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11013
39
Elzinga, Neeltje Fetzes 
 10 jun 1840Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91613
40
Brems, Tapke Rinzes 
 10 jun 1841Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30254
41
Jansma, Oebele Willems 
 10 jun 1841Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13878
42
de Vries, Tjidze Ykes 
 10 jun 1842Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74208
43
Boersma, Lijsbeth Gerbens 
 10 jun 1843Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87640
44
Annema, Leffert Pieters 
 10 jun 1844Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83970
45
Jagt, Trijntje Durks 
 10 jun 1845Zevenhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64202
46
Tolsma, Trijntje Sints 
 10 jun 1845Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70995
47
Vos, Gesiena 
 10 jun 1845Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101297
48
Zandstra, Anthony Jacobs 
 10 jun 1845Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48532
49
Sikkama, Teetske Louwes 
 10 jun 1846Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7364
50
Griepstra, Maaike Botjes 
 10 jun 1847Gauw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45050

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 133

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Tjallings, Roelof 
Folkes, Wytske 
 10 jun 1714Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91561
I91562
2
Beute, Harmen Harmens 
Hendriks, Annigje 
 10 jun 1719Kolderveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57115
I57116
3
Ebding, Sylvester 
Dove, Greta (aka Margretha Dave) 
 10 jun 1725Burgsteinfurt, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95343
I95344
4
Jans, Pier 
Rienx, Antje 
 10 jun 1727Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96328
I96329
5
Bruinsma, Bastiaan Keimpes 
Tjalles, Rinske 
 10 jun 1736Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89082
I89083
6
Abma, Murck Freerks 
Gerbens, Oetske 
 10 jun 1737Jutrijp/Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70987
I70988
7
Geerts, Doeske 
IJtzes, Reine 
 10 jun 1737Doezum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93253
I93254
8
Hendriks, Liepke 
Clases, Janke 
 10 jun 1742Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80558
I80559
9
Wigles, Sybe 
Tjepkes, Trijntje 
 10 jun 1742Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10926
I10927
10
Watzes, Jacob 
Hendriks, Ytske 
 10 jun 1753Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82167
I82174
11
Andries, Jan Hendrik 
Zents, Grietie 
 10 jun 1764Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89974
I89975
12
Lammerts, Willem 
Watzes, Sjoertje 
 10 jun 1764Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91603
I91605
13
Thomas, Jacob 
Sipkes, Bauk 
 10 jun 1764Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87205
I87206
14
Wobbes, Rinze 
Wybes, Trijntje 
 10 jun 1764Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71568
I71569
15
Zoodsma, Falentijn Jans 
Ruurds, Sijke 
 10 jun 1764Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I820
I853
16
Heringa, Jan Jans 
Hendriks, Grietje 
 10 jun 1770Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109958
I109959
17
Joukes, Jochem 
Rykles, Aukjen 
 10 jun 1770Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89804
I82902
18
Koning, Willem Pieters 
de Vries, Tjerkje Ouwes 
 10 jun 1770St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66084
I66085
19
Pijters, Harmen 
Douwes, Aukjen 
 10 jun 1770Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101687
I101688
20
Rinderts, Rinse 
Clases, Pytje 
 10 jun 1770Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86764
I86765
21
Theunis, Tjepke 
Jemmes, Mayke 
 10 jun 1770Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91308
I91309
22
Arjens, Pijtter 
Pijters, Hendrikje 
 10 jun 1774Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46005
I46006
23
Binnema, Johannes Binnes 
de Jong, Trijntje Doedes 
 10 jun 1781Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65008
I65007
24
Bosma, Rienk Rinses 
Lucas, Gaatske 
 10 jun 1781Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56554
I56555
25
Damstra, Oeds AEsges 
Boomsma, Beatrix Baukes 
 10 jun 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13480
I13481
26
Doekes, Harmen 
Beerns, Ottje 
 10 jun 1781Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103442
I103443
27
Hiemstra, Bokke Yedes 
Pieters, Jantje 
 10 jun 1781Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89838
I89839
28
Jacobs, Saake 
Aukes, Fimke 
 10 jun 1781Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107545
I107546
29
Kooistra, Klaas Johannes 
Johannes, Hiltje 
 10 jun 1781Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94218
I94217
30
Miedema, Bokke Sapes 
Nannes, Sydske 
 10 jun 1781Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80184
I80185
31
Sybrens, Folkert 
Gosses, Henke 
 10 jun 1781Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60130
I60131
32
Tulp, Rinze Gaatzes 
Pieters, Akke 
 10 jun 1781Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10595
I10594
33
Kuipers, Pieter Folkerts 
Nauta, Hiltje Dirks 
 10 jun 1782Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72633
I72634
34
Liebbes, Molle 
Pasma, Antje Rodes 
 10 jun 1782Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66663
I66664
35
Andries, Nutte 
Jacobs, Antje 
 10 jun 1787Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83486
I83488
36
Blauw, Gerke Jans 
Damstra, Lysbert Aans 
 10 jun 1787Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90622
I90623
37
Colmer, Cornelis Jurjens 
Clases, Antke 
 10 jun 1787Nes, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95650
I95651
38
Dorenbos, Reynder Jans 
de Vries, Johanna 
 10 jun 1787Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97192
I97196
39
Feima, Gerben Jelles 
Schaafsma, Ybeltje Jans 
 10 jun 1787Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62629
I62630
40
Martens, Louwrens 
Baukis, Pyttie 
 10 jun 1787Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111432
I111431
41
Metzlar, Kier Rommerts 
Vries, Dina Alles de 
 10 jun 1787Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18059
I18060
42
Miedema, Pieter Hayes 
Koopal, Aukjen Zydses 
 10 jun 1787Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93362
I93361
43
Renema, Teunis Reinders 
Bontekoe, Antje Gosses 
 10 jun 1787Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12375
I12376
44
de Boer, Meint Teyes 
Sjoerds, Janke 
 10 jun 1789Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86368
I86369
45
Bloemsma, Egbert Cornelis 
Teunis, Oetske 
 10 jun 1792Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73665
I81515
46
Ferwerda, Jan Salomons 
Henstra, Trijntje Klazes 
 10 jun 1792Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24008
I24009
47
Sikkes, Gauke 
Modderman, Rinske Thijses 
 10 jun 1792Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57608
I57609
48
Wijnstok, Jan Jansen 
Tamboeser, Hijlkjen Jelkes 
 10 jun 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46225
I46223
49
Ynia, Atze 
Heide, Bontje van der 
 10 jun 1792Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90743
I90745
50
Dijkstra, Eeltje Minnes 
Hoekstra, Lolkje Petrus 
 10 jun 1798Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31795
I31796

1 2 3 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 68

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Folkerts, Martinus 
 10 jun 1725Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57145
2
Havinga, Jan 
 10 jun 1731Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67006
3
Fransens, Maike 
 10 jun 1736Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45191
4
Bakker, Marten Jacobs 
 10 jun 1742Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56493
5
Braaksma, Age Feyes 
 10 jun 1742Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9635
6
Hoogstra, Aukje Hendriks 
 10 jun 1742Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96494
7
Jans, Pylger 
 10 jun 1742Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102363
8
Durks, Sibbeltje 
 10 jun 1753Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104300
9
Hurkuik, Bernardus 
 10 jun 1753Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68351
10
Plat, Jan Lazes 
 10 jun 1753St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69313
11
Postma, Tjalling Tammes 
 10 jun 1753Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72232
12
Rintses, Vroukjen 
 10 jun 1756Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95748
13
Bartelts, Gepke 
 10 jun 1757Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48293
14
Borger, Jouke Douwes 
 10 jun 1759St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77450
15
de Boer, Luitjen Ypes 
 10 jun 1759Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59875
16
Jacobs, Ymke 
 10 jun 1759Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103562
17
Johannes, Trijntje 
 10 jun 1759Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53263
18
Keimpes, Trijntje 
 10 jun 1759Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77320
19
Valks, Taltje Jans 
 10 jun 1759Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80061
20
Crans, Jantje Kornelis 
 10 jun 1764Peperga/Blesdijke Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90852
21
Groothof, Fentje Jacobs 
 10 jun 1764Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50136
22
Harmens, Lysbet 
 10 jun 1764Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2883
23
Jonker, Ymkje Durks 
 10 jun 1764Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67906
24
Molenaar, Pierkje Reins 
 10 jun 1764St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78639
25
Ynes, Maaike 
 10 jun 1764Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65443
26
Dijkstra, Antje Harmens 
 10 jun 1766Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16134
27
Toremans, Romkje Wouters 
 10 jun 1767Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90502
28
Hoppinga, Aaltje Hendriks 
 10 jun 1768Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71091
29
de Visser, Jacob Franzes 
 10 jun 1770Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84377
30
Jacobs, Gieltje 
 10 jun 1770Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3174
31
Jong, Janke Eelkes de 
 10 jun 1770Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9777
32
Postma, Lolke Jacobs 
 10 jun 1770Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57106
33
Bloemstra, Rinske Ates 
 10 jun 1774Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100205
34
Dijkstra, Tjitske Oeges 
 10 jun 1781Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100679
35
Eisma, Ytske Tjeerds 
 10 jun 1787Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10161
36
Idsinga, Pieter Dirks 
 10 jun 1787Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15736
37
Jelles, Trijntje 
 10 jun 1787Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98372
38
Prins, Antje Johannes 
 10 jun 1787Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10025
39
Reitsma, Hiltje Pieters 
 10 jun 1787St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96176
40
Tamminga, Durk Ytzens 
 10 jun 1787Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19746
41
van Dijk, Menkes Jans 
 10 jun 1787Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32063
42
Krafft, Johanna 
 10 jun 1791Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74848
43
Stellingwerf, Oeble Ottos 
 10 jun 1791Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97920
44
Ulbes, Aukje 
 10 jun 1791Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94787
45
Anema, Trijntje Sibrens 
 10 jun 1792Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47672
46
Faber, Klaaske Minnes 
 10 jun 1792Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73189
47
Havinga, Grietje Jans 
 10 jun 1792Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1533
48
Hout, Jan Sybrens van der 
 10 jun 1792Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101726
49
Kiestra, Harmanus Olferts 
 10 jun 1792Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47215
50
Oosterhof, Sytze Eeuwes 
 10 jun 1792Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49439

1 2 Volgende»