Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 178

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Ulbes, Ymkjen 
 10 mei 1713Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102115
2
Lieuwes, Laas 
 10 mei 1739Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31918
3
Mients, Klaas 
 10 mei 1742Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93041
4
Klazes, Sytske 
 10 mei 1743Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78006
5
Dotinga, Sytse Tomas 
 10 mei 1747Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59310
6
Dijkman, Nammen Klaases 
 10 mei 1753Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5
7
Schaafsma, Ybeltje Jans 
 10 mei 1758Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62630
8
Roorda, Jakkele Tjerks 
 10 mei 1761Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105282
9
van Wicheren, Jitske Gerrits 
 10 mei 1761Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109726
10
Wiechers, Wytze 
 10 mei 1762Harkema Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52133
11
Jasper, Hendrik Alberts 
 10 mei 1769Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86384
12
Berg, Ybeltje Harkes van den 
 10 mei 1770Mildam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112724
13
Boersma, Klaas Anskes (aka Terpstra) 
 10 mei 1771Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70973
14
Kooistra, Rindert Roelofs 
 10 mei 1771Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98602
15
Walings, Willem 
 10 mei 1771St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78370
16
Joha, Maria Thomas 
 10 mei 1773Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47446
17
Meyer, Jan Pieters 
 10 mei 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60387
18
Jurjens, Gerrijt 
 10 mei 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10808
19
Wagenaar, Harmen Jacobs 
 10 mei 1775Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16616
20
Balstra, Trijntje Fokkes 
 10 mei 1777Katlijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107532
21
Schumacher, Grietje Hessels 
 10 mei 1778Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50326
22
Schuringa, Grietje Sjoerds 
 10 mei 1779Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109219
23
Sluis, Marten Jogchums van der 
 10 mei 1779Noordwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102542
24
de Vries, Jan Jans 
 10 mei 1780Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85873
25
Boomsma, Jan Gooitzens 
 10 mei 1782 I4621
26
Jaarsma, Grietje Willems 
 10 mei 1784Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46954
27
Borger, Geeske Arjens 
 10 mei 1786Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41117
28
Sybma, Lubbe Jans 
 10 mei 1786Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2411
29
Wijmstra, Jentje Baukes 
 10 mei 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5677
30
Hettema, Klaaske Andries 
 10 mei 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42567
31
Jans, Minke 
 10 mei 1789Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43763
32
Doedes, Antje 
 10 mei 1790Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2909
33
Dijkstra, Grietje Sjoukes 
 10 mei 1791Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21850
34
Dijkstra, Jacob Rienks 
 10 mei 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9976
35
Zuidema, Johannes Meinderts 
 10 mei 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9112
36
Jans, Maaike 
 10 mei 1793Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79402
37
Boersma, Foekje Hendriks 
 10 mei 1794Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6721
38
Wal, Age Sjoerds van der 
 10 mei 1795Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11071
39
Steenstra, Sieuke Gerrits 
 10 mei 1798Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81984
40
Stilma, Lubbrig Martens 
 10 mei 1798Offingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74998
41
Johannes, Sijds 
 10 mei 1802Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47824
42
Werkmans, Jitske Iebeles 
 10 mei 1803Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47039
43
Porte, Pieter Gerrits 
 10 mei 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5772
44
Ferwerda, Hendrik Jans 
 10 mei 1806Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2623
45
Bakker, Foukij Geerts 
 10 mei 1807Windeveer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109492
46
Dreyer, Jacob Aris 
 10 mei 1807Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I147
47
van Dijk, Johannes Jacobus 
 10 mei 1807Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61248
48
Beerns, Ritske Beerns (aka Boonstra) 
 10 mei 1810Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97254
49
Terpstra, Sjoukje Goffes 
 10 mei 1810Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37617
50
Meulen, Douwe Lolkes van der 
 10 mei 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6429

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 178

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Zimmerman, Johan Coenraad 
 10 mei 1774 I73811
2
Feitsma, Douwe Gerbens 
 10 mei 1791Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109728
3
Hanses, Gerben 
 10 mei 1796Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104232
4
Gerbens, Klaas 
 10 mei 1797Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59695
5
de Vries, Berendina Dirks 
 10 mei 1802Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85209
6
Gerryts, Hinke 
 10 mei 1805Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94208
7
Tietes, Sijke 
 10 mei 1806Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87436
8
Jans, Jannichje 
 10 mei 1807Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21853
9
Johannis, Wybe 
 10 mei 1807Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66555
10
Daams, Arjen 
 10 mei 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18765
11
Johannes, Focke 
 10 mei 1809Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69560
12
Rimmerens, Jan 
 10 mei 1809Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68595
13
Beerns, Trijntje 
 10 mei 1812Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86269
14
Ploeg, Jochem Jacobs van der 
 10 mei 1815Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20802
15
Groeneveld, Gerben Lumes 
 10 mei 1816City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73587
16
Witholt, Femma Elisabeth 
 10 mei 1816Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79052
17
Annes, Grietie 
 10 mei 1817Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108568
18
Jans, Hilke 
 10 mei 1817Ballum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80692
19
Pieters, Riemke 
 10 mei 1818Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84992
20
Staal, Jacob Dirks 
 10 mei 1818Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2296
21
Dijkstra, Bontje Sybrens 
 10 mei 1819Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87000
22
Bakker, Hidde Pieters 
 10 mei 1820Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6025
23
Blo(e)m, Jacob Fopkes 
 10 mei 1820Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87487
24
Westerhoek, Oeds Haantjes (aka Westra) 
 10 mei 1820Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94357
25
Dijkstra, Jan Gaatzes 
 10 mei 1821Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111717
26
Landstra, Ypke Ymes 
 10 mei 1821Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75770
27
de Wit, Harmen Berents 
 10 mei 1822Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113502
28
Dijkstra, Jan Feyes 
 10 mei 1822Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5149
29
Noorthoek, Dina 
 10 mei 1822Sint Philipsland, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100929
30
Hoekstra, Antje Taedes 
 10 mei 1823Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87707
31
van Eisinga, Ids Jacobs 
 10 mei 1823Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98191
32
Reitsma, Hylke Sydses 
 10 mei 1824Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55211
33
Bouma, Oepke Pieters 
 10 mei 1825 I65196
34
Wiersma, Gosse Goffes 
 10 mei 1825Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5114
35
Pieters, Martje 
 10 mei 1826Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111261
36
Stelwagen, Janke Johannes 
 10 mei 1826Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2153
37
Vries, Rinske Pieters de 
 10 mei 1827Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9302
38
Dijkstra, Rinse Sipkes 
 10 mei 1828St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77883
39
Krol, Sytske Alberts 
 10 mei 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6717
40
Postuma, Sybrigje Sybes 
 10 mei 1828St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85754
41
Wendelaar, Jantje Everts 
 10 mei 1829Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5941
42
Zandstra, Eelke Murks 
 10 mei 1831Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76417
43
Althof, Tettje Wytzes 
 10 mei 1832Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45534
44
Heslinga, Gerben Jacobs 
 10 mei 1834Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3165
45
Hillema, Ynskje 
 10 mei 1834Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104739
46
Bonnema, Sjoukjen Lases 
 10 mei 1836Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71577
47
Heeringa, Pieter Gosses 
 10 mei 1836Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92053
48
Kalma, Homme Jetzes 
 10 mei 1836Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68945
49
Rodenhuis, Sjouke Sjoukes 
 10 mei 1838St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36763
50
Schaafsma, Harmen Oedses 
 10 mei 1840Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72614

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 466

1 2 3 4 5 ... 10» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Thomas, Maarten 
Cornelis, Bauckie 
 10 mei 1663Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105233
I105234
2
Gossis, Anne 
Rinsis, Lisbet 
 10 mei 1711Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82664
I82665
3
Ebes, Binne 
Pytters, Acke 
 10 mei 1716Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108983
I108984
4
Lieuwes, Menne 
Bouwes, Sytske 
 10 mei 1722Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95360
I95361
5
Feikes, Gerryt 
Anskes, Ockjen 
 10 mei 1733Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93069
I93071
6
Jacobs, Ouwe 
Johannes, Grietje 
 10 mei 1733Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106734
I106735
7
Jurjens, Joost 
Klases, Rigstje 
 10 mei 1733Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72422
I72424
8
Hendrikx, Hattum 
Annes, Lotie 
 10 mei 1735Beets Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103449
I103450
9
Andries, Foppe 
Hendriks, Hendrikje 
 10 mei 1739Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76318
I76319
10
Eelkes, Tjerk 
Gerrits, Fookeltje 
 10 mei 1739Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92805
I92806
11
Harmens, Haje 
Jelles, Geeske 
 10 mei 1739Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50690
I50691
12
Oebles, Auke 
Lieuwes, Geeske 
 10 mei 1739Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91221
I91222
13
Dirks, Michiel 
Ytzens, Grietje 
 10 mei 1744Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32016
I32015
14
Fetses, Jacob 
Rienks, Ynske 
 10 mei 1744Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43661
I73410
15
Geerts, Meint 
Alberts, Antje 
 10 mei 1744Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87084
I87085
16
Harmens, Bauke 
Johannes, Rinske 
 10 mei 1744Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1627
I1628
17
Jacobs, AEde 
Koerts, Neeltje 
 10 mei 1744St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49524
I49525
18
Jans, Willem 
Douwes, Aukien 
 10 mei 1744Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79949
I79950
19
Fokkes, Idsert 
Tjebbes, Trijntje 
 10 mei 1750Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84246
I84247
20
Hendriks, Anne 
Wessels, Vroukjen 
 10 mei 1750Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95760
I95761
21
Sierdts, Pijter 
Luitjens, Trijntie 
 10 mei 1750Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97582
I97583
22
Wobbes, Roelof 
Geerts, Styntie 
 10 mei 1750Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71093
I71094
23
Arents, Johannes 
Harmens, Baukjen 
 10 mei 1761Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68328
I68329
24
Douwes, Tijs 
Swetses, Tjietske 
 10 mei 1761Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10772
I111675
25
Harryts, Tyte 
Gerbens, Zijke 
 10 mei 1761Morra/Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72129
I72130
26
Hindriks, Sytse 
Tjeerds, Tjitske 
 10 mei 1761Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76434
I76435
27
Jans, Jacob 
Clases, Gertie 
 10 mei 1761Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6396
I6395
28
Jielts, Hoeke 
Cornelis, Bregtje 
 10 mei 1761Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76459
I76460
29
Remmelts, Sander 
Tabes, Trijntje 
 10 mei 1761Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71778
I71779
30
Sakes, Broer 
Johannes, Attje 
 10 mei 1761Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86601
I86602
31
Sytses, Klaas 
Lieuwes, Geertie 
 10 mei 1761Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82809
I82810
32
Wessels, Sybren 
Hylkes, Foekje 
 10 mei 1761Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99477
I99478
33
Klases, Pieter 
Douwes, Saakje 
 10 mei 1764Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71357
I71358
34
Baukes, Sytse 
Jans, Hylkjen 
 10 mei 1767Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88417
I88418
35
Bouwveint, Cornelis Gerrits 
Kuiken, Hendrikje Cornelis 
 10 mei 1767St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81428
I81429
36
Douwes, Claas 
Eeltjes, Maayke 
 10 mei 1767Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7189
I7190
37
Douwes, Jan 
Willems, Maike 
 10 mei 1767Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89661
I89662
38
Fetzes, Douwe 
Feddes, Hittie 
 10 mei 1767Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14957
I14958
39
Jans, Ruurd 
Rinderts, Jisseltje 
 10 mei 1767Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77038
I77039
40
Jeltema, Jelte Jans 
Klazes, Dieuke 
 10 mei 1767Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7083
I7084
41
Johannes, Sjouke 
Freerks, Rinske 
 10 mei 1767Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112297
I112298
42
Klazes, Simen 
Jelles, Antje 
 10 mei 1767St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26737
I26738
43
Pieters, Jan 
Lammerts, Anje 
 10 mei 1767Warfhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105748
I105747
44
Poppes, Jacob 
Bottes, Eelkjen 
 10 mei 1767Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86412
I77091
45
Sijbouts, Pijter 
Cornelis, Inske 
 10 mei 1767Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65205
I65206
46
Sybes, Durk 
Barteles, Janke 
 10 mei 1767Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1718
I1155
47
Uilkes, Taeke 
Weidenaar, Eelkjen Filippus 
 10 mei 1767Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88794
I88795
48
Valentijn, Jan 
Carels, Attie 
 10 mei 1767Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102474
I102475
49
Visser, Pieter Oenes 
Sipkes, Tjitske 
 10 mei 1767Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9584
I9585
50
Andrijs, Jelte 
Jans, Trijntje 
 10 mei 1772Herbaijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69499
I69500

1 2 3 4 5 ... 10» Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 94

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Harmens, Hendrik 
 10 mei 1733Westergeest/Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107651
2
Minses, Claas 
 10 mei 1733Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49116
3
Hendrix, Antje 
 10 mei 1736Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91235
4
Oeges, Tjerk 
 10 mei 1737Idaard/Aegum/Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86808
5
Gerrits, Harmen 
 10 mei 1739Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48627
6
Gerrits, Rinze 
 10 mei 1739Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2777
7
Gialts, Hiltje 
 10 mei 1739 I89554
8
Nitterts, Lijsbet 
 10 mei 1739Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88069
9
Ferwerda, Pieter Johannes 
 10 mei 1744Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45632
10
Lieuwes, Engbert 
 10 mei 1744Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60008
11
Meynderts, Tjebbe 
 10 mei 1744St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50335
12
Jans, Antie 
 10 mei 1748Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58935
13
Doekes, Janke 
 10 mei 1750Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45773
14
Jans, Antje 
 10 mei 1750Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107652
15
Pieters, Janke 
 10 mei 1750Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106477
16
Prins, Pier Doekes 
 10 mei 1750Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10448
17
Sijmens, IJitske 
 10 mei 1754Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47650
18
Harrents, Trijntje 
 10 mei 1761Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64625
19
Linde, Antje Jans van der 
 10 mei 1761Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I114053
20
Meulen, Engbert Hendriks van der 
 10 mei 1761Beets/Beetsterzwaag/Olterterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77486
21
Sjoukes, Antje 
 10 mei 1761Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80203
22
Span, Bavius Ruurds 
 10 mei 1761Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35505
23
Zijlstra, Sjieuwke Jaspers 
 10 mei 1761Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7577
24
Holwerda, Jientje Pieters 
 10 mei 1767Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13700
25
Menkes, Jurjen 
 10 mei 1767Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20046
26
Pieters, Grietje 
 10 mei 1767St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73691
27
Pytters, Geiske 
 10 mei 1767Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86185
28
Braak, Djoerd Melis 
 10 mei 1772Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37991
29
Kingma, Sybrigje Leenderts 
 10 mei 1772Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75543
30
Klazes, Jan 
 10 mei 1772Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46708
31
Roorda, Albert Taekes 
 10 mei 1772Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6577
32
Tiemens, Jan 
 10 mei 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80293
33
Werf, Klaaske Fredriks van der 
 10 mei 1772Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106373
34
Feijes, Marten 
 10 mei 1776Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1629
35
de Jong, Gepke Rinses 
 10 mei 1778Hoornsterzwaag/Jubbega/Schurega/Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71685
36
Dijkstra, Grietje Abes 
 10 mei 1778Folsgare Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74710
37
Dijkstra, Meindert Jobs 
 10 mei 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6403
38
Fokkinga, Fokke Roels 
 10 mei 1778Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60753
39
Foppes, Jetske 
 10 mei 1778Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104963
40
Foppes, Trijntje 
 10 mei 1778Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104962
41
Heins, Aafke 
 10 mei 1778Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67491
42
Hellinga, Abe Sierks 
 10 mei 1778Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7567
43
Kool, Aaltje Rientses 
 10 mei 1778Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102435
44
Mellema, Antje Sybes 
 10 mei 1778Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6734
45
Sipkes, Tjeert 
 10 mei 1778Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42939
46
van Dijk, Antje Melles 
 10 mei 1778Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103859
47
Veenstra, Folkje Sipkes 
 10 mei 1778Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15401
48
Viersen, Grietje Jacobs 
 10 mei 1778Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11706
49
Visser, Jantje Sybes 
 10 mei 1778Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54970
50
Tadema, Jelle Durks 
 10 mei 1785Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37704

1 2 Volgende»