Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 167

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Ulbes, Ymkjen 
 10 mei 1713Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102115
2
Lieuwes, Laas 
 10 mei 1739Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31918
3
Mients, Klaas 
 10 mei 1742Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93041
4
Klazes, Sytske 
 10 mei 1743Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78006
5
Dotinga, Sytse Tomas 
 10 mei 1747Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59310
6
Dijkman, Nammen Klaases 
 10 mei 1753Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5
7
Schaafsma, Ybeltje Jans 
 10 mei 1758Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62630
8
Roorda, Jakkele Tjerks 
 10 mei 1761Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105282
9
Wiechers, Wytze 
 10 mei 1762Harkema Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52133
10
Jasper, Hendrik Alberts 
 10 mei 1769Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86384
11
Boersma, Klaas Anskes (aka Terpstra) 
 10 mei 1771Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70973
12
Kooistra, Rindert Roelofs 
 10 mei 1771Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98602
13
Walings, Willem 
 10 mei 1771St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78370
14
Joha, Maria Thomas 
 10 mei 1773Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47446
15
Meyer, Jan Pieters 
 10 mei 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60387
16
Jurjens, Gerrijt 
 10 mei 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10808
17
Wagenaar, Harmen Jacobs 
 10 mei 1775Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16616
18
Schumacher, Grietje Hessels 
 10 mei 1778Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50326
19
Sluis, Marten Jogchums van der 
 10 mei 1779Noordwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102542
20
de Vries, Jan Jans 
 10 mei 1780Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85873
21
Boomsma, Jan Gooitzens 
 10 mei 1782 I4621
22
Jaarsma, Grietje Willems 
 10 mei 1784Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46954
23
Borger, Geeske Arjens 
 10 mei 1786Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41117
24
Sybma, Lubbe Jans 
 10 mei 1786Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2411
25
Wijmstra, Jentje Baukes 
 10 mei 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5677
26
Hettema, Klaaske Andries 
 10 mei 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42567
27
Jans, Minke 
 10 mei 1789Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43763
28
Doedes, Antje 
 10 mei 1790Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2909
29
Dijkstra, Grietje Sjoukes 
 10 mei 1791Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21850
30
Dijkstra, Jacob Rienks 
 10 mei 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9976
31
Zuidema, Johannes Meinderts 
 10 mei 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9112
32
Jans, Maaike 
 10 mei 1793Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79402
33
Boersma, Foekje Hendriks 
 10 mei 1794Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6721
34
Wal, Age Sjoerds van der 
 10 mei 1795Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11071
35
Steenstra, Sieuke Gerrits 
 10 mei 1798Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81984
36
Stilma, Lubbrig Martens 
 10 mei 1798Offingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74998
37
Johannes, Sijds 
 10 mei 1802Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47824
38
Werkmans, Jitske Iebeles 
 10 mei 1803Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47039
39
Porte, Pieter Gerrits 
 10 mei 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5772
40
Ferwerda, Hendrik Jans 
 10 mei 1806Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2623
41
Dreyer, Jacob Aris 
 10 mei 1807Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I147
42
van Dijk, Johannes Jacobus 
 10 mei 1807Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61248
43
Beerns, Ritske Beerns (aka Boonstra) 
 10 mei 1810Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97254
44
Terpstra, Sjoukje Goffes 
 10 mei 1810Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37617
45
Meulen, Douwe Lolkes van der 
 10 mei 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6429
46
Bosma, Tjeerd Jans 
 10 mei 1812Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100709
47
Jonkman, Ypkjen Hendriks 
 10 mei 1812Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90473
48
Boer, Yttje Jans de 
 10 mei 1814Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9612
49
Zoodsma, Hiltje Hendriks 
 10 mei 1814Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7352
50
Hennes, Trijntje Douwes 
 10 mei 1815Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85376

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 153

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Zimmerman, Johan Coenraad 
 10 mei 1774 I73811
2
Hanses, Gerben 
 10 mei 1796Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104232
3
Gerbens, Klaas 
 10 mei 1797Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59695
4
de Vries, Berendina Dirks 
 10 mei 1802Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85209
5
Gerryts, Hinke 
 10 mei 1805Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94208
6
Tietes, Sijke 
 10 mei 1806Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87436
7
Jans, Jannichje 
 10 mei 1807Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21853
8
Johannis, Wybe 
 10 mei 1807Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66555
9
Daams, Arjen 
 10 mei 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18765
10
Johannes, Focke 
 10 mei 1809Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69560
11
Rimmerens, Jan 
 10 mei 1809Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68595
12
Beerns, Trijntje 
 10 mei 1812Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86269
13
Ploeg, Jochem Jacobs van der 
 10 mei 1815Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20802
14
Groeneveld, Gerben Lumes 
 10 mei 1816City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73587
15
Witholt, Femma Elisabeth 
 10 mei 1816Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79052
16
Jans, Hilke 
 10 mei 1817Ballum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80692
17
Pieters, Riemke 
 10 mei 1818Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84992
18
Staal, Jacob Dirks 
 10 mei 1818Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2296
19
Dijkstra, Bontje Sybrens 
 10 mei 1819Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87000
20
Bakker, Hidde Pieters 
 10 mei 1820Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6025
21
Blo(e)m, Jacob Fopkes 
 10 mei 1820Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87487
22
Westerhoek, Oeds Haantjes (aka Westra) 
 10 mei 1820Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94357
23
Landstra, Ypke Ymes 
 10 mei 1821Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75770
24
Dijkstra, Jan Feyes 
 10 mei 1822Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5149
25
Noorthoek, Dina 
 10 mei 1822Sint Philipsland, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100929
26
Hoekstra, Antje Taedes 
 10 mei 1823Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87707
27
van Eisinga, Ids Jacobs 
 10 mei 1823Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98191
28
Reitsma, Hylke Sydses 
 10 mei 1824Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55211
29
Bouma, Oepke Pieters 
 10 mei 1825 I65196
30
Wiersma, Gosse Goffes 
 10 mei 1825Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5114
31
Stelwagen, Janke Johannes 
 10 mei 1826Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2153
32
Vries, Rinske Pieters de 
 10 mei 1827Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9302
33
Dijkstra, Rinse Sipkes 
 10 mei 1828St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77883
34
Krol, Sytske Alberts 
 10 mei 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6717
35
Postuma, Sybrigje Sybes 
 10 mei 1828St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85754
36
Wendelaar, Jantje Everts 
 10 mei 1829Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5941
37
Zandstra, Eelke Murks 
 10 mei 1831Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76417
38
Althof, Tettje Wytzes 
 10 mei 1832Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45534
39
Heslinga, Gerben Jacobs 
 10 mei 1834Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3165
40
Hillema, Ynskje 
 10 mei 1834Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104739
41
Bonnema, Sjoukjen Lases 
 10 mei 1836Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71577
42
Heeringa, Pieter Gosses 
 10 mei 1836Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92053
43
Kalma, Homme Jetzes 
 10 mei 1836Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68945
44
Rodenhuis, Sjouke Sjoukes 
 10 mei 1838St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36763
45
Schaafsma, Harmen Oedses 
 10 mei 1840Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72614
46
Rosendal, Engelke Jans 
 10 mei 1842Beerta, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39639
47
Heidanus, Jurjen Giezolds 
 10 mei 1843 I70001
48
Terpstra, Symentje Gerrits 
 10 mei 1843Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65245
49
Beerents, Tjitske 
 10 mei 1844Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101892
50
Loon, Taekele Sjoerds van 
 10 mei 1844Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19339

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 429

1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Thomas, Maarten 
Cornelis, Bauckie 
 10 mei 1663Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105233
I105234
2
Gossis, Anne 
Rinsis, Lisbet 
 10 mei 1711Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82664
I82665
3
Lieuwes, Menne 
Bouwes, Sytske 
 10 mei 1722Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95360
I95361
4
Feikes, Gerryt 
Anskes, Ockjen 
 10 mei 1733Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93069
I93071
5
Jacobs, Ouwe 
Johannes, Grietje 
 10 mei 1733Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106734
I106735
6
Jurjens, Joost 
Klases, Rigstje 
 10 mei 1733Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72422
I72424
7
Hendrikx, Hattum 
Annes, Lotie 
 10 mei 1735Beets Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103449
I103450
8
Andries, Foppe 
Hendriks, Hendrikje 
 10 mei 1739Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76318
I76319
9
Eelkes, Tjerk 
Gerrits, Fookeltje 
 10 mei 1739Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92805
I92806
10
Harmens, Haje 
Jelles, Geeske 
 10 mei 1739Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50690
I50691
11
Oebles, Auke 
Lieuwes, Geeske 
 10 mei 1739Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91221
I91222
12
Dirks, Michiel 
Ytzens, Grietje 
 10 mei 1744Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32016
I32015
13
Fetses, Jacob 
Rienks, Ynske 
 10 mei 1744Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43661
I73410
14
Geerts, Meint 
Alberts, Antje 
 10 mei 1744Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87084
I87085
15
Harmens, Bauke 
Johannes, Rinske 
 10 mei 1744Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1627
I1628
16
Jacobs, AEde 
Koerts, Neeltje 
 10 mei 1744St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49524
I49525
17
Jans, Willem 
Douwes, Aukien 
 10 mei 1744Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79949
I79950
18
Fokkes, Idsert 
Tjebbes, Trijntje 
 10 mei 1750Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84246
I84247
19
Hendriks, Anne 
Wessels, Vroukjen 
 10 mei 1750Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95760
I95761
20
Sierdts, Pijter 
Luitjens, Trijntie 
 10 mei 1750Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97582
I97583
21
Wobbes, Roelof 
Geerts, Styntie 
 10 mei 1750Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71093
I71094
22
Arents, Johannes 
Harmens, Baukjen 
 10 mei 1761Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68328
I68329
23
Harryts, Tyte 
Gerbens, Zijke 
 10 mei 1761Morra/Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72129
I72130
24
Hindriks, Sytse 
Tjeerds, Tjitske 
 10 mei 1761Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76434
I76435
25
Jans, Jacob 
Clases, Gertie 
 10 mei 1761Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6396
I6395
26
Jielts, Hoeke 
Cornelis, Bregtje 
 10 mei 1761Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76459
I76460
27
Remmelts, Sander 
Tabes, Trijntje 
 10 mei 1761Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71778
I71779
28
Sakes, Broer 
Johannes, Attje 
 10 mei 1761Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86601
I86602
29
Sytses, Klaas 
Lieuwes, Geertie 
 10 mei 1761Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82809
I82810
30
Wessels, Sybren 
Hylkes, Foekje 
 10 mei 1761Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99477
I99478
31
Klases, Pieter 
Douwes, Saakje 
 10 mei 1764Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71357
I71358
32
Baukes, Sytse 
Jans, Hylkjen 
 10 mei 1767Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88417
I88418
33
Bouwveint, Cornelis Gerrits 
Kuiken, Hendrikje Cornelis 
 10 mei 1767St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81428
I81429
34
Douwes, Claas 
Eeltjes, Maayke 
 10 mei 1767Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7189
I7190
35
Douwes, Jan 
Willems, Maike 
 10 mei 1767Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89661
I89662
36
Fetzes, Douwe 
Feddes, Hittie 
 10 mei 1767Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14957
I14958
37
Jans, Ruurd 
Rinderts, Jisseltje 
 10 mei 1767Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77038
I77039
38
Jeltema, Jelte Jans 
Klazes, Dieuke 
 10 mei 1767Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7083
I7084
39
Klazes, Simen 
Jelles, Antje 
 10 mei 1767St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26737
I26738
40
Pieters, Jan 
Lammerts, Anje 
 10 mei 1767Warfhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105748
I105747
41
Poppes, Jacob 
Bottes, Eelkjen 
 10 mei 1767Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86412
I77091
42
Sijbouts, Pijter 
Cornelis, Inske 
 10 mei 1767Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65205
I65206
43
Sybes, Durk 
Barteles, Janke 
 10 mei 1767Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1718
I1155
44
Uilkes, Taeke 
Weidenaar, Eelkjen Filippus 
 10 mei 1767Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88794
I88795
45
Valentijn, Jan 
Carels, Attie 
 10 mei 1767Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102474
I102475
46
Visser, Pieter Oenes 
Sipkes, Tjitske 
 10 mei 1767Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9584
I9585
47
Andrijs, Jelte 
Jans, Trijntje 
 10 mei 1772Herbaijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69499
I69500
48
Brouwer, Atte (Otte) Syberens 
Baukes, Antje 
 10 mei 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9627
I9630
49
Bruinsma, Homme Jans 
Koning, Yetske Arjens 
 10 mei 1772Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63942
I64181
50
Buitenga, Jan Klazes 
Roelofs, Antje 
 10 mei 1772Oldeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53882
I53883

1 2 3 4 5 ... Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 90

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Minses, Claas 
 10 mei 1733Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49116
2
Hendrix, Antje 
 10 mei 1736Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91235
3
Oeges, Tjerk 
 10 mei 1737Idaard/Aegum/Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86808
4
Gerrits, Harmen 
 10 mei 1739Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48627
5
Gerrits, Rinze 
 10 mei 1739Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2777
6
Gialts, Hiltje 
 10 mei 1739 I89554
7
Nitterts, Lijsbet 
 10 mei 1739Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88069
8
Ferwerda, Pieter Johannes 
 10 mei 1744Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45632
9
Lieuwes, Engbert 
 10 mei 1744Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60008
10
Meynderts, Tjebbe 
 10 mei 1744St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50335
11
Jans, Antie 
 10 mei 1748Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58935
12
Doekes, Janke 
 10 mei 1750Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45773
13
Pieters, Janke 
 10 mei 1750Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106477
14
Prins, Pier Doekes 
 10 mei 1750Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10448
15
Sijmens, IJitske 
 10 mei 1754Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47650
16
Harrents, Trijntje 
 10 mei 1761Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64625
17
Meulen, Engbert Hendriks van der 
 10 mei 1761Beets/Beetsterzwaag/Olterterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77486
18
Sjoukes, Antje 
 10 mei 1761Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80203
19
Span, Bavius Ruurds 
 10 mei 1761Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35505
20
Zijlstra, Sjieuwke Jaspers 
 10 mei 1761Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7577
21
Holwerda, Jientje Pieters 
 10 mei 1767Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13700
22
Menkes, Jurjen 
 10 mei 1767Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20046
23
Pieters, Grietje 
 10 mei 1767St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73691
24
Pytters, Geiske 
 10 mei 1767Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86185
25
Braak, Djoerd Melis 
 10 mei 1772Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37991
26
Kingma, Sybrigje Leenderts 
 10 mei 1772Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75543
27
Klazes, Jan 
 10 mei 1772Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46708
28
Roorda, Albert Taekes 
 10 mei 1772Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6577
29
Tiemens, Jan 
 10 mei 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80293
30
Werf, Klaaske Fredriks van der 
 10 mei 1772Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106373
31
Feijes, Marten 
 10 mei 1776Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1629
32
de Jong, Gepke Rinses 
 10 mei 1778Hoornsterzwaag/Jubbega/Schurega/Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71685
33
Dijkstra, Grietje Abes 
 10 mei 1778Folsgare Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74710
34
Dijkstra, Meindert Jobs 
 10 mei 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6403
35
Fokkinga, Fokke Roels 
 10 mei 1778Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60753
36
Foppes, Jetske 
 10 mei 1778Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104963
37
Foppes, Trijntje 
 10 mei 1778Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104962
38
Heins, Aafke 
 10 mei 1778Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67491
39
Hellinga, Abe Sierks 
 10 mei 1778Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7567
40
Kool, Aaltje Rientses 
 10 mei 1778Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102435
41
Mellema, Antje Sybes 
 10 mei 1778Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6734
42
Sipkes, Tjeert 
 10 mei 1778Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42939
43
van Dijk, Antje Melles 
 10 mei 1778Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103859
44
Veenstra, Folkje Sipkes 
 10 mei 1778Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15401
45
Viersen, Grietje Jacobs 
 10 mei 1778Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11706
46
Visser, Jantje Sybes 
 10 mei 1778Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54970
47
Tadema, Jelle Durks 
 10 mei 1785Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37704
48
Spieksma, Pier Jacobus 
 10 mei 1786Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81807
49
Boer, Reinder Pieters de 
 10 mei 1789Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5664
50
Nammens, Sieuke 
 10 mei 1789Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24819

1 2 Volgende»