Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 220

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Harmens, Sjoukjen 
 10 mrt 1740 I67647
2
Storenbrink, Hidde Johannes 
 10 mrt 1745St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97277
3
Gerrits, Worp 
 10 mrt 1746Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45971
4
Gosses, Janke 
 10 mrt 1751Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81216
5
Siderius, Grietje Jans 
 10 mrt 1765Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51378
6
Sipkes, Maayke 
 10 mrt 1767Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94915
7
Pieters, Johannes 
 10 mrt 1770Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46554
8
Deinum, Sjoukje Kleizes 
 10 mrt 1773Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71974
9
Faber, Anne Klases 
 10 mrt 1773Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102358
10
Harmens, Doetje 
 10 mrt 1773Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42739
11
Stienstra, Jelle Jans 
 10 mrt 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43634
12
Ruisch, Geeske Elles 
 10 mrt 1775Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68493
13
Tietes, Sijke 
 10 mrt 1775Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87436
14
Hayema, Gerrit Rinzes 
 10 mrt 1777Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66919
15
de Jong, Dirk Pieters (aka Kosje) 
 10 mrt 1778St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90018
16
Posthumus, Anske Anskes 
 10 mrt 1778St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39494
17
Staphorsius, Beernd Jelles 
 10 mrt 1780Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34057
18
Bosma, Magdalena Jeltes 
 10 mrt 1782Oosterzee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108300
19
Dijkstra, Jan Kleisen 
 10 mrt 1782Blesdijke Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93494
20
Wendelaar, Neeltje Mients 
 10 mrt 1782Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10292
21
Wierda, Pier Sytzes 
 10 mrt 1782Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28320
22
Wilkens, Jan 
 10 mrt 1782Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44197
23
Andries, Neeltje 
 10 mrt 1787Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29018
24
Keizer, Gerben Gerrits 
 10 mrt 1787St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9711
25
Penninga, Everhardus Jillardus 
 10 mrt 1787Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103484
26
Polstra, Beert Tijsses 
 10 mrt 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10688
27
Pompstra, Antje Hendriks 
 10 mrt 1787Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26052
28
Stelwagen, Johanna Jacoba 
 10 mrt 1787Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20237
29
Meerstra, Sytske Jarigs 
 10 mrt 1788Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84306
30
Ruurds, Gertje 
 10 mrt 1789Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46594
31
Feenstra, Engeltje Wybrens 
 10 mrt 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8575
32
Geerts, Aukje 
 10 mrt 1792Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49657
33
Slim, Poppe Cornelis 
 10 mrt 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6565
34
Tuuk, Johanna Gerhards van der 
 10 mrt 1795Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103203
35
Ploeg, Nieske Wybes van der 
 10 mrt 1796Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98133
36
Wynia, Hartman Annes 
 10 mrt 1799Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11035
37
Knijff, Age Johannes 
 10 mrt 1801Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64564
38
Rindertsma, Dirk Rinnerts 
 10 mrt 1801Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83847
39
Akkerhof, Sipke Folkerts 
 10 mrt 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5988
40
Veenstra, Fokke Stevens 
 10 mrt 1802Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61921
41
Duwer, Pieter Dirks (aka Duba) 
 10 mrt 1803Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108273
42
Jaarsma, Tietje Gerrits 
 10 mrt 1803Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101025
43
Damminga, Arendje Derks 
 10 mrt 1804Kroddeburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60508
44
Arjens, IJtje 
 10 mrt 1805Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42276
45
de Boer, Antje Sydses 
 10 mrt 1805Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105064
46
Stienstra, Albert Hommes 
 10 mrt 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6390
47
Westra, Aafke Hendriks 
 10 mrt 1805Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92567
48
Palma, Sybe Ynzes 
 10 mrt 1806Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3546
49
de Haan, Gerritje Hanses 
 10 mrt 1807Lutjewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102585
50
Kromkamp, Jouke Reinders 
 10 mrt 1809Noordwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72532

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 194

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Aarts, Pieter 
 10 mrt 1764St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85156
2
Buddingh, Cornelis 
 10 mrt 1801Driel, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96169
3
Piers, Henke 
 10 mrt 1809Ypecolsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110997
4
Betzes, Hoitje 
 10 mrt 1810St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33610
5
Goffes, Gosse 
 10 mrt 1811Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5527
6
Folkerts, Fokke 
 10 mrt 1812Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58615
7
Woude, Gerrit Ludzers van der 
 10 mrt 1812 I52489
8
Ferwerda, Hendrik Geerts 
 10 mrt 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45904
9
Jacobs, Klaaske 
 10 mrt 1814Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112160
10
Tuin, Oense Bruins van der 
 10 mrt 1817Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87463
11
Andriessen, Doeke Andries 
 10 mrt 1818St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39823
12
Knoop, Hindrik Egges 
 10 mrt 1818Scheemda, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59034
13
Bokma, Bokke Martens 
 10 mrt 1819Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31583
14
Douwes, Saakje 
 10 mrt 1819 I71358
15
Vliet, Jelle Ynzes van 
 10 mrt 1819Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7516
16
Miedema, Wybren Jaspers 
 10 mrt 1820 I61755
17
Spoelstra, Jan Brugts 
 10 mrt 1820Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6200
18
Wiersma, Bokke Feddes 
 10 mrt 1821Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20156
19
Nijenhuis, Ybeltje Martinus 
 10 mrt 1822Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106348
20
Wierda, Dirk Willems 
 10 mrt 1822Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91305
21
Posthumus, Johannes Jeltes 
 10 mrt 1824Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100137
22
Statema, Pietje Ritskes 
 10 mrt 1824Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84783
23
Wilstra, Pieter Pieters 
 10 mrt 1825St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67552
24
Rollema, Eeltje Dirks 
 10 mrt 1826Tirns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94693
25
Hidma, Pier Sjoerds 
 10 mrt 1827Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103231
26
Landman, Pieter Douwes 
 10 mrt 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19059
27
Wiersma, Trijntje Dirks 
 10 mrt 1827Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80953
28
Osinga, Jan Martens 
 10 mrt 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4569
29
Tolsma, Willem Jans 
 10 mrt 1829Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19429
30
van Eyck, Hiltje Pieters 
 10 mrt 1829Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49514
31
Bakker, Lieuwkje Tietes de Groot 
 10 mrt 1830Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7925
32
de Cocq, Regneris Theodorus 
 10 mrt 1830Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90626
33
Terpstra, Pieter Martens 
 10 mrt 1831Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74378
34
Elzinga, Jan Folkerts 
 10 mrt 1832Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39395
35
de Kleine, Antje Jacobs 
 10 mrt 1835Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49195
36
Kooistra, Sjoerd Tjitzes 
 10 mrt 1836Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66008
37
Pieters, Janke 
 10 mrt 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11775
38
van Doezum, Albert Willems 
 10 mrt 1836Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70476
39
Halbersma, Antje Klazes 
 10 mrt 1837Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23465
40
Groot, Ytje Hessels de 
 10 mrt 1838Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8421
41
Hemkes, Lolkje Fransen 
 10 mrt 1838Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50387
42
Stienstra, Sytske Hommes 
 10 mrt 1838Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7847
43
Brouwer, Rinske Klazes 
 10 mrt 1839Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9617
44
Meulen, Eeltje Siemens van der 
 10 mrt 1839Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48761
45
de Vries, Albert Fokkes 
 10 mrt 1841Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92639
46
Huizinga, Rinske Willems 
 10 mrt 1841Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15618
47
Pasma, Pieter Jacobs (aka Postma) 
 10 mrt 1841Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41124
48
Ploeg, Stillborn Annes van der 
 10 mrt 1841Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50492
49
Viersen, Eelkje Jacobs 
 10 mrt 1841Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11705
50
Posthumus, Sjoerd Sjoerds 
 10 mrt 1842Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112258

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 73

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Lolles, Broer 
Eelckes, Dettie 
 10 mrt 1695Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92509
I92510
2
Wieringa, Jannes 
Hindriks, Anneghjen 
 10 mrt 1722City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107029
I107030
3
Oenes, Eebe 
Sweytses, Trijntje 
 10 mrt 1737Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49442
I49443
4
Reen, Sybe Ypes 
Valk, Akke Ymes van der 
 10 mrt 1737Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71411
I71412
5
Willems, Hein 
Jans, Geertje 
 10 mrt 1737St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86337
I86338
6
Aarjens, Harmen 
Binderts, Sjoerdtie 
 10 mrt 1743Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81249
I81250
7
Jans, Anle 
Ruurdts, Aaltje 
 10 mrt 1743St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74559
I74560
8
Johannis, AEde 
Ofkes, Nieske 
 10 mrt 1743Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44912
I44911
9
Meilis, Pytter 
Sijbes, Jantje 
 10 mrt 1743Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91460
I91461
10
Beerts, Daam 
Hendriks, Maartie 
 10 mrt 1748Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43922
I43923
11
Pieters, Klaas 
Ulbes, Tjitske 
 10 mrt 1748Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95068
I95070
12
Plaats, Harmen Wybrens van der 
Jelles, Popkjen 
 10 mrt 1754Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87284
I87286
13
Rotgers, Romke 
Tijssens, Inske 
 10 mrt 1754Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58220
I58221
14
Sijtses, Dirk 
Gosses, Grietie 
 10 mrt 1754Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70523
I70524
15
de Vries, Willem Pieters 
Jans, Trijntje 
 10 mrt 1758Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65914
I65915
16
Pieters, Willem 
Jans, Trijntje 
 10 mrt 1758Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72047
I72048
17
Jurjens, Hendrik 
Hendriks, Gerrijtje 
 10 mrt 1765Harich Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67759
I67760
18
Kiers, Geert 
Alberts, Grietie 
 10 mrt 1765Oldemarkt, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90821
I90822
19
Krijns, Douwe 
Aarents, Elizabeth 
 10 mrt 1765Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94243
I94244
20
Jans, Pieter 
Jans, Tjelje 
 10 mrt 1766Leens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108361
I108362
21
Span, Willem Bavius 
Alberts, Johantje 
 10 mrt 1767Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103141
I6438
22
Bersma, Hendrik Dirks 
Stelwagen, Janke Johannes 
 10 mrt 1771Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2154
I2153
23
Jans, Arjen 
Foppes, Leeuwkje 
 10 mrt 1771St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92451
I92452
24
Ackerman, Paulus Jans 
Talen, Geesje Lubbertz 
 10 mrt 1776Rohel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87093
I87095
25
Laagland, Hette Klazes 
Sijmens, Neeltje 
 10 mrt 1776Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92664
I92665
26
de Boer, Nanning Johannis 
Hobbes, Jochemtje 
 10 mrt 1782Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57940
I57941
27
Greidanus, Sybe Jacobs 
Lep, Lijsbet Dirks 
 10 mrt 1782Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78878
I78879
28
Wassenbergh, Abraham 
Vast, Janke 
 10 mrt 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74849
I74850
29
Kuipers, Arnoldus Jakobs 
Bosma, Hepkje Pieters 
 10 mrt 1793Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100841
I100838
30
Miedema, Keimpe Harmens 
Geerts, Gertje 
 10 mrt 1793Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5254
I22055
31
Wijbes, Hein 
Tjisses, Lijsbert 
 10 mrt 1793Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40731
I40732
32
Andringa, Auke Harmens 
Wierstra, Hiltje Keimpes 
 10 mrt 1805Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41461
I41462
33
Mensinga, Jannes Arents 
Bakker, Trienje Harms 
 10 mrt 1805Warfhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105616
I105617
34
Schipper, Feitze Jans 
Dijkstra, Antje Hendriks 
 10 mrt 1805Idskenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60814
I60815
35
Brouwers, Pieter Pieters 
Boelstra, Janke Johannes 
 10 mrt 1811Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20031
I31442
36
Huitema, Homme Linzes 
Aardema, Antje Jans 
 10 mrt 1811Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62991
I62992
37
Meulen, Jan Hendriks van der 
de Jong, Jeltje Fokkes 
 10 mrt 1811Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105300
I105301
38
Santing, Geert Eikes 
Heersema, Jantje Harms 
 10 mrt 1811Woltersum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112566
I112567
39
Torenmans, Gerben Gerbens 
Posthumus, Jeltje Sjerps 
 10 mrt 1811Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1086
I1085
40
Kingma, Lieuwe Jans 
Gelder, Maaike Beerts 
 10 mrt 1813Mairie Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10911
I12189
41
Rozenga, Johannes Oedses (aka de Roos 
Veltman, Sytske Wybrens 
 10 mrt 1813Mairie Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17606
I17607
42
Hylkema, Walter Hylkes 
de Zwart, Grytje Jans 
 10 mrt 1827Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1923
I82691
43
Jelgerhuis, Jan Klazen 
de Groot, Antje Cornelis 
 10 mrt 1827Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81426
I81328
44
Oostra, Jan Roels 
Talsma, Thijssche Retzes 
 10 mrt 1827Schoterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58318
I58319
45
Kouwe, Daniel van der 
van Roosendaal, Agatha 
 10 mrt 1830's-Hertogenbosch, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41262
I41263
46
Santhuizen, Klaas Arjens 
Oosterling, Hinke Geerts (aka Oosterwal) 
 10 mrt 1831Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61281
I38480
47
Smits, Gerben Wybes 
de Groot, Renske Andeles 
 10 mrt 1831Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73689
I73690
48
Wijnsma, Wobbe Hylkes 
Terpstra, Grietje Klazes 
 10 mrt 1833Schoterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107525
I107526
49
Wouda, Wietze Oenes 
de Vries, Trijntje Johannes 
 10 mrt 1835Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95816
I95813
50
Beek, Jan Albert van der 
Elderkamp, Geesjen 
 10 mrt 1836City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103604
I103605

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 108

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Ruierds, Minne 
 10 mrt 1689Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70615
2
Sipkes, Ruird 
 10 mrt 1689Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42756
3
Hesselius, Trijntie Bernardus 
 10 mrt 1700Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68070
4
Valentijns, Jan 
 10 mrt 1700Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I818
5
Beerts, Jannichie 
 10 mrt 1709Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78609
6
Bosch, Francina van den 
 10 mrt 1709Zwolle, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112113
7
Bouwes, Nittert 
 10 mrt 1709Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88070
8
Obbes, Welmoed 
 10 mrt 1710St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70396
9
Dirks, Thijs 
 10 mrt 1715Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11210
10
Oedses, Grietje 
 10 mrt 1715Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44320
11
Reiners, Lieuwe 
 10 mrt 1715Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80549
12
Martens, Berber 
 10 mrt 1720Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96066
13
Schonenburg, Trijntje Johannes 
 10 mrt 1720Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26035
14
Sjabbes, Baukje 
 10 mrt 1720Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45360
15
Buising, Doetje Symens 
 10 mrt 1726Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70092
16
de Vries, Tjerk Willems 
 10 mrt 1726Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86912
17
Rutgers, Beitske 
 10 mrt 1726Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98663
18
Sakes, Lucas 
 10 mrt 1726Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1435
19
Swart, Taekele Sijmens 
 10 mrt 1726Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46693
20
Freerks, Rinze 
 10 mrt 1737Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37146
21
Gerrits, Freerk 
 10 mrt 1737Westergeest/Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76387
22
Taekes, Baukje 
 10 mrt 1737Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46831
23
Willems, Hiltje 
 10 mrt 1737Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42283
24
Attes, Grietje 
 10 mrt 1743Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45843
25
Haykes, Pietje 
 10 mrt 1743Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90526
26
Wiersma, Bokke Feddes 
 10 mrt 1743Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20156
27
Aukes, Trijntje 
 10 mrt 1747Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63018
28
Gerks, Ruerd 
 10 mrt 1748Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7228
29
Jans, Pijter 
 10 mrt 1748Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1853
30
Rinzes, Fryke 
 10 mrt 1748Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5353
31
Jans, Dieuke 
 10 mrt 1752Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82098
32
de Boer, Simon Johannes 
 10 mrt 1754Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73428
33
Schat, Maartje Jacobs 
 10 mrt 1754St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53221
34
Sloot, Romke Tijssens 
 10 mrt 1754Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89635
35
Egberts, Yke 
 10 mrt 1757Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71205
36
Binnes, Pijtje 
 10 mrt 1762Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90570
37
Bosma, Wybren Arjens 
 10 mrt 1763Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6204
38
Tjallings, Jacob 
 10 mrt 1764Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110758
39
Koopmans, Wybe Wybes 
 10 mrt 1765Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39606
40
Melcher, Klaas Hendriks 
 10 mrt 1765Mildam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80202
41
Pieters, Hiltje 
 10 mrt 1765Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71189
42
Sytses, Claaske 
 10 mrt 1765Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109250
43
Visbeek, Klaas Tjeerds 
 10 mrt 1765Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1793
44
van Leyen, Liefke Klazes 
 10 mrt 1770Mensingeweer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47212
45
Bennema, Aafke Anes 
 10 mrt 1771Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2295
46
Frankes, Pietertje 
 10 mrt 1771Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104847
47
Graaf, Gerrijtie Rinzes de 
 10 mrt 1771Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2794
48
Miedema, Dirk Lolkes 
 10 mrt 1771Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5246
49
Reinders, Jantje 
 10 mrt 1771Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4577
50
Tolsma, Rindert Jans 
 10 mrt 1771Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22050

1 2 3 Volgende»