Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 127

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Lolles, Martzen 
 19 jul 1756Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65554
2
Boorsma, Wilhelmus Klazes 
 19 jul 1758Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103839
3
Martens, Klaske 
 19 jul 1759Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49064
4
Schaaf, Johannes Jurjens van der 
 19 jul 1767Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68390
5
van Zandbergen, Eize Hermanus 
 19 jul 1770Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87852
6
Reins, Gerrit 
 19 jul 1774Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108420
7
Post, Geert Tijmens 
 19 jul 1775Leermens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95216
8
Posthumus, Abe Aukes 
 19 jul 1776Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89227
9
Zijlstra, Theunis Sapes 
 19 jul 1776Oudezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41862
10
Wal, Lolle Romkes van der 
 19 jul 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15927
11
Slager, Gertje Meinderts 
 19 jul 1779Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21
12
Hoekstra, Grietje Johannes 
 19 jul 1780Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75021
13
Martens, Rikstje 
 19 jul 1780Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51199
14
Meyer, Jan Hendriks 
 19 jul 1781Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104274
15
Reuversma, Antje Hanses 
 19 jul 1781Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7786
16
Hanzes, Pytter 
 19 jul 1783Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14982
17
Bonga, Sieuke Sijes 
 19 jul 1784Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80345
18
Hoeksma, Marten Jetzes 
 19 jul 1784St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35468
19
Gelder, Grietje Kornelis van 
 19 jul 1786Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14172
20
Brolsma, Gerrit Jans 
 19 jul 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13365
21
Ritsma, Roelof Pieters 
 19 jul 1790Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91591
22
Wielsma, Aaltje Doekes 
 19 jul 1790Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72331
23
Veeman, Jetze Sjoerds 
 19 jul 1791Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41297
24
Ploeg, Willem Geerts van der 
 19 jul 1793Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72043
25
Sinnema, Sara Annes 
 19 jul 1793Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11360
26
Wouda, Metje Johannes 
 19 jul 1796Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7301
27
Olijnsma, Gerben Kornelis 
 19 jul 1797Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17873
28
Eelkes, Sijtske 
 19 jul 1798Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94784
29
Faber, Aaltje Jans 
 19 jul 1799Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51207
30
Haanstra, Harmke Jans 
 19 jul 1799Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75919
31
Lyklema, Tietje Nannes 
 19 jul 1799Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8642
32
Talsma, Thijssche Retzes 
 19 jul 1799Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58319
33
Algra, Teertske Symens 
 19 jul 1800Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72249
34
Roosma, Rein Hendriks 
 19 jul 1803Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73957
35
Hendriks, Otte 
 19 jul 1804Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78179
36
Alma, Gosse Sakes 
 19 jul 1807Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6535
37
de Haan, Geeltje Hoekes 
 19 jul 1807Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55239
38
Diemer, Grietje 
 19 jul 1810Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52299
39
Keizer, Jeltje Wytses 
 19 jul 1814Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82885
40
Hiddema, Freerk AEbeles 
 19 jul 1816Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5795
41
Osinga, Klaas Fokkes 
 19 jul 1817Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104003
42
Martiny, Jan Gerbens 
 19 jul 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27199
43
Vries, Baukje Jelkes de 
 19 jul 1818Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21393
44
Wassenaar, Maartje Pieters 
 19 jul 1818St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10557
45
Jong, Wieger Siemens de 
 19 jul 1819Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9338
46
Hofman, Klaaske Gerrits 
 19 jul 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27315
47
Brandsma, Sipke IJsbrands 
 19 jul 1822Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7978
48
Bontekoe, Gerardus Gerkes 
 19 jul 1823Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101591
49
Rolsma, Andries Gabes 
 19 jul 1823Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80726
50
Scheper, Pieter Jakobs 
 19 jul 1823Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9869

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 127

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Pieters, Akke 
 19 jul 1776Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94652
2
Gerrits, Aaltje 
 19 jul 1783Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94650
3
Zuidema, Johannes Beerents 
 19 jul 1789Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2692
4
Popkes, Sybe 
 19 jul 1802Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I318
5
Piebes, Teunis 
 19 jul 1810Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97735
6
Bontekoe, Elisabeth Hendriks 
 19 jul 1812Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86321
7
Dijkstra, Douwe Holkes 
 19 jul 1812Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67079
8
Jelmers, Pierkje 
 19 jul 1812Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51237
9
Meulen, Liepke Lolkes van der 
 19 jul 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26262
10
Sinnema, Keimpe Jans 
 19 jul 1815Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92108
11
de Boer, Auke Sjoerds 
 19 jul 1819Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42684
12
Pieters, Trijntje 
 19 jul 1823Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49448
13
Postmus, Taekeltje Taekes 
 19 jul 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I859
14
Dijkstra, Ette Klazes 
 19 jul 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8099
15
Plantinga, Grietje Tjitzes 
 19 jul 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12711
16
Valk, Jetske Douwes van der 
 19 jul 1832Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75025
17
Kooistra, Jitze Sapes 
 19 jul 1833Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10132
18
Bandstra, Aaltje Fopkes 
 19 jul 1835Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49767
19
Warrink, Geertje Harmens 
 19 jul 1835Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63885
20
Faber, Lijsbert Leenderts 
 19 jul 1837St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62945
21
de Heer, Antje Gerbens 
 19 jul 1839Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4723
22
Kooi, Jacob Jans van der 
 19 jul 1840 I1680
23
Woude, Antje Andries van der 
 19 jul 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1792
24
Bijlstra, Schelte Jarigs 
 19 jul 1841Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10496
25
Flootman, Anne Hendriks 
 19 jul 1841Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8174
26
Roorda, Freerk Sybes 
 19 jul 1841Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24916
27
Dijkstra, Tetje Halbes 
 19 jul 1843Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24817
28
Miedema, Bauke Harmens 
 19 jul 1845Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86202
29
Boonstra, Sytske Hyltjes 
 19 jul 1846Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I241
30
Rozema, Trijntje Roelofs 
 19 jul 1846Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2636
31
Palstra, Jantje Tjallings 
 19 jul 1847Ommerschans, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89878
32
de Vries, Sjoukje Douwes 
 19 jul 1848Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69403
33
Kloosterman, Douwe Wiltjes 
 19 jul 1848Kommerzijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43606
34
Wal, Folkje Jurjens van der 
 19 jul 1848Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11674
35
Brouwer, Maria Arends 
 19 jul 1849Kuinre, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102173
36
de Haas, Doede Jacobs 
 19 jul 1849Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30400
37
Haga, Stillborn Jitzes 
 19 jul 1849 I13919
38
Heemstra, Wiske Saskes 
 19 jul 1849De Waard, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96766
39
Jansma, Lieuwe Jans 
 19 jul 1849Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97971
40
van Dijk, Jan Wiegers 
 19 jul 1849Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56628
41
Verbeek, Jan Ottes 
 19 jul 1849 I25697
42
Lettinga, Geertje Klazes 
 19 jul 1853Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26101
43
Zwaanstra, Dirkje Ytzens 
 19 jul 1855Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12942
44
Haga, Antje Jitzes 
 19 jul 1857 I13924
45
Jansma, Sybrigje Wybrens 
 19 jul 1857Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63893
46
Bil, Wybe Gerrits 
 19 jul 1858Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83061
47
Swart, Lutske Willems 
 19 jul 1858 I58244
48
Baukes, Janke 
 19 jul 1859Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10220
49
Hofstra, Aaltje Jelles 
 19 jul 1860Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100200
50
State, Hiltje Thomas 
 19 jul 1860 I27587

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 47 van 47

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Girbes, Jakob 
Fokes, Lipkjen 
 19 jul 1722Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84383
I84384
2
Martens, Gerben 
Claases, Ybeltje 
 19 jul 1722Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105363
I105364
3
Stelwagen, Leonardus 
Welingh, Christina 
 19 jul 1722Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46159
I46160
4
Arents, Ewert 
Djoerds, Berber 
 19 jul 1731Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88968
I88969
5
Clases, Claas 
Roelofs, Tjitske 
 19 jul 1733Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6
I12
6
Fontein, Freerk 
Scheltema, Yfke 
 19 jul 1739Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101349
I101350
7
Harmens, Abraham 
Hendriks, Geertie 
 19 jul 1761Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66722
I66723
8
Foppes, Sikke 
Hendriks, Baukje 
 19 jul 1772Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67189
I67190
9
Anema, Minne Wybes 
Koelstra, Dirkje Dirks 
 19 jul 1778Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56365
I56366
10
Smid, Philippus Martinus 
Traeselaar, Catharina 
 19 jul 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81551
I81552
11
Annes, Wybe 
Jans, Trijntje 
 19 jul 1789Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77659
I77660
12
Graafsma, Jarich 
Meeth, Wilhelmina Jacoba 
 19 jul 1789Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101356
I101357
13
Zoodsma, Jan Falentijns 
Tomas, Feikje 
 19 jul 1789Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I854
I889
14
Poelstra, Tjebbe Haantjes 
Bilstra, Pietje Siedzes 
 19 jul 1795Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2525
I2526
15
Faber, Sipke Johannes 
Kingma, Aaltje Epkes 
 19 jul 1796Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54369
I54370
16
Albertsma, Jan Alberts 
Ritskes, Sepkje 
 19 jul 1801Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49126
I10748
17
de Roos, Epke Oenes 
Durks, Sybrig 
 19 jul 1801Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54360
I54361
18
Heerema, Jelle Jans 
Wassenaar, Antje Minnes 
 19 jul 1807Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36638
I36639
19
Postma, Anne Gerbens 
Fokkema, Trijntje Johannes 
 19 jul 1816Mairie Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41324
I41325
20
Kampel, Leonardus 
Schuringa, Aaltje Douwes 
 19 jul 1819Veendam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69536
I69537
21
de Wind, Jan Taekes van 
Velsing, Tjaltje Taedes 
 19 jul 1823Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97100
I97101
22
Riemersma, Johannes Folkerts 
Hoogstins, Maaike Jans 
 19 jul 1823Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7779
I2132
23
Akkerhof, Feyke Folkerts 
Andree, Baukje Jans 
 19 jul 1827Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5674
I851
24
Brolsma, Gerrit Jans 
Maan, Pietje Klazes van der 
 19 jul 1827Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13365
I13366
25
Jansma, Ritske Harmens 
Akkerhof, Aaltje Folkerts 
 19 jul 1827Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6586
I5987
26
Doornbos, Renger Pieters 
Laan, Geertruit Abels van der 
 19 jul 1828Stedum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84419
I84420
27
Zijlstra, Pieter Jaspers 
Veen, Eelkje Doedes van der 
 19 jul 1828Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7596
I87613
28
Faber, Hendrik Gerbens 
de Jong, Trijntje Gerbens 
 19 jul 1829Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89548
I89549
29
Wiglama, Jarig Attes 
Rosendal, Akke Klazes 
 19 jul 1832Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77859
I77849
30
Arends, Arnold Antonie 
Weisfelt, Diderika Henrietta 
 19 jul 1838Ootmarssum, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84101
I84102
31
Smits, Jitse Wybes 
Reitsma, Jantje Lieuwes 
 19 jul 1838Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48032
I48033
32
Wiersma, Sjoerd Jans 
Stienstra, Trijntje Hommes 
 19 jul 1838Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7851
I7850
33
Eilander, Klaas Kornelis 
Stavorinus, Hendrikje Sybes 
 19 jul 1840Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12836
I13381
34
Boertje, Berend Egberts 
Annen, Marrigje 
 19 jul 1845Hoogeveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100944
I100945
35
de Vries, Tabe Geeles 
Siegersma, Tjitske Douwes 
 19 jul 1846Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56787
I56788
36
Miedema, Douwe Harryts 
Kalsbeek, Tietje Arends 
 19 jul 1849Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101130
I101131
37
Halbesma, Pieter Johannes 
Dijkstra, Maaike Halbes 
 19 jul 1851Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8667
I8669
38
Faber, Sybe Reins 
Bousma, Grietje Klazes 
 19 jul 1856Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42009
I42003
39
Groenveld, Gosse Keimpes 
Koopmans, Dieuke Klazes 
 19 jul 1859Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76337
I76338
40
Wiersma, Hendrik Klazes 
Postma, Tietje Jelles 
 19 jul 1860Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76483
I76484
41
Leistra, Tjeerd Aukes 
Jong, Trijntje (Katherine) Jacobs de 
 19 jul 1862Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20172
I20181
42
Wagenaar, Kornelis Klazes 
Jonkman, Renske Nannes 
 19 jul 1862Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12825
I13145
43
Steen, Johannes Gerrits 
Hoekstra, Sytske Jans 
 19 jul 1873Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15658
I22578
44
van Dellen, Jurjen Geerts 
Smitter, Egberdina 
 19 jul 1873Plainfield, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33358
I33359
45
Dijkstra, Nanning Scheltes 
van Gelder, Sybrigje Sybrens 
 19 jul 1877Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99922
I99919
46
van Sinderen, Jan Sipkes 
de Ruiter, Jantje Jans 
 19 jul 1883Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94014
I94018
47
Plantinga, Tjitze Jans 
Koster, Klaaske Lourens 
 19 jul 1913Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21791
I21792

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 62

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Sybrens, Aaltje 
 19 jul 1696Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42305
2
Abes, Tryntje 
 19 jul 1705Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45938
3
Dirks, Beernt 
 19 jul 1733Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43075
4
Wallinga, Henrica Hessels 
 19 jul 1733Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43047
5
Aales, Johannes 
 19 jul 1739Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101639
6
Harmens, Eedom (Eke) 
 19 jul 1739Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89576
7
Jurjens, Feike 
 19 jul 1739Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46932
8
de Romar, Dionisius 
 19 jul 1741Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60266
9
Minnema, Lammert Teedes 
 19 jul 1744Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98950
10
Tjibbes, Sytske 
 19 jul 1746Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103023
11
Cuperus, Ytje Hendriks 
 19 jul 1747Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11204
12
Stenekes, Beerend Sytzes 
 19 jul 1748Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85501
13
Wiersma, Tjebbe Joostens 
 19 jul 1750Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99617
14
Franses, Grietje 
 19 jul 1761Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45881
15
Bakker, Sijke Martens 
 19 jul 1767Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80664
16
Bosch, Douwe Lieuwes 
 19 jul 1767Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11060
17
Gaasterland, Kornelis Dirks 
 19 jul 1767Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104057
18
Nauta, Dirk Doedes 
 19 jul 1767Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36509
19
Nutterts, Tijs 
 19 jul 1767Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5576
20
Sierks, Wytske 
 19 jul 1767Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84308
21
Steenstra, Dirk Martens 
 19 jul 1767Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100780
22
Wieringa, Riewert 
 19 jul 1767City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107023
23
Wytzes, Tettje 
 19 jul 1767Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67869
24
Bilt, Adriaantje Douwes 
 19 jul 1772St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101856
25
Dijkstra, Geertje Willems 
 19 jul 1772St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79846
26
Hellinga, Jurjen Sierks 
 19 jul 1772Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6669
27
Oenzes, Martie 
 19 jul 1772Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44641
28
Tjepkema, Frans Tjepkes 
 19 jul 1772Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79811
29
Boonstra, Albert Thomas 
 19 jul 1778Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13362
30
de Jong, Sjoerd Sjoerds 
 19 jul 1778Gauw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84782
31
Jagersma, Trijntje Willems 
 19 jul 1778Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82241
32
Johannis, Cathrijna 
 19 jul 1778Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90300
33
Terpstra, Antje Broers 
 19 jul 1778Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54631
34
Wijnsma, Hylke Klases 
 19 jul 1778Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81106
35
Johannes, Johannes 
 19 jul 1789Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45197
36
Kooistra, Piebe Lieuwes 
 19 jul 1789Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60397
37
Vellinga, Sipke Reinders 
 19 jul 1789Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12951
38
Willems, Bauke 
 19 jul 1789Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95007
39
Ykema, Jeltje Klazes 
 19 jul 1789Oudehaske/Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41845
40
Cuperus, Grietje Jans 
 19 jul 1795Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5237
41
de Glee, Geertje Hendriks 
 19 jul 1795Sint Johannesga/Delfstrahuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57321
42
Douwes, Valentijn 
 19 jul 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43188
43
Nicolay, Froukje Klazes 
 19 jul 1795Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55180
44
Wynia, Trijntje Popes 
 19 jul 1795Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31203
45
van Schaik, Geertruy Lourens 
 19 jul 1797City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104185
46
Algra, Bokke Hendriks 
 19 jul 1801Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60718
47
de Boer, Feike Willems 
 19 jul 1801Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103500
48
Dijkstra, Sytske Wybes 
 19 jul 1801Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6239
49
Iedema, Grietje Johannes 
 19 jul 1801Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16053
50
Jonker, Jitske Tijssen 
 19 jul 1801Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51194

1 2 Volgende»