Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 206

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Pyters, Halbe 
 1 nov 1740Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89778
2
Tjerks, Feikjen 
 1 nov 1752Terhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88833
3
Poelstra, Sjouke Jans 
 1 nov 1753Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10281
4
Stap, Jacob Jans 
 1 nov 1753Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56492
5
Kooy, Douwe Johannes van der 
 1 nov 1755Wons Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71973
6
Hylkes, Baukje 
 1 nov 1757Oldeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103914
7
Bijlsma, Jentje Eeltjes 
 1 nov 1761Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78919
8
War, Tjeerd Ages 
 1 nov 1765Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93311
9
Arjens, Klaaske 
 1 nov 1767St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26849
10
Pieters, Dieuwke 
 1 nov 1771Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75126
11
Dijkstra, Leentje Jelles 
 1 nov 1772Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82134
12
Gabes, Frans 
 1 nov 1772Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44975
13
Koerts, Pier 
 1 nov 1772Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44764
14
Rintjes, Pytje 
 1 nov 1772Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1700
15
Tuinstra, Sjoerd Saskers 
 1 nov 1772Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87042
16
Veenstra, Martsen Klazes 
 1 nov 1772Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94206
17
Meints, Tettje 
 1 nov 1773Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65830
18
Sikkes, Sijke 
 1 nov 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44582
19
Melles, Mient 
 1 nov 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20252
20
Tangerman, Sipke Fredericus 
 1 nov 1774Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52203
21
Jans, Grietje 
 1 nov 1775Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89412
22
Staphorsius, Allert Jelles 
 1 nov 1775Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50102
23
Kuiphof, Pieter Harmens 
 1 nov 1777Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5232
24
Beintum, Wintje Willems 
 1 nov 1778Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15234
25
Kramer, Jantje Piers 
 1 nov 1778Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64059
26
Smidt, Klaas Pieters 
 1 nov 1778St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63360
27
Rijpma, Aaltje Ennes 
 1 nov 1779Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85612
28
de Jong, Hendrik Lieuwes 
 1 nov 1781Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96705
29
Bouma, Ynze Sjoerds 
 1 nov 1785Ferwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110448
30
Sjoerds, Jantje 
 1 nov 1785Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10462
31
Tamboeser, Tjitske Jelkes 
 1 nov 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46221
32
Andringa, Jes Harmens 
 1 nov 1786Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57507
33
Bouma, Tjepke Harmens 
 1 nov 1786Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23482
34
Idsardi, Ytje Idses 
 1 nov 1786Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103091
35
Vellinga, Minke Reinders 
 1 nov 1786Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12950
36
Bloemendal, Durk Jochums 
 1 nov 1788Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23922
37
Kuipers, Harmen Fransen 
 1 nov 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5225
38
Sipkema, Sipke Wopkes 
 1 nov 1789Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90132
39
Echten, Klaas Jilderts van 
 1 nov 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10584
40
Hoornsma, Akke Andries 
 1 nov 1791Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10121
41
Knijff, Joeke Johannes 
 1 nov 1792Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45569
42
Slagter, Froukjen Keimpes 
 1 nov 1793Bovenknijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102153
43
Gelts, Yede 
 1 nov 1794Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43455
44
Veenstra, Auke Douwes 
 1 nov 1794Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82748
45
Medendorp, Frouke Kornelis 
 1 nov 1796Uithuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109831
46
Meindertsma, Jan Pieters 
 1 nov 1796Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36969
47
Boelens, Antje Jans 
 1 nov 1797Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98132
48
Visser, Abraham Jans 
 1 nov 1797Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98765
49
Cupido, Lieuwke Minnes 
 1 nov 1798Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106469
50
Kooy, Marten Dirks 
 1 nov 1798St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75742

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 160

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Johannes, Haitze 
 1 nov 1785Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67882
2
Sjoerds, Ytje 
 1 nov 1785Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67883
3
Adolfs, Hindrik 
 1 nov 1794Leens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110163
4
Cornelis, Vroukje 
 1 nov 1801Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68358
5
Walings, Trijntje 
 1 nov 1806Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71816
6
Arjens, Ourens 
 1 nov 1807Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86002
7
Durks, Akke 
 1 nov 1808Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73980
8
Jacobs, Hendrik 
 1 nov 1808Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69402
9
Sjirks, Wybe 
 1 nov 1808Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72608
10
Tietes, Haaije 
 1 nov 1808Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103750
11
de Vries, Jan Klaazes 
 1 nov 1814Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94723
12
Jans, Folkjen 
 1 nov 1814Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106242
13
Tijssens, Janke 
 1 nov 1814Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38789
14
Corvinus, Jelle 
 1 nov 1816Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106354
15
Dikland, Willem Bonnes 
 1 nov 1817Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76865
16
Stok, Pietje Sjoerds 
 1 nov 1817Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45455
17
Douma, Harke Jans 
 1 nov 1819Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31301
18
Elzinga, Hendrik Geerts 
 1 nov 1819 I74682
19
Berends, Japke 
 1 nov 1820Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77979
20
Metskes, Hinke 
 1 nov 1820Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37714
21
Spoelhof, Rein Willems 
 1 nov 1822Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2319
22
Aukes, Catharina Elisabeth 
 1 nov 1823Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21856
23
Rengers, Roelof Oeges 
 1 nov 1823 I34355
24
Formstra, Trijntje Jans 
 1 nov 1824Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105930
25
Sluis, Foekje Minzes van der 
 1 nov 1824 I76210
26
Holdinga, Philippus Jans 
 1 nov 1825 I41326
27
Spiekholt, Grietje Andries 
 1 nov 1825Delfstrahuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67758
28
Strikwerda, Baukje Jacobs 
 1 nov 1825 I68059
29
Wagenaar, Sieds Hendriks 
 1 nov 1825Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53738
30
Walda, Jacob Floris 
 1 nov 1825Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13833
31
Douwes, Tettje 
 1 nov 1826 I49776
32
Terpstra, Geertje Jelles 
 1 nov 1826Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39102
33
Hoogerheijde, Krijn 
 1 nov 1828Kortgene, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110978
34
Jansma, Sipke Wybrens 
 1 nov 1828Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42990
35
Wybes, Wytske 
 1 nov 1828Wolvega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74629
36
Ypma, Jakle Hayes 
 1 nov 1828Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60887
37
Miedema, Jelte Pieters 
 1 nov 1829 I53351
38
Oberman, Elisabeth Pieters 
 1 nov 1829 I51564
39
van Dijk, Pier Ypes 
 1 nov 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22716
40
Visser, Pier Rimmelts 
 1 nov 1829Langweer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107589
41
Gerritsma, Fokje Daniels 
 1 nov 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2536
42
Jorritsma, Yemkje Wiebes 
 1 nov 1830Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2127
43
Kolk, Sijke Doedes van der 
 1 nov 1831 I50221
44
Kooistra, Gertje Opts 
 1 nov 1831 I60243
45
Smit, Baukje Jans 
 1 nov 1831St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88401
46
de Vries, Grietje Klazes 
 1 nov 1832Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74030
47
Kloostra, Siemen Klazes 
 1 nov 1832Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88198
48
Veldkamp, Tjaeble Gerbens 
 1 nov 1832 I69682
49
Dijkman, Jan Sikkes 
 1 nov 1834Veere, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I369
50
Glas, Arjaantje Arjens 
 1 nov 1834Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39028

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 82

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Baukes, Frans 
Hessels, Geertje 
 1 nov 1716Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93665
I93666
2
Wopkes, Oene 
Douwes, Lijsbeth 
 1 nov 1722Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87516
I87517
3
Ritskes, Gerrit 
Jans, Grietje 
 1 nov 1724Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86442
I86443
4
Anes, Lieuwe 
Joostes, Aukien 
 1 nov 1739Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101037
I101038
5
Gerbens, Frans 
Ates, Grietje 
 1 nov 1744Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49427
I49428
6
Taedes, Wisse 
Pijtters, Grijtje 
 1 nov 1744Oldeboorn/Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92670
I92671
7
Sipkes, Zijtse 
Daniels, Hemke 
 1 nov 1748Oude Pekela, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92381
I92380
8
Eilerts, Syds 
Pyters, Sytske 
 1 nov 1750 I58751
I58752
9
Martens, Pyter 
Pyters, Fetje 
 1 nov 1750Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76949
I76950
10
Pieters, Philip 
Ulbes, Tjitske 
 1 nov 1750Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94634
I94638
11
Jans, Frans 
Reyns, Kinnou 
 1 nov 1756Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83194
I83195
12
Feyes, Minne 
Mennes, Jeltje 
 1 nov 1761Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69797
I91757
13
Fokkes, Eede 
Luitjens, Wobbegien 
 1 nov 1761Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102401
I102402
14
Sjirks, Pyter 
Lieuwes, Antje 
 1 nov 1767Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97325
I97326
15
Eibes, Jacob 
Klaaszen, Gerritje 
 1 nov 1772Oldenzijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110627
I110628
16
Hempenius, Hette Alberts 
Binnes, Tjitske 
 1 nov 1772Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63604
I63605
17
Wierstra, Gerben Jans 
Jacobs, Sjoukje 
 1 nov 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5617
I5616
18
Homans, Christoffel Jacobus 
Nijcolaas, Anna Mart 
 1 nov 1778Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4254
I4255
19
Jans, Wytse 
Betses, Antje 
 1 nov 1778Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88036
I88037
20
Jilles, Hylke 
Wybrens, Fokjen 
 1 nov 1778Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72988
I72989
21
Vries, Johannes Gerbens de 
Gerrits, Tettje 
 1 nov 1778Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15091
I15092
22
Kooistra, Pier Siedses 
Aukes, Maaike 
 1 nov 1789Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75440
I75441
23
Miedema, Douwe Bouwes 
Pieters, Tetje 
 1 nov 1789Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3477
I3478
24
Elzinga, Hans Pieters 
Kleiterp, Franske Pieters 
 1 nov 1795Oosterwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51756
I51757
25
Fierstra, Pieter Ritskes 
Memerda, Jantje Tjitzes 
 1 nov 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55362
I43446
26
Fredriks, Bernardus 
Wytzes, Rinske 
 1 nov 1795Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81553
I81554
27
Rientzes, Anne 
Syes, Sytske 
 1 nov 1795Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39250
I39251
28
Velde, Gieles Johannes van der 
Groen, Dirkje Gerrits 
 1 nov 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78657
I78658
29
Eilers, Hendrik 
Pieters, Trijntje 
 1 nov 1799Wolvega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27845
I27846
30
Boersma, Jan Pieters 
Siegersma, Geertje Eeltjes 
 1 nov 1801Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81202
I81203
31
Dijkstra, Wate Rinzes 
Minnolts, Gryttje 
 1 nov 1801Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72879
I72878
32
Oosterhuis, Jacob Eeltjes 
Sybes, Minke 
 1 nov 1801Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72161
I72162
33
Hoekstra, Haye Sytzes 
Jans, Wijtske 
 1 nov 1802Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65673
I73466
34
Smidts, Hille Folkerts 
Pieters, Jantje 
 1 nov 1807Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48063
I48064
35
Stremler, Lammert Harmens 
Hoornstra, Trijntje Berends 
 1 nov 1807Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11936
I11937
36
Bottinga, Tjerk Jelles 
de Vries, Haukje Gaatzes 
 1 nov 1812Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16726
I98864
37
de Boer, Luitjen Ypes 
de Vries, Ymkje Jacobs 
 1 nov 1813Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59875
I59876
38
Dijkstra, Jentje Wybes 
Wijnja, Tjitske Gerbens 
 1 nov 1815IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70929
I70930
39
Fokkens, Douwe Liepkes 
Kalsbeek, Aaltje Jitzes 
 1 nov 1817Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15721
I83207
40
Nauta, Wybe Klaases 
van Dijk, Reinou Ypes 
 1 nov 1818Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61305
I61306
41
Annema, Anne Tjeerds 
Sikkema, Antje Jans 
 1 nov 1819Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62786
I62787
42
Keuning, Andries Jans 
Rispens, Dieuwke Willems 
 1 nov 1822Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61620
I61621
43
Valk, Hendrik Bontjes van der 
Heslinga, Riemke Gerrits 
 1 nov 1823Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71241
I71242
44
Madhuizen, Engbert Wytzes 
Schaaf, Antje Sjoerds 
 1 nov 1827Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96256
I96254
45
Schuurman, Douwe Bokkes 
van Houten, Rinske Jacobs 
 1 nov 1827Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94192
I94193
46
de Ridder, Pieter 
van Hermelen, Johanna 
 1 nov 1829Vianen, province of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109149
I109150
47
Kuiphof, Feike Pieters 
Koopal, Trijntje Doekeles 
 1 nov 1832Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12270
I12256
48
Tilma, Fopke Piers 
Ploeg, Fokeltje Klazes van der 
 1 nov 1832Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5445
I9094
49
Verhaag, Pieter Jans 
Koolman, Jantje Gerrits 
 1 nov 1832Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19721
I48391
50
de Rooij, Martinus 
Bogers, Maria 
 1 nov 1833Sprang-Capelle, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63814
I63815

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 81

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Baukes, Jetske 
 1 nov 1691Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90938
2
Rinsma, Gerrit 
 1 nov 1693Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43362
3
Marks, Lieuwe 
 1 nov 1696Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81888
4
Wopkes, Jantje 
 1 nov 1705Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95557
5
Wielen, Marijke Aukes van der 
 1 nov 1716Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88483
6
Beute, Harmen Harmens 
 1 nov 1719Kolderveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57113
7
Gerbens, Jan 
 1 nov 1722Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68191
8
Mients, Feije 
 1 nov 1722Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46464
9
Oeges, Geeltje 
 1 nov 1722Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47395
10
Teikes, Trijntie 
 1 nov 1726Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43010
11
Bartels, Luitske 
 1 nov 1730Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99158
12
Harings, Jelle 
 1 nov 1733Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81018
13
Doekes, Yttje 
 1 nov 1739St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45457
14
Fransen, Geert 
 1 nov 1739Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45090
15
Westra, Minne Pieters 
 1 nov 1744Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87550
16
Draijer, Jantje Jans 
 1 nov 1750Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94704
17
Haitsma, Jouk Sjerps 
 1 nov 1750Exmorra/Allingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83730
18
Jans, Wypkien 
 1 nov 1750Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19338
19
Vries, Sake Harmens de 
 1 nov 1750Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I692
20
Folkerts, Dieuke 
 1 nov 1751Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43219
21
de Boer, Hendrik Fransen 
 1 nov 1754Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68166
22
Visser, Christiaan Johannes 
 1 nov 1760Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76070
23
Teunis, Geertje 
 1 nov 1761Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89569
24
AEdes, Dieuke 
 1 nov 1767Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1224
25
Damstra, Lysbert Aans 
 1 nov 1767Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90623
26
Haak, Jasper Everts van der 
 1 nov 1767Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2434
27
Hettes, Wijke 
 1 nov 1767St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39910
28
Jans, Feike 
 1 nov 1767Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100091
29
Kisjes, Ymke Jans 
 1 nov 1767Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70076
30
Knossen, Anne Wybes 
 1 nov 1767Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68301
31
Lipstra, Bauke Nammens 
 1 nov 1767Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80999
32
Rintjes, Trijntje 
 1 nov 1767Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39792
33
Sinnema, Itske Eelzes 
 1 nov 1767Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16719
34
Sjoerds, Janke 
 1 nov 1767Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86369
35
de Vries, Jantje Tjerks 
 1 nov 1772Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85517
36
Douma, Egbert (Eibert) Romkes 
 1 nov 1772Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110251
37
Gosliga, Pier Johannes 
 1 nov 1772Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71614
38
Hoekstra, Rinske Pieters 
 1 nov 1772Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I471
39
Oedsens, Willem 
 1 nov 1772Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47940
40
Rietzema, Jakob Jans 
 1 nov 1772Pieterburen/Wierhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58483
41
Smith, Cornelis Sijbrens 
 1 nov 1772Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7089
42
Beerns, Anke 
 1 nov 1778Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47584
43
Benedictus, Lieuwe 
 1 nov 1778Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42558
44
Dijk, Meindert Jans van 
 1 nov 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2181
45
Hendriks, Froukje 
 1 nov 1778Burgwerd/Hichtum/Hartwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46251
46
Joukes, Johannes 
 1 nov 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44018
47
Meinderts, Hendrik 
 1 nov 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45294
48
Miedema, Klaas Harmens 
 1 nov 1778Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46346
49
Wierstra, Riemke Lolkes 
 1 nov 1778Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37344
50
Bakkes, Meinouw Lourens 
 1 nov 1789Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105069

1 2 Volgende»