Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 216

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Bilo, Marisin 
 1 okt 1731Maastricht, province of Limburg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104322
2
Kuperus, Pieter Sippes (aka Cuipers) 
 1 okt 1736 I94388
3
Karstens, Epkjen 
 1 okt 1739Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94932
4
Marum, Feye Pieters van 
 1 okt 1758Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7015
5
Swart, Sybrigje Martens de 
 1 okt 1764Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4714
6
Dijk, Bokke Jacobs van 
 1 okt 1775Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21602
7
Hellinga, Ids Annes 
 1 okt 1775Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18832
8
Ages, Antje 
 1 okt 1776Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49604
9
Engberts, Antje 
 1 okt 1776Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14429
10
Grasma, Jan Jans 
 1 okt 1776Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99457
11
Swart, Andries Tjeerds 
 1 okt 1776Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106460
12
de Jong, Wieger Wiegers 
 1 okt 1777Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48818
13
de Hoog, Eelkjen Wytzes 
 1 okt 1778Swagerveen/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112067
14
Roorda, Angenietje Taekes 
 1 okt 1778Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2449
15
Roelofs, Baukje 
 1 okt 1780Beets Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53149
16
Zee, Job Willems van der 
 1 okt 1781Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39833
17
Pieters, Bottje 
 1 okt 1782Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18695
18
Veeren, Janke Simons 
 1 okt 1782Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81655
19
Westerhuis, Lijsbeth Jans 
 1 okt 1782Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I841
20
Vorderman, Derk 
 1 okt 1783Twello, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84124
21
Boersma, Tijs Taekes 
 1 okt 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6448
22
Seldenthuis, Jeltje Sipkes 
 1 okt 1784Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102660
23
Terpstra, Gertje Sybrens 
 1 okt 1784Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97722
24
Jonker, Tietje Arjens 
 1 okt 1785Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92188
25
Kooistra, Jitze Sapes 
 1 okt 1785Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10132
26
Pieters, Jantje 
 1 okt 1785Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48064
27
Spoelstra, Sjoerd Jans 
 1 okt 1786Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I114106
28
Wagenaar, Wytske Sierds 
 1 okt 1786Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33445
29
Dijkstra, Sake Jochems 
 1 okt 1788Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86693
30
Weert, Sytske Gurbes de 
 1 okt 1788Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11230
31
Jacobs, Tjalle 
 1 okt 1789Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42128
32
Veen, Teetske Geerts van der 
 1 okt 1789Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92755
33
Bersma, Klaas Hendriks 
 1 okt 1790Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6626
34
de Vries, Rigtje Johannes 
 1 okt 1790Het Meer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81753
35
Hendriks, Klaas 
 1 okt 1790Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46155
36
Miedema, Maaike Minnes 
 1 okt 1791Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27420
37
Sjoerds, Trijntie 
 1 okt 1792Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93295
38
Keizer, Trijntje Gerrits 
 1 okt 1793St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39719
39
Herder, Martsen Jacobs 
 1 okt 1795Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7000
40
Wedzinga, Maayke Klases 
 1 okt 1796Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89773
41
Hijma, Anne Abes 
 1 okt 1797Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74
42
Smidtje, Tjitske Minnes 
 1 okt 1797Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39387
43
Schaafstra, Minke Bodes 
 1 okt 1798Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49121
44
Doeyes, Sape 
 1 okt 1799Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46780
45
Reitsma, Ytje Tjalles 
 1 okt 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6458
46
Visser, Doetje Roelofs 
 1 okt 1799Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101249
47
Bildt, Grietje Hendriks van der 
 1 okt 1801Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18872
48
Andringa, Aaltje Pieters 
 1 okt 1802Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15203
49
de Boer, Gerrit Douwes 
 1 okt 1802Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98433
50
Jong, Hendrik Wytzes de 
 1 okt 1802Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6726

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 154

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Keympes, Tiedtie 
 1 okt 1665Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80464
2
Atzes, Dirkje 
 1 okt 1805St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33612
3
ydses, Sipkje 
 1 okt 1807Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105065
4
Annes, Dirk 
 1 okt 1808 I70799
5
Simons, Jan 
 1 okt 1808Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59798
6
Jacobs, Egbert 
 1 okt 1809Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51434
7
Maan, Willem Lieuwes van der 
 1 okt 1809Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44804
8
Rieniks, Ariaantje 
 1 okt 1809St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70505
9
Bennema, Frans Jans 
 1 okt 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1414
10
Fopma, Gorrit Allerts 
 1 okt 1811St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71823
11
Sytzes, Antje 
 1 okt 1811Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91282
12
Tolsma, Jan Klazes 
 1 okt 1813Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90124
13
van Driesum, Pietje Pieters 
 1 okt 1813Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26468
14
Moet, Claes Roelofs 
 1 okt 1814Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88776
15
Pieters, Aukje 
 1 okt 1814Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87551
16
Vries, Antje Louws de 
 1 okt 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18800
17
Jelles, Jetske 
 1 okt 1815Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61867
18
Jorritsma, Wybe Wiebes 
 1 okt 1815Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37416
19
Lemke, Ane Andries 
 1 okt 1816Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92988
20
Kaspers, Ytje 
 1 okt 1817Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58205
21
Schaaf, Jouke Johannes van der 
 1 okt 1817Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46309
22
Rensma, Trijntje Renzes 
 1 okt 1818Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39643
23
Goffes, Trijntje 
 1 okt 1819Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42810
24
Post, Jan Jans 
 1 okt 1820St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1677
25
Bakker, Baukje Daams 
 1 okt 1821Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72448
26
Douwes, Antje 
 1 okt 1822Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88260
27
Hoekstra, Hedzer Wybrens 
 1 okt 1822Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77284
28
Kooistra, Folkert Jans 
 1 okt 1822Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88621
29
Wielinga, Reinder Alberts 
 1 okt 1822Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12432
30
Meinsma, Sjoerd Meintes 
 1 okt 1825Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98729
31
de Vries, Jitse Wopkes 
 1 okt 1826Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103418
32
Hellema, Sytske Lykeles 
 1 okt 1826Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7817
33
Jakobs, Sjoukjen 
 1 okt 1826Rotstergaast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88862
34
Venekamp, Antje Klases 
 1 okt 1826Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106598
35
Wibalda, Antje Dirks 
 1 okt 1826Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90787
36
de Heus, Elisabeth 
 1 okt 1827Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99984
37
de Jong, Jan Jurjens 
 1 okt 1827St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45210
38
Roersma, Feikjen Johannes 
 1 okt 1827Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45069
39
Wassenaar, Klaas Willems 
 1 okt 1827Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26115
40
Hoekstra, Romke Rinderts 
 1 okt 1828Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92865
41
Martens, Antje Annes 
 1 okt 1828Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15261
42
Hoeksma, Jetske Bouwes 
 1 okt 1829Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76930
43
Holwerda, Trijntje Pieters 
 1 okt 1830Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81352
44
Faber, Baafke Aukes 
 1 okt 1831Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21747
45
Hoekstra, Hidde Sjoerds 
 1 okt 1831Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19117
46
Roorda, Trijntje Ysaaks 
 1 okt 1831Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106854
47
van Vlie, Johannes Meinderts 
 1 okt 1831Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88635
48
Freerks, Antje 
 1 okt 1832Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91913
49
Zoodsma, Johannes Sipkes 
 1 okt 1834Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29817
50
Sinnema, Grietje Eelzes 
 1 okt 1835Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71617

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 70

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Seerps, Frans 
Ariens, Antie 
 1 okt 1719Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78263
I78264
2
Algra, Symen Folkerts 
Snoek, Gritie Johannes 
 1 okt 1723Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46620
I46621
3
Banga, Ids Jans 
Dirks, Aafke 
 1 okt 1730Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49891
I49892
4
Johannis, Jan 
Sjoerds, Gryttje 
 1 okt 1730St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86907
I86908
5
Willems, Obbe 
Willems, Sijtske 
 1 okt 1744Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70279
I70280
6
Faber, Jan Baukes 
Sipkes, Cornelia 
 1 okt 1747Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96368
I96369
7
Pyters, Sierk 
Alberts, Elbrig 
 1 okt 1747Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105485
I105486
8
Jans, Johannis 
Cnelis, Trijntje 
 1 okt 1751Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100628
I100629
9
Bangma, Claas Obes 
Martens, Lijsbet 
 1 okt 1752Wons Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99532
I99533
10
Piers, Pieter 
Sipkes, Baukjen 
 1 okt 1752Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46933
I46934
11
Jans, Gerrijt 
Jans, Maike 
 1 okt 1758Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94820
I94821
12
Libbes, Wobbe 
Wybrens, Janke 
 1 okt 1758Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75515
I75516
13
Gosses, Johannes 
Willems, Antje 
 1 okt 1767Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74483
I74484
14
de Vries, Tieke Jilles 
van Veen, Wytze Pieters 
 1 okt 1768Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70487
I70486
15
Willems, Jan 
Jans, Antie 
 1 okt 1769Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67742
I67743
16
Cornelis, Jacob 
Klases, Ytie 
 1 okt 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5549
I5550
17
Everts, Alle 
Willems, Antje 
 1 okt 1775Bierum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95235
I95236
18
Hanses, Gerben 
Claases, Berber 
 1 okt 1775Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104232
I104233
19
Mebius, Jacobus Engelsma 
Wybes, Elisabeth 
 1 okt 1775Terband Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85656
I102013
20
Wytses, Foocke 
Ebeles, Janke 
 1 okt 1775Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107549
I107550
21
Matstra, Sipke Rienks 
Siksma, Sjoerdtje Sikkes 
 1 okt 1778Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82765
I82766
22
Sipma, Johannes Klazes 
Sjoerds, Tetje 
 1 okt 1780Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81896
I81895
23
Wybes, Wytse 
Bartels, Bontje 
 1 okt 1780Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97930
I97931
24
Willemsen, Willem 
Temme, Catharina 
 1 okt 1786Neuenhaus, Bentheim, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88272
I104400
25
Janse, Maarten 
Anteunisse, Pieternella 
 1 okt 1789Meliskerke, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93781
I93782
26
Eeringa, Pieter Pieters 
Romans, Grietje Daniels 
 1 okt 1797Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67960
I67961
27
Sacharaase, Ari 
Stroodekker, Maatje 
 1 okt 1797Meliskerke, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93783
I93784
28
Bos, Ties Lewes 
Voget, Evertje Harms 
 1 okt 1806Oostwold, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107427
I107428
29
Beurs, Jan 
Eekhoff, Tjaltje 
 1 okt 1809Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64481
I64480
30
Dijkstra, Jurjen Gjelts 
Dijkstra, Froukje Geerts 
 1 okt 1809Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11879
I11880
31
de Boer, Egbert Alberts 
de Woude, Gerritje Kornelis van 
 1 okt 1813Kuinre, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99971
I99977
32
Groot, Anske Gabes de 
Terpstra, Wytske Wytzes 
 1 okt 1818Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3487
I3517
33
Hofkes, Jan Fredrik 
Venker, Aaltje 
 1 okt 1818Leiden, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95609
I95610
34
Wal, Gerben Ennes van der 
Veldhuis, Ymkje Jans 
 1 okt 1820Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61688
I61689
35
Giesing, Johannes Hendriks 
Andringa, Trijntje Tjalles 
 1 okt 1822Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35059
I35061
36
Nijsloot, Jelle Annes 
Nijenhuis, Geertruid Martinus 
 1 okt 1823Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106347
I106349
37
Koster, Andries Meinen 
Molenbuur, Antje Jacobs 
 1 okt 1829Steenwijkerwold, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101926
I101927
38
Tuinstra, Jan Pieters 
Holder, Antje Johannes 
 1 okt 1829Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12489
I12488
39
Hoekstra, Hendrik Bienes 
Meters, Antje Jisses 
 1 okt 1835Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5647
I5646
40
Hoekstra, Lieuwe Martens 
Bil(d)stra, Antje Hendriks 
 1 okt 1835Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36127
I36128
41
Kingma, Jacob Jans 
Ynema, Ankjen Siedzes 
 1 okt 1835Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73533
I73534
42
Koeman, Cornelis 
van Buiten, Cornelia 
 1 okt 1835Waarde, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108481
I108483
43
Sloten, Hendrik Tjalles van 
Plantinga, Minke Gerrits 
 1 okt 1835Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7744
I6238
44
Velde, Jan Gerbens van der 
Plat, Hyke Binnes 
 1 okt 1835Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13612
I13613
45
Anema, Dirk Ferks 
Lemke, Dirkje Gerbens 
 1 okt 1836Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36708
I36709
46
Bersma, Johannes Jacobus Stelwagen 
Balma, Anna Rebecca 
 1 okt 1837Dykhausen, Ostfriesland, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95657
I95660
47
Woude, Sipke Sjoerds van der 
Hylkema, Geertje AEdes 
 1 okt 1841Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5796
I5081
48
Woude, Wieger Klazes van der 
Nicolay, Grietje Lieuwes 
 1 okt 1841Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26425
I98354
49
de Regt, Reinier 
de Spelder, Jannetje 
 1 okt 1842Baarland, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107953
I107954
50
Kooistra, Fooke Harmens 
Bosma, Reintje Jacobs 
 1 okt 1842Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38240
I38241

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 87

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jans, Hiltje 
 1 okt 1673Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42289
2
Jillerts, Wijtske 
 1 okt 1699Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90206
3
Oeges, Hittie 
 1 okt 1710Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47179
4
Romkes, Neeltie 
 1 okt 1713Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70141
5
Faber, Aaltje Geeles 
 1 okt 1719Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87525
6
Feikes, Antje 
 1 okt 1730Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44695
7
Taekes, Rinske 
 1 okt 1730Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91199
8
Schat, Jan Simens 
 1 okt 1732St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95475
9
Harmens, Oeds 
 1 okt 1736Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85834
10
Claases, Cornelis 
 1 okt 1741Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85652
11
Bijlstra, Jan Emkes 
 1 okt 1747Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91716
12
Boersma, Lysbeth Hoites 
 1 okt 1747Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20193
13
Velde, Kornelis Gerbens van der 
 1 okt 1747Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4487
14
Catsma, Aaltje Simons 
 1 okt 1752Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46798
15
Damianus, Jenneke 
 1 okt 1752Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49369
16
Errits, Aafke 
 1 okt 1752Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48335
17
Jarigs, Aaltje 
 1 okt 1752Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92511
18
Noteboom, Antje Tjallings 
 1 okt 1752Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46793
19
Philippus, Froukjen 
 1 okt 1752Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74397
20
Pieters, Johannes 
 1 okt 1752Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72512
21
Pijp, Geertje Fetzes van der 
 1 okt 1752Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86273
22
Tjeerds, Maartje 
 1 okt 1752St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66126
23
Visser, Trijntje Rientses 
 1 okt 1752Parrega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103169
24
Wielsma, Doeke Jans 
 1 okt 1752Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72334
25
Swart, Johannes Taekles 
 1 okt 1754Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6325
26
Andries, Doetje 
 1 okt 1758Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102411
27
Andries, Jan 
 1 okt 1758Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5531
28
Aukes, Pijtter 
 1 okt 1758Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45301
29
Baukes, Sijtske 
 1 okt 1758St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108429
30
Boorsma, Wilhelmus Klazes 
 1 okt 1758Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103839
31
Giethoorn, Grietje Jans 
 1 okt 1758Hoogeveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99506
32
Helder, Cornelis Jans 
 1 okt 1758Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40639
33
Kooistra, Dieuwke Cornelis 
 1 okt 1758Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26884
34
Nicolay, Klaas Lieuwes 
 1 okt 1758Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55175
35
Pieters, Neeltie 
 1 okt 1758St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63909
36
Sijtses, Akke 
 1 okt 1758Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60284
37
Aukes, Sipkje 
 1 okt 1769Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100840
38
Bos, Sipke Dirks 
 1 okt 1769Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101798
39
de Vries, Hans Reitjes 
 1 okt 1769Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75605
40
Fopma, Geertje Baukes 
 1 okt 1769Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76135
41
Hallema, Gerrit Worps 
 1 okt 1769Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30368
42
Hendriks, Sybrigje 
 1 okt 1769Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41121
43
Jorritsma, Jacob Tjallings 
 1 okt 1769IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99896
44
Kramer, Sjoukje Dirks 
 1 okt 1769Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38440
45
Ploeg, Albert Pieters van der 
 1 okt 1769St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70429
46
Schrevenstein, Pieter Pieters 
 1 okt 1769Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86951
47
Wal, Geertje Tjeerds van der 
 1 okt 1769Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44652
48
Jansma, Antje Sjoerds 
 1 okt 1775Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99193
49
Klazes, Klaas 
 1 okt 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78052
50
Postma, Weeltje Aants 
 1 okt 1775Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83478

1 2 Volgende»