Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 183

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Jans, Jakob 
 1 sep 1742Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91863
2
Sjoerds, Hylkjen 
 1 sep 1747Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65552
3
Stienstra, Dieuke Scheltes 
 1 sep 1753Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86417
4
Laverman, Jacob Gosses 
 1 sep 1755Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81218
5
Tinga, Jan Jans 
 1 sep 1756Oldekerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73481
6
Drijfhout, Klaaske Jurjens 
 1 sep 1757Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71463
7
de Graaf, Gelt Klazes 
 1 sep 1759Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91905
8
Jong(h), Klaas Jitzes de 
 1 sep 1761Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15733
9
Westra, Liebbe Minnolts 
 1 sep 1767Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52495
10
Dijkstra, Rintje Jans 
 1 sep 1770Balk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60837
11
Dijkstra, Douwe Pieters 
 1 sep 1773Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75714
12
Lourens, Johanna 
 1 sep 1773Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99248
13
Lep, Antje Dirks 
 1 sep 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40815
14
Lemke, Marten Anes 
 1 sep 1777Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108959
15
Nauta, Willem Klazes 
 1 sep 1777Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74029
16
Nicolay, Roel Klazes 
 1 sep 1777Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72536
17
de Boer, Wiebe Martens 
 1 sep 1778St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91326
18
Kas, Hendrik Johannes 
 1 sep 1781St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66065
19
Cornelis, Schelte 
 1 sep 1782Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45417
20
Ploegstra, Tjitske Feikes 
 1 sep 1782Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2354
21
Dijkstra, Pieter Dirks 
 1 sep 1785Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5864
22
Sytzes, Antje 
 1 sep 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46720
23
Wyminga, Jan Roels 
 1 sep 1785Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52332
24
de Vries, Pieter Ruurds 
 1 sep 1786Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49818
25
Roelofs, Aaltje 
 1 sep 1786Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71156
26
Kiestra, Ebbing Olpherts 
 1 sep 1789Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59010
27
Louwsma, Nieske Sybrens 
 1 sep 1790Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99487
28
Lei, Johanneske Roels van der 
 1 sep 1791Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2631
29
Wassenaar, Job Arjens 
 1 sep 1791St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32255
30
Dijkstra, Pietje Sijes 
 1 sep 1793Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40362
31
Burmania, Dirk Tjeerds 
 1 sep 1796Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11961
32
Fenema, Rudolphus Johannes 
 1 sep 1796Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49946
33
Buwalda, Pieter Klazes 
 1 sep 1797Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16482
34
Hofman, Berber Klases 
 1 sep 1797Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5185
35
Taekes, Maaijke 
 1 sep 1797Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42666
36
Visbeek, Douwe Hendriks 
 1 sep 1797Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4559
37
Visbeek, Johannes Hendriks 
 1 sep 1797Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4360
38
Vries, Gelske Gelts de 
 1 sep 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3498
39
Bokkinga, Klaas Hendriks 
 1 sep 1798Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1347
40
Fierstra, Minke Pieters 
 1 sep 1798Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24917
41
Ploeg, Sjoekje Doens van der 
 1 sep 1798Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12409
42
Schaafsma, Hessel Lieuwes 
 1 sep 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19199
43
Tamminga, Ytzen Martens 
 1 sep 1799Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7625
44
Eisenga, Eize Gerrits 
 1 sep 1800Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54708
45
Kingma, Jan Tjommes 
 1 sep 1803Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11255
46
Rijpma, Trijntje Piers 
 1 sep 1805Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21266
47
Spijksma, Grietje Aukes 
 1 sep 1805Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11262
48
Zuidema, Dieuwke Pieters 
 1 sep 1805Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90548
49
Hoytsma, Arjen Johannes 
 1 sep 1806Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79253
50
Jaarsma, Hessel Sakes 
 1 sep 1806Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6682

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 165

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Wybes, Jan 
 1 sep 1760Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85312
2
Anskes, Jetske 
 1 sep 1791Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41299
3
Schepers, Jan Derk 
 1 sep 1796Winterswijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88340
4
Mulder, Hillegjen Jans 
 1 sep 1799Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84639
5
Lieuwes, Pytter 
 1 sep 1806Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35271
6
Klazes, Fettje 
 1 sep 1807Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10794
7
Swart, Sijmen Taekeles 
 1 sep 1807Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46696
8
Gerbens, Eelkjen 
 1 sep 1808IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81979
9
Posthumus, Geertje Louwrens 
 1 sep 1808Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103756
10
Sander, Johanna 
 1 sep 1808City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104081
11
Sybes, Trijntje 
 1 sep 1808Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83565
12
Aarns, Gosse 
 1 sep 1811Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57428
13
Egberts, Baukjen 
 1 sep 1811Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101086
14
Myntjes, Jannigje 
 1 sep 1811Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96135
15
Rijkes, Pieterke 
 1 sep 1814Eenrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107808
16
Boonstra, Klaas Alderts 
 1 sep 1815 I70136
17
Roelofs, Wytske 
 1 sep 1815Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91517
18
Johannes, Trijntje 
 1 sep 1816Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38991
19
Edel, Lourens 
 1 sep 1818Oud-Beijerland, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63221
20
Monsma, Siemen Jans 
 1 sep 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19872
21
Schlee, Christiaan 
 1 sep 1818Arnhem, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56127
22
van Dalsen, Augustus Robbertus 
 1 sep 1818Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101355
23
Andles, Antie 
 1 sep 1819Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74555
24
Radersma, Grietje Kornelis 
 1 sep 1819Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90772
25
Rinsma, Siebren Folkerts 
 1 sep 1819Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12737
26
Roorda, Beatrix Johannes 
 1 sep 1821Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27083
27
Wal, Gosse Klazes van der 
 1 sep 1821Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21680
28
Meer, Sytske Durks van der 
 1 sep 1822Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71613
29
Dijkstra, Sije Minnes 
 1 sep 1824Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23933
30
Post, Jetze Martens 
 1 sep 1824Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109558
31
Bolhuis, Grietje Jacobs 
 1 sep 1825De Waard, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111450
32
Hoekstra, Baukje Sjoerds 
 1 sep 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6589
33
Bos, Pytter Jacobs 
 1 sep 1826Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111873
34
de Jong, Rinske Gerbens (aka de Jonk) 
 1 sep 1826Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72006
35
Dijkema, Tjeerd Douwes 
 1 sep 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12745
36
Loonstra, Jacob Martens 
 1 sep 1826Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98371
37
Veen, Wieger Hendriks van der 
 1 sep 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1163
38
Viersen, Oebele Ypes 
 1 sep 1826Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7335
39
Visser, Age Pieters 
 1 sep 1826Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99201
40
Lork, Jan Sybes 
 1 sep 1827Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83467
41
Sleeper, Grietje Sybrens 
 1 sep 1828Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91299
42
van Zuiden, Brugt Hinnes 
 1 sep 1828 I52935
43
Boonstra, Taede Wisses 
 1 sep 1829Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92667
44
Piers, Henderika Baukes 
 1 sep 1829Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18187
45
Pieters, Aaltje 
 1 sep 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12430
46
Bilkert, Jarig Berends 
 1 sep 1831Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4672
47
Cornelis, Reintje 
 1 sep 1833 I70022
48
Vries, Sake Abes de 
 1 sep 1834 I12963
49
Blijstra, Jan Klazes 
 1 sep 1835Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58607
50
Saekles, Saekle Sipkes 
 1 sep 1835Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72153

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 63

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Riencks, Wytse 
Willems, Yck 
 1 sep 1682Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105182
I105183
2
Germeraad, Hans Willem 
Pieters, Lijsbeth 
 1 sep 1743Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47011
I47012
3
Rinses, Sweitse 
Sikkes, Trijntje 
 1 sep 1748Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69994
I69993
4
Hitman, Geert Teunis 
Jakobs, Sietje 
 1 sep 1754Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73947
I73948
5
Kiestra, Ebbing Olpherts 
Sjoerds, Janke 
 1 sep 1754Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47220
I47221
6
Thijssens, Valentijn 
Jentjes, Rinske 
 1 sep 1754Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6397
I6398
7
Tjerks, Floris 
Durks, Foekjen 
 1 sep 1754Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71595
I71598
8
Kooi, Jan Rypkes van der 
Kooi, Trijntje Hendriks van der 
 1 sep 1765Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2034
I2076
9
Bosma, Jelte Eisesz 
Reitses, Jeltje 
 1 sep 1771Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108304
I108312
10
Minks, Teede 
Reiners, Aagjen (Akke) 
 1 sep 1771Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97106
I97107
11
Ennes, Botte 
Jans, Antje 
 1 sep 1776Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110897
I110898
12
Faber, Pieter Harmens 
Oostenga, Aafke Joestens 
 1 sep 1776Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92875
I92876
13
Jurres, Klaas 
Feikes, Yke 
 1 sep 1776Sloterdijk, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91707
I91708
14
Rientsz, Koert 
Mug, Baukjen Sietses 
 1 sep 1776Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100161
I100162
15
Ritskes, Sjabbe 
Wobbes, Akke 
 1 sep 1776Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15410
I15409
16
Bierma, Ids Hessels 
Gerroltsma, Gaatske Sjoerds 
 1 sep 1782Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11102
I11098
17
Borger, Arjen Jacobs 
Dirks, Ariaantje 
 1 sep 1782St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26856
I26857
18
Laurman, Bodus Jacobs 
Ypey, Tjitske Willems 
 1 sep 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45692
I15260
19
Vellinga, Willem Hayes 
Fokkes, Harmke 
 1 sep 1793Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26880
I53612
20
Wob(be)ma, Jacob Freerks 
Pieters, Maaike 
 1 sep 1793Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67924
I67925
21
Boonstra, Jakob Wilkes 
Repkes, Pietje 
 1 sep 1799Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89585
I89586
22
Camstra, Heere Folkes 
Bijlsma, Saapke Jarigs 
 1 sep 1799Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4518
I4519
23
Dijkstra, Jan Cornelis 
Rienks, Jietske 
 1 sep 1799Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87332
I87333
24
Sybrens, Sjouke 
Sipkes, Antje 
 1 sep 1799Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69982
I69983
25
Udes, Jurrien 
Hayes, Sieke 
 1 sep 1799Zuidhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32349
I32350
26
Wielinga, Gerrit Andries 
Rienstra, Antje Franzens 
 1 sep 1799Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41351
I41352
27
Bakker, Aand Sipkes 
de Jong, Dieuwke Jetzes 
 1 sep 1805Molkwerum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108058
I108059
28
Gosliga, Pier Johannes 
Goinga, Sytske Pieters 
 1 sep 1805Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71614
I71615
29
Holwerda, Jippe Abes 
Jong, Minke Gerbens de 
 1 sep 1805Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14726
I14727
30
Kooistra, Binne Romkes 
Nieuwenhuis, Jacobje (Japke) Jacobs 
 1 sep 1805Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52592
I52593
31
Schaafsma, Harmen Oedses 
Verhoek, Aafke Riemers 
 1 sep 1805Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72614
I72620
32
van Dam, Aldert Jans 
Heide, Trijntje Johannes van der 
 1 sep 1805Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57661
I57662
33
Zijlstra, Klaas Hommes 
Roelofs, Nieske 
 1 sep 1805Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37767
I40219
34
Faber, Jacob Hendriks 
Terpstra, Foekje Jitzes 
 1 sep 1811Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38696
I5433
35
Hogenbrug, Egge Oenes 
Tolsma, Eelkje Doekles 
 1 sep 1813Mairie Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64141
I64142
36
Smits, Johannes Gerrits 
Werff, Trijntje Wytzes van der 
 1 sep 1813Mairie Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81465
I89814
37
Veeman, Jetze Sjoerds 
Rijsinga, Lijsbeth Reinders 
 1 sep 1813Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41297
I41298
38
Bijl, Hans Steffens 
Vos, Antje Jochems 
 1 sep 1814Mairie Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70343
I70344
39
Vliet, Ate Heins van der 
Kalkhuis, Geeske Willems 
 1 sep 1814Mairie Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41161
I41162
40
Kosten, Maarten 
Reijnhout, Janna 
 1 sep 1815Heinkenszand, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108536
I108537
41
Boorsma, Gabe Sikkes 
Hofstra, Aaltje Jelles 
 1 sep 1822Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100199
I100200
42
Helder, Jan Cornelis 
Posthumus, Sidonia Catharina 
 1 sep 1822Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40637
I40638
43
Verdenius, Oege Thomas 
de Vries, Grietje Jans 
 1 sep 1822Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28577
I28578
44
Uwma, Albert Hendriks 
Boersma, Gertje Tjipkes 
 1 sep 1825Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1529
I1626
45
van Veen, Sybren Jelles 
Dijkstra, Sjoukje Sjoerds 
 1 sep 1827Utingeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66376
I36186
46
Klein, Johannes Jacobs de 
Groenewoud, Abeltje Gerbens 
 1 sep 1836Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7725
I7728
47
van Veen, Albertus 
Benthem, Ludina 
 1 sep 1841Meppel, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62321
I62327
48
Lyzenga, Foppe Gerrits 
Posthuma, Akke Johannes 
 1 sep 1844Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48245
I48243
49
Venema, Jan Geerts 
Koudenburg, Renske 
 1 sep 1844Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106239
I106245
50
de Wolf, Philippus 
Scheffers, Trijntje 
 1 sep 1850Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99573
I99574

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 58

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Rinsma, Evert 
 1 sep 1700Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43365
2
Edgers, Age 
 1 sep 1737Westhem/Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94617
3
Boonstra, Antje Cornelis 
 1 sep 1743Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45739
4
Pieters, Ebe 
 1 sep 1743Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108188
5
Reitses, Antje 
 1 sep 1743Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80806
6
de Groot, Amarins Wops 
 1 sep 1748St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30176
7
Fransen, Oene 
 1 sep 1748Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1481
8
Oeges, Grietje 
 1 sep 1748Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51435
9
Piersma, Broer Sierks 
 1 sep 1748Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66107
10
Baukes, Kunskie 
 1 sep 1754Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47716
11
Donga, Jan Janzen 
 1 sep 1765Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47455
12
Lyzenga, Rinske Wouters 
 1 sep 1765Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56735
13
Simons, Trijntje 
 1 sep 1765Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46655
14
Steenstra, Yttje Annes 
 1 sep 1765Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36534
15
Teunis, Tjitske 
 1 sep 1765Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103580
16
Berends, Aaltje 
 1 sep 1769Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10635
17
Baarda, Gerlof Sipkes 
 1 sep 1771Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67863
18
Bakker, Hindriktje Willems 
 1 sep 1771Spijk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95232
19
de Vries, Hylke Sybouts 
 1 sep 1771Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105475
20
Johannes, Sijtske 
 1 sep 1771Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93820
21
Koops, Albertus Roelofs 
 1 sep 1771Vries, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102200
22
Metzlar, Jitske Rommerts 
 1 sep 1771Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95512
23
Smit, Baukje Jans 
 1 sep 1771Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88401
24
Swart, Wilhelmina Daniels 
 1 sep 1771Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82839
25
Ypey, Pyttje Willems 
 1 sep 1771Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15477
26
Bij, Ymkje Ruurds van der 
 1 sep 1776Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90662
27
de Haan, Jacob Sybes 
 1 sep 1776Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103118
28
de Vries, Jeltie Jans 
 1 sep 1776Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81055
29
Wagen, Sjouke Dirks van der 
 1 sep 1776Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70
30
Wenselaar, Jarig Walings 
 1 sep 1776Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78084
31
Meulen, Jan Alles van der 
 1 sep 1782Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32096
32
Plaats, Folkje Jacobs van der 
 1 sep 1782Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73541
33
Stallinga, Pierkje Haentjes 
 1 sep 1782Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14191
34
Bottinga, Pier Piers 
 1 sep 1793Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36303
35
Eiberts, Joost 
 1 sep 1793Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46486
36
Zijlstra, Tjidske Meiles 
 1 sep 1793Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97498
37
Kragt, Jan Harings 
 1 sep 1797Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61659
38
de Braak, Pieter Jarigs 
 1 sep 1799Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75275
39
Gardenier, Sytske Dirks 
 1 sep 1799Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101729
40
Krottje, Adam Johannes 
 1 sep 1799St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3335
41
Leest, Sybe Gerrits van der 
 1 sep 1799Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8374
42
Poelstra, Klaas Klazes 
 1 sep 1799Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29464
43
Popma, Aldert Popkes 
 1 sep 1799Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62440
44
Sybes, Aafke 
 1 sep 1799Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80426
45
Dijkstra, Bauke Hendriks 
 1 sep 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11943
46
Feenstra, Pietje Tjeerds (aka Fenstra) 
 1 sep 1805Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89977
47
Hollander, Pieter Jacobs 
 1 sep 1805Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31921
48
Jansma, Jan Harmens 
 1 sep 1805Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33728
49
Meer, Sijke Pieters van der 
 1 sep 1805Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60685
50
Miedema, Albert Taekeles 
 1 sep 1805Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37928

1 2 Volgende»