Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 156

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Geerts, Gosse 
 1 aug 1728Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50139
2
Jacobs, Ytske 
 1 aug 1740Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48083
3
Lautenbach, Lammert Willems 
 1 aug 1746Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92266
4
Abes, Douwe 
 1 aug 1752Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39180
5
Mey, Harmen Jans van der 
 1 aug 1753Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33921
6
Lettinga, Aaltje Piers 
 1 aug 1762Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52643
7
Santhuizen, Johannes Geerts 
 1 aug 1768St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77457
8
Straatsma, Froukje Klazes 
 1 aug 1768Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72185
9
Winkel, Trijntje Pieters 
 1 aug 1770Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12941
10
Meesterga, Pieter Eelkes (aka Pieter Hielkes Meestringa) 
 1 aug 1773Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111403
11
de Vries, Fokeltje Ripperts 
 1 aug 1775Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98256
12
de Haan, Jacob Sybes 
 1 aug 1776Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103118
13
Woude, Eelke Symons van der 
 1 aug 1777Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18221
14
Bouwes, Maaike 
 1 aug 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42579
15
Pyters, Trijntje 
 1 aug 1778St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79018
16
Stegenga, Cornelis Wiebes 
 1 aug 1778Harich Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110767
17
de Jong, Richtje Klazes 
 1 aug 1779Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34526
18
Westra, Pieter Sjoerds 
 1 aug 1779Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97237
19
Kuiken, Jacob Arjens 
 1 aug 1780St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79891
20
de Boer, Jelmer Alberts 
 1 aug 1781Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70108
21
Jans, Riemer 
 1 aug 1781Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89239
22
Plaats, Folkje Jacobs van der 
 1 aug 1782Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73541
23
Pytters, Jetske 
 1 aug 1783Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92205
24
Watersma, Pieter Geerts (Heerts) 
 1 aug 1784Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105912
25
Dijkstra, Rinze Pieters 
 1 aug 1785Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6034
26
Feenstra, Antje Broers 
 1 aug 1785Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81793
27
Dijkstra, Aaltje Alles 
 1 aug 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18742
28
Hofma, Lijsbeth Jacobs 
 1 aug 1787Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68268
29
Posthumus, Jan Sybes 
 1 aug 1787Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24709
30
Posthumus, Trijntje Wiegers 
 1 aug 1787Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49330
31
Zandstra, Jacob Jans 
 1 aug 1787Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30302
32
Koning, Marten Willems 
 1 aug 1789St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66093
33
Vries, Yfke Johannes de 
 1 aug 1789Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15094
34
de Vries, Jeltje Wybes 
 1 aug 1790Murmerwoude/De Valom Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76250
35
Hoogterp, Jitze Jans 
 1 aug 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10970
36
Plantinga, Wytse Sierks 
 1 aug 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52252
37
de Boer, Wytze Theunis 
 1 aug 1791Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48162
38
Osinga, Janke Bokkes 
 1 aug 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50020
39
Hoekstra, Maaike Pieters 
 1 aug 1793Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2772
40
Meulen, Trijntje Jeltes (aka Bakker) van der 
 1 aug 1793Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111090
41
Blom, Pieter Douwes 
 1 aug 1794St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23135
42
Galema, Frans Martens 
 1 aug 1796Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20268
43
Terpstra, Laas Pieters 
 1 aug 1796Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71574
44
Brameyer, Beerent Lieuwes 
 1 aug 1798Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82156
45
Miedema, Tjeerd Pieters 
 1 aug 1798Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59794
46
de Wal, Hyke Pieters 
 1 aug 1800Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3928
47
Hoek, Johannes Andries van der 
 1 aug 1802Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70751
48
Meer, Jacob Jans van der 
 1 aug 1802Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5242
49
Net, Tjeerd Joekes van der 
 1 aug 1802Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67164
50
Ark, Siebe Pieters van der 
 1 aug 1803Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10931

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 136

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Piters, Hopke 
 1 aug 1728Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46665
2
Rienks, Ybeltje 
 1 aug 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10549
3
Pijtters, Aukjen 
 1 aug 1809IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94315
4
Freerks, Dirk 
 1 aug 1811Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10831
5
Ley, Tietje Alberts van der 
 1 aug 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16458
6
Mey, Anne Egberts van der 
 1 aug 1814Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52021
7
Bekker, Grietje Jans 
 1 aug 1815Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53813
8
Kooi, Gerben Durks van der 
 1 aug 1817Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68734
9
Douma, Jan Sybrens 
 1 aug 1819Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21003
10
Reitsma, Pieter Keimpes 
 1 aug 1819Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45677
11
Straatsma, Oense Tjeerds 
 1 aug 1820Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6435
12
Zuidema, Meindert Berends 
 1 aug 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17466
13
de Wilde, Grietje Tjallings 
 1 aug 1822Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33448
14
Brandsma, Jan Johannes 
 1 aug 1824Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95437
15
de Boer, Lijsbert Pieters 
 1 aug 1824Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96707
16
Dijkstra, Wridzer Eijzes 
 1 aug 1824Oldekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108506
17
Knijff, Joeke Johannes 
 1 aug 1824Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22054
18
Beerns, Klaas Beerns (aka Boonstra) 
 1 aug 1826Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97251
19
Boersma, Minke Obbes 
 1 aug 1826Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70277
20
de Vries, Gerben Hendriks 
 1 aug 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83672
21
Graansma, Poppe Haayes 
 1 aug 1826Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102328
22
Hoekstra, Klaas Sjoukes 
 1 aug 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19944
23
Koopman, Nanne Jans 
 1 aug 1826Delfstrahuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51290
24
Sikkema, Thomas Eelkes 
 1 aug 1826Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109361
25
Veen, Geert Roelofs van der 
 1 aug 1827Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81756
26
van Dijk, Jakob Freerks 
 1 aug 1828 I33472
27
Terpstra, Georgia Pieters 
 1 aug 1829Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102841
28
Beetsma, Wobbe Jans 
 1 aug 1830 I60494
29
Boersma, Geertje Andries 
 1 aug 1831Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42890
30
Wiersma, Valentijn Jans 
 1 aug 1831City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26197
31
Wijngaarden, Jannigje Pieters 
 1 aug 1831Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4887
32
Ypey, Maaike Annes 
 1 aug 1831Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13861
33
de Jong, Pier Pieters 
 1 aug 1833St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83547
34
Olivier, Sytske Kornelis 
 1 aug 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27407
35
Jansma, Jan Nutterts 
 1 aug 1834Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8211
36
Sikkema, Pietje Sikkes 
 1 aug 1834Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101997
37
Wijkstra, Eit Johannes 
 1 aug 1834Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80717
38
Oberman, Elisabeth Pieters 
 1 aug 1835 I51567
39
Sjaardema, Wynsen Douwes 
 1 aug 1836Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105931
40
Sybrens, Antje 
 1 aug 1837Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93209
41
Wijnsma, Anne Harrits 
 1 aug 1837Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96239
42
Wynia, Akke Theunis 
 1 aug 1837Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50730
43
Havinga, Grietje Jans 
 1 aug 1840Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1533
44
Meinsma, Romke Jans 
 1 aug 1840Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65814
45
Palsma, Antje Wytzes 
 1 aug 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19501
46
Schat, Jouke Jans 
 1 aug 1840St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23731
47
Smit, Jetske Piers 
 1 aug 1842Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6018
48
Geerts, Geertje 
 1 aug 1843Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20009
49
Zijlstra, Sijtze Hendriks 
 1 aug 1843Maastricht, province of Limburg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8375
50
Keimpema, Froukje Hotses 
 1 aug 1844 I50303

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 46 van 46

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Jolles, Tjeerd 
Meines, Grijttje 
 1 aug 1732Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88874
I88875
2
Everts, Tamme 
Jans, Sytske 
 1 aug 1734Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73038
I73039
3
Aukes, Pier 
Taedes, Lolkjen 
 1 aug 1737Oppenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109878
I109879
4
Jacobs, Jacob 
Eedes, Rixtje 
 1 aug 1745Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74805
I74806
5
Gerbens, Hyltje 
Gerryts, Janke 
 1 aug 1751Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52461
I52462
6
Clases, Bonne 
Uilkes, Gaitske 
 1 aug 1757Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82939
I82940
7
Rispens, Tjeerd Klaases 
AEbes, Jitske 
 1 aug 1762Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100418
I100419
8
Wouwenaar, Egbert Tiedes 
Aukes, Eeke 
 1 aug 1762Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47245
I47246
9
Jochums, Jan 
Enjes, Gepke 
 1 aug 1773Uithuizermeeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100291
I100292
10
Mellema, Sybe Klaases 
Boeles, Tjetske 
 1 aug 1773Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6731
I6730
11
Wygers, Tialling 
Sjoerds, Geeltje 
 1 aug 1773Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84935
I84934
12
Taekes, Hendrik 
Feites, Tytje (Titia) 
 1 aug 1779Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49285
I49286
13
Tolsma, Wopke Oenes 
Jans, Sijke 
 1 aug 1779Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68149
I77578
14
Winia, Bote Klases 
Tabes, Adriaantje 
 1 aug 1779Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78910
I78911
15
Reinders, Sjoerd 
Beernds, Sipkje 
 1 aug 1784Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93533
I29977
16
Tjerks, Sytse 
Kryns, Jeltje 
 1 aug 1784Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93046
I93047
17
Borger, Jacob Leenderts 
Jans, Willemke 
 1 aug 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62240
I85799
18
Buschman, Hendrik Jochem 
Sikkes, Gelske 
 1 aug 1790Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63642
I63643
19
de Vries, Pieter Pylgers 
Soeter, Elske Christiaans 
 1 aug 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50843
I50844
20
Kuik, Dirk Dirks 
Dirks, Gerbrigje 
 1 aug 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22439
I4992
21
Waardenburg, Hendrik 
Molenaar, Anna 
 1 aug 1790Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80022
I80023
22
Bouma, Sipke Sipkes 
Wal, Antje Aukes van der 
 1 aug 1802Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70318
I98712
23
de Graaf, Jitse Jans 
Tjibbes, Jeltje 
 1 aug 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58666
I83210
24
Ruardi, Oege Johannes 
Vaart, Feikjen Wiebrens van der 
 1 aug 1816Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3889
I3890
25
Knijff, Joeke Johannes 
Miedema, Maaike Keimpes 
 1 aug 1818Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22054
I22053
26
Molenaar, Gerrit Foppes 
Reitsma, Jeltje Sjoerds 
 1 aug 1819Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93300
I93294
27
Bakker, Jelle Klazes 
Sneekstra, Jantje Pieters 
 1 aug 1830Schoterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40313
I40314
28
Koopmans, Dirk Ydes 
Pet, Tjitske Dirks de 
 1 aug 1833Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I795
I7903
29
Mollema, Gerben Molles 
Leeuw, Jantje Hemmes 
 1 aug 1837Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54675
I54676
30
Dijkstra, Sierd Meinderts 
Salverda, Jantje Ages 
 1 aug 1838Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110917
I30242
31
Stroosma, Jan Johannes 
Brolsma, Atje Jans 
 1 aug 1839Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11301
I11169
32
Hage, Jan van der 
Koster, Geertruij 
 1 aug 1840Zaamslag, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109404
I109405
33
Tanja, Haye Tjallings 
Hoekstra, Antje Frederiks 
 1 aug 1841Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34841
I34842
34
Smit, Albert Alles 
Bereboom, Trientje Bartelds 
 1 aug 1844Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111438
I111439
35
Brink, Lubbert Gerrit 
Mouw, Gerritje 
 1 aug 1845Apeldoorn, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109182
I109183
36
Westerhuis, Sipke Worps 
Venstra, Klaaske Hendriks 
 1 aug 1861Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42027
I42028
37
Dreyer, Roelof Pieters 
Duinen, Antje Abes van 
 1 aug 1863Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I391
I392
38
de Vries, Jacob Tjepkes 
de Vries, Jeltje Harings 
 1 aug 1874Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81606
I81649
39
Sjoerdsma, Sybren Gooitzens 
Miedema, Antje 
 1 aug 1878Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1263
I1264
40
Tjepkema, Anne Melis 
Koopmans, Lijsbeth Pieters 
 1 aug 1895Fond du Lac County, WI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27042
I15192
41
de Roos, Pieter Jans 
Rozema, Jitske Gerrits 
 1 aug 1896Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100186
I56736
42
Sipma, Ype Hendriks 
Hogendijk, Ybeltje Aises 
 1 aug 1907Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73738
I58029
43
Siegers, Jakob Hendriks 
de Vries, Lieuwkje Gerrits 
 1 aug 1908Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87972
I87984
44
Jonkman, Nanne Wybes 
van Dijk, Akke Baukes 
 1 aug 1912Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29781
I22778
45
Woudstra, Hendrik Willems 
Sytsma, Lieukje Walings 
 1 aug 1912Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69808
I47971
46
Maas, Hendrikus Philippus Jacobus 
Leest, Mintje Wiebes van der 
 1 aug 1917City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97610
I57663

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 54

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jacobs, Jan 
 1 aug 1680Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94071
2
Jochems, Antie 
 1 aug 1680Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81939
3
Willems, Geeske 
 1 aug 1697Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95122
4
Lioebbes, Albert 
 1 aug 1703Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46416
5
Tjallings, Geertje 
 1 aug 1706Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44708
6
Hessels, Daniel 
 1 aug 1708Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2237
7
Pijpes, Jacob 
 1 aug 1723Kubaard/Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74424
8
Aales, Aaltie 
 1 aug 1734Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101637
9
Boeles, Tjetske 
 1 aug 1745Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6730
10
Claases, Antje 
 1 aug 1745Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72506
11
Hendriks, Jitske 
 1 aug 1745Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57919
12
Hoekstra, Gaele Klazes 
 1 aug 1745Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48426
13
Woude, Jan Sjoerds van der 
 1 aug 1745Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45527
14
Nieuwenhuis, Johannes Lieuwes 
 1 aug 1751Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93452
15
Alberts, Jetze 
 1 aug 1754Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102678
16
Bos, Bauke Pieters 
 1 aug 1756Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48618
17
Germeraad, Pieter Hanses 
 1 aug 1756Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47005
18
Jans, Wijtske 
 1 aug 1756Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99605
19
Jilderts, Yttje 
 1 aug 1756Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36493
20
Kuperus, Age Jentjes 
 1 aug 1756Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93268
21
Leistra, Tjeerd Liebbes 
 1 aug 1756Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52954
22
Fokkens, Baukje Fokkes 
 1 aug 1760Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18171
23
de Vries, Jelle Jantjes 
 1 aug 1762Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52986
24
Dirks, Reinu 
 1 aug 1762Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81511
25
Klazes, Geertje 
 1 aug 1762Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12023
26
Wierda, Sjouke Tjepkes 
 1 aug 1762Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72014
27
Wouda, Sipke Beernts 
 1 aug 1763Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52695
28
Reinders, Hidde 
 1 aug 1764Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2853
29
Groeneveld, Gerryt Dirks 
 1 aug 1769Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77834
30
Gerks, Marij 
 1 aug 1773Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50158
31
Hendriks, Dirkjen 
 1 aug 1773Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101162
32
Johannes, Anne 
 1 aug 1773Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93821
33
Koldijk, Antje Jans 
 1 aug 1773Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78918
34
Oosterbaan, Melle Gerrits 
 1 aug 1773Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2316
35
Sierks, Deuke 
 1 aug 1773Schingen/Slappeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100798
36
Thijssens, Thijs 
 1 aug 1773Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58697
37
Tjepkema, Renske Tjepkes 
 1 aug 1773Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36351
38
Wal, Jan Hendriks van der 
 1 aug 1773Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1415
39
Andringa, Janke Franzen 
 1 aug 1779St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78378
40
Andringa, Klaas Tjeerds 
 1 aug 1779St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33605
41
de Jong, Jasper Cornelis 
 1 aug 1779St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104407
42
de Vries, Baukje Wybes 
 1 aug 1779Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77939
43
Krol, Hoite Nammens 
 1 aug 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43890
44
Woudstra, Sijke Lieuwes 
 1 aug 1784Warns/Scharl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42679
45
Bos, Wibbigje Martens 
 1 aug 1786Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61479
46
Andersma, Douwe Andries 
 1 aug 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9534
47
Bennema, Berber Tjipkes 
 1 aug 1790Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9380
48
Dijk, Antje Hendriks van 
 1 aug 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2842
49
Faber, Harm Pieters 
 1 aug 1790Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100106
50
Haan, Bouwe Jans de 
 1 aug 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11475

1 2 Volgende»