Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 149

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Rinsma, Mello Folkerts 
 1 jul 1748Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43357
2
Koopmans, Syds Harmens 
 1 jul 1759Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49360
3
Sybrens, Tjidske 
 1 jul 1759Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81357
4
Sybrens, Tjitske 
 1 jul 1759Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91121
5
Zeinenga, Piebe Durks 
 1 jul 1763Roodkerk/Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81490
6
Feitsma, Swopkjen Minnes 
 1 jul 1771Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70608
7
Klopstra, Sybe Roels 
 1 jul 1773Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93283
8
Oostringa, Kinke Aukes 
 1 jul 1773St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13157
9
Broekens, Hyke AEdes 
 1 jul 1775Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1227
10
Veen, Luitzen Gijsberts van der 
 1 jul 1777Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74179
11
Boonstra, Albert Thomas 
 1 jul 1778Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13362
12
Klazes, Sijke 
 1 jul 1781St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65438
13
Annema, Gelske Jarigs 
 1 jul 1785Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76839
14
Kingma, Trijntje Martens 
 1 jul 1785Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47880
15
Sytinga, Pyttje Broers 
 1 jul 1787IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40127
16
Heeringa, Barteltje Dirks 
 1 jul 1788Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9608
17
Wolthers, Jurjen 
 1 jul 1790Province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35636
18
Ploeg, Lubbert Martens van der 
 1 jul 1792Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7519
19
Zwanenburg, Marten Baukes 
 1 jul 1793Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12999
20
Bersma, Bauke Hendriks 
 1 jul 1795Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10425
21
Schaaf, Liefke Gerbens 
 1 jul 1796Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38775
22
Spar, Ynske Pieters 
 1 jul 1796Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5713
23
Venema, Albert Durks 
 1 jul 1798Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76251
24
Wierdsma, Gerryt Foppes 
 1 jul 1799Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66679
25
Jelgersma, Tymen Martens 
 1 jul 1800Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87885
26
Siccama, Baukjen Anthonius 
 1 jul 1800Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22509
27
Dijk, Hendrikje Wytzes van 
 1 jul 1802Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5022
28
Radersma, Tjitske Ydes 
 1 jul 1802Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61808
29
Wiersma, Maria (Marijke) Klases 
 1 jul 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10676
30
Terpstra, Floriske Meines 
 1 jul 1803Warstiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67180
31
War, Sjouke Tjeerds 
 1 jul 1804Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93310
32
Jacobs, Aaltje 
 1 jul 1809Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79139
33
Vlastra, Jan Heins 
 1 jul 1809Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54886
34
Kolk, Trijntje Tjeerds 
 1 jul 1811Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79338
35
Kolk, Ytje Tjeerds 
 1 jul 1811Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79337
36
Borns, Helena 
 1 jul 1812Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103602
37
Loge, Jan Jans (aka van Vals) 
 1 jul 1813Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21394
38
de Vries, Oebele Eelkes 
 1 jul 1814Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48408
39
Hijma, Abe Rintjes 
 1 jul 1814Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12681
40
Boersma, Grietje Sydses 
 1 jul 1815Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105059
41
Miedema, Jacob Nannes 
 1 jul 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26576
42
Hesling, Sjoukje Johannes 
 1 jul 1817Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53827
43
de Vries, Sytske Sipkes 
 1 jul 1818Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49097
44
Kooistra, Jannigje Gerrits 
 1 jul 1818 I40993
45
Noordenbos, Antje Jans 
 1 jul 1818 I21245
46
Dreyer, Ate Aris 
 1 jul 1819Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I616
47
Wal, Jelle Jans van der 
 1 jul 1822St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9543
48
Bersma, Aafke Baukes 
 1 jul 1823Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49573
49
Boersma, Jacob Cornelis 
 1 jul 1824Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7931
50
Schaaf, Jetske Pieters 
 1 jul 1824Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78734

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 150

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Dooitses, Sjoukien 
 1 jul 1748Mildam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88781
2
Jacobs, Jan 
 1 jul 1795Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91553
3
Bosch, Douwe Pieters 
 1 jul 1810 I21855
4
de Wilde, Anne Rinses 
 1 jul 1812Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82507
5
Fennema, Folkert Annes 
 1 jul 1812Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68542
6
van Dompselaar, Jan 
 1 jul 1812Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69928
7
Deinema, Aaltje 
 1 jul 1813Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82120
8
Porte, Ytje Gerrits 
 1 jul 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6852
9
Aises, Trijntje 
 1 jul 1815Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100344
10
Andringa, Lolkje Franses 
 1 jul 1815St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78371
11
Bos, Geert Gerrits 
 1 jul 1816Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91686
12
Woude, Tjitske Gerrits van der 
 1 jul 1816Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6808
13
Oeges, Grietje 
 1 jul 1817Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51435
14
Boersma, Jeltje Meinderts 
 1 jul 1818Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50093
15
Krop, Trijntje Siebrens 
 1 jul 1818Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80518
16
Fockema, Ynso Johannes 
 1 jul 1819Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87750
17
Koopmans, Ytske Dirks 
 1 jul 1820Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5034
18
Smit, Jan Jacobs 
 1 jul 1820Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78599
19
Heijns, Pietje 
 1 jul 1822Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74321
20
Roorda, Rense Gerbens 
 1 jul 1823Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106725
21
Faber, Jan Fransens 
 1 jul 1824Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28523
22
Posthumus, Rinse Rinses 
 1 jul 1824Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90909
23
Haarsma, Pieter Pieters 
 1 jul 1825St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47670
24
Bijlsma, Jan Folkerts 
 1 jul 1826Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53273
25
Hoekstra, Melle Sytzes 
 1 jul 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27572
26
Symens, Sjuwke 
 1 jul 1827St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39398
27
Broersma, Anna 
 1 jul 1828Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93834
28
Hellinga, Pieter Dirks 
 1 jul 1828Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104000
29
Kooistra, Trijntje Folkerts 
 1 jul 1828Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88620
30
Peterson, Tjeerd Pieters 
 1 jul 1828Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1119
31
Tjibbes, Sytske 
 1 jul 1828Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29501
32
Westra, Sybren Willems 
 1 jul 1828 I66675
33
Heidema, Meint Andries 
 1 jul 1829Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27988
34
Fennema, Hendrikje Pieters 
 1 jul 1830Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80762
35
Hellinga, Durk Douwes 
 1 jul 1830Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48210
36
Klijnstra, Wytse Heines 
 1 jul 1830Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60891
37
Koopmans, Hyltje Gerbens 
 1 jul 1830Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13583
38
Weg, Trijntje Dirks van der 
 1 jul 1830Veenhuizen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44129
39
Bouma, Broer Gaeles 
 1 jul 1831Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7829
40
Zijlstra, Jan Paulus 
 1 jul 1831Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89119
41
Botma, Bottje Nutterts 
 1 jul 1832Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43887
42
Ferwerda, Sytze Andries 
 1 jul 1832Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91081
43
Noteboom, Aukje Jans 
 1 jul 1832Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68161
44
Teunis, Trijntje 
 1 jul 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77904
45
Zijlstra, Pieter Jaspers 
 1 jul 1833Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7596
46
Nannes, Sijke 
 1 jul 1834Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78439
47
Galjema, Grietje Douwes 
 1 jul 1835Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49926
48
Roorda, Sjouke Dirks 
 1 jul 1835Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81995
49
Jong, Grietje Eelkes de 
 1 jul 1836Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12674
50
Miedema, Tjalling Teyes 
 1 jul 1836Delft, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11003

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 63

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Botes, Hijlke 
Botes, Gertje 
 1 jul 1694Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67874
I67875
2
Lefferts, Sybolt 
Teekes, Feddouw 
 1 jul 1725Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103764
I103765
3
Reinders, Piter 
Jochems, Atje 
 1 jul 1725Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46563
I46564
4
Reinders, Piter 
Jochems, Atje 
 1 jul 1725Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2848
I2849
5
Jelgers, Jacob 
Sipkes, Lolkien 
 1 jul 1731Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93169
I93170
6
Ruijrds, Fooke 
Willems, Aafke 
 1 jul 1731Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70603
I70604
7
Stapensia, Wijbe Aedes 
Clases, Janke 
 1 jul 1731Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102138
I102139
8
Tjeerds, Willem 
Pyters, Sjoukjen 
 1 jul 1747Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83489
I83490
9
van Slooten, Jane Jans 
Akkringa, Elske Rutgers 
 1 jul 1752Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70769
I70770
10
Lolkes, Riemer 
Lieuwes, Akke 
 1 jul 1753Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58306
I58307
11
Joekes, Marten 
Sybes, Hendrikje 
 1 jul 1759Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79824
I79825
12
Zybes, Teunis 
Eedzes, Zytske 
 1 jul 1759Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48988
I48989
13
Hanses, Pieter 
Hendriks, Sijtske 
 1 jul 1764Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94765
I94766
14
Hibma, Pieter Klazes 
Reitsma, Baukje Sybrens 
 1 jul 1764Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70260
I70261
15
Klaver, Simen Roelofs 
Alberts, Grietjen 
 1 jul 1764Wanneperveen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95488
I95489
16
Wygers, Marten 
Tjallings, Mayke 
 1 jul 1764Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104373
I104381
17
Yedes, Jacob 
Johannes, Mettje 
 1 jul 1764Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70551
I70550
18
Willems, Jelte 
Thomas, Matje 
 1 jul 1765Huizinge, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96635
I96636
19
Lieuwes, Engbert 
Botma, Gryttje Harmanus 
 1 jul 1770Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60008
I60009
20
Berg, Lambert van den 
Koops, Hillegien Jans 
 1 jul 1781Zwartsluis, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99978
I99979
21
van Dijk, Eetze Gerbens 
Feikes, Okjen 
 1 jul 1781Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96702
I96701
22
Wal, Jurjen Andries van der 
Kooistra, Dieuwke Annes 
 1 jul 1781Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60132
I60133
23
Daniels, Gosse 
Klases, Fokeltje 
 1 jul 1787Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79044
I40416
24
Siedzes, Johannes 
Pieters, Tietje 
 1 jul 1787Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72286
I72287
25
van Wicheren, Harmanus Gerrits 
Eintjes, Trientje 
 1 jul 1789Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91283
I91285
26
Bouma, Libbe Jans 
Halbes, Martjen 
 1 jul 1792Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71690
I71691
27
Meindersma, Eelke Wiggers 
Reinders, Eelkjen 
 1 jul 1792Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85012
I85013
28
Smids, Paulus Wybes 
Wijma, Klaaske Hendriks 
 1 jul 1798Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2388
I2389
29
Wadman, Jan Douwes 
Alberts, Andersje 
 1 jul 1798Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3665
I3666
30
Feenstra, Rinse AEbes 
Braaksma, Antje Annes 
 1 jul 1804Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35103
I35102
31
Minnema, Johannes Ykes 
Jans, Tetje 
 1 jul 1806Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69180
I69181
32
Jasper, Harmen Alberts 
Mulder, Feikjen Jelkes 
 1 jul 1810Oudehaske/Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45177
I45178
33
Weyer, Sjirk Sikkes 
Hoeksma, Fimke Barteles 
 1 jul 1810Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42707
I42708
34
Wijngaarden, Pieter Willems 
Friesema, Baukje Taekes 
 1 jul 1812Mairie Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77771
I77775
35
Wybenga, Sybe Wybes 
Jansma, Sytske Jans 
 1 jul 1812Mairie Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49225
I49226
36
Boersma, Jitze Stevens 
Bakker, Geertje Jans 
 1 jul 1819Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7118
I5899
37
Jonker, Bartel Jans 
Terpstra, Aafke Jans 
 1 jul 1819Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23302
I14014
38
Andela, Sybren Ulbes 
Douma, Sierkje Sierks 
 1 jul 1820Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41642
I41643
39
Schepers, Jan Albert 
Grafstra, Klaaske Wiegers 
 1 jul 1820Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10855
I10844
40
Westra, Heerke Jans 
Halbesma, Blijke Halbes 
 1 jul 1821Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33169
I33170
41
Pas, Egbert 
Holder, Tytje Johannes 
 1 jul 1824Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12479
I12478
42
Spijksma, Tjeerd Aukes 
Oosterga, Leentje Jelles 
 1 jul 1824Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10675
I10010
43
Visser, Tjipke Teens 
Visser, Antje Joukes 
 1 jul 1824Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85952
I85953
44
Gietema, Jouke Heins 
Yntema, Antje Douwes 
 1 jul 1826Hennaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92223
I92224
45
Kalma, Gjalt Jacobs 
de Boer, Tjipkjen Jans 
 1 jul 1826Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37498
I37499
46
Smit, Hendrik Luitjes 
Bouman, Grietje Jannes 
 1 jul 1834Bierum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95227
I95228
47
Dijkstra, Gerben Gerbens 
de Vries, Froukje Sjoerds 
 1 jul 1837Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30504
I30505
48
Kramer, Hendrik Wytzes 
Boomsma, Geeltje Oepkes 
 1 jul 1840Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38422
I38423
49
Bakker, Jacob Pieters 
Dreyer, Aaltje Fopkes 
 1 jul 1841Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I928
I602
50
Hoekstra, Abraham Taekes 
Jansma, Leentje Jans 
 1 jul 1841Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6835
I6212

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 65

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Pytters, Auke 
 1 jul 1684Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1602
2
Sybes, Rutger 
 1 jul 1708Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53268
3
Tammes, Gribbert 
 1 jul 1708Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88393
4
Gaukes, Antje 
 1 jul 1725Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42592
5
Lolles, Jou 
 1 jul 1725Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44171
6
Reimers, Albert 
 1 jul 1736Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70609
7
Kuipers, Sybe Hendriks 
 1 jul 1740Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76449
8
Bosch, Gerrit Lieuwes 
 1 jul 1753Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6705
9
Lojenga, Jan Wybes 
 1 jul 1753Oldeboorn/Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92933
10
Aartsma, Klaas Aarts 
 1 jul 1759St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40150
11
Bontekoe, Jan Harings 
 1 jul 1762Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90552
12
Hendriks, Antje 
 1 jul 1764Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81766
13
Boersma, Klaas Jans 
 1 jul 1770Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34113
14
Bouwes, Dirk 
 1 jul 1770Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42577
15
Gros, Tryntje Sybrens 
 1 jul 1770Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6418
16
Meindersma, Ernst Wiggers 
 1 jul 1770Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65812
17
Ritskes, Tjietske 
 1 jul 1770Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51646
18
Frank, Ewolt Oebeles 
 1 jul 1778Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100680
19
Doornbos, Anne Frankes 
 1 jul 1781Kortezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5929
20
Fokken, Willempje Jans 
 1 jul 1781Diever, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107081
21
Heeringa, Gosse Dirks 
 1 jul 1781Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37893
22
Hollander, Hibbe Hessels 
 1 jul 1781Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87252
23
Jacobs, Antje 
 1 jul 1781Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30174
24
Lemke, Gerben Anes 
 1 jul 1781Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92986
25
Ferwerda, Thijs Jans 
 1 jul 1786Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7709
26
Gerbens, Rinke 
 1 jul 1786Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10566
27
Poortinga, Rinze Gerbens 
 1 jul 1786Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10351
28
de Groot, Jan Hillebrands 
 1 jul 1787Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78800
29
de Groot, Neeltje Hillebrands 
 1 jul 1787Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78799
30
de Groot, Rinske Hillebrands 
 1 jul 1787Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78787
31
Fransen, Otte 
 1 jul 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45875
32
Hoogstra, Hendrik Roelofs 
 1 jul 1787Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26253
33
Jager, Wytske Hendriks 
 1 jul 1787Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35834
34
Jans, Jouke 
 1 jul 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43640
35
Stelma, Kornelis Gerrits 
 1 jul 1787Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20696
36
Tjeerds, Jilles 
 1 jul 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42896
37
Westra, Hiltje Jans 
 1 jul 1787Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103928
38
Wielinga, Berber Aebes 
 1 jul 1787St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96559
39
Woudstra, Pieter Martens 
 1 jul 1787Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91149
40
Feenstra, Tetske Broers 
 1 jul 1792Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81798
41
Gerbens, Jarig 
 1 jul 1792Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49687
42
Kammenga, Wopke Sierds 
 1 jul 1792Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81096
43
de Boer, Lykle Jans 
 1 jul 1798Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106077
44
de Zwart, Grytje Jans 
 1 jul 1798Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82691
45
Dijkstra, Lijsbert (Lyske) Sjoerds 
 1 jul 1798Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17397
46
Faber, Kornelis Reimers 
 1 jul 1798Tirns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42423
47
Ferwerda, Tetje Aans 
 1 jul 1798Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104686
48
Folkertsma, Bote Eeltjes 
 1 jul 1798Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6596
49
Koop, Akke Sybes 
 1 jul 1798Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106467
50
Kuipers, Edde Lolkes 
 1 jul 1798Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10489

1 2 Volgende»