Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 169

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Sjoerds, Reimer 
 1 jun 1744Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44528
2
Baarda, Lolkje Gerlofs 
 1 jun 1750Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74300
3
Yedes, Johanna 
 1 jun 1751Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79973
4
Hogerhuis, Sjoerd Wybrens 
 1 jun 1753Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82308
5
Sierps, Tetje 
 1 jun 1754Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95413
6
de Jong, Wytske Jitses 
 1 jun 1758Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82798
7
Jarigs, Antje 
 1 jun 1765Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10579
8
Keuning, Arjen Jouws 
 1 jun 1773St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71273
9
Keuning, Hendrik Jouws 
 1 jun 1773St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71276
10
Sipkes, Martje 
 1 jun 1773Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61949
11
Klinse, Reinder Douwes van der 
 1 jun 1775Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106447
12
Stoel, Jacob Klazes van der 
 1 jun 1776Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87338
13
Saskers, Hiltje 
 1 jun 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43330
14
Drenthen, Hendrik Jan 
 1 jun 1781Holthone/Hardenberg, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102206
15
Klazes, Douwe 
 1 jun 1781Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78054
16
Kooij, Pieter Hessels 
 1 jun 1783Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49833
17
Roest, Klaas 
 1 jun 1783Lekkerkerk, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98790
18
Schuiling, Roelof Roelofs 
 1 jun 1783Hoogezand/Sappermeer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35311
19
Walle, Douwe Tjisses de 
 1 jun 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7027
20
Jans, Aaltje 
 1 jun 1784Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89880
21
Willems, Ytje 
 1 jun 1784St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56496
22
Jongsma, Gerritje Yetes 
 1 jun 1786Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80083
23
Kloosterman, Saaske Reinders 
 1 jun 1789Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7203
24
Pieters, Fokje 
 1 jun 1789Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49868
25
Ferwerda, Auke Mintjes 
 1 jun 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5781
26
Weidenaar, Meinte Durks 
 1 jun 1790Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75851
27
Wever, Hendrik Jans 
 1 jun 1790Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58355
28
Stalstra, Jan Dirks 
 1 jun 1791Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69467
29
Alberts, Albert 
 1 jun 1792Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99724
30
Wobma, Grietje Kornelis 
 1 jun 1792Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103942
31
Jansma, Antje Wybrens 
 1 jun 1793Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12185
32
Jellema, Johannes Wiegers 
 1 jun 1794Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36725
33
Peiffer, Hans Pieters 
 1 jun 1794Wijckel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92740
34
Fopma, Jan Sjoerds 
 1 jun 1795Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25909
35
Oostinga, Jan Alberts 
 1 jun 1796Haulerwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79179
36
Zijlstra, Aukje Annes 
 1 jun 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11021
37
de Vries, Eelkjen Bottes 
 1 jun 1798Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34184
38
Ark, Jitske Pieters van der 
 1 jun 1800Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1050
39
Bosch, Aant Gerrits 
 1 jun 1801Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6709
40
Kroodsma, Japke Jans 
 1 jun 1801Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84979
41
Venstra, Grietje Jacobs 
 1 jun 1801Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39902
42
Boekweg, Jakobjen Harms 
 1 jun 1802Veendam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80482
43
de Vries, Tjitske Jans 
 1 jun 1802Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88285
44
Jousma, Taetske Symens 
 1 jun 1802Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6783
45
Sikkema, Sikke Eiberts 
 1 jun 1803Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44539
46
Kramer, Taeke Piers 
 1 jun 1804Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6349
47
Klaver, Roelof Andries 
 1 jun 1805Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I456
48
Terpstra, Gerlofke Rientzes 
 1 jun 1805Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97951
49
Boersma, Pieter Pieters 
 1 jun 1806 I17206
50
de Vries, Antje Martens 
 1 jun 1806Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79085

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 156

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Jansen, Jan 
 1 jun 1776Oldendorp, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100353
2
Thomas, Johannes 
 1 jun 1795Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47826
3
Nijsloot, Blijke Aukes 
 1 jun 1807Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16423
4
Sevenster, Yeme Sijbes 
 1 jun 1807Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103221
5
Gerryts, Trijntje 
 1 jun 1810Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1993
6
Ypes, Klaas 
 1 jun 1810Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69296
7
Jurjens, Janke 
 1 jun 1811Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44506
8
Porte, Rinse Jans 
 1 jun 1812Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60125
9
Bennema, Lieuwe Aanes 
 1 jun 1813Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4425
10
Porte, Pieter Sakes 
 1 jun 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12366
11
Meekma, Jacob Johannes 
 1 jun 1817Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1288
12
Kooistra, Pieter Andries 
 1 jun 1818 I74253
13
de Lange, Aaltje Hendriks 
 1 jun 1821Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10336
14
Dobma, Menke Douwes 
 1 jun 1822Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26510
15
Meeth, Lodewijk 
 1 jun 1822Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100638
16
Jentjes, Gerbrig 
 1 jun 1823Ypecolsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51963
17
van Keulen, Hendrik 
 1 jun 1823Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109249
18
Witzant, Derk 
 1 jun 1823Deventer, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84132
19
Rienks, Martentje Siedses 
 1 jun 1824Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78478
20
Miedema, Eeltje Wybes 
 1 jun 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8096
21
Sipma, Simen Idses 
 1 jun 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12751
22
Wei, Wierd Jans van der 
 1 jun 1828Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90047
23
Mensma, Adriaantje Harmens 
 1 jun 1829Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80066
24
Kamminga, Hinke Pieters 
 1 jun 1830Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15018
25
Swart, Klaaske Martens 
 1 jun 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1639
26
Bandsma, Bauke Sapes 
 1 jun 1831Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85356
27
Westerhuis, Evert Jans 
 1 jun 1831 I62997
28
Bloemsma, Kornelis Egberts 
 1 jun 1832s-Hertogenbosch, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81518
29
Hesling, Ringer Hessels 
 1 jun 1832Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104382
30
Bosch, Atze Lieuwes 
 1 jun 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43282
31
de Vries, Wybe Johannes 
 1 jun 1835Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77937
32
Hofman, Bauke Fokkes 
 1 jun 1835Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1214
33
Buma, Klaaske Jans 
 1 jun 1836 I6434
34
Hoekstra, Ybeltje Hessels 
 1 jun 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43517
35
Bekius, Attje 
 1 jun 1837Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87751
36
Sinnema, Hiltje Wytzes 
 1 jun 1837Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94801
37
Miedema, Sikke Klazes 
 1 jun 1838 I8788
38
Wijnstra, Tijs Oeges 
 1 jun 1838Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82454
39
Haarsma, Taeaetske Jilles 
 1 jun 1839Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27270
40
Klijnstra, Ykjen Paulus 
 1 jun 1839Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70740
41
Veenma, Jacob Feitzes 
 1 jun 1839Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7139
42
Weg, Lijsbeth Tijsses van der 
 1 jun 1839Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9203
43
Heinema, Stillborn Dirks 
 1 jun 1840Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50656
44
Gorter, Aukje Bernardus 
 1 jun 1842Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1516
45
Ondersma, Ritske Ysbrands 
 1 jun 1842Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9763
46
Dijkstra, Eildert Piers 
 1 jun 1843 I66422
47
Postma, Sepkje Folkerts 
 1 jun 1843Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33695
48
Kingma, Sybrigje Leenderts 
 1 jun 1845 I75543
49
Smids, Antje Harmens 
 1 jun 1845Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95393
50
Brantsma, Aukje Martens 
 1 jun 1846Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83844

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 265

1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Hanses, Evert 
Tietes, Wijpke 
 1 jun 1690Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68006
I68007
2
Willems, Sybren 
Ymmis, Atske 
 1 jun 1690Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42288
I42292
3
Teijtsma, Andries Pyters 
Jacobs, Eelckien 
 1 jun 1710Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44266
I44267
4
Gerks, Jan 
Jelkes, Elske 
 1 jun 1732Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102376
I102377
5
Hotzes, Barthel 
Aedes, Antie 
 1 jun 1732Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92200
I92201
6
Boijens, Pijter 
Clases, Trijntje 
 1 jun 1738St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41477
I41478
7
Kas, Jan Hendriks 
Johannes, Maartje 
 1 jun 1738St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66078
I66079
8
Tjeerds, Haaye 
Jans, Iefke 
 1 jun 1738Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89225
I89226
9
Freriks, Lammert 
Steenhuisen, Grietjen 
 1 jun 1742Nieuwolda, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95646
I95647
10
Eeltjes, Wybe 
Harmens, Maaike 
 1 jun 1743Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87230
I87231
11
Epkes, Epke 
Piers, Fijke 
 1 jun 1749Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86781
I86782
12
Jennes, Andris 
Pytters, Pyttje 
 1 jun 1750Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86775
I86776
13
Dankert, Klaas Jans 
Hindriks, Ettje 
 1 jun 1755Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79779
I79780
14
Gerbens, Schelte 
Gerbens, Geertje 
 1 jun 1755Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69143
I69144
15
Marcus, Haye 
Rodenburg, Trijntje Rutgers 
 1 jun 1755Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89757
I89758
16
Rueg, Casper 
Symens, Ytje 
 1 jun 1755Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68382
I68383
17
Seerps, Tjeerd 
Barteles, Trijntje 
 1 jun 1755Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84460
I84461
18
Wybes, Tjeerd 
Jeens, Aukjen 
 1 jun 1755Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86372
I86373
19
Anis, Jelle 
Haantjes, Hiltie 
 1 jun 1760Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106193
I106194
20
Hendriks, Jan 
Binnes, Foekjen 
 1 jun 1760Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107460
I107461
21
Jacobs, Jacob 
Andries, Grietje 
 1 jun 1760Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103782
I103781
22
Jans, Dirk 
Lieuwes, Dieuke 
 1 jun 1760Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62385
I62386
23
Jong, Jacob Jacobs de 
Andries, Grietje 
 1 jun 1760Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3875
I3876
24
Poulus, Anne 
Cornelis, Stijntje 
 1 jun 1760Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97745
I87596
25
Brouwer, Atte (Otte) Syberens 
Jans, Tryntje 
 1 jun 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9627
I9634
26
Klazes, Wierd 
Willems, Jietske 
 1 jun 1777Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103444
I103445
27
Kuik, Dirk Dirks 
Gelder, Rinske Gerrits 
 1 jun 1777Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22439
I22440
28
Lautenbach, Lammert Willems 
Minnes, Taetske 
 1 jun 1777Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92266
I92267
29
Mosterman, Leendert Jans 
Jansen, Itien 
 1 jun 1777Nes, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101280
I101281
30
Uwma, Hendrik Sjoukes 
Alberts, Antie 
 1 jun 1777Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1623
I43301
31
Viersen, Ype Jans 
Feenstra, Sybrigje Harings 
 1 jun 1777Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7338
I7337
32
Westerhof, Meine Oedzes 
Jans, Renskjen 
 1 jun 1777Burum/Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95085
I95086
33
Brinkman, Otto 
Jelles, Marijke 
 1 jun 1783Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82064
I82065
34
Clasis, Jan 
Krol, Janke Jans 
 1 jun 1783Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55988
I55989
35
de Jong, Pieter Pieters 
Sakes, Boukje 
 1 jun 1783Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70784
I70785
36
Douwes, Foeke 
Louwerens, Korsje 
 1 jun 1783Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2762
I2761
37
Hoek, Hendrik IJsbrands van der 
Simons, Henke 
 1 jun 1783Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55031
I55032
38
Hoekstra, Johannes Wiltjes 
Beernts, Trijntje 
 1 jun 1783Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23842
I23843
39
Hoekstra, Wymer Hattums 
Linses, Martsen 
 1 jun 1783Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38352
I38353
40
Jacobs, Jippe 
Wybes, Antje 
 1 jun 1783Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102220
I102221
41
Jelles, Doeke 
Dirks, Jetske 
 1 jun 1783Kubaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50529
I50530
42
Jisks, Sjoerd 
Roorda, Feikje Tietes 
 1 jun 1783Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40271
I40272
43
Jisks, Sjoerd 
Tites, Feikje 
 1 jun 1783Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72390
I72391
44
Krol, Jan Klaases 
Jans, Janke 
 1 jun 1783Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62387
I62388
45
Lenzes, Jan 
Johannes, Gertje 
 1 jun 1783Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86866
I86867
46
Spyksma, Jacobus Piers 
Jans, Sytske 
 1 jun 1783Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81809
I81810
47
Swart, Symen Willems 
Jans, Grietje 
 1 jun 1783Donkerbroek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77136
I77137
48
Tonnis, Rendert 
Jochums, Elske 
 1 jun 1783Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107781
I107782
49
Botes, Hendrik 
Franses, Antje 
 1 jun 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46032
I45883
50
de Jong, Thomas Sybrens 
Dikkinga, Pietje Bonnes 
 1 jun 1788Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74195
I74196

1 2 3 4 5 ... Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 71

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Hillebrands, Bauke 
 1 jun 1673Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44842
2
Tjalles, Trijntie 
 1 jun 1704Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43004
3
Offes, Ysbrand 
 1 jun 1705Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69864
4
Dirks, Gerrijt 
 1 jun 1727Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80459
5
Minses, Gelt 
 1 jun 1727Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49107
6
Symens, Tjipke 
 1 jun 1727Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43692
7
Gerbens, Pijtter 
 1 jun 1733Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87556
8
Boyens, Sijtse 
 1 jun 1738Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95135
9
Martens, Tjipke 
 1 jun 1738Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88222
10
Kamstra, Doede Rientzes 
 1 jun 1749Goenga/Gauw/Offingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97064
11
Reinders, Oene 
 1 jun 1749Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76542
12
Simons, Reijner 
 1 jun 1749Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79514
13
Visser, Jacob Heerkes 
 1 jun 1749Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73187
14
Auwema, Jacob Lunsing 
 1 jun 1755Midwolde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103068
15
Heeringa, Dirk Gosses 
 1 jun 1755Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76130
16
Sytsma, Wiebrigje Geerts 
 1 jun 1755Burum/Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80031
17
Zuidema, Berber Roelofs 
 1 jun 1755St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49970
18
Arends, Jancke 
 1 jun 1760Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89531
19
Postma, Jan Aans 
 1 jun 1760Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77593
20
Pyters, Jannigie 
 1 jun 1760Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2892
21
Sippes, Aafke 
 1 jun 1760Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55579
22
Wijbes, Sjoerdtje 
 1 jun 1760Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97379
23
Andringa, Jeltje Tjeerds 
 1 jun 1763Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69739
24
Wybrens, Saapke 
 1 jun 1764Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25390
25
Appeldoorn, Gerben Reinders 
 1 jun 1766Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57593
26
Bouwes, Biense 
 1 jun 1766Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86953
27
Domna, Cornelis Jans 
 1 jun 1766Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67282
28
Hayes, Geelke 
 1 jun 1766Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66146
29
Kok, Jurjen Symons 
 1 jun 1766Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50845
30
Slim, Wybe Ates 
 1 jun 1766Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77700
31
Westra, Johanna Boukes 
 1 jun 1766Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56076
32
Pompsma, Yke Jans 
 1 jun 1769Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19659
33
Gaukes, Roeltje 
 1 jun 1777Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65881
34
Meer, Ytje Hendriks van der 
 1 jun 1777Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74825
35
Mey, Jurjen Jitzes van der 
 1 jun 1777Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11342
36
Pieters, Sjoerd 
 1 jun 1777Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78827
37
Visser, Jantje Willems 
 1 jun 1777Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23152
38
Jans, Jan 
 1 jun 1783Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14335
39
Postma, Douwe Ypes 
 1 jun 1783Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48139
40
Stienstra, Eke Pieters 
 1 jun 1783Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66922
41
Klazes, Jacob 
 1 jun 1787Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65437
42
Gaasterland, Pieter Sytzes 
 1 jun 1788Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41484
43
Hommema, Roelofke Hessels 
 1 jun 1788Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11151
44
Keizer, Klaas Gerrits 
 1 jun 1788St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38393
45
Miedema, Aaltje Jans 
 1 jun 1788Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6847
46
Rodenhuis, Jetze AEdes 
 1 jun 1788Welsrijp/Baijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21016
47
Terwal, Wytze Pieters 
 1 jun 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3861
48
van Slooten, Sipke Ruurds 
 1 jun 1788Sybrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26311
49
Wassenaar, Rixtje Willems 
 1 jun 1788Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25680
50
Watzema, Saakje Jacobs 
 1 jun 1788Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10180

1 2 Volgende»