Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 215

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Ruurds, Trijntie 
 1 mei 1747Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80750
2
van Bons, Ulbe Hessels 
 1 mei 1749 I100233
3
Limmes, Jelle 
 1 mei 1753Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59683
4
Lettinga, Dirk Piers 
 1 mei 1755Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33213
5
Jans, Acke 
 1 mei 1761Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66948
6
Gerlofs, Jan 
 1 mei 1765Goenga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76939
7
Meer, Tjitske Ates van der 
 1 mei 1768Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57094
8
Bouma, Jan Jeltes 
 1 mei 1770Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111276
9
Reitsma, Gerben Eeltjes 
 1 mei 1771Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55955
10
Kuipers, Sieds Jacobs 
 1 mei 1772Veenklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112066
11
Roorda, Albert Taekes 
 1 mei 1772Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6577
12
Landman, Lijsbert Douwes 
 1 mei 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18692
13
Ferwerda, Sytze Andries 
 1 mei 1774Kootstertille Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91081
14
Hendriks, Nammen 
 1 mei 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2246
15
Mei, Thomas Jitzes van der 
 1 mei 1774Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88257
16
Velstra, Tjeerd Meints 
 1 mei 1777Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63071
17
Wassenaar, Antje Kornelis 
 1 mei 1778St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58652
18
Kingma, Jisseltje Jacobs 
 1 mei 1779Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15036
19
Spoelstra, Minke Brugts 
 1 mei 1780Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34152
20
Woude, Jeltje Jans van der 
 1 mei 1780Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10953
21
Wenselaar, Lijsbert Walings 
 1 mei 1781Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12932
22
Botma, Ype Engberts 
 1 mei 1782Ezumazijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60006
23
Dijkstra, Antje Lieuwes 
 1 mei 1782Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83893
24
Okkema, Klaaske Pieters 
 1 mei 1782Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39214
25
Jongbloed, Jeltje Meines 
 1 mei 1783Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41677
26
Sjoerdsma, Andries Gooitzens 
 1 mei 1783Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1539
27
Stienstra, Eke Pieters 
 1 mei 1783Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66922
28
Eeltje, Mayke Sybes 
 1 mei 1784Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105029
29
Sikma, Jan Jacobs 
 1 mei 1784Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32636
30
Hogenbrug, Egge Oenes 
 1 mei 1785Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64141
31
Kienstra, Hitje Jans 
 1 mei 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38003
32
Niemeijer, Teunis 
 1 mei 1785Bathmen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110735
33
Veen, Durkje Tjallings van der 
 1 mei 1786Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104929
34
Ferwerda, Tjalle Hilbrands 
 1 mei 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43555
35
Joekema, Joeke Scheltes 
 1 mei 1787Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36141
36
Gaasterland, Pieter Sytzes 
 1 mei 1788Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41484
37
Westra, Dettje Botes 
 1 mei 1788Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65043
38
Vennema, Jitze Geerts 
 1 mei 1790Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15257
39
Berkenpas, Maartje Thieles 
 1 mei 1791St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60922
40
Feykes, Itske 
 1 mei 1791Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46927
41
Jans, Tjomme 
 1 mei 1791 I47391
42
Jongma, Tietje Meinderts (aka de Jong) 
 1 mei 1791Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48163
43
Sikkema, Trijntje Pieters 
 1 mei 1791Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101993
44
Stelpstra, David Baukes 
 1 mei 1792Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6063
45
Terpstra, Yttje Siebrens 
 1 mei 1793Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103831
46
Veenstra, Teunes Klazes 
 1 mei 1793Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106805
47
Weg, Tijs Jans van der 
 1 mei 1794Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5597
48
Annes, Trijntje 
 1 mei 1797Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43986
49
Everts, Symen 
 1 mei 1797Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46917
50
Johannes, Fetje 
 1 mei 1797Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46314

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 178

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Teppema, Nanck Bauckes 
 1 mei 1707Tjalhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102986
2
Jans, Jurjen 
 1 mei 1768 I6048
3
Teitsma, Sjoerdtje Jans 
 1 mei 1795Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48617
4
Ruurds, Joeke 
 1 mei 1806Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88534
5
Jans, Djurre 
 1 mei 1808Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95768
6
Jelles, Jan 
 1 mei 1809St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65553
7
Sijtses, Marten 
 1 mei 1809Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101092
8
Steeg, Albert Foppes van der 
 1 mei 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19167
9
Wassenaar, Neeltje Klases 
 1 mei 1810St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66040
10
Heeringa, Sjoerd Gijsberts 
 1 mei 1811Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45637
11
Jans, Tijs 
 1 mei 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61027
12
Tjeerds, Hendrik 
 1 mei 1811Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93585
13
Dobma, Bauke Heeres 
 1 mei 1812Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11116
14
Hiemstra, Antje Arjens 
 1 mei 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42583
15
Koystra, Pieter Wopkes 
 1 mei 1812Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91598
16
Radema, Molle Oedses 
 1 mei 1813Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69583
17
Tjepkes, Lijsbeth 
 1 mei 1813Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I598
18
Eilander, Sipkje Kornelis 
 1 mei 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27093
19
Wapstra, Taeke Fokkes 
 1 mei 1814Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25475
20
Klaassen, Trijntje 
 1 mei 1816Uithuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110798
21
Boorsma, Janke 
 1 mei 1819Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106548
22
de Jong, Fokke Piebes 
 1 mei 1820Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105303
23
Tjiepkes, Nieske 
 1 mei 1820Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80578
24
Dikkerboom, Hiltje Ernst 
 1 mei 1822Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113887
25
Hoekema, Geert Sytzes 
 1 mei 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19310
26
Trip, Egidius Daniel 
 1 mei 1825Haaksbergen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106220
27
Hofma, Trijntje Jelles 
 1 mei 1827Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4702
28
Wagenaar, Jilke Tjallings 
 1 mei 1827Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89706
29
Schuttinga, Stijntje Geerts 
 1 mei 1829Ezumazijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110517
30
Crediet, Jan Berends 
 1 mei 1830Staphorst, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112176
31
Hijma, Pieter Abes 
 1 mei 1830City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3934
32
Jonkman, Renske Jacobs 
 1 mei 1830Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29929
33
Thijmstra, Sibbeltje Reinders 
 1 mei 1831Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111711
34
Dijkman, Willem Nammens 
 1 mei 1832Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I119
35
Jans, Hendrikje 
 1 mei 1833Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76226
36
Straatsma, Maaike Tjeerds 
 1 mei 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7557
37
Ypes, Tjitske 
 1 mei 1834Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68928
38
Bakker, Trijntje Siemens 
 1 mei 1835Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17709
39
Dijkstra, Aukje Martens 
 1 mei 1836Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101258
40
Adema, Auke Aukes 
 1 mei 1837Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69337
41
Hiemstra, Yme Jelles 
 1 mei 1837 I36993
42
Talma, Gerben Hessels 
 1 mei 1837Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81371
43
Vellinga, Grietje Sybrens 
 1 mei 1837Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101557
44
de Jong, Anne Jurjens 
 1 mei 1839St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30765
45
Landstra, Gerben Sybes 
 1 mei 1839Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111901
46
Wagenaar, Lijsbeth Hendriks 
 1 mei 1840Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1461
47
de Jong, Johannes Kaspers 
 1 mei 1841 I53810
48
Hoekstra, Klaas Pieters 
 1 mei 1842Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56083
49
Roersma, Pieter Sytses 
 1 mei 1842Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40758
50
van Dussen, Hendrikje Dirks 
 1 mei 1842St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92310

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 162

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Wiltjes, Symen 
Kornelis, Siuke 
 1 mei 1698Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95200
I95201
2
Heerckes, Marten 
Gerryts, Antie 
 1 mei 1718Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92044
I92046
3
Olivier, Lourens 
Jenties, Akke 
 1 mei 1729Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14496
I44352
4
Pyters, Klaas 
Tjeerds, Baukje 
 1 mei 1729Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82921
I82922
5
Sijbrens, Jan 
Pijters, Jefke 
 1 mei 1729Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80369
I80370
6
Eelties, Ocke 
Tialkes, Siopkien 
 1 mei 1735Westhem/Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102078
I102079
7
Tjeerds, Teunis 
Sydses, Trijntje 
 1 mei 1735St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73721
I73723
8
Hendriks, Aedsge 
Johannes, Saakjen 
 1 mei 1740Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76792
I76793
9
Abels, Harm 
Alles, Hiltje 
 1 mei 1742Grootegast/Doezum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93260
I93261
10
Oebles, Rinse 
Roels, Dieuke 
 1 mei 1746Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91559
I91560
11
Piers, Doeke 
Schonenburg, Trijntje Johannes 
 1 mei 1746Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10444
I10445
12
Taekes, Harmen 
Fokkes, Barber 
 1 mei 1752Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93994
I93995
13
Cornelisz, Alke 
Joannis, Wietske 
 1 mei 1757Vlieland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85395
I85396
14
Kornelis, Sybbe 
Clases, Antje 
 1 mei 1757Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108842
I108843
15
Ploeg, Hessel Daniels van der 
Rienks, Ykje 
 1 mei 1757Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1334
I1333
16
Jans, Frans 
Baukes, Rinske 
 1 mei 1762Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70891
I70892
17
de Roos, Willem Johannes 
Poulus, Johanna 
 1 mei 1763Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89728
I89729
18
Douwes, Wigger 
Klases, Tjitske 
 1 mei 1763Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89123
I89124
19
Feddema, Wytse Eits 
Lieuwes, Antje 
 1 mei 1763Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13636
I13637
20
Hindriks, Jacob 
Jans, Hemke 
 1 mei 1763Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108580
I108581
21
Hinnes, Bein 
Pyters, Trijntje 
 1 mei 1763Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84226
I84227
22
Scheffer, Filip 
Baukes, Geertje 
 1 mei 1763Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76784
I76785
23
Watzes, Jacob 
Pyters, Hyke 
 1 mei 1763Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82167
I82168
24
Wouters, Popke 
Jouws, Sieuke 
 1 mei 1763Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92476
I43135
25
Ackerman, Harmen Jans 
de Rodule, Marchien Jans 
 1 mei 1768St. Johannesga/Delfstrahuizen/Rohel/Rotsterhaule Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67335
I67336
26
Aukes, Gerrit 
Walings, Sytje 
 1 mei 1768St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86875
I86876
27
Beerts, Willem 
Atses, Antje 
 1 mei 1768St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79986
I79985
28
Gerrits, Pyter 
Geerts, Rinske 
 1 mei 1768Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89167
I89168
29
Harmens, Gerryt 
Poulus, Antje 
 1 mei 1768Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46799
I46800
30
Hoekstra, Gerk Hepkes 
Wijgers, Trijntje 
 1 mei 1768Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82905
I82906
31
Pytters, Jan 
Johannes, Hittje 
 1 mei 1768Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14329
I14330
32
Ruurds, Sjoerd 
Eelses, Elske 
 1 mei 1768Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75006
I75007
33
Schokker, Jan Hendriks 
Wilts, Janke Hendriks 
 1 mei 1768Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87075
I87076
34
Andries, Nutte 
Willems, Gatske 
 1 mei 1774Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83486
I83487
35
Bijlsma, Jan Cornelis 
Miedema, Aaltje Jelles 
 1 mei 1774Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4969
I4970
36
Ensmenger, Johannes 
Noorthoek, Dina 
 1 mei 1774Sint Philipsland, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100930
I100929
37
Hoekema, Pieter Klazes 
Tjeerds, Dieuwke 
 1 mei 1774Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59949
I59950
38
Teitsma, Sybren Jans 
Noordenbos, Akke Annes 
 1 mei 1777Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I288
I246
39
Heide, Reinder Jans van der 
Iwkes, Diewke 
 1 mei 1779Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101902
I101903
40
de Boer, Arend Kornelis 
Harms, Hiltje 
 1 mei 1784Lutjegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108181
I108182
41
Aartsma, Jan Aarts 
Tjommes, Hendrikje 
 1 mei 1785St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77000
I77001
42
Broers, Jan 
Douwes, Antje 
 1 mei 1785Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97714
I97715
43
Faber, Reimer Tetmans 
Huizinga, Antje Piers 
 1 mei 1785Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93397
I93398
44
Geuvers, Albert 
Annes, Jantjen 
 1 mei 1785Paasloo, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93496
I93497
45
Jeltes, Elle 
Scheltes, Dieuwke 
 1 mei 1785Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68269
I68270
46
Visser, Sjarde Jelles 
Symens, Sjuwke 
 1 mei 1788St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39397
I39398
47
Wiersma, Goffe Beerts 
Dirks, Jantje 
 1 mei 1788Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4899
I4189
48
Alberts, Sake 
Reins, Aafke 
 1 mei 1791Oosterwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60557
I60558
49
Jellema, Rouke Joostes 
Vlietstra, Rinske Poppes 
 1 mei 1791Oosterwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51722
I51723
50
Veen, Wieger Hendriks van der 
Pieters, Nieske 
 1 mei 1791Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1163
I1164

1 2 3 4 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 117

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Minnes, Grytie 
 1 mei 1664Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80409
2
Fookes, Anne 
 1 mei 1687Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74060
3
Dirks, Willem 
 1 mei 1707Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36429
4
Tjalles, Foocke 
 1 mei 1707Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45650
5
Heins, Liskjen 
 1 mei 1729Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91933
6
Wybrens, Pijter 
 1 mei 1729Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47317
7
Jans, Hendrik 
 1 mei 1740Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43734
8
Lieuwes, Reitse 
 1 mei 1740Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46629
9
Tjommes, Sieuke 
 1 mei 1740Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42904
10
Jans, Fookel 
 1 mei 1742Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83030
11
Bokkes, Tjeerdtje 
 1 mei 1746St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86351
12
Jans, Baukjen 
 1 mei 1746Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66434
13
Martens, Sybrig 
 1 mei 1746Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15005
14
Visser, Sjoerd Lolkes 
 1 mei 1746Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99085
15
Elzinga, Hendrik Geerts 
 1 mei 1748Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74682
16
Harmens, Befke 
 1 mei 1752Gaast/Ferwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112486
17
Hoek, Hendrik IJsbrands van der 
 1 mei 1757Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55031
18
Jacobs, Orseltje 
 1 mei 1757Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21238
19
Klazes, Foke 
 1 mei 1757Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95567
20
Morstra, Geertje Bokkes 
 1 mei 1757Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1946
21
Pheiffer, Daniel Johannes 
 1 mei 1757Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3236
22
Rinzes, Dieuwke 
 1 mei 1757Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80430
23
Ypey, Sytske Willems 
 1 mei 1757Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14677
24
Eetes, Gertje 
 1 mei 1763Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89997
25
Engelsman, Jantje Jans 
 1 mei 1763Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110185
26
Florijn, Aart Gerrits 
 1 mei 1763Epe, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112681
27
Fransen, Jan 
 1 mei 1763Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96315
28
Gerrits, Romkje 
 1 mei 1763Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75238
29
Graaf, Gerrijt Rinzes de 
 1 mei 1763Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2793
30
Kooij, Hyke Pieters 
 1 mei 1763Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49817
31
Nicolaas, Grietje 
 1 mei 1763Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93659
32
Rispens, Rinske Rinzes 
 1 mei 1763Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72513
33
Tjisses, Lijsbert 
 1 mei 1763Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40732
34
Walings, Willemtje 
 1 mei 1763St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78376
35
Burenstins, Baukje Benjamins 
 1 mei 1768Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84184
36
Joekes, Rinske 
 1 mei 1768Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49787
37
Lelia, Douwe Wybes 
 1 mei 1768Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45342
38
Ram, Zytske Jakobs 
 1 mei 1768Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80394
39
Sipkes, Tjitske 
 1 mei 1768Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9585
40
Velda, Geeske Johannes 
 1 mei 1768Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91639
41
Visser, Joukjen Pieters 
 1 mei 1768Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23173
42
Wiarda, Japke Willems 
 1 mei 1768Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84453
43
de Jong, Neeltje Pieters 
 1 mei 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40421
44
Dijkstra, Kornelis Tjommes 
 1 mei 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19185
45
Hollander, Jacob Pieters 
 1 mei 1774Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11653
46
Hovinga, Sjuwke Pieters 
 1 mei 1774Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112358
47
Klazes, Jitske 
 1 mei 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77686
48
Leistra, Pietje Freerks 
 1 mei 1774Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57594
49
Molen, Jan Harkes van der 
 1 mei 1774Uithuizermeeden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95214
50
Poortinga, Dirk Gerbens 
 1 mei 1774Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10344

1 2 3 Volgende»