Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 205

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Ruurds, Trijntie 
 1 mei 1747Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80750
2
van Bons, Ulbe Hessels 
 1 mei 1749 I100233
3
Limmes, Jelle 
 1 mei 1753Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59683
4
Lettinga, Dirk Piers 
 1 mei 1755Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33213
5
Jans, Acke 
 1 mei 1761Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66948
6
Gerlofs, Jan 
 1 mei 1765Goenga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76939
7
Meer, Tjitske Ates van der 
 1 mei 1768Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57094
8
Reitsma, Gerben Eeltjes 
 1 mei 1771Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55955
9
Roorda, Albert Taekes 
 1 mei 1772Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6577
10
Landman, Lijsbert Douwes 
 1 mei 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18692
11
Ferwerda, Sytze Andries 
 1 mei 1774Kootstertille Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91081
12
Hendriks, Nammen 
 1 mei 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2246
13
Mei, Thomas Jitzes van der 
 1 mei 1774Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88257
14
Velstra, Tjeerd Meints 
 1 mei 1777Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63071
15
Wassenaar, Antje Kornelis 
 1 mei 1778St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58652
16
Kingma, Jisseltje Jacobs 
 1 mei 1779Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15036
17
Spoelstra, Minke Brugts 
 1 mei 1780Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34152
18
Woude, Jeltje Jans van der 
 1 mei 1780Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10953
19
Wenselaar, Lijsbert Walings 
 1 mei 1781Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12932
20
Botma, Ype Engberts 
 1 mei 1782Ezumazijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60006
21
Dijkstra, Antje Lieuwes 
 1 mei 1782Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83893
22
Okkema, Klaaske Pieters 
 1 mei 1782Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39214
23
Jongbloed, Jeltje Meines 
 1 mei 1783Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41677
24
Sjoerdsma, Andries Gooitzens 
 1 mei 1783Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1539
25
Stienstra, Eke Pieters 
 1 mei 1783Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66922
26
Eeltje, Mayke Sybes 
 1 mei 1784Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105029
27
Sikma, Jan Jacobs 
 1 mei 1784Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32636
28
Hogenbrug, Egge Oenes 
 1 mei 1785Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64141
29
Kienstra, Hitje Jans 
 1 mei 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38003
30
Veen, Durkje Tjallings van der 
 1 mei 1786Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104929
31
Ferwerda, Tjalle Hilbrands 
 1 mei 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43555
32
Joekema, Joeke Scheltes 
 1 mei 1787Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36141
33
Gaasterland, Pieter Sytzes 
 1 mei 1788Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41484
34
Westra, Dettje Botes 
 1 mei 1788Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65043
35
Vennema, Jitze Geerts 
 1 mei 1790Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15257
36
Berkenpas, Maartje Thieles 
 1 mei 1791St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60922
37
Feykes, Itske 
 1 mei 1791Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46927
38
Jans, Tjomme 
 1 mei 1791 I47391
39
Jongma, Tietje Meinderts (aka de Jong) 
 1 mei 1791Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48163
40
Sikkema, Trijntje Pieters 
 1 mei 1791Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101993
41
Stelpstra, David Baukes 
 1 mei 1792Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6063
42
Terpstra, Yttje Siebrens 
 1 mei 1793Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103831
43
Veenstra, Teunes Klazes 
 1 mei 1793Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106805
44
Weg, Tijs Jans van der 
 1 mei 1794Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5597
45
Annes, Trijntje 
 1 mei 1797Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43986
46
Everts, Symen 
 1 mei 1797Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46917
47
Johannes, Fetje 
 1 mei 1797Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46314
48
Koopmans, Jan Dirks 
 1 mei 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5315
49
Nieuwenhuis, Grietje Douwes 
 1 mei 1797Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67966
50
Kuiken, Jan Eeltjes 
 1 mei 1798Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11845

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 164

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Teppema, Nanck Bauckes 
 1 mei 1707Tjalhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102986
2
Jans, Jurjen 
 1 mei 1768 I6048
3
Teitsma, Sjoerdtje Jans 
 1 mei 1795Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48617
4
Ruurds, Joeke 
 1 mei 1806Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88534
5
Jans, Djurre 
 1 mei 1808Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95768
6
Jelles, Jan 
 1 mei 1809St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65553
7
Sijtses, Marten 
 1 mei 1809Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101092
8
Steeg, Albert Foppes van der 
 1 mei 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19167
9
Wassenaar, Neeltje Klases 
 1 mei 1810St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66040
10
Heeringa, Sjoerd Gijsberts 
 1 mei 1811Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45637
11
Jans, Tijs 
 1 mei 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61027
12
Dobma, Bauke Heeres 
 1 mei 1812Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11116
13
Hiemstra, Antje Arjens 
 1 mei 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42583
14
Koystra, Pieter Wopkes 
 1 mei 1812Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91598
15
Radema, Molle Oedses 
 1 mei 1813Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69583
16
Tjepkes, Lijsbeth 
 1 mei 1813Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I598
17
Eilander, Sipkje Kornelis 
 1 mei 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27093
18
Wapstra, Taeke Fokkes 
 1 mei 1814Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25475
19
Boorsma, Janke 
 1 mei 1819Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106548
20
de Jong, Fokke Piebes 
 1 mei 1820Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105303
21
Tjiepkes, Nieske 
 1 mei 1820Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80578
22
Hoekema, Geert Sytzes 
 1 mei 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19310
23
Trip, Egidius Daniel 
 1 mei 1825Haaksbergen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106220
24
Hofma, Trijntje Jelles 
 1 mei 1827Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4702
25
Wagenaar, Jilke Tjallings 
 1 mei 1827Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89706
26
Hijma, Pieter Abes 
 1 mei 1830City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3934
27
Jonkman, Renske Jacobs 
 1 mei 1830Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29929
28
Dijkman, Willem Nammens 
 1 mei 1832Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I119
29
Jans, Hendrikje 
 1 mei 1833Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76226
30
Straatsma, Maaike Tjeerds 
 1 mei 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7557
31
Ypes, Tjitske 
 1 mei 1834Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68928
32
Bakker, Trijntje Siemens 
 1 mei 1835Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17709
33
Dijkstra, Aukje Martens 
 1 mei 1836Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101258
34
Adema, Auke Aukes 
 1 mei 1837Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69337
35
Hiemstra, Yme Jelles 
 1 mei 1837 I36993
36
Talma, Gerben Hessels 
 1 mei 1837Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81371
37
Vellinga, Grietje Sybrens 
 1 mei 1837Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101557
38
de Jong, Anne Jurjens 
 1 mei 1839St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30765
39
Wagenaar, Lijsbeth Hendriks 
 1 mei 1840Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1461
40
de Jong, Johannes Kaspers 
 1 mei 1841 I53810
41
Hoekstra, Klaas Pieters 
 1 mei 1842Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56083
42
Roersma, Pieter Sytses 
 1 mei 1842Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40758
43
van Dussen, Hendrikje Dirks 
 1 mei 1842St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92310
44
Ploeg, Marten Feikes van der 
 1 mei 1843Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50630
45
Burggraaf, Janke Jans 
 1 mei 1845Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108644
46
van Loon, Johannes Johannes 
 1 mei 1845Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83759
47
Roest, Jurjen Hendriks 
 1 mei 1846 I67757
48
Sybrens, Hendrikje 
 1 mei 1846Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39840
49
Zittema, Jan Lykeles 
 1 mei 1846Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37124
50
Mohrmann, Hermann Heinrich 
 1 mei 1851Zuidwolde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61966

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 152

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Wiltjes, Symen 
Kornelis, Siuke 
 1 mei 1698Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95200
I95201
2
Heerckes, Marten 
Gerryts, Antie 
 1 mei 1718Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92044
I92046
3
Olivier, Lourens 
Jenties, Akke 
 1 mei 1729Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14496
I44352
4
Pyters, Klaas 
Tjeerds, Baukje 
 1 mei 1729Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82921
I82922
5
Sijbrens, Jan 
Pijters, Jefke 
 1 mei 1729Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80369
I80370
6
Eelties, Ocke 
Tialkes, Siopkien 
 1 mei 1735Westhem/Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102078
I102079
7
Tjeerds, Teunis 
Sydses, Trijntje 
 1 mei 1735St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73721
I73723
8
Hendriks, Aedsge 
Johannes, Saakjen 
 1 mei 1740Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76792
I76793
9
Abels, Harm 
Alles, Hiltje 
 1 mei 1742Grootegast/Doezum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93260
I93261
10
Oebles, Rinse 
Roels, Dieuke 
 1 mei 1746Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91559
I91560
11
Piers, Doeke 
Johannes, Trijntje 
 1 mei 1746Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10444
I10445
12
Taekes, Harmen 
Fokkes, Barber 
 1 mei 1752Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93994
I93995
13
Cornelisz, Alke 
Joannis, Wietske 
 1 mei 1757Vlieland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85395
I85396
14
Kornelis, Sybbe 
Clases, Antje 
 1 mei 1757Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108842
I108843
15
Ploeg, Hessel Daniels van der 
Rienks, Ykje 
 1 mei 1757Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1334
I1333
16
Jans, Frans 
Baukes, Rinske 
 1 mei 1762Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70891
I70892
17
de Roos, Willem Johannes 
Poulus, Johanna 
 1 mei 1763Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89728
I89729
18
Douwes, Wigger 
Klases, Tjitske 
 1 mei 1763Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89123
I89124
19
Feddema, Wytse Eits 
Lieuwes, Antje 
 1 mei 1763Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13636
I13637
20
Hindriks, Jacob 
Jans, Hemke 
 1 mei 1763Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108580
I108581
21
Hinnes, Bein 
Pyters, Trijntje 
 1 mei 1763Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84226
I84227
22
Scheffer, Filip 
Baukes, Geertje 
 1 mei 1763Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76784
I76785
23
Watzes, Jacob 
Pyters, Hyke 
 1 mei 1763Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82167
I82168
24
Wouters, Popke 
Jouws, Sieuke 
 1 mei 1763Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92476
I43135
25
Ackerman, Harmen Jans 
de Rodule, Marchien Jans 
 1 mei 1768St. Johannesga/Delfstrahuizen/Rohel/Rotsterhaule Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67335
I67336
26
Aukes, Gerrit 
Walings, Sytje 
 1 mei 1768St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86875
I86876
27
Beerts, Willem 
Atses, Antje 
 1 mei 1768St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79986
I79985
28
Gerrits, Pyter 
Geerts, Rinske 
 1 mei 1768Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89167
I89168
29
Harmens, Gerryt 
Poulus, Antje 
 1 mei 1768Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46799
I46800
30
Hoekstra, Gerk Hepkes 
Wijgers, Trijntje 
 1 mei 1768Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82905
I82906
31
Pytters, Jan 
Johannes, Hittje 
 1 mei 1768Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14329
I14330
32
Ruurds, Sjoerd 
Eelses, Elske 
 1 mei 1768Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75006
I75007
33
Schokker, Jan Hendriks 
Wilts, Janke Hendriks 
 1 mei 1768Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87075
I87076
34
Andries, Nutte 
Willems, Gatske 
 1 mei 1774Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83486
I83487
35
Bijlsma, Jan Cornelis 
Miedema, Aaltje Jelles 
 1 mei 1774Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4969
I4970
36
Ensmenger, Johannes 
Noorthoek, Dina 
 1 mei 1774Sint Philipsland, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100930
I100929
37
Hoekema, Pieter Klazes 
Tjeerds, Dieuwke 
 1 mei 1774Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59949
I59950
38
Teitsma, Sybren Jans 
Noordenbos, Akke Annes 
 1 mei 1777Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I288
I246
39
Heide, Reinder Jans van der 
Iwkes, Diewke 
 1 mei 1779Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101902
I101903
40
de Boer, Arend Kornelis 
Harms, Hiltje 
 1 mei 1784Lutjegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108181
I108182
41
Aartsma, Jan Aarts 
Tjommes, Hendrikje 
 1 mei 1785St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77000
I77001
42
Broers, Jan 
Douwes, Antje 
 1 mei 1785Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97714
I97715
43
Faber, Reimer Tetmans 
Huizinga, Antje Piers 
 1 mei 1785Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93397
I93398
44
Geuvers, Albert 
Annes, Jantjen 
 1 mei 1785Paasloo, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93496
I93497
45
Jeltes, Elle 
Scheltes, Dieuwke 
 1 mei 1785Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68269
I68270
46
Visser, Sjarde Jelles 
Symens, Sjuwke 
 1 mei 1788St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39397
I39398
47
Wiersma, Goffe Beerts 
Dirks, Jantje 
 1 mei 1788Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4899
I4189
48
Alberts, Sake 
Reins, Aafke 
 1 mei 1791Oosterwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60557
I60558
49
Jellema, Rouke Joostes 
Vlietstra, Rinske Poppes 
 1 mei 1791Oosterwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51722
I51723
50
Veen, Wieger Hendriks van der 
Pieters, Nieske 
 1 mei 1791Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1163
I1164

1 2 3 4 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 112

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Minnes, Grytie 
 1 mei 1664Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80409
2
Fookes, Anne 
 1 mei 1687Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74060
3
Dirks, Willem 
 1 mei 1707Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36429
4
Tjalles, Foocke 
 1 mei 1707Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45650
5
Heins, Liskjen 
 1 mei 1729Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91933
6
Wybrens, Pijter 
 1 mei 1729Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47317
7
Jans, Hendrik 
 1 mei 1740Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43734
8
Lieuwes, Reitse 
 1 mei 1740Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46629
9
Tjommes, Sieuke 
 1 mei 1740Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42904
10
Jans, Fookel 
 1 mei 1742Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83030
11
Bokkes, Tjeerdtje 
 1 mei 1746St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86351
12
Jans, Baukjen 
 1 mei 1746Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66434
13
Martens, Sybrig 
 1 mei 1746Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15005
14
Visser, Sjoerd Lolkes 
 1 mei 1746Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99085
15
Elzinga, Hendrik Geerts 
 1 mei 1748Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74682
16
Hoek, Hendrik IJsbrands van der 
 1 mei 1757Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55031
17
Jacobs, Orseltje 
 1 mei 1757Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21238
18
Klazes, Foke 
 1 mei 1757Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95567
19
Morstra, Geertje Bokkes 
 1 mei 1757Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1946
20
Pheiffer, Daniel Johannes 
 1 mei 1757Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3236
21
Rinzes, Dieuwke 
 1 mei 1757Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80430
22
Ypey, Sytske Willems 
 1 mei 1757Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14677
23
Eetes, Gertje 
 1 mei 1763Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89997
24
Fransen, Jan 
 1 mei 1763Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96315
25
Gerrits, Romkje 
 1 mei 1763Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75238
26
Graaf, Gerrijt Rinzes de 
 1 mei 1763Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2793
27
Kooij, Hyke Pieters 
 1 mei 1763Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49817
28
Nicolaas, Grietje 
 1 mei 1763Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93659
29
Rispens, Rinske Rinzes 
 1 mei 1763Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72513
30
Tjisses, Lijsbert 
 1 mei 1763Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40732
31
Walings, Willemtje 
 1 mei 1763St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78376
32
Burenstins, Baukje Benjamins 
 1 mei 1768Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84184
33
Joekes, Rinske 
 1 mei 1768Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49787
34
Lelia, Douwe Wybes 
 1 mei 1768Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45342
35
Ram, Zytske Jakobs 
 1 mei 1768Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80394
36
Sipkes, Tjitske 
 1 mei 1768Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9585
37
Velda, Geeske Johannes 
 1 mei 1768Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91639
38
Visser, Joukjen Pieters 
 1 mei 1768Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23173
39
Wiarda, Japke Willems 
 1 mei 1768Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84453
40
de Jong, Neeltje Pieters 
 1 mei 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40421
41
Dijkstra, Kornelis Tjommes 
 1 mei 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19185
42
Hollander, Jacob Pieters 
 1 mei 1774Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11653
43
Klazes, Jitske 
 1 mei 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77686
44
Leistra, Pietje Freerks 
 1 mei 1774Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57594
45
Molen, Jan Harkes van der 
 1 mei 1774Uithuizermeeden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95214
46
Poortinga, Dirk Gerbens 
 1 mei 1774Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10344
47
Postma, Geeltje Johannes 
 1 mei 1774Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50271
48
Stap, Dieuwke Jans 
 1 mei 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69128
49
Swart, Lutske Willems 
 1 mei 1774Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58244
50
Venstra, Minne Dirks 
 1 mei 1774Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35663

1 2 3 Volgende»