Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 270

1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Ruierds, Minne 
 1 mrt 1689Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70615
2
Ulbes, Aukjen 
 1 mrt 1718Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69710
3
Casimier, Benne Lammerts 
 1 mrt 1728Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107065
4
Edgers, Jentje 
 1 mrt 1742Hichtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69911
5
Meinen, Jochem 
 1 mrt 1744Wapserveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107092
6
Eelses, Elske 
 1 mrt 1745Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75007
7
Jong, Maaike Jitzes de 
 1 mrt 1756Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15732
8
Beernts, Trijntje 
 1 mrt 1757Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23843
9
Metskes, Hinke 
 1 mrt 1763Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37714
10
Biesma, Jelle Jans 
 1 mrt 1766Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76369
11
Buuren, Gerrit Dirks 
 1 mrt 1767St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39793
12
Iggles, Gryttje 
 1 mrt 1768Hiaure/Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75864
13
Wiersma, Lovys (Louis) Wybes 
 1 mrt 1768Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70156
14
Zijlstra, Grietje Klazes 
 1 mrt 1771Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68474
15
Feers, Jarig 
 1 mrt 1773Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39492
16
Boersma, Trijntje Sikkes 
 1 mrt 1774Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15000
17
Haring, Janneke IJsbrands 
 1 mrt 1774Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102738
18
Kuiken, Antje Jacobs 
 1 mrt 1774St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68112
19
Sakema, Baukje Jelles 
 1 mrt 1774Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84387
20
Jans, Lieutske 
 1 mrt 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44135
21
Jetses, Attje 
 1 mrt 1775St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79353
22
Reitsma, Anne Dirks 
 1 mrt 1775Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11568
23
Theunes, Willem 
 1 mrt 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46743
24
Lyzenga, Tjitske Wouters 
 1 mrt 1776Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54823
25
Meindersma, Ytje Douwes 
 1 mrt 1776Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87251
26
Botma, Nuttert Johannes 
 1 mrt 1777Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3505
27
Teunis, Wytske 
 1 mrt 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16464
28
Dantuma, Geertje Jans 
 1 mrt 1780Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30073
29
de Groot, Pieter Cornelis 
 1 mrt 1780St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39781
30
Kuik, Maa(r)tje Dirks 
 1 mrt 1780Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13170
31
Oosterhagen, Meile Jans 
 1 mrt 1780Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44668
32
Bruining, Akke Klazes 
 1 mrt 1781Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85634
33
Buitenga, Andries Jans 
 1 mrt 1781Oldeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33438
34
Schoenmaker, Hiltje Willems 
 1 mrt 1781Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112257
35
Meinsma, Pietje Minses 
 1 mrt 1784Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99116
36
Berkompas, Abraham Tyles 
 1 mrt 1785St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84160
37
de Boer, Hiltje Tjallings 
 1 mrt 1785Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95422
38
Formstra, Doetje Jans 
 1 mrt 1785Peins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90329
39
Knijff, Antje Johannes 
 1 mrt 1785Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45567
40
Swart, Klaaske Martens 
 1 mrt 1786Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1639
41
Kirkenir, Kornelis Wobbes 
 1 mrt 1789Beets Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10806
42
Wiglama, Johannes Attes 
 1 mrt 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77862
43
Zandbergen, Tjitske Hendriks 
 1 mrt 1790Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95092
44
Talstra, AEbele Romkes 
 1 mrt 1792Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35871
45
Meyer, Janke Hendriks 
 1 mrt 1793Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60088
46
Walda, Marijke Jacobs 
 1 mrt 1793Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13830
47
de Boer, Freerk Wytzes 
 1 mrt 1794Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31136
48
Mulder, Hiske Hindriks 
 1 mrt 1795Oldekerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57448
49
Zwart, Johanna 
 1 mrt 1795Bloemendaal, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98037
50
Blesma, Johannes Jacobs 
 1 mrt 1796Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106111

1 2 3 4 5 ... Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 185

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
de Jong, Klaas Pieters 
 1 mrt 1801Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26675
2
Post, Klaas Klasen 
 1 mrt 1804Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35600
3
Mamminga, Taetske Jacobs 
 1 mrt 1806IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99902
4
Geerts, Harmen 
 1 mrt 1811Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46983
5
Plaats, Jents Martens van der 
 1 mrt 1813Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6838
6
Cornelis, Antje 
 1 mrt 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2061
7
Dijkman, Nammen Klaases 
 1 mrt 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5
8
Drijst, Kornelis Lammerts 
 1 mrt 1814Losdorp, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110677
9
Osinga, Marten Tjerks 
 1 mrt 1818Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4571
10
Siderius, Dirk Doekes 
 1 mrt 1818Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78056
11
Buurstra, Douwe Beintjes 
 1 mrt 1819Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91762
12
Dirks, Gerbrigje 
 1 mrt 1819St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4992
13
Vrij, Hendrik Jans 
 1 mrt 1819Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86960
14
Stienstra, Janke Tjeerds 
 1 mrt 1821Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59797
15
Wester, Jan Jacobs 
 1 mrt 1823Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109471
16
Bosma, Grietje Roelofs 
 1 mrt 1825Kootstertille Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76633
17
Schaaf, Jildert Meinderts van der 
 1 mrt 1826Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37
18
Leystra, Trijntje Klazes 
 1 mrt 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10158
19
Mellema, Pieter Jacobs 
 1 mrt 1827Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80950
20
Kuipers, Halbo Durks 
 1 mrt 1828Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85076
21
Nammensma, Jan Nammens 
 1 mrt 1830Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44282
22
Roorda, Baukje Taekes 
 1 mrt 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42665
23
Steenstra, Geertje Thomas 
 1 mrt 1830Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74969
24
Verlaan, Tetje Gerbens (aka van der Laan) 
 1 mrt 1830St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103784
25
Ondersma, Ysbrand Ritskes 
 1 mrt 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9759
26
Foekema, Aukjen Johannes 
 1 mrt 1832Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87301
27
Grijpstra, Thijs Wytzes 
 1 mrt 1834 I60283
28
Wagenaar, Dieuwke Jans 
 1 mrt 1834Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5632
29
Kuiper, Marten Jans 
 1 mrt 1836Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84000
30
Kuipers, Dirk Pieters 
 1 mrt 1836Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14206
31
Schut, Bregje Dirks 
 1 mrt 1836St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100747
32
Douwes, Trijntje 
 1 mrt 1839Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71824
33
Vee, Daniel Hendriks van der 
 1 mrt 1839St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63695
34
Ploeg, Tjerk Hendriks van der 
 1 mrt 1840Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8701
35
Broers, Hincke 
 1 mrt 1841Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88213
36
Dijkstra, Bauke Andries 
 1 mrt 1841Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92372
37
Huizinga, Willem Willems 
 1 mrt 1841Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15619
38
Kuiphof, Pieter Harmens 
 1 mrt 1841Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5232
39
Tuinstra, Rienkje Eeltjes 
 1 mrt 1841Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86966
40
de Jong, Stillborn IJsbrands 
 1 mrt 1842Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30092
41
Hoekstra, Grijtje Annes 
 1 mrt 1842Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76346
42
Hofman, Trijntje Eelkes 
 1 mrt 1842 I21220
43
Bakker, Saeske Kornelis 
 1 mrt 1843Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22335
44
Hofstra, Cornelis Douwes 
 1 mrt 1843Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40432
45
Terpstra, Aaltje Eeltjes 
 1 mrt 1844Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96154
46
Reitsma, Maaike Hessels 
 1 mrt 1847 I5299
47
Postma, Fokje Fokkes 
 1 mrt 1848Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52831
48
Bulthuis, Marieke Hindriks 
 1 mrt 1849Wagenborgen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110373
49
Wierda, Bauke Jacobs 
 1 mrt 1849Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14171
50
Meer, Taetske Mients van der 
 1 mrt 1850Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7552

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 55

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Ritskes, Doeke 
Boelema, Trietske Taeckes 
 1 mrt 1647Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68064
I68065
2
Tjipkes, Pier 
Hommes, Marij 
 1 mrt 1711Longerhouw/Schettens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71591
I71592
3
Geerts, Yeble 
Ydses, Jetske 
 1 mrt 1722Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112091
I112092
4
Gerbens, Gosse 
Meintes, Rinske 
 1 mrt 1722Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72027
I72028
5
Pierius, Adamus 
Langendorp, Alegonda 
 1 mrt 1736Mensingeweer/Maarslag, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90917
I90918
6
Andries, Tjerk 
Anes, Sjieuke 
 1 mrt 1739Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93465
I93466
7
Clasen, Pyter 
Willems, Neeltje 
 1 mrt 1739St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92101
I92102
8
Johannes, Folkert 
Jacobs, Antje 
 1 mrt 1743Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76679
I76680
9
Joghems, Symen 
Klazes, Grytje 
 1 mrt 1750Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49076
I98299
10
Martens, Pyter 
Dirks, Aagje 
 1 mrt 1750St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112243
I112244
11
Ellens, Jakob 
Harmens, Froukjen 
 1 mrt 1756Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82630
I82632
12
Jaspers, Roelof 
Harmens, Grietje 
 1 mrt 1761Oudwoude/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91521
I47563
13
Piers, Lolke 
Bouma, Janneke Jans 
 1 mrt 1767Jutrijp/Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90809
I90810
14
Tjitses, Wybolt 
Michiels, Akke 
 1 mrt 1767Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69035
I69036
15
Jans, Jan 
Eebes, Aukje 
 1 mrt 1772Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72236
I76293
16
Weyma, Age Sakes 
Jans, Gretske 
 1 mrt 1772Britswerd/Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69129
I69130
17
Compaan, Klaas Douwes 
Aukes, Elisabeth 
 1 mrt 1778Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62176
I62177
18
Jacobs, Tjepke 
Sieberens, Trijntje 
 1 mrt 1778Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89335
I89336
19
Zwaagstra, Wybe Hendriks 
Tolma, Antje Jacobs 
 1 mrt 1789Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76581
I76582
20
Pallas, Hendrik Harmens 
Wadman, Antje Jans 
 1 mrt 1795Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74050
I74051
21
van Schepen, Hendrik Feikes 
Klases, Maa(r)tje 
 1 mrt 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36379
I36380
22
de Lang, Jan Johannes 
Bosje, Tjetje Tjeerds 
 1 mrt 1801Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57520
I57521
23
Prosee, Geert Johannes 
de Jong, Minke Paulus 
 1 mrt 1801Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69980
I69981
24
van Bruggen, Albert Wytzes 
Schors, Willemke Durks van der 
 1 mrt 1801Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85689
I85690
25
Westra, Lubbert Liepkes 
Wybenga, Marijke Minnes 
 1 mrt 1801Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31894
I31895
26
Heide, Durk Sjoerds van der 
Tjepkema, Geertje Jans 
 1 mrt 1812Sijbrandaburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41240
I41241
27
Reen, Sybe Klazes 
de Vries, Janke Ybes 
 1 mrt 1812Sijbrandaburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71401
I71402
28
Graaf, Fedde Sjoukes van der 
Schoor, Aaltje Popkes (aka Oosterling) van der 
 1 mrt 1816Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1279
I1280
29
Berends, Jan Harm 
Streur, Wilhelmina 
 1 mrt 1827Veldhausen/Bentheim, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109184
I109185
30
Ferwerda, Sytze Gerrits 
Posthumus, Antje Jarigs 
 1 mrt 1831Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2324
I49399
31
de Vries, Gerrit Jelles 
Krottje, Antje Gerrits 
 1 mrt 1832Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63703
I63704
32
Wassenaar, Gerben Minnes 
Groenjes, Janke Jans 
 1 mrt 1832Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53218
I45895
33
van Rijssel, Petrus Cornelis 
Dekker, Barendina 
 1 mrt 1833Sint Maartensdijk, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108476
I108477
34
Faber, Cornelis Reins 
Veeren, Janke Simons 
 1 mrt 1834Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111760
I81655
35
Lutgendorp, Jan Martens 
Zijlstra, Dirkje Jacobs 
 1 mrt 1835Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74379
I74377
36
Postma, Gosse Folkerts 
Ploeg, Dieuwke Geerts van der 
 1 mrt 1836Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58512
I58509
37
Bruinsma, Berend Jans 
Hempenius, Wytske Sikkes 
 1 mrt 1838Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43775
I66030
38
Boersma, Hendrik Sydses 
Jepma, Grietje Cornelis 
 1 mrt 1845Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105057
I105058
39
Bijlsma, Jan Paulus 
van Ek, Tjitske Willems 
 1 mrt 1849Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34370
I34371
40
Kloostra, Fokke (Frank) 
Keegstra, Sjoertje 
 1 mrt 1858Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110402
I110403
41
Roorda, Jan Jans 
Kooistra, Geertje Tabes 
 1 mrt 1859Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9223
I98471
42
Rijpstra, Jan Pieters 
Dreyer, Jantje Arjens (Grutte Jantsje) 
 1 mrt 1873Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1054
I1053
43
Gros, Jan Jans (aka Gras) 
de Jonge, Jannetje (Jane) 
 1 mrt 1881Zeeland, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8434
I108225
44
Dijk, Lieuwe Goffes van 
Jong, Jitske Minnes de 
 1 mrt 1883Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20906
I20847
45
Timmermans, Jetse Jans 
Boon, Wijke Hendriks van der 
 1 mrt 1884Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51188
I41768
46
Dijkstra, Renze Tammes 
Kooystra, Antje Gaukes 
 1 mrt 1888Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77408
I65706
47
Hellinga, Feite Jans 
Boersma, Foekje Jans 
 1 mrt 1888Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36546
I27627
48
Krottje, Klaas Klazes 
Schreuder, Adriaantje Jurjens 
 1 mrt 1888Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76984
I76987
49
Schuit, Anne van der 
Veen, Tjitske Sytzes van der 
 1 mrt 1890Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88649
I29899
50
van Dijk, Jacob Aukes (Van Dyke) 
Veen, Ynske (Eva) Gerrits van der 
 1 mrt 1890Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112555
I107106

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 93

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Hopkes, Gatske 
 1 mrt 1685Idaard/Aegum/Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94852
2
Tietes, Trijntie 
 1 mrt 1685Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46767
3
Jillerts, Gerrit 
 1 mrt 1693Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90203
4
Doekes, Hinke 
 1 mrt 1696Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72968
5
Eelkes, Pytter 
 1 mrt 1716Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71682
6
Reitses, Antje 
 1 mrt 1716Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95946
7
Martens, Berber 
 1 mrt 1722Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96067
8
Cornelis, Ytje 
 1 mrt 1733Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47428
9
Gerrijts, Gerben 
 1 mrt 1733Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45944
10
Hessels, Lammert 
 1 mrt 1733Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85827
11
Klazes, Bregtje 
 1 mrt 1733Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88137
12
Mients, Melle 
 1 mrt 1733Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20248
13
Binnes, Akke 
 1 mrt 1739Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45678
14
Gerbens, Brechtje 
 1 mrt 1739Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16609
15
Lieuwes, Aaltje 
 1 mrt 1739Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66495
16
Lolles, Frans 
 1 mrt 1739Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44175
17
Wybrens, Antje 
 1 mrt 1739Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73110
18
Banga, Cornelis Idses 
 1 mrt 1742Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49889
19
Riemers, Louw 
 1 mrt 1743Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75780
20
Abes, Grijtie 
 1 mrt 1744Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78777
21
Eesges, Stijntje 
 1 mrt 1744Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109665
22
Jans, Sybe 
 1 mrt 1744Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3620
23
Sydses, Dirk 
 1 mrt 1744Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73297
24
Tammes, Aaltie 
 1 mrt 1744Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5557
25
Teekes, Joeke 
 1 mrt 1748Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69881
26
Faber, Jantje Johannes 
 1 mrt 1750Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59640
27
Jans, Douwe 
 1 mrt 1750Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99197
28
Jans, Folkjen 
 1 mrt 1750Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89523
29
Stellinga, Baukjen Anes 
 1 mrt 1750Woudsend/Ypecolsga/Indijk/Smallebrugge Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109876
30
Ploeg, Frouke Eises 
 1 mrt 1761Midwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103069
31
Bouma, Klaas Rienks 
 1 mrt 1767Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112445
32
Ewal, Maaike Dirks 
 1 mrt 1767Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5309
33
Reimers, Antje 
 1 mrt 1767St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78989
34
Stevens, Andries 
 1 mrt 1767Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42516
35
Tjalles, Antje 
 1 mrt 1767Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6771
36
Annes, Sjoukjen 
 1 mrt 1772Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93303
37
Boersma, Jan Montes 
 1 mrt 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19974
38
Gerbens, Antje 
 1 mrt 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45914
39
Goffes, Korneliske 
 1 mrt 1772Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6464
40
Looxma, Romke Johannis 
 1 mrt 1772Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73795
41
Vegt, Wybe Rinzes van der 
 1 mrt 1772Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71566
42
Worps, Ide 
 1 mrt 1772Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45978
43
Jelmers, Grietje 
 1 mrt 1775Idaard/Aegum/Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72815
44
Adema, Grietje Ates 
 1 mrt 1778Burgwerd/Hichtum/Hartwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38668
45
Leenderts, Neeltie 
 1 mrt 1778Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48629
46
Reinalda, Riemer Louws 
 1 mrt 1778Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75776
47
Rodenburg, Feite Hanses 
 1 mrt 1778Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109884
48
Tibstra, Minne Rinzes 
 1 mrt 1778Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88460
49
Velde, Antje Klazes van der 
 1 mrt 1778Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63474
50
Andringa, Eeke Harmens 
 1 mrt 1780Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57505

1 2 Volgende»