Datums & Verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.

Gebeurtenis(sen): Dag: Maand: Jaar: Sleutelwoord (bv, 'Circa'):  
|

Geboren

Treffers 1 tm 50 van 200

1 2 3 4 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID   Stamboom 
1
Engbringhoff, Jan Gerryt 
 19 feb 1730 I33987 genefer 
2
Gerrits, Lamke 
 19 feb 1741Noordwijk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70779 genefer 
3
Vellema, Dirk Klases 
 19 feb 1741Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6329 genefer 
4
Simons, Hiltje 
 19 feb 1746Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73347 genefer 
5
Djurres, Hijlk 
 19 feb 1749Ferwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103268 genefer 
6
Feenstra, Sybrigje Harings 
 19 feb 1754Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7337 genefer 
7
Pierson, Sjeuwke Dirks 
 19 feb 1757Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44868 genefer 
8
Pieters, Minke 
 19 feb 1759Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12155 genefer 
9
Willems, Sjoukje 
 19 feb 1770Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90256 genefer 
10
Worps, Ide 
 19 feb 1772Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45978 genefer 
11
Boetsma, Pieter Gerrits 
 19 feb 1773Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101402 genefer 
12
Postma, Eeke Pieters 
 19 feb 1773Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90032 genefer 
13
Dijkstra, Arjen Jans 
 19 feb 1777Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52047 genefer 
14
Jans, Bouwe 
 19 feb 1777Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80944 genefer 
15
Sijes, Albert 
 19 feb 1778Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33700 genefer 
16
de Jong, Willem Jurjens 
 19 feb 1780Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45205 genefer 
17
Elzinga, Minke Lucas 
 19 feb 1780Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10304 genefer 
18
Jetsma, Tetje Klazes 
 19 feb 1780Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79274 genefer 
19
Steensma, Jan Martens 
 19 feb 1780Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9965 genefer 
20
Benedictus, Riemkjen 
 19 feb 1782Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42559 genefer 
21
Dantuma, Luitjen Eelkes 
 19 feb 1782Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68461 genefer 
22
Dijkstra, Welmoed Gerbens 
 19 feb 1783St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77622 genefer 
23
Dijkstra, Aukjen Thomas 
 19 feb 1785Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33159 genefer 
24
Feitsma, Eeuwe Jans 
 19 feb 1785Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84850 genefer 
25
Uwma, Sjoukje Hendriks 
 19 feb 1787Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1709 genefer 
26
Pieters, Antje 
 19 feb 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80914 genefer 
27
Wierstra, Geiske Gosses 
 19 feb 1788Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5325 genefer 
28
Krol, Jan Jans 
 19 feb 1791Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64887 genefer 
29
Wybenga, Hein Wybes 
 19 feb 1792St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82035 genefer 
30
Hendriks, Sjoukje 
 19 feb 1793St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95185 genefer 
31
Egberts, Theunis 
 19 feb 1795Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81517 genefer 
32
van Dam, Jitske Jans 
 19 feb 1795Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101525 genefer 
33
Katsma, Bote Symons 
 19 feb 1797Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13621 genefer 
34
Reitsma, Wobbe Berents 
 19 feb 1797Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57693 genefer 
35
Zijlstra, Wierd Meiles 
 19 feb 1798Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79395 genefer 
36
Koopmans, Gerrit Gerbens 
 19 feb 1799Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13588 genefer 
37
Hendriks, Beertje 
 19 feb 1800Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78679 genefer 
38
Samel, Willemtje Klazes 
 19 feb 1800St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34524 genefer 
39
Dantuma, Sieger Alberts 
 19 feb 1802Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18495 genefer 
40
Gerritsma, Fokje Daniels 
 19 feb 1803Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2536 genefer 
41
Roeda, Jantje Dirks 
 19 feb 1803Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5409 genefer 
42
Strikwerda, Jacob Ulbes 
 19 feb 1803Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90760 genefer 
43
Andringa, Sybe Johannes 
 19 feb 1804Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53260 genefer 
44
Hoekstra, Zijke Hylkes 
 19 feb 1804Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82551 genefer 
45
Folkertsma, Ynske Eeltjes 
 19 feb 1805Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6600 genefer 
46
Wibrens, Trijntje 
 19 feb 1806Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44828 genefer 
47
Boonstra, Sake Cornelis 
 19 feb 1807Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14512 genefer 
48
Miedema, Aan Ages 
 19 feb 1807Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87670 genefer 
49
Meyer, Jan Gjalts 
 19 feb 1809Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47362 genefer 
50
Oberman, Karel Pieters 
 19 feb 1809Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47470 genefer 

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 tm 50 van 182

1 2 3 4 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID   Stamboom 
1
Doekes, Hinke 
 19 feb 1777Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72968 genefer 
2
Pyters, Jetske 
 19 feb 1800Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92265 genefer 
3
Sipkes, Pijtje 
 19 feb 1810Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40492 genefer 
4
Harmens, Marten 
 19 feb 1811Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98380 genefer 
5
Gerlofs, Itske 
 19 feb 1812Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15245 genefer 
6
Jeltema, Jelte Jans 
 19 feb 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7083 genefer 
7
Enga, Epke Pieters 
 19 feb 1814Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48911 genefer 
8
Kuiphof, Pieter Binderts 
 19 feb 1814Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42737 genefer 
9
Bosma, Sjoerd Hyltjes 
 19 feb 1816Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49078 genefer 
10
Miedema, Grietzen Annes 
 19 feb 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26554 genefer 
11
Slump, Koopjen Jans 
 19 feb 1816 I65515 genefer 
12
de Vries, Sikke Jaspers 
 19 feb 1817Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26443 genefer 
13
Abbinga, Atse Abes 
 19 feb 1818Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42454 genefer 
14
Spyxma, Pier Jacobus 
 19 feb 1818Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10680 genefer 
15
Hoekstra, Wopkjen Joukes 
 19 feb 1821Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90755 genefer 
16
de Boer, Rinske Pieters 
 19 feb 1822Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29908 genefer 
17
Kuipers, Feykje Jacobs 
 19 feb 1822Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27404 genefer 
18
Leest, Popke Metskes van der 
 19 feb 1822 I20704 genefer 
19
Piers, Grietje 
 19 feb 1822Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I842 genefer 
20
Pieters, Pietje 
 19 feb 1822Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95205 genefer 
21
Wiersma, Klaas Jelles 
 19 feb 1823 I71274 genefer 
22
Alberts, Jetze 
 19 feb 1827Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102678 genefer 
23
Ferwerda, Jan Klazes 
 19 feb 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18829 genefer 
24
Johannes, Hinke (Renske) 
 19 feb 1827Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90964 genefer 
25
Sytsma, Siebe Sytzes 
 19 feb 1827Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50059 genefer 
26
van Gelder, Syke Klaases 
 19 feb 1827St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39709 genefer 
27
Vliet, Jelle Ynses (aka Vlietstra) van 
 19 feb 1827Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9318 genefer 
28
Jong, Gelt Symens de 
 19 feb 1828Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9347 genefer 
29
Douwma, Jacob Douwes 
 19 feb 1829Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97032 genefer 
30
Sinnema, Tjibbe AElzes 
 19 feb 1829Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57829 genefer 
31
Johannis, Aukjen 
 19 feb 1830Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52669 genefer 
32
Baukes, Vroukjen 
 19 feb 1831 I88243 genefer 
33
Reidsma, Thijs Tjalles 
 19 feb 1832Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6457 genefer 
34
van Slooten, Thomas Janes 
 19 feb 1832Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71088 genefer 
35
Visser, Tietje Hendriks 
 19 feb 1832Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71586 genefer 
36
Brandsma, Jan Martens 
 19 feb 1833 I66019 genefer 
37
Hiemstra, Gosse Hayes 
 19 feb 1833 I53524 genefer 
38
Terpstra, Klaaske Eilderts 
 19 feb 1833 I51384 genefer 
39
Akkerman(s), Alle Symons 
 19 feb 1834Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7650 genefer 
40
Heide, Jan Reinders van der 
 19 feb 1834Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101901 genefer 
41
Pel, Saakje Pieters 
 19 feb 1834Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53032 genefer 
42
Reitsma, Abe Wopkes 
 19 feb 1834 I36511 genefer 
43
Tangerman, Sije Fredericus 
 19 feb 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52196 genefer 
44
Douwes, Barbertje 
 19 feb 1835Jubbega-Schurega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96861 genefer 
45
Jakobs, Sytske 
 19 feb 1835Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10819 genefer 
46
Dijkgraaf, Jacob 
 19 feb 1836Burgh, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99017 genefer 
47
de Haas, Jakob Andries 
 19 feb 1837Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24684 genefer 
48
Lyklama, Sjouke Klazes 
 19 feb 1838Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50038 genefer 
49
Meyer, Trijntje Cornelis 
 19 feb 1838 I30734 genefer 
50
Hoekstra, Gerlof Foppes 
 19 feb 1840 I67162 genefer 

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 tm 50 van 136

1 2 3 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID   Stamboom 
1
Hotsesdr, Tjamck 
 19 feb 1632Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2217 genefer 
2
Nannes, Minne 
 19 feb 1632Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2216 genefer 
3
Cnossen, Johannes Syrcks 
 19 feb 1688Jutrijp/Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68330 genefer 
4
Jans, Trijntje 
 19 feb 1688Jutrijp/Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68331 genefer 
5
Huygs, Berber 
 19 feb 1702Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57090 genefer 
6
Sydses, Tymen 
 19 feb 1702Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57089 genefer 
7
Alberts, Sytske 
 19 feb 1719Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83004 genefer 
8
Epkes, Epke 
 19 feb 1719Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87725 genefer 
9
Pieters, Janke 
 19 feb 1719Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87726 genefer 
10
Rinnerts, Wytse 
 19 feb 1719Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83003 genefer 
11
Bulart, Grietje Sickes 
 19 feb 1728Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70772 genefer 
12
van Slooten, Jan Janes 
 19 feb 1728Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70771 genefer 
13
Hessels, Daniel 
 19 feb 1741Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1753 genefer 
14
Rienks, Hiltje 
 19 feb 1741Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1755 genefer 
15
Folkerts, Wybe 
 19 feb 1747Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95155 genefer 
16
Willems, Aaltje 
 19 feb 1747Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95156 genefer 
17
Anema, Jouke Seerps (aka Riedstra) 
 19 feb 1764Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97982 genefer 
18
Gerrits, Jan 
 19 feb 1764Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82421 genefer 
19
Heins, Willem 
 19 feb 1764Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56501 genefer 
20
Jaarsma, Riemke Abis 
 19 feb 1764Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97983 genefer 
21
Joostens, Antje 
 19 feb 1764Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56502 genefer 
22
Kerstes, Henke 
 19 feb 1764Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82422 genefer 
23
Pleumeekers, Sophia 
 19 feb 1764Gronsveld, province of Limburg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91499 genefer 
24
Starren, Franciscus 
 19 feb 1764Gronsveld, province of Limburg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91498 genefer 
25
Aukes, Oeble 
 19 feb 1769Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91219 genefer 
26
Jakobs, Janke 
 19 feb 1769Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68482 genefer 
27
Jans, Martien 
 19 feb 1769Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91220 genefer 
28
Willems, Elle 
 19 feb 1769Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68481 genefer 
29
Bakker, Hidde Pieters 
 19 feb 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6025 genefer 
30
Jans, Gertje 
 19 feb 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6026 genefer 
31
Hoekstra, Hoite Sipkes 
 19 feb 1786Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65963 genefer 
32
Potjer, Tjitske Aukes 
 19 feb 1786Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65964 genefer 
33
Sartorius, Johan Joost Wilhelm 
 19 feb 1786Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63545 genefer 
34
Wiersma, Taetske Jacobs 
 19 feb 1786Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63546 genefer 
35
Atema, Ate Jelles 
 19 feb 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77076 genefer 
36
Gysberts, Douwtje 
 19 feb 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77077 genefer 
37
Havinga, Jan Kornelis 
 19 feb 1792Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94911 genefer 
38
Jans, Baukje 
 19 feb 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63911 genefer 
39
Jeltes, Pieter 
 19 feb 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63910 genefer 
40
Sipkes, Maayke 
 19 feb 1792Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94915 genefer 
41
Joukes, Rigtje 
 19 feb 1794Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56009 genefer 
42
Rienstra, Watze Rientzes 
 19 feb 1794Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56008 genefer 
43
Klijnstra, Sjoukje Heines 
 19 feb 1797Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69417 genefer 
44
Landheer, Sjoerd Idserts 
 19 feb 1797Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69413 genefer 
45
Mellema, Antje Sybes 
 19 feb 1800Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6734 genefer 
46
Sinnema, Tjibbe Jans 
 19 feb 1800Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7673 genefer 
47
Bruinsma, Baukje Tjeerds 
 19 feb 1804Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70002 genefer 
48
de Boer, Albert Jacobs 
 19 feb 1804Noordwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70757 genefer 
49
Fokkes, Sybrigjen 
 19 feb 1804Noordwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70758 genefer 
50
Heidanus, Jurjen Giezolds 
 19 feb 1804Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70001 genefer 

1 2 3 Volgende»


Doop

Treffers 1 tm 50 van 107

1 2 3 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID   Stamboom 
1
Jillerts, Doetje 
 19 feb 1688Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90199 genefer 
2
Gerbens, Sycke 
 19 feb 1699Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45919 genefer 
3
Jans, Taetske 
 19 feb 1713Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93101 genefer 
4
Walings, Keimpe 
 19 feb 1719Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77830 genefer 
5
Melles, Bauke 
 19 feb 1721Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90935 genefer 
6
Klases, Pieter 
 19 feb 1730Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72172 genefer 
7
Dirks, Wikje 
 19 feb 1736Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88371 genefer 
8
Edsgis, Jan 
 19 feb 1736Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65816 genefer 
9
Eites, Jan 
 19 feb 1736Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45806 genefer 
10
Pijtters, Pijtter 
 19 feb 1736Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44885 genefer 
11
Martens, Gosse 
 19 feb 1740Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45730 genefer 
12
Jelles, Ane 
 19 feb 1741Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95147 genefer 
13
Piers, Lolke 
 19 feb 1741Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90809 genefer 
14
Plaats, Jacob Wybes van der 
 19 feb 1741Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73542 genefer 
15
Wijga, Cornelis Innes 
 19 feb 1741St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76994 genefer 
16
Feyes, Martsen 
 19 feb 1745Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70353 genefer 
17
de Jong, Tjeerd Willems 
 19 feb 1747Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58845 genefer 
18
Staases, Cornelis 
 19 feb 1747Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99636 genefer 
19
Akkerhof, Folkert Tjallings 
 19 feb 1758Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5977 genefer 
20
Douwes, Leendert 
 19 feb 1758Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2510 genefer 
21
Elzinga, Gertje Gerrits 
 19 feb 1758Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75474 genefer 
22
Fokkema, Tjeerd Fokkes 
 19 feb 1758Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74552 genefer 
23
Hendriks, Grietje 
 19 feb 1758Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4183 genefer 
24
Johannes, Taeke 
 19 feb 1758Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77950 genefer 
25
Joukes, Antje 
 19 feb 1758Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99074 genefer 
26
Oenes, Hiske 
 19 feb 1758Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81581 genefer 
27
Woude, Ate Egberts van der 
 19 feb 1761Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85876 genefer 
28
Arends, Sike 
 19 feb 1764Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89532 genefer 
29
Hendriks, Arjen 
 19 feb 1764Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46078 genefer 
30
Jacobs, Taeke 
 19 feb 1764Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84437 genefer 
31
Keizer, Jantje Willems 
 19 feb 1764Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12495 genefer 
32
Leistra, Lijsbeth Johannes 
 19 feb 1764Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39980 genefer 
33
Rinsma, Antje Gerbens 
 19 feb 1764Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71111 genefer 
34
Rijpma, Akke Ruurds 
 19 feb 1766Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11711 genefer 
35
Bakker, Trijntje Klazes 
 19 feb 1769Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97415 genefer 
36
Baukes, Sikjen 
 19 feb 1769Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42971 genefer 
37
Bokma, Albert Bokkes 
 19 feb 1769Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6812 genefer 
38
Bouma, Libbe Jans 
 19 feb 1769Oudeschoot/Nieuweschoot/Mildam/Rottum/Katlijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71690 genefer 
39
Hagen, Janke Jans 
 19 feb 1769Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67213 genefer 
40
Heidanus, Jurjen Zacharias 
 19 feb 1769Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36130 genefer 
41
Klazes, Bottje 
 19 feb 1769Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77688 genefer 
42
Mientstra, Pietje Wisses 
 19 feb 1769Oudeschoot/Nieuweschoot/Mildam/Rottum/Katlijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69755 genefer 
43
Noorderbaan, Grietje Martens 
 19 feb 1769Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5635 genefer 
44
Klazes, Ruird 
 19 feb 1773Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45242 genefer 
45
Jans, Antje 
 19 feb 1774Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47432 genefer 
46
Cornelis, Sjouwkje 
 19 feb 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78893 genefer 
47
Fokkes, Bieukje 
 19 feb 1775Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9701 genefer 
48
Harts, Antje 
 19 feb 1775Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56905 genefer 
49
Hillebrants, Oets Jans 
 19 feb 1775Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75701 genefer 
50
Hoekstra, Jan Sybes 
 19 feb 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78000 genefer 

1 2 3 Volgende»