Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 163

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Tijsses, Baukjen 
 18 nov 1745Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72525
2
Ewal, Arend Pieters 
 18 nov 1746Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68713
3
Tylles, Antje Gerrits 
 18 nov 1754Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11911
4
Klein, Grietje Benjamins de 
 18 nov 1766Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7797
5
Bokma, Antje Pieters 
 18 nov 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9455
6
Bartels, Grietje 
 18 nov 1776Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89292
7
Feikema, Jan Douwes 
 18 nov 1777Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105987
8
Klasen, Trijntje 
 18 nov 1778St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97207
9
van Straten, Jan Hessels 
 18 nov 1778Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40648
10
Beima, Teye Eltes 
 18 nov 1780Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58713
11
Cornelis, Debora 
 18 nov 1780Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36972
12
Visser, Anne Baukes 
 18 nov 1780Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70191
13
Brens, Baukjen Roelofs 
 18 nov 1783Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50523
14
van Dijk, Jantje Klazes 
 18 nov 1783Oosterwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55209
15
Wielinga, Albert Reinders 
 18 nov 1784Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12434
16
Meyer, Dirkje Poppes 
 18 nov 1785Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79196
17
Dijk, Ate Jans van 
 18 nov 1786Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2100
18
Wal, Nanne Pieters van der 
 18 nov 1786St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62948
19
Bakker, Geertje Jans 
 18 nov 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5899
20
Bijlsma, Pieter Martens 
 18 nov 1788St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2446
21
Sjoerdsma, Jan Tjerks 
 18 nov 1788Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15027
22
Atses, Claas 
 18 nov 1789Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97560
23
Dijkstra, Grietje Eeltjes 
 18 nov 1789Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I279
24
Leo, Tytje Fransen 
 18 nov 1789Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5238
25
Sjoerdsma, Trijntje Tjerks 
 18 nov 1790Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6850
26
Blaauw, Beerd 
 18 nov 1791Oldebroek, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107259
27
Radsma, Antje Jans 
 18 nov 1791Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36853
28
Ringstra, Klaaske Willems 
 18 nov 1791Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5831
29
Lysinga, Trijntje Foppes 
 18 nov 1793Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58412
30
Pijtter 
 18 nov 1798Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77226
31
Kuipers, Folkert Pieters 
 18 nov 1798Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20029
32
Nout, Margaretha Aaltje 
 18 nov 1798Tricht, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109153
33
Bijlsma, Antje Meintes 
 18 nov 1800Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100196
34
Schaaf, Sybe Sjoerds 
 18 nov 1801Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64279
35
Talsma, Jan Renderts 
 18 nov 1802Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18188
36
Enga, Pieter Epkes 
 18 nov 1803Winsum/Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67954
37
Johannes, Trijntje 
 18 nov 1804Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32365
38
Kroese, Ruurdtje Nannes 
 18 nov 1804Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61084
39
de Vries, Lijsbert Ymens 
 18 nov 1805Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62507
40
Hiemstra, Willem Botes 
 18 nov 1805 I15877
41
Kloosterman, Tjeerd Fokkes 
 18 nov 1806Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62851
42
Hoogeveen, Josyna Johannes Eyzes 
 18 nov 1807Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53942
43
de Jong, Jitze Louws 
 18 nov 1808Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52671
44
de Jong, Janke Jans 
 18 nov 1809St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70382
45
Sluis, Jogchum Martens van der 
 18 nov 1810Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16427
46
Ourensma, Antje Gerbens 
 18 nov 1812 I31672
47
Botma, Jan Ypes 
 18 nov 1815Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60004
48
Huisman, Hendrik Jans 
 18 nov 1815Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70011
49
Koning, Wop Hendriks 
 18 nov 1815St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67349
50
Meulen, Liepke Lolkes van der 
 18 nov 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5807

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 154

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Eckhart, Hendrik (aka Ekkers) 
 18 nov 1797Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60882
2
Inses, Eelk 
 18 nov 1808Ferwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103274
3
Jobs, Gelske 
 18 nov 1808Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85386
4
Mei, Hendrik Oepts van der 
 18 nov 1808Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105551
5
Katsma, Sybe Siemens 
 18 nov 1809IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94266
6
Frings, Johannes 
 18 nov 1811City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56183
7
Akkerhof, Tjalling Feykes 
 18 nov 1813Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5982
8
Beistra, Ritske Alberts 
 18 nov 1813Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84248
9
Klinse, Harke Gerrits van der 
 18 nov 1814Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98957
10
Swart, Marten Sjoerds 
 18 nov 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1640
11
Gelders, Feye Tjeerds 
 18 nov 1817Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18898
12
Jubstra, Dirkje Meines 
 18 nov 1819Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7660
13
Hogerhuis, Jentje Wijbrens 
 18 nov 1820Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73595
14
Roeda, Jantje Dirks 
 18 nov 1820Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5409
15
Stuur, Sierk Romkes 
 18 nov 1822Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107456
16
Westra, Bartele Bienzes 
 18 nov 1824Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107659
17
Bileveld, Geeske Geerts 
 18 nov 1825 I58664
18
Riddersma, Elze Alderts 
 18 nov 1825Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59903
19
Aans, Tjetske 
 18 nov 1826Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85617
20
Dijkstra, Jan Jans 
 18 nov 1826 I49321
21
Schotanus, Johannes Jacobs 
 18 nov 1826Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49649
22
Visser, Sipke Jochums 
 18 nov 1826Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62428
23
Anema, Sjouke Minnes 
 18 nov 1827 I56361
24
Meulen, Reinder Harmens van der 
 18 nov 1827Almenum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73826
25
Posthumus, Anske Anskes 
 18 nov 1827Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39494
26
Bootes, Stijntje 
 18 nov 1828Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85747
27
de Jong, Sjoukje Rengers 
 18 nov 1828Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92770
28
Hoekstra, Lieuwe Feddes 
 18 nov 1828Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106852
29
Swart, Bouwe Sjoerds 
 18 nov 1829 I47554
30
Tilstra, Sytske Poppes 
 18 nov 1829 I69185
31
Meulen, Attje Johannes van der 
 18 nov 1830Almenum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70756
32
Fokkes, Hinke 
 18 nov 1831Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89024
33
Alderts, Gryttje 
 18 nov 1832 I73053
34
Postma, Sipkje Sipkes 
 18 nov 1832Sybrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17551
35
Vries, Tjerk Pieters de 
 18 nov 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12102
36
Miedema, Dirk Hendriks (aka Coopmans) 
 18 nov 1833Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10662
37
Gerkema, Knierke Aedes 
 18 nov 1834 I73303
38
Wendelaar, Jan Everts 
 18 nov 1834Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91255
39
Bouma, Klaas Sipkes 
 18 nov 1835Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37634
40
Radersma, Franke Haikes 
 18 nov 1835Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82010
41
Steegstra, Korneliske Anes 
 18 nov 1837 I3391
42
Bosch, Lieuwe Gerrits 
 18 nov 1838 I26219
43
Zwaagstra, Wybe Hendriks 
 18 nov 1838 I76581
44
Jepma, Taetske Rienks 
 18 nov 1840Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80700
45
Kingma, Tettje Jans 
 18 nov 1840Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41652
46
Pieters, Trijntje 
 18 nov 1840Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I868
47
Streekstra, Pietertje 
 18 nov 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83017
48
Runia, Beatrix (Baatje) 
 18 nov 1841Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94460
49
van Jongebloed, Gerryt Aukes de Boer 
 18 nov 1841Ypecolsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52759
50
Vlas, Wieger Simons 
 18 nov 1841Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6500

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 94

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Feickes, Sioucke 
Reinersma, Hiltie 
 18 nov 1660Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78409
I78410
2
Germraed, Hans Willem 
Ruierdts, Anna Margaretha 
 18 nov 1703Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67144
I67145
3
Jans, Karst 
Jans, Grietje 
 18 nov 1751Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88720
I88721
4
Casimier, Benne Lammerts 
Rensema, Saaktje Folkerts 
 18 nov 1753Midwolde/Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107065
I107066
5
Coenradi, Willem 
Wiggenhoorn, Aaltje 
 18 nov 1753Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107464
I107465
6
Doejes, Marten 
Geeles, Tjetske 
 18 nov 1753Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76552
I76553
7
Jans, Tjerk 
Lieuwes, Beitske 
 18 nov 1753Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85520
I85521
8
Kooystra, Jan Meinarts 
Dirks, Dirkje 
 18 nov 1757Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64182
I64183
9
Feikes, Klaas 
Johannis, Trijntje 
 18 nov 1759St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78256
I78257
10
Formers, Tjisse 
Nannes, Jeltje 
 18 nov 1759Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70700
I70701
11
Gerbens, Willem 
Pieters, Tryntje 
 18 nov 1759Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103261
I103262
12
Klases, David 
Gerrits, Trijntie 
 18 nov 1759Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87940
I87941
13
Postma, Rinso Steenhovius 
Jetzes, Corneliske 
 18 nov 1759Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72392
I72393
14
Rodenhuis, Tiete Jans 
Meulen, Lutske Pieters van der 
 18 nov 1759Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82346
I82347
15
Boskma, Klaas Sijes 
Rienks, Sjoukjen 
 18 nov 1764Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70182
I70183
16
Freerks, Johannes 
Jans, Antje 
 18 nov 1764Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77666
I77667
17
Hiemstra, Anne Minzes 
Maames, Doetje 
 18 nov 1764Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106392
I106393
18
Jacobs, Cornelis 
Ulbes, Dieuwke 
 18 nov 1764Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75994
I75995
19
Annes, Harrit 
Smits, Trijntje Hendriks 
 18 nov 1770Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96241
I96242
20
Bos, Geert Jans 
Mink, Hilligjen Klazes 
 18 nov 1770Rohel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95736
I95737
21
Botes, Hylke 
Eedes, Gertje 
 18 nov 1770Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4952
I4953
22
Hem, Sjoerd Martens van der 
Dorhout, Trijntje Giolts 
 18 nov 1770Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68971
I68972
23
Wijngaarden, Cornelis 
Clases, Kunne 
 18 nov 1770Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57628
I57629
24
Brameyer, Lieuwe Berends 
Leenstra, Afke Pieters 
 18 nov 1781Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82158
I82159
25
Wagenaar, Sierd Halbes 
Veen, Antje Jans van der 
 18 nov 1781Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33573
I33574
26
de Jong, Auke Jetses 
van Althuis, Fetje Tjeerds 
 18 nov 1787Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41013
I41014
27
Feddes, Rommert 
Alles, Elske 
 18 nov 1787St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97944
I70403
28
Hoogterp, Dirk Bartels 
Fopma, Geertje Baukes 
 18 nov 1787Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76132
I76135
29
Idzerda, Otto Aalderts 
Douwes, Tjitske 
 18 nov 1787Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35188
I35189
30
Jans, Minke 
Annes, Akke 
 18 nov 1787Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109780
I109783
31
Bijlsma, Tijs Symens 
Swart, Sybrigje Martens de 
 18 nov 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4838
I4714
32
Boersma, Hendrik Geerts 
Douwes, Trijntje 
 18 nov 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10399
I10400
33
Borg, Aries Onnes van der 
Bik, Grietje Pieters 
 18 nov 1792Leens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108357
I108358
34
Dankert, Jan Klaassen 
Kuik, Rinske Dirks 
 18 nov 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79772
I79773
35
Doedes, Bote 
Teunis, Renske 
 18 nov 1792Saaksum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91277
I91278
36
Eckhart, Hendrik (aka Ekkers) 
Jans, Rienkje 
 18 nov 1792Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60882
I10527
37
Erigh, Frans Christiaan 
Toremans, Romkje Wouters 
 18 nov 1792Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90506
I90502
38
Fennema, Sjoerd Cornelis 
Reitsma, Hinke Jelles 
 18 nov 1792Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5152
I5153
39
Seepma, Keimpe Johannes 
de Vries, Trijntje Jacobs 
 18 nov 1792Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99383
I99384
40
Zijlstra, Jan Wybrens 
Weidenaar, Anke Hessels 
 18 nov 1792Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55267
I55268
41
Boekholdt, Wilhelmus 
Broersma, Anna 
 18 nov 1798Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93831
I93834
42
Ferwerda, Jarig Piers 
Velde, Klaaske Pieters van der 
 18 nov 1798Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13871
I13872
43
Kink, Hendrik Stevens 
Meulen, Antje Johannes van der 
 18 nov 1804Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2426
I97233
44
Kunst, Arjen Arjens 
Hoekstra, Gatske Wybes 
 18 nov 1804Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94469
I94470
45
Tinga, Johannes Franses 
Sipkema, Beitske Sipkes 
 18 nov 1804Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47105
I47106
46
Veenstra, Auke Teedes 
Rotgers, Hinke 
 18 nov 1804Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89017
I89022
47
Zondervan, Sytze Sapes 
de Vries, Antje Luitsens 
 18 nov 1804Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42343
I42344
48
de Boer, Harm Arends 
Kremer, Trijntje Ebes 
 18 nov 1810Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108179
I108180
49
Dijkstra, Jan Ruurds 
Wal, Aukje Gaeles van der 
 18 nov 1810Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5487
I58723
50
Heeringa, Ljumme Dirks 
Rijpstra, Wytske Fransen 
 18 nov 1810Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81338
I10820

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 85

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Lieuwes, Antje 
 18 nov 1694Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79151
2
Hemmes, Hindrikjen 
 18 nov 1701City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41449
3
Heerkes, Gerben 
 18 nov 1703Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80833
4
Gerryts, Sioert 
 18 nov 1714Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82596
5
Tolsma, Klaas Doekles 
 18 nov 1714Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102089
6
Wijtzes, Sjouke 
 18 nov 1714Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78420
7
Gerrits, Jan 
 18 nov 1725Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43437
8
Bees, Saakjen 
 18 nov 1728Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70586
9
Hendriks, Maike 
 18 nov 1731Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46041
10
Sipkes, Rienk 
 18 nov 1731Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106091
11
Buma, Wopkie 
 18 nov 1736Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107155
12
Gerbens, Beernt 
 18 nov 1736Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36404
13
Swaanstra, Fokke Louwerens 
 18 nov 1740Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98842
14
Eilers, Berendina 
 18 nov 1748Veldhausen, Bentheim, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88273
15
Gerrits, Tettje 
 18 nov 1753Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15092
16
Duif, Claas Joris 
 18 nov 1757Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46329
17
Epkes, Berber 
 18 nov 1757Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70872
18
Velde, Sake Gerbens van der 
 18 nov 1757Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4449
19
Dijk, Pieter Harmens van 
 18 nov 1759Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19161
20
Repkes, Heertje 
 18 nov 1759Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100127
21
Wopkes, Rientje 
 18 nov 1759Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49087
22
Botes, Hendrik 
 18 nov 1764Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46032
23
Grevenstein, Willem Pieters 
 18 nov 1764Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10940
24
Hettema, Pieter Hettes 
 18 nov 1764Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38457
25
Jans, Jietske 
 18 nov 1764Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47066
26
Kloosterman, Sape Jimmes 
 18 nov 1764Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67694
27
de Klein, Geiske Johannes 
 18 nov 1770Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9581
28
Douwes, Geertje 
 18 nov 1770Oosterend/Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40071
29
Kooy, Dirk Kornelis 
 18 nov 1770Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79573
30
Martens, Doutje 
 18 nov 1770St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39800
31
Sipkes, Sipke 
 18 nov 1770Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42633
32
Tolsma, Maaike Meinderts 
 18 nov 1770Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27720
33
Visser, Foekje Taedes 
 18 nov 1770Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106481
34
Vries, Bartel Oedses de 
 18 nov 1770Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I869
35
Hendriks, Jan 
 18 nov 1781Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48573
36
Johannes, Sjoukjen 
 18 nov 1781Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40847
37
Peizel, Johannes Cornelis 
 18 nov 1781Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52342
38
Sinnema, Albert Annes 
 18 nov 1781Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11355
39
Boesenkool, Femmigje 
 18 nov 1787Rouveen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111290
40
Faber, Kornelis Arjens 
 18 nov 1787Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97205
41
Hellinga, Trijntje Feykes 
 18 nov 1787Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7108
42
Hoek, Poppe Bartels van der 
 18 nov 1787Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69178
43
Lautenbach, Antje Jelles 
 18 nov 1787Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92004
44
Teensma, Teen Jans 
 18 nov 1787Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102754
45
van Dijk, Geertruida Dirks 
 18 nov 1787Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77818
46
Wiersma, Doetje Ouwes 
 18 nov 1787Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107392
47
Bakker, Sytske Douwes 
 18 nov 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11843
48
Boorsma, Gabe Sikkes 
 18 nov 1792Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100199
49
Feenstra, Wiebe Douwes 
 18 nov 1792Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108721
50
Graaf, Trijntje Rinzes de 
 18 nov 1792Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2782

1 2 Volgende»