Datums & Verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.

Gebeurtenis(sen): Dag: Maand: Jaar: Sleutelwoord (bv, 'Circa'):  
|

Geboren

Treffers 1 tm 50 van 134

1 2 3 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID   Stamboom 
1
Meer, Mient Keimpes van der 
 20 jun 1741Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13880 genefer 
2
Jurjens, Hiltje 
 20 jun 1753Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79638 genefer 
3
Wyminga, Jacob Hanzes 
 20 jun 1756Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95131 genefer 
4
Hendriks, Ybeltje 
 20 jun 1767Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45323 genefer 
5
Eyses, Lamke 
 20 jun 1772Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59461 genefer 
6
Baarda, Trijntje Sipkes 
 20 jun 1776Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36124 genefer 
7
Borger, Trijntje Aukes 
 20 jun 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44094 genefer 
8
Bruinsma, Douwe Tjeerds 
 20 jun 1778Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100097 genefer 
9
de Boer, Trijntje Nannings 
 20 jun 1782Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38237 genefer 
10
Groot, Geiske Wybrens de 
 20 jun 1782Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8239 genefer 
11
Zandstra, Pieter Eelkes 
 20 jun 1782Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76405 genefer 
12
van Tuin, Grietje Gerrits 
 20 jun 1783Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6030 genefer 
13
Martens, Trijntie 
 20 jun 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2203 genefer 
14
Sonnema, Adam Feddes 
 20 jun 1784Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35582 genefer 
15
Ti(e)ken, Otte Karels 
 20 jun 1784Molbergen, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4239 genefer 
16
Zeilstra, Pieter Oepkes 
 20 jun 1784Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78593 genefer 
17
Cnossen, Trijntje Sjirks 
 20 jun 1787Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71480 genefer 
18
Jong, Yde Jans de 
 20 jun 1787Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13745 genefer 
19
de Wind, Eibert Meinderts 
 20 jun 1788St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74144 genefer 
20
Hoekstra, Gerben Sjoerds 
 20 jun 1788Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59239 genefer 
21
Kooistra, Piebe Lieuwes 
 20 jun 1789Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60397 genefer 
22
Jansma, Andries Willems 
 20 jun 1790Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13811 genefer 
23
Willems, Foekje 
 20 jun 1790Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45237 genefer 
24
Hoekstra, Egle Nutterts 
 20 jun 1791Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75853 genefer 
25
Gulmans, Berend Jans 
 20 jun 1792Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72067 genefer 
26
Ferwerda, Froukje Gerrits 
 20 jun 1793Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58090 genefer 
27
Hoekstra, Sytske Sybes 
 20 jun 1793Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56300 genefer 
28
Mark, Albert Thomas van der 
 20 jun 1794Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36687 genefer 
29
Gribberts, Ritske 
 20 jun 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14338 genefer 
30
Wiersma, Uilkje Tjerks 
 20 jun 1797Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10049 genefer 
31
Feenstra, Janke Harmens 
 20 jun 1798Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41231 genefer 
32
Venstra, Hendrik Tjipkes 
 20 jun 1798Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57951 genefer 
33
Jansma, Pieterkje Piers 
 20 jun 1799Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9821 genefer 
34
Buursma, Wytske Tjallings 
 20 jun 1800Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8964 genefer 
35
Fenstra, Baukje Sjoerds 
 20 jun 1800Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104515 genefer 
36
Algra, Bokke Hendriks 
 20 jun 1801Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60718 genefer 
37
Hesseling, Sjoukje Hessels 
 20 jun 1802Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27621 genefer 
38
Meiles, Neelke 
 20 jun 1802Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47889 genefer 
39
Faber, Jan Jans 
 20 jun 1806Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3587 genefer 
40
Wijma, Pieter Rykeles 
 20 jun 1808Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51136 genefer 
41
Gerbens, AEde 
 20 jun 1809Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43434 genefer 
42
Kingma, Antje Jans 
 20 jun 1809Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10916 genefer 
43
Talma, Klaas Wytzes 
 20 jun 1809Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2373 genefer 
44
Iedema, Gertje Johannes 
 20 jun 1810Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87639 genefer 
45
Bekius, Grietje Douwes 
 20 jun 1813St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70790 genefer 
46
Huizinga, Aaltje Kornelis 
 20 jun 1813 I35699 genefer 
47
Viersen, Jelle Durks 
 20 jun 1813Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56953 genefer 
48
Krol, Tjetske Jans 
 20 jun 1814Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1290 genefer 
49
Lei, Wietze Wilts van der 
 20 jun 1814Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63033 genefer 
50
Dijkstra, Pieter Heerkes 
 20 jun 1815Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58524 genefer 

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 tm 50 van 154

1 2 3 4 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID   Stamboom 
1
Carels, Jan 
 20 jun 1781Niekerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65560 genefer 
2
Jans, Antie 
 20 jun 1795Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66808 genefer 
3
Born, Andries Johannes 
 20 jun 1798Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42815 genefer 
4
Ebding, Christian Gerlach (aka Christiaan Vesters) 
 20 jun 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3398 genefer 
5
Gosses, Grietje 
 20 jun 1810Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75525 genefer 
6
Reins, Trijntje 
 20 jun 1811Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86809 genefer 
7
Douwes, Geertje 
 20 jun 1812Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97037 genefer 
8
Wal, Antje Aukes van der 
 20 jun 1814Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98712 genefer 
9
Couperus, Johannes Gerhardus 
 20 jun 1816Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62855 genefer 
10
Geuker, Alle Jurjens 
 20 jun 1817 I61478 genefer 
11
Rochussen, Jan 
 20 jun 1818s Graveland, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100015 genefer 
12
Teenstra, Tjitske Eedsges 
 20 jun 1819Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72342 genefer 
13
Wilties, Antie 
 20 jun 1819Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95377 genefer 
14
Alberts, Jacoba 
 20 jun 1820Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96170 genefer 
15
Knol(lema), Garmt Aljes 
 20 jun 1821Harkstede, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73525 genefer 
16
Mink, Aebele Pieters 
 20 jun 1821Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82836 genefer 
17
Boetzer, Hendrik Joris 
 20 jun 1823St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63734 genefer 
18
Oosterhof, Hendrik Jacobs 
 20 jun 1825 I67218 genefer 
19
Wielen, Jan Rienks van der 
 20 jun 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6067 genefer 
20
Lautenbach, Gerben Douwes 
 20 jun 1827Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91889 genefer 
21
Vellinga, Tjepke Valentijns 
 20 jun 1827Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I857 genefer 
22
Halma, Rinse Cornelis 
 20 jun 1828Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5071 genefer 
23
Koenes, Geeske 
 20 jun 1828Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85302 genefer 
24
Bos, Hiltje Hendriks 
 20 jun 1829Zevenhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22462 genefer 
25
Hulzinga, Wybe Gosses 
 20 jun 1830Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82904 genefer 
26
Striepstra, Dirkjen Gjelts 
 20 jun 1830Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66660 genefer 
27
Brolsma, Antje Jans 
 20 jun 1831St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11173 genefer 
28
Wagenaar, Willem Pieters 
 20 jun 1831Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55186 genefer 
29
Jaarsma, Folkert Louws 
 20 jun 1832Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102752 genefer 
30
Lamringh, Klaas Gerbens 
 20 jun 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14192 genefer 
31
Postma, Fokje Sipkes 
 20 jun 1833Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17546 genefer 
32
Mutslegel, Theodorus 
 20 jun 1834Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96021 genefer 
33
Smidt, Trijntje Wopkes 
 20 jun 1834Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21474 genefer 
34
Hessels, Antje 
 20 jun 1835Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22519 genefer 
35
Lolkema, Lykle Pieters 
 20 jun 1835 I66209 genefer 
36
Reitsma, Jitske Jelles 
 20 jun 1835Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5426 genefer 
37
Vries, Pieter Hendriks de 
 20 jun 1836Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4832 genefer 
38
Eeuwes, Trijntje 
 20 jun 1837Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52394 genefer 
39
Algra, Pieter Halbes 
 20 jun 1838 I61480 genefer 
40
Wullink, Jan Willem 
 20 jun 1838Wilp, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84111 genefer 
41
Boersma, Aafke Douwes 
 20 jun 1839Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94368 genefer 
42
Stalman, Tjidse Hendriks 
 20 jun 1839Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59228 genefer 
43
Hoekstra, Lolle Heerkes 
 20 jun 1840 I26039 genefer 
44
Sikkema, Sikke Eiberts 
 20 jun 1840Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44539 genefer 
45
Johannes, Aukje 
 20 jun 1841Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91043 genefer 
46
Bartels, Klaaske 
 20 jun 1843Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65488 genefer 
47
Roorda, Ruurd Sytzes 
 20 jun 1844Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96783 genefer 
48
Bottinga, Tietje Thomas 
 20 jun 1846Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78961 genefer 
49
Brandsma, Lijsbert Martens 
 20 jun 1846Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103407 genefer 
50
Dirks, Gatske 
 20 jun 1846Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78519 genefer 

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 tm 50 van 154

1 2 3 4 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID   Stamboom 
1
Taeaekes, Yttje 
 20 jun 1706Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66788 genefer 
2
Thomas, Thijs 
 20 jun 1706Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66787 genefer 
3
Jurjens, Hendrik 
 20 jun 1751Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104147 genefer 
4
Klases, Trijntje 
 20 jun 1751Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15731 genefer 
5
Klazes, Janke 
 20 jun 1751Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104148 genefer 
6
Wytses, Jitze 
 20 jun 1751Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15730 genefer 
7
Pyters, Klaas 
 20 jun 1756Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85934 genefer 
8
Sijbrens, Rimke 
 20 jun 1756Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72844 genefer 
9
Watzes, Rienk 
 20 jun 1756Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72843 genefer 
10
Willems, Rinske 
 20 jun 1756Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85935 genefer 
11
Aales, Cornelis 
 20 jun 1759Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103469 genefer 
12
Douwes, Dieuwke 
 20 jun 1759Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103471 genefer 
13
Clasens, Tjebbe 
 20 jun 1762Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90974 genefer 
14
de Boer, Ynze Klases 
 20 jun 1762Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66781 genefer 
15
Frericks, Claaske 
 20 jun 1762Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90975 genefer 
16
Jans, Durk 
 20 jun 1762Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80753 genefer 
17
Jans, Grietje 
 20 jun 1762Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79487 genefer 
18
Johannes, Nammen 
 20 jun 1762Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79486 genefer 
19
Johannes, Tjitske 
 20 jun 1762Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89695 genefer 
20
Lieuwes, Eelkjen 
 20 jun 1762Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66782 genefer 
21
Rommerts, Rigtje 
 20 jun 1762Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80754 genefer 
22
Sijpts, Aetse 
 20 jun 1762Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89694 genefer 
23
de Vries, Bonse Lykeles 
 20 jun 1773Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69616 genefer 
24
Douwes, Aaltje 
 20 jun 1773Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69617 genefer 
25
Meinderts, Gerben 
 20 jun 1773Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94398 genefer 
26
Wybrens, Hyke 
 20 jun 1773Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94399 genefer 
27
Bouma, Tietje Melles 
 20 jun 1779Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101084 genefer 
28
Jacobs, Jelle 
 20 jun 1779Uitwellingerga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97408 genefer 
29
Jans, Jel 
 20 jun 1779Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83712 genefer 
30
Mey, Froukje Jans van der 
 20 jun 1779Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45098 genefer 
31
Osinga, Uilk Joukes 
 20 jun 1779Uitwellingerga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97407 genefer 
32
Riemers, Jouke 
 20 jun 1779Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83711 genefer 
33
Sjoerds, Jan 
 20 jun 1779Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101083 genefer 
34
Tolsma, Rindert Wopkes 
 20 jun 1779Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57496 genefer 
35
Aukes, Minkes 
 20 jun 1784Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89333 genefer 
36
Ennes, Houwkje 
 20 jun 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3813 genefer 
37
Fokkema, Fokke Abrahams 
 20 jun 1784Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61352 genefer 
38
Fokkes, Sjoukjen 
 20 jun 1784Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61353 genefer 
39
Freerks, Jude 
 20 jun 1784Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81313 genefer 
40
Gysberts, Maartje 
 20 jun 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98283 genefer 
41
Harmens, Getje 
 20 jun 1784Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89334 genefer 
42
Jans, Hendrik 
 20 jun 1784Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81312 genefer 
43
Jans, Jiskje 
 20 jun 1784Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74020 genefer 
44
Klaazes, Klaaske 
 20 jun 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49183 genefer 
45
Kloostra, Ymen Pieters 
 20 jun 1784Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74019 genefer 
46
Kuiper, Simen Geikes 
 20 jun 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49182 genefer 
47
Kuipers, Klaas Jans 
 20 jun 1784Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66738 genefer 
48
Libbes, Sytske 
 20 jun 1784Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66739 genefer 
49
Schuttrop, Hendrik Willem 
 20 jun 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98284 genefer 
50
Wielinga, Hotze Jippes 
 20 jun 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19331 genefer 

1 2 3 4 Volgende»


Doop

Treffers 1 tm 50 van 55

1 2 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID   Stamboom 
1
Sytses, Offe 
 20 jun 1675Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91445 genefer 
2
Gerbens, Gosse 
 20 jun 1697Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72027 genefer 
3
Sijtsis, Poulis 
 20 jun 1697Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44338 genefer 
4
Tjallings, Hendrickie 
 20 jun 1717Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78245 genefer 
5
Gerrits, Pijter 
 20 jun 1723Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45779 genefer 
6
Pijters, Durk 
 20 jun 1723Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43212 genefer 
7
Tjeerds, Gerryt 
 20 jun 1723Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98293 genefer 
8
Bruinsma, Homme Jans 
 20 jun 1728Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63942 genefer 
9
Reitsma, Wopke Abes 
 20 jun 1728Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48865 genefer 
10
Klazes, Trijntie 
 20 jun 1734Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1063 genefer 
11
Odolphi, Jakob 
 20 jun 1734Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102527 genefer 
12
Feenstra, Teede Ouwes 
 20 jun 1745Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23939 genefer 
13
Michiels, Beitske 
 20 jun 1745Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42913 genefer 
14
Sweitses, Hein 
 20 jun 1745Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88925 genefer 
15
Alberts, Feikjen 
 20 jun 1751Noordwolde/Boyl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102551 genefer 
16
Teunis, Sjoerd 
 20 jun 1751Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78564 genefer 
17
Gelder, Beert Johannes 
 20 jun 1756Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12192 genefer 
18
Martens, Albert 
 20 jun 1756Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46429 genefer 
19
Tjeerds, Jan 
 20 jun 1756Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84270 genefer 
20
Hoppinga, Antje Hendriks 
 20 jun 1760Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71092 genefer 
21
Kornelis, Antje 
 20 jun 1762Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75723 genefer 
22
Miedema, Jouke Gerbens 
 20 jun 1765Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10103 genefer 
23
de Vries, Wytske Jacobs 
 20 jun 1768Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34518 genefer 
24
Bosch, Jelle Hendriks 
 20 jun 1773Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16429 genefer 
25
de Jong, Symen Klazes 
 20 jun 1773Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47411 genefer 
26
Goytzema, Coop Gooitzens 
 20 jun 1773Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72667 genefer 
27
Hogerhuis, Dieuwke Sydses 
 20 jun 1773Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1934 genefer 
28
Kok, Durk Botes 
 20 jun 1773Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42187 genefer 
29
Sipkes, Martje 
 20 jun 1773Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61949 genefer 
30
Teunis, Reinder 
 20 jun 1773St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77535 genefer 
31
Boonstra, Trijntje Joukes 
 20 jun 1777Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72509 genefer 
32
Hoekstra, Jippe Klazes 
 20 jun 1779Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29500 genefer 
33
Reen, Sybe Klazes 
 20 jun 1779Sijbrandaburen/Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71401 genefer 
34
Grilk, Jacob Gerrits 
 20 jun 1784Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85958 genefer 
35
Oegema, Leentje Sikkes 
 20 jun 1784Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11091 genefer 
36
Sikma, Jan Jacobs 
 20 jun 1784Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32636 genefer 
37
Visser, Jacob Roelofs 
 20 jun 1784Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50393 genefer 
38
Altena, Jeltje Wiebes 
 20 jun 1790Kortehemmen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82933 genefer 
39
de Vries, Jasper Annes 
 20 jun 1790St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79028 genefer 
40
Ferwerda, Auke Mintjes 
 20 jun 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5781 genefer 
41
Gelder, Hilbrand Cornelis van 
 20 jun 1790Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5829 genefer 
42
Heslinga, Abe Hessels 
 20 jun 1790St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77670 genefer 
43
Rozenga, Sipke Sijgers 
 20 jun 1790Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44109 genefer 
44
Sytsma, Jan Kornelis 
 20 jun 1790Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13430 genefer 
45
Tinga, Idzart 
 20 jun 1790Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69577 genefer 
46
Weidenaar, Meinte Durks 
 20 jun 1790Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75851 genefer 
47
Boer, Pietje Nannes de 
 20 jun 1795Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20544 genefer 
48
Kramer, Johannes 
 20 jun 1798Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61132 genefer 
49
Cloosterman, Johannes Teunis 
 20 jun 1800Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54583 genefer 
50
Dijkstra, Korneliske Tetmans 
 20 jun 1802Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62924 genefer 

1 2 Volgende»