Datums & Verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.

Gebeurtenis(sen): Dag: Maand: Jaar: Sleutelwoord (bv, 'Circa'):  
|

Geboren

Treffers 1 tm 50 van 166

1 2 3 4 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID   Stamboom 
1
Ley, Lipke Krijns bij de 
 25 mei 1760Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10000 genefer 
2
van Loenen, Aafke Folkerts 
 25 mei 1767Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53448 genefer 
3
Bruinsma, Homme Sjoerds 
 25 mei 1768Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55607 genefer 
4
Peterson, Ludzer Pieters 
 25 mei 1772Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70842 genefer 
5
Peterson, Neeltje Pieters 
 25 mei 1772Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70835 genefer 
6
Wiersma, Rykele Oeges 
 25 mei 1772Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61899 genefer 
7
Kok, Durk Botes 
 25 mei 1773Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42187 genefer 
8
Stinstra, Dirkje Thomas 
 25 mei 1773Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13642 genefer 
9
de Vries, Gosling Hendriks 
 25 mei 1774Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37527 genefer 
10
Krijns, Symen 
 25 mei 1775Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70494 genefer 
11
van Dijk, Fetje Hendriks 
 25 mei 1779Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65031 genefer 
12
Rozema, Gerrit Roelofs 
 25 mei 1780De Valom Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15516 genefer 
13
Christoffels, Aaltje 
 25 mei 1781Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42554 genefer 
14
Zwart, Dieuwke Kornelis 
 25 mei 1783Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15042 genefer 
15
Post, Jan Jans 
 25 mei 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93138 genefer 
16
Bodes, Tjitske 
 25 mei 1788Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49119 genefer 
17
Louma, Lolkjen Oetzes 
 25 mei 1788Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57817 genefer 
18
Theodorij, Alegonda Katrina 
 25 mei 1791Province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35637 genefer 
19
Boer, Dirkje Pieters de 
 25 mei 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5666 genefer 
20
Jansma, Antje Willems 
 25 mei 1792Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9511 genefer 
21
Nicolay, Froukje Klazes 
 25 mei 1795Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55180 genefer 
22
van Loon, Rikje Sjoerds 
 25 mei 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77413 genefer 
23
Koopmans, Jan Gerbens 
 25 mei 1798Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5497 genefer 
24
Beekmans, Janke Lammerts 
 25 mei 1799Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65839 genefer 
25
Bouma, Antje Kornelis 
 25 mei 1800Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5718 genefer 
26
Hendriks, Zijtske 
 25 mei 1800Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47740 genefer 
27
Tjeerds, Johannes 
 25 mei 1800Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10874 genefer 
28
Tolsma, Kornelis Rinderts 
 25 mei 1800Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5855 genefer 
29
Dijkstra, Minke Meinderts 
 25 mei 1803Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2957 genefer 
30
Miedema, Geeltje Doekes 
 25 mei 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5250 genefer 
31
Sijens, Doeke Lammerts 
 25 mei 1805Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13465 genefer 
32
Elzinga, Pietje Hendriks 
 25 mei 1807Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23946 genefer 
33
Beintema, Tapke Klazes 
 25 mei 1808Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90408 genefer 
34
Bronger, Gerrit Jans 
 25 mei 1810St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9056 genefer 
35
Bronger, Jeppe Jans 
 25 mei 1810St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84154 genefer 
36
de Jong, Elisabeth Jelles 
 25 mei 1812Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66913 genefer 
37
Andela, Jantje Klazes 
 25 mei 1813Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3839 genefer 
38
Damstra, Jan Pieters 
 25 mei 1813Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10251 genefer 
39
de Boer, Bokke Bokma 
 25 mei 1813Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74865 genefer 
40
Bakker, Trijntje Pieters 
 25 mei 1815Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76024 genefer 
41
Boersma, Ymkje Andries 
 25 mei 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4549 genefer 
42
Braaksma, Geertje Wybes 
 25 mei 1817Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24985 genefer 
43
Brouwer, Johannes Willems 
 25 mei 1817Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85232 genefer 
44
Lork, Jan Sybes 
 25 mei 1817Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83467 genefer 
45
Ferwerda, Bottje Jans 
 25 mei 1818Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27186 genefer 
46
Vissia, Stijntje Louwrens 
 25 mei 1819Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71493 genefer 
47
Hoekstra, Jietze Bienes 
 25 mei 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14479 genefer 
48
Nieuwsma, Grietje Pieters 
 25 mei 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16674 genefer 
49
Braak, Trijntje Sakes 
 25 mei 1821Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9471 genefer 
50
Grofsmid, Baukje AEdes 
 25 mei 1821Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78397 genefer 

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 tm 50 van 146

1 2 3 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID   Stamboom 
1
Uilkes, Trijntje 
 25 mei 1798Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84563 genefer 
2
Heins, Janke 
 25 mei 1807Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45475 genefer 
3
Roelfs, Hiltje 
 25 mei 1807Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89354 genefer 
4
Rietstra, Hendrik Meinderts 
 25 mei 1808Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85168 genefer 
5
Gerbens, Schelte 
 25 mei 1809Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69143 genefer 
6
Ysbrands, Aaltje 
 25 mei 1810St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79301 genefer 
7
Bokkes, Geertje 
 25 mei 1812 I63683 genefer 
8
Faber, Jeltje Ypes 
 25 mei 1812Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48986 genefer 
9
Alberda, Gerryt Alberts 
 25 mei 1814IJsbrechtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94697 genefer 
10
Dorhout, Joeke Sydzes 
 25 mei 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80256 genefer 
11
Ypes, Trijntje 
 25 mei 1814Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50232 genefer 
12
Beerns, Hiltie 
 25 mei 1817Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47576 genefer 
13
Klazes, Anne 
 25 mei 1817Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7362 genefer 
14
van Hoog, Sybren Jans 
 25 mei 1817Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85117 genefer 
15
Brens, Elisabeth Catharina Jurjens 
 25 mei 1821St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77041 genefer 
16
Rynks, Johannes Rienks 
 25 mei 1821Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7484 genefer 
17
de Haan, Douwe Klazes 
 25 mei 1823Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85051 genefer 
18
Jacobs, Jitske 
 25 mei 1823Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21877 genefer 
19
Kuiken, Antje Jacobs 
 25 mei 1823St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68112 genefer 
20
Sikkema, Janke Sikkes 
 25 mei 1823 I68450 genefer 
21
Velde, Klaas Martens van der 
 25 mei 1825Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5738 genefer 
22
de Rooij, Lucretia Magdalena 
 25 mei 1826Westervoort, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13303 genefer 
23
Hofman, Klaas Fokkes 
 25 mei 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5183 genefer 
24
Sybma, Lubbe Jans 
 25 mei 1828Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2411 genefer 
25
Roeda, Sytske Dirks 
 25 mei 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5404 genefer 
26
Vlasstra, Gerhardus Pieters 
 25 mei 1831Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54907 genefer 
27
Wilkens, Berend Fredrik 
 25 mei 1831Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83008 genefer 
28
Hogendijk, Lijsbert Klazes 
 25 mei 1832Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7272 genefer 
29
Zondervan, Klaas Tabes 
 25 mei 1833 I30930 genefer 
30
Wybenga, Jan Wybes 
 25 mei 1834Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23781 genefer 
31
Boer, Jan Symons de 
 25 mei 1836Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12050 genefer 
32
Walma, Trijntje Taedes 
 25 mei 1836Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68879 genefer 
33
Meer, Bjefke Pieters van der 
 25 mei 1837Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36750 genefer 
34
Koersma, Wikje Jelles 
 25 mei 1838 I24622 genefer 
35
Meer, Eelke Sytzes van der 
 25 mei 1839Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38705 genefer 
36
van Gorcum, Geeske Hendriks 
 25 mei 1839 I38427 genefer 
37
Hendriks, Betske 
 25 mei 1840Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88622 genefer 
38
Koopmans, Hendrik Jacobs 
 25 mei 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18955 genefer 
39
Meinema, Jan Fransens 
 25 mei 1841Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40836 genefer 
40
Reen, Sybe Klazes 
 25 mei 1842Sijbrandaburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71401 genefer 
41
Bonga, Gerrit Sijes 
 25 mei 1843Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22708 genefer 
42
Tjerks, Trijntje 
 25 mei 1843Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1295 genefer 
43
Wal, Jantje Andries van der 
 25 mei 1843Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6540 genefer 
44
Bokma, Antje Jippes 
 25 mei 1844Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10727 genefer 
45
Hof, Rienk Rienks 
 25 mei 1844 I53937 genefer 
46
Jans, Tjetske 
 25 mei 1844Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I229 genefer 
47
Polter, Femmechien Hindriks 
 25 mei 1845Nieuwe Pekela, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95863 genefer 
48
Burman, Korneliske Douwes 
 25 mei 1847Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56845 genefer 
49
Ley, Trijntje Jans van der 
 25 mei 1847Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16453 genefer 
50
Tolsma, Jan Hendriks 
 25 mei 1848 I8768 genefer 

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 tm 50 van 774

1 2 3 4 5 ... 16» Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID   Stamboom 
1
Dirks, Melle 
 25 mei 1721Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86787 genefer 
2
Teunis, Sijtske 
 25 mei 1721Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86788 genefer 
3
Hindrix, Elske 
 25 mei 1722Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93011 genefer 
4
Simons, Tjeerd 
 25 mei 1722Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93010 genefer 
5
Berents, Luytje 
 25 mei 1724Wolvega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71232 genefer 
6
Reuwers, Andrisje 
 25 mei 1724Wolvega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71233 genefer 
7
Liebes, Grytje 
 25 mei 1727Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87194 genefer 
8
Sybrens, Uwe 
 25 mei 1727Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87193 genefer 
9
Lieuwes, Pyer 
 25 mei 1732Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95791 genefer 
10
Tzercks, Pyttie 
 25 mei 1732Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95792 genefer 
11
Durcks, Pyter 
 25 mei 1733Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75202 genefer 
12
Ruirds, Antje 
 25 mei 1733Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75203 genefer 
13
Douwes, Aaltje 
 25 mei 1736Oldeboorn/Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90449 genefer 
14
Lankholt, Hendrik Jelles 
 25 mei 1736Oldeboorn/Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90448 genefer 
15
Egberts, Sybe 
 25 mei 1738Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51999 genefer 
16
Jacobs, Jeltje 
 25 mei 1738Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52000 genefer 
17
Jans, Else 
 25 mei 1744Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87451 genefer 
18
Liebbes, Metske 
 25 mei 1744Oudwoude/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75872 genefer 
19
Schregardus, Hiltje 
 25 mei 1744Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87452 genefer 
20
Tjibbeles, Mayke 
 25 mei 1744Oudwoude/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75873 genefer 
21
Eesges, Tytje 
 25 mei 1747Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93920 genefer 
22
Meinderts, Andrys 
 25 mei 1747Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93919 genefer 
23
Baukes, Bauckje 
 25 mei 1748Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43226 genefer 
24
Stelwagen, Johannes Jacobus 
 25 mei 1748Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43225 genefer 
25
Alberts, Engeltie 
 25 mei 1749Kubaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87662 genefer 
26
Dirks, Antje 
 25 mei 1749St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92969 genefer 
27
Eises, Albertje 
 25 mei 1749Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64944 genefer 
28
Rutgers, Tjeerd 
 25 mei 1749St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92968 genefer 
29
Steenhuis, Heilina 
 25 mei 1749Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95597 genefer 
30
Tabes, Ype 
 25 mei 1749Kubaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87660 genefer 
31
Walles, Jelte 
 25 mei 1749Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64943 genefer 
32
Ziersema, Marten 
 25 mei 1749Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95596 genefer 
33
Alberts, Grytje 
 25 mei 1755Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44041 genefer 
34
Jitses, Trijntje 
 25 mei 1755Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88891 genefer 
35
Johannes, Oege 
 25 mei 1755Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88890 genefer 
36
Klases, Foppe 
 25 mei 1755Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44040 genefer 
37
Pyters, Pytrik 
 25 mei 1755Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88062 genefer 
38
Reiners, Aan 
 25 mei 1755Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88061 genefer 
39
Tietes, Hiltie 
 25 mei 1755Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93721 genefer 
40
Wytses, Sjoerd 
 25 mei 1755Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93720 genefer 
41
Doeyes, Jacob 
 25 mei 1760Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88595 genefer 
42
Zybes, Akke 
 25 mei 1760Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88596 genefer 
43
Alberts, Rinske 
 25 mei 1766Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88779 genefer 
44
Baukes, Aukjen 
 25 mei 1766Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77199 genefer 
45
Boelens, Frans 
 25 mei 1766Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77198 genefer 
46
Dirks, Sjoukjen 
 25 mei 1766Metslawier/Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90302 genefer 
47
Hanenburg, Jacob Tjebbes 
 25 mei 1766Baijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79403 genefer 
48
Jans, Frouwkjen 
 25 mei 1766Baijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79404 genefer 
49
Jelles, Klaas 
 25 mei 1766Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88778 genefer 
50
Sybes, Marten 
 25 mei 1766Metslawier/Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90301 genefer 

1 2 3 4 5 ... 16» Volgende»


Doop

Treffers 1 tm 50 van 89

1 2 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID   Stamboom 
1
Dirks, Dirk 
 25 mei 1617Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43070 genefer 
2
Botes, Sijtske 
 25 mei 1684Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82971 genefer 
3
Dreyer, Aris Pieters 
 25 mei 1687Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2261 genefer 
4
Reiners, Rinske 
 25 mei 1702Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46907 genefer 
5
Ofkes, Lijsbeth 
 25 mei 1710Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44909 genefer 
6
Harmens, Eibert 
 25 mei 1715Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88262 genefer 
7
Gerbens, Froukje 
 25 mei 1727Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43119 genefer 
8
Harmens, Doetje 
 25 mei 1727Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80222 genefer 
9
Johannes, Binne 
 25 mei 1727Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72288 genefer 
10
Knijff, Hessel Johannis 
 25 mei 1732Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22394 genefer 
11
Gerbens, Hiltje 
 25 mei 1738Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73582 genefer 
12
Pieters, Govert 
 25 mei 1738Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19350 genefer 
13
Teekeles, Sytske 
 25 mei 1740Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47297 genefer 
14
Metskes, Hinne 
 25 mei 1742Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42847 genefer 
15
Sikkes, Jochum 
 25 mei 1744Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1567 genefer 
16
Taekes, Sijds 
 25 mei 1749Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43803 genefer 
17
Zee, Johannes Annes van der 
 25 mei 1749Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75816 genefer 
18
Jans, Albert 
 25 mei 1753Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6715 genefer 
19
Johannes, Tijtje 
 25 mei 1753Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85475 genefer 
20
de Beer, Anne Jans 
 25 mei 1755Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43545 genefer 
21
Postma, Antje Gerkes 
 25 mei 1755Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81566 genefer 
22
Terpstra, Tjerk Dirks 
 25 mei 1755Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77033 genefer 
23
Wiegers, Bauke 
 25 mei 1755Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86598 genefer 
24
Wygers, Tjitske 
 25 mei 1755Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30229 genefer 
25
Koolhaas, Willem Jans 
 25 mei 1760St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6856 genefer 
26
de Boer, Doeke Idzerts 
 25 mei 1761Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85559 genefer 
27
Douwes, Anne 
 25 mei 1766Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20003 genefer 
28
Pyters, Maaike 
 25 mei 1766Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49826 genefer 
29
Simons, Henke 
 25 mei 1766Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55032 genefer 
30
Tomas, Sjoerd 
 25 mei 1766Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44790 genefer 
31
Abes, Janke 
 25 mei 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93385 genefer 
32
Folkerts, Maaike 
 25 mei 1775Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46975 genefer 
33
Hansma, Gosse Johannes 
 25 mei 1775Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18794 genefer 
34
Alles, Aaltje 
 25 mei 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43548 genefer 
35
Baukes, Wytske 
 25 mei 1777Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10620 genefer 
36
de Vries, Jelle Gosses 
 25 mei 1777Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94373 genefer 
37
Groenewoud, Pieter Jurjens 
 25 mei 1777Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35916 genefer 
38
Herberg, Janke Jans van der 
 25 mei 1777Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81926 genefer 
39
Hijenga, Yda Sipkes 
 25 mei 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8962 genefer 
40
Jong, Wopke Sjoerds de 
 25 mei 1777Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1140 genefer 
41
Staal, Trijntje (Catharina) Johannes 
 25 mei 1777Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39878 genefer 
42
Woude, Elizabeth Heins van der 
 25 mei 1777Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88922 genefer 
43
Boersma, Trijntje Tjipkes 
 25 mei 1783Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11863 genefer 
44
Braaksma, Rindert Pieters 
 25 mei 1783Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87215 genefer 
45
Broekens, AEde Jans 
 25 mei 1783Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18738 genefer 
46
Dijkstra, Sjoerdtje Watzes 
 25 mei 1783St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33279 genefer 
47
Groeneveld, Anske Folkerts 
 25 mei 1783Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7420 genefer 
48
Keulen, Ferdinand Hendriks 
 25 mei 1783Hemelum/Mirns/Bakhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74173 genefer 
49
Pool, Janke Jacobus 
 25 mei 1783Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44081 genefer 
50
Rendeloop, Johannes Fredriks 
 25 mei 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16042 genefer 

1 2 Volgende»