Datums & Verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.

Gebeurtenis(sen): Dag: Maand: Jaar: Sleutelwoord (bv, 'Circa'):  
|

Geboren

Treffers 1 tm 50 van 120

1 2 3 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID   Stamboom 
1
Willems, Antje 
 24 jun 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77963 genefer 
2
Ronner, Sytse Beernts 
 24 jun 1773Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48277 genefer 
3
Wiersma, Janke Pieters 
 24 jun 1773Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34784 genefer 
4
Greydanus, Jacob Sybes 
 24 jun 1781Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19576 genefer 
5
Tjipkema, Ybeltje Jelles 
 24 jun 1781Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40604 genefer 
6
Dirks, Marten 
 24 jun 1782Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45729 genefer 
7
Hoekstra, Jan Johannes 
 24 jun 1785Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76112 genefer 
8
Diepstra, Antje Eises 
 24 jun 1786Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35840 genefer 
9
Koets, Johannes Doedes 
 24 jun 1786St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96175 genefer 
10
Tjessinga, Cornelis Jelles 
 24 jun 1786Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58936 genefer 
11
Posthumus, Thomaske Baukes (aka de Jong) 
 24 jun 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45669 genefer 
12
Buursma, Rinske Tjallings 
 24 jun 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9308 genefer 
13
Hiemstra, Janke Botes 
 24 jun 1790Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45718 genefer 
14
Meekma, Sytske Jacobs 
 24 jun 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5556 genefer 
15
Oost, Geeske Alberts 
 24 jun 1795Haulerwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64200 genefer 
16
Jaarsma, Antje Willems 
 24 jun 1796Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46951 genefer 
17
Gerks, Jeltje 
 24 jun 1800Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94722 genefer 
18
Dijkstra, Jelle Heerkes 
 24 jun 1802Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39298 genefer 
19
Faber, Frans Jans 
 24 jun 1802 I7373 genefer 
20
Bouma, Dirk Tjerks 
 24 jun 1804St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40062 genefer 
21
van Gelder, Trijntje Douwes 
 24 jun 1805Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39393 genefer 
22
de Groot, Lammert Jelles 
 24 jun 1806Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64937 genefer 
23
Bouma, Bouwe Jans 
 24 jun 1807Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35438 genefer 
24
Walda, Japke Jelles 
 24 jun 1807Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81648 genefer 
25
Hollander, Sipke Jacobs 
 24 jun 1808Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24362 genefer 
26
Teitsma, Aaltje Tjallings 
 24 jun 1811Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91211 genefer 
27
Teitsma, Mayke Tjallings 
 24 jun 1811Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91210 genefer 
28
de Vries, Yttje Sytzes 
 24 jun 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25028 genefer 
29
Boersma, Ytje Tjalles 
 24 jun 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12509 genefer 
30
Douma, Tietje Sjolles 
 24 jun 1818Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75387 genefer 
31
Miedema, Jelte Pieters 
 24 jun 1820 I53351 genefer 
32
Akkerhof, Johanna Tjallings 
 24 jun 1821Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14607 genefer 
33
Miedema, Saapke Tjerks 
 24 jun 1821Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33197 genefer 
34
Kas, Ytje Dirks 
 24 jun 1823 I79200 genefer 
35
Lautenbach, Cornelis Hendriks 
 24 jun 1823St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97173 genefer 
36
Bouma, Harmen Oepkes 
 24 jun 1824 I41633 genefer 
37
Haag, Jan Pieters van der 
 24 jun 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12773 genefer 
38
Schaafsma, Klaaske Sjoerds 
 24 jun 1825Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8359 genefer 
39
Sytsema, Aukjen Alberts 
 24 jun 1825Legemeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66190 genefer 
40
Straatsma, Frans Eeltjes 
 24 jun 1826Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9007 genefer 
41
Postma, Yttje Thomas 
 24 jun 1828Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83250 genefer 
42
Zijlstra, Maaike Jans 
 24 jun 1829Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13273 genefer 
43
Sinnema, Jan Jitzes 
 24 jun 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21289 genefer 
44
Meyer, Hendrik Pieters 
 24 jun 1831 I49914 genefer 
45
Hoekstra, Jan Tjerks 
 24 jun 1832 I23210 genefer 
46
Nijenhuis, Gerrit Jans te 
 24 jun 1833 I65850 genefer 
47
de Vries, Dieuwke Oedses 
 24 jun 1837Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38305 genefer 
48
Kooistra, Jacob Annes 
 24 jun 1837Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39464 genefer 
49
Lojenga, Johannes Feikes 
 24 jun 1837Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83757 genefer 
50
Dreyer, Fopke Wybes 
 24 jun 1839Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25097 genefer 

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 tm 50 van 135

1 2 3 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID   Stamboom 
1
Gerbens, Beernt 
 24 jun 1731 I36402 genefer 
2
Lemmes, Bauke 
 24 jun 1791Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91320 genefer 
3
Outgers, Sybren 
 24 jun 1801Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56048 genefer 
4
Los, Konradus Wielandt 
 24 jun 1808Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81521 genefer 
5
Roelofs, Doetje 
 24 jun 1808Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16340 genefer 
6
AEdes, Antje 
 24 jun 1809Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10817 genefer 
7
Smeding, Douwe Jacobs 
 24 jun 1812Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6352 genefer 
8
Boersma, Pieter Tijsses 
 24 jun 1813Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7291 genefer 
9
Dijk, Tjerk Pieters van 
 24 jun 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4942 genefer 
10
Steensma, Gellantje Martens 
 24 jun 1816Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9969 genefer 
11
Brouwer, Gerben Klazes 
 24 jun 1818St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69834 genefer 
12
Blom, Trijntje Hanses 
 24 jun 1819Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87460 genefer 
13
Sloterdijk, Marten Romkes 
 24 jun 1820Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80498 genefer 
14
Vries, Sake Hendriks de 
 24 jun 1821Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8196 genefer 
15
de Jong, Haye Jochems 
 24 jun 1822Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50004 genefer 
16
Klaases, Tjamkjen 
 24 jun 1822 I68042 genefer 
17
Algera, Elisabeth Pieters 
 24 jun 1823Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96578 genefer 
18
Boomsma, Dirk Baukes 
 24 jun 1823 I44310 genefer 
19
Elzinga, Grietje Harmens 
 24 jun 1823Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88258 genefer 
20
Kramer, Pier Jans 
 24 jun 1823Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6339 genefer 
21
Zijlstra, Johannes Ruurds 
 24 jun 1823Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82273 genefer 
22
Veen, Fokke Hendriks van der 
 24 jun 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50951 genefer 
23
Keizer, Antje Arjens 
 24 jun 1825St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77459 genefer 
24
Theunis, Eelkjen 
 24 jun 1825Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75595 genefer 
25
Baarsma, Antje Hendriks 
 24 jun 1826Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49548 genefer 
26
Dornseiffer, Jan 
 24 jun 1826Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93730 genefer 
27
Feitzes, Trijntje 
 24 jun 1826 I66762 genefer 
28
Koster, Jacob Hendriks 
 24 jun 1826St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78574 genefer 
29
Fokkema, Lijsbert Fokkes 
 24 jun 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7378 genefer 
30
Sikkema, Ytjen Durks 
 24 jun 1827Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95400 genefer 
31
Visser, Jantje Tjallings 
 24 jun 1828 I74642 genefer 
32
Bosma, Eelkjen Hinnes 
 24 jun 1829Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21866 genefer 
33
Brouwers, Willem Pieters 
 24 jun 1829Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4792 genefer 
34
Nijp, Frans Jans 
 24 jun 1833Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8807 genefer 
35
Stap, Akke Jans 
 24 jun 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25083 genefer 
36
Braaksma, Jan Kornelis 
 24 jun 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50291 genefer 
37
Dijkstra, Liebbe Taekes 
 24 jun 1834Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27184 genefer 
38
Veen, Oege Gatzes van der 
 24 jun 1834 I66685 genefer 
39
Wiltjes, Foekje 
 24 jun 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11997 genefer 
40
Stienstra, Aaltje Siedzes 
 24 jun 1835Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22147 genefer 
41
de Klein, Jippe Jippes 
 24 jun 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44740 genefer 
42
Jager, Pieter Minnerts 
 24 jun 1837 I65270 genefer 
43
Sytsma, Pieter Siedzes 
 24 jun 1837Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82306 genefer 
44
Kooistra, Rinske Hedzers 
 24 jun 1838Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76726 genefer 
45
Warmolts, Elibertus 
 24 jun 1838Middelstum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58182 genefer 
46
Nauta, Gerrit Sikkes 
 24 jun 1839St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97275 genefer 
47
Porte, Wintje Johannes 
 24 jun 1843Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4796 genefer 
48
Ram, Lammert Johannes 
 24 jun 1843Hoorn, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9528 genefer 
49
Smeding, Thomas Andries 
 24 jun 1843Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59304 genefer 
50
Hendriksma, Alle Hendriks 
 24 jun 1844 I26047 genefer 

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 tm 50 van 104

1 2 3 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID   Stamboom 
1
Claases, Gabe 
 24 jun 1708Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45286 genefer 
2
Martens, Doetje 
 24 jun 1708Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45287 genefer 
3
Aukes, Albertje 
 24 jun 1753Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85253 genefer 
4
Dirks, Jacob 
 24 jun 1753Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44746 genefer 
5
Johannes, Aldert 
 24 jun 1753Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85252 genefer 
6
Ripperts, Sytske 
 24 jun 1753Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44747 genefer 
7
Symens, Trijntje 
 24 jun 1753Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80685 genefer 
8
Wierds, Jelke 
 24 jun 1753Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80683 genefer 
9
Daniels, Rinske 
 24 jun 1759Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14177 genefer 
10
Gleistra, Albert Aukes 
 24 jun 1759Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80993 genefer 
11
Simens, Antje 
 24 jun 1759Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80994 genefer 
12
Thomas, Willem 
 24 jun 1759Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68641 genefer 
13
Tijssens, Anne 
 24 jun 1759Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14176 genefer 
14
Tjeerds, Wijtske 
 24 jun 1759Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68642 genefer 
15
Hendriks, Tietje 
 24 jun 1764Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87285 genefer 
16
Plaats, Harmen Wybrens van der 
 24 jun 1764Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87284 genefer 
17
Harmens, Antie 
 24 jun 1770Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82248 genefer 
18
Jacobs, Foke 
 24 jun 1770Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76019 genefer 
19
Tjeerds, Antje 
 24 jun 1770Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76018 genefer 
20
Wijbes, Jelle 
 24 jun 1770Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82247 genefer 
21
de Boer, Auke Sjoerds 
 24 jun 1781Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42684 genefer 
22
Dijkstra, Schelte Tjallings 
 24 jun 1781Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84562 genefer 
23
Uilkes, Trijntje 
 24 jun 1781Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84563 genefer 
24
Wielinga, Hyke Alberts 
 24 jun 1781Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42685 genefer 
25
Eelkes, Sijtske Eelkes 
 24 jun 1787Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3679 genefer 
26
Foppes, Tjerkje 
 24 jun 1787St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88768 genefer 
27
Jelles, Jan 
 24 jun 1787St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88767 genefer 
28
Vries, Taeke Jelles de 
 24 jun 1787Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3680 genefer 
29
Beerents, Gerben 
 24 jun 1792Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62927 genefer 
30
Feenstra, Hendrik Dirks 
 24 jun 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65714 genefer 
31
Ferwerda, Grietje Taekes 
 24 jun 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65713 genefer 
32
Harmens, Trijntje 
 24 jun 1792Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83265 genefer 
33
Hendriks, Sjoukje 
 24 jun 1792Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62928 genefer 
34
Wassenaar, Aaltje Pieters 
 24 jun 1792Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21972 genefer 
35
Wassenaar, Arjen Klazes 
 24 jun 1792Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21973 genefer 
36
Woud, Jan Manus van der 
 24 jun 1792Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83264 genefer 
37
Bijlsma, Paulus Michiels 
 24 jun 1798Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10011 genefer 
38
de Jong, Johannes Jetses 
 24 jun 1798Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91602 genefer 
39
Faber, Pietje Bartels 
 24 jun 1798Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52344 genefer 
40
Feenstra, Marteintje Andries 
 24 jun 1798Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87853 genefer 
41
van Zandbergen, Eize Hermanus 
 24 jun 1798Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87852 genefer 
42
Vellinga, Wytske Reinders 
 24 jun 1798Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10012 genefer 
43
Aartsma, Arjen Aarts 
 24 jun 1804St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76998 genefer 
44
Andries, Joukje 
 24 jun 1804St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77004 genefer 
45
Folkerts, Geertje 
 24 jun 1804Goingarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73845 genefer 
46
Graaf, Gerrit Renzes de 
 24 jun 1804Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2728 genefer 
47
Hoites, Trijntje 
 24 jun 1804Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91529 genefer 
48
Hoitinga, Hans Roelofs 
 24 jun 1804Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91527 genefer 
49
Post, Wybe Wybes 
 24 jun 1804Goingarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73844 genefer 
50
Sjoerdsma, Dieuke Gooitzens 
 24 jun 1804Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1652 genefer 

1 2 3 Volgende»


Doop

Treffers 1 tm 50 van 54

1 2 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID   Stamboom 
1
Tania, Naeaentz Piers 
 24 jun 1683Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46137 genefer 
2
Daams, Waling 
 24 jun 1688St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77427 genefer 
3
Martens, Sjoerd 
 24 jun 1694Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72967 genefer 
4
Fransen, Antje 
 24 jun 1725Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46048 genefer 
5
van Egten, Claaske Jilderts 
 24 jun 1725Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44482 genefer 
6
Heinema, Louw Jans 
 24 jun 1731Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80212 genefer 
7
Tjallings, Haye 
 24 jun 1736Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3758 genefer 
8
Bosma, Jan Tjeerds 
 24 jun 1742Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70637 genefer 
9
Gerrits, Janke 
 24 jun 1742Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45940 genefer 
10
Jeppes, Doedtje 
 24 jun 1742Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47013 genefer 
11
Akkringa, Adam Rutgers 
 24 jun 1749Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75127 genefer 
12
Martinus, Ydske 
 24 jun 1753Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81420 genefer 
13
Stikkersma, Jan Ballings 
 24 jun 1753Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43145 genefer 
14
de Wagt, Heine Tjeerds 
 24 jun 1759Beets/Beetsterzwaag/Olterterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62389 genefer 
15
Minses, Batje 
 24 jun 1759Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2823 genefer 
16
Huizinga, Binnert Sybrens 
 24 jun 1763Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67193 genefer 
17
Pytters, Symen 
 24 jun 1763Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83544 genefer 
18
Binksma, Albertus Hotses 
 24 jun 1764Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48542 genefer 
19
Tammes, Auke 
 24 jun 1764St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77401 genefer 
20
van Dijk, Grietje Taekes 
 24 jun 1764Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3273 genefer 
21
Willems, Theunis 
 24 jun 1764Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72253 genefer 
22
Feyes, Lysbert 
 24 jun 1770Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88457 genefer 
23
Humalda, Lysbert Ypes 
 24 jun 1770Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84510 genefer 
24
Poelstra, Tjebbe Haantjes 
 24 jun 1770Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2525 genefer 
25
Boersma, Grietje Tjeerds 
 24 jun 1781Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2091 genefer 
26
Goitsens, Sybren 
 24 jun 1781Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1651 genefer 
27
Koster, Saakje Foekes 
 24 jun 1781Ballum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82036 genefer 
28
Osinga, Jacob Jelles 
 24 jun 1781Uitwellingerga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97406 genefer 
29
Sybes, Cornelis 
 24 jun 1781Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78003 genefer 
30
Beiboer, Geert Luitjens 
 24 jun 1787Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63009 genefer 
31
Cnossen, Trijntje Sjirks 
 24 jun 1787Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71480 genefer 
32
Jong, Antje Klases de 
 24 jun 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9337 genefer 
33
Potstra, Minne Johannes 
 24 jun 1787Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9606 genefer 
34
Wielinga, Lieuwe Reinders 
 24 jun 1787Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12423 genefer 
35
Cornelis, Taeke 
 24 jun 1792Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44093 genefer 
36
Cuperus, Antje Jans 
 24 jun 1792Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5236 genefer 
37
Harmens, Jan 
 24 jun 1792Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50698 genefer 
38
Hiemstra, Sybren Haantjes 
 24 jun 1792Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89894 genefer 
39
Jansma, Antje Willems 
 24 jun 1792Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9511 genefer 
40
Roorda, Martinus Jacobs 
 24 jun 1792Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6553 genefer 
41
Tamminga, Trijntje Jacobs 
 24 jun 1792Peins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41009 genefer 
42
Andrae, Sytske Roelofs 
 24 jun 1798Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4363 genefer 
43
Wiersma, Jacob Ouwes 
 24 jun 1798Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67717 genefer 
44
Zijlstra, Hendrik Roels 
 24 jun 1798Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84523 genefer 
45
Wouda, Dieuke Johannes 
 24 jun 1799Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7317 genefer 
46
Boersma, Kunske Taekes 
 24 jun 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6454 genefer 
47
Boonstra, Pieter Wobbes 
 24 jun 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2121 genefer 
48
Hofman, Froukje Dirks 
 24 jun 1804Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13696 genefer 
49
Hulder, Theunis Jacobs 
 24 jun 1804Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38195 genefer 
50
Kroon, Elske Aukes 
 24 jun 1804IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81968 genefer 

1 2 Volgende»