Datums & Verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.

Gebeurtenis(sen): Dag: Maand: Jaar: Sleutelwoord (bv, 'Circa'):  
|

Geboren

Treffers 1 tm 50 van 162

1 2 3 4 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID   Stamboom 
1
Feitsma, Pieter Johannes 
 12 dec 1744Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79874 genefer 
2
Miedema, Jan Wybrens 
 12 dec 1746Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39566 genefer 
3
Jans, Gauke 
 12 dec 1756Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78677 genefer 
4
de Jong, Trijntje Doedes 
 12 dec 1759Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65007 genefer 
5
Rimmerts, Trijntje 
 12 dec 1759Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95022 genefer 
6
Ploeg, Geert Alderts van der 
 12 dec 1760Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58513 genefer 
7
Bartels, Dieuwke 
 12 dec 1764Nieuwebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88149 genefer 
8
Snijder, Dieuwke Douwes 
 12 dec 1764Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91877 genefer 
9
Wybrandi, Pieter Gentiuszn 
 12 dec 1766Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52700 genefer 
10
Hoekstra, Gosse Ulbes 
 12 dec 1768Kubaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87846 genefer 
11
Sybes, Eeltje 
 12 dec 1771Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45425 genefer 
12
Boonstra, Pieter Piers 
 12 dec 1772St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3207 genefer 
13
Jans, Trijntje 
 12 dec 1773Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41018 genefer 
14
Kuiken, Lammert Martens 
 12 dec 1773St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74510 genefer 
15
Vogelder, Antje Wiegers 
 12 dec 1773Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1136 genefer 
16
Nieuwenhuis, Ritskje Jans 
 12 dec 1774Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68564 genefer 
17
Noorderbaan, Lijsbeth Martens 
 12 dec 1778Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I600 genefer 
18
Laagland, Klaas Hettes 
 12 dec 1780Nieuwe Huis/Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42676 genefer 
19
Nicolai, Wikje Klazes 
 12 dec 1781Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24618 genefer 
20
Westra, Hidde 
 12 dec 1784Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3221 genefer 
21
de Vries, Trijntje Jans 
 12 dec 1786Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27137 genefer 
22
Wijnstra, Jasper Ates 
 12 dec 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6615 genefer 
23
Hempenius, Sikke Jacobs 
 12 dec 1788Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54114 genefer 
24
Gorter, Sieuwke Johannes 
 12 dec 1789Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72817 genefer 
25
Sloterdijk, Tjetske Martens 
 12 dec 1789Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40045 genefer 
26
Vries, Kornelis Wytzes de 
 12 dec 1790Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13776 genefer 
27
Joustra, Fokeltje Lourens 
 12 dec 1791Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30642 genefer 
28
Postema, Murk Sjoerds 
 12 dec 1791Gaast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1939 genefer 
29
Hettema, Sijke Andries 
 12 dec 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5930 genefer 
30
Pasma, Dooitske Jacobs 
 12 dec 1792Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48352 genefer 
31
Postma, Dooitske Jacobs 
 12 dec 1792Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95652 genefer 
32
de Vries, Tjeerd Hendriks 
 12 dec 1793Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82154 genefer 
33
Eeltjes, Johannes 
 12 dec 1793Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65598 genefer 
34
Jong, Baukje Pieters de 
 12 dec 1794Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15514 genefer 
35
Peeting, Aafje Johannes 
 12 dec 1794Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79612 genefer 
36
Rijpstra, Folkert Pieters 
 12 dec 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1412 genefer 
37
Wullink, Evert 
 12 dec 1795Wilp, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84109 genefer 
38
Geest, Pieter Johannes van der 
 12 dec 1796Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97870 genefer 
39
Burmania, Dirk Cornelis 
 12 dec 1800Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I935 genefer 
40
Bouma, Folkert Tjerks 
 12 dec 1801St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79351 genefer 
41
de Vries, Hendrik Gerbens 
 12 dec 1803Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83676 genefer 
42
Hendriks, Zaakje 
 12 dec 1803Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47741 genefer 
43
Havinga, Jan Klazes 
 12 dec 1804Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21774 genefer 
44
Siccama, Geert Jans 
 12 dec 1807Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67629 genefer 
45
Fennema, Antje Jans 
 12 dec 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1042 genefer 
46
Hoekstra, Reinder Kornelis 
 12 dec 1809Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38895 genefer 
47
Greidanus, Siebe Jacobs 
 12 dec 1810Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19578 genefer 
48
Kooistra, Sybe Sikkes 
 12 dec 1810Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54629 genefer 
49
Bilstra, Haye Franses 
 12 dec 1811Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67895 genefer 
50
Dijk, Rompt Alles 
 12 dec 1811Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52466 genefer 

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 tm 50 van 150

1 2 3 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID   Stamboom 
1
Benediks, Swaantje 
 12 dec 1807Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68325 genefer 
2
Willems, Marijke 
 12 dec 1807Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72901 genefer 
3
Nannes, Sjoerd 
 12 dec 1808Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77194 genefer 
4
Weidenaar, Anke Hessels 
 12 dec 1809Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55268 genefer 
5
Kramer, Aart Willems 
 12 dec 1810St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33609 genefer 
6
Beintum, Sytske Jans 
 12 dec 1811Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47086 genefer 
7
de Jong, Bregtje Symens 
 12 dec 1812Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80122 genefer 
8
Holwerda, Taeke Ulbes 
 12 dec 1812Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27343 genefer 
9
Ynia, Jacobus Fokkes 
 12 dec 1813Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65935 genefer 
10
Lysinga, Foppe Wouters 
 12 dec 1814Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58413 genefer 
11
de Boer, Hendrik Fransen 
 12 dec 1816Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68166 genefer 
12
Miedema, Janke Hendriks 
 12 dec 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9975 genefer 
13
Nieuwenhuis, Sikke Piers 
 12 dec 1818 I40102 genefer 
14
Cuperus, Hyltje Sippes 
 12 dec 1819 I56401 genefer 
15
Wal, Klaas Douwes van der 
 12 dec 1820Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84491 genefer 
16
Dijkstra, Sicco Dirks 
 12 dec 1821Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96429 genefer 
17
Pijp, Geertje Fetzes van der 
 12 dec 1823Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86273 genefer 
18
Zijlstra, Trijntje Kornelis 
 12 dec 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10770 genefer 
19
Jellema, Grietje Joosten 
 12 dec 1826Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57285 genefer 
20
Sjoordema, Jan Lieuwes 
 12 dec 1827 I72127 genefer 
21
Folkertsma, Hidde Johannes 
 12 dec 1828Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6225 genefer 
22
Faber, Walke Pieters 
 12 dec 1830Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82442 genefer 
23
Keegstra, Gepke Feddes 
 12 dec 1832 I76675 genefer 
24
Drost, Jan Jacobs 
 12 dec 1833 I56634 genefer 
25
Jonker, Grietje Jans 
 12 dec 1835Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37622 genefer 
26
Leystra, Ynze Aukes 
 12 dec 1836Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52959 genefer 
27
Stocker, Johan Daniel Christian 
 12 dec 1836Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94459 genefer 
28
Vries, Gelske Dirks de 
 12 dec 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10038 genefer 
29
Posthumus, Cornelis Jorrits 
 12 dec 1837St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96414 genefer 
30
Regnerus, Lieuwe Teunis 
 12 dec 1837Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6169 genefer 
31
Hettema, Hette Wytses 
 12 dec 1838Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91682 genefer 
32
Hoeksma, Tjebbe Brands 
 12 dec 1839 I65831 genefer 
33
Stienstra, Yde Nammens 
 12 dec 1839 I46083 genefer 
34
Eekema, Dirk Sipkes 
 12 dec 1840Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10502 genefer 
35
Stoker, Sibbeltje Martens 
 12 dec 1840Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33505 genefer 
36
Jong, Jan Pieters de 
 12 dec 1841Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10084 genefer 
37
Siccama, Antje Johannes 
 12 dec 1841Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72504 genefer 
38
Dompselaar, Ytje Jans 
 12 dec 1842IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69918 genefer 
39
van Leek, Klaaske Jans 
 12 dec 1843 I62175 genefer 
40
Brouwers, Jacob Pieters 
 12 dec 1846Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4748 genefer 
41
Halbesma, Aukje Johannes 
 12 dec 1847Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62789 genefer 
42
Ringnalda, Bouwe Abrahams 
 12 dec 1847Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16406 genefer 
43
Cuperus, Stillborn Jacobs 
 12 dec 1849 I21307 genefer 
44
de Haas, Doede Jans 
 12 dec 1849 I30407 genefer 
45
Dijkstra, Eeltje Douwes 
 12 dec 1849 I45762 genefer 
46
Voersma, Lammert Sasses 
 12 dec 1850 I29752 genefer 
47
Tilma, Gerlof Piers 
 12 dec 1851Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2418 genefer 
48
Walburg, Klaske Alles 
 12 dec 1851Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14098 genefer 
49
Dijkstra, Jan Pieters 
 12 dec 1853St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72480 genefer 
50
Brens, Wieger Roelofs 
 12 dec 1854Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58633 genefer 

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 tm 50 van 104

1 2 3 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID   Stamboom 
1
Douwis, Pytter 
 12 dec 1723St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70440 genefer 
2
Hendriks, Evertie 
 12 dec 1723St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70441 genefer 
3
Mensis, Trijntie 
 12 dec 1723St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74357 genefer 
4
Pytters, Michiel 
 12 dec 1723St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74356 genefer 
5
Gerrijts, Aaltje 
 12 dec 1734Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67843 genefer 
6
Sjoerds, Bouwe 
 12 dec 1734Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67842 genefer 
7
Ennes, Claes 
 12 dec 1743Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69487 genefer 
8
Hendriks, Hendrikje 
 12 dec 1743Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69488 genefer 
9
Alta, Eelko 
 12 dec 1745Beers/Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81832 genefer 
10
Jans, Jacobje 
 12 dec 1745Beers/Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81833 genefer 
11
Eelses, Durkjen 
 12 dec 1751Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71113 genefer 
12
Reiners, Pieter 
 12 dec 1751Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71112 genefer 
13
Andries, Klaaske 
 12 dec 1756Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81570 genefer 
14
Barteles, Wytske 
 12 dec 1756Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101390 genefer 
15
de Goede, Gerrit Thijs 
 12 dec 1756Wanneperveen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91919 genefer 
16
Douwes, Dirk 
 12 dec 1756Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81569 genefer 
17
Geerts, Aaltjen 
 12 dec 1756Wanneperveen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91920 genefer 
18
Rienks, Reinder 
 12 dec 1756Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101389 genefer 
19
Baukes, Geertje 
 12 dec 1762Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70997 genefer 
20
Broersma, Obbe 
 12 dec 1762Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93835 genefer 
21
de Witter, Marijke 
 12 dec 1762Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93836 genefer 
22
Doekles, Hendrik 
 12 dec 1762Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96681 genefer 
23
Freerks, Rinske 
 12 dec 1762Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91131 genefer 
24
Hendriks, Stijntie 
 12 dec 1762Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49599 genefer 
25
Johans, Sint 
 12 dec 1762Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70996 genefer 
26
Lolles, Dirk 
 12 dec 1762Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91130 genefer 
27
Ottes, Willem 
 12 dec 1762Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49598 genefer 
28
Tjeerds, Sytske 
 12 dec 1762Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96682 genefer 
29
Durks, Tjamke 
 12 dec 1763Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97366 genefer 
30
Gosses, Taeke 
 12 dec 1763Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97365 genefer 
31
Nieuwenhuis, Jan 
 12 dec 1767Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80176 genefer 
32
Ruitinga, Catharina 
 12 dec 1767Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80177 genefer 
33
Boelens, Lieuwe Nolles Epkens 
 12 dec 1773Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89423 genefer 
34
de Duif, Geertje Abes 
 12 dec 1773Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89424 genefer 
35
Andrijs, Pitter 
 12 dec 1779Warns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92673 genefer 
36
Baukes, Gerbrig 
 12 dec 1779Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72195 genefer 
37
Lourens, Jacob 
 12 dec 1779Warns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92672 genefer 
38
Straatsma, Anne Klaases 
 12 dec 1779Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72192 genefer 
39
de Boer, Jan Harmens 
 12 dec 1784Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37500 genefer 
40
Durks, Beerent 
 12 dec 1784Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96556 genefer 
41
Hoitenga, Jetske Douwes 
 12 dec 1784Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64430 genefer 
42
Oepts, Elske 
 12 dec 1784Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37501 genefer 
43
Ottes, Trijntie 
 12 dec 1784Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96555 genefer 
44
Silvius, Jacobus Bernardus 
 12 dec 1784Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64429 genefer 
45
Hendriks, Symke 
 12 dec 1789Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42910 genefer 
46
Tjommes, Lammert 
 12 dec 1789Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42905 genefer 
47
Abes, Jan 
 12 dec 1790Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98392 genefer 
48
Bierma, Hessel Idzes 
 12 dec 1790Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11104 genefer 
49
Dijkstra, Sjabbe Johannes 
 12 dec 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27391 genefer 
50
Douma, Antje Watzes 
 12 dec 1790Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11110 genefer 

1 2 3 Volgende»


Doop

Treffers 1 tm 50 van 50

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID   Stamboom 
1
Sybrens, Bote 
 12 dec 1686Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88615 genefer 
2
Willems, Antie 
 12 dec 1686Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47948 genefer 
3
Lammerts, Tijtje 
 12 dec 1717Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90901 genefer 
4
Algera, Aaltie Simons 
 12 dec 1728Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46619 genefer 
5
Ruirds, Dieuke 
 12 dec 1728Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1367 genefer 
6
Attes, Grietje 
 12 dec 1734Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45842 genefer 
7
Pijters, Broer 
 12 dec 1734Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44379 genefer 
8
Tolsma, Eelkjen Rinnerts 
 12 dec 1734Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77600 genefer 
9
Jans, Sjoerd 
 12 dec 1745St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77908 genefer 
10
Walle, Romke Thijssens de 
 12 dec 1745Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11212 genefer 
11
Pieters, Pieter 
 12 dec 1751Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94850 genefer 
12
Wikkes, Jetske 
 12 dec 1751Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43848 genefer 
13
Banning, Lydia Arnoldus 
 12 dec 1753Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86712 genefer 
14
de Boer, Thijs Hayes 
 12 dec 1756Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76072 genefer 
15
de Boer, Wytze Franzes 
 12 dec 1756Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93467 genefer 
16
Durks, Aafke 
 12 dec 1756Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3188 genefer 
17
Franken, Feike Martens 
 12 dec 1756Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69695 genefer 
18
Gerbens, Pijl 
 12 dec 1756Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1663 genefer 
19
Jans, Gerben 
 12 dec 1756Metslawier/Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82319 genefer 
20
Laan, Teuntje Gerbens van der 
 12 dec 1756St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30172 genefer 
21
Jeltes, Aaltje 
 12 dec 1759Sint Johannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97019 genefer 
22
Boekhout, Frans Hendriks 
 12 dec 1761Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35756 genefer 
23
Kooy, Rypke Jans van der 
 12 dec 1762Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37777 genefer 
24
Rienks, Jantje 
 12 dec 1762Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44067 genefer 
25
Wassenaar, Abelius Pieters 
 12 dec 1762St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79388 genefer 
26
Ynia, Aaltje Fokkes 
 12 dec 1762Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72577 genefer 
27
Klases, Tjalle 
 12 dec 1773Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43551 genefer 
28
Ondersma, Antje Ritskes 
 12 dec 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1546 genefer 
29
de Boer, Boyen Pieters 
 12 dec 1779Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42177 genefer 
30
Dijkstra, Dieuke Eeltjes 
 12 dec 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I282 genefer 
31
Hellinga, Klaaske Douwes 
 12 dec 1779Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10987 genefer 
32
Heslinga, Grietje Jacobus 
 12 dec 1779Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71247 genefer 
33
Ouding, Johanna Andries 
 12 dec 1779Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82458 genefer 
34
Sytzes, Zytske 
 12 dec 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19312 genefer 
35
Visser, Martje Tietes 
 12 dec 1779Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71708 genefer 
36
Loyinga, Rinske Frederiks 
 12 dec 1784Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69376 genefer 
37
Minnema, Minne Lammerts 
 12 dec 1784Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98944 genefer 
38
Sytsma, Antje Kornelis 
 12 dec 1784Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13429 genefer 
39
Rollingswier, Wypkje Martens 
 12 dec 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15448 genefer 
40
Sjoerdsma, Trijntje Tjerks 
 12 dec 1790Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6850 genefer 
41
Taekema, Taeke Gosses 
 12 dec 1790Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97729 genefer 
42
van Loon, Akke Sjoerds 
 12 dec 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77411 genefer 
43
Tichelaar, Auke Johannes 
 12 dec 1791Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3833 genefer 
44
Vlietstra, Douwe Pieters 
 12 dec 1794Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2973 genefer 
45
Bosch, Tetje Aarnts 
 12 dec 1802Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63976 genefer 
46
Dijkstra, Sjoukje Sjoerds 
 12 dec 1802Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36186 genefer 
47
Folkertsma, Folkert Piebes 
 12 dec 1802Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6606 genefer 
48
Stooker, Janke Jans 
 12 dec 1802Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87399 genefer 
49
Wijma, Abraham Sakes 
 12 dec 1802Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69135 genefer 
50
Laverman, Akke Jans 
 12 dec 1810Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96699 genefer