Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 216

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Idses, Berber 
 15 feb 1735Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50458
2
Eiberts, Tjeerd 
 15 feb 1740Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58761
3
Teunis, Wijtsche 
 15 feb 1756Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43264
4
Lieuwes, Hebeltie 
 15 feb 1766Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88311
5
Dirks, Doutje 
 15 feb 1767St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3417
6
Nettinga, Trijntje Piers 
 15 feb 1769Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93404
7
Blok, Sake Romkes 
 15 feb 1771Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67116
8
Heegstra, Pieter Machiels 
 15 feb 1771Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92260
9
Loonstra, Tjipke Klazes 
 15 feb 1771St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34517
10
Minnolts, Titske 
 15 feb 1772Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44250
11
Elzinga, Pieter Arjens 
 15 feb 1773Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22533
12
Jaspers, Trijntie 
 15 feb 1774Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45984
13
Loon, Taekele Sjoerds van 
 15 feb 1774Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19339
14
Piebes, Froukje 
 15 feb 1775St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81625
15
Poortinga, Wybe Gerbens 
 15 feb 1777Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10359
16
de Graaf, Jan Jans 
 15 feb 1778Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58665
17
Cornelis, Pieter 
 15 feb 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49488
18
Cornelis, Trijntie 
 15 feb 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49489
19
Kuipers, Lolkje Fransen 
 15 feb 1782Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14103
20
de Jong, Jetske Gerbens 
 15 feb 1783Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40158
21
Bijlstra, Antje Pieters 
 15 feb 1784Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3469
22
Dijkstra, Pieter Jacobs 
 15 feb 1784Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5882
23
Jochems, Titie 
 15 feb 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58672
24
Aagtjes, Sikke Jans 
 15 feb 1786Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14336
25
Jans, Richtje 
 15 feb 1786Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92074
26
Post, Ymkje Jans 
 15 feb 1786St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34832
27
Straatsma, Klaas Wytzes 
 15 feb 1786Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93330
28
Prins, Jantje Sjoerds 
 15 feb 1787Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54035
29
Lepstra, Klaaske Dirks 
 15 feb 1788Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95838
30
Prins, Geeske Piers 
 15 feb 1789Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7864
31
Dijkman, Tjisse Nammens 
 15 feb 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I122
32
Douwma, Hyke Jacobs 
 15 feb 1791Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97029
33
Sytzes, Antje 
 15 feb 1791Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91282
34
Tolsma, Jitske Gosses 
 15 feb 1792Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10709
35
van Gelder, Anne Jacobs 
 15 feb 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39710
36
Halma, Pieter Annes 
 15 feb 1794Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44435
37
Hendriks, Klaaske 
 15 feb 1794Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43907
38
Dobma, Korneliske Klazes 
 15 feb 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6902
39
Grevenstein, Pieter Willems 
 15 feb 1796Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10942
40
Hijenga, Romkje Jacobs 
 15 feb 1799Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27722
41
Wagenaar, Pier Hendriks 
 15 feb 1799St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48607
42
Willems, Teunis 
 15 feb 1800Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46832
43
de Groot, Maartje Pieters 
 15 feb 1801St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33261
44
HiemstrA, Pieter Arjens 
 15 feb 1801Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95079
45
Bergmans, Anne Gosses 
 15 feb 1802Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27658
46
van Dijk, Symen Annes 
 15 feb 1803St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63354
47
Kolk, Froukje Arjens van der 
 15 feb 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43115
48
Ferwerda, Geertje Pieters 
 15 feb 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43721
49
Plat, Klaas Binnes 
 15 feb 1806Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13617
50
de Vries, Allardus Romkes 
 15 feb 1807Aegum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64078

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 174

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Ottes, Teuntje 
 15 feb 1806Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71978
2
Wijbes, Hein 
 15 feb 1809Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40731
3
AEdes, Grietje 
 15 feb 1810St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1507
4
Dijkstra, Hendrik Jans 
 15 feb 1812Stettin, Poland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45129
5
Haaksma, Maartje Pieters 
 15 feb 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9432
6
Folkertsma, Grietje Johannes 
 15 feb 1813Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26310
7
Heide, Reinder Jans van der 
 15 feb 1815Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101902
8
Minnema, Douwe Sjoerds 
 15 feb 1820 I76884
9
Roorda, Ymkje Hendriks 
 15 feb 1821 I29655
10
Binnes, Tjitske 
 15 feb 1822Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63605
11
Schonenburg, Johannes Theunis 
 15 feb 1824Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9856
12
Hiemstra, Jan Klazes 
 15 feb 1825Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104121
13
Propstra, Albert Kornelis 
 15 feb 1825Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68102
14
Hellinga, Jurjen Sierks 
 15 feb 1826Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6669
15
Gerbens, Hiltje 
 15 feb 1828Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69117
16
Hout, Doede Freerks van der 
 15 feb 1828Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75624
17
Wijngaarden, Nieske Willems 
 15 feb 1828Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77773
18
de Boer, Pieter 
 15 feb 1829Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27198
19
Jans, Tjitske 
 15 feb 1829Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83929
20
Vries, Hendrik Alberts de 
 15 feb 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2120
21
de Jong, Pieter Dirks 
 15 feb 1830 I36889
22
Grevenstein, Geertje Willems 
 15 feb 1830Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10943
23
Rendeloop, Johannes Fredriks 
 15 feb 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16042
24
Gerbens, Antje 
 15 feb 1831Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81846
25
Lieuwes, Ytje 
 15 feb 1831Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85471
26
Brouwers, Pieter Pieters 
 15 feb 1832Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4819
27
Sprietsma, Antje Hendriks 
 15 feb 1834Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104330
28
Sybesma, Reitze Durks 
 15 feb 1834 I66199
29
Teitsma, Sybren Jans 
 15 feb 1835Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I288
30
de Boer, Baukje Saskers 
 15 feb 1836Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92674
31
Oeges, Jitske 
 15 feb 1836 I69974
32
Hellema, Titie Arjens 
 15 feb 1837Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43127
33
Seeger, Jan Johannes Hendericus 
 15 feb 1838Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17959
34
Theunis, Fokje 
 15 feb 1839Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74681
35
Bruinsma, Iefke Jans 
 15 feb 1840Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56071
36
Norttraven, Nammen Lykeles 
 15 feb 1840Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47431
37
Oostra, Wobbeltje Jans 
 15 feb 1840Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82830
38
de Vries, Boele Piers 
 15 feb 1842 I63452
39
Palsma, Andle Hendriks 
 15 feb 1842Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51377
40
de Haan, Fokke Fokkes 
 15 feb 1843Leens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65774
41
Terpstra, Lipkjen Bokkes 
 15 feb 1843Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104883
42
Kloostra, Antje Pieters 
 15 feb 1844Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88209
43
Hofstra, Johannes Gerbens 
 15 feb 1845 I81972
44
Krop, Keimpe Jans 
 15 feb 1845Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2742
45
Koopmans, Jacob Foekes 
 15 feb 1846Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7869
46
Stienstra, Dirk 
 15 feb 1846Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42320
47
Talsma, Lucas Pieters 
 15 feb 1846 I36519
48
Braaksma, Hendrik Wiltjes 
 15 feb 1847Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72805
49
de Haan, Tonnies Roelfs 
 15 feb 1847Kloosterburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101219
50
Jong, Anne Gerbens de 
 15 feb 1847Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12002

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 58

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Piers, Anne 
Dircks, Ittje 
 15 feb 1685Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101905
I101906
2
Willems, Jan 
Swiers, Grietien 
 15 feb 1739Appingedam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100429
I100430
3
Jurjens, Douwe 
Ritskes, Aukjen 
 15 feb 1741Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88268
I88269
4
Trip, Hendrik Rudolf 
Fruijtier, Dina 
 15 feb 1748Breda, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106221
I106222
5
Jouws, Sybren 
Everts, Froukjen 
 15 feb 1750Scharnegoutum/Loenga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100256
I100255
6
Lolles, Yttjen 
Watses, Martjen 
 15 feb 1756Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92001
I92002
7
Pytters, Mintje 
Douwes, Reins 
 15 feb 1756Follega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97538
I97539
8
Wybrens, Sicke 
Lantinga, Cornelia Andries 
 15 feb 1756Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76326
I76327
9
Jogchems, Lieuwe 
van Dijk, Maaike Fransens 
 15 feb 1761Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7180
I7179
10
Pytters, Duurdt 
Hendriks, Baukjen 
 15 feb 1761Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97317
I97318
11
Ringnalda, Boetius (Bote) 
Odolphi, Johanna 
 15 feb 1761Lutkewierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102530
I102531
12
Freerks, Sjoerd 
Douwes, Antje 
 15 feb 1767Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76126
I76127
13
Groenia, Lolke Johannes 
Femmes, Corneliske 
 15 feb 1767Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75312
I75313
14
Melles, Klaas 
Sikkes, Janke 
 15 feb 1767Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49190
I49191
15
Hooghiemstra, Douwe Oenes 
Durks, Akke 
 15 feb 1778Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73979
I73980
16
Vliet, Jelle Ynses (aka Vlietstra) van 
Sybes, Sjieukjen 
 15 feb 1778Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9318
I9319
17
Eeltje, Sybe Eelkes 
Fokkens, Trijntje Sierks 
 15 feb 1784Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72507
I72508
18
Veen, Pieter Tijssens van der 
Symons, Antje 
 15 feb 1784Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88179
I88182
19
Faust, Christiaan Rinzes 
Pomp, Lutske Jans van der 
 15 feb 1789Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59641
I59642
20
Klases, Doeke 
Kornelis, Rinske 
 15 feb 1789Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34521
I34522
21
Nicolai, Dirk Abrahams 
Kornelis, Roeltje 
 15 feb 1789Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38350
I38351
22
Leystra, Klaas Hanses 
Leystra, Adriaantje Freerks 
 15 feb 1795Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10153
I10154
23
Swart, Pieter Sjoerds 
Schuurmans, Hinke Hilbrands 
 15 feb 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1761
I1883
24
Zijlstra, Jan Wynsens 
Tijsses, Tjitske 
 15 feb 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7159
I7158
25
Braaksma, Tjerk Ieskes 
Gerrits, Saapke 
 15 feb 1801Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101620
I101621
26
Postma, Klaas Klases 
Jelles, Jeltje 
 15 feb 1801Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50289
I50290
27
Westra, Auke Rinzes 
Minnema, Akke Ykes 
 15 feb 1801Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106789
I106790
28
Meyer, Jan Hendriks 
Meyer, Grietje Hendriks (aka Wagenaar) 
 15 feb 1804Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104274
I35451
29
Blom, Andries Jacobs 
Woudstra, Sijke Lieuwes 
 15 feb 1807Warns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42678
I42679
30
Haak, Jacob Harms 
Wijkstra, Sapke Hendriks 
 15 feb 1807Grootegast/Doezum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67641
I67642
31
Stiemsma, Jantje Klases 
Boersma, Aukje Sjoerds 
 15 feb 1807Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54776
I54777
32
Reeling, Atze Valentijns 
Gorter, Antje Louws 
 15 feb 1812Mairie Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74871
I74872
33
Wiersma, Louwe Romkes 
Wiersma, Menke Euwes 
 15 feb 1814Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100414
I100413
34
Nicolai, Taeke Atzes 
Noordhoff, Petronella Maria 
 15 feb 1818Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57375
I57376
35
Spanjer, Willem Klazes 
Gardenierda, Lijsbert Barteles 
 15 feb 1818Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74336
I98329
36
Bouma, Schelte Cornelis 
Assen, Froukje Petrus van 
 15 feb 1821Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7413
I7412
37
de Jong, Klaas Roelofs 
Postma, Sibbeltje Klases 
 15 feb 1824Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51573
I51577
38
Terpstra, Eildert Jelles 
Plantinga, Berber Jans 
 15 feb 1829Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I280
I51382
39
Koopal, Kornelis Alberts 
Boetzer, Sytske Jacobs 
 15 feb 1832Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39741
I39742
40
de Jong, Jacob 
Horemans, Maria 
 15 feb 1837City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99738
I99739
41
Werkhoven, Gabe Sybrens 
Geldersma, Japke Folkerts 
 15 feb 1837Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3012
I3011
42
Deelstra, Harmen Lieuwes 
Lier, Jeltje Hayes 
 15 feb 1840Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33534
I33535
43
Terpstra, Hylke Ouwes 
Meinsma, Riemke Gerkes 
 15 feb 1844Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19630
I29296
44
Zandburg, Roel Ebes 
Bruinja, Antje Jacobs 
 15 feb 1844Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37925
I37926
45
Ike, Diedert 
Thiel, Margaretha 
 15 feb 1846City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21260
I21259
46
Molegraaf, Arie 
Kraak, Neeltje 
 15 feb 1849Oud-Beijerland, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63205
I63206
47
de Jong, Sietze Clazes 
Steringa, Antje Lurks 
 15 feb 1851Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84587
I11977
48
Oberman, Pieter Taekes 
Holwerda, Jitske Pieters 
 15 feb 1851Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31118
I27423
49
Blesma, Freerk Johannes 
de Witte, Jannigje Jans 
 15 feb 1862Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106109
I106110
50
Vogelzang, Jan Jelgers 
Meulen, Jitske Jacobus van der 
 15 feb 1864Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83878
I52927

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 94

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Feddes, Mincke 
 15 feb 1674Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83796
2
Tjepkes, Jan 
 15 feb 1680Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92786
3
Romkes, Jan 
 15 feb 1699Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83430
4
Sybes, Johannes 
 15 feb 1711Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47823
5
Bokkes, Ymkje 
 15 feb 1722Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94125
6
Pieters, Gerkje 
 15 feb 1722Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4506
7
Martens, Jan 
 15 feb 1728Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19052
8
Romkes, Mient 
 15 feb 1728Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42794
9
Rommerts, Trijntje 
 15 feb 1728Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46592
10
Sporre, Gosen 
 15 feb 1731Zwolle, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104321
11
Douwes, Wopke 
 15 feb 1733Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48348
12
Harmens, Anna 
 15 feb 1733Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89760
13
Willems, Jan 
 15 feb 1733Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42281
14
Jans, Claas 
 15 feb 1739Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60365
15
Jans, Gerben 
 15 feb 1739Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86197
16
de Wilde, Jan Siedses 
 15 feb 1750Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84647
17
Folkerts, Uilkjen 
 15 feb 1750Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69269
18
Boersma, Willem Lubberts 
 15 feb 1753Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86463
19
Joustra, Beernt Oebles 
 15 feb 1756Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82688
20
Meinderts, Sijger 
 15 feb 1756Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36513
21
Sikkema, Pieter Gerbens 
 15 feb 1756Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4611
22
Sinia, Aukje Gerrits 
 15 feb 1756Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33161
23
Wiersma, Antje Johannes 
 15 feb 1756Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45908
24
Dijk, Hillebrand Baukes van 
 15 feb 1761Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3635
25
Fopma, Sjoerd Foppes 
 15 feb 1761Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67413
26
Gorter, Leendert Johannes 
 15 feb 1761Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77869
27
Ottes, Aafke 
 15 feb 1761Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88043
28
Sjolles, Antje 
 15 feb 1761Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55563
29
Eelkes, Sijtse 
 15 feb 1765Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42850
30
Andries, Joost 
 15 feb 1767Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102413
31
Bartels, Reintje 
 15 feb 1767Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39538
32
Broersma, Feyke Melles 
 15 feb 1767Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19993
33
Broersma, Pier Melles 
 15 feb 1767Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19992
34
Dol, Jan Jans 
 15 feb 1767Zuidhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99859
35
Gerbens, Antje 
 15 feb 1767Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1664
36
Hoogterp, Hessel Klazes 
 15 feb 1767Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10078
37
Kuindersma, Trijntje Jans 
 15 feb 1767Lutkewierum/Rien Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97065
38
Melles, Dieuke 
 15 feb 1767Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19994
39
Melles, Hendrik 
 15 feb 1767Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19991
40
Melles, Ida 
 15 feb 1767Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19990
41
Terpstra, Amarenske Jacobs 
 15 feb 1767Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88740
42
Teunis, Klaas 
 15 feb 1767St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93648
43
Verhoek, Aafke Riemers 
 15 feb 1767Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72620
44
Wilman, Johannes 
 15 feb 1767Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21748
45
Oosterwal, Symon Dirks 
 15 feb 1771Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7201
46
Triemstra, Jouke Roelofs 
 15 feb 1771Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75277
47
Vries, Klaas Pieters de 
 15 feb 1771Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13155
48
Wagenaar, Schelte Jans 
 15 feb 1772Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11180
49
Nieuwenhuis, Trijntje Jans 
 15 feb 1776Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53663
50
Bokma, Jan Pieters 
 15 feb 1778St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38379

1 2 Volgende»