Datums & Verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.

Gebeurtenis(sen): Dag: Maand: Jaar: Sleutelwoord (bv, 'Circa'):  
|

Geboren

Treffers 1 tm 50 van 147

1 2 3 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID   Stamboom 
1
Gerrits, Rinskje 
 19 okt 1752Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75771 genefer 
2
Harmens, Aaltje 
 19 okt 1760Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50547 genefer 
3
Kramstra, Antje Tjeerds 
 19 okt 1760Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31911 genefer 
4
Sinnema, Itske Eelzes 
 19 okt 1766Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16719 genefer 
5
Heslinga, Wijke Scheltes 
 19 okt 1772Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15895 genefer 
6
Sinnema, Grietje Eelzes 
 19 okt 1773Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71617 genefer 
7
Willems, Titie 
 19 okt 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44814 genefer 
8
Venema, Sietje Ages 
 19 okt 1775Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83095 genefer 
9
Wybes, Trijntje 
 19 okt 1775Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99210 genefer 
10
Brouwer, Halbe Wytses 
 19 okt 1776Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72902 genefer 
11
Braak, Sake Jacobs 
 19 okt 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9454 genefer 
12
Wieland, Gezina 
 19 okt 1777City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17721 genefer 
13
Buis, Eeltje Gerrits (aka Boes) 
 19 okt 1782Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9793 genefer 
14
Jong, Maaike Cornelis de 
 19 okt 1785Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16461 genefer 
15
Winselaar, Jarig Gerryts 
 19 okt 1785Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74276 genefer 
16
Sminia, Ruurdje Harmens 
 19 okt 1790Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48853 genefer 
17
Smits, Reinouw Jans 
 19 okt 1790Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57277 genefer 
18
Mathuizen, Janke Gjalts 
 19 okt 1791Terwispel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1788 genefer 
19
Wassenaar, Anneus Jarigs 
 19 okt 1791Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96361 genefer 
20
Steenstra, Atje Gerrits 
 19 okt 1795Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81983 genefer 
21
Wijgers, Antje 
 19 okt 1795Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43511 genefer 
22
Dijk, Hendrik Meinderts van 
 19 okt 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1805 genefer 
23
de Jong, Aaltje Wiegers 
 19 okt 1799Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99088 genefer 
24
Jong, Klaas Sjoerds de 
 19 okt 1799Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11318 genefer 
25
van Dijk, Jantje Gaeles 
 19 okt 1801Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35746 genefer 
26
Bosma, Antje Jacobs 
 19 okt 1802Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41204 genefer 
27
Dijkman, Roelof Klazes 
 19 okt 1802Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I351 genefer 
28
Jansma, Nuttert Jans 
 19 okt 1804Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5759 genefer 
29
Valk, Hendrik Bontjes van der 
 19 okt 1804Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71241 genefer 
30
Bergsma, Gerrit Tieles 
 19 okt 1805Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54483 genefer 
31
Terpstra, Lieuwe Gerrits 
 19 okt 1805Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1815 genefer 
32
Osinga, Saakje Durks 
 19 okt 1806Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10266 genefer 
33
Zoodsma, Janke Pieters 
 19 okt 1806Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I397 genefer 
34
Andringa, Hendrikje Willems 
 19 okt 1808St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61537 genefer 
35
Hartmans, Dirk Hartmans 
 19 okt 1808Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13173 genefer 
36
Hof, Gertje Reinders 
 19 okt 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46625 genefer 
37
Douma, Douwe Lieuwes 
 19 okt 1809Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98903 genefer 
38
Biesma, Taetske Jitzes 
 19 okt 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26295 genefer 
39
Hof, Gerben Klazes 
 19 okt 1812Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91958 genefer 
40
Boersma, Geertje Sybrens 
 19 okt 1813Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26393 genefer 
41
Koehoorn, Janke Jans 
 19 okt 1813Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24989 genefer 
42
Brolsma, Neeltje Pieters 
 19 okt 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11160 genefer 
43
Miedema, Janke Dirks 
 19 okt 1816Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21756 genefer 
44
Pot, Albert Klazes 
 19 okt 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15040 genefer 
45
Zijlstra, Geertje Jans 
 19 okt 1816Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69461 genefer 
46
Halma, Trijntje Nammens 
 19 okt 1818Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76924 genefer 
47
Bosma, Jelle Douwes 
 19 okt 1819Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33893 genefer 
48
de Haas, Jan Doedes 
 19 okt 1819Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30403 genefer 
49
Klaver, Fokje Jans 
 19 okt 1819Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25995 genefer 
50
Wever, Freerk Hendriks 
 19 okt 1819Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58358 genefer 

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 tm 50 van 121

1 2 3 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID   Stamboom 
1
Jentjes, Wybe 
 19 okt 1806Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70931 genefer 
2
Joostens, Sjoerd 
 19 okt 1809Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72415 genefer 
3
Noorderbaan, Klaas Martens 
 19 okt 1812Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15213 genefer 
4
Ferwerda, Pieter Jelles 
 19 okt 1813Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14997 genefer 
5
Dijkstra, Pieter Cornelis 
 19 okt 1814Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80271 genefer 
6
Joekes, Tjeske 
 19 okt 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80272 genefer 
7
Sjoerds, Akke 
 19 okt 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6635 genefer 
8
Swierstra, Durk Barteles 
 19 okt 1816Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86839 genefer 
9
Bosch, Tetje Pieters 
 19 okt 1818 I7330 genefer 
10
Dijkstra, Baukje Jacobs 
 19 okt 1823Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3570 genefer 
11
Vries, Saake Abes de 
 19 okt 1823Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12962 genefer 
12
Ontank, Jan Gerrits 
 19 okt 1825 I16224 genefer 
13
Veldhuis, Walle Huites 
 19 okt 1825IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71048 genefer 
14
de Haan, Tietje Lippes 
 19 okt 1826 I39199 genefer 
15
de Vries, Dirk Meinderts 
 19 okt 1826 I53153 genefer 
16
Douma, Sybren Oedses 
 19 okt 1826Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21064 genefer 
17
Dreyer, Coenraad Pieters 
 19 okt 1826Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I631 genefer 
18
Jongerhuis, Antje Freerks 
 19 okt 1826Hindeloopen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51353 genefer 
19
Langerveld, Goris 
 19 okt 1828Oud-Beijerland, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63287 genefer 
20
Blijstra, Klaaske Joekes 
 19 okt 1829Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24868 genefer 
21
Vliet, Bauke Pieters van 
 19 okt 1829 I16259 genefer 
22
Boonstra, Albert Thomas 
 19 okt 1830 I13362 genefer 
23
Ley, Taeke Jacobs van der 
 19 okt 1831 I33662 genefer 
24
Ruim, Baukje Dirks 
 19 okt 1832 I21844 genefer 
25
Dokter, Sytske Gerbens 
 19 okt 1833 I12519 genefer 
26
Fierstra, Pieter Ritskes 
 19 okt 1833Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55362 genefer 
27
Jansen, Tetje Jans 
 19 okt 1833Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7123 genefer 
28
van Sluis, Jacob Arjens 
 19 okt 1834 I66207 genefer 
29
Schregardus, Jan Frederiks 
 19 okt 1835Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60678 genefer 
30
Zijlstra, Theunis Sapes 
 19 okt 1835Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41862 genefer 
31
Krol, Jan 
 19 okt 1836City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18679 genefer 
32
Roos, Antje Willems 
 19 okt 1836Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86257 genefer 
33
Veen, Joukjen Klaazes van der 
 19 okt 1839Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76866 genefer 
34
Dijkstra, Wate Rinzes 
 19 okt 1840Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72879 genefer 
35
Nieuwsma, Siemen Wybes 
 19 okt 1842Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27378 genefer 
36
Sytinga, Pyttje Broers 
 19 okt 1842IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40127 genefer 
37
Zijlstra, Feike Jans 
 19 okt 1842Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23635 genefer 
38
Zittema, Jelle Douwes 
 19 okt 1842 I37133 genefer 
39
Hoekstra, Japke Sybes 
 19 okt 1843Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16692 genefer 
40
Bakker, Neeltje Everts 
 19 okt 1845Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26942 genefer 
41
Boersma, Grietje Lieuwes 
 19 okt 1845 I11669 genefer 
42
Hoek, Gepke Melles 
 19 okt 1846Kantens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91173 genefer 
43
Wal, Gerrit Hendriks van der 
 19 okt 1846Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50422 genefer 
44
Geldersma, Folkert Jacobs 
 19 okt 1847Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3227 genefer 
45
Visser, Symen Gerbens 
 19 okt 1847 I74837 genefer 
46
Klinkert, Stillborn Jans 
 19 okt 1849 I8720 genefer 
47
Karper, Trijntje Scheltes 
 19 okt 1850Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18014 genefer 
48
Scheltema, Hiltje Hotzes 
 19 okt 1850Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39575 genefer 
49
Halbesma, Halbe Johannes 
 19 okt 1851 I33171 genefer 
50
Steen, Lammert Gerrits 
 19 okt 1852Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15657 genefer 

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 tm 50 van 100

1 2 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID   Stamboom 
1
AEbeles, Aukjen 
 19 okt 1681 I3793 genefer 
2
Lieuwes, Johannes 
 19 okt 1681 I3785 genefer 
3
Popkes, Sybe 
 19 okt 1710Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92924 genefer 
4
Sakes, Jeltje 
 19 okt 1710Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92925 genefer 
5
Jouws, Fokjen 
 19 okt 1738Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94839 genefer 
6
Martens, Antie 
 19 okt 1738Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82311 genefer 
7
Rinses, Sipke 
 19 okt 1738Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94838 genefer 
8
Sjoerds, Wijbren 
 19 okt 1738Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82310 genefer 
9
Bienses, Trijntje (aka Bojens) 
 19 okt 1747Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3064 genefer 
10
Fransen, Harmen 
 19 okt 1747Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3065 genefer 
11
Cornelis, Pietter 
 19 okt 1749Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90260 genefer 
12
Jans, Jantzen 
 19 okt 1749Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90261 genefer 
13
Fookes, Symon 
 19 okt 1755Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95733 genefer 
14
Post(ma), Claas Clasen 
 19 okt 1755St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93606 genefer 
15
Schierhuis, Maartje Cornelis 
 19 okt 1755St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93605 genefer 
16
Sydses, Tetje 
 19 okt 1755Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95734 genefer 
17
Douwes, Ymke 
 19 okt 1760 I59318 genefer 
18
Eelses, Jantje 
 19 okt 1760Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98740 genefer 
19
Fockes, Froukjen 
 19 okt 1760Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51707 genefer 
20
Jacobs, Job 
 19 okt 1760Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51706 genefer 
21
Johans, Hendrik 
 19 okt 1760Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98739 genefer 
22
Martens, Hyke 
 19 okt 1760 I59319 genefer 
23
Everts, Claas 
 19 okt 1764Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94535 genefer 
24
Johannis, Minke 
 19 okt 1764Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94536 genefer 
25
Claeses, Jacob 
 19 okt 1766Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50141 genefer 
26
Dantuma, Regnerus Ybes 
 19 okt 1766Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48150 genefer 
27
Faases, Trintje 
 19 okt 1766Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100261 genefer 
28
Gerrits, Dirkje 
 19 okt 1766Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48151 genefer 
29
Raadsveld, Arend Freerks 
 19 okt 1766Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56146 genefer 
30
Sweitses, Beitske 
 19 okt 1766Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50142 genefer 
31
Willems, Tjerk 
 19 okt 1766Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100260 genefer 
32
Willems, Ybeltje 
 19 okt 1766Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56147 genefer 
33
Alles, Sijke 
 19 okt 1777Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76180 genefer 
34
Arjens, Neeltje 
 19 okt 1777St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70405 genefer 
35
Hoekstra, Gerben Douwes 
 19 okt 1777Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76179 genefer 
36
Wassenaar, Ane Cornelis 
 19 okt 1777St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70404 genefer 
37
Boersma, Hoite Bouwes 
 19 okt 1783Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7472 genefer 
38
Koopmans, Reino Harmens 
 19 okt 1783Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85290 genefer 
39
Overdijk, Johannes Dirks 
 19 okt 1783Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85289 genefer 
40
Syboltsma, Lolkje Sybrens 
 19 okt 1783Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7471 genefer 
41
Douwes, Antje 
 19 okt 1788Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5336 genefer 
42
Helder, Thomas Jans 
 19 okt 1788Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55569 genefer 
43
Venema, Feye Minnes 
 19 okt 1788Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5335 genefer 
44
Ypes, Grietje 
 19 okt 1788Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55570 genefer 
45
Donga, Anthony Jans 
 19 okt 1800Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76298 genefer 
46
Smids, Antje Harmens 
 19 okt 1800Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95393 genefer 
47
Keiser, Willem Jans 
 19 okt 1802Nieuweschans, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94671 genefer 
48
Visker, Trijntje Hindriks 
 19 okt 1802Nieuweschans, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94672 genefer 
49
Hoeben, Arnoldus 
 19 okt 1806Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47349 genefer 
50
Vellinga, Wytse Jacobs 
 19 okt 1806Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86563 genefer 

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 tm 50 van 67

1 2 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID   Stamboom 
1
Hotsma, Pytje Lieuwes 
 19 okt 1699Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45101 genefer 
2
Baltes, Antje 
 19 okt 1704Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93184 genefer 
3
Wytses, Itie 
 19 okt 1704Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81938 genefer 
4
Wijtzes, Trijntje 
 19 okt 1710Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78418 genefer 
5
Sakes, Afke 
 19 okt 1732Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4495 genefer 
6
Pieters, Jansen 
 19 okt 1746Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81424 genefer 
7
Geerts, Johannes 
 19 okt 1749Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69995 genefer 
8
Pieters, Douwe 
 19 okt 1749Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66003 genefer 
9
Tijssen, Klaaske 
 19 okt 1749Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16770 genefer 
10
Bokkinga, Pietje Bokkes 
 19 okt 1752Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1398 genefer 
11
Louws, Afke 
 19 okt 1755Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69706 genefer 
12
Tetmans, Tjitske 
 19 okt 1755Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38458 genefer 
13
Zwart, Jeltje Sakes 
 19 okt 1755Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6144 genefer 
14
Eckhart, Hendrik (aka Ekkers) 
 19 okt 1756Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60882 genefer 
15
Douwes, Saapke 
 19 okt 1760Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88948 genefer 
16
Meindertsma, Pieter Wiltjes 
 19 okt 1760Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85017 genefer 
17
Jitses, Harmen 
 19 okt 1762Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47812 genefer 
18
Dijkstra, Abe Lammerts 
 19 okt 1766Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2071 genefer 
19
Folkerts, Nieske 
 19 okt 1766Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89062 genefer 
20
Kooy, Jeike Marks 
 19 okt 1766Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94716 genefer 
21
Liebes, Rymkje 
 19 okt 1766Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86593 genefer 
22
Thomas, Frans 
 19 okt 1766Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43033 genefer 
23
Hylkes, Bote 
 19 okt 1774Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14772 genefer 
24
de Jong, Wieger Wiegers 
 19 okt 1777Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48818 genefer 
25
Dijkstra, Aaltje Wybes 
 19 okt 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6205 genefer 
26
Jans, Jan 
 19 okt 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43726 genefer 
27
Kruimelaar, Trijntje Paulus 
 19 okt 1777St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55608 genefer 
28
Schipper, Froukje Jacobs 
 19 okt 1777Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98882 genefer 
29
Zimmerman, Taekeltje Johans 
 19 okt 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73792 genefer 
30
Baukes, Bauke 
 19 okt 1783Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47202 genefer 
31
Blikker, Jurjen Wybrens 
 19 okt 1783Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83843 genefer 
32
Boersma, Jitze Stevens 
 19 okt 1783Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7118 genefer 
33
de Goedehoop, Hanne Jans 
 19 okt 1783Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90218 genefer 
34
Scheffer, Bauke Philippus 
 19 okt 1783Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100157 genefer 
35
Velde, Froukje Jans van der 
 19 okt 1783Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57575 genefer 
36
Felsen, Trijntje Pieters 
 19 okt 1788Exmorra/Allingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100558 genefer 
37
Fokkema, Jan Lieuwes 
 19 okt 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9744 genefer 
38
Greidanus, Lijsbert Sybes 
 19 okt 1788St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78877 genefer 
39
Hemrica, Akke Pieters 
 19 okt 1788Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78495 genefer 
40
Hendriks, Antje 
 19 okt 1788Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44273 genefer 
41
Jong, Gertje Ruurds de 
 19 okt 1788Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20258 genefer 
42
Miedema, Tietje Taekes 
 19 okt 1788Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84161 genefer 
43
Wielsma, Jan Doekes 
 19 okt 1788Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72503 genefer 
44
Zondervan, Dirk Lolles 
 19 okt 1788St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30600 genefer 
45
Boerman, Bote Jans 
 19 okt 1794Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34677 genefer 
46
de Boer, Geertje Eeltjes 
 19 okt 1794Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61072 genefer 
47
de Ley, Janke Lipkes bij 
 19 okt 1794Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47546 genefer 
48
Hoving, Jan Pieters 
 19 okt 1794Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64964 genefer 
49
Kuik, Dirk Jans 
 19 okt 1794St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69432 genefer 
50
Martens, Akke 
 19 okt 1794Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2207 genefer 

1 2 Volgende»