Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 242

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Boonstra, Romke Wopkes 
 25 feb 1762Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48826
2
Martens, Sjoerdtje 
 25 feb 1765Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2415
3
Woude, Aagje Freerks van der 
 25 feb 1766 I7074
4
Algra, Sytske Jans 
 25 feb 1767Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75043
5
Miedema, Dirk Lolkes 
 25 feb 1771Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5246
6
Cornelis, Rinse 
 25 feb 1772Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47727
7
Menkes, Andries 
 25 feb 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20048
8
Mellema, Boele Sybes 
 25 feb 1774Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6732
9
Rienks, Weike 
 25 feb 1774Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47237
10
Jaarsma, Folkert Louws 
 25 feb 1776Oudedijk/Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102752
11
Meekma, Cornelis Jacobs 
 25 feb 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5168
12
Ruurds, Willem 
 25 feb 1777Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47482
13
Zee, Jurre Anskes van der 
 25 feb 1777Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103951
14
Buursma, Rinske Douwes 
 25 feb 1779Oosterbeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13655
15
Isaaks, Daniels 
 25 feb 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15443
16
Salverda, Age Meiles 
 25 feb 1779Nes, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30243
17
Liebes, Saake 
 25 feb 1781Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46406
18
Tjoelker, Tjitske Jilles 
 25 feb 1781Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51996
19
Douma, Aaltje Taekes 
 25 feb 1782Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100098
20
Symens, Saakje 
 25 feb 1782Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52646
21
Klazes, Foukje 
 25 feb 1783Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58612
22
Poelstra, Dieuwke Pieters 
 25 feb 1784Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56863
23
Bouwes, Eelke 
 25 feb 1785Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90430
24
Miedema, Janke Taedes 
 25 feb 1785Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7005
25
Postma, Johannes Jans 
 25 feb 1785Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90054
26
Schipper, Jan Jans 
 25 feb 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7262
27
Wieringa, Pietje Jacobs 
 25 feb 1785Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21878
28
Martens, Jan 
 25 feb 1786Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49036
29
Jeltema, Jan Jans 
 25 feb 1787Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21198
30
Blau, Lijsbet Gerkes 
 25 feb 1788Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83817
31
de Jong, Riemke Sakes 
 25 feb 1788Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86224
32
Botes, Willem 
 25 feb 1789Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14678
33
Brameyer, Trijntje 
 25 feb 1789Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81539
34
Bruinja, Tjeerd Pieters 
 25 feb 1789Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84229
35
Abbenga, Hein Abes 
 25 feb 1791Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78633
36
Terpstra, Rinske Piers 
 25 feb 1791Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33671
37
Holder, Marten Johannes 
 25 feb 1792Nieuwebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12458
38
Kamminga, Pieter Pieters 
 25 feb 1792Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10588
39
Kempenaar, Sjoerd Keimpes 
 25 feb 1792Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51660
40
Wiggeles, Dirk 
 25 feb 1792Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42788
41
Bruinsma, Sjoukje Tjerks 
 25 feb 1794IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76340
42
Algra, Folkert Symens 
 25 feb 1795Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67965
43
Mellema, Haike Jans 
 25 feb 1796Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2392
44
Bouma, Minke Eelkes 
 25 feb 1797Gaastmaburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52689
45
Tolsma, Aafke Rinses 
 25 feb 1797Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I709
46
Posthumus, Antje Gerbens 
 25 feb 1798Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68387
47
de Vries, Lijsbert Tjidses 
 25 feb 1800Harich Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74174
48
Andringa, Froukje Pieters 
 25 feb 1801Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12214
49
Meyer, Jan Hendriks 
 25 feb 1801Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25080
50
Brandsma, Harmke Lammerts 
 25 feb 1802Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12172

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 197

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Eeltjes, Klaas 
 25 feb 1801Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I991
2
Gaukes, Jantje 
 25 feb 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42038
3
Bottinga, Jetze Offes 
 25 feb 1814Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66388
4
Wal, Johannes Wytzes van der 
 25 feb 1814Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101265
5
de Boer, Baukje Pieters 
 25 feb 1815Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26362
6
Vendrik, Jan Claases 
 25 feb 1815Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104344
7
Symens, Tjitske 
 25 feb 1817Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51226
8
Wiersma, Andries Meinderts 
 25 feb 1818Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6995
9
Scheffer, Wybe Philippus 
 25 feb 1819Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76778
10
Vries, Geertje Gerbens de 
 25 feb 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11906
11
Broers, Trijntje 
 25 feb 1821Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86597
12
Dirks, Tijtje 
 25 feb 1821Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48806
13
Luils, Froukje 
 25 feb 1821Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89445
14
Weistra, Kornelis Freerks 
 25 feb 1822Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75225
15
Boonstra, Lykele Alderts 
 25 feb 1823City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91103
16
de Lange, Jan Harms 
 25 feb 1823City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64641
17
Hijltjes, Sjoukjen 
 25 feb 1823Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96104
18
Boersma, Bregtje Hoites 
 25 feb 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7474
19
Boersma, Dieuwke Sytzes 
 25 feb 1824Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9143
20
Smits, Wybe Ebes 
 25 feb 1824Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64273
21
Dijkstra, Gerben Minnes 
 25 feb 1825St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61124
22
Lubberts, Lutske 
 25 feb 1825Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41436
23
Groot, Dirk Tomas de 
 25 feb 1827Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6525
24
Hofstra, Eede Klazes 
 25 feb 1827Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76953
25
Leistra, Klaasje Arjens 
 25 feb 1827St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66122
26
Mollema, Lieuwe Jurjens 
 25 feb 1827Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86622
27
Oostwoud, Jan Roelofs 
 25 feb 1827Rottum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95899
28
Sjoeks, Pieter Jans 
 25 feb 1827Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99281
29
Sytsma, Freerk Siedzes 
 25 feb 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I763
30
Waslander, Aafke Taekes 
 25 feb 1829Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48711
31
Buma, Sieds Hendriks 
 25 feb 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7380
32
Reitsma, Pieter Gerrits 
 25 feb 1830Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94607
33
de Vries, Lourens Lourens 
 25 feb 1831St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79601
34
Ploeg, Pieter Hilbrands van der 
 25 feb 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5378
35
Polling, Roelof Lucas 
 25 feb 1835Assen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82530
36
Dijkstra, Hessel Jans 
 25 feb 1837Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55876
37
Klaprodt, Jan (Johan) Michiel 
 25 feb 1838Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45117
38
Sikkema, Eibert Sikkes 
 25 feb 1838Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99632
39
Zondervan, Andries Feddes 
 25 feb 1839St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1508
40
Wal, Stillborn Symons van der 
 25 feb 1840Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32657
41
Wiersma, Dirk Jacobs 
 25 feb 1840Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73834
42
Pieters, Sytske 
 25 feb 1841Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52024
43
de Jager, Antje Daniels 
 25 feb 1842Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75088
44
Bakker, Kornelis Sjoerds 
 25 feb 1843Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75125
45
Dirks, Sara 
 25 feb 1843Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3854
46
Vlietstra, Antje 
 25 feb 1843Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83472
47
Kooistra, Aukje Jans 
 25 feb 1844Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67465
48
Kalsbeek, Dieuwke Jelles 
 25 feb 1845Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91165
49
Kijlstra, Wytske Rinses 
 25 feb 1845Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48545
50
Pettinga, Gerardus Gerbrandus 
 25 feb 1845Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23415

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 61

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Pytters, Gerben 
Gerkes, Imcke 
 25 feb 1677Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36411
I36412
2
Saeckis, Tijs 
Tijssen, Maycke 
 25 feb 1714Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98577
I98578
3
Alles, Tjerk 
Martens, Hiske 
 25 feb 1738Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4572
I4573
4
Algra, Pijter Sjoerds 
Heerema, Sjoertje Jans 
 25 feb 1742Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69642
I69643
5
Tittes, Sipke 
Wattjes, Sibbel 
 25 feb 1742Warns/Scharl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92681
I92682
6
Binnes, Jan 
Tjepkes, Grietje 
 25 feb 1748Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90118
I90119
7
Hendriks, Jan 
Jans, Dirtsen 
 25 feb 1748Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99285
I99286
8
Sybes, Auke 
Fookes, Talke 
 25 feb 1748Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82736
I82737
9
Gerks, Gerben 
Oenes, Foekje 
 25 feb 1753Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42466
I42467
10
Reitses, Rhones 
Klaases, Aukjen 
 25 feb 1753Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91031
I91033
11
Cornelis, Willem 
Gerrits, Etske 
 25 feb 1759Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46522
I46523
12
Jacobs, Wytse 
Hoites, Geertje 
 25 feb 1759Wetzens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68255
I68256
13
Jochems, Reinder 
Jans, Trijntje 
 25 feb 1759Oldeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70466
I70467
14
Kalverboer, Fedde Wytzes 
Jans, Roelke 
 25 feb 1775 I41082
I41081
15
Andries, Tjalle 
Ymes, Durkje 
 25 feb 1776Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86823
I86824
16
Klasis, Schelte 
Thijssen, Ante 
 25 feb 1776Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43399
I43400
17
Tjepkes, Jesse 
Doedes, Jeltje 
 25 feb 1776Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51558
I51559
18
Boersma, Hotse Egberts 
de Jong, Hiltje Jogchums 
 25 feb 1787Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92128
I92129
19
Braaksma, Jan Kornelis 
Pieters, Trijntje 
 25 feb 1787Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50291
I50292
20
Hidma, Pier Sjoerds 
de Groot, Doedtje Sjoukes 
 25 feb 1787Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103231
I103232
21
Hurkuik, Bernardus 
Jans, Winsje 
 25 feb 1787Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68351
I68352
22
Meyer, Pieter Renderts 
Knijff, Janneke Hessels 
 25 feb 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46565
I46175
23
Barwegen, Jan Jans 
de Vries, Maaike Sjoerds 
 25 feb 1798Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88188
I88189
24
Groenewoud, Meindert Jurjens 
Bruinsma, Ankje Koenraads 
 25 feb 1798Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50778
I70554
25
Joukes, Sjoerd 
Hendriks, Grietje 
 25 feb 1798Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77227
I77228
26
Scholte, Andries Jans 
Visser, Hinke Goslings 
 25 feb 1798Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106980
I106981
27
Sikma, Cornelis Jacobs 
Willems, Tietje 
 25 feb 1798Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32632
I72250
28
Terpstra, Durk Douwes 
Piers, Ekje 
 25 feb 1798Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62481
I62482
29
Westra, Pieter Botes 
Gosses, Baukje 
 25 feb 1798Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70350
I70351
30
Sikkens, Abele Hendriks 
Heide, Grietje Berends van der 
 25 feb 1802Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56974
I56975
31
Terpstra, Sjoerd Broers 
Veen, Maaike Fokkes van der 
 25 feb 1806Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19637
I50950
32
de Vries, Wilhelm Grim 
Tromp, Aaltje Rintjes 
 25 feb 1807Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54811
I54812
33
Bakker, Coenraad Jansz 
Ruijter, Geertje Aaris 
 25 feb 1808Wijdenes, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106026
I106027
34
Tolsma, Hendrik Dirks 
Teitsma, Welmoed Sybrens 
 25 feb 1812Mairie Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5935
I642
35
Adema, Meindert Dirks 
Smids, Tietje Sjoerds 
 25 feb 1813Mairie Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54662
I54663
36
Schuit, Sjoerd Obbes van der 
Nauta, Geeske Jelles 
 25 feb 1814Mairie Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40021
I40022
37
Wijnsma, Klaas Hylkes 
Venema, Sjieuwke Eelkes 
 25 feb 1815Mairie Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84339
I84340
38
Tinga, Jan Jans 
Reinalda, Lijsbeth Isaaks 
 25 feb 1817Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73481
I73487
39
Jong, Gerben Pieters de 
Kolk, Aukje Harmens 
 25 feb 1821Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21736
I21737
40
Koopmans, Jentje Anes 
Hiemstra, Antje Haantjes 
 25 feb 1822Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72742
I72741
41
Wiersma, Jacob Ouwes 
Elsinga, Lutske Koops 
 25 feb 1826Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67717
I67718
42
de Vries, Hessel Hessels 
Hoekstra, Sytske Sybrens 
 25 feb 1829Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97797
I97798
43
Hoekstra, Lucas Sakes 
Hiemstra, Antje Hendriks 
 25 feb 1830Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I695
I533
44
Iest, Pieter Klazes 
Taekema, Sjoukjen Jeens 
 25 feb 1831Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96575
I96576
45
Veldheer, Jan 
Huls(t), Klaasje Hendriks 
 25 feb 1832Staphorst, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112178
I112177
46
Woud, Franciscus Joannis van der 
Heep, Anna Joukes 
 25 feb 1835Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68237
I68238
47
Steenstra, Klaas Rinzes 
Kerkstra, Pietje Dirks 
 25 feb 1841Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18152
I18153
48
Terpstra, Gerrit Jans 
Friesema, Renske Jentjes 
 25 feb 1854Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3492
I3493
49
de Vries, Sybe Hendriks 
de Graaf, Betske Fokkes 
 25 feb 1858Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60601
I60602
50
Buursma, Tjalling Johannes 
Wiersma, Sieuke Douwes 
 25 feb 1864Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28821
I110276

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 91

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Rienks, Anne 
 25 feb 1674Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103125
2
Gerrijt, Daniel 
 25 feb 1681Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2210
3
Dircks, Antie 
 25 feb 1714Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78814
4
Freerks, Grietje 
 25 feb 1714Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88263
5
Akkerhof, Tjalling Feykes 
 25 feb 1731Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5982
6
Douwes, Gerlantje 
 25 feb 1731Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47758
7
Kiers, Rommert 
 25 feb 1733Oosterwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59965
8
Damstra, Oeds AEsges 
 25 feb 1742Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13480
9
Hendriks, Dieuke 
 25 feb 1742Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42727
10
Jelles, Taeke 
 25 feb 1742Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5288
11
Johannes, Jeltje 
 25 feb 1742Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86319
12
Tuinen, Albert Ritskes van 
 25 feb 1742Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14225
13
Weit, Wytze Gerbens van der 
 25 feb 1742Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17012
14
Eezema, Johannes Abes 
 25 feb 1747Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65493
15
Brouwer, Pieter Sikkes 
 25 feb 1748Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99710
16
Jans, Nieske 
 25 feb 1748Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41285
17
Wiersma, Aukje Johannes 
 25 feb 1748Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2112
18
Krijnes, Liepke 
 25 feb 1753Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77682
19
Alberts, Thomas 
 25 feb 1759Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36684
20
Allerts, Jents 
 25 feb 1759St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77526
21
Aukes, Klaas 
 25 feb 1759Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82205
22
Boonstra, Jochum Hendriks 
 25 feb 1759Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2293
23
Franses, Saapke 
 25 feb 1759Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20209
24
Hendriks, Aaltje 
 25 feb 1759Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82711
25
Hendriks, Yttje 
 25 feb 1759Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111883
26
Ruurds, Hinke 
 25 feb 1759Britswerd/Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82274
27
Schat, Douwe Reinders 
 25 feb 1759St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35796
28
Wynia, Ymkjen Jans 
 25 feb 1759Westhem/Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111503
29
Annee, Johannes 
 25 feb 1762Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101595
30
Bloemsma, Pieter Rochus 
 25 feb 1763Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2539
31
de Vries, Pieter Minnes 
 25 feb 1770Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69098
32
Dirks, Dieuke 
 25 feb 1770Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88983
33
Franses, Pier 
 25 feb 1770Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45884
34
Lanting, Albert Luitjens 
 25 feb 1770Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96793
35
Schaaf, Tjerkje Martens 
 25 feb 1770St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79718
36
Schrage, Pietertje Hindriks 
 25 feb 1770Veendam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95860
37
Stolte, Philip Klazes 
 25 feb 1770St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53204
38
Westerfeld, Eelkje Hayes 
 25 feb 1770Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103748
39
Alberts, Maijke 
 25 feb 1776Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47528
40
Andries, Pijttje 
 25 feb 1776Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44148
41
Anema, Reintje Scheltes 
 25 feb 1776Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96991
42
Beintema, Doetje Willems 
 25 feb 1776Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1999
43
Duif, Joris Adams 
 25 feb 1776Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44819
44
Geerts, Hielkje 
 25 feb 1776Burum/Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53229
45
Hoekstra, Tiete Jochums 
 25 feb 1776Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12076
46
Kuiken, Sara Martens 
 25 feb 1776St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61014
47
Nieuwenhuis, Tjitske Rintjes 
 25 feb 1776Goutum/Swichum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72537
48
Ruardy, Jetske Pieters 
 25 feb 1776Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12077
49
Schaafsma, Jantje Fransen 
 25 feb 1776Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102785
50
Zwart, Wytske Alberts 
 25 feb 1776Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111151

1 2 Volgende»