Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 169

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Feitsma, Pieter Johannes 
 12 dec 1744Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79874
2
Miedema, Jan Wybrens 
 12 dec 1746Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39566
3
Jans, Gauke 
 12 dec 1756Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78677
4
de Jong, Trijntje Doedes 
 12 dec 1759Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65007
5
Rimmerts, Trijntje 
 12 dec 1759Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95022
6
Ploeg, Geert Alderts van der 
 12 dec 1760Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58513
7
de Witte, Bauke Sjoerds 
 12 dec 1762Schettens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103152
8
Bartels, Dieuwke 
 12 dec 1764Nieuwebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88149
9
Snijder, Dieuwke Douwes 
 12 dec 1764Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91877
10
Wybrandi, Pieter Gentiuszn 
 12 dec 1766Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52700
11
Hoekstra, Gosse Ulbes 
 12 dec 1768Kubaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87846
12
Sybes, Eeltje 
 12 dec 1771Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45425
13
Boonstra, Pieter Piers 
 12 dec 1772St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3207
14
Jans, Trijntje 
 12 dec 1773Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41018
15
Kuiken, Lammert Martens 
 12 dec 1773St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74510
16
Vogelder, Antje Wiegers 
 12 dec 1773Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1136
17
Nieuwenhuis, Ritskje Jans 
 12 dec 1774Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68564
18
Noorderbaan, Lijsbeth Martens 
 12 dec 1778Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I600
19
Laagland, Klaas Hettes 
 12 dec 1780Nieuwe Huis/Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42676
20
Nicolai, Wikje Klazes 
 12 dec 1781Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24618
21
Westra, Hidde 
 12 dec 1784Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3221
22
de Vries, Trijntje Jans 
 12 dec 1786Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27137
23
Klok, Anne Jacobs 
 12 dec 1786Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7610
24
Wijnstra, Jasper Ates 
 12 dec 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6615
25
Hempenius, Sikke Jacobs 
 12 dec 1788Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54114
26
Gorter, Sieuwke Johannes 
 12 dec 1789Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72817
27
Sloterdijk, Tjetske Martens 
 12 dec 1789Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40045
28
Vries, Kornelis Wytzes de 
 12 dec 1790Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13776
29
Joustra, Fokeltje Lourens 
 12 dec 1791Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30642
30
Postema, Murk Sjoerds 
 12 dec 1791Gaast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1939
31
Hettema, Sijke Andries 
 12 dec 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5930
32
Pasma, Dooitske Jacobs 
 12 dec 1792Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48352
33
Postma, Dooitske Jacobs 
 12 dec 1792Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95652
34
de Vries, Tjeerd Hendriks 
 12 dec 1793Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82154
35
Eeltjes, Johannes 
 12 dec 1793Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65598
36
Jong, Baukje Pieters de 
 12 dec 1794Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15514
37
Peeting, Aafje Johannes 
 12 dec 1794Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79612
38
Rijpstra, Folkert Pieters 
 12 dec 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1412
39
Wullink, Evert 
 12 dec 1795Wilp, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84109
40
Geest, Pieter Johannes van der 
 12 dec 1796Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97870
41
Burmania, Dirk Cornelis 
 12 dec 1800Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I935
42
Bouma, Folkert Tjerks 
 12 dec 1801St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79351
43
Ferwerda, Dirk Aans 
 12 dec 1802Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61807
44
de Vries, Hendrik Gerbens 
 12 dec 1803Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83676
45
Hendriks, Zaakje 
 12 dec 1803Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47741
46
Havinga, Jan Klazes 
 12 dec 1804Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21774
47
Siccama, Geert Jans 
 12 dec 1807Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67629
48
Fennema, Antje Jans 
 12 dec 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1042
49
Hoekstra, Reinder Kornelis 
 12 dec 1809Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38895
50
Greidanus, Siebe Jacobs 
 12 dec 1810Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19578

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 159

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Meinderts, Pieter 
 12 dec 1802St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13163
2
Benediks, Swaantje 
 12 dec 1807Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68325
3
Willems, Marijke 
 12 dec 1807Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72901
4
Nannes, Sjoerd 
 12 dec 1808Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77194
5
Weidenaar, Anke Hessels 
 12 dec 1809Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55268
6
Kramer, Aart Willems 
 12 dec 1810St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33609
7
Beintum, Sytske Jans 
 12 dec 1811Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47086
8
de Jong, Bregtje Symens 
 12 dec 1812Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80122
9
Holwerda, Taeke Ulbes 
 12 dec 1812Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27343
10
Ynia, Jacobus Fokkes 
 12 dec 1813Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65935
11
Lysinga, Foppe Wouters 
 12 dec 1814Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58413
12
de Boer, Hendrik Fransen 
 12 dec 1816Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68166
13
Miedema, Janke Hendriks 
 12 dec 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9975
14
Nieuwenhuis, Sikke Piers 
 12 dec 1818 I40102
15
Cuperus, Hyltje Sippes 
 12 dec 1819Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56401
16
Wal, Klaas Douwes van der 
 12 dec 1820Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84491
17
Dijkstra, Sicco Dirks 
 12 dec 1821Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96429
18
Pijp, Geertje Fetzes van der 
 12 dec 1823Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86273
19
Zijlstra, Trijntje Kornelis 
 12 dec 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10770
20
Jellema, Grietje Joosten 
 12 dec 1826Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57285
21
Sjoordema, Jan Lieuwes 
 12 dec 1827 I72127
22
Folkertsma, Hidde Johannes 
 12 dec 1828Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6225
23
Faber, Walke Pieters 
 12 dec 1830Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82442
24
Keegstra, Gepke Feddes 
 12 dec 1832 I76675
25
Drost, Jan Jacobs 
 12 dec 1833 I56634
26
Reitsma, Tjitte Stevens 
 12 dec 1833Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102992
27
Jonker, Grietje Jans 
 12 dec 1835Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37622
28
Leystra, Ynze Aukes 
 12 dec 1836Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52959
29
Stocker, Johan Daniel Christian 
 12 dec 1836Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94459
30
Vries, Gelske Dirks de 
 12 dec 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10038
31
Posthumus, Cornelis Jorrits 
 12 dec 1837St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96414
32
Regnerus, Lieuwe Teunis 
 12 dec 1837Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6169
33
Hettema, Hette Wytses 
 12 dec 1838Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91682
34
Hoeksma, Tjebbe Brands 
 12 dec 1839 I65831
35
Stienstra, Yde Nammens 
 12 dec 1839 I46083
36
Eekema, Dirk Sipkes 
 12 dec 1840Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10502
37
Stoker, Sibbeltje Martens 
 12 dec 1840Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33505
38
Jong, Jan Pieters de 
 12 dec 1841Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10084
39
Siccama, Antje Johannes 
 12 dec 1841Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72504
40
Dompselaar, Ytje Jans 
 12 dec 1842IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69918
41
van Leek, Klaaske Jans 
 12 dec 1843 I62175
42
Brouwers, Jacob Pieters 
 12 dec 1846Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4748
43
Halbesma, Aukje Johannes 
 12 dec 1847Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62789
44
Ringnalda, Bouwe Abrahams 
 12 dec 1847Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16406
45
Cuperus, Stillborn Jacobs 
 12 dec 1849 I21307
46
de Haas, Doede Jans 
 12 dec 1849Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30407
47
Dijkstra, Eeltje Douwes 
 12 dec 1849 I45762
48
Voersma, Lammert Sasses 
 12 dec 1850 I29752
49
Tilma, Gerlof Piers 
 12 dec 1851Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2418
50
Walburg, Klaske Alles 
 12 dec 1851Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14098

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 54

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Douwis, Pytter 
Hendriks, Evertie 
 12 dec 1723St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70440
I70441
2
Pytters, Michiel 
Mensis, Trijntie 
 12 dec 1723St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74356
I74357
3
Sjoerds, Bouwe 
Gerrijts, Aaltje 
 12 dec 1734Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67842
I67843
4
Ennes, Claes 
Hendriks, Hendrikje 
 12 dec 1743Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69487
I69488
5
Alta, Eelko 
Jans, Jacobje 
 12 dec 1745Beers/Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81832
I81833
6
Reiners, Pieter 
Eelses, Durkjen 
 12 dec 1751Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71112
I71113
7
de Goede, Gerrit Thijs 
Geerts, Aaltjen 
 12 dec 1756Wanneperveen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91919
I91920
8
Douwes, Dirk 
Andries, Klaaske 
 12 dec 1756Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81569
I81570
9
Rienks, Reinder 
Barteles, Wytske 
 12 dec 1756Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101389
I101390
10
Broersma, Obbe 
de Witter, Marijke 
 12 dec 1762Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93835
I93836
11
Doekles, Hendrik 
Tjeerds, Sytske 
 12 dec 1762Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96681
I96682
12
Johans, Sint 
Baukes, Geertje 
 12 dec 1762Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70996
I70997
13
Lolles, Dirk 
Freerks, Rinske 
 12 dec 1762Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91130
I91131
14
Ottes, Willem 
Hendriks, Stijntie 
 12 dec 1762Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49598
I49599
15
Gosses, Taeke 
Durks, Tjamke 
 12 dec 1763Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97365
I97366
16
Nieuwenhuis, Jan 
Ruitinga, Catharina 
 12 dec 1767Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80176
I80177
17
Boelens, Lieuwe Nolles Epkens 
de Duif, Geertje Abes 
 12 dec 1773Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89423
I89424
18
Coldewij, Hermannus Symons 
Teunissen, Trijntie Maria 
 12 dec 1773Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102744
I102745
19
IJnzes, Hendrik 
Djurres, Hijlk 
 12 dec 1773Ferwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103267
I103268
20
Lourens, Jacob 
Andrijs, Pitter 
 12 dec 1779Warns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92672
I92673
21
Straatsma, Anne Klaases 
Baukes, Gerbrig 
 12 dec 1779Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72192
I72195
22
de Boer, Jan Harmens 
Oepts, Elske 
 12 dec 1784Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37500
I37501
23
Durks, Beerent 
Ottes, Trijntie 
 12 dec 1784Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96556
I96555
24
Silvius, Jacobus Bernardus 
Hoitenga, Jetske Douwes 
 12 dec 1784Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64429
I64430
25
Tjommes, Lammert 
Hendriks, Symke 
 12 dec 1789Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42905
I42910
26
Abes, Jan 
Gerrits, Trijntje 
 12 dec 1790Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98392
I98393
27
Bierma, Hessel Idses 
Douma, Antje Watzes 
 12 dec 1790Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11104
I11110
28
Dijkstra, Sjabbe Johannes 
Gerrits, Wytske 
 12 dec 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27391
I27392
29
Heckman, Beerend 
de Vries, Sytske Harmens 
 12 dec 1802Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81680
I44112
30
Visser, Durk Sjoukes 
Bastiaans, Antje 
 12 dec 1802Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65282
I65283
31
de Boer, Sjerk Pieters 
Meerstra, Sytske Jarigs 
 12 dec 1811Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84305
I84306
32
Tamminga, Isaac Ytzens 
de Boer, Hiltje Tjallings 
 12 dec 1811Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19745
I95422
33
Rienks, Rienk Johannes 
Mey, Antje Jans van der 
 12 dec 1812Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7489
I12232
34
Rienks, Rienk Tijssens 
Rynks, Sytske Johannes 
 12 dec 1812Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10253
I7492
35
Miedema, Hendrik Jacobs 
Eisma, Anke Willems 
 12 dec 1813Mairie Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13325
I13326
36
Vlastra, Hein Abes 
Roel, Johanna Davids 
 12 dec 1813Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I874
I54880
37
Velkers, Hendrik Johannes 
Verdries, Anna Maria 
 12 dec 1819Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64500
I64501
38
Dijkstra, Leendert Douwes 
Sytsma, Joukje Freerks 
 12 dec 1822Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I770
I765
39
Zijlstra, Hendrik Sytzes 
Gorter, Jetske Bernardus 
 12 dec 1822Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5779
I1515
40
Biegel, Joseph 
van Dam, Jitske Jans 
 12 dec 1824Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101524
I101525
41
Fokkens, Herman 
Broersma, Sjoukje 
 12 dec 1824Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54336
I54337
42
Bergsma, Gerrit Tieles 
Woude, Eelkje Jans van der 
 12 dec 1828Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54483
I54484
43
Cuperus, Christiaan Martens 
Post, Rixtje Waeltjes 
 12 dec 1829Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4333
I4299
44
Boonstra, Yme Klazes 
Zijlstra, Jitske Hilles 
 12 dec 1841Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66246
I66247
45
Woude, Jan Jans van der 
Bouwer, Sytske Thomas 
 12 dec 1845Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40284
I40285
46
Dijkstra, Sjoerd Harmens 
Visser, Grietje Sybes 
 12 dec 1858Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100305
I100306
47
Aagtjes, Jan Pieters 
Graaf, Trijntje Dirks de 
 12 dec 1863Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14032
I14031
48
Wey, Willem Ruurds van der 
Akkerman, Maaike Klazes 
 12 dec 1889Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61869
I53561
49
Klok, Gelt Fokkes 
Wijngaarden, Tetje Jelles 
 12 dec 1895Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53199
I64568
50
Koopmans, Pieter Douwes 
Streekstra, Albertje Jentjes 
 12 dec 1903Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39543
I36390

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 54

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Sybrens, Bote 
 12 dec 1686Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88615
2
Willems, Antie 
 12 dec 1686Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47948
3
Lammerts, Tijtje 
 12 dec 1717Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90901
4
Algera, Aaltie Simons 
 12 dec 1728Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46619
5
Ruirds, Dieuke 
 12 dec 1728Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1367
6
Attes, Grietje 
 12 dec 1734Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45842
7
Pijters, Broer 
 12 dec 1734Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44379
8
Tolsma, Eelkjen Rinnerts 
 12 dec 1734Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77600
9
Jans, Sjoerd 
 12 dec 1745St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77908
10
Walle, Romke Thijssens de 
 12 dec 1745Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11212
11
Pieters, Pieter 
 12 dec 1751Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94850
12
Wikkes, Jetske 
 12 dec 1751Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43848
13
Banning, Lydia Arnoldus 
 12 dec 1753Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86712
14
de Boer, Thijs Hayes 
 12 dec 1756Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76072
15
de Boer, Wytze Franzes 
 12 dec 1756Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93467
16
Durks, Aafke 
 12 dec 1756Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3188
17
Franken, Feike Martens 
 12 dec 1756Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69695
18
Fransen, Rinske 
 12 dec 1756Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105348
19
Gerbens, Pijl 
 12 dec 1756Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1663
20
Jans, Gerben 
 12 dec 1756Metslawier/Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82319
21
Laan, Teuntje Gerbens van der 
 12 dec 1756St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30172
22
Jeltes, Aaltje 
 12 dec 1759Sint Johannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97019
23
Boekhout, Frans Hendriks 
 12 dec 1761Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35756
24
Faber, Antje Hajes 
 12 dec 1762Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104473
25
Kooy, Rypke Jans van der 
 12 dec 1762Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37777
26
Rienks, Jantje 
 12 dec 1762Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44067
27
Wassenaar, Abelius Pieters 
 12 dec 1762St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79388
28
Ynia, Aaltje Fokkes 
 12 dec 1762Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72577
29
Klases, Tjalle 
 12 dec 1773Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43551
30
Ondersma, Antje Ritskes 
 12 dec 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1546
31
de Boer, Boyen Pieters 
 12 dec 1779Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42177
32
Dijkstra, Dieuke Eeltjes 
 12 dec 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I282
33
Hellinga, Klaaske Douwes 
 12 dec 1779Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10987
34
Heslinga, Grietje Jacobus 
 12 dec 1779Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71247
35
Ouding, Johanna Andries 
 12 dec 1779Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82458
36
Sytzes, Zytske 
 12 dec 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19312
37
Visser, Martje Tietes 
 12 dec 1779Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71708
38
Loyinga, Rinske Frederiks 
 12 dec 1784Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69376
39
Minnema, Minne Lammerts 
 12 dec 1784Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98944
40
Sytsma, Antje Kornelis 
 12 dec 1784Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13429
41
Werf, Jakob Fredriks van der 
 12 dec 1784Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101811
42
Rollingswier, Wypkje Martens 
 12 dec 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15448
43
Sjoerdsma, Trijntje Tjerks 
 12 dec 1790Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6850
44
Taekema, Taeke Gosses 
 12 dec 1790Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97729
45
van Loon, Akke Sjoerds 
 12 dec 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77411
46
Tichelaar, Auke Johannes 
 12 dec 1791Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3833
47
Vlietstra, Douwe Pieters 
 12 dec 1794Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2973
48
Bosch, Tetje Aarnts 
 12 dec 1802Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63976
49
Dijkstra, Sjoukje Sjoerds 
 12 dec 1802Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36186
50
Folkertsma, Folkert Piebes 
 12 dec 1802Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6606

1 2 Volgende»