Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 191

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
de Vries, Hinkes Alberts 
 18 jan 1756Bethlehem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59951
2
Heeringa, Jetske Joukes 
 18 jan 1756Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81261
3
Rintjema, Binne Tjerks 
 18 jan 1758Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21002
4
Wybrens, Maaike 
 18 jan 1765Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88930
5
Veenstra, Klaas Teunis 
 18 jan 1766Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75035
6
de Boer, Edze Siedses 
 18 jan 1773Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94178
7
Snijder, Gerrit Dooitzes 
 18 jan 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58821
8
Boonstra, Klaas Alderts 
 18 jan 1774Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70136
9
Westerhuis, Rinske Pieters 
 18 jan 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23732
10
Jongstra, Geiske Jans 
 18 jan 1775Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105966
11
Jans, Yede 
 18 jan 1779Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72010
12
Jacobs, Lysbeth 
 18 jan 1780Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3909
13
Nijdam, Pier Kornelis 
 18 jan 1780Aegum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103007
14
Machiela, Heert Annes 
 18 jan 1781Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12150
15
Sytsma, Aaltje Sytses 
 18 jan 1781Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90774
16
Faber, Jelle Douwes 
 18 jan 1782Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40243
17
Sment, Willemke Allardus 
 18 jan 1782Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3185
18
Borger, Abraham Jans 
 18 jan 1783St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30806
19
Faber, Maria Geertruida 
 18 jan 1785Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34448
20
Wierda, Tjitske Eintes 
 18 jan 1785Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3314
21
Bruinsma, Jetske Pieters 
 18 jan 1786Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86510
22
de Vries, Janke Wybes 
 18 jan 1788Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35932
23
Wal, Pieter Aukes van der 
 18 jan 1788Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55375
24
Boersma, Ouwe Sytzes 
 18 jan 1790Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9142
25
Miedema, Wijke Jans 
 18 jan 1790Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6094
26
Boes, Eeltje Johannes 
 18 jan 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11747
27
de Vries, Cornelis Douwes 
 18 jan 1793Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59294
28
Douma, Tettje Sybrens 
 18 jan 1793Gaastmaburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3448
29
Miersma, Sytske Hettes 
 18 jan 1793Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5263
30
Bosch, Anke Dirks 
 18 jan 1794Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83225
31
Kooy, Kornelis Arjens 
 18 jan 1794Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22817
32
Bouma, Klaas Annes 
 18 jan 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7360
33
Fopma, Geertje Douwes 
 18 jan 1796St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98646
34
Hak, Trijntje Pieters 
 18 jan 1796St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36377
35
van Assen, Froukje Durks 
 18 jan 1797Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36726
36
Woude, Gerbrichje Wymers van der 
 18 jan 1797Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10143
37
Brouwen, Oentje Johannes 
 18 jan 1798Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47104
38
Wytzes, Fokke 
 18 jan 1798Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43325
39
Boersma, Jackle Everts 
 18 jan 1799Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3528
40
Aukes, Mintje 
 18 jan 1803Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45657
41
Dreyer, Arjen Aris 
 18 jan 1805Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I145
42
Eisenga, Geert Jacobs 
 18 jan 1805Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32058
43
Buursma, Anne Minzes 
 18 jan 1806Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5366
44
Harkema, Annechien Renzes 
 18 jan 1807Noordhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58159
45
Hornstra, Sibbeltje Rinkes 
 18 jan 1808Oosterzee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108298
46
Mey, Daniel Jurjens van der 
 18 jan 1809Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11346
47
Jong, Siemen Gerbens de 
 18 jan 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12003
48
Kollen, Trijntje Jakobs 
 18 jan 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56139
49
Terwal, Pieter Wytzes 
 18 jan 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44765
50
Themmen, Geessien 
 18 jan 1811Wierum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111119

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 226

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Nicolai, Roelif Atzonis 
 18 jan 1765Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72348
2
Jans, Gerben 
 18 jan 1800Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86197
3
Bokkes, Bouwe 
 18 jan 1806Abbega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105676
4
Abma, Murk Gerbens 
 18 jan 1808Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88709
5
Botma, Dieuke Folkerts 
 18 jan 1808Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109274
6
Oeges, Durk 
 18 jan 1808Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100499
7
Dirks, Hein 
 18 jan 1809Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47600
8
Tjitses, Rein 
 18 jan 1809Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109955
9
Sickes, Waal 
 18 jan 1811Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110888
10
Koopmans, Yde Dirks 
 18 jan 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I711
11
Noordenbos, Klaaske Ulbes 
 18 jan 1812Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47360
12
Wytzes, Froukje 
 18 jan 1812Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4892
13
Olivier, Stillborn Lourens 
 18 jan 1814Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97562
14
Postma, Abe Abes 
 18 jan 1814Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3720
15
de Kuur, Antje Klazes 
 18 jan 1816 I77613
16
Sandra, Jouke Dirks 
 18 jan 1817Hempens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83026
17
Krol, Johannes Fopkes 
 18 jan 1820Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6408
18
Wobbes, Akke 
 18 jan 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15409
19
Dijkstra, Jan Femmes 
 18 jan 1821Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89011
20
Boer, Keimpe Jans de 
 18 jan 1823Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11624
21
Hartmans, Kornelis Hartmans 
 18 jan 1823Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71854
22
Brouwer, Sybren Ottes 
 18 jan 1824Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9629
23
Veen, Tiete Sjoerds van der 
 18 jan 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9671
24
Bakker, Haring Roelofs 
 18 jan 1826 I42662
25
Laverman, Doede Jochums 
 18 jan 1826Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53727
26
Martens, Anne 
 18 jan 1827Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15263
27
Nijboer, Sybren Jans 
 18 jan 1827Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58694
28
Vellinga, Jan Lieuwes 
 18 jan 1827Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7130
29
Buurstra, Gooijkje Sipkes 
 18 jan 1828Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9272
30
de Boer, Klaas Pieters 
 18 jan 1828 I51921
31
Tjeerds, Antje 
 18 jan 1828Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105410
32
Wygers, Jitske 
 18 jan 1829Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71381
33
Bonga, Afke Pieters 
 18 jan 1830Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7578
34
Porte, Jochum Philippus 
 18 jan 1832Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87928
35
Schoenmaker, Hiltje Willems 
 18 jan 1832Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112257
36
Tonnema, Sieuwke Pieters 
 18 jan 1832Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2907
37
Boer, Tjalle Pieters de 
 18 jan 1833Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5667
38
Willems, Jeltje 
 18 jan 1833Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85502
39
Leystra, Roelof Dirks 
 18 jan 1834Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24496
40
Plat, Grietje Tjerks 
 18 jan 1834St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104243
41
Werf, Sietske Minnes van der 
 18 jan 1834 I66662
42
Steensma, Jacob Tjipkes 
 18 jan 1835Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81830
43
Dorhout, Trijntje Siedses 
 18 jan 1836Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3923
44
Prakken, Vrougje Fredriks 
 18 jan 1836Wapserveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107087
45
Ritskes, Tjitske 
 18 jan 1836 I57557
46
Sloten, Grietje Hendriks van 
 18 jan 1839Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12712
47
van Noord, Poppe Louwrens 
 18 jan 1839Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78786
48
Schipper, Jacob Jans 
 18 jan 1840Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79716
49
Keegstra, Klaas Hessels 
 18 jan 1841Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109208
50
Brandsma, Sipke IJsbrands 
 18 jan 1842Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7978

1 2 3 4 5 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 55

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Montes, Buwe 
Doyes, Foekjen 
 18 jan 1680Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19981
I19984
2
Douwes, Sipke 
Tjipkes, Antje 
 18 jan 1728Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103324
I103325
3
Jacobs, Leendert 
Douwes, Sydske 
 18 jan 1733St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85797
I85798
4
Pyters, Dirk 
Baukes, Gerbrig 
 18 jan 1733Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95328
I95327
5
Gerbrands, Jan 
Abrams, Pytke 
 18 jan 1742Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52917
I52918
6
Lieuwes, Jan 
Reiners, Claeske 
 18 jan 1750Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103660
I103661
7
Osinga, Arjen Jans 
Jans, IJmkjen 
 18 jan 1750Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51373
I51374
8
Tjeerds, Ruurd 
Arjens, Tjebbigje 
 18 jan 1750Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97211
I97212
9
Althuis, Tjeerd Tjepkes van 
Offringa, Fetje Eelkes 
 18 jan 1756Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21874
I21875
10
Andries, Steffen 
Klaases, Antje 
 18 jan 1756Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87082
I94364
11
Gerbens, Arjen 
Heeres, Sijtske 
 18 jan 1756Lutkewierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70998
I70999
12
Willems, Durk 
Jacobs, Wytske 
 18 jan 1761Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75097
I75098
13
Clases, Sipke 
Minnes, Woutertje 
 18 jan 1767Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69985
I69986
14
Nijdam, Kornelis Klases 
Reitsma, Teetske Stevens 
 18 jan 1767Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102989
I93198
15
Pijtters, Johannis 
Hendriks, Gertje 
 18 jan 1767Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108199
I108200
16
Jelkes, Booke 
Franzes, Antje 
 18 jan 1771Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94190
I94191
17
Bijlsma, Paulus Reins 
Wytzes, Baukjen 
 18 jan 1778Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111021
I111022
18
Boersma, Gerrijt Jans 
Hoekstra, Sytske Lykeles 
 18 jan 1784Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45954
I45955
19
Reeling, Valentijn Nicolaas 
Atsma, Joukjen Atzes 
 18 jan 1784Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74877
I74878
20
Rinses, Aebe 
Sipkes, Jitske 
 18 jan 1784Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106969
I106971
21
Jans, Eebele 
Alderts, Hiltje 
 18 jan 1789Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80861
I53300
22
Pal, Jan Jelkes van der 
Klaassen, Lamke 
 18 jan 1789Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59178
I59179
23
Pol, Jan Jelkes van der 
Klaasen, Lamke 
 18 jan 1789Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52420
I52421
24
Saegers, Joan Georg 
Laumans, Anna Maria 
 18 jan 1791Burgsteinfurt, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17953
I17954
25
Meulen, Martinus Engberts van der 
Boer, Gooykje Jans de 
 18 jan 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4314
I11453
26
Elzinga, Sake Sybes 
Tijsma, Trijntje Joukes 
 18 jan 1801Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6244
I7149
27
Terpstra, Dirk Gerrits 
Pel, Edske Gerbens 
 18 jan 1801Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38292
I38293
28
Wester, Gerrit Jacobs 
Bloemsma, Antje Sapes 
 18 jan 1801Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11476
I11474
29
Zuiderbaan, Joris Dirks 
Kieviet, Klaasje Gerbens 
 18 jan 1801St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63390
I63391
30
Booy, Hessel Tjallings 
Hofman, Grietje Jurjens 
 18 jan 1807Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58996
I58997
31
Boyenga, Harmen Boyens 
Greben, Hylkje Sjoerds 
 18 jan 1807Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78383
I78384
32
Wassenaar, Gerrit Leenderts 
Dankert, Gerbentje Gerbens 
 18 jan 1812Mairie Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12018
I12017
33
Jilderda, Klaas Jans 
Zwart, Tietje Heins 
 18 jan 1817Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84351
I81040
34
Cruiming, Roelf Klasens 
Zuidema, Johanna 
 18 jan 1819Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111347
I111348
35
Kienstra, Frans Jans 
Jansma, Antje Willems 
 18 jan 1821Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9510
I9511
36
Bijlstra, Schelte Jarigs 
Posthumus, Froukje Jaspers 
 18 jan 1825Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10496
I10067
37
Ploeg, Rense Renderts van der 
Eekema, Janke Sipkes 
 18 jan 1825Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38184
I10505
38
de Jongh, Willem Egberts 
Meulen, Antje Koops van der 
 18 jan 1829Ooststellingwerf Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33575
I33576
39
Hommema, Pieter Lolkes 
Kuur, Aaltje Sjoerds van der 
 18 jan 1832Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12219
I12226
40
van Veen, Meine Jacobs 
Terwisscha, Aaltje Warners 
 18 jan 1832Weststellingwerf Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63186
I63187
41
Wal, Jan Johannes van der 
Fennema, Hielkjen Melles 
 18 jan 1834Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1762
I1763
42
Mulder, Adolf Jacobus 
Dijkstra, Ytje Fransen 
 18 jan 1838Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16936
I4983
43
Spoelstra, Watze Jans 
Dorhout, Antje Annes 
 18 jan 1838Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5740
I2164
44
de Boer, Oebele Binnes 
Kloosterman, Taattje Libbes 
 18 jan 1840Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55418
I55419
45
Miersma, Pieter Hettes 
Huisman, Rinske Arjens 
 18 jan 1843Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5266
I5879
46
Kingma, Rinze Oebles 
Vries, Aaltje Douwes de 
 18 jan 1849Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48854
I212
47
Bruin, Gerrit Cornelis 
Barends, Anke Hanzen 
 18 jan 1854Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85377
I85378
48
Bierma, Douwe Jans 
Boonstra, Kinke Pieters 
 18 jan 1860Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67471
I67472
49
Koster, Klaas Isaacs 
Rodenhuis, Dieuwke Lykeles 
 18 jan 1877Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82226
I82222
50
Meer, Jacob Jacobs van der 
Hiemstra, Wytske Willems 
 18 jan 1877Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62290
I96815

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 81

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Romkes, Grietje 
 18 jan 1680Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45376
2
Hillebrands, Wijtse 
 18 jan 1685Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44845
3
Jobs, Jan 
 18 jan 1691Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87798
4
Sjoerds, Gerk 
 18 jan 1705 I52531
5
Boersma, Bouwe Montes 
 18 jan 1711Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19980
6
Lioebbes, Pijter 
 18 jan 1711Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46417
7
Posthumus, Abe Hibbes 
 18 jan 1711Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58733
8
Sjoerds, Tjepke 
 18 jan 1711Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44389
9
Ulbes, Sybren 
 18 jan 1711Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65248
10
Jelles, Teedske 
 18 jan 1738Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31378
11
Dreyer, Arjen Pytters 
 18 jan 1742Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I603
12
Hesselius, Tjitse Jentjes 
 18 jan 1750Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68058
13
Reidendein, Klaas Lykeles 
 18 jan 1750Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47413
14
Abes, Tryntie 
 18 jan 1756Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84557
15
Andles, Antie 
 18 jan 1756Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74555
16
Aukes, Janke 
 18 jan 1756Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101628
17
Franses, Froukjen 
 18 jan 1756Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57927
18
Jans, Klaas 
 18 jan 1756Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43837
19
Jelles, Hendrik 
 18 jan 1756Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46259
20
Ruurds, Maaike 
 18 jan 1756Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73920
21
Sakes, Grietje 
 18 jan 1756Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42465
22
Bonga, Antje Jacobs 
 18 jan 1761Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21094
23
Bruinsveld, Trijntie Gerrits 
 18 jan 1761Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57540
24
de Swart, Jan Lieuwes 
 18 jan 1761Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78429
25
Elgersma, Maaike Reitzes 
 18 jan 1761Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48508
26
Jans, Tjib 
 18 jan 1761Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74292
27
Pheiffer, Lijsbert Johannes 
 18 jan 1761Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18704
28
Pieters, Pier 
 18 jan 1761Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45396
29
Ploeg, Gaatske Gerbens van der 
 18 jan 1761Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85877
30
Tinga, Pyter Falks 
 18 jan 1761Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73203
31
Vellinga, Jan Folkerts 
 18 jan 1761Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7355
32
Wytzes, Feike 
 18 jan 1761Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80385
33
Feenstra, Jan Tjebbes 
 18 jan 1767Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4026
34
Tomas, Gryttje 
 18 jan 1767Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42716
35
Boersma, Maaike Montes 
 18 jan 1778Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19970
36
Jans, Jan 
 18 jan 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87706
37
Stienstra, Taetske Dirks 
 18 jan 1778Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70520
38
Brouwer, Fokeliena Petrus 
 18 jan 1784Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26223
39
Dijkstra, Feikje Cornelis 
 18 jan 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16011
40
Dijkstra, Uilke Scheltes 
 18 jan 1784Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27050
41
Hendriks, IJtje 
 18 jan 1784Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95198
42
Hoekstra, Willem Geerts 
 18 jan 1784Idaard/Aegum/Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23559
43
Nieuwenhuis, Ulbe Jittes 
 18 jan 1784Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70581
44
Reitsma, Alle Klazes 
 18 jan 1784IJsbrechtum/Tjalhuizen/Tirns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103001
45
Vries, Antje Sytzes de 
 18 jan 1784Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16754
46
Wybes, Geeske 
 18 jan 1784Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66540
47
Man, Aukje Tjipkes de 
 18 jan 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19620
48
Brouwer, Joon Annes 
 18 jan 1789Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50894
49
Groenendal, Harm Ties 
 18 jan 1789Middelstum/Toornwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40659
50
Ploeg, Wytze Durks van der 
 18 jan 1789Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86533

1 2 Volgende»