Datums & Verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.

Gebeurtenis(sen): Dag: Maand: Jaar: Sleutelwoord (bv, 'Circa'):  
|

Geboren

Treffers 1 tm 50 van 164

1 2 3 4 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID   Stamboom 
1
Johannes, Douwe 
 17 aug 1690De Valom Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3783 genefer 
2
Wijbes, Aukje (Akke) 
 17 aug 1750Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92820 genefer 
3
Hopperus, Ank Sapes 
 17 aug 1761Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88415 genefer 
4
Teunis, Grietje 
 17 aug 1765Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2627 genefer 
5
Hoekstra, Aukje Egberts 
 17 aug 1768Wyckel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65513 genefer 
6
Bootsma, Geertje Rinzes 
 17 aug 1769Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96120 genefer 
7
Ploeg, Albert Pieters van der 
 17 aug 1769St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70429 genefer 
8
Fransens, Kaaltje (Kareltje) 
 17 aug 1771Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I865 genefer 
9
Wybes, Tijke 
 17 aug 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99207 genefer 
10
Sybrens, Jetse 
 17 aug 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78312 genefer 
11
de Jong, Krijne Aukes 
 17 aug 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43060 genefer 
12
Geertruid, Anna 
 17 aug 1781Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50182 genefer 
13
Viersen, Jelske Ypes 
 17 aug 1781Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7341 genefer 
14
Baukes, Thomas 
 17 aug 1782Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45666 genefer 
15
Wopkes, Anskjen 
 17 aug 1782Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90131 genefer 
16
Dijkstra, Jacob Gerbens 
 17 aug 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30200 genefer 
17
Bloemsma, Tryntie Roelofs 
 17 aug 1785Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3086 genefer 
18
Dijk, Pieter Baukes van 
 17 aug 1787Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6666 genefer 
19
Ypey, Frans Klazes 
 17 aug 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6875 genefer 
20
Jaalstra, Antje Siegers 
 17 aug 1788Wetzens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72804 genefer 
21
Westerhuis, Pieter Sipkes 
 17 aug 1789Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6777 genefer 
22
Lautenbach, Hendrik Kornelis 
 17 aug 1790St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65719 genefer 
23
Fijlstra, Grietje Jacobs 
 17 aug 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20080 genefer 
24
Hoitsma, Popkje Jacobus 
 17 aug 1793Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77655 genefer 
25
Bouma, Detje Gerrits 
 17 aug 1794Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4682 genefer 
26
Haanstra, Taeke Jans 
 17 aug 1794Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26826 genefer 
27
Meulen, Antje Lolkes van der 
 17 aug 1794Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6427 genefer 
28
Koopmans, Dirk Ydes 
 17 aug 1796Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I795 genefer 
29
Tjerks, Pieter 
 17 aug 1796Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44716 genefer 
30
Wever, Wybe Lammerts 
 17 aug 1796Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97400 genefer 
31
Heide, Aukje Klazes van der 
 17 aug 1797Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28631 genefer 
32
Koopmans, Janke Hiddes 
 17 aug 1798Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12916 genefer 
33
Poelstra, Klaas Klazes 
 17 aug 1799Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29464 genefer 
34
Hendriks, Tjalle 
 17 aug 1800Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46035 genefer 
35
Tinga, Johanna Pieters 
 17 aug 1801Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73192 genefer 
36
Visser, Rinske Pieters 
 17 aug 1804Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9593 genefer 
37
Gulmans, Jan Jacobs 
 17 aug 1806Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85710 genefer 
38
Rodenhuis, Syds Sjoukes 
 17 aug 1806Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36747 genefer 
39
Mellema, Moeder Sybrens 
 17 aug 1807Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86896 genefer 
40
Swart, Jan Pieters 
 17 aug 1807Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1698 genefer 
41
Hemkes, Willemke Hendriks 
 17 aug 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5133 genefer 
42
Zittema, Jan Lykeles 
 17 aug 1811Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37124 genefer 
43
Mey, Jan Jans van der 
 17 aug 1812Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26269 genefer 
44
Plantinga, Liebbe Foppes 
 17 aug 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11011 genefer 
45
Sipma, Sjoerd Aukes 
 17 aug 1812Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84212 genefer 
46
Memerda, Houkje Gerrits 
 17 aug 1814Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26456 genefer 
47
Nijp, Lijdia Christoffels 
 17 aug 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8835 genefer 
48
Velde, Marten Martens van der 
 17 aug 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16540 genefer 
49
Vlastra, Rinske Heins 
 17 aug 1814Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54883 genefer 
50
Leistra, Neeltje Freerks 
 17 aug 1815Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24493 genefer 

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 tm 50 van 103

1 2 3 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID   Stamboom 
1
Geerts, Grietje 
 17 aug 1786 I85181 genefer 
2
Piers, Antje 
 17 aug 1787Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7429 genefer 
3
Hommes, Martzen 
 17 aug 1807Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70300 genefer 
4
Jans, Klaaske 
 17 aug 1807Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15004 genefer 
5
Boer, Rienk Jans de 
 17 aug 1811Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9610 genefer 
6
Ottes, Fetje 
 17 aug 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46510 genefer 
7
Rinses, Wobbe 
 17 aug 1811Beets Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88238 genefer 
8
Klok, Wytske Johannes 
 17 aug 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47109 genefer 
9
Koehoorn, Willem Jans 
 17 aug 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9435 genefer 
10
Harmens, Anne 
 17 aug 1816 I85840 genefer 
11
Symens, Beitske 
 17 aug 1816Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10929 genefer 
12
Wal, Jelle Eelkes van der 
 17 aug 1816Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96487 genefer 
13
Blijstra, Klaaske Klazes 
 17 aug 1817Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83899 genefer 
14
Pietersma, Jan Pieters 
 17 aug 1821Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94287 genefer 
15
Wierda, Klaas Folkerts 
 17 aug 1821Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27215 genefer 
16
Kroodsma, Janke Lieuwes 
 17 aug 1822Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67832 genefer 
17
Beetzolts, Eduard Martinus Godfried 
 17 aug 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10981 genefer 
18
Kloppenburg, Jan Pieters 
 17 aug 1826Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72332 genefer 
19
Postma, Aaltje Jacobs 
 17 aug 1826Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34112 genefer 
20
Schuurmans, Dieuwke Jobs 
 17 aug 1826Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41736 genefer 
21
Swettema, Antje Reimers 
 17 aug 1826Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35232 genefer 
22
Bos, Jan Geerts 
 17 aug 1827Rohel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95725 genefer 
23
Bouma, Pier Kornelis 
 17 aug 1827Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6867 genefer 
24
de Vries, Albert Jacobs 
 17 aug 1827Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89329 genefer 
25
Douwes, Tryntje 
 17 aug 1827Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49215 genefer 
26
Eggers, Pieter Hendriks 
 17 aug 1827Terband Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39537 genefer 
27
Keimpenaar, Syds Sjoerds 
 17 aug 1827 I51663 genefer 
28
Venema, Grietje Pieters 
 17 aug 1827 I70111 genefer 
29
Postma, Enne Pieters 
 17 aug 1828Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8879 genefer 
30
Jelkes, Tetje 
 17 aug 1830 I60763 genefer 
31
Hoekstra, Sjouke IJsbrands 
 17 aug 1832s-Hertogenbosch, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6223 genefer 
32
Rengers, Trijntje Oeges 
 17 aug 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34356 genefer 
33
Werf, Jochem Jans van der 
 17 aug 1832Eesterga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95918 genefer 
34
Doedes, Aaltje 
 17 aug 1833Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81014 genefer 
35
Wagenaar, Jacob Jans 
 17 aug 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52088 genefer 
36
Dijkstra, Feikje Cornelis 
 17 aug 1837Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16011 genefer 
37
Harms, Jantje 
 17 aug 1840Kommerzijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96726 genefer 
38
Wuffen, Lammegien 
 17 aug 1840Haren, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98170 genefer 
39
de Boer, Maartje Martens 
 17 aug 1841St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39007 genefer 
40
Ferwerda, Stillborn Johannes 
 17 aug 1841Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24161 genefer 
41
Bijker, Atje Hendriks 
 17 aug 1844Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49101 genefer 
42
Velde, Grietje Gerbens van der 
 17 aug 1845Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26458 genefer 
43
Germeraad, Sytze Pieters 
 17 aug 1846Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50979 genefer 
44
Heslinga, Wijke Scheltes 
 17 aug 1846Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15895 genefer 
45
Bakker, Antje Lieuwes 
 17 aug 1848Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78297 genefer 
46
Dijkstra, Ids Idzes 
 17 aug 1848Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57006 genefer 
47
Bonnema, Oepke Klazes 
 17 aug 1849St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97162 genefer 
48
Dijkstra, Tjitske Pieters 
 17 aug 1849Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6036 genefer 
49
Kerkstra, Pietje Dirks 
 17 aug 1849 I18153 genefer 
50
Rengers, Hendrik Oeges 
 17 aug 1849 I77097 genefer 

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 tm 50 van 86

1 2 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID   Stamboom 
1
Fokkes, Jarich 
 17 aug 1656Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83781 genefer 
2
Meinerts, Trijntie 
 17 aug 1656Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83789 genefer 
3
Freerks, Hein 
 17 aug 1710Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91925 genefer 
4
Pyters, Antje 
 17 aug 1710Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91926 genefer 
5
Harmens, Heyn 
 17 aug 1732Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82604 genefer 
6
Nuttes, Neeltie 
 17 aug 1732Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82580 genefer 
7
Heringa, Gosewinus 
 17 aug 1748Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94172 genefer 
8
Romkes, Riemkje 
 17 aug 1748Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94173 genefer 
9
Cierds, Tjidske 
 17 aug 1749Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66756 genefer 
10
Jans, Sjoerd 
 17 aug 1749Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66755 genefer 
11
Klases, Grietje 
 17 aug 1749Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44349 genefer 
12
Libbes, Fedde 
 17 aug 1749Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44348 genefer 
13
Jans, Minne 
 17 aug 1755Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85178 genefer 
14
Sydses, Antje 
 17 aug 1755Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85179 genefer 
15
Engbringhoff, Gerrit 
 17 aug 1766 I33991 genefer 
16
Nefickmans, Christine 
 17 aug 1766 I33992 genefer 
17
Anskes, Eke 
 17 aug 1777Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66132 genefer 
18
Binnes, Trijntje 
 17 aug 1777Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60362 genefer 
19
Haebes, Hessel 
 17 aug 1777Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60361 genefer 
20
Luitjens, Murkje 
 17 aug 1777Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74665 genefer 
21
Sierds, Folkert 
 17 aug 1777Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66131 genefer 
22
Smedema, Trijntje Paulus 
 17 aug 1777Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98190 genefer 
23
van Kleffens, Gerardus Siedses 
 17 aug 1777Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98189 genefer 
24
Veen, Klaas Gerks van der 
 17 aug 1777Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74664 genefer 
25
Kuik, Grietje Dirks 
 17 aug 1783St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95291 genefer 
26
Laan, Gerben Jakobs van der 
 17 aug 1783St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95290 genefer 
27
Popkes, Roelof 
 17 aug 1783Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84645 genefer 
28
Posthuma, Seeske Jacobs 
 17 aug 1783Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65741 genefer 
29
Sjirks, Eelkjen 
 17 aug 1783Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64357 genefer 
30
Sonnema, Fedde Adams 
 17 aug 1783Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65740 genefer 
31
Tijmens, Hinke 
 17 aug 1783Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84646 genefer 
32
Wuffen, Reinder Egberts 
 17 aug 1783Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49629 genefer 
33
Zee, Ulbe Ruurds van der 
 17 aug 1783Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64356 genefer 
34
Zijlman, Elisabeth Pieters 
 17 aug 1783Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49630 genefer 
35
Faber, Jacob Beerends 
 17 aug 1788Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63432 genefer 
36
Lieuwes, Trijntje 
 17 aug 1788Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63433 genefer 
37
Beintum, Jan Clases 
 17 aug 1794Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47084 genefer 
38
van Zelling, Aaltje Berends 
 17 aug 1794Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89820 genefer 
39
Bruinsma, Aaltje Sipkes 
 17 aug 1800Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61239 genefer 
40
Kamminga, Pieter Pieters 
 17 aug 1800Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49346 genefer 
41
Maan, Klaas Lieuwes van der 
 17 aug 1800Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13370 genefer 
42
Osseman, Johannes (Jan) 
 17 aug 1800Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70488 genefer 
43
Rochus, Taetske 
 17 aug 1800Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13371 genefer 
44
Tresling, Corneliske Cornelis 
 17 aug 1800Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76551 genefer 
45
Vlietstra, Geeske aka Fleestra 
 17 aug 1800Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70489 genefer 
46
Wagenaar, Sybren Feites 
 17 aug 1800Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61240 genefer 
47
Hagedoorn, Karst Hendriks 
 17 aug 1806Midwolde/Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34075 genefer 
48
Siewerts, Hendrikje 
 17 aug 1806Midwolde/Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34076 genefer 
49
Propstra, Kornelis Alberts 
 17 aug 1815Mairie Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68100 genefer 
50
Veenstra, Elizabeth Jacobs 
 17 aug 1815Mairie Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68101 genefer 

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 tm 50 van 70

1 2 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID   Stamboom 
1
Pytters, Gerben 
 17 aug 1645 I36411 genefer 
2
Sijdses, Ysbrandt 
 17 aug 1727Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45439 genefer 
3
Clases, Bonne 
 17 aug 1732Boornbergum/Kortehemmen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82939 genefer 
4
Rykles, Trijntje 
 17 aug 1732Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69998 genefer 
5
Regnerus, Grietje Lieuwes 
 17 aug 1744Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80553 genefer 
6
Boer, Aukje Siedses ma 
 17 aug 1749Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7486 genefer 
7
Jans, Lijsbert 
 17 aug 1749Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48862 genefer 
8
Kalkhuis, Willem Marcus 
 17 aug 1749Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85493 genefer 
9
Tamminga, Ytzen Jans 
 17 aug 1749Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I453 genefer 
10
Wassenaar, Neeltje Gerrits 
 17 aug 1749Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48626 genefer 
11
Hogendijk, Klaas Pieters 
 17 aug 1753Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6086 genefer 
12
Jakobs, Aaltie 
 17 aug 1753Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51898 genefer 
13
Pijters, Jan 
 17 aug 1753Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44160 genefer 
14
Daniels, Antje 
 17 aug 1755Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99126 genefer 
15
Klases, Doetje 
 17 aug 1755Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71745 genefer 
16
Syboltsma, Lolkje Sybrens 
 17 aug 1755Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7471 genefer 
17
Weert, Gurbe Durks de 
 17 aug 1755Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11227 genefer 
18
AEdes, Grietje 
 17 aug 1760Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1507 genefer 
19
Feyes, Tepske 
 17 aug 1760Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47335 genefer 
20
Heddema, Johannes Hedzers 
 17 aug 1760Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45465 genefer 
21
Tjalles, Thijs 
 17 aug 1763Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6368 genefer 
22
Hendriks, Rientje 
 17 aug 1766Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46088 genefer 
23
de Groot, Jan Jans 
 17 aug 1777St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39524 genefer 
24
Elzinga, Symkje Jelles 
 17 aug 1777Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57 genefer 
25
Faber, Jan Wytzes 
 17 aug 1777Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76211 genefer 
26
Fransen, Antie 
 17 aug 1777Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4880 genefer 
27
Baarsma, Fokeltje Sjierks 
 17 aug 1783Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56958 genefer 
28
Dijkstra, Antje Pieters 
 17 aug 1783Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18676 genefer 
29
Feykes, Trijntje 
 17 aug 1783Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46924 genefer 
30
Hofma, Sjoerdtje Jans 
 17 aug 1783Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91327 genefer 
31
Kooistra, Jilt Minnes 
 17 aug 1783Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54643 genefer 
32
Nicolai, Anne Remkes 
 17 aug 1783Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58711 genefer 
33
Woude, Gosse Halbes van der 
 17 aug 1783Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29950 genefer 
34
Bouma, Maaike Jans 
 17 aug 1788Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98706 genefer 
35
de Wind, Eibert Meinderts 
 17 aug 1788St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74144 genefer 
36
Hofman, Gatze Gerrits 
 17 aug 1788Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65806 genefer 
37
Holder, Yetske Johannes 
 17 aug 1788Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12477 genefer 
38
Joukes, Jasper 
 17 aug 1788Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47021 genefer 
39
Tjerks, Durk 
 17 aug 1788Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79455 genefer 
40
Tuinstra, Schelte Elles 
 17 aug 1788Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68267 genefer 
41
Waardenburg, Elisabeth Hendriks 
 17 aug 1791Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25894 genefer 
42
Siertsema, Hemme Jakobs 
 17 aug 1794Farmsum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64729 genefer 
43
Slingerland, Bastiaantje 
 17 aug 1794Lekkerkerk, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98789 genefer 
44
Jansen, Catrina Elisabeth 
 17 aug 1796Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92891 genefer 
45
Algra, Teertske Symens 
 17 aug 1800Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72249 genefer 
46
de Boer, Eentje Klazes 
 17 aug 1800Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51918 genefer 
47
de Kuur, Antje Luitzens 
 17 aug 1800Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39810 genefer 
48
Ham, Jan Harmens de 
 17 aug 1800Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10167 genefer 
49
Heidanus, Wytske Jurjens 
 17 aug 1800Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36129 genefer 
50
Meulen, Lijsbert Folkerts van der 
 17 aug 1800Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75939 genefer 

1 2 Volgende»