Datums & Verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.

Gebeurtenis(sen): Dag: Maand: Jaar: Sleutelwoord (bv, 'Circa'):  
|

Geboren

Treffers 1 tm 50 van 182

1 2 3 4 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID   Stamboom 
1
Zijlstra, Klaas Hommes 
 27 mrt 1745Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37767 genefer 
2
Johannes, Yke 
 27 mrt 1746Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94300 genefer 
3
Annes, Claas 
 27 mrt 1761Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17675 genefer 
4
van Dijk, Mient Harmens 
 27 mrt 1763Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59690 genefer 
5
Lieuwes, Ruurd 
 27 mrt 1764Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59 genefer 
6
Bruinsma, Tjerk Ages 
 27 mrt 1766Folsgare Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76353 genefer 
7
Lantinga, Dieuke Sikkes 
 27 mrt 1766Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17979 genefer 
8
Visser, Sipke Jochums 
 27 mrt 1770Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62428 genefer 
9
Bangma, Antje Sikkes 
 27 mrt 1771Wons Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87174 genefer 
10
Burenstins, Catharina Gadse 
 27 mrt 1772Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84188 genefer 
11
Alberts, Boijen 
 27 mrt 1773Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47526 genefer 
12
Rosenhoek, Lucretia Berents 
 27 mrt 1774City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84380 genefer 
13
Jans, Tryntie 
 27 mrt 1775Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79517 genefer 
14
Pot, Albert Tjeerds 
 27 mrt 1776St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61226 genefer 
15
Iepma, Grietje Klases 
 27 mrt 1777Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94282 genefer 
16
Sipkes, Jan 
 27 mrt 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77886 genefer 
17
Joha, Antonius Thomas 
 27 mrt 1779Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47448 genefer 
18
Haantjes, Ymkjen 
 27 mrt 1780Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80965 genefer 
19
Swart, Maaike Johannes 
 27 mrt 1781Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7029 genefer 
20
Bakker, Froukje Aukes 
 27 mrt 1782St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78655 genefer 
21
Brantsma, Aukje Martens 
 27 mrt 1782Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83844 genefer 
22
Boonstra, Sierd Rinses 
 27 mrt 1783Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1787 genefer 
23
Reinders, Fokeltje 
 27 mrt 1783Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89306 genefer 
24
Bouma, Marten Folkerts 
 27 mrt 1785St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79359 genefer 
25
Dijkstra, Uilke Douwes 
 27 mrt 1785Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23877 genefer 
26
Schregardus, Sake Frederiks 
 27 mrt 1785Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65736 genefer 
27
Wenselaar, Marten Klazes 
 27 mrt 1788St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78992 genefer 
28
Winselaar, Cunniera Gerryts 
 27 mrt 1790Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78099 genefer 
29
Dijkstra, Gerhardus Brandts 
 27 mrt 1791Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37008 genefer 
30
Andries, Jan 
 27 mrt 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43097 genefer 
31
Boorsma, Jan Wybes 
 27 mrt 1792Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77658 genefer 
32
Gosma, Gosse Pieters 
 27 mrt 1792Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68088 genefer 
33
Ley, Krijn Lipkes bij de 
 27 mrt 1792Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11185 genefer 
34
Terpstra, Dirk Piers 
 27 mrt 1792Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6643 genefer 
35
Thomas, Albert 
 27 mrt 1793Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88507 genefer 
36
Sloterdijk, Tietje Eizes 
 27 mrt 1794Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68748 genefer 
37
Kloosterman, Dirk Reinders 
 27 mrt 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7204 genefer 
38
Stielstra, Antje Klazes 
 27 mrt 1795Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37957 genefer 
39
van Dijk, Eelkjen Willems 
 27 mrt 1797Boornzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66192 genefer 
40
Lepstra, Reinouw Klases 
 27 mrt 1798Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6908 genefer 
41
Miedema, Tjitske Teyes 
 27 mrt 1798Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10995 genefer 
42
Wybenga, Menne Cornelis 
 27 mrt 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5030 genefer 
43
Hiemstra, Fokke Hanses 
 27 mrt 1799Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39901 genefer 
44
Vries, Gaele Sytzes de 
 27 mrt 1799Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1965 genefer 
45
Feykes, Wijnzen 
 27 mrt 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43267 genefer 
46
Boer, Bokke Tjeerds de 
 27 mrt 1801Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10719 genefer 
47
Dijkstra, Antje Foppes 
 27 mrt 1801St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81320 genefer 
48
Bonsma, Antje Harmens 
 27 mrt 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6698 genefer 
49
Boersma, Vroukje Sybes 
 27 mrt 1803Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11677 genefer 
50
Jong, Gelt Symens de 
 27 mrt 1803Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9347 genefer 

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 tm 50 van 164

1 2 3 4 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID   Stamboom 
1
Wijgers, Pier 
 27 mrt 1737 I94154 genefer 
2
Dussen, Pietje Gysberts van 
 27 mrt 1801Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7478 genefer 
3
Gerrijts, Frederik 
 27 mrt 1808Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95310 genefer 
4
van Dokkumburg, Heere Sjoerds 
 27 mrt 1809Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60925 genefer 
5
Sjoerds, Wypkje 
 27 mrt 1810Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45579 genefer 
6
Gosses, Trijntje 
 27 mrt 1811Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10815 genefer 
7
Rinzes, Sjoerd 
 27 mrt 1811Teerns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72837 genefer 
8
Berents, Lippe 
 27 mrt 1812Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86314 genefer 
9
Gerrits, Maatje 
 27 mrt 1812Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48625 genefer 
10
Galema, Willem Fransen 
 27 mrt 1813Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26327 genefer 
11
Jans, Antje 
 27 mrt 1814Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26810 genefer 
12
Talma, Lieuwe Dirks 
 27 mrt 1814Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15548 genefer 
13
Brouwer, Thomas Taekes 
 27 mrt 1818Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80060 genefer 
14
Uding, Hermanus 
 27 mrt 1818Middelburg, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56187 genefer 
15
Keuning, Tjeertje Klazes 
 27 mrt 1819Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7781 genefer 
16
Zuidema, Janke Popkes 
 27 mrt 1822 I38362 genefer 
17
Kingma, Arjen Eelses 
 27 mrt 1823 I23872 genefer 
18
Miedema, Bokke Sapes 
 27 mrt 1823Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80184 genefer 
19
Posthumus, Trijntje Kornelis 
 27 mrt 1823Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25194 genefer 
20
van Sloten, Sjoerd Jacobs 
 27 mrt 1823Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30796 genefer 
21
Hendriks, Baukje 
 27 mrt 1824Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89337 genefer 
22
Bosma, Jurjen Jans 
 27 mrt 1825 I77479 genefer 
23
Schipper, Jan Jacobs 
 27 mrt 1825St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79717 genefer 
24
Wallendal, Oedsen Jacobs 
 27 mrt 1825Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18842 genefer 
25
Dijkstra, Grietje Pieters 
 27 mrt 1827 I14305 genefer 
26
Jacobs, Grietje 
 27 mrt 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11664 genefer 
27
Ploeg, Martje Piers van der 
 27 mrt 1827Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21001 genefer 
28
de Vries, Sjoerd Durks 
 27 mrt 1829Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56957 genefer 
29
Douwes, Lutske 
 27 mrt 1829Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77162 genefer 
30
Kiestra, Olphert Ebbings 
 27 mrt 1830 I47216 genefer 
31
Willems, Leentje 
 27 mrt 1830Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85059 genefer 
32
Wielen, Lieuwe Rienks van der 
 27 mrt 1832Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5705 genefer 
33
Wouda, Sipke Beernts 
 27 mrt 1832Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52695 genefer 
34
Bilkert, Janke Jarigs (aka Bilstra) 
 27 mrt 1833Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1734 genefer 
35
Beer, Klaas Doedes de 
 27 mrt 1836 I9465 genefer 
36
de Groot, Jan Hendriks 
 27 mrt 1836Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89319 genefer 
37
Formstra, Hoytje Jans 
 27 mrt 1837Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55726 genefer 
38
Halma, Lijsbert Douwes 
 27 mrt 1837Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27122 genefer 
39
Tjeerds, Antje 
 27 mrt 1837Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95317 genefer 
40
Wey, Dirk Sytzes van der 
 27 mrt 1838Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52842 genefer 
41
Andrae, Aagje Andries 
 27 mrt 1839Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10873 genefer 
42
Jeltema, Minze Hanzes 
 27 mrt 1839Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48693 genefer 
43
Dijkstra, Folkert Pieters 
 27 mrt 1840Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6037 genefer 
44
Hogendoorn, Nikolaas 
 27 mrt 1840Nieuwerkerk aan den IJssel, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71316 genefer 
45
Ferf, Jan Gerrits van der 
 27 mrt 1841Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56034 genefer 
46
de Jong, Wytze Jans 
 27 mrt 1842Bovenknijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50180 genefer 
47
Dijkstra, Tjeerd Reimers 
 27 mrt 1842St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78985 genefer 
48
Swart, Tjitske Sjoukes 
 27 mrt 1842 I53811 genefer 
49
Heeringa, Sjieuke Pieters 
 27 mrt 1843Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40171 genefer 
50
Dijk, Bauke Pieters van 
 27 mrt 1844Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8067 genefer 

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 tm 50 van 118

1 2 3 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID   Stamboom 
1
Jans, Tettje 
 27 mrt 1698Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83433 genefer 
2
Sioerds, Romke 
 27 mrt 1698Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83432 genefer 
3
Syberens, Aeltsen 
 27 mrt 1698Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73445 genefer 
4
Wytzes, Suyverijn 
 27 mrt 1698Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73444 genefer 
5
Jacobs, Hendriks 
 27 mrt 1729Gaastmeer/Nijhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74937 genefer 
6
Jans, Gaatze 
 27 mrt 1729Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42843 genefer 
7
Lieuwes, Goffe 
 27 mrt 1729Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5354 genefer 
8
Metskes, Grietje 
 27 mrt 1729Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42844 genefer 
9
Posthumus, Trijntje Jans 
 27 mrt 1729Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5355 genefer 
10
Pyters, Sibrig 
 27 mrt 1729Gaastmeer/Nijhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74938 genefer 
11
Sipkes, Sipke 
 27 mrt 1729Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82854 genefer 
12
Sydses, Trijntje 
 27 mrt 1729Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82855 genefer 
13
Ballings, Wipkjen 
 27 mrt 1757Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57146 genefer 
14
Folkerts, Martinus 
 27 mrt 1757Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57145 genefer 
15
Hendriks, Jacob 
 27 mrt 1757Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77308 genefer 
16
Hendriks, Saakje 
 27 mrt 1757Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77309 genefer 
17
Scholtes, Trijntie 
 27 mrt 1757Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93613 genefer 
18
Wobma, Jan Jans 
 27 mrt 1757Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93612 genefer 
19
Hanses, Klaaske 
 27 mrt 1758Longerhouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95030 genefer 
20
Heide, Linse Sakes van der 
 27 mrt 1758Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75397 genefer 
21
Klazes, Froukje 
 27 mrt 1758Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75398 genefer 
22
Sierks, Jetse 
 27 mrt 1758Longerhouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95029 genefer 
23
Harmens, Freerk 
 27 mrt 1763Terwispel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66377 genefer 
24
Wobbes, Engeltje 
 27 mrt 1763Terwispel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66378 genefer 
25
Brinkhuis, Hendrik Gerrits 
 27 mrt 1768Kolderveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90486 genefer 
26
Jonker, Geesje Hendriks 
 27 mrt 1768Kolderveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90487 genefer 
27
Brolsma, Jan Jans 
 27 mrt 1769Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77368 genefer 
28
Roorda, Aafke Pieters 
 27 mrt 1769Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77369 genefer 
29
Hellema, Gerrit Doekes 
 27 mrt 1780Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43168 genefer 
30
Twijnstra, Jeltje Johannes 
 27 mrt 1780Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94303 genefer 
31
Beenes, Hiltje 
 27 mrt 1791Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58329 genefer 
32
Koopmans, Yeme Gerbens 
 27 mrt 1791Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86300 genefer 
33
Oostra, Roel Jans 
 27 mrt 1791Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58328 genefer 
34
Sybernts, Albert 
 27 mrt 1791Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56322 genefer 
35
van Dokkumburg, Grietje Heeres 
 27 mrt 1791Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86301 genefer 
36
Winius, Martje Brands 
 27 mrt 1791Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56323 genefer 
37
Rutgers, Maria Frederiks 
 27 mrt 1803Nieuwe Pekela, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95862 genefer 
38
Schrik, Albert Egberts 
 27 mrt 1803Nieuwe Pekela, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95861 genefer 
39
Adema, Oege Willems 
 27 mrt 1808Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21125 genefer 
40
Annes, Rinske 
 27 mrt 1808Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62996 genefer 
41
Boswijk, Derk Geerts 
 27 mrt 1808Veendam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95864 genefer 
42
Schaaf, Johannes Jurjens van der 
 27 mrt 1808Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68390 genefer 
43
Schrage, Pietertje Hindriks 
 27 mrt 1808Veendam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95860 genefer 
44
Sipma, Aaltje Jans 
 27 mrt 1808Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21126 genefer 
45
Blo(e)m, Joukje Jacobs 
 27 mrt 1811Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39746 genefer 
46
Boetzer, Jacob Jans 
 27 mrt 1811Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39745 genefer 
47
Bosch, Douwe Lieuwes 
 27 mrt 1811Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11060 genefer 
48
de Waart, Sytze Teunis 
 27 mrt 1811Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26220 genefer 
49
Ferwerda, Wopke Doekes 
 27 mrt 1811Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15095 genefer 
50
Galema, Trijntje IJsbrands 
 27 mrt 1811Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10131 genefer 

1 2 3 Volgende»


Doop

Treffers 1 tm 50 van 107

1 2 3 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID   Stamboom 
1
Oedses, Oeds 
 27 mrt 1687Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44317 genefer 
2
Wopkes, Antje 
 27 mrt 1699Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95553 genefer 
3
Fransen, Sjuik 
 27 mrt 1701Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93091 genefer 
4
Fransen, Trijntje 
 27 mrt 1707Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46066 genefer 
5
Sjoerds, Tjepke 
 27 mrt 1707Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44387 genefer 
6
Walings, Bente 
 27 mrt 1707St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78109 genefer 
7
Tjepkes, Trijntie 
 27 mrt 1718Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45222 genefer 
8
Oenes, Jelle 
 27 mrt 1724Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79168 genefer 
9
Mients, Tjitske 
 27 mrt 1729Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69000 genefer 
10
Pijtters, Arjen 
 27 mrt 1729Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70245 genefer 
11
Dirks, Maike 
 27 mrt 1735Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44785 genefer 
12
Heyde, Gryttje Wytzes van der 
 27 mrt 1735Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43274 genefer 
13
Wytzes, Henrijk 
 27 mrt 1735Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81362 genefer 
14
Jacobs, Yne 
 27 mrt 1739Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50089 genefer 
15
Keimpes, Ackke 
 27 mrt 1739Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80453 genefer 
16
Lieuwes, Bouwe 
 27 mrt 1739Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90422 genefer 
17
Clases, Aafke 
 27 mrt 1740Waaxens/Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46604 genefer 
18
Fransens, Antje 
 27 mrt 1740Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14377 genefer 
19
Nicolay, Claas Roelofs 
 27 mrt 1740Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71084 genefer 
20
Harmens, Benjamin 
 27 mrt 1746Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47566 genefer 
21
Louws, Aaltje 
 27 mrt 1746Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37776 genefer 
22
Rinses, Janke 
 27 mrt 1746Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78464 genefer 
23
Stienstra, Ettje Rinses 
 27 mrt 1746Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78458 genefer 
24
Zijlstra, Durk Tjeerds 
 27 mrt 1746Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89922 genefer 
25
Ypma, Jacob Bienses 
 27 mrt 1752Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82332 genefer 
26
Andries, Jan 
 27 mrt 1757Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43099 genefer 
27
Bosch, Atze Lieuwes 
 27 mrt 1757Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43282 genefer 
28
Folkerts, Maaike 
 27 mrt 1757Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65490 genefer 
29
Graaf, Gerrit Gosses de 
 27 mrt 1757Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28 genefer 
30
Hidma, Teunis Sjoerds 
 27 mrt 1757Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95041 genefer 
31
Nieuwenhuis, Albert Gerrits 
 27 mrt 1757Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69373 genefer 
32
Tjerks, Wytske 
 27 mrt 1757Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94954 genefer 
33
Wagenaar, Gerben Jans 
 27 mrt 1760Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7051 genefer 
34
Boes, Grietje Eeltjes 
 27 mrt 1763Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6226 genefer 
35
Brens, Jannes Roelofs 
 27 mrt 1763Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58640 genefer 
36
de Groot, Pier Johannes 
 27 mrt 1763Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48427 genefer 
37
Gorter, Sjoukje Johannes 
 27 mrt 1763Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77861 genefer 
38
Heslinga, Eeke Jacobs 
 27 mrt 1763Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64580 genefer 
39
Hoekstra, Grietje Jans 
 27 mrt 1763Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88817 genefer 
40
Pytters, Cornelis 
 27 mrt 1763St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77405 genefer 
41
Walstra, Rinske Minkes 
 27 mrt 1763Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7065 genefer 
42
Westerhof, Folkje Hayes 
 27 mrt 1763Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23589 genefer 
43
Wierstra, Douwe Klazes 
 27 mrt 1763Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91518 genefer 
44
Bruinsma, Jan Bastiaans 
 27 mrt 1768Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89721 genefer 
45
Gabes, Janke 
 27 mrt 1768Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70137 genefer 
46
Hettema, Sijke Simens 
 27 mrt 1768Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82391 genefer 
47
Hoogterp, Trijntje Lummes 
 27 mrt 1768Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46849 genefer 
48
Kuipers, Rintje Hendriks 
 27 mrt 1768Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79955 genefer 
49
Ondersma, Ysbrand Ritskes 
 27 mrt 1768Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9759 genefer 
50
Smeding, Ypkjen Geerts 
 27 mrt 1768Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2964 genefer 

1 2 3 Volgende»