Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 191

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Jentjes, Dirk 
 22 apr 1722Hichtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69905
2
IJskes, Marten 
 22 apr 1728 I520
3
de Vries, Antje Bouwens 
 22 apr 1759Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21779
4
Pieters, Grietje 
 22 apr 1762Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95767
5
Stalman, Tjidse Hendriks 
 22 apr 1764Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59228
6
Simens, Trijntje 
 22 apr 1767St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91114
7
Dijkstra, Antje Johannes 
 22 apr 1771Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55241
8
Boersma, Taeke Stevens 
 22 apr 1772Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7122
9
Hellinga, Pieter Hendriks 
 22 apr 1774Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11699
10
Braaksma, Antje Cornelis 
 22 apr 1777Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16117
11
Walstra, Tjipke Hendriks 
 22 apr 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56135
12
van Dijk, Antje Melles 
 22 apr 1778Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103859
13
Prins, Doeke Piers 
 22 apr 1780Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10453
14
Swart, Ybeltje Cornelis 
 22 apr 1780Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7293
15
Broersma, Antje Jans 
 22 apr 1783Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18801
16
Swierstra, Baaije Nannes 
 22 apr 1784Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44761
17
Ypey, Willem Klazes 
 22 apr 1784Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6873
18
Spieksma, Pier Jacobus 
 22 apr 1786Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81807
19
Postma, Gerrit Gerrits 
 22 apr 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7480
20
Buma, Klaaske Hendriks 
 22 apr 1788Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44738
21
Martens, Jan 
 22 apr 1788Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I665
22
Noordenbos, Klaas Ulbes 
 22 apr 1788Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106900
23
Brouwers, Pieter Scheltes 
 22 apr 1789Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52634
24
Jans, Maaike 
 22 apr 1790Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90766
25
Althuis, Johannes Jans 
 22 apr 1791Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58839
26
Stelwagen, Baukje Hendriks 
 22 apr 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7493
27
Bosgra(af), Tiete Beerents 
 22 apr 1792Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55069
28
Dijkstra, Eeke Feikes 
 22 apr 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98302
29
Haagsma, Andries Pieters 
 22 apr 1792Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26541
30
Feenstra, Antje Aants 
 22 apr 1794Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100160
31
Hiemstra, Aukje Hanses 
 22 apr 1794Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43481
32
Vollema, Geesje Klazes 
 22 apr 1794Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4833
33
Smith, Hoite Jans 
 22 apr 1796Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48565
34
Boersma, Lemme Jelles 
 22 apr 1797Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93232
35
Poelstra, Haantje Tjebbes 
 22 apr 1797Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24721
36
Vellinga, Dirkje Tjepkes 
 22 apr 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45518
37
Dijkstra, Leendert Douwes 
 22 apr 1798Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I770
38
Jagersma, Hiltje Jans 
 22 apr 1798Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74661
39
Hiemstra, Antje Ypes 
 22 apr 1799Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45180
40
Zijlstra, Gertje Sybrens 
 22 apr 1801Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9692
41
Hellema, Hendrik Doekes 
 22 apr 1802Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94262
42
Kooi, Hedzer Keimpes van der 
 22 apr 1802 I47844
43
Ryzema, Trijntje Jans 
 22 apr 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23819
44
Simons, Anske 
 22 apr 1803Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48268
45
Swart, Doetje Willems 
 22 apr 1805Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7034
46
Werkstra, Henke Aants (aka Visser) 
 22 apr 1806Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98121
47
Tolsma, Janke Aukes 
 22 apr 1808Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67407
48
van Idsinga, Jacob Gerbens Hoitinga 
 22 apr 1808Oosterwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81964
49
Jansma, Antje Ales 
 22 apr 1809Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80278
50
Ypma, Swopkje Bienses 
 22 apr 1810Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38075

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 158

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Gerkes, Klaas 
 22 apr 1796Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90644
2
Jellema, Jolle Reinders 
 22 apr 1796Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86711
3
Hamstra, Hiltje Jans 
 22 apr 1802Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102304
4
Bouwes, Elbrig 
 22 apr 1806Aegum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103700
5
Reids, Sjoerdtje 
 22 apr 1808Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97090
6
Joukes, Menze 
 22 apr 1809Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14696
7
Coenes, Sijtse 
 22 apr 1810Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102994
8
Entes, Gerrit 
 22 apr 1810Hitzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103229
9
Harts, Antje 
 22 apr 1811Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56905
10
Woude, Jan Sijes van der 
 22 apr 1811Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54485
11
Aalberink, Fenneken 
 22 apr 1812Haaksbergen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106219
12
de Roos, Klaas Hendriks 
 22 apr 1812St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104145
13
Havinga, Jan Clases 
 22 apr 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7693
14
Harmens, Sjoukjen 
 22 apr 1815Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67647
15
Schors, Willemke Durks van der 
 22 apr 1815Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85690
16
Leistra, Arjen Taekes 
 22 apr 1817St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66125
17
Andringa, Pieter Andries 
 22 apr 1819Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78381
18
Henstra, Dieuwke Greels 
 22 apr 1820Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30919
19
Huistra, IJne Alberts 
 22 apr 1820Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72908
20
Rinzes, Antje 
 22 apr 1821Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84259
21
Wiersma, Pietje Martens 
 22 apr 1821Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99071
22
Willems, Gertje 
 22 apr 1821Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32368
23
Monsma, Maaike Klazes 
 22 apr 1822Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7449
24
Postma, Thijs Thijssens 
 22 apr 1822Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58695
25
Boorsma, Nanning Jacobs 
 22 apr 1823Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35989
26
Velstra, Andries Meints 
 22 apr 1827Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37711
27
Veen, Ymkje Gerrits van der 
 22 apr 1828Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64687
28
Bekius, Jan Everts 
 22 apr 1829 I77609
29
Eelkes, Rinske (Hinke) 
 22 apr 1829Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107011
30
Heerkes, Wintje 
 22 apr 1829Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70223
31
Feenstra, Sytske Lubberts 
 22 apr 1830Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12944
32
Ferwerda, Gerrit Hettes 
 22 apr 1832Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46189
33
Jacobs, Froukjen 
 22 apr 1832Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39922
34
Dijkstra, Pieter Sipkes 
 22 apr 1833 I77878
35
de Jong, Bettje Tijsens 
 22 apr 1834Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90000
36
Spoelstra, Siebren Jentjes 
 22 apr 1834 I78590
37
Crol, Dirk Jans 
 22 apr 1835Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44497
38
Posthuma, Klaaske Sywerts 
 22 apr 1836Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40174
39
Ernst, Trijntje Jans 
 22 apr 1837St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61299
40
Tjeerds, Antje 
 22 apr 1837Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70049
41
Zoodsma, Pieter Sytzes 
 22 apr 1837Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28862
42
Holwerda, Sytske Jans 
 22 apr 1838Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68833
43
Alders, Arjen Alberts 
 22 apr 1839Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23716
44
Jelgers, Aafke 
 22 apr 1839Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101698
45
van Driesum, Jienke Pieters 
 22 apr 1839Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24254
46
Reeling, Valentijn Nicolaas 
 22 apr 1841Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74877
47
de Boer, Sijke Jarigs 
 22 apr 1842Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106332
48
Hoekstra, Hylke Jaspers 
 22 apr 1843Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39103
49
Boersma, Lamke Tjipkes 
 22 apr 1844Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30240
50
de Jong, Teye Harmens 
 22 apr 1845Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67326

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 89

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Gerlofs, Meinert 
Tomas, Antje 
 22 apr 1708Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46435
I46436
2
Adses, Jacob 
Dirks, Antje 
 22 apr 1725Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55565
I55566
3
Baarda, Gerloff Sijbes 
Fopma, Geertje Lolkes 
 22 apr 1731Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45696
I45697
4
Baarda, Hette Folperts 
Jans, Trijntje 
 22 apr 1731Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72455
I72456
5
Wijbrants, Johannes 
Montis, Baafke 
 22 apr 1731Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91158
I91159
6
Wijga, Inne Ykes 
Hoen, Minke Hendriks 't 
 22 apr 1731Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76991
I76992
7
Jacobs, Gerrijt 
Ballings, Tjitske 
 22 apr 1736Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84004
I84005
8
Joosten, Hermanus 
Broeke, Hiltje Jans 
 22 apr 1736Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102729
I102730
9
Rodmers, Sierk 
Foppes, Trijntje 
 22 apr 1737Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75512
I75513
10
Jans, Cornelis 
Pybes, Grytie 
 22 apr 1753Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50295
I50296
11
Reiners, Douwe 
Hessels, Hiltje 
 22 apr 1753Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95372
I95373
12
Ulbes, Sieds 
Harmens, Trijntje 
 22 apr 1753Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66463
I66464
13
Jacobs, Sijbrant 
Sijtzes, Aukjen 
 22 apr 1758Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96799
I96800
14
Sjoerds, Sijbe 
Rinnerts, Pietje 
 22 apr 1758Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52110
I52111
15
Gerkes, Rinse 
Rommerts, Trijntje 
 22 apr 1759Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44714
I44715
16
Haykes, Pyter 
Bouwes, Antje 
 22 apr 1759Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66669
I66670
17
Oedzes, Rinse 
Rommerts, Aat 
 22 apr 1759Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92154
I92155
18
Pieters, Haaje 
Oeges, Tijtje 
 22 apr 1759Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93363
I93364
19
Sijbes, Sipke 
Baarda, Baukje Gerlofs 
 22 apr 1759Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67612
I67611
20
de Blaauw, Klaas Doens 
Rintjes, Jantje 
 22 apr 1764St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57958
I57959
21
Greidanus, Tjeerd 
Nauta, Foekje 
 22 apr 1764Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104943
I104944
22
Saterdag, Hotze Jantjens 
Pijtters, Eelkje 
 22 apr 1764Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14708
I14709
23
Pyters, Loebert 
Lieuwes, Ebeltje 
 22 apr 1768Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75849
I75850
24
Bruinsma, Hillebrand Jelles 
Rommerts, Eeke 
 22 apr 1770Kubaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104422
I104423
25
Kornelis, Rienk 
Sasses, Antje 
 22 apr 1770Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87746
I44259
26
Ales, Wikke 
Johannes, Moerke 
 22 apr 1781Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4086
I4089
27
Vliet, Jan Pieters van der 
Jans, Aefke 
 22 apr 1781Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87200
I87201
28
Vormer, Symon Sjoerds 
Jans, Aafke 
 22 apr 1781Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97887
I97888
29
Boersma, Oeble Gerbens 
Tulp, Reurtje Gaatses 
 22 apr 1787Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42842
I42837
30
Hobma, Rienk Sjoerds 
Aukes, Aukje 
 22 apr 1787Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95397
I95398
31
Nauta, Lucas Eeverts 
Gjolts, Grietje 
 22 apr 1787Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96320
I96321
32
Sijtses, Cornelis 
Jilles, Detje 
 22 apr 1787Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103556
I93761
33
Sjoukes, Jochum 
Hessels, Aafke 
 22 apr 1787Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67311
I67308
34
Woude, Albert AEdes van der 
Postma, Jeltje Jeltes 
 22 apr 1787Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65265
I65266
35
Wurdema, Hendrik Hendriks 
Boijens, Sjoerdje 
 22 apr 1787Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5897
I7117
36
Boersma, Evert Cornelis 
Koopmans, Jitske Jacobs 
 22 apr 1792Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2420
I2419
37
Hoekstra, Oege Pieters 
Harmens, Grietje 
 22 apr 1792Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56632
I56633
38
Penninga, Jillardus Everhardus 
van Loon, Ymkje Wybrandus 
 22 apr 1792Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57207
I57208
39
Ploeg, Paulus Gerhardus van der 
Jielings, Janke 
 22 apr 1792Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90372
I90373
40
Slim, Eeltje Arjens 
Cornelis, Hendrikje 
 22 apr 1792Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27202
I27203
41
Mintjes, Jacob 
Wybrens, Barber 
 22 apr 1796Morra/Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92719
I92720
42
Meulen, Reinder Willems van der 
Roukema, Nieske Sybrens 
 22 apr 1798Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71418
I71419
43
de Boer, Boyen Pieters 
Stapert, Pietje Dirks 
 22 apr 1804Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42177
I42176
44
Tjerks, Jan 
Bijlstra, Sybrig Jans 
 22 apr 1804Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86577
I2950
45
Wey, Luitsen Johannes van der 
Algera, Foekje Gerkes 
 22 apr 1804Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21188
I10764
46
Damstra, Gerben Harmens 
Krop, Sytske Jans 
 22 apr 1810Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3275
I2662
47
Klazes, Sybe 
Jans, Aaltje 
 22 apr 1810Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11464
I11465
48
Merkus, Atze Jelles 
Katsma, Jantje Jarigs 
 22 apr 1810Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100621
I100622
49
Vlieger, Klaas Jans 
Bosma, Grietje Jochums 
 22 apr 1810Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56748
I56749
50
Algra, Doede Jisses 
Bottinga, Antje Piers 
 22 apr 1813Mairie Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51547
I17133

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 85

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Cronenburg, Maria van Adelen toe 
 22 apr 1639Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88009
2
Kuick, Neeltie Jans 
 22 apr 1677Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78154
3
Hillebrands, Wijtse 
 22 apr 1683Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44844
4
Adams, Grietje 
 22 apr 1714Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42761
5
Heins, Tietje 
 22 apr 1715Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46011
6
IJsbrands, Dieuke 
 22 apr 1715Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43581
7
Andries, Bauke 
 22 apr 1725Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71749
8
Everts, Pierke 
 22 apr 1731Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68249
9
Heins, Lisk 
 22 apr 1731Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89743
10
Spyxma, Pier Jacobus 
 22 apr 1731Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10680
11
Allerts, Wentje 
 22 apr 1736Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45813
12
Fopkes, Korneliske 
 22 apr 1736Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83585
13
Hellema, Antje Doekes 
 22 apr 1736Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43161
14
Wytses, Broer 
 22 apr 1736Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44752
15
Dijkstra, Pieter Reinders 
 22 apr 1740Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76538
16
Nieuwland, Gerrit Jurjens 
 22 apr 1742Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85746
17
Gerryts, Marten 
 22 apr 1746Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51196
18
Hettema, Taetske Jans 
 22 apr 1753Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65732
19
Jakobs, Klaske 
 22 apr 1753Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81169
20
Klaases, Jitske 
 22 apr 1753Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39567
21
Laverman, Piebe Gosses 
 22 apr 1753Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81217
22
Aardenburg, Itske (Ida) Cornelis 
 22 apr 1759Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107149
23
Everts, Sjoerd 
 22 apr 1759Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59241
24
Klein, Antje Benjamins de 
 22 apr 1759Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10023
25
Oostvries, Hermen Jans 
 22 apr 1759St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57989
26
Prins, Elske Egberts 
 22 apr 1759Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51113
27
Rinzes, Wiltie 
 22 apr 1759Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57948
28
Theunis, Minke 
 22 apr 1759Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75721
29
Wassenaar, Reinder Pyters 
 22 apr 1759St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77518
30
Willems, Antie 
 22 apr 1759Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51085
31
Jans, Gelkjen 
 22 apr 1764Gaastmeer/Nijhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66556
32
Koopman, Sjoerdtje Martens 
 22 apr 1764Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78039
33
Kooystra, Dirk Jans 
 22 apr 1764Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82398
34
Martens, Fijke 
 22 apr 1764Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78034
35
Tolsma, Doekle Klaazesz 
 22 apr 1764Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64147
36
van Seggeren, Beitske Hendriks 
 22 apr 1767Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83833
37
Tolsma, Sytske Jans 
 22 apr 1770Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49737
38
Wassenaar, Marten Arjens 
 22 apr 1770St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79300
39
Veenstra, Egbert Ritskes 
 22 apr 1771Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3454
40
Harmens, Keimpe 
 22 apr 1781Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64171
41
Koopal, Albert Reimers 
 22 apr 1781Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69847
42
Meirink, Bartel Fokkes 
 22 apr 1781Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107146
43
de Vries, Tijtje Harmens 
 22 apr 1787Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50697
44
Dobma, Douwe Klazes 
 22 apr 1787Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11119
45
Iest, Arend Tjeerds van der 
 22 apr 1787Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81843
46
Meulen, Liepke Pieters van der 
 22 apr 1787Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29574
47
Penninga, Everhardus Jillardus 
 22 apr 1787Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103484
48
Rinsma, Rinze Lammerts 
 22 apr 1787Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58274
49
Zeefstra, Hendriktje Gerbens 
 22 apr 1787Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100110
50
Marinus, Jonas Fokkes 
 22 apr 1789Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82608

1 2 Volgende»