Datums & Verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.

Gebeurtenis(sen): Dag: Maand: Jaar: Sleutelwoord (bv, 'Circa'):  
|

Geboren

Treffers 1 tm 50 van 162

1 2 3 4 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID   Stamboom 
1
Winkler, Tiberius Tjallingius 
 23 apr 1736Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70649 genefer 
2
Engbringhoff, Gerrit 
 23 apr 1737 I33991 genefer 
3
Erigh, Frans Christiaan 
 23 apr 1762 I90506 genefer 
4
Boekhout, Gerrit 
 23 apr 1765Dordrecht, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65342 genefer 
5
Kingma, Sybrigje Leenderts 
 23 apr 1772Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75543 genefer 
6
Friesema, Lysbert Tjeerds 
 23 apr 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4941 genefer 
7
Baukes, Wytske 
 23 apr 1777Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10620 genefer 
8
Hager, Sara Dirks 
 23 apr 1777Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100087 genefer 
9
Klazes, Gertie 
 23 apr 1777Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2810 genefer 
10
Algra, Hendrik Jochums 
 23 apr 1778Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57916 genefer 
11
Stelma, Jan Gerrits 
 23 apr 1778Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31095 genefer 
12
Olivier, Louw Alefs 
 23 apr 1779Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7457 genefer 
13
Steindam, Grietje Gerrits 
 23 apr 1779Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68820 genefer 
14
Geldersma, Folkert Jacobs 
 23 apr 1780Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3227 genefer 
15
Meyer, Gjalt Jans 
 23 apr 1782Terwispel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47363 genefer 
16
Sinnema, Tjibbe Pieters 
 23 apr 1782Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52118 genefer 
17
Foppes, Dieuwke 
 23 apr 1783Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32506 genefer 
18
Hogendijk, Pieter Klazes 
 23 apr 1784Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7268 genefer 
19
Straatsma, Eeltje Taekes 
 23 apr 1784Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5932 genefer 
20
Everda, Pietje Everts 
 23 apr 1785 I68964 genefer 
21
Feddema, Wijtse Eits 
 23 apr 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45796 genefer 
22
Haalstra, Antje Sikkes 
 23 apr 1786Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60106 genefer 
23
Hemrica, Vrouwkje Pieters 
 23 apr 1786Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78494 genefer 
24
Kingma, AEde Jans 
 23 apr 1788Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10909 genefer 
25
Sipma, Lieuwe Johannes 
 23 apr 1788Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81897 genefer 
26
Tuin, Frans Gerrits van 
 23 apr 1789Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9385 genefer 
27
Walda, Tjetsche Annes 
 23 apr 1789Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93925 genefer 
28
Kloosterman, Jan Wiltjes 
 23 apr 1791Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43601 genefer 
29
Kok, Johannes (Hans) Jurjens 
 23 apr 1791Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11397 genefer 
30
Vries, Klaas Sakes de 
 23 apr 1791Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3463 genefer 
31
Sieswerda, Pietje Jentjes 
 23 apr 1792Hichtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69897 genefer 
32
Laversma, Minne Oeges 
 23 apr 1793Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56669 genefer 
33
Swart, Piebe Lieuwes 
 23 apr 1793Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6258 genefer 
34
Bennema, Gerrit Aukes 
 23 apr 1797Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7499 genefer 
35
Jorritsma, Gerben Jacobs 
 23 apr 1798IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99892 genefer 
36
Vergonet, Frans Jans 
 23 apr 1801Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62527 genefer 
37
Jonker, Lyntje Simons 
 23 apr 1802Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64623 genefer 
38
Leest, Bauke Baukes van der 
 23 apr 1802St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40076 genefer 
39
van Diest, Hendrik Cornelis 
 23 apr 1803The Hague, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102279 genefer 
40
Ynia, Lucas Hendriks 
 23 apr 1804Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10307 genefer 
41
Jonker, Berend Hendriks 
 23 apr 1805Wildervank, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69534 genefer 
42
Veenstra, Grietje Berends 
 23 apr 1814Duurswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65873 genefer 
43
Waaksma, Age Rienks 
 23 apr 1814Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9616 genefer 
44
Dijk, Jan Taekes van 
 23 apr 1815Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1880 genefer 
45
Haitsma, Ytzen Johannes 
 23 apr 1815Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67854 genefer 
46
Kuiken, Klaasje Klazes 
 23 apr 1815St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39707 genefer 
47
Hogenbrug, Dieuwke Jentjes 
 23 apr 1816Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39470 genefer 
48
Jouwsma, Menke Hilles 
 23 apr 1816Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21587 genefer 
49
Nieuwsma, Tietje Wybes 
 23 apr 1817Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15256 genefer 
50
de Jong, Sjoerdtje Gosses 
 23 apr 1818Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49020 genefer 

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 tm 50 van 153

1 2 3 4 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID   Stamboom 
1
Maurits, Gerben Sytses 
 23 apr 1805Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74943 genefer 
2
Idses, Tryntje 
 23 apr 1808Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49196 genefer 
3
Douwes, Saapke 
 23 apr 1809Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36269 genefer 
4
Eyses, Lamke 
 23 apr 1809Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59461 genefer 
5
Piebes, Sipke 
 23 apr 1810Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81387 genefer 
6
Harmens, Jantje 
 23 apr 1812Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89433 genefer 
7
Vries, Johannes Gerbens de 
 23 apr 1815Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14989 genefer 
8
Rienks, Trijntje 
 23 apr 1817Stroobos Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92754 genefer 
9
Hoek, Eva van der 
 23 apr 1819Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85630 genefer 
10
de Regt, Hermanus 
 23 apr 1820Axel, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71901 genefer 
11
Sytsma, Gerrit Idzes 
 23 apr 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26210 genefer 
12
Sytsma, Klaas Idzes 
 23 apr 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26209 genefer 
13
Johannes, Antje 
 23 apr 1821Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70572 genefer 
14
Harmens, Lutske 
 23 apr 1822Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53492 genefer 
15
Hoekstra, Sijke Foppes 
 23 apr 1822Moddergat Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83479 genefer 
16
Stellingwerf, Jan Krijne 
 23 apr 1822Lisse, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72961 genefer 
17
Jong, Jan Folkerts de 
 23 apr 1823Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13006 genefer 
18
Visser, Jacob Roelofs 
 23 apr 1823Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50393 genefer 
19
Dijkstra, Gerben Johannes 
 23 apr 1824Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98117 genefer 
20
Dijkstra, Jetze Ates 
 23 apr 1824Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98893 genefer 
21
Anema, Wytze Minnes 
 23 apr 1825Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34809 genefer 
22
Klases, Aafke 
 23 apr 1825Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84355 genefer 
23
Terpstra, Amarenske Jacobs 
 23 apr 1826Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88740 genefer 
24
Minnema, Bauke Minnes 
 23 apr 1828St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92685 genefer 
25
Vroom, Jan Jans 
 23 apr 1829Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53958 genefer 
26
Hoitenga, Jetske Douwes 
 23 apr 1830 I64430 genefer 
27
Meulen, Gooikje Engberts van der 
 23 apr 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59133 genefer 
28
Stilma, Lubbrig Martens 
 23 apr 1830 I74998 genefer 
29
Wagenaar, Trijntje Hendriks 
 23 apr 1830Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36601 genefer 
30
de Vries, Piebe Kornelis 
 23 apr 1831Warfhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96719 genefer 
31
Dijkstra, Reinder Freerks 
 23 apr 1831Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72856 genefer 
32
Ley, Lipke Krijns bij de 
 23 apr 1832Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10000 genefer 
33
Kuik, Maa(r)tje Dirks 
 23 apr 1833Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13170 genefer 
34
Spoelstra, Jentje Andries 
 23 apr 1834Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39939 genefer 
35
de Vries, Bauke Pieters 
 23 apr 1836 I68591 genefer 
36
Walburg, Jannigje Tjebbes 
 23 apr 1836St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50819 genefer 
37
Bontekoe, Taeke Gosses 
 23 apr 1838Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25155 genefer 
38
Bosma, Frans Seerps 
 23 apr 1838Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78364 genefer 
39
Daams, Pietje 
 23 apr 1838 I38415 genefer 
40
Meijer, Roelfke Derks 
 23 apr 1839Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34074 genefer 
41
Paulusma, Sake Pieters 
 23 apr 1839 I67801 genefer 
42
Tolsma, Geertje Jans 
 23 apr 1839Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33219 genefer 
43
Veen, Maaike Fokkes van der 
 23 apr 1839Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50950 genefer 
44
Wartena, Auke Ruurds 
 23 apr 1839Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17426 genefer 
45
Postma, Grietje Eiberts 
 23 apr 1840Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24529 genefer 
46
Sikkema, Trijntje Elias 
 23 apr 1840Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82513 genefer 
47
Wierda, Folkert Jacobs 
 23 apr 1840Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1523 genefer 
48
Dijkstra, Rienk Jacobs 
 23 apr 1841Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9974 genefer 
49
Hofstra, Jan Klazes 
 23 apr 1841Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86055 genefer 
50
Damsma, Gertje Pieters 
 23 apr 1842 I17711 genefer 

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 tm 50 van 180

1 2 3 4 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID   Stamboom 
1
Cornelis, Tettie 
 23 apr 1654Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78162 genefer 
2
Kuyck, Ewert Jansen 
 23 apr 1654Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78161 genefer 
3
Bottes, Jantjen 
 23 apr 1682Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93203 genefer 
4
Nammes, Sijbe 
 23 apr 1682Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93202 genefer 
5
Jacobs, Hylck 
 23 apr 1713Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44966 genefer 
6
Martens, Poope 
 23 apr 1713Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44965 genefer 
7
Gerbens, Sicke 
 23 apr 1730Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81869 genefer 
8
Johannis, Nieske 
 23 apr 1730Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81870 genefer 
9
Pyters, Klaas 
 23 apr 1736Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91094 genefer 
10
Ubles, Baaukje 
 23 apr 1736Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91095 genefer 
11
Gerrits, Yttje 
 23 apr 1741Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80077 genefer 
12
Klazes, Gerben 
 23 apr 1741Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80076 genefer 
13
Franck, Ewout 
 23 apr 1747Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100687 genefer 
14
Thomas, Acke 
 23 apr 1747Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100688 genefer 
15
Tijssen, Antje 
 23 apr 1749Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98574 genefer 
16
Tjebbes, Harmen 
 23 apr 1749Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98573 genefer 
17
Alles, Froukje 
 23 apr 1752Nuis, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103019 genefer 
18
Douwes, Trijntje 
 23 apr 1752Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71877 genefer 
19
Jans, Ebbe 
 23 apr 1752Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76691 genefer 
20
Jans, Trijntje (Catharina) 
 23 apr 1752Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97915 genefer 
21
Joukes, Ybe 
 23 apr 1752Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71876 genefer 
22
Kornelis, Maaike 
 23 apr 1752Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76692 genefer 
23
Lammerts, Wolter 
 23 apr 1752Nuis, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103018 genefer 
24
Vos, Daniel Martinus 
 23 apr 1752Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97914 genefer 
25
Ates, Beern 
 23 apr 1753Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88801 genefer 
26
Gerbens, Mayke 
 23 apr 1753Sijbrandaburen/Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94700 genefer 
27
Gerrits, Albert 
 23 apr 1753Sijbrandaburen/Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94699 genefer 
28
Pyters, Bortsen 
 23 apr 1753Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88802 genefer 
29
Annes, Vroukje 
 23 apr 1758St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98248 genefer 
30
Clases, Tijs 
 23 apr 1758Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68003 genefer 
31
Fransen, Gerrijt 
 23 apr 1758Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35475 genefer 
32
Hinnes, Menke 
 23 apr 1758Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35476 genefer 
33
Oepkes, Hendrik 
 23 apr 1758St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98247 genefer 
34
Wiglama, Grijtje Gosses 
 23 apr 1758Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68004 genefer 
35
Hanses, Foke 
 23 apr 1764Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87584 genefer 
36
Jans, Wytske 
 23 apr 1764Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87583 genefer 
37
Sijbes, Saapke 
 23 apr 1769Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72209 genefer 
38
Sijdses, Luitjen 
 23 apr 1769Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72208 genefer 
39
Doekes, Sjoerd 
 23 apr 1774Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4561 genefer 
40
Tysses, Antje 
 23 apr 1774Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4608 genefer 
41
Hanecroot, Christina 
 23 apr 1775Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12989 genefer 
42
Twijnstra, Jan Jacobs 
 23 apr 1775Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12990 genefer 
43
Berends, Popke 
 23 apr 1780Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65890 genefer 
44
Wiebes, Grietje 
 23 apr 1780Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65891 genefer 
45
Appelhof, Yme Taekes 
 23 apr 1786Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44540 genefer 
46
Bangma, Zwobkien Eelties 
 23 apr 1786Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64148 genefer 
47
Bruinsma, Sijdske Dirks 
 23 apr 1786Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44541 genefer 
48
Deinema, Gerrit Doekes 
 23 apr 1786Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2045 genefer 
49
Emmen, Jeltje Warnerus 
 23 apr 1786Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46865 genefer 
50
Errits, Aafke 
 23 apr 1786Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48335 genefer 

1 2 3 4 Volgende»


Doop

Treffers 1 tm 50 van 92

1 2 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID   Stamboom 
1
Doeckles, Albert 
 23 apr 1671Idaard/Aegum/Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71132 genefer 
2
Willems, Gertje 
 23 apr 1699Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102514 genefer 
3
Rodmers, Feike 
 23 apr 1702Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76970 genefer 
4
Johannes, Pijter 
 23 apr 1719Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82979 genefer 
5
Johannes, Yske 
 23 apr 1724 I26036 genefer 
6
Gerbens, Gerben 
 23 apr 1733Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103362 genefer 
7
Gerbens, Sjoukjen 
 23 apr 1741Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1659 genefer 
8
Jacobs, Jan 
 23 apr 1741Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45865 genefer 
9
Taekes, Antje 
 23 apr 1741Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7121 genefer 
10
Ludsers, Tytje 
 23 apr 1743Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70839 genefer 
11
Aukes, Here 
 23 apr 1747Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76662 genefer 
12
Djurres, Hijlk 
 23 apr 1749Gaast/Ferwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103268 genefer 
13
Blauwstra, Trijntje Scheltes 
 23 apr 1752Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73260 genefer 
14
Feddes, Hendrikje 
 23 apr 1752St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4579 genefer 
15
Formers, Sijberen 
 23 apr 1752Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44242 genefer 
16
Greidanus, Sybe Jacobs 
 23 apr 1752Mantgum/Schillaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58343 genefer 
17
Jans, Klaas 
 23 apr 1752Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79933 genefer 
18
Jans, Pijter 
 23 apr 1752Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95939 genefer 
19
Sasses, Pijter 
 23 apr 1752Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47915 genefer 
20
de Boer, Fekke Martens 
 23 apr 1753Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86227 genefer 
21
Doedes, Dieuwke 
 23 apr 1758Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85587 genefer 
22
Jans, Antje 
 23 apr 1758Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43838 genefer 
23
Kalma, Jetse Hommes 
 23 apr 1758Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41595 genefer 
24
Keegstra, Rinze Hessels 
 23 apr 1758Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69493 genefer 
25
Kuipers, Grietje Durks 
 23 apr 1758Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74880 genefer 
26
Lieuwes, Eesge 
 23 apr 1758Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96235 genefer 
27
Pijtters, Jantie 
 23 apr 1758Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68167 genefer 
28
Hendriks, Grietje 
 23 apr 1759Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62390 genefer 
29
Broers, Trijntje 
 23 apr 1764Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86597 genefer 
30
Lieuwes, Ruurd 
 23 apr 1764Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59 genefer 
31
Andringa, Johannes Nammens 
 23 apr 1766Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11198 genefer 
32
Beerns, Rinske 
 23 apr 1769Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47577 genefer 
33
Bootsma, Hiltje Johannes 
 23 apr 1769Scharnegoutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68948 genefer 
34
Freerks, Freerk 
 23 apr 1769Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93545 genefer 
35
Hettema, Sjoek Hettes 
 23 apr 1769Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39863 genefer 
36
Miedema, Tettje Gepkes 
 23 apr 1769Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12315 genefer 
37
Reinders, Dieuwke 
 23 apr 1769Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9594 genefer 
38
Reisiger, Aaltje Meinderts 
 23 apr 1769Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79992 genefer 
39
Rinsma, Trijntje Rinzes 
 23 apr 1769Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97734 genefer 
40
Weidenaar, Durk Hessels 
 23 apr 1769Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75855 genefer 
41
Jochums, Houkje 
 23 apr 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5174 genefer 
42
Bilkert, Jarig Berends 
 23 apr 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4672 genefer 
43
Boyenga, Saakje Boyens 
 23 apr 1775Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63937 genefer 
44
Doekes, Foeke 
 23 apr 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45749 genefer 
45
Hoogeveen, Pieter Berents 
 23 apr 1775Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52491 genefer 
46
Koopal, Lieuwe Kornelis 
 23 apr 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58651 genefer 
47
Mook, Sjoerd Jacobs 
 23 apr 1775Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87314 genefer 
48
Pytters, Trijntje 
 23 apr 1775Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88684 genefer 
49
Sakes, Hindrik 
 23 apr 1775Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47738 genefer 
50
Sysling, Sipke Jans 
 23 apr 1775Sijbrandaburen/Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63797 genefer 

1 2 Volgende»