Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 161

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Lolkes, Ane 
 18 okt 1729Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74013
2
Jans, Anne 
 18 okt 1734Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70915
3
Akronius, Wybe Bodes 
 18 okt 1739Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66494
4
Hillebrands, Tieerdt 
 18 okt 1757Itens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94955
5
Nicolay, Klaas Lieuwes 
 18 okt 1757Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55175
6
van Marren, Antje Lieuwes 
 18 okt 1759Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60015
7
Boonstra, Bauke Franzes 
 18 okt 1765Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83177
8
Olivier, Lourens Tietes 
 18 okt 1769Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74309
9
de Vries, Anne Jans 
 18 okt 1773Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77353
10
Meulen, Lijsbert Lieuwes van der 
 18 okt 1773Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28236
11
Osinga, Wopke Sjoerds 
 18 okt 1775Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102072
12
Sytzes, Antje 
 18 okt 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46718
13
Hoekema, Janke Pieters 
 18 okt 1779Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97238
14
Johannes, Maartje 
 18 okt 1779St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79205
15
Jorrits, Hartman 
 18 okt 1779Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43983
16
Walle, Thijs Sakes de 
 18 okt 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11206
17
Zwaag, Harmke Douwes van der 
 18 okt 1779Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65085
18
Dirks, Jouke 
 18 okt 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43084
19
Dirks, Pijter 
 18 okt 1780Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13693
20
Siderius, Syger Everts 
 18 okt 1780Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17668
21
de Jong, Tjeerd Hiddes 
 18 okt 1782Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72833
22
Pautsma, Thijs Wybrens 
 18 okt 1782Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13831
23
Wal, Sjoukje Jurjens van der 
 18 okt 1782Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27906
24
de Vries, Gerrigjen Hilles 
 18 okt 1783St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26811
25
Kuiken, Maartje Jacobs 
 18 okt 1783St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68115
26
Dijkema, Janke Tjeerds 
 18 okt 1785Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15844
27
Westra, Antje Sjoerds 
 18 okt 1785Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6810
28
Cuperus, Sjoerd Douwes 
 18 okt 1786Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89340
29
Dijkstra, Fokeltje Sybrens 
 18 okt 1786Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76080
30
Vries, Antje Sakes de 
 18 okt 1786Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2488
31
Zijlstra, Beert Gijsberts 
 18 okt 1786Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71153
32
de Boer, Tjaltje Hendriks 
 18 okt 1788Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68141
33
Hamstra, Teetske Botes 
 18 okt 1789Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69080
34
Kootstra, Gauke Sytses 
 18 okt 1789Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64908
35
Boonstra, Antje Wobbes 
 18 okt 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2119
36
Span, Doede Bavius 
 18 okt 1793Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35503
37
Kleiterp, Pieter Pieters 
 18 okt 1794Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76641
38
Elzinga, Herke Martens 
 18 okt 1795Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99089
39
Velde, Klaas Martens van der 
 18 okt 1796Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5738
40
Sinia, Renske Gerrits 
 18 okt 1797Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31245
41
Hofstra, Tietje Pieters 
 18 okt 1798Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61840
42
Hoogterp, Klaas Hessels 
 18 okt 1798Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10080
43
Bakhuis, Jan Gerrits 
 18 okt 1799St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61498
44
Bosma, Luitjen Wygers 
 18 okt 1801Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52396
45
Hoekstra, Lieuwe Martens 
 18 okt 1801Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36127
46
Hoitsma, Dirkje Johannes 
 18 okt 1801Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39978
47
Lojenga, Wiebe Johannes 
 18 okt 1801Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6789
48
Mook, Jacob Coenraads 
 18 okt 1802Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37493
49
Wynia, Ytje Annes 
 18 okt 1806Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11038
50
Hayema, Sjoukje Gerrits 
 18 okt 1807Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66911

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 164

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Sjoerds, Trijntie 
 18 okt 1778Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95190
2
Willems, Sjoerd 
 18 okt 1806Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75016
3
Goslings, Hendrik 
 18 okt 1808 I76281
4
Jacobs, Sierk 
 18 okt 1808St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97517
5
Jans, Gelske 
 18 okt 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43712
6
Minnema, Johannes Minnes 
 18 okt 1809Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50349
7
de Vries, Johannis Sytzes 
 18 okt 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26194
8
Algra, Tytje Simons 
 18 okt 1812Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72347
9
de Jong, Heiltje Salvus 
 18 okt 1813Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82229
10
Walle, Nuttert Tijssens de 
 18 okt 1813Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5577
11
Feenstra, Aukje Harings 
 18 okt 1814Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23543
12
Schipper, Jan Jans 
 18 okt 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7261
13
Binnema, Luitjen Jippes 
 18 okt 1815Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77055
14
Joukes, Aaltje 
 18 okt 1817 I72118
15
Atema, Jelle Ates 
 18 okt 1818Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59215
16
Ennes, Simkje 
 18 okt 1821 I48512
17
Hovinga, Jan Sytzes 
 18 okt 1821 I78293
18
van Wiggen, Fokke Wiegers 
 18 okt 1821Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60621
19
Frank, Oeble Ewouts 
 18 okt 1822Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100683
20
Scheer, Johannes Pieters van der 
 18 okt 1822Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26860
21
Waardenburg, Fredrik Folkerts 
 18 okt 1822 I74121
22
de Groot, Albert Sipkes 
 18 okt 1823Oosthem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88707
23
Dijkstra, Jeltje Annes 
 18 okt 1823Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16840
24
Slotje, Johannes Jans 
 18 okt 1823Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91977
25
Sybesma, Johannes Arjens 
 18 okt 1824Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11421
26
Walle, Tjisse Tysses de 
 18 okt 1824Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7026
27
Bottinga, Swopkje Wybes 
 18 okt 1825Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104120
28
Galjema, Gerrit Douwes 
 18 okt 1825Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49921
29
Kamminga, Tjitske Pieters 
 18 okt 1825Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18315
30
Koopmans, Wybe Wybes 
 18 okt 1825Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39606
31
Rijpma, Hendrik Sibrands 
 18 okt 1825 I49747
32
Andringa, Andele Sjoerds 
 18 okt 1826Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71124
33
Bottinga, Offe Jetzes 
 18 okt 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66385
34
Braaksma, Andries AEbes 
 18 okt 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19502
35
Cuperus, Jan Gepkes 
 18 okt 1826Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11785
36
de Koning, Janke Gerrits 
 18 okt 1826Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84065
37
Fopma, Minne Foppes 
 18 okt 1826Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104964
38
Roelofs, Janke Alles 
 18 okt 1826 I7431
39
Sterkenburg, Janke Jans 
 18 okt 1826Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11044
40
Tites, Feikje 
 18 okt 1826Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72391
41
Wiersma, Wieger Wiegers 
 18 okt 1826 I15319
42
Meulen, Kornelis Harmens van der 
 18 okt 1827Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84087
43
Molenaar, Anna 
 18 okt 1829Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80023
44
Nop, Grietje Annes 
 18 okt 1829Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71063
45
Postma, Antje Andries 
 18 okt 1829Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62567
46
Swart, Tjitske Hendriks 
 18 okt 1829Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19929
47
Claases, Antje 
 18 okt 1830Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72506
48
Terpstra, Pieter Wiegers 
 18 okt 1832Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97751
49
Tolma, Hattum Johannes 
 18 okt 1838Drowned at sea, near Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19639
50
Westra, Ankje Duurds 
 18 okt 1838 I28517

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 60

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Oeges, Jelle 
Pytters, Antie 
 18 okt 1684Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92929
I92930
2
Ballings, Dirk 
Willems, Maike 
 18 okt 1705Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36427
I36428
3
Geeles, Pyter 
Douwes, Trijntje 
 18 okt 1716Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82169
I82170
4
Geerts, Klaes 
Johannes, Neeltje 
 18 okt 1733Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97083
I97084
5
Wybes, Hylke 
Abels, Ariantje 
 18 okt 1739Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82188
I82189
6
Wilts, Hendrik Jans 
Martens, Grietje 
 18 okt 1744Giethoorn, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95137
I95138
7
Hayes, Reiner 
Poulis, Syke 
 18 okt 1750Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94339
I94340
8
Zybes, Tjeerd 
Durks, Dieuke 
 18 okt 1750Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89020
I89021
9
Jacobs, Peter 
Dates, Maijke 
 18 okt 1755Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99864
I99865
10
Djurres, Jan 
Doekes, Fokeltie 
 18 okt 1761Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95773
I95774
11
Kronenberg, Jan Jans 
Claases, Uilkjen 
 18 okt 1761Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52837
I52838
12
Lieuwes, Hylke 
Jacobus, Janke 
 18 okt 1767Winsum/Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32464
I32465
13
Lolkes, Pieter 
Jelkes, Tittje 
 18 okt 1767Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62021
I62022
14
Woude, Bauke Gerbens van der 
Gerrits, Wytske 
 18 okt 1767Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6287
I6284
15
Postmus, Johannis Johannis 
Aukes, Anke 
 18 okt 1772Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69921
I69922
16
Bokma, Albert Rochus 
Johannes, Eelkje 
 18 okt 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2423
I2424
17
Lammerts, Johannes 
Nammens, Antje 
 18 okt 1778Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43950
I43951
18
Nicolay, Klaas Lieuwes 
Meulen, Grietje Gerbens van der 
 18 okt 1778Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55175
I55176
19
Poppes, Jacob 
Sjoerdsma, Baukjen Sjoerds 
 18 okt 1778Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86412
I86413
20
Sioerds, Cornelis 
Hanses, Pijtje 
 18 okt 1778Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76612
I76613
21
Andersma, Andries Pieters 
Fokkema, Baukje Douwes 
 18 okt 1789Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9533
I9532
22
Jarings, Johannes 
Piers, Djeuke 
 18 okt 1789De Knijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81758
I81759
23
Terpstra, Gerrit Eelkes 
Rinses, Durkje 
 18 okt 1789Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1796
I1797
24
Vries, Einte Sytses de 
Tjeerds, Ytje 
 18 okt 1789Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9653
I9654
25
de Vries, Wybe Salomons 
Aukes, Gaatske 
 18 okt 1795Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25820
I25821
26
Klazes, Huite 
Johannes, Grietje 
 18 okt 1795Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41444
I41445
27
Larooi, Jentje Hettes 
Wal, Folkje Klazes van der 
 18 okt 1795Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70304
I70305
28
le Rooi, Jentje Hettes 
Wal, Folkje Klazes van der 
 18 okt 1795Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45175
I45176
29
Visser, Jan Pieters 
Gerbens, Pietertje 
 18 okt 1795Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82027
I82028
30
Veenstra, Rinse Harmens 
Elzinga, Aaltje Koerts 
 18 okt 1800Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65637
I65636
31
de Boer, Hans Alles 
van Houten, Antje Tjibbes 
 18 okt 1801Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96669
I96670
32
Toetert, Derk Hendriks 
Janssen, Janna 
 18 okt 1801Den Ham, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84320
I84321
33
Boonstra, Gauke Jochems 
Scheepstra, Fimke Klazes 
 18 okt 1807Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73867
I73868
34
Jas, Hendrik Joukes van der 
Miedema, Lieuwkje Jacobs 
 18 okt 1807Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1408
I1409
35
Bouma, Douwe Wouters 
Gelein, Grietje AEgers 
 18 okt 1814Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58781
I58782
36
Wijma, Aan Hendriks 
Kempenaar, Gelske Keimpes 
 18 okt 1820Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89048
I89060
37
Haga, Liebe Pieters 
Dijkstra, Geertje Sjabbes 
 18 okt 1821Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27388
I27389
38
Deinema, Tjerk Gerrits 
Halma, Trijntje Piebes 
 18 okt 1823Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4859
I10280
39
Bouwes, Andries Jans 
van Bruggen, Ybeltje Alberts 
 18 okt 1828Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85675
I85676
40
Terpstra, Oebele Jitzes 
Akkerman(s), Willemke Ruurds 
 18 okt 1828Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5438
I9275
41
Hoekstra, Jacob Ytzens 
Tolsma, Meiltje Hendriks 
 18 okt 1832Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14115
I9017
42
Huizenga, Daniel Rinses 
Talma, Maaike Heines 
 18 okt 1840Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67421
I67420
43
de Vries, Gelt Sytzes 
Roorda, Henke Johannes 
 18 okt 1851Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25023
I27082
44
Visbeek, Hendrik Douwes 
Jong, Lijsbert Dirks de 
 18 okt 1851Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8288
I8289
45
Hijma, Abe Rintjes 
de Vries, Geeske J. 
 18 okt 1852Ottawa County, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12681
I28816
46
Andrae, Hendrik Andries 
Wiersma, Janke Dirks 
 18 okt 1856Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14924
I20464
47
Postma, Sije Egberts 
Dijkman, Jeltje Koenraads 
 18 okt 1856Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I116
I115
48
Blok, Rinse Sakes 
Smid, Sjieuwke Jans 
 18 okt 1860Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54673
I37142
49
Potinga, Hille Gerbens 
de Jong, Willemke Eeltjes 
 18 okt 1860Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88236
I50537
50
Bouma, Paulus Gerrits 
Miedema, Antje Sytzes 
 18 okt 1862Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55817
I55821

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 76

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Montes, Kathalijn 
 18 okt 1696Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45190
2
Abes, IJttje 
 18 okt 1711Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47153
3
Wybes, Mayke 
 18 okt 1722Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4976
4
Jans, Evertje 
 18 okt 1732Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89806
5
Tijssens, Gaatske 
 18 okt 1733Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4905
6
Leuwes, Nieske 
 18 okt 1736Beers/Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72488
7
Claeses, Jacob 
 18 okt 1739Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50141
8
Igles, Aaltje 
 18 okt 1739Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67745
9
Karstens, Epkjen 
 18 okt 1739Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94932
10
Pijpstra, Symon Rienks 
 18 okt 1739Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90571
11
Dijkstra, Hessel Gerbens 
 18 okt 1744Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30773
12
Jans, Akke 
 18 okt 1748Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47749
13
Oeges, Antje 
 18 okt 1750Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68729
14
Kaspers, Weltje 
 18 okt 1752Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80509
15
Douwes, Beuwkjen 
 18 okt 1761Oppenhuizen/Uitwellingerga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42257
16
Gardenier, Geertje Barteles 
 18 okt 1761Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86832
17
Hopperus, Ank Sapes 
 18 okt 1761Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88415
18
Jans, Rixtje 
 18 okt 1761Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33210
19
Minses, Taeke 
 18 okt 1761Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2821
20
Holwerda, Sieuke Mintjes 
 18 okt 1764Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76085
21
Feijes, Heerke 
 18 okt 1767Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45816
22
Johannes, Durkjen 
 18 okt 1767Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47612
23
Pieters, Afke 
 18 okt 1767Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35611
24
Postma, Eelkje Jans 
 18 okt 1767Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103502
25
Sikkes, Gelske 
 18 okt 1767Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63643
26
Veen, Wieger Hendriks van der 
 18 okt 1767Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1163
27
Akkerman, Jochem Harmens 
 18 okt 1772St. Johannesga/Delfstrahuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67328
28
Meester, Roelof Klazes 
 18 okt 1772St. Johannesga/Delfstrahuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64951
29
Valk, Bontje Cornelis van der 
 18 okt 1772Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71245
30
Ypes, Johannis 
 18 okt 1772Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103938
31
Brandsma, Tjamkje Sjoerds 
 18 okt 1778Schraard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103160
32
Engels, Aukjen 
 18 okt 1778Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87437
33
Housma, Klaas Jans 
 18 okt 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9416
34
Piepker, Rommert Teunis 
 18 okt 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46585
35
Pieters, Eeltje 
 18 okt 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46519
36
Pieters, Pietertie 
 18 okt 1778Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85957
37
Pietersma, Eelkje Dirks 
 18 okt 1778Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76530
38
Ruurds, Gertje 
 18 okt 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7238
39
Wagenaar, Wytske Sierds 
 18 okt 1786Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33445
40
Berg, Bouwe Hessels van den 
 18 okt 1789Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13556
41
Elzinga, Wate Harmens 
 18 okt 1789Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15523
42
Koersma, Ytje Jelles 
 18 okt 1789Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102378
43
Miedema, Sieds Klases 
 18 okt 1789Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6274
44
Roeda, Foekje Dirks 
 18 okt 1789Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3283
45
Roeda, Sytske Dirks 
 18 okt 1789Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5404
46
Tjeerds, Jan 
 18 okt 1789Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89410
47
Wierda, Sytze Jans 
 18 okt 1789Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10416
48
Banga, Ytjen Idses 
 18 okt 1795Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95839
49
Botma, Ype Kornelis 
 18 okt 1795Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36615
50
de With, Gjalt Hendriks 
 18 okt 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37661

1 2 Volgende»