Hendrik Pieters Hellinga

Mannelijk 1797 - 1837  (40 jaar)


Generaties:      Standaard    |    Verticaal    |    Compact    |    Box    |    Alleen tekst    |    (Uitgebreide)kwartierstaat    |    Voorouderwaaier    |    Media    |    PDF

Generatie: 1

 1. 1.  Hendrik Pieters Hellinga geboren 23 feb 1797, Birdaard (zoon van Pieter Hendriks Hellinga en Eelkje Jacobs Viersen); overleden 22 jul 1837, Birdaard.

  Hendrik trouwt Sjoukje Feddes Viersen 30 dec 1822, Dantumadeel. Sjoukje (dochter van Fedde Jacobs Viersen en Jitske Tjerks Rintjema) geboren 25 sep 1802, Hiaure; overleden 25 mei 1885, Rinsumageest. [Gezinsblad]

  Kinderen:
  1. Pieter Hendriks Hellinga geboren 1 jun 1823, Birdaard; overleden 8 mrt 1886, Akkerwoude.
  2. Jitske Hendriks Hellinga geboren 3 mrt 1825, Birdaard; overleden 28 apr 1879, Wanswerd.
  3. Eelkje Hendriks Hellinga geboren 13 okt 1826, Birdaard; overleden 25 mei 1829, Birdaard.
  4. Aukje Hendriks Hellinga geboren 11 mrt 1829, Birdaard; overleden 16 feb 1866, Birdaard.
  5. Fedde Hendriks Hellinga geboren 18 aug 1832, Birdaard; overleden 3 dec 1911, Three Oaks, MI, USA.
  6. Eelke Hendriks Hellinga geboren 14 jan 1836, Birdaard; overleden 17 jan 1836, Birdaard.
  7. Eelkje Hendriks Hellinga geboren 24 feb 1837, Birdaard; overleden 4 jul 1888, Rinsumageest.

Generatie: 2

 1. 2.  Pieter Hendriks Hellinga geboren 22 apr 1774, Birdaard (zoon van Hendrik Pieters Hellinga en Sara Martens Hellinga); overleden 5 jan 1820, Birdaard.

  Pieter trouwt Eelkje Jacobs Viersen 5 jun 1796, Birdaard/Janum. Eelkje (dochter van Jacob Feddes en Aukje Jans Viersen) overleden 10 mrt 1841, Dokkum. [Gezinsblad]


 2. 3.  Eelkje Jacobs Viersen (dochter van Jacob Feddes en Aukje Jans Viersen); overleden 10 mrt 1841, Dokkum.
  Kinderen:
  1. 1. Hendrik Pieters Hellinga geboren 23 feb 1797, Birdaard; overleden 22 jul 1837, Birdaard.
  2. Jacob Pieters Hellinga geboren 11 apr 1799, Blija; overleden 27 mrt 1824, Birdaard.
  3. Pieter Pieters Hellinga geboren 15 aug 1801, Blija; overleden 11 nov 1874, Hallum.
  4. Dirk Pieters Hellinga geboren 15 nov 1803, Blija; overleden 24 jun 1827, Aalsum.
  5. Sake Pieters Hellinga geboren 22 mrt 1807, Blija; overleden 6 okt 1861, Rinsumageest.
  6. Akke Pieters Hellinga geboren XX-XX-1810, Birdaard; overleden 26 mrt 1826, Birdaard.
  7. Sara Pieters Hellinga geboren 25 dec 1816, Roodkerk; overleden 25 mrt 1893, Wormen/Apeldoorn, province of Gelderland.


Generatie: 3

 1. 4.  Hendrik Pieters Hellinga (zoon van Pijtter Hendriks en Fokeltie Jenses); overleden 11 nov 1817, Birdaard.

  Hendrik trouwt Sara Martens Hellinga 30 mei 1773, Birdaard. Sara (dochter van Marten Luitjens Hellinga en Ymkjen Gosses) overleden 5 jun 1808, Birdaard. [Gezinsblad]


 2. 5.  Sara Martens Hellinga (dochter van Marten Luitjens Hellinga en Ymkjen Gosses); overleden 5 jun 1808, Birdaard.
  Kinderen:
  1. 2. Pieter Hendriks Hellinga geboren 22 apr 1774, Birdaard; overleden 5 jan 1820, Birdaard.
  2. Ymkje Hendriks Hellinga geboren 9 okt 1776, Birdaard; overleden 23 okt 1822, Birdaard.
  3. Marten Hendriks Hellinga geboren 13 jun 1779, Birdaard; overleden 5 nov 1843, Birdaard.
  4. Fokeltje Hendriks Hellinga geboren 6 jul 1782, Birdaard; overleden 4 jul 1812, Hallum.
  5. Jinse Hendriks Hellinga geboren 7 apr 1785, Birdaard; overleden 12 sep 1816, Birdaard.
  6. Neeltje Hendriks Hellinga geboren 3 jun 1788, Birdaard; overleden 15 dec 1818, Oudkerk.

 3. 6.  Jacob Feddes (zoon van Fedde Jacobs en Doetje Bockes); overleden aug 1790, Rinsumageest.

  Jacob trouwt Aukje Jans Viersen 31 mei 1761, Lichtaard. Aukje (dochter van Jan Ypes en Jelske Heerkes) overleden 19 aug 1826, Birdaard. [Gezinsblad]


 4. 7.  Aukje Jans Viersen (dochter van Jan Ypes en Jelske Heerkes); overleden 19 aug 1826, Birdaard.
  Kinderen:
  1. Fedde Jacobs Viersen geboren XX-XX-1761, Lichtaard; overleden 11 aug 1845, Birdaard.
  2. Jan Jacobs Viersen geboren XX-XX-1762, Rinsumageest; overleden 10 nov 1846, Birdaard.
  3. Doetje Jacobs Viersen geboren XX-XX-1767, Lichtaard; overleden 14 jan 1854, Vrouwenparochie.
  4. Maaike Jacobs Viersen geboren 10 sep 1774, Eewal; overleden 26 okt 1840, Genum.
  5. Jelske Jacobs Viersen overleden 23 feb 1828, Rinsumageest.
  6. 3. Eelkje Jacobs Viersen overleden 10 mrt 1841, Dokkum.
  7. Grietje Jacobs Viersen geboren 14 apr 1778, Rinsumageest; overleden 23 feb 1838, Birdaard.
  8. Ytje Jacobs Viersen geboren 14 mrt 1781, Eewal; overleden 7 dec 1848.


Generatie: 4

 1. 8.  Pijtter Hendriks geboren CA- -1720.

  Pijtter trouwt Fokeltie Jenses CA- -1745. Fokeltie geboren CA- -1720. [Gezinsblad]


 2. 9.  Fokeltie Jenses geboren CA- -1720.
  Kinderen:
  1. Jense Pijtters
  2. 4. Hendrik Pieters Hellinga overleden 11 nov 1817, Birdaard.
  3. Nijeltie Pijtters

 3. 10.  Marten Luitjens Hellinga (zoon van Luitzen Eelzes Hellinga en Trijntien Martens Schilsma); overleden 25 apr 1766.

  Marten trouwt Ymkjen Gosses CA- -1735. [Gezinsblad]


 4. 11.  Ymkjen Gosses (dochter van Gosse Klases en Grytie Symens).
  Kinderen:
  1. Trijntje Martens Hellinga geboren 4 mrt 1738, Birdaard.
  2. Gosse Martens geboren 27 jan 1740, Birdaard.
  3. Gosse Martens
  4. Grietje Martens Hellinga overleden 22 jan 1820, Ferwerd.
  5. 5. Sara Martens Hellinga overleden 5 jun 1808, Birdaard.
  6. Goske Martens Hellinga overleden 14 mrt 1818, Birdaard.

 5. 12.  Fedde Jacobs geboren CA- -1710.

  Fedde trouwt Doetje Bockes XX-XX-1736, Lichtaard. [Gezinsblad]


 6. 13.  Doetje Bockes (dochter van Bokke Johannis en Grietje Beerents).
  Kinderen:
  1. 6. Jacob Feddes overleden aug 1790, Rinsumageest.
  2. Grietje Feddes Wiersma overleden 13 aug 1819, Rinsumageest.
  3. Bokke Feddes Wiersma overleden 10 mrt 1821, Janum.
  4. Eelke Feddes
  5. Romke Feddes
  6. Oetse Feddes
  7. Lieuwe Feddes Hoekstra overleden 18 nov 1828, Bergum.

 7. 14.  Jan Ypes (zoon van Ipe Dircks en N.N.); overleden 12 jun 1780, Rinsumageest.

  Jan trouwt Jelske Heerkes 15 mei 1738, Reitsum. [Gezinsblad]


 8. 15.  Jelske Heerkes (dochter van Heercke Heerckes en Grietie Jacobs).
  Kinderen:
  1. Grietje Jans overleden XX-XX-1755.
  2. Maaike Jans Viersen
  3. Ype Jans Viersen overleden 20 mrt 1828, Rinsumageest.
  4. Heerke Jans Viersen overleden 5 nov 1811.
  5. 7. Aukje Jans Viersen overleden 19 aug 1826, Birdaard.